Özel antalya bahçEŞEHİr anadolu lisesi 2015–2016 ÖĞretim yili dönem II. Yabanci dil almanca dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplantisiYüklə 71.68 Kb.
tarix26.04.2016
ölçüsü71.68 Kb.

ÖZEL ANTALYA BAHÇEŞEHİR ANADOLU LİSESİ 2015–2016 ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM

II. YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISIToplantı Tarihi : 18/09/2015

Karar No : 1

Toplantı Yeri ve Zamanı : Öğretmenler Odası, 10.00

Toplantıya Katılanlar : Müdür Yrd. xxx, Alm. Öğr. Mehmet Ümit DURAN

G Ü N D E M M A D D E L E R İ:


 1. Açılış ve yoklama, zümre başkanının seçimi,

 2. M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Gözden Geçirilmesi,

 3. Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması,

4) 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki milli eğitimin amaçları ve ilkeleri bölümünün okunması ve açıklanması (2,3,4.-17, ve 28,29,30)

 1. 2488 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan Atatürkçülükle ilgili konuların okunup planlara yansıtılması,

 2. Sınıflara göre Almanca dersinin genel ve özel amaçları,

 3. Almanca Dersinin Diğer Konularla İlişkisi Türkçe Dilbilgisi-İngilizce Gramer İlişkisi,

 4. Uygulanacak Teknikler ve Yöntemler (Dil ve Gramer İlişkisi),

 5. Yıllık Planların Kontrolü ve Takip Edilmesi,

 6. Proje ve Performans Ödevleri

 7. Ölçme ve değerlendirme (Yeni Orta Öğretim Programlarına Göre)

 8. Derslerde kullanılacak araç ve gereçlerin seçilmesi ve kullanımı,

 9. Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği,

 10. Yazılı ve Ortak sınav tarihlerinin belirlenmesi (Yeni Orta Öğretim Programına Göre)

 11. Seviye Tespit Sınavı,

 12. Dilek ve Temenniler.


G Ü N D E M M A D D E L E R İ N İ N G Ö R Ü Ş Ü L M E S İ:
1) Açılış ve yoklama:

Özel Antalya Bahçeşehir Anadolu Lisesi Almanca Dersi Zümre Öğretmenler Kurulu, 07 Eylül 2013 tarihinde yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 111. Maddesi gereğince, yukarıda yeri, zamanı ve saati belirtilmiş olan toplantıyı yapmak üzere toplandı. Yapılan yoklamada, Müdür Yrd. xxx ve Almanca Öğretmeni Mehmet Ümit DURAN’ın hazır bulunduğu görüldü. Zümre başkanının Almanca Öğrt. Mehmet Ümit DURAN olması kararlaştırıldı.2) M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Gözden Geçirilmesi:

Zümre başkanı gündem maddelerini okudu, çıkarılacak veya eklenecek madde olup olmadığını sordu. Gündem maddeleri yeterli görülerek, MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazetede yayınlandığını ve maddelerin yeni değişmesi sebebiyle, bizi ilgilendiren kısımları gözden geçirmeliyiz diyerek toplantıyı başlattı. Müdür Yrd. xxx, yeni yönetmelikte köklü değişikler olduğunu ve bunları özetleyecek olursak, sınıf geçme, devam devamsızlık, proje ve performans ödevleri gibi hayati konular olduğunu söyledi. İlgili maddeleri inceleyen Mehmet Ümit DURAN, sınıf geçme notunun 50 olduğunu, özürsüz devamsızlığın 10 güne düştüğünü, Sorumluluk sınavlarının artık yazın değil, Kasım ve Nisan aylarında yapılacağını, Sözlü notunun kaldırıldığını, onun yerine Performans Çalışması yapılacağını, ders saatlerinin 45 dakikadan 40 dakikaya indirildiğini, yönetmeliğin 50. Maddesine göre her öğrenci her iki dönemde de en az bir performans ve yıl içerisinde en az bir proje ödevi almaları gerektiğini belirtti. Zümre toplantılarının yine yönetmeliğin 111. Maddesine göre yapılması gerektiğini ve buna göre yapıldığını vurguladı.3) Bir önceki yılın “Zümre Öğretmenler Kurulu” kararlarının okunup değerlendirilmesi:

2014 - 2015 Öğretim yılı 1. ve 2. kanaat döneminde yapılan Zümre toplantılarında alınan kararlar ve toplantı tutanakları Müdür Yrd. xxx tarafından okundu ve 2013–2014 Öğretim yılının genel bir değerlendirilmesine geçildi. Konu ile ilgili olarak Müdür Yrd. xxx; geçen sene, iyi bir eğitim öğretim yılı geçirdik, bu yıl da teknolojiden öğrencileri daha çok faydalandırarak başarılı bir öğretim yılı geçireceğimize inanıyorum dedi. Almanca Öğretmeni Mehmet Ümit DURAN; Fatih Projesi kapsamında okulda akıllı tahtayı da verimli kullanarak derslerin başarılı bir şekilde işlendiği, müfredatın işlenmesinde sıkıntı olmadığını, derslerin planlanan sürede bitirildiğini dile getirdi.4) 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki milli eğitimin amaçları ve ilkeleri bölümünün okunması ve açıklanması:

“1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki genel amaçlar (2.mad.), özel amaçlar (3.mad.) ve Türk Milli Eğitim Sisteminin genel yapısında (4.maddeden 17.maddeye kadar, ayrıca 28.29. ve 30. maddeler) Müdür Yrd. xxx tarafından okundu. Ayrıca bazı maddeler üzerinde kısa açıklamalarda bulundu ve bütün derslerde olduğu gibi Almanca dersinde de bu amaç ve ilkelerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda çalışılması gerektiğini belirtti. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunundan Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen Öğretim Kurumlarının Özel Amaçları ve Genel Esasları okundu. Daha sonra Türk Ulusu’nu çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak için Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen devletin yapısı ve toplumun yaşamı ile ilgili değişiklik ve düzenlemeleri kapsayan yenilik hareketlerinin tümü anlamına gelen Atatürk İlke ve İnkılâpları okunarak değerlendirildi.

Almanca Öğretmeni Mehmet Ümit DURAN: “Yıllık planların ve ders planlarının yapılmasında, dersin işlenmesinde hareket noktamız bu amaç ve ilkeler olmalı, eğitim, önceden belirlenen amaçların hayata geçirilmesidir.” dedi.
5) 2488 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan Atatürkçülükle ilgili konuların okunup planlara yansıtılması:

Almanca derslerinde Atatürk İlke ve İnkılâplarına ilgili tebliğler dergisinde açıklanan konular doğrultusunda yer verilmesi gerektiği Müdür Yrd xxx tarafından açıklandı. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 10. Maddesinde açıklanan hususların dikkate alınması gerektiği üzerinde duruldu. Müdür Yrd. xxx: “Büyük Önder Atatürk’ün ilke ve inkılâpları öğrencilerimize kavratılmalı. Özellikle Atatürk’ün, ‘Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir.’ sözü öğrencilerimize sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları ile kavratılmalı” dedi. Müdür Yrd. xxx: “Konular işlenirken ders kitabının dışındaki kaynaklardan da faydalanılması yararlı olur.” dedi. Dilbilgisi çalışmalarında örnek cümlelerin Atatürk'ün vecizelerinden seçilmesine karar verildi. Almanca Öğretmeni Mehmet Ümit DURAN: “O zaman bize düşen; Atatürkçülükle ilgili konuların sırası geldikçe ve derslerin konu ve havasına uygun olacak bir şekilde işlenmesini sağlamaktır. Ayrıca, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde,10 Kasım, 29 Ekim, 23 Nisan ve 19 Mayıs gibi milli değerlerimizin bizi zirveye taşıdığı anlamlı günlerde Atatürk'ün hayatı, kişiliği, askeri yönü vb. hususlar planlarda belirtildiği şekillerde anlatılmalıdır.” diye ifade etti. Mehmet Ümit DURAN Almanca Atatürk’ü anlatan sözlerin yazılması veya değişik site ve kaynaklardan bulunan sözlerin öğrencilerin seviyelerine Almancadan Türkçeye veya Türkçeden Almancaya sözlük yardımıyla çevirme çalışmalarının yapılmasının çok faydalı olacağını ve ayrıca dönem ödevleri verilirken Atatürk’ün Hayatı ile ve sözleri ile ilgili ödevlerin verilmesi mümkün olacağı üzerinde durdu.6) Sınıflara göre Almanca dersinin genel ve özel amaçları

Almanca Dersinin İletişim Becerileri kendi aralarında A1 düzeyinden C2 düzeyine kadar İletişim Becerileri vardır. Bu İletişim Becerilerinin kendi aralarında özel amaçları mevcuttur. Sözel Etkileşim-Yazılı Etkileşim, Sözel Algı-Yazılı Algı, Sözel Üretim-Yazılı Üretim becerilerinin gelişmesi için tüm derslerin bu çerçevede yapılması gerektiği her düzeyin kendi arasında hedef ve amaçlarının olduğu ve yapılan tüm yıllık ve günlük planların bu çerçevede yapılması gerektiği kısa ve öz olarak Mehmet Ümit DURAN tarafından vurgulandı. Dili yaşam ve bireysel deneyimlerini tanıtmak için bir araç, bir anlatım olarak görme, dil ve kültür alanındaki yapıyı ve kurallılığı dikkate alma, kendi yaşam modellerini oluşturma gibi bakış açılarının sene sonunda öğrencilerde olması gerektiği üzerinde duruldu. Müdür Yrd. xxx da tüm söylenenlere katıldığını söyledi.7) Almanca Dersinin Diğer Konularla İlişkisi Türkçe Dilbilgisi-İngilizce Gramer İlişkisi:

Müdür Yrd xxx, Türkçe ve İngilizcenin gramer yapısından faydalanmak gerektiğini ve Almanca da başarılı olabilmek için Almancayı ana dil ile karşılaştırmanın yanı sıra özellikle birinci yabancı dil olan İngilizce ile de karşılaştırmanın çok faydalı olacağını ifade etti. Mehmet Ümit DURAN; böylelikle derste, Almancanın İngilizceyle olan benzerliğinden, pek çok sözcük ve dil bilgisi yapılarından faydalanılması gerektiğini söyledi. Hedef dil Almancanın yalnızca ana dil ile değil, 1. yabancı dil ile de bilinçli bir şekilde karşılaştırılmasına, benzerlik ve farklılıkların ortaya konulması için öğrencilere fırsat verilmesine yani öğrencilerin bazı benzerlikleri ve farklılıkları bulmalarına olanak sağlanmalıdır. Bu sırada olumsuz/başarısız aktarıma; yani İngilizcenin etkisiyle, yeni öğrenilen yabancı dilde yanlışlar yapılabileceğine, dikkat çekilmelidir. Ancak yine de olumlu aktarım; yani İngilizce ile hedef dil arasındaki benzerliklerin öğrenmeyi kolaylaştırdığı olasılığı daha yüksektir. Bu iki dilin birbirine olan yakınlığı, Almancadaki birçok sözcüğün ve dil bilgisi yapılarının anlaşılmasına yardımcı olmakta ve keşfederek öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle 2. yabancı dil dersinde öncelikle anlama ön plandadır ve bu da öğrencilerin daha zor ve ilgisini çeken metinlere geçişini hızlandıracaktır. Ayrıca 1. yabancı dilin öğrenilmesi sırasında edinilen stratejilerden 2. yabancı dilin öğreniminde de faydalanılabiliriz. Bu nedenle, yabancı dil öğreniminin kendisi Almanca dersinin de temeli olmalıdır. Ancak bunu yaparken her iki dildeki benzerlik ve farklılıklardan doğan hatalar önceden belirtilmelidir dedi.8) Uygulanacak Teknikler ve Yöntemler (Dil ve Gramer İlişkisi):

Mehmet Ümit DURAN bilişsel edinim ve karşılaştırmalı düşünme yetisinin gelişmesinin dil öğrenmenin üzerinde büyük bir etkisinin mevcut olduğunu vurguladı. Zaman zaman gerek Milli Eğitim Bakanlığı aracılığı ile, zaman zaman ise Goethe Enstitüsünün girişimleriyle yapılan seminer çalışmalarında öğrenilen metot ve tekniklerin, öğrenciye dersin sevdirilmesi ve öğretilmesinde etkili olacağını belirtti. Öğretim metotlarının belirlenmesi konuların özelliğine göre derslerde soru- cevap, okuma, anlatım, dramatizasyon amaçlı tartışma, tüme varım, tümden gelim yöntemlerinden bir veya bir kaçının kullanılmasına karar verildi. Konuların somuttan soyuta, kolaydan zora, basitten karmaşığa doğru anlatılması uygun bulundu. Diksiyonu zor olan metinlerde örnek okumanın öğretmen tarafından birkaç kez yapılmasının faydalı olacağı belirtildi. Müdür Yrd. xxx, Almancanın farklı ve bağımsız bir dil olduğunun unutulmaması gerektiğini ve 2. Yabancı dilde Gramerin öğretilmesinin üzerinde fazla durulmadan sadece gerektiği kadar öğretilmesi ve gereken temel gramer konularının özet bir şekilde verilmesinin çok faydalı olacağı üzerinde durdu. Zaten konuyu işlerken öğrencilerin bunları kendi kendilerine edinebilecekleri ve yapılar verilirken ders esnasında gramer üzerinde durulması ve ayrıca bir ders saati ayrılmaması gerektiğini ekledi. Uygulanacak metot ve tekniklerin en son seminerlerde gündeme alınan metot ve tekniklerden faydalanılmasına karar verildi.


9) Yıllık Planların Kontrolü ve Takip Edilmesi:

Mehmet Ümit DURAN 2551 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yer alan ‘Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge’nin branş dersleri ile ilgili bölümlerini okudu. Zümre Başkanı: “Bildiğimiz gibi her alanda başarılı olmak için planlı çalışmanın önemi büyüktür. Neyi, ne zaman, nerede, nasıl, ne kadar yapacağız sorularının cevabı, iyi bir planlamayla verilmelidir. Plansız bir dersin asla amacına ulaşamayacağı aşikârdır. Bundan dolayı bütün derslerde planlı bir çalışma yapmalıyız. Buna göre çalışma takvimi doğrultusunda çalışma günleri belirlenmiştir dedi. Ayrıca günlük plan konusunda (Değişik: Ağustos 2005/2575 TD) “Öğretmen kılavuz kitabı bulunan derslerde, kılavuz kitap, ders plânı yerine kullanılır.” ibaresi bulunmaktadır, İkinci Yabancı Dil dersinde; Almanca dersinde; Talim ve Terbiye Kurulu’nun 24.08/2011 tarih ve 119 sayılı Kararı ile kabul edilen Almanca Öğretim Programı uygulanır dedi. 2015–2016 Eğitim Öğretim yılı çalışma takvimi incelenerek okulun açık olduğu günler tespit çalışması yapıldı. Yıllık planların çalışma takvimi esas alınarak düzenlenmesi kararlaştırıldı.


BİR EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇERİSİNDE ÜNİTELERE AYRILACAK SÜRELER

9. ve 12. Sınıflar Ünitelerin Yıl İçine Dağılımları

Üniteler

Aylar

Ders Saatleri

9 - Hallo

10 . WohnenEylül/Ekim/Kasım

18

9 - Schule

10 . EssenKasım/Aralık/Ocak

18

9 - Freizeit macht Spaß

10 . Mein KörperŞubat/Mart/Nisan

18

9 - Wir

10 . LänderNisan/Mayıs/Haziran

18

Toplam ders saati

 

7210) Performans ve Proje Ödevlerin Toplanma ve Değerlendirme Ölçeğinin Belirlenmesi:

2300 sayılı tebliğler dergisinin ödevlerle ilgili kısmı Müdür Yrd. xxx tarafından okundu. Mehmet Ümit DURAN verilen ödevlerin internet ortamında araştırmaya elverişli olmasının önemi üzerinde durdu. Öğrencilerin verilen ödevleri diğer okullardaki öğretmenlere yaptırmalarının önüne geçmek için gerekli tedbirler alınması gerektiğini ifade etti. Öğrencilere verilecek ödev konularını açık ve anlaşılır hazırlanmasının yanı sıra öğrenciye zorluk vermeyecek şekilde müfredata uygun olması; ayrıca öğrencilere kaynak araştırması aşamasında yardımcı olunması gerektiği üzerinde duruldu. Müdür Yrd. xxx, yönetmelik ilkeleri çerçevesinde, okul aile ve çevre olanaklarıyla, öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerileri göz önünde bulundurularak, bireysel çalışma, gerektiğinde de küme çalışması biçiminde ödevlendirilmesi gerektiği üzerinde durdu. Ödevler öğrenciler tarafından yazılmadan önce okuma, araştırma, inceleme aşamalarında, öğrencilere sürekli rehberlik yapılmasının çok faydalı olacağı zümrece kabul gördü. Bilgisayar çıktısı, slâyt hazırlama, öğrencilerin istekleri doğrultusunda teknolojinin imkânlarından faydalanmak gerektiği anlatıldı. Proje Ödevlerin Ekim ayında verilip, Nisan ayının ikinci haftasında toplanması ve her ay ödev hazırlıklarının takip edilmesi kararı alındı. Ödevlerin sayfa sınırlandırılması serbest bırakılacak fakat özden ayrılmayacak. Ödev konuları ve değerlendirme ölçütlerine zümrece şu şekilde karar verildi.


Ayrıca 9. ve 10. Sınıf da okuyan öğrencilere 1. Dönem ve 2. Dönem de ayrı ayrı iki tane performans notunun verilmesinin de uygun olacağı kanısına varıldı.PROJE KONULARI:

9. ve 10. Sınıflarda:

 1. Sich vorstellen

 2. In der Schule

 3. Familie

 4. Wohnung

 5. Zimmer

 6. Freizeit

 7. Hobbys(Tiere und Sports)

 8. Essen und Trinken

 9. Party- Einladung

 10. Geburtstag

 11. Glück

 12. Tägliche Aktivitäten (Tagesplan)

 13. Schultage, Stundenplan

 14. E-Mail oder Briefe
KRİTER

PUAN

Ödev hazırlama planı yapması ve uygulama başarısı,

10

Ödev için gerekli bilgi, doküman, araç-gereç toplaması ve kullanması,

10

Ödevi bizzat yapması ve çabası,

15

Ödevi hazırlama esnasında  ders öğretmeni ile diyalog kurması,

15

Kaynak kişilerle iletişim kurma yeteneği,

5

Ödevin doğruluk derecesi,

10

Ödevin yazım ve imla kurallarına uygunluğu,

10

Düzgün ifade kullanma ve anlaşılabilir olması,

5

Tertip, temizlik ve estetik görünüm,

10

Ödevin zamanında teslim edilmesi,

10

TOPLAM

100


11) Ölçme ve değerlendirme:

Mehmet Ümit DURAN yeni Orta Öğretim Programları Yönetmeliğine göre her öğrenci dönem başı en az bir adet Performans Çalışması ve yine yılda istedi dersten en az bir adet Proje görevi yapmaları gerektiğini ifade etti. Başarıyı artırmak için düzenli olarak başarı ölçme sınavlarının yapılması gerektiğini ekledi. Soruların temel esas, içeriğinin dört becerinin birlikte kullanılması oluşturmalıdır dedi. (Okuma, yazma, konuşma ve dinleme dilin dört becerisidir.) Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinde, ucu açık sorulara daha çok ağırlık verilmesini, projeler, görüşmeler, gözlem formları, kontrol listeleri, grup değerlendirme ve öz değerlendirme formları, performans ödevleri, dil gelişim dosyası, gibi araç ve yöntemler kullanılması gerektiğini ifade etti. Müdür Yrd. xxx, Yabancı dil eğitiminde, ölçme ve değerlendirme iletişim yetisini ve dili bağımsız olarak kullanabilmeyi ve derslerde kazanılan farklı becerileri sınanmalı ve Dil bilgisi kuralları mümkün olduğunca ara testlerle sınanmalıdır. Yazılı sınavlarda ağırlıklı olarak öğrencinin iletişim yetisi ve öğrendiği yabancı dili bağımsız olarak kullanabilmesi değerlendirildiğinden, bu tür bilgi ölçen testlere bu sınavlarda mümkün olduğunca az yer verilmelidir dedi. Anadile hâkimiyet ikinci bir dilin gramerinin de herkes tarafından öğrenebileceklerine bir delil olduğunu ve mutlaka Almanca Gramer konuları işlenirken Türkçe Dilbilgisinin de verilmesinin çok faydalı olacağını ifade etti. Öğrenciyi düşünmeye yönelten, yalnız mekanik cevaplar içermeyen alıştırmalar aynı zamanda eğlenceli olacaktır. Almanca Öğretmeni Mehmet Ümit DURAN yeni yönetmeliğe göre yazılıların ortak olduğunu, yazılı adedinin de her dönem için 2 tane yapılmasının, Performans Görevinin ise yine 2 tane olmasının, bunlardan birinin sınıf içi davranış, derse katılım vb kriterlerden olmasını, diğerinin ise öğrenciye verilecek Performans Çalışmasına göre verilmesinin uygun olduğunu belirtti, zümre başkanı da olumlu görüş bildirdi.12) Derslerde kullanılacak araç ve gereçlerin seçilmesi ve kullanımı:

Mehmet Ümit DURAN, derslerde kullanılması gereken araç ve gereçlerin öğretmen tarafından ders başlamadan önce hazırlanması gerektiğini ve öğretmenin derse girmeden önce bunları yanında hazır bulundurması gerektiğini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığının sene başında gönderdiği Deutschstube adlı ders kitabı üzerinde duruldu. Ancak adı geçen ders kitabının yetersiz bulunduğundan dolayı kaynak kitap seçimine gitmeleri gerektiğini ve seçilecek kaynak kitapların Türk örf ve adetlerine, toplum yapısına ve eğitim müfredatına paralel bir şekilde olması gerektiğini vurguladı. Bütün bunlara en uygun ders kitabının da Klett Langenscheidt Yayınevine ait Genial Klick A1.1 ve A2.1 kitaplarının olduğu düşüncesine varıldı. Bu kitabın ek kaynak kitap olarak kullanılmasına karar verildi. Derslerde Almanca ders kitabı, Almanca Sözlük kaynak eserler kullanılması uygun olacağını ifade etti. Öğrencilere kaynak eserlere başvurma, sözlüklerden faydalanma alışkanlığı kazandırılmasının önemi üzerinde duruldu. Genial Klick kitabının bir hikâye hediye edildiğinden dolayı Öğrencilerin az maliyete yabancı dil eğitiminin olmazsa olmazları olan sözlük, defter, hikaye ve ders kitabı ihtiyacı karşılandığı belirtildi Müdür Yrd xxx sadece ders kitabına bağlı kalmanın yeterli olamayacağını, güzel metinlerden ve eserlerden de yararlanmak, dersi ilgi çekici hale getirmek gerektiğini ifade etti. Bunun içinde akıllı tahtayı etkin kullanmamızı sağlayan Genial Klick adlı kitapların faydası dile getirilerek, derslerde sözlük kullanma ve kaynak eserlerden faydalanma yollarını kavratmak gerekliliği üzerinde titizlikle duruldu. Derslerde Kaynak CD’lerin, farklı kaynak kitapların faydalı olacağı üzerinde duruldu. Öğrenciler için kelime öğrenmenin önemi hatırlatılarak, bu telefon uygulaması ile kitaplara ait kelimelerin okul dışında da öğrenmeleri sağlanacağı için çok faydalı olacağı belirtildi. Dersin işlenişini ve öğrenmeyi kolaylaştırmak için zaman zaman konuların sunu hazırlanarak işlenmesine, ders kitabı gelmediği için çeşitli kaynaklardan faydalanılmasına karar verildi.13) Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği:

Mehmet Ümit DURAN, eğitim ve öğretimde birlik ve beraberlik, şüphesiz ki başarıyı artırmada en önemli etkenlerden biridir, bizim dersimizin başarısı diğer öğretmenlerle birlikte hareket etmekle daha da artacaktır dedi. Özellikle Türk Dili ve Edebiyatı Resim, Müzik ve İngilizce zümreleriyle işbirliği halinde olunması gerektiğine karar verildi. Müdür Yrd. xxx, Almancanın bugün İngilizceden sonra ikinci Yabancı Dil olarak öğrenilmesi Almanca ile akraba dil olan İngilizceden yararlanmamızı gerekmektedir dedi. İngilizcenin bu süreçte aktif kullanımı ikinci yabancı dil olarak Almancanın öğretim-öğrenim sürecini kısaltacağı gibi, kolaylaştıracağı da açıktır. Sistemin temeli çok basittir. Almanca ve İngilizce nerede Türkçeye benziyor nerede Türkçeden ayrılıyor. Almancayı öğrenirken bilmemiz gereken tüm dilbilgisi malzemesini irdeleyip İngilizce ile karşılaştırmamız gerekmektedir. Özellikle cümle yapılarının öğrenilmesinde benzer ve farklı yönler üzerinde durularak iki dil arasında olumlu transferler ön plana çıkarılmasında fayda olacaktır dedi.14) Yazılı ve Ortak sınav Tarihlerinin belirlenmesi:

YAZILI / DÖNEM

SINIF: 9/10/

1. DÖNEM

2. DÖNEM

1. YAZILI YOKLAMA (İletişim)

Kasım 3. Hafta

Mart 4. Hafta

2. YAZILI (ORTAK SINAV)

Ocak 2. Hafta

Mayıs 3. Hafta


15) Seviye Tespit Sınavı:

24.08.2011 tarih ve 119 sayılı Almanca Öğretimi Programına göre her sınıf seviyesinde öğrencilere Seviye Tespit sınavı yapılması gerektiği, ancak 9. Sınıflarda daha önceki yıllarda Almanca Dersi görmedikleri için sınav yapmayacağını, sadece tutanak tutulması gerektiğini, 10. 11. ve 12. Sınıflara ise Seviye Tespit Sınavı yapılması gerektiği Mehmet Ümit DURAN tarafından vurgulandı. Müdür Yrd. xxx en uygun zamanın okulun açılığı ilk hafta olmasında fayda olduğunu, böylece hızlı ve sorunsuz bir başlangıç yapılabileceğini belirtti.


A L I N A N K A R A R L A R


 1. 2488 sayılı Tebliğler Dergisinde de yer aldığı üzere, Atatürkçülükle ilgili konuları işlerken, Almanca Dilbilgisi cümlelerinde, Atatürk’ün vecizelerine yer verilmesine karar verildi.

 2. Dilin daha çabuk kavratılması için, İngilizce zümresiyle işbirliğine gidilmesine karar verildi.

 3. Uygulanacak metot ve tekniklerin en son seminerlerde ağırlıklı olarak gündeme alınan metot ve tekniklerden faydalanılmasına karar verildi.

 4. Yıllık planların çalışma takvimi esas alınarak düzenlenmesi kararlaştırıldı.

 5. Proje Ödevlerin Ekim ayında verilip, Nisan ayının ikinci haftasında toplanması ve her ay ödev hazırlıklarının takip edilmesi karar verildi.

 6. Performans görevlerinin her bir dönem için ikişer tane olmasına, bunlardan birinin ders içi katılım, vb. konulardan olacağı, diğerinin ise öğrencilere dağıtılan performans görevlerinin yine ders esnasında yapılması ile verileceği kararlaştırıldı.

 7. Dersin işlenişini ve öğrenmeyi kolaylaştırmak için zaman zaman konuların sunu hazırlanarak işlenmesine, ders kitabı gelmediği için çeşitli kaynaklardan faydalanılmasına karar verildi.

 8. Türk Dili ve Edebiyatı Resim, Müzik ve İngilizce zümreleriyle işbirliği halinde olunması gerektiğine karar verildi.

 9. Seviye Tespit Sınavının okulun açıldığı ilk hafta yapılmasına karar verildi.


16) Dilek ve temenniler:

Mehmet Ümit DURAN, dersimizle ilgili her türlü konuyu ele aldık. 2015–2016 Eğitim-Öğretim yılının önceki yıllara nazaran daha başarılı ve verimli geçeceğini düşünüyorum dedi. Müdür Yrd. xxx, 2014–2015 Eğitim-Öğretim yılının sağlıklı ve başarılı olması temennisinde bulundu. Eklenecek ve görüşülecek başka bir konu olup olmadığı soruldu. 2015–2016 Eğitim- Öğretim yılında yapılacak çalışmalarla Türk Milli Eğitiminin amaçlarına uygun olarak Milli, Ahlaki ve insani değerleri geliştirerek öğrencilerin milletimize ve insanlığa yararlı iyi ve verimli vatandaş olarak eğitilebilmesi ortak temennisiyle toplantı sona erdi.Mehmet Ümit DURAN xxx

Almanca Öğretmeni Müdür Baş Yardımcısı

UYGUNDUR

18/09/2015

xxx


Okul Müdürü


Kataloq: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> SİRLİ DÜnyam müəllifdən:əziz oxucum, əvvəlki kitablardan bir neçə şeiri təkmilləşdirib, bu kitaba əlavə etmişəm
2015 -> Natəvan xanımın istedadı Allah vergisidir
2015 -> Iii baki beynəlxalq turizm filmləRİ festivali 01-04 iyun 2016
2015 -> I. mahiro gamzajevo literatūrologiniai, istoriniai, publicistiniai, politologiniai, lituanistiniai darbai lietuvių kalba 1980 – 2014 m
2015 -> New Sprout Pty Ltd
2015 -> Tiszakécske Város Képviselő-testületének 42/1999(X. 29.)KR. sz. Rendelete a gépjármű várakozóhelyek biztosításának, megváltásának és használatának szabályozásáról
2015 -> Self-exploration test
2015 -> Nimi: kursus: variant a teisenda mõõtühikud A
2015 -> Baby face akst & Davis Bobby Darin c g7 c c7 Gm A7

Yüklə 71.68 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin