Sql ders notlari tek tablodan sorgulamalarYüklə 80.51 Kb.
tarix27.02.2016
ölçüsü80.51 Kb.

SQL DERS NOTLARI

TEK TABLODAN SORGULAMALAR:


 

SELECT SEÇ


 

FROM GELİŞ

 

ÖRNEK: 1) Bütün bilgileri personel tablosundan koşulsuz olarak listele.

 

SELECT * SEÇ *

FROM personel GELİŞ personel

 

ÖRNEK:2) Personel tablosundan SEÇ komutuyla istenen sütun adlarını belirt.

 

SELECT sicil,sosy_g_no,ad,soyad,dog_tar, SEÇ sicil,sosy_g_no,ad,soyad,dog_tar, adres,cins,brüt,böl_no,yön_s_g_n adres,cins,brüt,böl_no,yön_s_g_n

FROM personel; GELİŞ personel;

 

 ÖRNEK:3)Personel tablosundan istenen sütün başlıklarını listele.

SELECT sicil,ad,soyad,brüt SEÇ sicil,ad,soyad,brüt

FROM personel; GELİŞ personel;

 

 


DISTINCT TEKRARSIZ


 

TANIM:SQL’de tablo içinde birbirinin aynı datalar bulunabilir.Aynı satırların listeleme esnasında bir kez yazılması

 

ÖRNEK: 1)Par _sat dosyasından sat_no’ları tekrarsız olarak listelenecektir.

 

SELECT DISTINCT sat_no SEÇ TEKRARSIZ sat_noFROM par_sat; GELİŞ par_sat;

 

 i)TABLO BİLGİLERİNİN SIRALANMIŞ OLARAK LİSTELENMESİ:

 

ORDER BY SIRALA


 

TANIM:Tablodaki sütunlardan ,belirli bir sütuna göre listelemek için SEÇ komutuna ,SIRALA eklenir.

 

ÖRNEK: 1)Personel dosyasından,sicil,ad,soyad,brüt sütunlarını seç ve brüt(maaşa)göre büyükten küçüğe sırala.

 

SELECT sicil,ad,soyad,brüt SEÇ sicil,ad,soyad,brütFROM personel GELİŞ personel

ORDER BY brüt ASC; SIRALA brüt B-K;

 

DESC Küçükten büyüğe sırala ASC Büyükten küçüğe sırala

 

 

İİ)BİRDEN ÇOK ALANA GÖRE SIRALAMA: 

TANIM:Bir tablo içinde ,birden fazla sütundan aynı anda sıralamak için kullanılır.

 

ÖRNEK 1)Personel dosyasından seçilen sütunlarını aynı anda hem ad,hem de otomatik olarak sıralar.

 

SELECT sicil,ad,soyad,brüt SEÇ sicil,ad,soyad,brüt

FROM personel GELİŞ personel


ORDER BY ad,brüt; SIRALA ad,brüt;


 

ÖRNEK 2)Personel tablosundan seçili sütunları öncelik adda olmak üzere (B-K) adı bozmadan soyadı (K-B) sıralı listeler.

 

SELECT sicil,ad,soyad,brüt SEÇ sicil,ad,soyad,brüt


FROM personel GELİŞ personel

ORDER BY ad ASC,soyad DESC, SIRALA ad B-K,soyad K-B,

brüt ASC; brüt B-K;

 

veya;

 

SELECT sicil,ad,soyad,brüt SEÇ sicil,ad,soyad,brüt

FROM personel GELİŞ personel

ORDER BY ad,soyad DESC,brüt; SIRALA ad,soyad K-B,brüt;

 

  

DESC’li durumda yanına yazıp belirtilir,yazılmazsa ASC direct kabul edilir.

 

KOŞULA BAĞLI OLARAK LİSTELEME:

 

WHERE OLAN 

TANIM:Verilen koşulu sağlayanlar listelenir.İki veri birbiriyle karşılaştırılmaktadır. Karşılaştırılan verilerin türü aynı olmalıdır.

 

SELECT * SEÇ *FROM personel GELİŞ personel

WHERE brüt > 5000000; OLAN brüt > 5000000;KARŞILAŞTIRMA OPERATÖRLERİ:

 


OPERATÖR

ANLAMI

<

...den daha küçük

>

...den daha büyük

=

Eşit

<=

Küçük veya eşit

>=

Büyük veya eşit

<>

Eşit değil

!=

Eşit değil

!<

...den küçük değil

!>

...den büyük değil

 

ÇEŞİTLİ VERİ TİPLERİ İÇİN BASİT SORGULAMALAR:

 

i)NÜMERİK VERİ TİPLERİ:

 

ÖRNEK: Maaşı 8000000TL’den fazla olmayan personeli listele.

 

SELECT * SEÇ *

FROM personel GELİŞ personel


WHERE brüt <= 8000000; OLAN brüt <= 8000000;

 

ii)KARAKTER VERİ TİPLERİ (CHAR):

Karakter çift veya tek tırnak ile gösterilir.

 

ÖRNEK: Adı Ali olmayan personele ait kayıtları listele.

 

SELECT * SEÇ *

FROM personel GELİŞ personel

WHERE ad <> “Ali”; OLAN ad <> “Ali”;


 

İİİ)TARİH VERİ TİPİ:

Tarih veri tipleri { } sembolleri içinde yazılır.

 

ÖRNEK: Hangi personelin doğum tarihi 1960 yılından daha öncedir?

 

SELECT * SEÇ *

FROM personel GELİŞ personel


WHERE dog_tar <={12/31/59}; OLAN dog_tar <={12/31/59};

 

 MANTIKSAL (LOJİK) VERİ TİPİ:

 

Mantıksal veriler için mümkün olabilen sadece iki değer sözkonusudur.DOĞRU D(TRUE T) , YANLIŞ Y (FALSE F) ile simgelenir. 

ÖRNEK: Personel tablosunda personelin cinsiyetini belirten cins adlı alan mantıksal(logical) olarak tanımlanmıştır.Cinsiyeti erkek olanları D,kadın olanları y ile tanımlarsak erkek olanları listele.

 

SELECT * SEÇ *FROM personel GELİŞ personel

WHERE cins = .T.; OLAN cins =.D.;

 

 

  

BİRDEN ÇOK KOŞULA DAYALI SORGULAMALAR: (NOT,AND,OR)

 

TANIM:Mantıksal operatörlerin yardımı ile birden çok koşulun gerçekleştirmesine bağlı olarak ifade edilebilecek (karmaşık yada birleşik koşullu listelemeleri gerçekleştirilmektedir.) 

AND VE


 

ÖRNEK:Maaşı 5000000’dan fazla olan ve cinsiyeti erkek olan personelin listelenmesi istenir yani iki koşul verilmektedir ve ikisininde olması istenir.

 

SELECT * SEÇ *FROM personel GELİŞ personel

WHERE brüt >5000000 AND cins =.T.; OLAN brüt > 5000000 AND cins =.D. 

NOT DEĞİL

 

OR VEYA


 

ÖRNEKLER:

i)Doğum tarihi 1960’dan önce olan maaşı 6000000 – 10000000 arasındaki bayan personelin listele.

 

SELECT * SEÇ *FROM dog_tar < {01/01/60} AND GELİŞ dog_tar < {01/01/60} VE

brüt > = 6000000 AND brüt < =10000000 brüt > = 6000000 VE brüt < =10000000

AND cins = .F.; VE cins =.Y.;

 

İİ)Satış bölümüyle muhasebe bölümündekiler kimlerdir?(Satış bölümünün böl_no’sunun 1 ve muhasebe bölümünün böl_no’sunun 2 olduğu varsayılmaktadır.)

 

SELECT * SEÇ *FROM personel GELİŞ personel

WHERE bol_no =1 OR bol_no = 2; OLAN bol_no = 1 VEYA bol_no =2;

 

İİİ)Bölümü Satış yada Muhasebe olamayan 1960’dan sonra doğmuş bayan personeli listele. 

1.YAZILIM:

SELECT * SEÇ *

FROM personel GELİŞ personel

WHERE NOT (böl_no =1 OR OLAN DEĞİL (böl_no =1 VEYA

böl_no =2) AND dog_tar > ={01/01/60} böl_no =2)VE dog_tar >={01/01/60}

AND cins =.F.; VE cins=.Y.;2.YAZILIM:

SELECT * SEÇ *

FROM personel FROM personel

WHERE böl_no <> 1 AND OLAN böl_no <> 1 VE

böl_no <> 2 AND dog_tar > ={01/01/60} böl_no <> 2 AND dog_tar > = {01/01/60}

AND cins =.F.; VE cins =.Y.;

 

BİR VERİ KÜMESİNDE ARAMA –IN OPERATÖRÜ

 

IN İÇİNDE

 

“IN” operatörü DEĞİL(NOT) ile kullanılılabilir. 

 

 ÖRNEK:i) Bölümü 1,2,3 olmayan personel kimlerden oluşmaktadır?

 

SELECT * SEÇ *FROM personel GELİŞ personel

WHERE bol_no NOT IN (1,2,3); OLAN böl_no DEĞİL İÇİNDE (1,2,3);

 

 

ÖRNEK:ii) Böl_no’su 1,2 yada 3 olan personeli listele. 

SELECT * SEÇ *

FROM personel GELİŞ personel

WHERE böl_no = 1 OR böl_no= 2 OR OLAN böl_no =1 VEYA böl_no =2 VEYA

böl_no = 3; böl_no = 3;

 

Bu örneğin IN ile yapılmış şekli daha kısadır. 

SELECT * SEÇ *

FROM personel GELİŞ personel

WHERE NOT böl_no IN (1,2,3); OLAN DEĞİL böl_no İÇİNDE (1,2,3);

 

ARALIK SORGULAMA SÖZCÜĞÜ:

 

BETWEEN ARASINDA 

ÖRNEK:Maaşı 5- 10 milyon arasında olan personel kimlerdir?

 

SELECT * SEÇ *FROM personel GELİŞ personel

WHERE brüt > =5000000 AND OLAN brüt > =5000000 VE

brüt < = 10000000; brüt < = 10000000;

 

BETWEEN (ARASINDA) komutu ile daha kısa olacaktır. 

 

SELECT * SEÇ *FROM personel GELİŞ personel

WHERE brüt BETWEEN 5000000 OLAN brüt ARASINDA 5000000

AND 10000000; VE 10000000;

 

KARAKTER TÜRÜ BİLGİ İÇİNDE ARAMA YAPMA –LIKE SÖZCÜĞÜ: 

TANIM ÖRNEĞİ: Adres sutunu içerisinde semt bölümüne ait ayrıca bir sutun olmadığını varsayarak semt adı adres sutunu içerisinde yer alır ve buradan da LIKE (BULUNAN) komutuyla adres sutunu içerisinde Taksim semtinde oturan personeli listele.

 

SELECT * SEÇ *FROM personel GELİŞ personel

WHERE adres LIKE ‘% TAKSİM %’ ; OLAN adres LIKE ‘% TAKSİM%’ ;

 

Adres LIKE ‘%TAKSİM%’ ifadesi adres içinde her hangi bir yerde TAKSİM yazan yerde oturan personeli listeleyecektir.LIKE sözcüğünü ,alt çizgi (-) sembolü ile birlikte kullanmakta mümkündür.

 

SELECT * SEÇ *FROM personel GELİŞ personel

WHERE ad LIKE ‘Mehmet -----‘; OLAN ad BULUNAN ‘Mehmet ----‘;

 

Şekildeki komut ile ad alanı “Mehmet “ ile başlayan ve ad alanı uzunluğu 10 karakter olan isimlere sahip personeli listeleyecektir.”Mehmet Ali”,”Mehmet Can”- “Mehmetcik” gibi isimlerlisteleyecektir.Anlaşılacağı gibi - sembolü , tek karakterlik bir bilgiyi temsil etmektedir.

 

SQL’DE ARİTMETİKSEL İFADELER VE FNKSİYONLAR : 

KÜME FONKSİYONLARI:

 

SUM FONKSİYONU:

 

SUM TOPLA

 

Fonksiyonun argümanı olarak belirtilen sütun ile ilişkili olana toplama işlemini gerçekleştirir. 

ÖRNEK:İşletmedeki personelin brüt maaşlar toplamı ne kadardır?

 

SELECT SUM (brüt) SEÇ TOPLA(brüt)FROM personel; GELİŞ personel;

 

AVG FONKSİYONU:

 

AVG ORT


 

Aritmetiksel ortalama (average) hesaplamak için kullanılır.

 

SELECT AVG(brüt) SEÇ ORT (brüt)FROM personel; GELİŞ personel;

 

MAX FONKSİYONU:

 

MAX ÜST


 

Tablo içinde ,belirtilen sutun (alan)içindeki en büyük değeri bulur.

 

ÖRNEK:İşletme içindeki en yüksek maaş ne kadardır?

 

SELECT MAX (brüt) SEÇ ÜST (brüt)FROM personel; GELİŞ personel;

 

 MIN FONKSİYONU:

 

MIN ALT 

Tablo içinde,belirlenen sutun alan içindeki en küçük değeri bulur.ÖRNEK:İşletme içinde 4 Mayıs 1970’den önce doğanlar için,asgari ücret nedir?

 

SELECT MIN(brüt) SEÇ ALT(brüt)FROM personel GELİŞ personel

WHERE dog_tar < {05/04/70}; OLAN dog_tar < {05/04/70};

 

COUNT FONKSİYONU:

 

COUNT SAY 

Tablo içinde ,her hangi bir sayma işlemi gerçekleştirmek için kullanılır.

 

ÖRNEK:Ücreti 6000000’dan olan personel sayısı nedir?

 

SELECT COUNT (*) SEÇ SAY(*)FROM personel GELİŞ personel

WHERE brüt > 6000000; OLAN brüt > 6000000;

 

COUNT (SAY) fonksiyonu DISTINCT (TEKRARSIZ)sözcüğü ile de kullanılır. 

ÖRNEK:Personel tablosunda mevcut personelin işletme içinde kaç tane farklı bölümde çalıştığını bul.

 

SELECT COUNT(DISTINCT böl_no) SEÇ SAY (TEKRARSIZ böl_no)FROM personel; GELİŞ personel;

COUNT (böl_no) SAY (böl_no)

 

 

GRUPLANDIRARAK İŞLEM YAPMA: 

GROUP BY GRUPLA

 

 

ÖRNEK: Her bölümdeki ortalama maaş nedir? 

SELECT böl_no,AVG (brüt) SEÇ böl_no

FROM personel GELİŞ personel

GOUP BY böl_no; GRUPLA böl_no;

 

HAVING:

 

HAVING SAHİP

 

Gruplandırarak kümeleme fonksiyonunu uygularken koşulda verilebilir.Bu durumda grup üzerindeki hesaplamalarla ilgili koşul belirtilirken HAVING (SAHİP) sözcüğü kullanılır. 

ÖRNEK:En yüksek maaşın 9000000’dan fazla olduğu bölümlerdeki personele ait ortalama maaşları listele.

 

SELECT böl_no,AVG (brüt) SEÇ böl_no, ORT(brüt)FROM personel GELİŞ personel

GROUP BY böl_no GRUPLA böl_no

HAVING AVG(brüt)> 9000000; SAHİP ORT(brüt)> 9000000;

HAVING(SAHİP) sözcüğü SELECT(SEÇ) konusunda GROUP BY(GRUPLA) bulunmadığı zaman geçersizdir.HAVING(SAHİP) sözcüğünü izleyen ifade içinde ,SUM(TOPLA), COUNT(*)(SAY),AVG(ORT),MAX(ÜST) yada MIN(ALT) fonksiyonlarından en az biri bulunmalıdır.

HAVING (SAHİP) sözcüğü sadece gruplanmış veriler üzerindeki işlemlerde geçerlidir.

WHERE (OLAN) sözcüğü bir tablonun tek tek satırları üzerinde işlem yapan koşullar içinde geçerlidir.

Bazı durumlarda HAVING(SAHİP) ve WHERE(OLAN) sözcükleri ile birlikte SELECT(SEÇ) komutu içinde kullanılabilir.

 

ÖRNEK:Personel tablosu içinde her bölümde erkek personele ait maaşlar için ortalamanın 9000000’dan fazla olduğu bölümleri listele.

 

SELECT böl_no, AVG (brüt) SEÇ böl_no, ORT (brüt)FROM personel GELİŞ personel

WHERE cins= .T. OLAN cins= .D.

GROUP BY böl_no GRUPLA böl_no

HAVING AVG (brüt) > 9000000; SAHİP ORT(brüt) > 9000000;

 

BİRDEN FAZLA TABLOYU İLİŞKİLENDİRMEK:

 

JOIN İLİŞKİLENDİR 

ÖRNEK: Personel ve bölüm adlı 2 tablo bulunmaktadır.

Çalışan her personel ve personelin yöneticisi ile ilişkili bilgiler nelerdir?

 

SELECT * SEÇ *FROM personel,bölüm GELİŞ personel,bölüm

WHERE personel .böl_no=bölüm.bölüm_no ; OLAN personel.böl_no = bölüm.bölüm_no;

 

 

TABLO ADI KOLON ADI 

ÖRNEK: JOIN (İLİŞKİLENDİR) işleminde arzu edilen(sicil,ad,soyad,böl_no,yön_s_g_n) alanların listele.

 

SELECT sicil,ad,soyad,böl_no,yön_s_g_n SEÇ sicil,ad,soyad,böl_no,yön_s_g_n

FROM personel,bölüm GELİŞ personel,bölüm


WHERE personel .böl_no = bölüm .bölüm_no; OLAN personel .böl_no = bölüm .bölüm_no;

 

SELF-JOIN: KENDİSİYLE -İLİŞKİLENDİR

 

TANIM:Bir tablonun kendisi ile birleştirilmesine “KENDİSİYLE-İLİŞKiLENDİR” denir.(SELF-JOIN) 

SELECT A. sicil , A.ad , A.soyad,

B .ad , B.soyad , B.dog_tar SEÇ A. sicil , A.ad , A.soyad,

FROM personel A , personel B B .ad , B.soyad , B.dog_tar

WHERE A. yon_sos_g_n =B .sosy_g_no; GELİŞ personel A , personel B

OLAN A. yon_sos_g_n =B .sosy_g_no;

 

  

NESTED SELECTS:

 

 

İÇİÇE


 


 

TANIM:İç içe geçmiş SELECT(SEÇ)komutlarından oluşur.İçteki. seç komutunun bulduğu sonucu dış takı SEÇ komutumuz işlevini yerine getirmesi için kullanılır.

 

ÖRNEK:Parça numarası 24 olan parçayı ,projelerde kullanan çalışan personeli listele.

 

SELECT * SEÇ *

FROM personel GELİŞ personel

WHERE sosy_g_no OLAN sosy_g_no

IN(SELECT per_s_g_no İÇİNDE(SEÇ per_s_g_no

FROM parça,proje,çalışma GELİŞ parça,proje,çalışma

WHERE pr_no = proj_no AND OLAN pr_no = proj_no VE


proj_no =proj_no AND proj_no = proj_no VE

par_no =24); par_no =24);

 

  

ÖRNEK: Fatih’te oturan personelin çalıştığı projelerin adlarını ve yerlerini listele.

 

SELECT proj_ad,yer SEÇ proj_ad,yerFROM proje GELİŞ proje

WHERE proj_no IN OLAN proj_no İÇİNDE

(SELECT proje_no (SEÇ proje_no

FROM personel,çalışma GELİŞ sosy_g_no = per_s_g_no

WHERE sosy_g_no = per_s_g_no OLAN sosy_g_no = per_s_g_no

AND adres LIKE “% fatih %”); VE adres BULUNAN “% fatih %);

 

UNION SÖZCÜĞÜ:

 

 

UNION BİRLEŞİM


 

 

TANIM:İki ayrı SEÇ komutunun sonucunda elde edilen tabloların birleşimi işlemini gerçekleştirir. 

 

ÖRNEK:Adı Ahmet ve Soyadı Caner olan kişi yada kişileri işletmenin yürüttüğü projelerde çalışan bir kişi (sıradan bir personel yada bölüm yöneticisi)olarak bulunduran projelerin isimlerini ve projelerin yürütüldüğü yerleri listele.

 

 

  

 

 (SELECT proj_ad,yer (SEÇ proj_ad,yer

FROM proj,bölüm,personel GELİŞ proj,bölüm,personel

WHERE bl_no=bölüm_no AND OLAN bl_no=bölüm_no VE

y_sos gno = sosy_g_no y_sos gno = sosy_g_no

AND ad =”Ahmet”AND soyad =”Caner”) VE ad =”Ahmet” VE soyad =”Caner”)

UNION (SELECT proj_ad,yer BİRLEŞİM (SEÇ proj_ad,yer

FROM proje,çalışma,personel GELİŞ proje,çalışma,personel

WHERE proj_no = proje_no AND OLAN proj_no = proje_no VE

Per_s_g_no = sosy_g_no AND ad =”Ahmet” Per_s_g_no = sosy_g_no VE ad =”Ahmet”

AND soyad =”Caner”) VE soyad =”Caner”)

 

 KOŞULLAR:

 

UNION (BİRLEŞİM) sözcüğü ile ,iki yada daha çok kişi SELECT (SEÇ)’in sonucu olan tabloların küme birleşimi işlemine tabi tutulması için 2 koşul gereklidir.1)SELECT (SEÇ) komutları sonucunda elde edilecek tablolar aynı sayıda kolon içermelidirler.

2)Sonuç tabloları karşılıklı olarak kolonların aynı veri tipi ve aynı genişlikte olmalıdır.

 

 ANY :

 

ANY HER HANGİ BİRİ

 

 

ÖRNEK:Satış bölümünde çalışan personelin her hangi birinden daha düşük maaş alan ve mühendislik bölümündeki kişileri listele. 

SELECT * SEÇ *

FROM personel GELİŞ personel

WHERE brüt < ANY OLAN brüt < HER HANGİ BİRİ

(SELECT brüt (SEÇ brüt

FROM personel GELİŞ personel

WHERE böl_no = 2) AND OLAN böl_no = 2) VE

böl_no =1; böl_no = 1;

 

EŞ DEĞERİ İFADE:

 

SELECT * SEÇ *


FROM personel GELİŞ personel

WHERE brüt < (SELECT MAX (brüt ) OLAN brüt < (SEÇ ÜST (brüt )

FROM personel GELİŞ personel

WHERE böl_no = 2) AND böl_no =1; OLAN böl_no = 2)VE böl_no =1;

 

ALL:

 

ALL HEPSİ

 

 ÖRNEK:Satış bölümünde çalışan ve mühendislik bölümündeki personelin hepsinden daha fazla maaş alan personeli listele.Bu örnekte satış bölümü kodu = 2 ve mühendislik bölümü kodu = 1 alınmıştır.

YAPILIŞ YOLU:

 

1)SELECT * SEÇ *

FROM personel GELİŞ personel


WHERE brüt > OLAN brüt >

ALL (SELECT brüt HERSİ (SEÇ brüt

FROM personel GELİŞ personel

WHERE böl_no = 1) OLAN böl_no =1)

AND böl_no = 2; VE böl_no =2;

 

  

2)SELECT * SEÇ *

FROM personel GELİŞ personel

WHERE brüt > OLAN brüt >

(SELECT MAX (brüt) (SEÇ ÜST (brüt)FROM personel GELİŞ personel

WHERE böl_no = 1) OLAN böl_no = 1)

AND böl_no =2; VE böl_no =2;

 

EXISTS:EXISTS MEVCUT

 

VE ,VEYA ,DEĞİL operatörleri ile kullanılabilir.

 

ÖRNEK: 27 no’lu parçayı satan satıcılarla ilişkili tüm bilgileri listele.

 

SELECT * SEÇ *FROM satıcı GELİŞ satıcı

WHERE EXISTS OLAN MEVCUT

(SELECT * (SEÇ *

FROM par_sat GELİŞ par_sat

WHERE sat_no = satıcı_n OLAN sat_no = satıcı_n


AND parça_n =27); VE parça_n = 27);

 

NOT EXISTS: 

 

NOT EXISTS MEVCUT DEĞİL

 

VE ,VEYA ,DEĞİL operatörleri ile kullanılabilir.

 

ÖRNEK: 27 no’lu parçayı satmayan satıcılar kimlerdir?

 

SELECT * SEÇ *

FROM satıcı GELİŞ satıcı

WHERE NOT EXISTS OLAN MEVCUT DEĞİL

(SELECT * (SEÇ *

FROM par_sat GELİŞ par_sat

WHERE sat_no = satıcı_n OLAN sat_no = satıcı_n


AND parça_n =27); VE parça_n = 27);

EXCEPT:

 

EXCEPT FARKLI

 

Tablo-1 - Tablo-2 işlemi sonuç(iki kümenin farkı) elde edilecek tabloda,Tablo-1’de bulunup, Tablo-2’de bulunmayan veriler mevcut olacaktır.

 

ÖRNEK:Satış bölümündeki personel adlarından,mühendislik bölümünde bulunmayanları listele.

 

SELECT * FROM SEÇ * GELİŞ


(SELECT ad FROM personel (SEÇ ad GELİŞ personel

WHERE bol_no=1 OLAN böl_no = 1

EXCEPT FARKLI

SELECT ad FROM personel SEÇ ad GELİŞ personel

WHERE bol_no =2); OLAN böl_no =2);

 

 INTERSECT:

 

INTERSECT KESİŞİM

 

ÖRNEK: Hem Ankara’da,hem de İstanbul’daki projelerde görev alan bölümleri listele.

 

SELECT * FROM SEÇ * GELİŞ(SELECT bl_no FROM proje (SEÇ bl_no GELİŞ proje

WHERE yer LIKE “%Ankara%” OLAN yer BULUNAN “%Ankara%”

INTERSECT KESİŞİM

SELECT bl_no FROM proje SEÇ bl_no GELİŞ proje

WHERE yer LIKE “%İstanbul%”); OLAN yer BULUNAN “%İstanbul%”);

 

SAVE TO TEMP: 

SAVE TO TEMP SAKLA

 

 ÖRNEK: Bayan personeli,bayan adlı bir tablo içinde sakla.

 

SELECT * SEÇ *FROM personel GELİŞ personel

WHERE cins =.F. SAVE TO TEMP bayan; OLAN cins =.Y. SAKLA bayan;

 

KEEP:

 

KEEP KALICI

 

ÖRNEK:

 

SELECT * SEÇ *

FROM personel GELİŞ personel

WHERE cins = .F. OLAN cins =.Y.

SAVE TO TEMP bayan KEEP; GEÇİCİ SAKLA bayan KALICI;

 

  

TABLOLARDA DEĞİŞİKLİK YAPMAK:

 

INSERT:

 

INSERT EKLE


 

INTO İÇİNE

 

VALUES DEĞERLER

 

ÖRNEK:Bir personel tablosuna sicil_no’su 275 olan personel ile ilişkili bilgileri ekle.

 

 INSERT INTO personel(sicil, EKLE İÇİNE personel(sicil,

sosy_g_no,ad,soyad,doğ_tar sosy_g_no,ad,soyad,doğ_tar

adres,cins,brüt,böl_no,yön_s_g_no adres,cins,brüt,böl_no,yön_s_g_no

VALUES(‘275’,’27652418’,’Ali’,’Caner’, DEĞERLER (‘275’,’27652418’,’Ali’,’Caner’,

{10/05/1962},’Merkez caddesi 46 –Fatih-İstanbul’, {10/05/1962},’Merkez caddesi 46 –Fatih-İstanbul’,

.T.,27000000,2,’876215342’); .D.,27000000,2,’876215342’);

 

 DELETE:

 

DELETE SİL

 

ÖRNEK:2 no’lu bölümdeki personelin tümü tablodan sil.

 

DELETE FROM personel SİL GELİŞ personelWHERE böl_no = 2; OLAN böl_no = 2;

 

5 ROWS DELETED 5 SATIR SİLİNDİ

 

ÖRNEK:Brüt maaş alanı boş olmayan tüm personeli sil.

 

DELETE FROM personel SİL GELİŞ personelWHERE brüt IS NOT NULL; OLAN brüt DEĞERSİZ;

 

25 ROWS DELETED 25 SATIR SİLİNDİ

 

UPDATE :

 

UPDATE GÜNCELLE


 

SET YAP

 

ÖRNEK:2’inci bölümün yürüttüğü projelerde kullanılan tüm parçaların fiyatlarını % 7zam yap.

 

UPDATE parça GÜNCELLE parçaSET fiyat = fiyat *1,07 YAP fiyat = fiyat *1,07

WHERE pr_no IN OLAN pr_no İÇİNDE

(SELECT proj_no (SEÇ proj_no

FROM proje GELİŞ proje

WHERE bl_no = 2; OLAN bl_no =2 ;

 

CREATE INDEX:

 

CREATE INDEX INDEKS YARAT


 

ON İÇİN

 

CREATE INDEX ındeks adı INDEKS YARAT ındeks adı


ON tablo adı(kolon adı 1,kolon adı 2,.,.kolon adı n); İÇİN tablo adı(kolon adı 1,kolon adı 2,.,.kolon adı n);

TEK BİR ALAN AGÖRE ARTAN SIRADA İNDEKSLEME :

 

ÖRNEK:İşletmede çalışan personeli brüt maaşlarına göre artan sırada listele.(Brüt alana göre bir indeks oluşturmalıyız) 

CREATE INDEX pers_maas INDEKS YARAT pers_maas

ON personel(brüt); İÇİN personel(brüt);

 

INDEX CREATED 127 ROWS İNDEKS YARATILDI 127 SATIR 

127 satırlık personel tablosu ile ilişkili olarak brüt kolonu indeks anahtarı olarak kullanan pers_maas adlı indeks oluşturulmuştur.Bu durumda;

 

SELECT * SEÇ *FROM personel; GELİŞ personel;

 

_Şeklinde listeleme komutu sonucunda personel tablosundaki tüm personel, brüt maaşlarına göre sıralı olarak listelenecektir. 

TEK BİR ALANA GÖRE AZALAN SIRADA İNDEKSLEME :

 

DESC Küçükten büyüğe (K-B)

 

ÖRNEK:İşletmede çalışan personeli brüt maaşlarına göre azalan sırada (yüksek maaştan düşük maaşa doğru)listelemek istersek ,brüt alanına göre aşağıdaki şekilde oluşturmak gerekir.

 

CREATE INDEX INDEKS YARATON personel (brüt DESC); İÇİN PERSONEL(BRÜT K-B);

 

BİRDEN FAZLA ALANA GÖRE İNDEKSLEME :

 

ÖRNEK:İşletmedeki personelin öncelikle adlarına göre,aynı adda olanların soyadlarına göre ,hem adı hemde soyadı aynı olanların maaşlarına göre sıralanmış olarak listele. 

CREATE INDEX p_ad_soy_m İNDEKS YARAT p_ad_soy_m

ON personel (ad,soyad,brüt); İÇİN personel (ad,soyad,brüt);

 

Bu durumda;

 

SELECT * SEÇ *

FROM personel; GELİŞ personel; ile tablo görüntülenir.

 

 UNİQUE SÖZCÜĞÜ:

 

UNIQUE TEK 

Bir tablo,seçilen bir sutüna (alana) göre indekslenirken , indeksleme alanı olarak seçilen sutündaki verilerintekrarlanmasına müsaade edilmesi istenmiyorsa,indeksleme yapılırken ,CREATE ,INDEX komutu iinde UNİQUE sözcüğü kullanılmalıdır.

 

 

CREATE UNİQUE İNDEX pers_sicil TEK INDEKS YARAT pers_sicilON personel (sicil); İÇİN personel (sicil);

 

 EKLEME İÇİN:

 

Personel tablosunaINSERT INTO Personel EKLE İÇİNE Personel

VALUES(53768 ,’27241685’,’ayşe’, DEĞERLER (53768 ,’27241685’,’ayşe’ ,

şen’{01/04/63},’Merkez cad. 82 – ‘şen’{01/04/63},’Merkez cad. 82 –Kadıköy’.F. ,27000000 ,2, ‘34261578’); Kadıköy’.Y. ,27000000 ,2, ‘34261578’);

 

MEVCUT BİR İNDEKSİN SİLİNMESİ:

 

DROP IPTAL

 

DROP INDEX pers_in; İPTAL İNDEKS pers_in;

 

Komutu ile

INDEX DROPPED (İNDEKS SİLİNDİ)

 

TABLONUN YAPISINDA DEĞİŞİKLİK YAPMAK:

 

ALTER TABLE TABLO DEĞİŞTİR

 

MEVCUT BİR TABLOYA KOLON EKLEMEK: 

ADD EKLE

 

DATE TARİH

 

ALTER TABLE (TABLO DEĞİŞTİR) komutu içinde ADD (EKLE) ile satır ekle.

 

ÖRNEK:Personel tablosuna ,işe başlama tarihini belirten bir kolon ekle

 

ALTER TABLE personel TABLO DEĞİŞTİR personel

ADD iş_baş_tar DATE; EKLE iş_baş_tar TARİH;

 

ADD (EKLE)iş_baş_tar DATE NOT NULL (TARİH DEĞERSİZ) bu şekilde kullanılsaydı bu kolon satırı gene boş kalırdı ; fakat bu kolon ile ilişkili yeni boş değerler eklemek istendiğinde buna müsaade edilmeyecekti.

 

MEVCUT BİR TABLONUN KOLONLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPMAK :

 

MODIFY KOMUTU:

 

MODIFY ONAR

 

  

 

 

MEVCUT BİR TABLODAN BİR KOLON SİLMEK:

 

DROP KOMUTU :

 

DROP İPTAL


 

ÖRNEK:Personel tablosundan iş_baş_tar kolonunu sil.

 

ALTER TABLE personel TABLO DEĞİŞTİR personelDROP iş_baş_tar ; İPTAL iş_baş_tar;

 

Birden fazla kolonda silinebilir.Birden fazla kolon silmek için virgülle ayrılarak silinir.

 

BİR TABLONUN ADINI DEĞİŞTİRMEK:

 

RENAME KOMUTU:

 

RENAME TABLO YENİ AD

 

ALTER TABLE personel TABLO DEĞİŞTİR personel

RENAME TABLE elemanlar; TABLO YENİ AD elemanlar;


 

MEVCUT Bİ TABLONUN BİR KOLONUNUN ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ:

 

RENAME:

 

RENAME YENİ AD

 

ALTER TABLE personel

RENAME brüt br-maaş;

 

MEVCUT BİR TABLONUN TÜMÜYLE SİLİNMESİ

 

DROP TABLE TABLO İPTAL

 

ÖRNEK:Proje tablosunu sil.

 

DROP TABLE proje; TABLO İPTAL proje;

 

VERİ GÜVENLİĞİ:


 

CREATE VİEW GÖRÜŞ ALANI YARAT

 

ÖRNEK:Personel adlı temel tablodan persview adlı bir view oluştur.

 

CREATE VİEW perswiew GÖRÜŞ ALANI YARAT persview

AS SELECT sicil,sos_g_no,ad,soyad,doğ_tar, GİBİ SEÇ sicil,sos_g_no,ad,soyad,doğ_tar,

adres,cins,böl_no,yon_s_g_no adres,cins,böl_no,yon_s_g_no

FROM personel; GELİŞ personel;

 

VERİ BÜTÜNLÜĞÜNÜN SAĞLANMASI: 

WITH CHECK OPTION KONTROLLÜ


 

CREATE VIEW UST_PER_ VIEW Önce bir vıew oluşturulsun


AS SELECT FROM personel

WHERE brüt >25000000

WITH CHECK OPTİON;

 

 GÖRÜŞ ALANI YARAT UST_PER_VIEW

GİBİ SEÇ GELİŞ personel


OLAN brüt >25000000

KOTROLLÜ;

 

Burada, maaşı 25000000’ün üzerinde olan personelden oluşan bir UST_PER_VIEW adlı view oluşturulmuştur.Bu vıew’a brüt maaşı 13000000 olan bir personel eklemek istediği zaman hata mesajı verecektir.

CHECK opsiyonu kullanılmasaydı hata mesajı alınmadan bu veri VİEW içine yükleyecekti.

 

EKLEME 

INSERT INTO UST_PER_VIEW EKLE İÇİNE UST_PER_VIEW

VALUES (27521 ,’27865427’,’ayşe’, DEĞERLER (27521 ,’27865427’,’ayşe’,

‘okan’ ,{01/05/1962}’Cumh. Cad. 46 – Taksim’, ‘okan’ ,{01/05/1962}’Cumh. Cad. 46 – Taksim’,

.F.,13000000 ,1 ,’27651112’); .F.,13000000 ,1 ,’27651112’);

 

VIEW İÇİNDE SATIR SİLME: 

ÖRNEK:UST_PER_VIEW içinden,maaşı 2500000’den az olan kişileri sil.

 

DELETE FROM UST_PER_VIEW SİL GELİŞ UST_PER_VIEWWHERE brüt < 25000000; OLAN brüt < 25000000;

 

 VIEW SATIRLARI ÜZERİNDE GÜNCELLEME :

 

ÖRNEK: UST_PER_VIEW adlı view’de sicili 27251 olan kişnin maaşını 37000000 olarak değiştir.

 

UPDATE UST_PER_VIEW GÜNCELLE UST_PER_VIEWSET brüt = 37000000 YAP brüt = 37000000

WHERE sicil = 27251; OLAN sicil = 27251;

 

 

BİR VIEW’U SİLMEK: 

DROP VIEW GÖRÜŞ ALANI İPTALİ

 

DROP VIEW UST_PER_VIEW; GÖRÜŞ ALANI İPTALİ UST_PER_VIEW; 

 

 SQL’in amacı bu komutları yan yana yazdığımızda bir cümlenin ortaya çıkmasıdır.

 

SELECT .... FROM .... WHERE ....,ORDER BY ....,GROUP BY .........HAVING.... 

 

......(DEN).....GELİŞ.....OLAN.. ,.......SIRALA....,GRUPLA......SAHİP....SEÇ 

 

  

 

 

http://www.capraz.net/
serdar@capraz.net

Yüklə 80.51 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin