Mikrobiologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Bakterioloji xidməıtin təşkili və quruluşu
Yüklə 1.08 Mb.
səhifə8/11
tarix22.04.2016
ölçüsü1.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

513) Qarın boşluğunda olan yaraların əsas törədiciləri hansıdır?
A) Yalnız fakultativ anaerob mikroorqanizmlər

B) Yalnız aerob mikroorqanizmlər

C) Yalnız anaerob mikroorqanizmlər

D) Aerob və anaerob mikroorqanizmlər

E) Anaerob və fakultativ anaerob mikroorqanizmlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
514) Xəstəxanadaxili infeksiyaların səbəbi nə ola bilər?
A) Yalnız ətraf mühit

B) Yalnız personal təmasda olanlar

C) Yalnız söbədə olan xəstələr

D) Şöbədə olan xəstələr, personal, ətraf mühit və tibbi alətlər

E) Tibbi alətlər yalnız ətraf mühit
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
515) Xəstəxanadaxili infeksiyaların profilaktikası üçün hansı tədbir lazım deyil?
A) Xəstələrin vaksinasiyası

B) Uyğun tibbi müəssisələrdə mikroorqanizmlərin sanitar normalarına riayət edilməsi

C) Dərmanların,tibbi avadanlığın və s. steril olmasına nəzarət

D) Bütün qeyd olunanlar

E) Xəstələrə tibbi yardımın səviyyəsininin artırılması
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
516) Koaqulaza-müsbət stafilokokklardan hansı adətən insanlarda xəstəliyi törədir?
A) S.hyicus

B) S.intermedius

C) S.saprophyticus

D) S.hominis

E) Stafilococcus aureus
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
517) Hemolitik aktivliyi olan, koaqulaza-müsbət stafilokokk hansıdır?

A) S.aureus

B) S.hominis

C) S.hyicus

D) S.intermedius

E) S.saprophyticus


Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
518) "Stafilococcus aureus"," S.intermedius"," S.hyicus" növləri hansı eyni xüsusiyyətə malikdirlər?

A) Piqmentin əmələ gəlməsinə görə

B) Bütün qeyd olunanlara görə

C) Toksinin əmələ gəlməsinə görə

D) Plazmanı koaqulasiya etmək qabiliyyətinə görə

E) Asetonun əmələ gəlməsinə görə


Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
519) Epidermal stafilokokklara hansı xüsusiyyətlər xasdır?
A) Qlükozanın və mannitin parçalanması

B) Mannitin və treqalozanın parçalanması

C) Yalnız mannozanın parçalanması

D) Yalnız fosfotazanın olması

E) Fosfatazanın olması, mannozanın və qalaktozanın parçalanması
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
520) Psevdomonas cinsi hansı əsas əlamətləri ilə xarakterizə olunur?
A) Qamçıların olmaması ilə

B) Hərəkətlik, müsbət oksidaza sınağı və qamçıların olması ilə

C) Mannitin və qlükozanın parçalanması ilə

D) Proteolitik fəallığının olmaması ilə

E) Sporların olması ilə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
521) "Pseudomonas fluorescens" növü hansı piqmenti törədir?
A) Hamısını

B) Yaşıl – fluoresseini (pioverdin)

C) Qara – melanini

D) Göy – piosianini

E) Qırmızı – piorubini
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
522) "Pseudomonas putida" növü hansı piqmenti törədir?
A) Göy – piosianini

B) Qırmızı – piorubini

C) Qara – melanini

D) Hamısını

E) Yaşıl – fluoresseini (pioverdini)
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
523) Fermentasiya olunmayan mikroorqanizmlərə aid olan psevdomonadalar karbohidratları və spirtləri parçalayır?
A) Aerob şəraitdə Hiss mühitində parçalayırlar

B) Qətiyyən parçalamırlar

C) Anaerob şəraitdə Hiss mühitində parçalayırlar

D) Anaerob şəraitdə Xyu-Leyfson mühitində parçalayırlar

E) Aerob şəraitdə Xyu-Leyfson mühitdə parçalayırlar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
524) Streptokokkların ayrılması üçün hansı mühit ən optimaldır?
A) Saburo

B) Adi ət-peptonlu aqar və bulyon ( ƏPA, ƏPB)

C) Sarı-duzlu aqar

D) VSA(vismut-sulfit aqar)

E) 3-5%-li qanlı aqar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
525) "Bacillaceae" ailəsinə hansılar aid deyil?
A) Aeroblar,anaeroblar və fakultativ anaeroblar

B) Endosporlar

C) Çöplər

D) Qram-müsbət mikroorqanizmlər

E) Kokklar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
526) "Bacillus" cinsinə hansılar aid deyil?
A) Spor əmələ gətirənlər

B) Fakultativ anaeroblar

C) Sporların olması

D) Qram-müsbət çöplər

E) Ciddi aeroblar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
527) Kampilobakteriyaların cinsinə hansılar aid deyil?
A) Mannitin fermentasiya qabiliyyətinin olmaması

B) Mikroaerofil şəraitdə artma qabiliyyəti

C) Qlükozanın fermentasiya qabiliyyətinin olmaması

D) Aerob şəraitdə çoxalma qabiliyyəti

E) Kəskin əyilmiş hüceyrələrin olması
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
528) Kampilobakteriyaların ayrılması zamanı hansı üsul istifadə olunmur?
A) Zənginləşdirici duru mühitlərin istifadəsi

B) Bakterial filtrlərın istifadəsi

C) Antibiotikli mühitlərin istifadəsi

D) Heç biri

E) Qatı mühitlərin istifadəsi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
529) Legionelyozla yoluxmanın ən çox mümkün olan yolu hansıdır?
A) Xəstə heyvanla təmas

B) Qida


C) Xəstə insanla təmas

D) Torpaq

E) Aerozol
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
530) Legioner xəstəliyin laborator diaqnostikasının əsas üsulları hansıdır?
A) Təmiz kulturanın ayrılması

B) Seroloji üsullar

C) Faqotipləşmə

D) Allerqik sınaq

E) Qaz-maye xromotoqrafiyası
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
531) Ureaplazmalar nədir?
A) Qram-müsbət kokklar

B) Qram-mənfi çöplər

C) Kiçik qram-mənfi kokkobasillalar

D) Qram-müsbət çöplər

E) Qram-mənfi kokklar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
532) Meningitlər zamanı hansı materialı tədqiq etmirlər?
A) Likvoru

B) Qanı


C) Qanın plazmasını

D) Sidiyi

E) Əsnəkdən yaxmanı
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
533) Açıq yaradan yaxmaların ilkin bakterioloji tədqiqatı zamanı hansı mühitlər tətbiq edilir?
A) Duru mühitlər

B) Bütün qeyd olunanlar

C) Yarım duru mühitlər

D) Bərk mühitlərlə zənginləşdirici mühitlər paralel olaraq

E) Bərk mühitlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
534) Piosianin piqmenti hansı mikroblarda vardır?
A) Difteriya

B) Göy-irin çöpləri

C) Qara yara (antraks)

D) Taun


E) Vəba
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
535) Pnevmokokkların infeksiya rezervuarı hansıdır?

A) Su


B) İnsan, heyvan

C) Torpaq

D) Heyvanlar

E) İnsan
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.


536) Pnevmokokklar seroloji variantlara hansı antigenlərə görə bölünür?
A) M-zülalın antigeninə görə

B) Lipopolisaxaridlərə görə

C) O-antigenə görə

D) Kapsullu antigenə görə

E) H-antigenə görə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
537) "Pseudomonas aeroginoza" hansı antigenə görə bir neçə tipə bölünür?
A) Kapsullu antigenə görə

B) O-antigenə görə

C) H-antigenə görə

D) H və K-antigenlərə görə

E) Lipopolisaxaridlərə görə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
538) Hansı mikroorqanizm yenidoğulmuş uşaqlarda meninqitin səbəbi ola bilər?
A) Streptococcus agalactiae

B) Staphylococcus aureus

C) Staphylococcus saprophyticus

D) Staphylococcus epidermidis

E) Streptococcus pyogenes
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
539) Hava-damcı yolu ilə insandan insana keçirilən pnevmoniyanı hansı mikroorqanizm törədir?
A) Ureaplazma urealyticum

B) Mycoplazma pneumoniae

C) Mycoplazma arthritidis

D) Mycoplazma hominis

E) Mycoplazma fermentans
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
540) "Streptococcus pyogenes" törədicisini hansı xüsusiyyət təsdiqləyir?
A) Lesitenazaktivliyinin olması

B) Plazmanın koaqulyasiya reaksiyası

C) Öd turşularının duzları olan mühitdə eskulinin hidrolizi

D) Zəncir formasında olan qram-müsbət kokkların olması və qanlı aqarda betta-hemoliz

E) Vismut sulfit aqar mühitində koloniyaların artımı
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
541) Streptokokkların və enterokokkların fərqləndirici əlamətləri hansılardır?
A) 6%-li NaCl-olan məhlulda artım və qidalı mühitlərə tələbkar olmaması

B) Katalaza-müsbət olması

C) Lesitelaza aktivliyinin olması

D) Vismut sulfit aqar mühitində koloniyaların artımı

E) Aminoturşuların sintezi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
542) Hansı bakteriyalarla törədilən infeksiyaların profilaktikası üçün vaksinlər vardır?
A) Streptococcus pyogenes

B) Staphylococcus aureus

C) Streptococcus pneumoniae

D) Streptococcus agalactiae

E) Staphylococcus epidermidis
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
543) "Haemophilus" cinsinə aid olan mikroorqanizmlərin əsas kultural xüsusiyyətləri hansılardır?
A) Mühitdə boy atma amillərinin olması

B) Mühitə kömürün və ya digər metabolitlərin adsorbentlərinin əlavə edilməsi

C) Heç bir xüsusiyyət yoxdur

D) Mühitdə zərdabın olması

E) Muhitə ödün əlavə edilməsi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
544) "Campylobacter jejunu" törədicilərinin in vitro kultivasiyası üçün optimal şərait hansıdır?

A) 42ºC-də mikroaerofil şərait

B) 20ºC -də aerob şərait

C) 37ºC-də anaerob şərait

D) 20ºC-də anaerob şərait

E) 37ºC-də aerob şərait


Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
545) "Helicobacter pylori" törədicilərinin in vitro kultivasiyası üçün optimal şərait hansıdır?
A) 37ºC-də anaerob şərait

B) 20ºC -də aerob şərait

C) 37ºC-də mikroaerofil şərait

D) 20ºC-də anaerob şərait

E) 37ºC-də aerob şərait
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
546) "Helicobacter pylori"qruplarının əsas biokimyavi xüsusiyyətləri hansılardır?
A) Turşuların əmələ gəlməsi ilə karbohidratları parçalamaq

B) Jelatini durulaşdırmaq

C) Aseton əmələ gətirmək

D) Sidik cövhərini parçalamaq

E) Nitratları bərpa etmək
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
547) "Haemophilus" cinsinə aid olan bakteriyaların əsas bioloji-kultural əlamətləri hansıdır?
A) Qram-müsbət çöplər, kultivasiya şərtlərinə tələbkardır

B) Qram-mənfi çöplər, kultivasiya şərtlərinə tələbkardır

C) Qram-müsbət kokklar, kultivasiya şərtlərinə tələbkardır

D) Qram-müsbət çöplər, kultivasiya şərtlərinə tələbkar deyillər

E) Qram-mənfi kokklar, kultivasiya şərtlərinə tələbkar deyillər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
548) Hansı bakteriyalar katalazanı sintez edirlər?
A) Aerococcus

B) Pnevmokokklar

C) Lactococcus

D) Streptokokklar

E) Stafilokokklar,meninqokokklar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
549) Pnevmokokkların ayrılması üçün hansı laborator heyvanlar istifadə olunurlar?
A) Ağ siçanlar

B) Toyuqlar

C) Hind donuzları

D) Ev dovşanları

E) Ağ siçovullar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
550) İnsanda xəstəlikləri hansı basillər törədirlər?
A) Bacillus anthracis, Bacillus cereus

B) Bacillus megaterium

C) Bacillus cereus

D) Bacillus subtilis

E) Bacillus anthracis,bacillus pumilus
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
551) A qrupuna aid olan streptokokklarda hansı strukturlar antifaqositar xüsusiyyətlərə malikdir?
A) Kollagenaza

B) Adgezinlər

C) M zülal və kapsula

D) Toksin

E) Ureaza
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
552) B qrupa aid olan streptokokkların patogenliyinin faktorları hansılardır?
A) Adgezinlər

B) Kollagenaza

C) Toksin

D) Neyraminidaza, kapsula

E) Ureaza
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
553) "Streptococcus pneumoniae" əsas patogenlik faktorları hansılardır?
A) S-substansiyası və kapsula

B) Adgezinlər

C) Kollagenaza

D) Xovlar

E) Hemolizinlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
554) "Bacillus" cinsinin bakteriyalarının ayrılması üçün hansı qidalı mühitlər istifadə olunur?
A) Sarılı duzlu aqar

B) Vismut sulfit aqar mühiti

C) Kitt-Tarossi mühiti

D) Ət pepton aqar, qanlı aqar,zərdablı aqar

E) Saburo mühiti
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
555) "Clostridium perfringens"-ın əsas bioloji xüsusiyyətləri hansılardır?
A) Qram-müsbət kokklar olub,spor və kapsula törədir

B) Qram-müsbət çöplər olub, spor və kapsula törədir

C) Qram-mənfi çöplər olub,spor və kapsula törətmirlər

D) Qram-müsbət kokklar olub,spor və kapsula törətmirlər

E) Qram-mənfi çöplər olub,spor və kapsula törədir
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
556) Laborator şəraitdə "Clostridium perfringens"-in toksini necə təyin olunur?

A) Geyri -düz hemaqqlütinasiya reaksiyasında

B) Ağ siçanlarda neytrallaşma reaksiyasında

C) Aqqlütinasiya reaksiyasında

D) Şəkər-qanlı aqarda

E) Sarılı aqarda


Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
557) "Streptococcus" cinsinin bakteriyaları hansı formada olurlar?
A) Çöpə oxşar formada

B) Yalnız yumru formada

C) Oval və ya yumru formada

D) Yalnız oval formada

E) S-şəkilli formada
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
558) Göy –yaşıl irinli çöpünün morfoloji xüsusiyyətləri hansılardır?
A) Qram-mənfi,qamçısı olmayan,spor törətməyən düz ya da biraz əyilmiş çöp

B) Qram-mənfi,2 və daha çox qamçısı olan,spor törətməyən düz və ya biraz əyilmiş çöp

C) Qram-müsbət,2 ya çöx qamçısı olan,spor törədən əyilmiş çöp

D) Qram-müsbət,spor törətməyən düz və ya biraz əyilmiş çöp

E) Qram-mənfi,qamçısı olmayan,spor törədən düz və ya biraz əyilmiş çöp
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
559) Pnevmokokkların morfoloji xüsusiyyətləri hansılardır?
A) Qram-müsbət,girdə, bir gədər uzunsov formada olub ,cüt,hərəkətlidirlər və spor əmələ gətirirlər

B) Qram-mənfi, bir gədər uzunsov formada,tək-tək yerləşir ,hərəkətlidirlər,spor əmələ gətirirlər

C) Qram-mənfi,girdə , bir qədər uzunsov olub,tək-tək yerləşən olub,hərəkətli,spor əmələ gətirmirlər

D) Qram-mənfi,girdə, bir gədər uzunsov olub,cüt-cüt,hərəkətsiz,spor əmələ gətirmirlər

E) Qram-müsbət,girdə,cüt-cüt yerləşən,hərəkətsiz,spor əmələ gətirirlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
560) Streptococcus pneumoniae növünün əsas xüsusiyyətləri hansılardır?
A) Duru mühitlərdə diffuz bulanma,qanlı aqarda və koloniyaların ətrafında kiçik yaşımtıl zona əmələ gətirirlər

B) Duru mühitlərin səthində pərdəlik,qanlı aqarda və koloniyaların ətrafında heç bir zona əmələ gətirmirlər

C) Duru mühitlərin səthində pərdəlik,qanlı aqarda və koloniyaların ətrafında kiçik yaşımtıl zona əmələ gətirirlər

D) Duru mühitlərdə lopalar,qanlı aqarda və koloniyaların ətrafında kiçik yaşımtıl zona əmələ gətirirlər

E) Duru mühitlərdə lopalar,qanlı aqarda koloniyaların ətrafında kiçik yaşımtıl zona əmələ gətirirlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
561) Stafilokokklar cinsinə hansı növlər aiddir?
A) Stafilococcus aureus,Salmonella typhi,Salmonella.enteritidis

B) Stafilococcus epidermidis, Salmonella typhi

C) Stafilococcus aureus,Salmonella paratyphi,Salmonella schottmurlleri

D) Stafilococcus.epidermidis,Salmonella enteritidis, Salmonella schottmurlleri

E) Stafilococcus aureus, Stafilococcus epidermidis, Stafilococcus saprophyticus
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
562) Aşağıdaki törədicilərdən hansı anaerob deyil?
A) Clostridium botulinum

B) Clostridium sondelii

C) Clostridium tetani

D) Clostridium histolyticum

E) Pseudomonas aeruginoza
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
563) Stafilokokkların morfoloji və fizioloji xüsusiyyətləri hansılardır?
A) Qram-mənfi,girdə,hüceyrələr qrup şəkildə yerləşirlər,hərəkətli,spor əmələ gətirirlər

B) Qram-müsbət,girdə,hüceyrələr yalnız tək-tək yerləşirlər,hərəkətsiz,spor əmələ gətirirlər

C) Qram-müsbət,girdə,hüceyrələr qrup şəkildə yerləşirlər,hərəkətsiz,spor əmələ gətirmirlər

D) Qram-mənfi,girdə,hüceyrələr qrup şəkildə yerləşirlər,hərəkətsiz,spor əmələ gətirirlər

E) Qram-müsbət,girdə,hüceyrələr yalnız tək-tək yerləşirlər, hərəkətli, spor əmələ gətirmirlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г. В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г
564) Stafilokokklar cinsinə hansı növlər aiddir?
A) Stafilococcus aureus,Salmonella typhi,Salmonella enteritidis

B) Stafilococcus epidermidis, Salmonella typhi

C) Stafilococcus epidermidis,Salmonella enteritidis, Salmonella schottmurlleri

D) Stafilococcus aureus,Salmonella paratyphi,Salmonella schottmurlleri

E) Stafilococcus aureus, Stafilococcus epidermidis,Stafilococcus saprophyticus
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
565) Streptokokk növünün hansıları insan üçün şərti-patogendir?
A) Streptococcus pneumoniae, Streptococcus lactis

B) Streptococcus pyogenes, Streptococcus lactis

C) Streptococcus mitris, Streptococcus salivarium

D) Streptococcus pyogenes, Streptococcus faecalis

E) Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
566) Streptokokk növlərinin hansıları insan və heyvanlar üçün şərti-patogen və patogendir?
A) Streptococcus pyogenes, Streptococcus lactis

B) Streptococcus salivarium, Streptococcus faecalis

C) Streptococcus agalactiae, Streptococcus faecalis

D) Streptococcus mitris, Streptococcus lactis

E) Streptococcus mitris, Streptococcus salivarium
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
567) Stafilokklar hansı toksini törətmirlər?
A) Stafilolizin

B) Enterotoksin

C) Leykosidin

D) Neyrotoksin

E) Alfa,betta-hemolizin
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
568) Pnevmokokklar hansı toksini törədir?
A) Alfa,betta-pnevmolizin

B) Sitotoksin

C) O- və S-streptolizin

D) Enterotoksin

E) Leykosidin
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
569) Skarlatina xəstəliyinin səbəbi olan A qrupuna aid streptokokklar hansı toksini törədir?

A) Leykosidin

B) Siqma-lizin

C) Eritrogen

D) Sitotoksin

E) Enterotoksin


Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
570) Skarlatina xəstəliyini hansı mikrob törədir?
A) Stafilokokk

B) Göy-irin çöpləri

C) A qrupuna aid olan streptokokk

D) Meninqokokk

E) Pnevmokokk
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
571) Mikoplazmalar hansı qidalı mühitlərdə yaxşı bitirlər?
A) Kazein və ya ət mühitlərində (duru ət mühitlərinə ət, və ya qara ciyər farşı,kazein mühitlərinə və bişmiş arpa və ya pambıq əlavə olunur)

B) Kartof-qliserinli mühitlərdə və qliserin bulyonunda

C) Müxtəlif aqarlarda yaxşı bitirlər

D) Məməlilərin qan zərdabları ilə hazırlanmış süni qidalı mühitlərdə,duru və yarımqatı (1-1,3% aqarda) mühitlərdə

E) Qanlı və ya zərdablı qatı mühitlərdə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
572) Mikoplazmaların morfoloji xüsusiyyətləri hansılardır?
A) Müxtəlif ölçüdə olan girdə və sapaoxşar hüceyrələr olub,hemoorqanotrofdurlar,lakin,hüceyrə divarı yoxdur

B) İri sporlar əmələ gətirən çöplər olub, qram-mənfi hərəkətsizdirlər

C) Qram-mənfi,çöpəoxşar,cüt yerləşən hüceyrələrdirlər

D) Düz və ya bir qədər əyilmiş çöplər olub dənəli formalarına da rast gəlinir

E) İri çöplər olub,peritrixial yerləşən qamçıları vardır
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
573) Streptococcus pyogenes hansı xəstəliyi törətmir?
A) Dabağı

B) Anginanı

C) Qlomerulonefriti

D) Skarlatinanı

E) Qızıl yeli
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
574) Hansı xəstəliyin törədicisi streptokokklara aiddir?
A) Skarlatinanın

B) Balantidiazın

C) Toksoplazmozun

D) Malyariyanın

E) Vərəmin
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
575) "Streptococcus pyogenes" hansı xəstəliyin səbəbidir?
A) Poliomielitin

B) Difteriyanın

C) Zökəmin

D) Angina,revmatizmin

E) Tetanusun
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
576) "Streptococcus pyogenes" hansı xəstəliyi törətmir?
A) Difteriya

B) Revmatizm

C) Qlomerulonefrit

D) Skarlatina

E) Anqina
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
577) Enterokokklar hansı xəstəliyi törədir?
A) Skarlatina

B) Endokardit

C) Sinusit

D) Qlomerulonefrit

E) Difteriya
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.

Bölmə 9. Tibbi mikologiya

578) Sapşəkilli göbələklər hansı yolla yayılırlar?
A) Bütün qeyd olunanlarla

B) Məişət məhsulları ilə

C) Hava-damcı yol ilə

D) Nəcis ilə

E) Ərzaqlarla
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
579) Mikozların laborator diaqnostikasında hansı üsul tədbiq olunmur?
A) Rənglənmiş preparatın mikroskopiyası

B) Bütün qeyd olunanlar

C) Antobiotiklərə qarşı həssaslığın öyrənilməsi

D) Bərk mühitlərə əkmə

E) Nativ preparatın mikroskopiyası
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
580) Səthi mikozların laborator diaqnostikasında hansı üsul tədbiq olunmur ?
A) Bioloji sınaqlar

B) Nativ preparatın mikroskopiyası

C) Kulturanın aşkarı

D) Bütün qeyd olunanlar

E) Rənglənmiş preparatın mikroskopiyası
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
581) Kandidozların laborator diaqnostikasına hansı tədqiqat üsulu aid deyil?
A) Seroloji üsul

B) Bioloji sınaq

C) Kulturanın aşkarı

D) Bütün qeyd olunanlar

E) Bakterioskopiya
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə