Silihost Kft. 2800 Tatabánya, Boróka u. Postacím: 1656 Budapest, Pf.: 61
Yüklə 46.62 Kb.
tarix28.02.2016
ölçüsü46.62 Kb.Silihost Kft. 2800 Tatabánya, Boróka u. 7. Postacím: 1656 Budapest, Pf.: 61.
Tel.: 06-1-788-4060, 06-70-453-1923, 06-20-333-4444. Fax: 06-1-999-1885.
E-mail: domain@silihost.hu Skype: silihost

Domén megrendelő

[Felhívjuk szíves figyelmét, hogy .hu domén-regisztrációs kérelmet a silihost.hu oldalon történő online megrendelést követően áll módunkban indítani!]


A választott domén információi:

 
A választott domén név/nevek: 
Névszerver:
(Hibás, vagy hiányosan beállított névszerverekkel .hu kérelem nem indítható!)

elsődleges:

 ns1.silihost.hu

másodlagos:

ojjektum.eu
ns2.silihost.huPrioritásos (a megfelelő rész aláhúzandó):
[Elsőbbségi kérelemre azon Igénylő jogosult, aki cégbírósági végzéssel tudja igazolni, hogy az igényelt .hu domén, és az Igénylő (cég) rövidített neve megegyezik.]
igen
nem


Igénylés:

új igénymódosításregisztrátor-váltás

Az Igénylő cég (szervezet) vagy magánszemély adatai:Igénylő teljes neve (magyarul):


Szervezet esetén angolul
(ha van angol cégneve):


Irányítószám, település:


Utca, házszám:


Telefon: / Fax:


Az Igénylő azonosítója (vállalkozás adószáma vagy egyéni igénylő személyi igazolvány száma – kötelező kitölteni):


Védjegy lajstromszáma (ha védjegy alapján prioritásos az igény):


Az Igénylő által kijelölt adminisztratív kapcsolattartó személy – kötelező kitölteni:

 

 Név:


E-mail cím:


Telefonszám, fax:


Irányítószám, település, utca, házszám:


Az Igénylő által kijelölt technikai kapcsolattartó személy:

 

 

 Név:

Antal BélaE-mail cím:

domain@silihost.huTelefonszám, fax:


Irányítószám, település, utca, házszám:


Számlafizető adatai, ha különbözik az Igénylőtől:Név:


Telefonszám, fax:


Irányítószám, település, utca, házszám:Megbízom a Silihost Kft.-t, mint Regisztrátort a fenti domain név(ek) regisztrációs ügyintézésével egyben kijelentem/tudomásul veszem, hogya) a domain.hu oldalon megtalálható Domain Regiszrációs Szabályzatot ismerem és elfogadom. A domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom;

Tudomásul veszem, hogy a delegálást saját kockázatomra kezdeményezem, sem a Nyilvántartót, sem a Regisztrátort nem terheli felelősség a domain delegálásból, illetve annak elutasításából, felmondásából, felfüggesztéséből

vagy visszavonásából esetlegesen keletkező közvetlen vagy közvetett károkért; b) egyedül magam vagyok felelős az általam igényelt domén név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért. A Nyilvántartó és/vagy a Regisztrátor a választott név ellenőrzésére, jogszerűségének semmilyen vizsgálatára nem köteles. Amennyiben ezzel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval és/vagy a Regisztrátorral szemben igényt kíván érvényesíteni, vállalom, hogy ahelyükbe lépek, illetve (ha ennek akadálya van) minden segítséget megadok részükre a követeléssel szembeni védekezéshez;

c) a számomra delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő kötelezettség alól tehermentesítem a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort; d) a domain név megválasztása területén a lehető legnagyobb gondossággal jártam el, szavatolom, hogy az általam választott domain név, annak használata mások jogait nem sérti. Ilyen jogsértés tudomásomra jutása esetén, a névről önként lemondok. e) hozzájárulok, hogy az Igénylőlapon közölt adatokat a Nyilvántartó és a Regisztrátor az Internet regisztrációs szokásoknak megfelelően kezelje; f) tudomásul veszem, hogy a választott domain név választhatóságával kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát. A döntést kezdeményezésem alapján, az eljárási díj befizetését (40000 Ft+ÁFA) követően a Regisztrátor szerzi be. g) a választott domain névvel kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének, és tudomásul veszem, hogy a választott domain névvel kapcsolatosan ellenem indult jogvitában jogorvoslati igényt kizárólag a Kérelmezővel szemben érvényesíthetek, továbbá, hogy az alternatív vitarendezés során hozott döntés végrehajtásáért sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel; h) rendelkezem az adminisztratív kapcsolattartó személy hozzájárulásával, melyben hozzájárul adatai Regisztrátor és Nyilvántartó általi kezeléséhez és adatainak nyilvánosságra hozásához; i) a Regisztrátor jogosult az igénylőlap átvételét megelőzően és követően is igényt elutasítani, az elutastás indoklását a Regisztrátor köteles az Igénylővel közölni. j) amennyiben egy igény nem teljesíthető, akkor helyette az előre fizetett díj ellenében az Igénylő másik domaint igényelhet; k) ha a lejáratot megelőzően a domain név fenntartására (meghosszabbítására) vonatkozó igényét az Igénylő nem jelzi, a domain fenntartásra vanatkozó szerződés felmondottnak tekintendő; l) a Nyilvántartó által a bejegyzést követően alkalmazott, előre nem meghirdetett díjemelés, új korábban nem alkalmazott díj bevezetése az Igénylőre hárítható; m) az igénylőlap hiányos, hibás, félreérthető, rosszul olvasható kitöltéséből eredő károkért kizárólag az Igénylő felel; n) az igénylőlap egy példányát eredetiben a szerződés megszűnésétől számított 5 évig megőrzöm, vitás esetben azt a Regisztrátor rendelkezésére bocsátom; o) a az Általános Szerződési Feltételeket elolvastam, tudomásul vettem és az abban foglaltakat elfogadom; p) a szolgáltatás számlázása a szolgáltató honlapján a mai napon található hatályos díjszabás szerint történik. q) szavatolom, hogy az igénylőlapot a valóságnak megfelelően töltöttem ki, és tudomásul veszem, hogy amennyiben a megadott adatok nem valósak, vagy az adatok megváltozását nem jelentem be, az a domain név visszavonását eredményezi; r) az Igénylőlapot a valóságnak megfelelően töltöttem ki, azt teljes egészében elolvastam, és egyetértőleg írtam alá.

s) A Regisztrátor nem vállal felelősséget a külső névszerver, vagy a külső web- és levelező-szerver hiányos, és/vagy hibás műszaki beállításaival kapcsolatos károkért.

t) Az Igénylő – vagy a számlafizető – tudomásul veszi (egyben hozzájárul ahhoz), hogy a Silihost Kft. számlatartozás esetén adósságbehajtó társaság számára adatait átadja.

Hely, dátum:  _____________________________ Megrendelő aláírása


Csatolt dokumentumok cég esetén:


  • Cégbírósági végzés első oldala

  • Aláírási címpéldányNyilatkozat magánszemély esetén:
Az alábbi személyek, mint tanúk előtt …………………………………………..…, nyilatkozom, hogy személyi igazolvány
számom ……………………………………..… és állampolgárságom magyar.


  1. Név:  _________________________________

    Lakcím:  _______________________________


Sz.ig. szám: ____________________________

Aláírás: ________________________________


  1. Név:  _________________________________

    Lakcím:  _______________________________


Sz.ig. szám: ____________________________Aláírás: ________________________________Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə