I. myanmar biRLİĞİ Ülke profiLİ
Yüklə 172.61 Kb.
tarix20.04.2016
ölçüsü172.61 Kb.T.C.

BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

Anlaşmalar Genel Müdürlüğü MYANMAR BİRLİĞİ


MYANMAR BİRLİĞİ (BURMA)I. MYANMAR BİRLİĞİ ÜLKE PROFİLİ

A) Genel Bilgiler (2004)
Resmi Adı

: Myanmar Birliği

Yönetim Biçimi

: “Devlet Kanun ve Düzen Tesis Konseyi” adlı askeri cunta. 1997’de ismi “Devlet Barış ve Kalkınma Konseyi” olarak değiştirilmiştir.

Resmi Dili

: Burma Dili

Başkenti

: Yangon

Yüzölçümü

: 678.500 km²

Nüfusu

: 50.2 Milyon (EIU tahmini)

Okur-yazar Oranı

: % 88,3 (2002)

Din

: Budizm (%89), Hristiyanlık (%4), İslam (%4)

Etnik Yapı

: Burman (%68), Shan (%9), Karen (%7)

Para Birimi

: Kyat (MMK)

Para Birimi Paritesi

: 1 $ = 910 Kyat (EIU tahmini)

Toplam Dış Borç

: 7 milyar $ (EIU tahmini)

Toplam Rezervler (Altın Hariç)

: 580 milyon $ (EIU tahmini)

İş Gücü

: 23,7 milyon (2002)

İşsizlik Oranı

: % 5,1 (2002)

Cari İşlemler Dengesi

: -43,3 milyon $ (2002)

Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar

: ARF, AsDB, ASEAN, CCC, CP, ESCAP, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, ITU, NAM, OPCW, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, WHO, WIPO, WMO, WToO, WTO

Coğrafi ÖzelliklerCoğrafi Koordinatlar

: 22 00 Kuzey, 98 00 Doğu

Toplam Kara Sınırı Uzunluğu

: 5.876 km

Komşu Ülkelerle Kara Sınırları

: Çin 2.185 km, Tayland 1.800 km, Hindistan 1.463 km, Laos 235 km, Bangladeş 193 km

Kıyı Uzunluğu

: 1.930 km

İklim

: Tropikal muson iklimi

Doğal Kaynaklar

: Petrol, kereste, kalay, antimon, çinko, bakır, tungsten, demir, kömür, bazı mermer çeşitleri, kireçtaşı, değerli taşlar, doğal gaz ve hidro enerji kaynakları

Toprağın Kullanımı

: Ormanlar (%49), ekilebilir arazi (%16), Otlak ve meralar (%1)

Sulanabilen Arazi

: 10.680 km²


Ulaştırma


Demiryolları Uzunluğu

: 3.991 km

Karayolu Uzunluğu

: 28.200 km

Deniz Yolu Uzunluğu

: 12.800 km

Ülke İçindeki Boru Hatları

: 1.343 km’lik ham petrol boru hattı, 330 km’lik doğal gaz boru hattı

Başlıca Limanları

: Bassein, Bhamo, Chauk, Mandalay, Moulmein, Myitkyina, Yangon, Akyab, Tavoy

Ticari Filosu

: 1.000 GRT üstünde toplam 37 Gemi, (411.181 GRT)

Toplam Havaalanı Sayısı

: 80 (9’u karayolu bağlantılı)


Enerji ÜretimiElektrik Üretimi

: 4,4 milyar kWh

Fosil Yakıtlar %83Hidro %17

Elektrik İhracatı

: 0

Elektrik İthalatı

: 0B) Temel Ekonomik Göstergeler


Yıl

GSYİH (Milyar $)

Kişi Başına Gelir ($)

Büyüme Oranı (%)

Enflasyon Oranı (%)

İhracat (Milyon $)

İthalat (Milyon $)

1999

6,4

133

10,9

18,4

1.281,1

2.159,6

2000

7,2

152

6,2

-0,1

1.661,6

2.165,4

2001

5,7

118

5,3

21,1

2.432,4

2.376,3

2002

5,8

119

5,3

57,1

2.544,1

2.161,6

2003

8,0

162

-2,0

36,6

2.510,1

1.932,4

2004

9,4

187

-1,3

14,5

2.550,6

2.058,5
Dış Ticaretindeki Başlıca Ülkeler (2003)
Dış Ticaretindeki Başlıca Maddeler (2003)
C) Siyasi YapıBağımsızlık Günü

: 4 Ocak 1948

Devlet Başkanı

: SPDC (State Peace and Development Council) Başkanı, General Than Shwe

Ulusal Hükümet

: SPDC, devlet içindeki tüm organları kontrol etmektedir.

İdari Yapı

: 7 eyalet (Chin, Kachin, Kayin, Kayah, Mon, Rakhine, Shan)

Başlıca Siyasi Partiler

: National League for Democracy (NLD), National Unity Party (NUP), Shan Nationalities League for Democracy (SNLD)

Myanmar, 1962’den beri askeri yönetimlerle idare edilmektedir. 1988 yılında kanlı bir darbeyle yönetimi ele geçiren “State Law and Order Restoration Council” (Devlet Kanun ve Düzen Tesis Konseyi) isimli cunta, 1997 yılında “State Peace and Development Council” (Devlet Barış ve Kalkınma Konseyi) adını alarak şekil değişikliğine uğramıştır. 1990 yılında yapılan seçimleri büyük çoğunlukla kazanan “National League for Democracy-NLD” (Demokrasi için Ulusal Birlik) partisinin iktidara gelmesi, cunta tarafından Myanmar Meclisi Pyithu Hluttaw’ın toplanmasının engellenmesi ve çok sayıda parti yöneticisi ile milletvekilinin tutuklanması sonucu mümkün olamamıştır. Partinin Nobel barış ödüllü lideri Aung San Suu Kyi, ev hapsinde tutulmaktadır.


Askeri darbenin ardından, siyasi partilerin ülke içinde faaliyetlerini sürdürmelerine şeklen izin verilmiştir. Ancak siyasi partilere cunta tarafından büyük baskılar uygulanmaktadır. Etnik kökenli partilerin güçleri ile hükümet güçleri senelerden beri askeri çatışma içerisindedirler.
Myanmar’daki demokratikleşme çabalarının, askeri yönetim tarafından engellenmesi nedeniyle, AB tarafından bu ülkeye karşı çeşitli yaptırımlar ve ambargo uygulanması konusunda, ilk defa 28 Ekim 1996 tarihinde “Ortak Tutum” kararı verilmiş, söz konusu uygulama altışar aylık sürelerle uzatılarak bugüne kadar devam etmiştir. En son olarak 29 Nisan 2002 tarihine kadar söz konusu önlemler uzatılmıştır.
Myanmar’a AB tarafından uygulanan söz konusu önlemler aşağıda yer almaktadır:
-AB üyesi ülkelerdeki Myanmar diplomatik temsilciliklerindeki askeri görevlilerin sınır dışı edilmeleri ve Myanmar’daki AB üyesi ülkelerin diplomatik temsilciliklerindeki askeri personelin geri çekilmesi,
-Silah, mühimmat ve askeri araç-gereçler üzerine ambargo konulması; insani amaçlar dışındaki yardım ve kalkınma programlarının askıya alınması,
-Başta Devlet Barış ve Kalkınma Konseyi (SPDC)’nin üst düzey üyeleri olmak üzere, çeşitli devlet kurumlarının mensupları ve ailelerine giriş ve transit vizesi yasağı uygulanması ( Bakanlar dahil)

-Turizm sektöründeki Myanmar yetkililerinin ve Myanmar’ın demokrasiye geçiş sürecinin engellenmesi politikalarını planlayan, icra eden veya bu politikalardan bir menfaat sağlayan askeri, güvenlik ve hükümet güçlerinin üyeleri ve aileleri için giriş ve transit vizesi yasağı uygulanması,


-SPDC üyelerinin, turizm sektöründeki Myanmar yetkililerinin ve Myanmar’ın demokrasiye geçiş sürecinin engellenmesi politikalarını planlayan, icra eden veya bu politikalardan bir menfaat sağlayan askeri, güvenlik ve hükümet güçlerinin Myanmar sınırları dışındaki gelirlerinin dondurulması,
- Myanmar’a üst düzey (Bakan ve siyasi direktör düzeyi ve üzerindeki görevliler) ziyaretlerin askıya alınması.
Öte yandan, 29 Ekim 2001 tarihli yeni Ortak Tutum Belgesi’nde; giriş ve transit vize yasağı uygulanan Myanmar yetkililerinin, BM kuruluşlarından herhangi birinin resmi toplantısına veya BM tarafından düzenlenen bir konferansa katılmak üzere AB üyesi ülkeleri ziyaret etmeleri durumunda, anılan kişilere söz konusu toplantı veya konferans süresince vize verilebileceği yönünde bir değişiklik yapılmıştır.
Ülkemiz ise, AB’ye aday ülke statüsünde bulunması çerçevesinde “Ortak Tutum” kararına 2002 yılının Haziran ayına kadar taraf olmuş, ancak 19 Haziran 2002 tarih ve 2002/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Myanmar Birliği’ne ülkemizin uyguladığı tüm yaptırımları kaldırmıştır.
Askeri rejim, ekonomiyi canlandırmak için merkezi kontrol sisteminden uzaklaşmasına rağmen ekonomik hayat beklendiği ölçüde hareketlilik kazanamamıştır. Başta ABD ve AB olmak üzere batılı devletler insan hakları ihlalleri nedeniyle, ILO ise zorla çalıştırma uygulaması yüzünden ambargo uygulamaktadır. Bunun doğal sonucu olarak yabancı yatırımlar da yeterince gelişmemektedir. Ülkenin dış ilişkileri, ASEAN kapsamında yapılan toplantılar ve az sayıdaki bölge ülkesiyle ikili temaslar çerçevesinde sınırlı kalmaktadır. Myanmar Birliği’nin Tayland’la sınır anlaşmazlıkları bulunmaktadır. Ayrıca Myanmar Birliği, Afganistan’dan sonra dünyanın ikinci en büyük yasadışı afyon üreticisi konumundadır.

II. TÜRKİYE-MYANMAR BİRLİĞİ TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİA) Yasal Altyapı
İki ülke arasında herhangi bir Anlaşma bulunmamaktadır.


B) İkili Ticaret Verileri (1.000 USD)


Yıllar

İhracat

Genel İhracatımız İçindeki Pay (%)

Myanmar Birliği’nin İthalatı İçindeki Pay (%)

İthalat

Genel İthalatımız İçindeki Pay (%)

Myanmar Birliği’nin İhracatı İçindeki Pay (%)

Hacim

Denge

1999

0

-

-

179

0,00004

0,01

179

-179

2000

70

0,0002

0,003

618

0,001

0,04

688

-548

2001

52

0,00009

0,002

610

0,0007

0,03

662

-558

2002

648

0,002

0,03

1.478

0,003

0,07

2.126

-830

2003

141

0,0001

0,06

1.666

0,0024

0,09

1.807

-1.525

2004

323

0,0005

0,013

2.889

0,0029

0,14

3.212

-2.566C) İkili Ticarette Başlıca Maddeler ( $ )

İhracat (GTİP 6’lı kod)GTİP

Madde Adı

2002

2003

2004

854459

Diğer Elektrik İletkenleri (80v

213.553

 

128.771

401110

Otomobil Dış Lastiği; Yeni

 

19.198

86.322

210210

Canlı Mayalar

29.356

30.589

53.916

030731

Midye (Canlı/Taze/Soğutulmuş)

 

 

12.222

300439

Antibiyotikleri İçermeyip Hormonları İçeren

 

12.012

12.012

381600

Ateşe Dayanıklı Çimentolar, Harçlar, Betonlar vb. Karışım

 

10.825

7.074

842139

Diğer Motorlar İçin Hava Filtreleri

 

1.658

4.424

841989

Pastörize, Kondanse Etme vb. İşler İçin Cihaz, Tertibat

 

525

4.175

841920

Tıbbi, Cerrahi/Laboratuvar Sterilizatörleri

2.424

6.998

3.359

690210

Ateşe Day.Tuğla (Mgo, Cao/Cr2o3 Oranı >%50, Mg, Ca/Cr İçeren)

 

 

3.088

300490

Tedavide/Korunmada Kullanılmak Üzere Hazırlanan Diğer İlaçlar

 

 

2.948

842121

Suyun Filtre Edilmesi/Arıtılmasına Mahsus Cihazlar

 

343

1.733

984100

Gemi ve Uçak Kumanyası

 

 

749

851680

Elektrikli Isıtıcı Rezistanslar

 

 

581

842119

Diğer Santrifüjler

4.813

779

461

841981

Sıcak İçecekleri Hazırlama, Yiyecekleri Pişirme, Isıtma Cihazı

 

 

416

851430

Elektrikle Çalışan Diğer Ocak ve Fırınlar

2.137

 

342

842199

Filtre, Arıtma Cihazlarının Aksam-Parçaları

 

170

337

842191

Santrifüjlü Cihazların Aksam-Parçaları

 

 

107
Diğer

395.317

57.997

0
Toplam

647.600

141.094

323.037


İthalat (GTİP 6’lı kod)


GTİP

Madde adı

2002

2003

2004

440310

Boya, Kreozot/Diğer Koruyucularla İşlem Görmüş

254.565

352.406

1.209.106

440349

Beyaz (Lauan, Meranti, Seraya)Sarı Meranti (Yuvarlak/Kabaca Yontulmuş)

235.547

301.112

353.908

611030

Süveter/Kazak/Hırka/Yelek vs.; Sentetik ve Suni Liflerden (Örme)

394.098

264.414

287.655

440729

Uzunlamasına Kesilmiş Diğer Tropikal Ağaçlar; Kalın >= 6mm.

122.856

261.585

259.519

610620

Kadın/Kız Çocuk İçin Sentetik/Suni Lifden Bluz, Gömlek, Gömlek; Bluz (Örme)

 

 

156.920

620461

Kadın/Kız Çocuk İçin Pantolon, Şort vs.; Yün ve Hayvan Kılı

 

 

101.570

620431

Kadın/Kız Çocuk İçin Ceket ve Blaze; Yünden/İnce Hayvan Kıllarından

 

 

80.073

940169

Ahşap İskeletli İçi Doldurulmamış Oturmaya Mahsus Diğer Mobilyalar

 

1.971

79.818

610343

Erkek/Erkek Çocuk İçin Pantolon vs.; Sentetik Liflerden (Örme)

 

57.560

62.709

621133

Erkek/Erkek Çocuk İçin Diğer Giyim Eşyası; Sentetik/Suni Liflerden

 

26.066

45.738

611212

Spor Kıyafetleri; Sentetik Liflerden (Örme)

7.141

 

42.119

620462

Kadın/Kız Çocuk İçin Pantolon, Şort vs.; Pamuktan

111.254

 

20.028

620343

Erkek/Erkek Çocuk İçin Kısa Pantolon, Şort vs.; Sentetik Lif

 

3.413

19.509

620293

Kadın/Kız Çocuk İçin Anorak, Rüzgarlık vb.; Sentetik ve Suni Lifden

 

16.359

17.325

610443

Kadın/Kız Çocuk İçin Elbise; Sentetik Liflerden (Örme)

 

41.592

16.938

620193

Erkek/Erkek Çocuk İçin Anorak, Rüzgarlık vb.; Sentetik ve Suni Lifden

5.988

6.269

13.460

691110

Porselenden Sofra ve Mutfak Eşyası

 

 

12.843

610910

Tişört, Fanila, Atlet vs.Giyim Eşyası; Pamuktan (Örme)

 

18.275

11.323

071390

Diğer Baklagiller; Kabuksuz (Kuru)

 

9.747

11.120
Diğer

346.379

305.505

86.842
Toplam

1.477.828

1.666.274

2.888.523

Ticaretimizin Sektörel Dağılımı (2003)D) Myanmar Birliği-Türkiye İkili İlişkilerinde Mevcut Durum
Myanmar Birliği ile Türkiye arasında düşük düzeyde seyreden ilişkiler, özellikle ülkemizin 1996-2002 yılları arasında AB’nin Ortak Güvenlik ve Dış Politikası çerçevesinde Myanmar Birliği aleyhine alınan kararlarına katılmasının da etkisiyle marjinal düzeye inmiştir.
Bununla birlikte, Myanmar Birliği, ASEAN ve BİMSTEC (Bangladeş,Hindistan, Myanmar Birliği, Sri Lanka ve Tayland Ekonomik İşbirliği) üyeliğinin yarattığı iyimser ortamda, ülkedeki liberal ekonomi ve ortak dış yatırımların gelişmesine paralel olarak, turizm, madencilik, inşaat malzemeleri ve ağaç sanayi, çimento gibi cazip yatırım alanlarında özellikle AB şirketlerinin ve Asya’daki yatırımcı sermayenin ilgisini çekmektedir.
Myanmar Birliği ile aramızda ticari, ekonomik ve sanayi işbirliği kapsamında herhangi bir anlaşma veya yasal düzenleme bulunmamaktadır.
Myanmar Birliği’nde parlamentonun faaliyette olmaması nedeniyle, Türkiye ile Parlamentolararası Dostluk Grubu bulunmamaktadır.
Myanmar Birliği ile ilişkilerimize eğitim, kültür ve bilimsel alanlarda içerik kazandırılamamıştır. Bu durumun bir istisnasını, geçmiş yıllarda Yangon müslümanlarına İslam Kalkınma Bankası aracılığıyla sağlanmış bulunan yüksek öğrenim bursları teşkil etmiştir. Bu burs programı kapsamında 1999-2000 eğitim-öğretim yılında 10 Myanmar öğrencinin, öğrenim görmek üzere Türkiye’ye gelmiştir.
Diplomatik ilişkilerimiz, karşılıklı olarak Dakka ve Kahire üzerinden akreditasyon yolu ile sürdürülmektedir.


III. GENEL DEĞERLENDİRMEPotansiyel İhraç ve İthal Malları

Myanmar Birliği’ne ihraç edebileceğimiz muhtemel ürünler

 • Gıda için ambalaj ürünleri

 • Buğday

 • Ağaç sanayine yönelik makinalar

 • Seramik

 • Sıhhi tesisat

 • Ayakkabı

 • Elektrikli alet ve makinalarMyanmar Birliği’nden ithal edebileceğimiz muhtemel ürünler

 • Tik ağacı ve diğer sert tahtalı ağaçlar

 • Karides, yengeç, ıstakoz gibi kabuklu deniz ürünleri

 • Susam

 • Değerli taşlar (ham)

 • Jüt

 • Kauçuk

 • Bambu ve kamış

 • Sitrus (bir tür portakal çeşidi)

 • Değişik türde baklagillerVerilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə