Mayis yaş grubu: ÖĞretmen adi
Yüklə 0.5 Mb.
səhifə1/6
tarix20.04.2016
ölçüsü0.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6
MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI MAYIS AYI AYLIK EĞİTİM PLANI
OKUL ADI:

TARİH: MAYIS

YAŞ GRUBU:

ÖĞRETMEN ADI:


AYLAR

MAYIS


KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.)

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.

(Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. Eksilen ya da eklenen nesneyi söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.)

Kazanım 4. Nesneleri sayar.

(Göstergeleri: İleriye-geriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.)

Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.

(Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini, yapıldığı malzemeyi, kullanım amaçlarını söyler.)

Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.

(Göstergeleri: Nesne/varlıkları kullanım amaçlarına göre ayırt eder, eşleştirir. Eş nesne, varlıkları gösterir.)

Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.

(Göstergeleri: Nesne/varlıkları miktarına göre gruplar)

Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

(Göstergeleri: Nesne/varlıkların rengini, şeklini ayırt eder, karşılaştırır.)

Kazanım 9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.

(Göstergeleri: Nesne ya da varlıkları renk tonlarına göre sıralar.)

Kazanım 10. Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygular.

(Göstergeleri: Mekânda konum alır. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.)

Kazanım 11. Nesneleri ölçer.

(Göstergeleri: Ölçme sonucunu tahmin eder. Standart olmayan birimlerle ölçer. Ölçme sonucunu söyler. Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır. Standart ölçme araçlarını söyler.)

Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır.

(Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Geometrik şekillerin özelliklerini söyler. Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir.)

Kazanım 13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.

(Göstergeleri: Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir. Gösterilen sembolün anlamını söyler.)

Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur.

(Göstergeleri: Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeyi söyler, tamamlar.)

Kazanım 16. Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemi yapar.

(Göstergeleri: Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler. Nesne grubundan belirtilen sayı kadar nesne çıkartır.)

Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.

(Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.)

Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir.

(Göstergeleri: Problemi söyler. Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. Çözüm yollarından birini seçer. Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler. Seçtiği çözüm yolunu dener. Çözüme ulaşamadığı zaman yeni bir çözüm yolu seçer. Probleme yaratıcı çözüm yolları önerir.)

Kazanım 21. Atatürk’ü tanır.

(Göstergeleri: Atatürk’ün hayatı ile ilgili belli başlı olguları söyler. Atatürk’ün kişisel özelliklerini söyler.)

Kazanım 22. Atatürk’ün Türk toplumu için önemini açıklar.

(Göstergeleri: Atatürk’ün değerli bir insan olduğunu söyler. Atatürk’ün getirdiği yenilikleri söyler. Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin önemini söyler.)

DİL GELİŞİMİ

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.

(Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini ayarlar.)

Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.

(Göstergeleri: Düz cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi, birleşik cümle kurar. Cümlelerinde ögeleri doğru kullanır.)

Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.

(Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler. Duygu düşünce ve hayallerinin nedenlerini söyler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.)

Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.

(Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamına uygun olarak kullanır.)

Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

(Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.)

Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

(Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinledikleri/izlediklerini resim, müzik, drama gibi çeşitli yollarla sergiler.)

Kazanım 9. Ses bilgisi farkındalığı gösterir.

(Göstergeleri: Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler. Sözcüklerin sonunda yer alan sesleri söyler. Aynı sesle başlayan sözcükler üretir. Şiir, öykü ve tekerlemedeki uyağı söyler.)

Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.

(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.)

Kazanım 12. Yazı farkındalığı gösterir.

(Göstergeleri: Çevresindeki yazıları gösterir.)

MOTOR GELİŞİM

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

(Göstergeleri: Nesneleri toplar. Nesneleri kaptan kaba boşaltır. Nesneleri üst üste, yan yana, iç içe dizer. Nesneleri takar, çıkarır, ipe vs. ye dizer. Nesneleri değişik malzemelerle bağlar. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser, yapıştırır, değişik şekillerde katlar. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Nesneleri kopartır, yırtar, gerer, çeker, sıkar, açar, kapar. Nesneleri döndürür. Malzemelere elleriyle şekil verir. Malzemelere araç kullanarak şekil verir. Kalemi doğru tutar, kalem kontrolü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer.)

ÖZ BAKIM BECERİLERİ

Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.

(Göstergeleri: Saçını tarar. Dişini fırçalar. Elini, yüzünü yıkar, tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar.)

Kazanım 4. Yeterli ve dengeli beslenir.

(Göstergeleri: Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer. Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir.)

Kazanım 6. Günlük yaşam becerileri için gerekli araç gereçleri kullanır.

(Göstergeleri: Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır. Beden temizliğiyle ilgili malzemeleri kullanır. Çevre temizliğiyle ilgili malzemeleri kullanır.)

Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.

(Göstergeleri: Tehlikeli olan durumları söyler. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler. Temel güvenlik kurallarını bilir. Tehlikeli olan durumlardan, kişilerden, alışkanlıklardan uzak durur. Herhangi bir tehlike ve kaza anında yardım ister.)

Kazanım 8. Sağlığı ile ilgili önlemler alır.

(Göstergeleri: Sağlığını korumak için yapılması gerekenleri söyler. Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları açıklar. Sağlığını korumak için gerekenleri yapar.)

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

(Göstergeleri: Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)

Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.

(Göstergeleri: Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler. Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.)

Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir.

(Göstergeleri: Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler. İnsanların farklı özellikleri olduğunu söyler. Etkinliklerde farklı özelliklerde çocuklarla bir arada yer alır.)

Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar.

(Göstergeleri: Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler.)

Kazanım 13. Estetik değerleri korur.

(Göstergeleri: Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söyler. Çevresini farklı biçimlerde düzenler. Çevresindeki güzelliklere değer verir.)

Kazanım16. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.

(Göstergeleri: Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler. Aynı kişinin farklı rol ve görevleri olduğunu söyler.)KAVRAMLAR

RENK: Sarı, Kırmızı, Yeşil

GEOMETRİK ŞEKİL: Daire, Üçgen, Kare, Dikdörtgen, Küp, Silindir, Koni, Piramit, Küre

MİKTAR: Yarım-Tam (Bütün)

YÖN/MEKÂNDA KONUM:

SAYI/SAYMA: 10, 0 (Sıfır), Para

DUYU: Görme, İşitme, Dokunma

DUYGU: Güven

ZIT: Derin-Sığ

ZAMAN: Yaz, Önce-Sonra, Saat, Öğlen, Güneş

AYIN DEĞERİ: Güven, Engellilik

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR


ALAN GEZİLERİ


AİLE KATILIMI


 • 19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı

 • Trafik Haftası (mayıs ayının ilk cumartesi gününü izleyen hafta)

 • Anneler Günü (mayıs ayının ikinci pazarı)

 • Müzeler Haftası(18-24 Mayıs)

 • Engelliler Haftası (10-16 Mayıs)

Müzeye gezi düzenlenir.

 • Etkinliklerle ilgili haber mektupları ve duyurular ailelere iletilir.

DEĞERLENDİRME:


YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:

Tarih: 02.05.2016

Yaş Grubu (Ay):

Öğretmen Adı: • Güne Başlama Zamanı
 • Oyun Zamanı • Kahvaltı, Temizlik
 • Etkinlik Zamanı

“Mevsimler” isimli bütünleştirilmiş Türkçe, sanat küçük ve büyük grup etkinliği

“Kelebek” isimli bütünleştirilmiş oyun, Türkçe, sanat büyük grup etkinliği

 • Günü Değerlendirme Zamanı • Eve Gidiş


 • Genel Değerlendirme:


MEVSİMLER

ETKİNLİK ÇEŞİDİ: TÜRKÇE-SANAT (Küçük ve Büyük Grup Etkinliği) 02.05.2016

YAŞ GRUBU:


KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

DİL GELİŞİMİ

Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.

(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. Görsel materyalleri kullanarak olay öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.)

MOTOR GELİŞİM

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

(Göstergeleri: Nesneleri değişik malzemelerle bağlar. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser, yapıştırır, değişik şekillerde katlar. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Nesneleri kopartır, yırtar. Malzemelere elleriyle şekil verir. Malzemelere araç kullanarak şekil verir.)

ÖĞRENME SÜRECİ

DVD’den mevsimlerle ilgili şarkılar dinlenir. Aşağıdaki konularda görseller hazırlanarak çocuklara inceletilir.

Mevsimlerin isimleri,

Mevsimlere göre hava durumu

Hangi mevsimde ne yenir?

Nasıl giyinilir?

Nasıl tatil yapılır?

Çocuklar görselleri incelerken sık sık sorular sorarak dikkatleri canlı tutulur. Mevsimlerle ilgili poster incelenir ve sohbet edilir.

Sohbet sonrası mevsimlerle ilgili resim yapmaları istenir.

(Mevsimlerle ilgili interaktif etkinlikler yapılabilir.)

MATERYALLER:

Mevsimlerle ilgili görseller, DVD, mevsim posteri, boş kâğıtlar, boyalar.
SÖZCÜK:

KAVRAMLAR:

Zaman: Mevsim

AİLE KATILIMI:


UYARLAMA:

DEĞERLENDİRME:

 • Etkinlikte neler yaptık?

 • En eğlenceli bölümü hangisiydi?

 • Başka neler yapabilirdik?

 • Yaz tatilinde neler yaparız?

KELEBEK

ETKİNLİK ÇEŞİDİ: OYUN-TÜRKÇE-SANAT (Büyük Grup Etkinliği) 02.05.2016

YAŞ GRUBU:


KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

MOTOR GELİŞİM

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

(Göstergeleri: Malzemeleri keser, yapıştırır, değişik şekillerde katlar. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Nesneleri kopartır, yırtar. Malzemelere elleriyle şekil verir.)

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

(Göstergeleri: Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)


ÖĞRENME SÜRECİ

Çocuklarla bahçeye çıkılır. Kelebek şarkısı söylenerek rondu oynanır.Bir küçük kelebek
Uçtu geldi dönerek
Kondu bir papatyaya 
Çok mesudum diyerek
Papatya çok haindi
Birden bire silkindi
Yere düştü kelebek
Ah oh diyerek
Oradan bir arı geldi
Kelebeğe el verdi
Uçtu gitti kelebek
Mutlu oldum diyerek.”

Rond bitince halka şeklinde otururlar. “Elif o sabah uyanınca ne giyeceğini bilemedi. Çünkü havalar artık ısınmıştı...” başlangıç cümleleri verilir. Çocukların her biri bir cümle söyleyerek hikâyeyi tamamlar.
MATERYALLER:


SÖZCÜK:

KAVRAMLAR:


AİLE KATILIMI:


UYARLAMA:

DEĞERLENDİRME:

 • Etkinlikte neler yaptık?

 • En eğlenceli bölümü hangisiydi?

 • Başka neler yapabilirdik?

 • Kelebekleri sever misin?

YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI
Okul Adı:

Tarih: 03.05.2016

Yaş Grubu (Ay):

Öğretmen Adı: • Güne Başlama Zamanı
 • Oyun Zamanı • Kahvaltı, Temizlik
 • Etkinlik Zamanı

“10 Top Dondurma” isimli matematik, oyun küçük grup etkinliği

“10’a Kadar Sayalım” isimli bütünleştirilmiş matematik, sanat, müzik ve oyun büyük grup etkinliği

 • Günü Değerlendirme Zamanı • Eve Gidiş


 • Genel Değerlendirme:


10 TOP DONDURMA

ETKİNLİK ÇEŞİDİ: SANAT-MATEMATİK (Küçük Grup Etkinliği) 03.05.2016

YAŞ GRUBU:


KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 4. Nesneleri sayar.

(Göstergeleri: İleriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.)

MOTOR GELİŞİM

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

(Göstergeleri: Malzemeleri keser, yapıştırır.)

ÖĞRENME SÜRECİ

Öğrenciler sanat etkinliği için masalara geçerler. Her öğrenciye 10 adet çizilmiş daireler dağıtılır ve öğrenciler bu daireleri keserler. Dairelerin şekli ve rengi hakkında konuşulur. Her öğrenci kaç tane dairesi olduğunu sayar ve söyler.

Öğretmen “Bugün sizlerle 10’u tanımaya çalışalım mı?” diye sorar. DVD’den 10 rakamı ile ilgili şiir dinlenir.

10 RAKAMI

10 parmak var ellerimde

10 parmak var ayağımda

Hepsi de gerekli bana,

Zorlanırım biri olmasa.

Sınıf tahtasına 10 sayı sembolünü yazar ve altına 10 adet daire çizer. Külah şeklinde kesilmiş simli evalar öğrencilere dağıtılır ve her öğrenci kendi 10 toplu dondurmasını A4 kadına yapıştırarak hazırlar.

Faaliyet bitiminde 10 kere sıçrama, el çırpma ve 10 adım atma çalışmaları yapılır. 1’den 10’a kadar yüksek sesle sayma çalışması yapılır.

(Yazı tahtasında 10 yazma çalışması yapılabilir. 10 ile ilgili interaktif etkinlikler uygulanabilir. Animasyonlar seyredilebilir.)


MATERYALLER:

Daire şeklinde çizilmiş faaliyet kâğıtları, eva, A4 kâğıtları, yapıştırıcı, makas, yazı tahtası, DVD.SÖZCÜK:

KAVRAMLAR:

Sayı: 10

AİLE KATILIMI:


UYARLAMA:

DEĞERLENDİRME:

 • Bugün hangi sayıyı tanıdık?

 • 10’a kadar sayar mısın?

 • Bana 10 tane Lego getirir misin?
10’A KADAR SAYALIM

ETKİNLİK ÇEŞİDİ: MATEMATİK-SANAT-MÜZİK-OYUN (Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği) 03.05.2016

YAŞ GRUBU:


KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

BİLİŞSEL GELİŞİM

Kazanım 4. Nesneleri sayar.

(Göstergeleri: İleriye-geriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.)

MOTOR GELİŞİM

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

(Göstergeleri: Nesneleri toplar. Nesneleri takar, çıkarır, ipe vs. ye dizer Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser, yapıştırır, değişik şekillerde katlar. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.)

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM

Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.

(Göstergeleri: Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.)


ÖĞRENME SÜRECİ

Çocuklar u biçiminde otururlar. Sınıfın çeşitli yerlerine 10 rakamı asılır. 10 rakamı not kâğıtlarına yazılarak farklı merkezlere ve sınıfın farklı yerlerine dağınık olarak yerleştirilir. Çocuklara sınıfta gördüğümüz herhangi bir değişiklik olup olmadığını sorulur. Eğer asılı olan rakamları fark ettilerse 1’den 10’a kadar sayma çalışması yapılır. Eğer böyle bir farkındalık olmadıysa Say Bak isimli şarkıyı hatırlayan olup olmadığını hatırlayanlarla birlikte şarkıyı söyleyeceğimizi ifade edilir. Şarkı söylendikten sonra “10 mavi şişe sallanıyor” isimli parmak oyunu ilk kez öğretmen tarafından hareketleri ile gösterilerek oynanır. Daha sonra çocuklardan isteyenlerin katılımı ile tekrar edilir. Parmak oyunu bittikten sonra çocuklara çeşitli yerlerde asılı olan rakamın 10 olduğu söylenir. Çocuklara 10 ile ilgili bir oyun oynayacağımız söylenir. Sınıfın değişik yerlerinde saklı bulunan 10 rakamlarını bulup getirmeleri istenir. En çok 10 rakamını bulup getiren çocuğa 10 yıldızdan oluşan bir kolye takılır. Bu oyunun bitiminde sanat merkezine gidilerek 10 afişi hazırlanır. Afişte 10 rakamının içi kırpık eva süngeri, karton, elişi kâğıtları vb. ile doldurulur. Rakamın yanına da 10 adet top-çiçek-kamyon vb. resimleri yapıştırılır.

(Her çocuğa 10 tane boncuk verilir ve saymaları istenebilir. Çocuklar 10 boncuğu ipe dizerek kolye yapabilirler. DVD’den 10 ile ilgili şiir-tekerleme dinletilebilir.)


MATERYALLER:

10 rakamı kalıpları, artık materyaller, DVD.SÖZCÜK:

KAVRAMLAR:

Sayı: 10

AİLE KATILIMI:

Evdeki nesnelerle sayma çalışmaları yapılabilir.UYARLAMA:

DEĞERLENDİRME:

 • (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 rakamları gösterilerek sorulur) Aralarından hangisi 10’dur?

 • 10 tane Lego getirir misin?

 • Sınıftaki 10 rakamlarını gösterir misin?

 • 1’den 10’a kadar sayar mısın?


  1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə