Hazirlama kilavuzu
Yüklə 205.55 Kb.
səhifə1/8
tarix16.04.2016
ölçüsü205.55 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

1505


1505 ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

PROJE ÖNERİ BİLGİLERİ

HAZIRLAMA KILAVUZU

TÜBİTAK
Ağustos 2012GİRİŞ 3

BÖLÜM A. PROJE VE KURULUŞ BİLGİLERİ 8

BÖLÜM B. PROJENİN ENDÜSTRİYEL AR-GE İÇERİĞİ, TEKNOLOJİ DÜZEYİ VE YENİLİKÇİ YÖNÜ 10

BÖLÜM C. PROJE PLANI İLE YÜRÜTÜCÜ VE MÜŞTERİ KURULUŞUN ALTYAPISI 14

BÖLÜM D. PROJENİN EKONOMİK YARARA VE ULUSAL KAZANIMA DÖNÜŞEBİLİRLİĞİ 17

BÖLÜM E. PROJE BÜTÇESİ 20

BÖLÜM F. EKLER 24

BÖLÜM G. FİZİBİLİTE DESTEĞİ (*) 25

GİRİŞ

Program ve Amacı


TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programının amacı, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamaktır.
Bu program; yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularındaki projeleri kapsar.
Bu kılavuz, 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı ve programa başvuru süreci hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Proje Öneri Bilgileri Formu (AGY105) ve Fizibilite Desteği Başvuru Formu (AGY115) bu kılavuzdan yararlanılarak doldurulabilir. AGY105 ve AGY115’e ilişkin usul ve esaslardan yararlanmak için “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik” ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı Uygulama Esasları” incelenmelidir.

Programa kimler başvurabilir?


Bu programa aşağıda özellikleri belirtilen yürütücü ve müşteri kuruluş ortak proje başvurusu yapar.
Müşteri kuruluş: Sektörüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketleri.
Yürütücü kuruluş: Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları ile vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri.
Proje önerisinde 1 (bir) müşteri kuruluş ve 1 (bir) yürütücü kuruluş yer alır.
Program kapsamında kuruluşlara proje başvuru sayısı ve desteklenebilecek proje sayısı için bir sınırlama getirilmemiştir.

Programın İçeriği ve İşleyişi


1505, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin Ar-Ge yoluyla çözülebilecek ihtiyaçlarını ülkemizdeki bir üniversiteye, eğitim ve araştırma hastanesine veya kamu araştırma merkez ve enstitüsüne bir proje çerçevesinde ve bir işbirliği sözleşmesi kapsamında yaptırabilmesini hedefleyen programdır.
Proje kapsamındaki faaliyetler üniversite, eğitim ve araştırma hastanesi veya kamu araştırma merkez ve enstitüsü tarafından gerçekleştirilir. Proje çıktıları Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri tarafından uygulanır veya ticarileştirilir. Proje çıktıları üzerinde oluşabilecek fikri mülkiyet hakları taraflar arasında imzalanacak olan işbirliği sözleşmesinde belirlenir. Bu çıktıların uygulanması veya ticarileştirilmesine yönelik hedefler AGY105’te proje sonuçları uygulama planında (PSUP) verilir. Destek sürecinin tamamlanmasını takip eden 12 (on iki) ay içerisinde, müşteri kuruluşun proje sonuçlarını uygulamaya aktarmaya yönelik faaliyetlerinin, Proje Sonuçları Uygulama Planı’na uygunluğu TÜBİTAK’ça değerlendirilir.

Desteklenmeyen Proje Türleri


Bir olgunun ya da gözlenebilir bir gerçeğin temelindeki esaslar hakkında yeni bilgi elde etmek için yapılan, belirlenmiş bir uygulaması ya da kullanımı bulunmayan teorik ya da deneysel çalışmalar, durum tespiti projeleri, rutin testler/analizler, altyapı kurmaya yönelik yatırım ağırlıklı ya da Ar-Ge içeriği bulunmayan faaliyetler içeren projeler programın amaçlarına uygun olmadığı için desteklenmez.

Müşteri kuruluşun sağlaması gereken personel şartı nedir?


Müşteri kuruluşta proje çıktılarının kullanımı ve uygulanması konuları ile ilgili en az lisans derecesine sahip bir personel bulunmalıdır. Bu şartı sağlamayan projeler desteklenmez.

Programda uygulanan proje destek süresi ne kadardır?


Destek süresi proje bazında en fazla 24 (yirmi dört) aydır. Bu süre hiçbir şekilde aşılamaz.

Programa ne zaman başvurulabilir?


Programa başvuru zamanı için bir sınırlama yoktur. Proje destek başlangıç tarihi, başvuru tarihinden itibaren en az doksan gün sonra olmak kaydıyla herhangi bir ayın birinci günü olarak kuruluşlar tarafından belirlenir.

Proje başvurusu nasıl yapılır ve süreç nasıl işler?


Proje önerileri elektronik ortamda sunulur. Başvuruyu müşteri kuruluştan alacağı bilgileri de kullanarak yürütücü kuruluş yapar. Yürütücü kuruluş proje önerisini son haline getirdikten sonra elektronik ortamda müşteri kuruluşun onayına sunar. Bu aşamada müşteri kuruluşun proje önerisinde düzeltilmesini istediği kısımlar varsa yürütücü kuruluş tarafından düzeltme yapılır. Müşteri kuruluşun proje önerisini onaylayarak gönderdiği tarih proje başvuru tarihi olarak belirlenir.
Başvuru için http://eteydeb.tubitak.gov.tr  adresindeki Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) kullanılır. Başvuru süreci hakkındaki detaylı bilgilere PRODIS sayfasından erişilebilir.NOT: Proje Öneri Formu doldurulurken, kısa ve yalın ifadeler kullanılmasına, projedeki Ar-Ge faaliyetlerinin ve bu faaliyetlere projeyi öneren kuruluşun(ların) katkısının ne olacağının anlatılmasına ve projede yapılacakların açık ve en anlaşılır şekilde ortaya konulmasına özen gösterilmelidir. Ayrıntılı bilgi bu kılavuzun ilgili bölümlerinde verilmiştir.  1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə