Kismi zamanli öĞrenci Çaliştirma sözleşmesi
Yüklə 14.17 Kb.
tarix27.04.2016
ölçüsü14.17 Kb.
KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA SÖZLEŞMESİ

 

İşbu Süresi Belirli Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi aşağıda isim (Unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrenci arasında 2547 Sayılı Yükseköğretim Yasasının 46. maddesi hükmü esas alınarak yapılmıştır. Bundan sonra taraflar “işveren” ve “öğrenci” olarak anılacaktır. 

I. TARAFLAR
İŞVERENİN

Adı Soyadı (Unvanı) :Hitit Üniversitesi Rektörlüğü

Adresi : Üçtutlar Mah. Çevre Yolu Bulvarı No 10 / ÇORUM
ÇALIŞACAK ÖĞRENCİNİN

Adı soyadı : ..........................................................................

Baba adı : ..........................................................................

Doğum yeri ve yılı : ..........................................................................

İkamet adresi : ..........................................................................

Ev ve Cep Tel : ………………………………………………...

E - mail : ...........................................................................

2. ÖĞRENCİNİN ÇALIŞACAĞI BİRİM:

………………………………………………………………………………. 


3. ÖĞRENCİNİN YAPACAĞI İŞ:

.................................................................................................................................

 

4. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:

Bu öğrenci çalıştırma sözleşmesi, ……../……../..........tarihinde yürürlüğe girmek üzere …………. Gün/Ay/Yıl süreli olup, sürenin bitiminde herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer.

 

5. ÖĞRENCİNİN ÇALIŞMAYA BAŞLAMA TARİHİ:

Öğrenci çalışmaya ……...../……...../….......... Tarihinde başlayacaktır. 

6. DİĞER KOŞULLAR :


 1. Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilere yapılacak ödemede esas alınacak ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin 7,5 saatlik günlük çalışma süresine bölünmesiyle ortaya çıkan 1 (bir) saatlik tutar üzerinden uygulanır. (Günlük yevmiye/7,5)

 2. Çalıştırılmasına karar verilen öğrenciler işe başlamadan önce, ücret ödemeleri için Üniversite tarafından bildirilen bir bankada kendi adlarına hesap açtırırlar ve hesap numaralarını Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bildirirler.

 3. Kısmi zamanlı çalışacak öğrenciye, çalışacağı birim tarafından yaptırılacak iş ve işlemlerin tanımı yapılır, görev ve sorumlulukları belirtilir ve günde 3 saati geçmemek üzere hazırlanan çalışma planı kendisine tebliğ edilir.

 4. Hafta sonu ve gece hizmete açık birimlerde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından izin alınarak öğrenci çalıştırılabilir.

 5. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı gerek gördüğü takdirde, kısmi zamanlı öğrencinin çalıştığı birimi ve iş değişikliğini yapabilir.

 6. Öğrenciler çalıştıkları süre karşılığı ücret alırlar.

 7. Öğrenciler çalıştıkları sürece Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine uygun davranışlarda bulunmak zorundadırlar. Öğrencilik sıfatına yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunan, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine aykırı hal ve fiillerde bulunan, Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesinde belirtilen esaslara aykırı hareket eden öğrencilerin, Öğrenci Çalıştırma Sözleşmeleri Üniversite tarafından tek taraflı olarak feshedilir. Öğrenciler, Öğrenci Çalıştırma Sözleşmelerinin bu şekilde Üniversite tarafından haklı feshi halinde herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

 8. İdareye bilgi vermeden ve haklı bir mazereti olmaksızın işten ayrılan öğrenciler o öğretim yılı içinde tekrar kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışamazlar. Ancak, haklı bir mazereti bulunanlar, o birimde ya da başka bir birimde tekrar işe alınabilirler.

 9. Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenciler hakkında 2547 Sayılı Yükseköğretim Yasasının 46. maddesi gereği; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5/b. Maddesi uyarınca bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olanlardan sadece İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası hükümleri uygulanır. Bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır.

 10. Öğrenci bu sözleşme ile birlikte Yüksek Öğrenim Kurulu Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları ile ilgili hükümlerini de kabul etmiş sayılır.

 11. Üniversitenin iş bu sözleşmeyi dilediği zaman feshi ihbarda bulunarak feshetmek haklı saklıdır. Öğrenci bu şekilde sözleşmenin feshi durumunda Üniversiteden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 12. Bu sözleşme de hüküm bulunmayan hallerde Yüksek Öğrenim Kurulu Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları hükümleri uygulanır.

 

 

Süresi Belirli Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi taraflarca okunup imzalanmış ve taraflar bu sözleşme hükümlerine uymayı karşılıklı olarak kabul, taahhüt ve beyan etmişlerdir.


Tarih : …../……/…….

 

İŞVEREN ÖĞRENCİAd-Soyadı ve İmza


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə