Mingəçevir Bələdiyyəsinin illik hesabatı 2010-cu il
Yüklə 232.83 Kb.
tarix09.03.2016
ölçüsü232.83 Kb.


Mingəçevir Bələdiyyəsinin illik hesabatı

2010-cu il

MÜNDƏRİCAT

  1. Büdcə gəlirləri.

  2. Büdcə xərcləri.

  3. Büdcə xərclərinin maddələr üzrə izahlı hesabatı.

  4. Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması işi haqqında hesabat.

  5. Bələdiyyə qulluğu məsələlərinə dair hesabat.

Hesabat dövründə Bələdiyyə büdcəsinə 344025,31 manat vəsait daxil olmuşdur.


MİNGƏÇEVİR BƏLƏDİYYƏSİNİN 2010-CU İL ÜZRƏ GƏLİRLƏRİ:
Gəlirlər

Məbləğ
Fiziki şəxslərdən torpaq vergisi

4960,60Fiziki şəxslərdən əmlak vergisi

-Yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi

16816,48Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlarda, binalarda və digər obyektlərdə küçə (divar) reklamının yerləşdirilməsi və yayımı üçün ödəniş

389,00Bələdiyyələr tərəfindən xüsusi ayrılmış torpaq sahələrində stasionar və ya səyyar ticarət, ictimai iaşə və digər xidmətlərə görə ödəniş

945,00Bələdiyyə ərazisində mehmanxana, sanatoriya-kurort və turizm xidmətləri göstərən şəxslərdən alınan ödəniş

487,50Bələdiyyə ərazilərində hüquqi və fiziki şəxslərə məxsus olan ixtisaslaşdırılmış avtomobil dayanacaqları və ya bələdiyyələrin qərarına əsasən müəyyən edilmiş yerlərdə bütün növ nəqliyyat vasitələrinin daimi və ya muvəqqəti dayanacaqları üçün ödəniş

1519,00Dövlət büdcəsindən verilən dotasiya

150000,00Dövlət büdcəsindən verilən subvensiya

-Torpağın satışından daxil olan gəlirlər

101343,74İcarəyə verilmiş torpaqdan icarə haqqı

54372,99İcarəyə verilmiş əmlakdan icarə haqqı

130,00Fiziki və hüquqi şəxslərin maliyyə yardımları, ianələr və qrantlar

-Dövlət əhəmiyyətli tədbirlərin və dövlət orqanlarının qərarları nəticəsində yaranan xərclərin ödənilməsi üçün ayrılmış maliyyə vəsaiti (kompensasiya)

-Beynəlxalq təşkilatların və fondların maliyyə yardımları

-Bələdiyyələrin digər fəaliyyətindən daxil olan gəlirlər

13061,00
CƏMİ:

344025,31

Hesabat dövründə bələdiyyə büdcəsindən ümumilikdə 343782,21 manat vəsait xərclənmişdir.


Xərclər

MəbləğƏ/h və onunla bağlı sair ödəmələr

180271,37DSMF

45865,71Dəftərxana ləvazimatları və cari təsərrüfat məqsədləri üçün ml və materialların alınması

915,92Sair nəqliyyat xidməti haqqı

296,00Müqavilə üzrə nəqliyyat xidməti haqqı

5830,00Ezamiyyə xərcləri

2933,80Elektrik enercisi haqqı

20,00Mətbəə xərcləri

266,00Təmir və abadlaşdırma xidmətləri üçün mal və materialların alınması

74111,95Sair cari xərclər

9400,45Əsas vəsaitlərin alınması

3000,00İmkansız ailələlərə maddi yardım

330,00Bankın xidmət haqqı

3482,73Dəfn və mərasim xidmətlərinin təşkili üçün

50,00Abunə xərcləri

3150,16Gəlir vergisi

13858,12

 

CƏMİ:

343782,21

Sair cari xərclərin tərkibi:


Xərclər

MəbləğAŞBMA

2000,00Mühafizə xidməti

2000,00Daşınmaz Əmlakın Reyestr xidmətinə

3484,00Silahlı Qüvvələrə Yardım Fondu

555,17Polis gününə həsr olunmuş tədbirə

300,00Bələdiyyə parkına heyvan fiqurlarının alınması

400,00Kartric doldurma və internet saatı

132,00Bələdiyyə torpaqlarının xəritəsi üçün

100,00Qəzetdə baş sağlığı

25,00Yüksək bal toplayan abituryentlərə

150,00İqtisad məhkəməsində iştirak üçün (vəkil)

200,00Zirzəmidəki otaqların icarəsi

54,28

CƏMİ:

9400,45

MİNGƏÇEVİR BƏLƏDİYYƏSİNİN 2010-CU İL ÜZRƏ BÜDCƏ XƏRCLƏRİNİN MADDƏLƏR ÜZRƏ İZAHLI HESABATI

Əməyin ödəniş fondu və əmək haqqına ödəniş cəmi

181205,79 manatMalların alınması və xidmətlərin haqqının ödənilməsi cəmi

- Mətbəə xərcləri

- Ezamiyyə xərcləri

- Dəftərxana ləvazimatı

- Nəqliyyat xidməti haqqı

- Abunə xərcləri

- Mühafizə xidmətləri haqqı

- AŞBMA-ya üzvlük haqqı

- Kompüter kartricinin doldurulması və internet saatı

- Bələdiyyə torpaqlarının xəritəsi

- Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri xidmətinə

- Məhkəmədə vəkillik xidmətinə

- Polis günü münasibəti ilə keçirilən tədbirə

- Bələdiyyə parkı üçün heyvan fiqurlarının alınmasına

- 2 imkansız ailəyə müxtəlif tikinti materialları

- İmkansız ailələrə maddi yardım

- Kimsəsizlərin dəfni xərci

- Əhaliyə məişət xidmətlərinin göstərilməsinə

- Məhəllələrdə 120 ədəd oturacağın quraşdırılmasına

- Təhsil sahəsinə ayrılmış xərclər

- Qəbirstanlıqların saxlanması xərcləri

- Bələdiyyə mülkiyyətində olan parkların saxlanması

- Bank xidmətləri haqqı


51220,50 manat
266,00 manat

2933,80 manat

915,92 manat

296,00 manat

3150,16 manat

2000,00 manat

2000,00 manat

132,00 manat

100,00 manat

3484,00manat

200,00 manat

300,00 manat

400,00 manat

589,40 manat

330,00 manat

120,00 manat

1743,43 manat

3048,00 manat

8158,03 manat

4123,27 manat

13447,76 manat

3482,73 manat

Əsas vəsaitlərin alınması cəmi

-Nəqliyyat vasitəsinin alınması

-Kondisionerin alınması


3000,00 manat

2000,00 manat

1000,00 manat
Əsaslı təmir cəmi

-Bələdiyyənin inzibati binasında

-«Mingəçevirin ilk qurucuları» parkında

-S.Vurğun küçəsində binaların dam örtüyü

-«Sahil» parkında

-«S.Vurğun» adına parkda93863,35 manat

34362,51manat

47017,00 manat

8000,00 manat

2410,85 manat

2072,99 manat

Sair cari xərclər

-Silahlı qüvvələrə yardım fonduna

-Gəlir vergisi

-Zirzəmidəki otaqların icarəsi

-Qəzetdə baş sağılığı


14492,57 manat

555,17 manati

13858,12 manat

54,28 manat

25,00 manat

CƏMİ:

343782,21 manatDövlət tərəfindən verilmiş dotasiyanın

xərclənməsi istiqamətləri cəmi 150000,00 manat

-Əmək haqqı 60068,00 manat

-DSMF-na ödəniş 24524,55 manat

-Gəlir vergisi 8386,63 manat

-Təmir və abadlaşdırma işlərində alınmış mal və material 46550,00 manat

-Abunə haqqı 2328,16 manat

-Mühafizə xidməti 2000,00 manat

-Əsas vəsaitin alınması 3000,00 manat

-Bankın xidmət haqqı 1142,66 manat

-AŞBMA-ya üzvlük haqqı 2000,00 manat


BƏLƏDİYYƏ NƏZDİNDƏ FƏALİYYƏT GÖSTƏRƏN SAHƏLƏRİN GƏLİR VƏ XƏRCLƏRİ:


Sahənin adı

2010-cu il

Gəlir

Xərc

MənfəətPeşəyönümlü Maraq Kursları

7170,00

8008,03

-838,03Məişət xidməti

2363,00

1743,43

619,57Dəfn mərasimi

3528,00

4123,27

-595,27

Hesabat dövründə «Dəfn mərasimi» xidməti sahəsi 331 dəfn xidməti göstərmiş, 79 dəfn xidmət haqqından azad edilib, 2 nəfərin dəfni bələdiyyənin hesabına həyata keçirilib.


MİNGƏÇEVİR BƏLƏDİYYƏSİNİN 2010-CU İL ÜZRƏ VƏTƏNDAŞLARIN MÜRACİƏTLƏRİNƏ BAXILMASI İŞİ HAQQINDAHESABAT


Vətəndaşların ərizə, şikayət və təkliflərin məzmunu


Müraciətlərin sayı

Təmin olunmuş müraciətlər

Əsaslandırılmış cavab verilmişdir

Aidiyyatı üzrə göndərilib

Anonim və ya məlumat xarakterli olduğu üçün baxılmamış saxlanılmışdır

Vətəndaşlar qəbul edilmişdir

Qeyd

Torpaqla bağlı müraciətlər

172

40

132

-

-

51
Qulluğa qəbulla bağlı müraciətlər

-

-

-

-

-

4
Maddi yardımla bağlı müraciətlər

37

26

11

-

-

11
İcarə ilə bağlı müraciətlər

127

25

95

-

-

8
Ailə kəndli təsərrüfatının üçotunun aparılması ilə bağlı müraciətlər

-

-

-

-

-

-
Digər məsələlərlə bağlı

208

-

170

3

-

23
Cəmi

544

91

408

3

-

97
MİNGƏÇEVİR BƏLƏDİYYƏSİNƏ DAXİL OLAN ƏRİZƏ VƏ MÜRACİƏTLƏR BARƏSİNDƏ

MƏLUMAT


Müraciət edən şəxslər

2010-cu il

1

Maddi yardım üçün müraciət edən şəxslər

37
maddi yardım alan şəxslər

26
o cümlədən:Qarabağ Müharibəsi Əlili

1
Əfqanıstan veteranı, QMV

1+-
II dünya müharibəsi əlilikimsəsiz qocaƏlillərməcburi köçkün və qaçqınşəhid ailəsi

3

2

Sahibkarlıq fəaliyyəti üçün torpaq sahəsi almaq üçün müraciət edən şəxslər

127
sabibkarlıq fəaliyyəti üçün t/s ayrılmışdır

25
onlardan:şəhid ailəsi

1
Qarabağ Müharibəsi Veteranı və əlili

-+4
Əlil, hərbiçiQaçqın

1
müharibə veteranı
3

Fərdi mənzil tikintisi üçün t/s almaq üçün müraciət edən şəxslər

172
fərdi mənzil tikintisi üçün t/s ayrılmışdır

40
onlardan:şəhid ailəsi

15
Qarabağ Müharibəsi VeteranıQarabağ Müharibəsi Əlili

9
Əlil, Çernobıl əlili

-+1
Qaçqın, yataqxanamüharibə veteranı (Əfqanıstan veteranı)

-+1
Ehtiyyatda olan zabit

3

4

Tikinti və təmir ilə əlaqədar müraciətlər

37

5

Sair şikayətlər və məlumatlar

171
Cəmi

544

Müraciət edən şəxslər

2010-cu il

1

Qaçqınlar

1

2

Əlillər, Çernobıl əlili

8+1

3

Ehtiyyatda olan zabit

10

4

şəhid ailəsi

65

5

Əfqanıstan və Qarabağ Müharibəsi Əlili

2+52

6

Qarabağ Müharibəsi Veteranı

6

7

müharibə veteranı

1

Mingəçevir Bələdiyyəsinə daxil olan sənədlər barəsində

məlumat
Müraciət edən şəxslər

2010-cu il

1

İcra hakimiyyəti

57

2

İdarə və təşkilatlar

151

3

Milli Məclis

4

4

Nazirliklər

23
Cəmi

235

MİNGƏÇEVİR BƏLƏDİYYƏSİNDƏ 2010-CU İL ƏRZİNDƏ BƏLƏDİYYƏ QULLUĞU MƏSƏLƏLƏRİNƏ DAİR

HESABAT


İcra aparatında işləyən qulluqçuların sayı

Vakant ştatlar

Ştat cədvəlinə uyğun olaraq bələdiyyə qulluqçularının əmək haqqı

Qeyd

31

-


5483,80

-

MİNGƏÇEVİR BƏLƏDİYYƏSİNİN

2010-CU İL ƏRZİNDƏ KEÇİRDİYİ ÜMUMİ YIĞINCAQLAR BARƏDƏ


MƏLUMAT


Keçirilən iclasların ümumi sayı - 18

Gündəlikdəki məsələlərin sayı – 62

O cümlədən;

-Torpaqla əlaqədar məsələlər – 34

-Şəhərdə aparılan tikinti-abadlıq işlərinə, məhəllələrdə görülən işlərə və bir sıra başqa tədbirlərin keçirilməsinə maliyyə vəsaitlərinin ayrılması ilə bağlı məsələlər – 8

-Təşkilati məsələlər – 20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə