Mevlana alan kodlari mevlana field codes
Yüklə 47.08 Kb.
tarix24.04.2016
ölçüsü47.08 Kb.
MEVLANA ALAN KODLARI

MEVLANA FIELD CODES


01 ZİRAAT BİLİMLERİ

AGRICULTURAL SCIENCES


 1. Ziraat Bilimleri

Agricultural sciences

  1. Ziraat

Agriculture

  1. Ziraat Ekonomisi

Agricultural Economics

  1. Gıda Bilimleri ve Teknolojileri

Food science and Technology

  1. Botanik

Horticulture

  1. Balıkçılık

Fisheries

  1. Ormancılık

Forestry

  1. Toprak

Soil Science

01.8Diğerleri – Ziraat Bilimleri

Others- Agricultural Sciences

02 MİMARLIK, ŞEHİR VE BÖLGESEL PLANLAMA

ARCHITECTURE, URBAN AND REGIONAL PLANNING

02.0 Mimarlık, Şehir ve Bölgesel Planlama Architecture, Urban and Regional Planning

02.1 Mimarlık

Architecture

02.2 İç Dizayn

Interior Design

02.3 Şehir Planlama

Urban Planning

02.4 Bölgesel Planlama

Regional Planning

02.5 Ulaşım

Transportation

02.6 Diğerleri – Mimarlık, Şehir ve Bölgesel Planlama

Others- Architecture, Urban and Regional Planning03 SANAT VE TASARIM

ART AND DESIGN 1. Sanat ve Tasarım

Art and Design

03.1 Güzel Sanatlar (Resim, Heykel vb.)

Fine Arts (Painting, Sculpture, etc.)

03.2 Müzik ve Müzik Bilimi

Music and Musicology

03.3 Uygulamalı Sanatlar

Performing Arts

03.4 Fotoğrafçılık, Sinemacılık

Photography, Cinematography

03.5 Tasarım, (Grafik Dizaynı, Endüstriyel Tasarım, Moda, Tekstil)

Design (Graphic Design, Industrial Design, Fashion, Textile)

03.6 Sanat Tarihi

History of Art

03.7 Diğerleri – Sanat ve Tasarım

Others- Art and Design


04 İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ BUSINESS STUDIES AND MANAGEMENT SCIENCES

 1. İşletme ve Yönetim Bilimleri

Business Studies, Management Science

  1. İşletme ve Teknoloji

Business Studies with technology

  1. Muhasebe, İşletme Yönetimi

Accountancy, Financial Management

04.3 Turizm ve Otel Yönetimi

Tourism and Hotel Management

04.4 Endüstriyel İlişkiler ve Personel Yönetimi

Industrial Relations and Personnel Management

04.5 Sekreterlik

Secretarial Studies

04.6 Pazarlamacılık ve Satış Yönetimi

Marketing and Sales Management

04.7 Sağlık Kurumları İşletmesi

Health Facilities Management

04.8 Diğerleri - İşletme ve Yönetim Bilimleri Others- Business Studies and Management Science05 EĞİTİM

EDUCATION 1. Eğitim

Education

05.1 Öğretmen Eğitimi

Teacher Training

05.2 İlköğretim

Primary Education

05.3 Ortaöğretim

Secondary Education

05.4 Mesleki ve Teknik Eğitim

Vocational and Technical Education

05.5 Yetişkin Eğitimi

Adult Education

05.6 Özel Eğitim

Special Education

05.7 Eğitim Bilimleri, Karşılaştırmalı Eğitim

Educational Science, Comparative Education

05.8 Eğitim Psikolojisi

Educational Psychology

05.9 Diğerleri – Eğitim

Others –Education


06 MÜHENDİSLİK, TEKNOLOJİ ENGINEERING, TECHNOLOGY

 1. Mühendislik, Teknoloji

Engineering, Technology

  1. Makine Mühendisliği

Mechanical Engineering

  1. Elektrik Mühendisliği

Electrical Engineering

  1. Kimya Mühendisliği

Chemical Engineering

  1. İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering

  1. Elektronik Mühendisliği,Telekomünikasyon

Electronic Engineering, Telecommunications

  1. Endüstri Mühendisliği (CAD, CAM, CAE dahil)

Manufacturing Sciences (including CAD, CAM, CAE)

06.7 Malzeme Bilimleri

Materials Science

06.8 Diğerleri - Mühendislik, Teknoloji

Others- Engineering, Technology


07 COĞRAFYA, JEOLOJİ

GEOGRAPHY, GEOLOGY 1. Coğrafya, Jeoloji

Geography, Geology

07.1 Coğrafya

Geography

07.2 Çevre Bilimleri, Ekoloji

Environmental Sciences, Ecology

07.3 Jeoloji

Geology

07.4 Toprak ve Su BilimleriSoil and Water Sciences

07.6 Jeodezi, Kartografi

Geodesy, Cartography

07.7 Meteoroloji

Meteorology

07.8 Diğerleri - Coğrafya, Jeoloji

Others -Geography, Geology


08 BEŞERİ BİLİMLER

HUMANITIES 1. Beşeri Bilimler

Humanities

  1. Felsefe

Philosophy

  1. İlahiyat

Theology

  1. Tarih

History

  1. Arkeoloji

Archaeology

  1. Psikoloji

Psychology

  1. Diğer – Beşeri Bilimler

Others- Humanities

09 DİLLER VE FİLOLOJİ BİLİMLERİ

LANGUAGES AND PHILOLOGICAL SCIENCES 1. Diller ve Filoloji Bilimleri

Languages and Philological Sciences

  1. Modern Avrupa Dilleri

Modern EC Languages

09.2 Genel ve karşılaştırmalı edebiyat General and comparative literature

09.3 Linguistik

Linguistics

09.4 Mütercimlik, Yorumlama

Translation, Interpretation

09.5 Klasik Filoloji

Classical Philology

09.6 Avrupa Dilleri Dışındaki Diller

Non-EC Languages

09.7 Nadir (Az Öretilen) Diller

Less Widely Taught Languages

09.8 Diğer - Diller ve Filoloji Bilimleri Others -Languages and Philological Sciences


10 HUKUK

LAW


 1. Hukuk

Law

10.1 Karşılaştırmalı Hukuk, Hukuk Felsefesi Comparative Law, Philosophy of Law

10.2 Uluslararası Hukuk

International Law

10.3 Medeni Hukuk

Civil Law

10.4 Ceza Hukuku, Kriminoloji

Criminal Law, Criminology

10.5 Anayasa

Constitution

10.6 Kamu Hukuku

Public Law

10.7 Avrupa Topluluğu/AB Hukuku

European Community/EU Law

10.8 Diğer – Hukuk

Others -Law


11 MATEMATİK, BİLİŞİM

MATHEMATICS, INFORMATICS 1. Matematik, Bilişim

Mathematics, Informatics

  1. Matematik

Mathematics

  1. İstatistik

Statistics

  1. Bilişim, Bilgisayar Bilimleri

Informatics, Computer Science

11.4 Diğer – Matematik, Bilişim

Others- Mathematics, Informatics


12 TIP BİLİMLERİ

MEDICAL SCIENCES 1. Tıp Bilimleri

Medical Sciences

  1. Tıp

Medicine

  1. Psikiyatri ve Klinik Psikolojisi

Psychiatry and Clinical Psychology

  1. Diş Hekimliği

Dentistry

  1. Veteriner Hekimliği

Veterinary Medicine

  1. Eczacılık

Pharmacy

  1. Hemşirelik, Ebelik, Psikoterapi

Nursing, Midwifery, Physiotherapy

  1. Halk Sağlığı

Public Health

  1. Tıp Teknolojisi

Medical Technology

  1. Diğer – Tıp Bilimleri

Others Medical Sciences


13 FEN BİLİMLERİ

NATURAL SCIENCES 1. Fen Bilimleri

Natural Sciences

  1. Biyoloji

Biology

  1. Fizik

Physics

  1. Kimya

Chemistry

  1. Mikrobiyoloji, Bioteknoloji

Microbiology, Biotechnology

  1. Nükleer ve Yüksek Enerji Fiziği

Nuclear and High Energy Physics

  1. Biyokimya

Biochemistry

  1. Astronomi, Astrofizik

Astronomy, Astrophysics

  1. Deniz Bilimleri

Oceanography

  1. Diğer – Fen Bilimleri

Others Natural Sciences

14 SOSYAL BİLİMLER

SOCIAL SCIENCES 1. Sosyal Bilimler

Social Sciences

  1. Siyaset Bilimi

Political Science

14.2 Sosyoloji

Sociology


  1. İktisat

Economics

  1. Psikoloji ve Davranış Bilimleri

Psychology and Behavioural Sciences

  1. Sosyal Hizmetler

Social Work

  1. Uluslararası İlişkiler, Avrupa Çalışmaları, Bölge Çalışmaları

International Relations, European Studies, Area Studies

  1. Antropoloji

Anthropology

  1. Gelişim Çalışmaları

Development Studies

  1. Diğer – Sosyal Bilimler

Others- Social Sciences

15 İLETİŞİM VE ENFORMASYON BİLİMLERİ COMMUNICATION AND INFORMATION SCIENCES

15.0.İletişim ve Enformasyon Bilimleri

Communication and Information Sciences

15.1 Gazetecilik

Journalism

15.2 Radyo/TV Yayımcılığı

Radio/TV Broadcasting

15.3 Halkla İlişkiler, Yayıncılık, Reklamcılık

Public Relations, Publicity, Advertising

15.4 Kütüphane Bilimleri

Library Science

15.5 Dokümantasyon, Arşivleme

Documentation, Archiving

15.6 Müzecilik

Museum Studies

15.7 Diğer - İletişim ve Enformasyon Bilimleri

Others- Communication and Information Sciences


16 DİĞER ÇALIŞMA ALANLARI

OTHER AREAS OF STUDY  1. Diğer Çalışma Alanları

Other Areas of Study

  1. Fiziksel Eğitim, Spor Bilimleri

Physical Education, Sport Science

  1. Ev Ekonomisi, Beslenme

Home Economics, Nutrition

16.3 Diğer - Diğer Çalışma AlanlarıOthers in Other Areas of Study


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə