İxtisas Redaktorları: Mübariz Qarayev Adil Rəcəbov Redaktorlar: Fikrət Allahverdiyev
Yüklə 1.33 Mb.
səhifə5/9
tarix14.03.2016
ölçüsü1.33 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

134 - (( آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ ))
134. [Aməntu billəhi və rusulihi!]
134. «Allaha və Onun elçilərinə iman gətir­dim!» deməli.1
135. Uca Allahın bu kəlamını oxumalıdır:
135 -           

135. [Huvəl-Əvvəlu vəl-Axiru vəz-Za­hiru vəl-Batinu və huvə bikulli şeyin aliym]


«Əvvəl də, Axır da, Zahir də, Batin də Odur. O hər şeyi Biləndir!»2
(41) Borcdan qurtarmaq üçün edilən dua
136 - (( اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَ أَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ))
136. [Allahumməkfiniy bihəlalikə an həramikə və əğniniy bifadlikə ammən si­vakə]
136. «Allahım! Məni Öz halalınla kifayət­ləndirib haramına möhtac etmə! Məni Öz lüt­fünlə Özündən başqasına möhtac etmə!»1
137 - (( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ ))
137. [Allahummə inniy əuzu bikə mi­nəl-həmmi vəl-həzəni, vəl-aczi vəl-kəsəli, vəl-buxli vəl-cubni, və daləid-deyni və ğaləbətir-ricali]
137. «Allahım! Üzüntü və kədərdən, acizlik və tənbəllikdən, xəsislik və qorxaqlıqdan, borc altında qalmaqdan və insanların (məni) sıxış­dırmasından Sənə sığınıram!»2
(42) Namaz qılarkən yaxud Quran oxu­yarkən gələn vəsvəsəyə qarşı edilən dua
138 - (( أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ))
138. [Əuzu billəhi minəş-şeytanir-racim]
138. «Lənətlənmiş şeytandan Allaha sığını­ram!» de və sol tərəfinə üç dəfə yüngülvari tü­pür.1
(43) Bir iş ağır gəldikdə edilən dua
139 - (( اللَّهُمَّ لاَسَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلاً ))
139. [Allahummə lə səhlə illə mə cə'al­təhu səhlən və əntə təc'alul-həznə izə şi'tə səhlən]
139. «Allahım! Sənin asanlaşdırdığından başqa asan olan bir şey yoxdur. Sən istəsən, çətin işi asanlaşdırarsan!»1

(44) Günah edən kəs nə deməli və nə etməlidir
140. «Günah edən bir bəndə gözəl tərzdə dəstəmaz alsa, sonra qalxıb iki rükət namaz qılsa, sonra da Allahdan bağışlanma diləsə, Allah onu mütləq bağışlayar».2
(45) Şeytanı və onun vəsvəsələrini uzaqlaşdıran dua
141. «Ondan Allaha sığınmaq».1

142. «Azan vermək».2

143. «Şəriətə müvafiq zikrlər etmək və Qu­ran oxumaq».3

(46) Xoşa gəlməyən bir hadisə baş verdikdə yaxud istədiyi bir iş baş tutmadıqda edilən dua
144 - (( قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ ))
144. [Qadərullahi və mə şaə fəalə!]
144. «Allahın qədəridir. O, istədiyini edir!».1

(47) Övladı olanı təbrik etmək və bunun qarşılıqlı cavabı
145 - (( بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ لَكَ، وَشَكَرْتَ الْوَاهِبَ، وَبَلَغَ أَشُدَّهُ، وَرُزِقْتَ بِرَّهُ ))
145. [Bərakəllahu ləkə fil-məuhubi ləkə və şəkərtəl-vahibə və bələğa əşuddəhu və ru­ziqtə birrahu]
145. «Allah sənə (əvəssiz olaraq) verdiyi (bu uşağı) sənin üçün mübarək etsin! (Onu sənə) verənə şükr edəsən. (Övladın) gəncliyin ən yetkin çağına yetişsin və onun yaxşılıqlarını dadasan!» Təbrik edilən adam onu təbrik edə­nə cavab verərək deyir:
(( بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، وَرَزَقَكَ اللهُ مِثْلَهُ، وَأَجْزَلَ ثَوَابَكَ ))
[Barakəllahu ləkə və barakə aleykə və cəzakəllahu xayran və razəqakəllahu mis­ləhu və əczələ səvabəkə]

«Allah mübarək eləsin, sənin üçün bərəkətli etsin! Allah səni xeyirlə mükafatlandırsın! Allah sənə də beləsini bəxş etsin və savabını da artırsın!»1


(48) Uşaqları qorumaq üçün oxunan dua
146. Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm Həsən və Hüseyni Allah onlardan razı olsun qorumaq üçün belə dua edərdi:
146 - (( أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ ))
146. [Uiyzukumə bikəlimətilləhit-təm­məti min kulli şəytanin və hammətin və min kulli aynin ləmmətin]
«Hər bir şeytandan, zərərli həşəratdan və hər pis gözdən qorumaq üçün sizi Allahın tam kəl­mələrinə həvalə edirəm».1
(49) Xəstəni ziyarət edərkən onun üçün edilən dua
147 - (( لاَ بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ ))
147. [Lə bə'sə tahurun inşə Allah]
147. «Eybi yoxdur, inşallah (günahların) tə­mizlənir!»1
148 - (( أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ ))
148. [Əs'əlullahəl-aziymə Rabbəl-arşil-aziymi ən yəşfiyəkə]
148. «Böyük Ərşin Rəbbi olan Əzəmətli Allahdan diləyirəm ki, sənə şəfa versin!» (yed­di dəfə)2
(50) Xəstəni ziyarət etməyin fəziləti
149. Əli ibn Əbi Talib Allah ondan razı olsun rəva­yət edir ki, Rəsulullahın səllallahu aleyhi və səlləm be­lə dediyini eşitdim: «Müsəlman qardaşını ziya­rət edən adam (onun yanına gəlib) oturanadək Cənnət bağından keçir. Oturduqda isə onu mərhəmət bürüyər. Səhər olsa, axşamadək yet­miş min mələk onun üçün xeyir-dua edər, ax­şam olsa, səhərədək yetmiş min mələk onun üçün xeyir-dua edər».1
(51) Həyatından əlini üzmüş xəstənin duası
150 - (( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَ أَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ اْلأَعْلَى ))
150. [Allahummə-ğfirliy vərhəmniy və əlhiqniy birrafiqil-a'lə]
150. «Allahım! Məni bağışla, mənə rəhm et, məni Uca Dosta qovuşdur!»2
151. Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm ölümün­dən əvvəl əllərini suya salıb üzünə sürtər və deyərdi:
151 - (( لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتٍ ))
151. [Lə ilahə illəllahu, innə lilməuti lə­səkərat]
«Allahdan başqa məbud yoxdur. Həqiqətən, ölümün öz bihuşluğu var».1

152 - (( لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ))
152. [Lə ilahə illəllahu Allahu Əkbər, lə ilahə illəllahu vəhdəhu, lə ilahə illəllahu vəhdəhu lə şərikə ləhu, lə ilahə illəllahu ləhul-mulku və ləhul-həmdu, lə ilahə illəl­lahu və lə həulə və lə quvvətə illə billəh]
152. «Allahdan başqa məbud yoxdur. Allah ən Böyükdür. Tək Allahdan başqa məbud yox­dur. Allahdan başqa məbud yoxdur, O təkdir, Onun şəriki yoxdur. Allahdan başqa məbud yoxdur. Mülk Onundur və həmd Onadır. Allah­dan başqa məbud yoxdur. Qüdrət və güc yalnız Allahdadir!»1

(52) Can verənə təlqin edilən dua
153. «Kimin son sözü:
153 - (( لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ))
153. [Lə ilahə illəllah!]
«Allahdan başqa məbud yoxdur!» olsa, Cənnətə daxil olar.2
(53) Başına müsibət gələnin duası
154 - (( إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْراً مِنْهَا ))
154. [İnnə lilləhi və innə ileyhi raciun, Allahummə'curni fi musiybətiy və əxlif liy xayran minhə]
154. «Biz, Allaha məxsusuq və Ona da qayı­daca­ğıq! Allahım! Başıma gələn müsibət sayə­sində məni mükafatlandır və əvəzinə ondan da xeyirlisini ver!»1
(54) Meyitin gözlərini qapayarkən edilən dua
155 - (( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِفُلاَنٍ (باسمه) وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ ))
155. [Allahummə-ğfir lifulənin (ölənin adı çəkilir) vərfa' dəracətəhu fil-məhdiyyi­nə vəxlufhu fi aqıbihi fil-ğabirinə vəğfir lənə və ləhu yə Rabbəl-aləmin vəfsəh ləhu fi qabrihi və nəvvir ləhu fiyhi]
155. «Allahım! Filankəsi (ölənin adını çək­məli) bağışla, doğru yolda olanlar arasında onun dərəcəsini yüksəlt, geridə qalanlara (onun yaxınlarına) vəkil ol. Ey aləmlərin Rəb­bi! Bizi də, onu da bağışla! Onun qəbrini geniş et və oranı onun üçün nurlandır!»1
(55) Cənazə namazında meyit üçün oxunan dua
156 - (( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْه،ُ وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ اْلأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ [ وَعَذَابِ النَّارِ ] ))
156. [Allahummə-ğfir ləhu vərhəmhu və afihi va'fu anhu və əkrim nuzuləhu və vəssi' mudxaləhu vəğsilhu bil-məi vəs-səlci vəl-bəradi və nəqqıhi minəl-xətayə kəmə nəqqaytəs-səubəl-əbyəda minəd-də­nəsi, və əbdilhu dəran xayran min dərihi, və əhlən xayran min əhlihi, və zəucən xayran min zəucihi və ədxilhul-cənnətə və əizhu min əzabil-qabri [və əzabin-nəri]]
156. «Allahım! Onu bağışla, ona rəhm et, ona salamatlıq ver, onu əfv et, onu gözəl tərz­də qarşıla, onun yerini geniş et! Onu su, qar və dolu ilə yu! Ağ paltarı kirdən təmizlədiyin ki­mi onu da günahlardan təmizlə! Ona evinin əvəzinə daha xeyirli ev, ailəsinin əvəzinə daha xeyirli ailə, zövcəsinin əvəzinə daha xeyirli zövcə ver! Onu Cənnətə daxil et! Onu qəbir əzabından (və Cəhənnəm əzabın­dan) qoru!»1
157 - (( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا. اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى اْلإِسْلاَمِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى اْلإِيْمَانِ. اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ ))

157. [Allahummə-ğfir lihəyyinə və məy­yi­tinə və şahidinə və ğaibinə və sağiyrinə və kəbiyrinə və zəkərinə və unsanə. Allahum­mə mən əhyəytəhu minnə fə əh­yihi aləl-is­ləm və mən təvaffəytəhu minnə fətəvaffəhu aləl-iymən. Allahummə lə təhrimnə əcrahu və lə tudillənə bə'dəhu]


157. «Allahım! Dirimizi və ölümüzü, burada olanımızı və olmayanımızı, kiçiyimizi və bö­yüyümüzü, kişimizi və qadınımızı bağışla! Allahım! Bizdən kimi yaşatsan müsəlman kimi yaşat! Bizdən kimi öldürsən mömin kimi öl­dür! Allahım! Onun əcrindən bizi məhrum et­mə və ondan sonra bizi azdırma!»1
158 - (( اللَّهُمَّ إِنَّ فُلانَ ابْنَ فُلانٍ فِي ذِمَّتِكَ، وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ. فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ))

158. [Allahummə innə fulənə-bnə fulə­nin (vəfat etmiş kəsin adı deyilir) fi zim­mətikə, və həbli civarikə, fəqihi min fit­nə­til-qabri və əzabin-nəri, və əntə əhlul-və­fai vəl-həqqi. Fəğfir ləhu vərhəmhu innə­kə əntəl-ğafurur-rahim]


158. «Allahım filankəs oğlu filankəs (vəfat etmiş kəsin adı deyilir) Sənin himayəndədir, (aqibəti) Səndən asılıdır. Onu qəbir fitnəsindən və Cəhənnəm əzabından qoru! Sən vəfa və haqq sahibisən! Onu bağışla, ona rəhm et! Hə­qiqətən, Sən Bağış­layan­san, Rəhmlisən!»1
159 - (( اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ أَمَتِكَ احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي حَسَناَتِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ ))
159. [Allahummə abdukə vəbnu əməti­kə-htacə ilə rahmətikə və əntə ğaniyyun an əzabihi, in kənə muhsinən fəzid fi hə­sənatihi və in kənə musiən fətəcavəz an­hu]
159. «Allahım! Sənin qulun, Sənin kənizinin oğlu Sənin mərhəmətinə möhtacdır. Sənin ona əzab verməyə ehtiyacın yoxdur. Əgər o, yaxşı əməl sahibidirsə, savabını artır! Yox əgər pis əməl sahibidirsə, günahından keç!»1
(56) Həddi-büluğa çatmamış uşağın cənazə namazında oxunulan dua
160 - ((اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ))
160. [Allahummə, əizhu min əzabil-qabri]
160. «Allahım! Onu qəbir əzabından qoru!»1 Sonra:
(( اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا وذُخْرًا لِوَالِدَيْهِ، وَشَفِيعًا مُجَابًا. اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمَا، وَ أَلْحِقْهُ بِصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ، وَاجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ، وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيمِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ ِلأَسْلاَفِنَا، وَ أَفْرَاطِنَا، وَ مَنْ سَبَقَنَا بِاْلإِيْمَانِ ))
[Allahummə-c'alhu fəratan və zuxran li­validəyhi və şəfiyan mucəbən. Allahum­mə səqqil bihi məvazinəhumə və ə'zim bi­hi ucurahumə və əlhiqhu bisalihil-mu'mi­niynə vəc'alhu fi kəfaləti İbrahim və qıhi birahmətikə əzabəl-cəhim, və əbdilhu də­ran xayran min dərihi, və əhlən xayran min əhlihi, Allahummə-ğfir liəsləfinə və əfratinə və mən səbəqanə bil-iymən]
«Allahım! Onu valideynləri üçün (cənnətə girməkdə onları) qabaqlayan, saxlanılan bir nemət və duası qəbul olunan bir şəfaətçi et! Allahım! Onun sayəsində onların (yaxşı əməl) tərəzilərini ağır et və onların mükafatlarını bö­yük et! Onu əməlisaleh möminlərə qovuşdur və İbrahimin himayəsinə götür. Öz mərhəmə­tinlə onu Cəhənnəm əzabından qoru! Ona evi­nin əvəzinə daha xeyirli ev, ailəsinin əvəzinə daha xeyirli ailə ver! Allahım! Bizim sələfləri­mizi,1 uşaqlarımızı və bizdən əvvəl iman gətir­miş kimsələri bağışla!» - desə yaxşı olar.2

161 - (( اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا، وَسَلَفًا، وَأَجْرًا ))
161. [Allahummə-c'alhu lənə fəratan və sələ­fən və əcran!]
161. «Allahım! Onu bizim üçün (cənnətə girmək­də bizi) qabaqlayan, sələf və mükafat et!»1
(57) Təziyə2 duası
162 - (( إِنَّ للهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى ... فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ ))
162. [İnnə lillahi mə əxazə və ləhu mə ə'ta və kullu şey'in indəhu biəcəlin mu­səmmə... fəl-təsbir vəl-təhtəsib]

162. «Şübhəsiz ki, Allahın aldığı da, verdiyi də Özünə aiddir. Onun yanında hər şeyin öz müəyyən əcəli var... Səbr et və (bunun əvəzinə Allah yanında mükafat qazanacağına) ümid bağla!»3 Sonra:


(( أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ، وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ وَغَفَرَ لِمَيَّتِكَ ))
[Ə'zəməllahu əcrakə və əhsənə azaəkə və ğafəra liməyyitikə]
«Allah sənin mükafatını böyük etsin, sənə gözəl təskinlik versin və ölmüş adamını bağış­lasın!» - desə yaxşı olar.1
(58) Cənazəni qəbrə qoyarkən edilən dua
163 - (( بِسْمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ))
163. [Bismillahi və alə sunnəti Rasu­lil­ləhi]

163. «Allahın adı ilə və Rəsulullahın Sünnəsi üzrə!»2


(59) Cənazəni dəfn etdikdən sonra edilən dua
164 - ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ ))
164. [Allahummə-ğfir ləhu. Allahummə səbbithu.]
164. «Allahım, onu bağışla! Allahım, onu sə­batlı et!»1
(60) Qəbirləri ziyarət edərkən oxunan dua
165 - (( السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ [وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ] أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ ))
165. [Əs-sələmu aleykum əhləd-diyəri minəl-mu'miniynə vəl-muslimiyn və innə inşə Allahu bikum ləhiqunə [və yərhə­mul­­lahul-mustəqdimiynə minnə vəl-mustə'xi­riynə]. Əs'əlullahə lənə və ləkumul-afiyə­tə]
165. «Ey (bu) diyarın mömin və müsəlman sakinləri! Sizə salam olsun! Allah istəsə biz də sizə qovuşacağıq. [Allah bizdən əvvəl gedənlə­rə və qalanlara rəhmət etsin!] Allahdan özü­müzə və sizə salamatlıq diləyirəm!»1
(61) Külək əsərkən edilən dua
166 - (( اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا ))
166. [Allahummə inniy əs'əlukə xayrahə və əuzu bikə min şərrihə]
166. «Allahım! Səndən onun (küləyin) xeyri­ni diləyirəm və onun şərindən Sənə sığını­ram!»2
167 - (( اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ ))
167. [Allahummə inniy əs'əlukə xayrahə və xayra mə fiyhə və xayra mə ursilət bihi, və əuzu bikə min şərrihə və şərri mə fiyhə və şərri mə ursilət bihi]

167. «Allahım! Səndən onun (küləyin) xeyri­ni, onda olanın xeyrini və onunla birlikdə gön­dərilənin xeyrini diləyirəm! Onun şərindən, onda olanın şərindən və onunla birlikdə göndə­rilənin şərindən Sənə sığınıram!»2


(62) Göy guruldayarkən edilən dua
168 - (( سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ ))
168. [Subhanəl-ləzi yusəbbihur-ra'du bi­həmdihi vəl-mələikətu min xiyfətihi]
168. «Göy gurultusunun həmd edərək, məl­əklərin isə qorxusundan şəninə təriflər dediyi (Allah) pak və müqəddəsdir!»1


(63) Yağışın yağması üçün edilən bəzi dualar
169 - (( اللَّهُمَّ أَسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا مَرِيعًا، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ، عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ ))
169. [Allahummə əsqinə ğaysən muğiy­sən, məriyən, məriyan, nafian ğayra dar­rin, acilən ğayra əcilin]
169. «Allahım! Bizə imdadımıza çatan, xoş, bərəkətli, faydalı, zərəri olmayan, həmən, ge­cikdirmədən yağmur endir!»1
170 - (( اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا ))
170. [Allahummə əğisnə, Allahummə əğisnə, Allahummə əğisnə]
170. «Allahım, bizə yağmur endir! Allahım, bizə yağmur endir! Allahım, bizə yağmur en­dir!»1
171 - (( اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ، وَبَهَائِمَكَ، وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ، وَأَحْيِي بَلَدَكَ الْمَيِّتَ ))
171. [Allahummə-sqi ibadəkə və bəhai­məkə, vənşur rahmətəkə və əhyi bələdə­kəl-məyyitə]
171. «Allahım! Qullarına və heyvanlarına su ver! Mərhəmətini yay və ölü məmləkətini di­rilt!»2
(64) Yağış yağanda edilən dua
172 - (( اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا ))
172. [Allahummə sayyibən nafian]

172. «Allahım! (Bu yağışı) bol, faydalı et!»1


(65) Yağış yağandan sonra edilən zikr
173 - (( مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ ))
173. [Mutirnə bi fadlilləhi və rahmətihi]
173. «Allahın lütfü və mərhəməti ilə bizə yağmur endirildi».2
(66) Havanın açılması üçün edilən dua
174 - (( اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا. اللَّهُمَّ عَلَى اْلآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ اْلأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ ))
174. [Allahummə həvaleynə və lə aley­nə. Allahummə aləl-akəmi vəz-zırabi və butunil-audiyəti və mənabitiş-şəcəri]
174. «Allahım! Üzərimizə deyil, ətrafımıza (yağdır). Allahım! Təpələrə, dağlara, vadilərə və ağac bitən yerlərə (yağdır)!»1
(67) Hilal2 görünərkən edilən dua
175 - (( اللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِاْلأَمْنِ وَ اْلإِيْمَانِ، وَالسَّلاَمَةِ وَ اْلإِسْلاَمِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ رَبَّنَا وَ تَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللهُ ))
175. [Allahu Əkbər, Allahummə əhillə­hu aleynə bil-əmni, vəl-iyməni, vəs-sələ­məti, vəl-isləmi, vət-təufiqi limə tuhibbu Rabbənə və tərda. Rabbunə və Rabbukə-llahu]
175. «Allah ən Böyükdür! Allahım! Onu əmin-amanlıqla, imanla, sala­matlıqla, islamla və ey Rəbimiz, sevdiyin və razı qaldığın işlərə müvəffəqiyyət verməklə başımız üzərinə çı­xart! (Ey hilal!) Bizim də Rəbbimiz, sənin də Rəbbin Allahdır!»1
(68) Oruc tutan iftarını açarkən etdiyi dua
176 - (( ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ اْلأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ ))
176. [Zəhəbəz-zəməu, vəbtəllətil-uruq, və səbətəl-əcru inşə Allah]
176. «Susuzluq getdi və damarlar islandı. Allah istəsə, savab yazıldı!»2
177 - (( اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي ))
177. [Allahummə inniy əs'əlukə birah­mətikəl-ləti vasi'at kullə şey'in ən təğfira liy]

177. «Allahım! Səndən hər şeyi əhatə edən mərhəmətinlə məni bağışlamanı diləyirəm!»3


(69) Yeməyə başlayarkən edilən dua
178. «Sizlərdən biri yemək yeməyə başlayar­kən:

178 - (( بِسْمِ اللهِ ))

[Bismilləh]

«Allahın adı ilə!» desin. Əgər əvvəldə bunu unutsa, onda:

(( بِسْمِ اللهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ ))

[Bismilləhi fi əvvəlihi və axirihi]

«Əvvəlində də, axırında da Allahın adı ilə!» desin.1
179. Qoy Allahın yemək verdiyi kimsə [be­lə] desin:

179 - (( اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ ))
[Allahummə bərik lənə fiyhi və ət'imnə xayran minhu]
«Allahım! Bunu bizim üçün bərəkətli et və bizə bundan daha xeyirlisini nəsib eylə!»
Allahın süd nəsib etdiyi kimsə isə [belə] desin:

(( اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ ))
[Allahummə bərik lənə fihi və zidnə minhu]
« Allahım! Bunu bizim üçün bərəkətli et və bundan bizə çox nəsib eylə!»1
(70) Yeməkdən sonra edilən dua
180 - (( الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ ))

180. [Əlhəmdu lilləhil-ləzi ət'aməniy həzə və razəqaniyhi min ğayri həulin min­niy və lə quvvətin]


180. «Bunu mənə yedirdən və özüm heç bir qüdrət və güc sərf etmədən onu mənə bəxş edən Allaha həmd olsun!»1
181 - (( الْحَمْدُ للهِ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ، غَيْرَ [ مَكْفِيٍّ وَلاَ ] مُوَدَّعٍ، وَلاَ مُسْتَغْنىً عَنْهُ رَبَّنَا ))
181. [Əlhəmdu lilləhi həmdən kəsiran tayyibən mubarakan fihi ğayra [məkfiyyin və lə] muvəddəin və lə mustəğnən anhu Rabbənə]
181. «Rəbbimiz Allaha həmd olsun! (Özü də) çoxlu, xoş, mübarək, [sonsuz], ardı-arası kəsilməyən, onsuz keçinmək mümkün olma­yan bir həmd!»2

(71) Qonağın ona yemək verən üçün etdiyi dua
182 - (( اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ ))
182. [Allahummə bərik ləhum fimə ra­zəqtəhum vəğfir ləhum vərhəmhum]
182. «Allahım! Onlara verdiyin ruzini bərəkətli et, onları bağışla və onlara rəhm et!»1
(72) Su verən yaxud vermək istəyən şəxs üçün edilən dua
183 - (( اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي ))
183. [Allahummə ət'im mən ət'aməniy və-sqi mən səqaniy]
183. «Allahım! Mənə yemək verənə yemək ver, su verənə su ver!»2

(73) (Başqa evdə) orucunu açan şəxsin ev əhli üçün etdiyi dua
184 - (( أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ ))
184. [Əftəra indəkumus-saimunə və əkələ təaməkumul-əbraru və sallət aleyku­mul-məlaikətu]
184. «Oruc tutanlar sizdə iftar açsın, yeməyi­nizi yaxşı adamlar yesin, mələklər də sizin üçün dua etsin!»1
(74) Oruc tutan şəxsin yemək süfrəsi açıldığı zaman orucunu2 pozmaq istəmədikdə etdiyi dua
185. «Sizlərdən birini qonaq çağırsalar, get­sin! Oruc tutubsa, dua etsin, tutmayıbsa, ye­məkdən yesin!»3
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə