ŞAİrler, yazarlar kulüBÜ TÜZÜĞÜ I. Kulüp kiMLİĞİ: Madde 1
Yüklə 62.82 Kb.
tarix28.02.2016
ölçüsü62.82 Kb.
ŞAİRLER, YAZARLAR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

I. KULÜP KİMLİĞİ:

Madde 1- Kulübün adı ……………………………………………………okulu Şairler, Yazarlar Kulübü'dür. Kulüp ………………………………………………okulu öğrencilerinin bir sosyal faaliyeti olarak kurulmuştur.
II. KULÜP AMACI:

Madde 2- Kulübün Kuruluş Amaçları:

1. ……………………………………………….okulu öğrencilerini ve çalışanlarını Edebiyat, yazarlık , şairlik vb. konularda bilgilendirmek ve bu konuda bir bilinç oluşmasına katkıda bulunmak,

2. ……………………………………okulu öğrenci, mezun ve çalışanlarının edebiyatın bütün kollarında faaliyet göstererek eser, ürün ve çalışmalar yaparak Türk Edebiyatına katkıda bulunmak.

3. Kulüp üyelerinde ve okulda, edebiyatın özellikle yazım konularında farkındalık oluşturmak,

4. İl ve ülke genelindeki şairlik, yazarlık konuları ile ilgilenen Şahıslar (Şair ve Yazar), okullar, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, kamu kurum ve kuruluşları ile iletişime geçip ortak çalışmalar yaparak mevcut projelere katılmak ve yeni projeler üreterek bilgi ve çalışma aktarımları sağlamak,

5. ………………………………………….okulu öğrencilerini ve çalışanlarını il ve ülke genelinde yapılan kitap fuarları yazarlık çalışmalarına katılımını sağlamak,

6 ……………………………………………okulu öğrenci ve öğretmenlerinin İl ve ülke genelinde yapılan ilgili yarışmalara teşvik ederek katılımı sağlamak,

7. İlimizde doğup büyümüş, ülke ve dünya çapında tanınmış şair, yazarlarla irtibata geçerek konferans ve seminerlere davet etmek,

8. Ders dışı zamanlarda yapılacak bu etkinliklere öğrencilerin geniş ölçüde katılımını sağlamak.

9. Türk Dilini , Türk Edebiyat Tarihini, Türk Şair ve yazarlarını, ünlü hatipleri tanıtıp sevdirmek.

10.Öğrencilere okuma yazma ve karşılaştırma alışkanlığı kazandırmak, yazma becerilerini geliştirmek,
11.Öğrencilere izlenimlerini, duygu ve düşüncelerini etkili bir biçimde anlatabilme gücünü kazandırmak,
12.Okul içine, ilimize, ülkemize ve dünyaya yönelik olarak tüm dersleri kapsayan duvar gazetesi, okul dergisi, okul gazetesi ve internet sayfası hazırlayıp sunmak,
III. KULÜP ETKİNLİKLERİ:

Madde 3- ………………………………………..okulu Şairler ve Yazarlar Kulübü'nün Etkinlikleri:
1. Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarının, öğrencilerin gelişim seviyesine göre belirlenmesine,
2. Çevresine duyarlı ve edebiyata ilgili bireyler olarak yetişmelerine, ilgi ve istidatlarını geliştirmelerine,
3. Öğrencilerin toplumsal hayata, sorunların çözümüne, yerel düzeyde katılımına ve yöneltici projelere yazarlık ve şairlik alanlarında eserler vermeye özendirilmesine,
4. Her bireyin topluma katkı sağlayabileceği göz önüne alınarak tüm etkinliklerde geniş katılımın sağlanmasına,
5.Öğrencilerin Edebiyatın her alanında ürün vermeye yönlendirilmelerine ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesine,
6.Sosyal etkinlik çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçları ile çevrenin imkân ve şartlarının göz önünde tutulmasına,
7.Çalışmaların daha çok ders dışı zamanları kapsayacak ve değerlendirecek şekilde planlanıp uygulanabilmesine,
10.Ders programlarının göz önünde bulundurularak desteklenmesine,
10. İl ve ülke genelinde bulunan okullardaki öğrenciler ile ortak çalışmalar yapmalarına,
11. Engelli öğrencilerin öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarına ilgi ve istekleri doğrultusunda etkin olarak katılabilmeleri için gerekli ortam ve şartların sağlanmasına,
12.Sosyal etkinlik çalışmalarının danışman öğretmenlerin gözetiminde kulüp üyesi öğrencilerle planlanıp yürütülmesine,
13. Çalışmalarda resmî, özel sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla öğrenci ve veli iş birliğinin sağlanmasına,
14.Sosyal etkinliklerle öğrencilerin estetik, etik ve duygusal yönden gelişmelerinin sağlanmasına
özen gösterilir.

15. İş birliği yapılarak şiir, resim ve güzel yazıların uygun olanlarının inceleme komisyonu tarafından incelenip, pano düzenleme komisyonuna verilip panolara bu öğretim yılı içinde asılarak kalmaları sağlanır.16. Her dönem için yapılabilirse bir dergi çıkarılacak.
17. “Fikir atölyesi” adlı bir etkinlik hazırlanarak faaliyete geçecek. Bu faaliyet kapsamında her hafta belirlenen bir konu ile ilgili olarak beyin fırtınası yapılabilir.
18. “Düşünce kumbaraları“ adlı çalışmayla, okulun farklı köşelerine düşünce kumbaraları konulup öğrencilerin önceden ilân edilecek çeşitli konularla ilgili görüşleri alınarak; bu kapsamda anketler düzenlenebilir,


19. Farklı konularda aylık söyleşi, panel, konferans, seminerler düzenlenerek. Bu faaliyetler için önceden konular ve bu konularda konuşacak alanında yetkin kişiler belirlenir.
20. “Hatıra panosu, doğum günü ve geçmiş olsun dilekleri“ etkinlikleriyle ilgili yazılar hazırlanarak İnceleme kurulu tarafından incelenip düzenlenen yazılar bu panolarda sergilenecek.
21. Şehirde düzenlenen kulüple ilgili kültürel etkinliklere katılım sağlanacak.
22. Kulüp çalışmaları okul sitesine aktarılacak.


23. Aylık kitap paylaşım günleri yapılacak. Okunan kitapların tanıtımı belirlenen öğrencilerce görsel ve işitsel olarak sunulacak.

24. “Ayın kitapları“ faaliyeti düzenlenecek. Bu proje kapsamında o ay en çok okunan kitaplar panolarda tanıtılıp sergilenecek.

25. “Altın kalem” faaliyeti düzenlenecek. Aylık belirlenen edebi türde yazılan yazı ve şiirler tüm öğrencilerin beğenisine sunulacak ve düşünce kumbaraları yoluyla seçilecek. Öğrenciler taltif edilecek.

26. Okullara gelen kompozisyon ve şiir yarışmaları yakından takip edilecek. Katılımın en yüksek seviyede olması sağlanacak. Bu yarışmalara katılan öğrenciler taltif edilecek.
27. Kulüp öğrencileri için güzel konuşma, hitabet ve diksiyon, etkili iletişim gibi seminerler düzenlenecek.
28. Yerel gazete ve dergiler, kitap evleri gezilecek.


29. Öğrencilerin Türkçeyi Doğru, etkili ve güzel kullanma, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim kurma, araştırma-sorgulama, problem çözme, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik gibi temel becerileri büyük bir heyecan ve zevkle kazanmaları için “Sıra Dışı Yaşam Becerileri” konulu bir proje düzenleme. Bu proje kapsamında öğrencilere aşağıdaki gibi çalışmalar yaptırma.

Sanatın Gücü: Öğrencilere çeşitli güzel sanat eserlerinden örnekler verilerek bu sanat dallarının malzemeleri, duygu ve düşünceleri anlatım tarzları, ifade güçleri üzerinde tartışma yapılır .
Sanatsız Olmaz: Öğrencilerden güzel sanatların hiçbirinin olmadığı bir dünyada yaşadıklarını hayal ederek yaşantılarında meydana gelecek değişiklikleri yazılı olarak ifade etmelerini istenir 
Resimlerin Şiiri: Öğrencilere resimden hareketle yazılmış şiirlere örnekler verilir. Öğrencilere bir resim gösterilerek bu resmin kendilerinde uyandırdığı duygu ve düşüncelerden hareketle şiir yazmaları istenir.


Ah Bu Şarkılar: Öğrenciler gruplara ayrılır. Gruplardan kendi seçecekleri bir şarkının içeriğini yansıtan kısa bir tiyatro metni yazmaları ve canlandırmaları istenir 
Uyarlama: Öğrencilere sinemaya uyarlanan romanlardan biri okutulur. Daha sonra film izletilerek romanı ne oranda yansıttığı tartışılır.


Sanatı Seviyorum: Öğrencilerden gruplara ayrılarak ilgi alanlarına göre çeşitli güzel sanat etkinliklerine katılmaları istenir (konser, sinema, tiyatro, edebî söyleşi, şiir dinletisi vb.). Belirlenen bir süre sonunda gruplar katıldıkları etkinliklerle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eden tanıtım yazıları yazarak sınıfta sunarlar. Anlatılanlardan hareketle diğer grupları oluşturan öğrencilerden tanıtımlarını dinledikleri etkinlikle ilgili afiş hazırlamaları istenir. Daha sonra etkinliğin orijinal afişleri öğrencilere gösterilir. Hazırlanan afişler sergilenir 
Sanatla Baş Başa: Öğrencilerden ilgi alanlarına giren sanat türünde kendi, arkadaşları veya seçtikleri sanatçıların eserlerinden oluşan sergi, dinleti, tiyatro vb etkinlikler düzenlemeleri istenir. 
Zamanla Değişir Her Şey: Türk edebiyatının farklı dönemlerine ait olan eserlerden örnekler verilerek bu eserlerin oluşumunda hangi faktörlerin etkili olduğu tartışılır. Bunun için gruplara ayrılarak (destanlarla cenknamelerin, divan şiiri ile günümüz şiirinin karşılaştırılması) verilen metinleri anlatım tekniği yönünden karşılaştırmaları ve tespitlerini bir rapor hâlinde sunmaları istenir.


Her Türde Yazabilirim: Deneme, makale ve sohbet türüne yönelik metinler okunarak benzer ve farklı yönleri tespit edilir. Öğrencilerden aynı konuda üç farklı türde yazma çalışması yapmaları istenir.

Ben Olsaydım: Öğrencilerden herhangi bir konuda insanlara bir mesaj iletmeleri gerekse hangi yolu (edebiyat, sinema, televizyon, Genel Ağ) neden tercih edeceklerini açıklamaları istenir. Edebiyatın iletişimde neden tercih edip etmediklerini tartışmaları sağlanır.
Evdeki Kütüphanem: Kütüphane katalogları hakkında bilgi edinilerek evdeki kitaplar kataloglanır 
Gezi: Kitap evleri ve kitap fuarına gezi düzenlenir.


Sebebi Var Bahanesi Yok: Öğrencilere “…. için …. yaptım" şeklinde sebep sonuç ilişkisine dayanan bir cümle kalıbı verilerek onlardan bu cümleyi “….’a bağlı olarak, … sebebiyle, …. dolayısıyla”  vb. şekillerde ifade kalıplarıyla yeniden kurmaları istenir. En çok cümle kuran öğrenci ödüllendirilir.

Ne Olabilir? Öğrencilere çeşitli olay ve durum örnekleri verilerek onlardan verilen durum ve olayları karşılayan atasözleri veya deyimler bulmaları istenir 
Dağarcığınıza Her Gün İki Söz: Öğrencilerden TDK Genel Ağda yer alan Dağarcığınıza Her Gün İki Söz isimli bölüme üye olmaları ve belirli aralıklarla öğrendikleri kelimeleri arkadaşlarıyla paylaşmaları istenir.


Poster: Öğrenciler beş gruba ayrılarak her gruptan Türklerin kullandığı alfabeler (Köktürk, Uygur, Arap, Latin, Kiril) hakkında araştırma yapmaları ve araştırmalarını yansıtan birer poster hazırlayarak sunmaları istenir.

Anlat Bana: Öğrencilere bir konu verilerek bu konuda hazırlanmaları için birkaç gün süre verilir. Belirlenen öğrenciler konuşmalarını yaparlar. Diğer öğrenciler en güzel konuşma yapan arkadaşlarını belirleyerek seçimlerini etkileyen nedenler üzerinde konuşurlar 
Senin de Yapabileceklerin Var: Öğrencilerden bir hafta süreyle birbirlerini gözlemleyerek bu süre içinde en çok kullanılan yabancı sözcükleri ve en sık yapılan dil hatalarını belirlemeleri istenir. Daha sonra yabancı sözcüklerin kullanımı ve yapılan hataların giderilmesi için çözüm yolu bulunması istenir.


Duyarlı Vatandaş: Öğrencilerden seçecekleri bir televizyon programını dil açıdan incelemeleri istenir. Daha sonra öğrenciler tarafından ilgili kanala ve RTÜK’e yapılan dil hataları ve yabancı kelimelerin kullanımı ile ilgili düşüncelerini ifade eden bir mektup yazılır. Türkçeyi en güzel kullanan program belirlenerek ilgili televizyon kanalına kutlama mektubu yazılır 
Bir Haberim Var: Öğrencilerden değişik konularda haber metni oluşturmaları ve oluşturdukları metinleri beden dilleri ile destekleyerek sınıfta sunmaları istenir. Etkinlik gerçekleştirildikten sonra öğrencilerden beden dili ile anlatımlar arasındaki ilişkiyi değerlendirmeleri istenir.


Bir Efsaneydi: Öğrencilere “Sizce dil nasıl oluşmuştur?” sorusu yöneltilerek bir beyin fırtınası yapılır. Daha sonra öğrencilerin bu konuda bir efsane kurgulamaları istenir. Bu efsanelerden en özgün olanı seçilerek ödüllendirilir. Daha sonra dilin ortaya çıkışı ile ilgili teorilere değinilerek öğrencilerden, bu teorileri kendi kurguladıklarıyla karşılaştırmaları sağlanır  
Dil Haritası: Öğrencilere çeşitli dil isimleri verilir. Verilen dillerin kullanıldığı ülkeleri araştırarak harita üzerinde göstermeleri istenir. Bu dillerin farklı ülkelere nasıl yayılmış olduğu sınıfta tartışılır. Daha sonra bu milletlerin tarihleri hakkında araştırma yapılarak sonuçlar değerlendirilir.


Ayna:  Dede Korkut Kitabı’ndaki Tepegöz hikâyesi ile Odysseia destanında Odysseus ‘un Tepegöz’le mücadelesine anlatan bölüm okunur. Benzer ve farklı özellikleri listelenir. Benzerliklerin sebeplerinin neler olabileceğini tartışılır 
Poster Oluşturuyoruz: Öğrenciler gruplar hâlinde bir kültür unsuru olarak dilin öneminin ne olduğunu tartışırlar. Her grubun sözcüsü tartışma sonucunu sınıfa sunar. Ortak maddelerden bir poster oluşturulur.


Dil Olmasaydı: “Dil olmasaydı, örf adet ve geleneklerimiz diğer nesillere nasıl aktarılırdı?” sorusu öğrencilere yöneltilerek öğrencilerin düşüncelerini aktaran bir yazı yazmaları istenir 
Dilin Renkleri: Öğrencilere farklı coğrafyalara ait fotoğraflar gösterilerek dikkatlice incelemeleri istenir (Bir çöl fotoğrafı, ormanlık bir yerin fotoğrafı, karlarla kaplı bir bölgenin fotoğrafı vb.). Fotoğraflarda hangi renklerin hâkim olduğu sorularak renk isimleri ile yaşanılan coğrafya arasındaki ilişki kavratılır.


IV. KULÜP ÜYELİĞİ:

Madde 4- Üyelik Koşulları:

…………………………………………………………Yazarlar ve Şairler Kulübü'ne üye olmak için;

1. ……………………………………………………..Lisesi öğrencisi olmak

2. Kulüp üyelik formunu doldurmak,


Madde 5- Üyelik Çeşitleri:

1. Yönetim Kurulu Üyesi: Tüzüğün Kulüp İşleyişi bölümünde tanımlanan yönetim kurulu üyelerini kapsar.

2. Genel Kurul Üyesi:

2.1. Aktif Üye: Kayıt işlemleri tamamlanan tüm üyeler aktif üye olarak kabul edilir.

Eğitim ve toplantılara katılım, somut işbirliği ve katkı gösteren üyelerin aktif üyeliği sürer.

2.2. Onursal Üye: Üyelik koşullarını taşımayan, ancak danışman olarak kulüp etkinliklerine katkıda bulunan kişiler onursal üye olabilir. Kulüp üyelerinin talebi, kulüp üyeleri ve kulüp danışmanı onayı ile üyelik gerçekleşir. Kulüp yönetimine katılma hakları ve aidat ödeme yükümlülükleri yoktur.V. KULÜP İŞLEYİŞİ:

Madde 7- Kulüp işleyiş sistemi aktif üyelerin hepsinin görev almasını amaçlamıştır. Kulüp Yönetim Kurulu tarafından yönlendirilir. Çalışma grupları kurularak işleyişe verimlilik kazandırılır.

Yönetim Kurulu:

Her yıl okulların açılmasının ikinci haftasında yapılan seçimler ile belirlenir. Başkan, Sayman, Teknik Koordinatör, Tanıtım ve Dış İlişkiler Koordinatörü, Etkinlik Koordinatörü ve Sekreterden oluşur. Bir yönetim kurulu üyesi iki sene ardı ardına aynı görevde kalamaz. Yönetim kurulu kararları sekreter dışındaki üyelerce alınırBaşkan:

1. Kulüp içi koordinasyonu sağlar. Kulübün okul yönetimi ile olan ilişkilerini yürütür.

2. Etkinliklerin işlerliğini kontrol eder.

Sayman:

1. Kulübün mali işlerini yürütür.

2. Kulübün giderleriyle ilgili belgelerin suretlerini çıkarıp asıllarını sosyal kulüp yönetim kuruluna verir.

3. Sosyal kulübün yıllık gelir giderleriyle ilgili yıllık tahmini bütçeyi başkanla birlikte hazırlar.Teknik Koordinatör:

1. Logo, web, afiş yapılması, afişlerin dağıtımı ve asılması

2. Sunumların hazırlanması.

3. Bülten ve raporların yayını

4. Rozet, kupa ve kartvizit vs gibi promosyon ürünlerinin hazırlanması teknik koordinatörün sorumluluğundadır.

Tanıtım ve Dış İlişkiler Koordinatörü:

1. Aynı amaçtaki kulüpler ve STK'lar ile bağlantılar kurulması, iletişimin ağlarının sağlanması,

2. Ortak proje geliştirme, Basın ve diğer Halkla İlişkiler konuları Tanıtım ve Dış İlişkiler Koordinatörünün sorumluluğundadır.

Etkinlik Koordinatörü:

1. Okul içi ve okul dışı etkinliklerin ayarlanması

2. Etkinliklerin lojistik unsurlarının organizasyonu

3. Etkinlik raporlarının düzenlenmesi Etkinlik Koordinatörünün sorumluluğundadır.Sekreter:

1. Toplantı ve etkinliklerde yoklama almak.

2. Toplantı gündem maddelerinin toplantıdan önce duyurulması ve toplantı tutanaklarının tutulması.

3. Her türlü arşivleme görevi sekretere aittir.Madde 8- Denetim Kurulu:

Önceki dönemlerde yönetim kurulunda görev almış üyeler arasından yoksa kulüp

üyelerinden genel kurul tarafından seçilecek 3 kişiden oluşur. Görevi yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini kontrol eder. Yönetim kurulu hakkında gerekli uyarı ve tavsiyeleri içeren bir raporu her dönem sonu Genel Kurul'a sunar. Denetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda yönetim kurulu seçimlerinin zamanından önce tekrarlanmasına karar verebilir.

Madde 9- Genel Kurul Toplantısı

1. Kararlar oylamaya başvurularak alınır. Oylamada oy çokluğu esastır.

2. Genel kurul toplantısında önceden görev almış üyelerin aldıkları görevleri yerine getirip getirmedikleri kontrol edilir. Üyelerden gelen yeni fikirler tartışılır, varsa etkinliklerde aktif olarak rol almak isteyen üyeler etkinlik sorumlusunun koordinatörlüğünde uygun görülen etkinlik için geçici etkinlik grupları kurarlar.

3. Toplantıların düzenlenme sıklığı ve zamanı dönem başında yapılacak bir toplantıda belirlenir.Madde 10- Seçim Esasları:

1. Genel kurul aksine karar almadıkça Yönetim Kurulu seçimleri her sene en geç Kasım ayının ikinci haftasında yapılır. İkinci dönemin ilk genel kurul toplantısında yönetim kurulu genel kurulun güvenoyunu almak durumundadır

2. Yönetim Kurulu seçimleri oy çokluğu esasına dayanır.

3. İsteyen üyeler, istedikleri görev için adaylıklarını koyarlar. Bir üye birden fazla görev için adaylığını koyamaz. Seçimler, bütün görevler için adaylıklar belirlendikten sonra yapılır.

4. Kapalı oy esasıyla yapılan seçimlerde, sırasıyla sekreter, etkinlik sorumlusu, dış ilişkiler sorumlusu, tanıtım sorumlusu, sayman ve başkan seçilir.

5. Görevdeki üyelerden herhangi birinin istifası, üyeliğinin düşürülmesi durumlarında, sadece o görev için aynı esaslarla seçim yapılır.VI. DİĞER HÜKÜMLER:

Madde 11- Kulüple ilgili diğer hükümler aşağıda belirtilmiştir:

1. Tüzük her senenin ikinci dönem başında yeni üyelerin de katılacağı Genel Kurul toplantısında tekrar gözden geçirilir. Öngörülen değişiklikler kulüp danışmanın da onayı alınarak yürürlüğe konulur.

2. Genel kurul tarafından karar alma yetkisinin yönetim kuruluna verildiği durumlar hariç kulüp içinde tüm karalar sadece genel kurulda yapılan oylama sonucu verilir. Genel kurul, tüm yönetim kurulunu, aktif ve normal üyeleri kapsar.

3. Genel Kurulda yapılan oylamalarda oy eşitliği halinde yönetim kurulunun kararı esastır.Madde 12 – Defterler

1. Üye kayıt defteri: Bu defterde, üyelerin ismi, öğrenci numarası, fotoğrafı,üyelik kayıt tarihi imzası yer alacaktır. Bu defter bir akademik yıl için düzenlenip yılsonunda kapatılarak izleyen akademik ilk yarıyılı başında yeni bir deftere geçilecektir.

2. Hesap Defteri: Kulübün yaptığı bütün giderlere ve elde ettiği bütün gelirlere ait fatura, fiş ve imzalı makbuz, sözleşme ve belgeler.

3. Toplantı tutanak defteriVII. TOPLUM HİZMETİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

TOPLUM HİZMETİ

Madde 13 Öğrencilerin; ailesine, çevreye ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip,sorun çözen ve çözüm üreten, resmî, özel, sivil toplum kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş birer fert olarak yetişmeleri için toplum hizmeti çalışmalarına yer verilir.

Toplum hizmeti çalışmaları, öğrencilerin yaş ve bilgi seviyelerine uygun öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında, ayrı olarak veya bireysel olarak ya da grupla hazırlanacak çalışma planlarına ve projelere göre yaptırılır.

Toplum hizmeti;

a) Velilerin okulla iş birliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,

b) Okulu ve çevresinin güzelleştirilmesi, bakım ve onarımının yaptırılması yönünde çalışmalar yapmak,

c) Kendi okulunun veya imkânları yetersiz diğer okulların kitap, araç–gereç ve ihtiyaçlarını gidermek için kampanyalar düzenlemek,

d) Alt ve diğer sınıflardaki öğrencilerin ders, ödev ve proje çalışmalarına yardımcı olmak,

e) Toplumda Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma bilincini geliştirme ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak,

f) Çevreyi korumak, güzelleştirmek, parklar oluşturmak, tarihî ve kültürel değerlerimizi korumak ve yaşatmak için çalışmalarda bulunmak,

g) Toplum kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak,

h) Trafik kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak,

ı) Okul bahçesini, çevreyi, boş arazi ve alanları ağaçlandırmak, erozyonla mücadele etmek, yok olmaya yüz tutmuş bitki türlerini korumak ve yetiştirmek için çalışmalar yapmak,

j) İhtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak,

k) Çevrelerindeki yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara günlük işlerinde yardımcı olmak,

l) Huzur evlerinde ve çocuk yuvalarındaki insanların hayatlarını kolaylaştırıcı, onların toplumla kaynaşmalarını sağlayıcı çalışmalar yapmak,

m) Kimsesiz, engelli ve sokakta yaşayan çocuklara yardımcı olmak,

n) Sosyal hizmet amaçlı sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek sağlamak gibi etkinlikleri kapsar.

TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMA ESASLARI

Madde 14 — Toplum hizmeti çalışmalarında aşağıda belirtilen hususlar esas alınır.

a) Öğrenciler, bireysel olarak veya grup hâlinde yapacakları toplum hizmeti çalışmalarına Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunu hazırlayıp danışman öğretmenlerine onaylattıktan sonra başlarlar. Projelerini tamamladıklarında Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunu danışman öğretmene verirler.

b) Öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmaları da kulüp çalışmaları kapsamında hazırlanacak Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunda belirtilir, gerekli onaylar alındıktan sonra uygulamaya konur.

c) Öğrenciler, ilköğretim kurumlarının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflarında yılda 15 saat, 4–8 inci sınıflarında 20 saat; orta öğretim kurumlarının tüm sınıflarında 25 saat olmak üzere toplum hizmeti çalışmalarına katılırlar.

d) Öğrencinin seçtiği toplum hizmeti çalışmaları sonucunda velisinin izni alınır (EK–11).

e) Öğrenci kulübü kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmalarında halk eğitim merkezleriyle diğer kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği yapılarak bunların imkânlarından yararlanılır.

…………………………………………………………Lisesi

Proje Kulübü Kuruluşu

1. Sosyal Kulübün yönetmelik hükümlerine göre sınıf ve şubelerden seçilen (21) öğrenciden oluşmuştur.

2. Sosyal Kulübün Danışman öğretmeni, ………………………….ve ………………………….. ’dir.

3. Genel kurulca kulüp yönetimi için yönetim kuruluna seçilen üyeler kendi aralarında iş bölümü yaparak;

Başkanlığa ……………………………….

Başkan yardımcılığına ……………………………….

Sekreterliğe ……………………………….

Saymanlığa ……………………………….

4.Kulüp denetim kuruluna ………………………………. Ve ……………………………….

seçilmişlerdir.YÜRÜRLÜK

Bu tüzük okul müdürünün onayı ile yürürlüğe girer.


Yönetim Kurulu
………………… …………………

Başkan Başkan Yardımcısı


………………… …………………

Sekreter Sayman


………………… …………………

Danışman Öğretmenler
…./03/2014

………………… OKUL MÜDÜRÜGaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə