GÖNÜlden esiNTİler: AŞk ve muhabbet yolu m. Nusret tura derleyen necdet ardiç necdet atdiç İrfan sofrasi tasavvuf seriSİ (77) Sayfa no
Yüklə 1.02 Mb.
səhifə1/13
tarix29.04.2016
ölçüsü1.02 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


GÖNÜLDEN ESİNTİLER:

AŞK VE MUHABBET YOLU

M. NUSRET TURA

DERLEYEN NECDET ARDIÇ

NECDET ATDIÇ

İRFAN SOFRASI

TASAVVUF SERİSİ (77)

Sayfa no:

İÇİNDEKİLER:………………………………………………………………….(2)

Ön Söz:……………………………………………………………………………(5)

Takvimden Bir Yaprak, Ulunay:

Okuyucularımla: (28/06/1965):……………………………………….(10)

Okuyucularımla: (10.08.1965):…………………………………………(11)

Okuyucularımla: Din Ve Taassub: (16.06.1966):…………………(13)

Okuyucularımla: (04.07.1966):…………………………………………(14)

Okuyucularımla: (11.07.1966:………………………………………….(16)

Okuyucularımla: (26.07.1966:………………………………………….(17)

Adapazarı Konak Caddesi:………………………………………………..(18)

Okuyucularımla: (01.08.1966:………………………………………….(18)

Okuyucularımla: (08.08.1966:………………………………………….(21)

Okuyucularımla: (15.08.1966:………………………………………….(22)

Okuyucularımla: (23.08.1966:………………………………………….(24)

Okuyucularımla: (05.09.1966:………………………………………….(26)

Okuyucularımla: (19.09.1966:………………………………………….(27)

Okuyucularımla: (26.09.1966:………………………………………….(28)

Okuyucularımla: (03.10.1966:………………………………………….(30)

Okuyucularımla: (10.10.1966:………………………………………….(32)

Okuyucularımla: (17.10.1966:………………………………………….(33)

Okuyucularımla Regâib Kandili(21.10.1966):……………………..(34)

Okuyucularımla (24.10.1966):………………………………………….(36)

Nusret Tura'nın 7 tarihli bir mektubu:………………………………(37)

Okuyucularımla (31.10.1966):………………………………………….(38)

Okuyucularımla (07.11.1966):………………………………………….(39)

Mi'rac kandili (09.11.1966):……………………………………………..(41)

Okuyucularımla (14.11.1966):………………………………………….(42)

Okuyucularımla (21.11.1966):………………………………………….(44)

Okuyucularımla berâet kandil-i (27.11.1966):…………………..(46)

Okuyucularımla, Gönül (26.12.1966):……………………………….(48)

Okuyucularımla (02.01.1967):………………………………………….(50)

Kadir gecesi (08.01.1967):………………………………………………(51)

Okuyucularımla (16.01.1967):…………………………………………(54)

Okuyucularımla (23.01.1967):………………………………………….(55)

Okuyucularımla (30.01.1967):………………………………………….(57)

Okuyucularımla (06.02.1967):………………………………………….(58)

Okuyucularımla (13.02.1967):………………………………………….(60)

Aşk ve muhabbet (20.02.1967):……………………………………….(61)

Seven ile sevilen:……………………………………………………………(63)

Tasavvuf Mektubu:………………………………………………………….(63)

Tasavvufî Mektuplar hac fârizası:……………………………………..(65)

Kurban bayramı:……………………………………………………………..(67)

Zaman ve Aşk:………………………………………………………………..(69)

Yûsuf Peygamberin Kıssasından Mânâlar, İlhamlar”:…………(72)Ey yakup seni oğlun mu yarattı... “halkketti”:…………………….(72)

Ben susayım hep o söylesin:.................................................(73)

Senin her hareketın orada mevcuttur:...................................(73)

Aşk ve ötesi:…………………………………………………………………..(74)

Âşıkın 24 saati:……………………………………………………………….(76)

Âşıkın öğlesi:………………………………………………………………….(78)

Âşıkın ikindisi:………………………………………………………………..(81)

Kendini bul:……………………………………………………………………(83)

Misâfirin kerâmeti:………………………………………………………….(84)

Misâfir hızır imiş:…………………………………………………………….(84)

Gafletle yorulma, huzura kavuş:……………………………………….(85)

Tasavvufun mâ’nâsı:………………………………………………………..(85)

Türkçe tercümesi:…………………………………………………………...(86)

Vet tîn” “Vez zeytûn“:…………………………………………………….(87)

Sonra onu aşağıların aşağısına attık”:………………………………(88)

Her Şey Ol Yana Eğilir:…………………………………………………….(89)

Ben kimim ve ne olacağım?:……………………………………………..(89)

Nurdan yaratılmış Nur:…………………………………………………….(90)

Dil dediğimiz mahzenin esrârı:………………………………………….(90)

Evvelâ Tevhîd:………………………………………………………………..(91)

Nasip üzerine:…………………………………………………………………(91)

Gönüle dâir:……………………………………………………………………(94)

Onun meziyeti susmasında:……………………………………………..(94)

Cennetin dört ırmağı oradan akar:…………………………………….(95)

Söyle ey sevgılim der:……………………………………………………..(95)

Âlemi senin için yarattım:.....................................................(96)

Dilini şükre alıştır:…………………………………………………………..(96)

Regâib kandili münâsebetiyle:………………………………………….(98)

Ağlamak:………………………………………………………………………(101)

Sevinç gözyaşları:………………………………………………………….(102)

Bırakın kendimi yakayım:……………………………………………….(102)

Mânevî gıdâlar:……………………………………………………………..(103)

Benim gönlüm:……………………………………………………………..(103)

Sevgi nedir ?:………………………………………………………………..(107)

Hakîkatler yaşanır:………………………………………………………..(110)

Nur âlemi onların mekânıdır:………………………………………….(111)

"kullukta çok kalmamalı":………………………………………………(111)

Semâvat ve arz-ı nûr kimdir?:…………………………………………(113)

Bekâ âlemine dönüş:……………………………………………………..(116)

İlâhi zuhûra ayna ol!:…………………………………………………….(118)

Halka yaralı olmak:………………………………………………………..(121)

Aşk ve idrâk:…………………………………………………………………(124)

Ebedî güzellık:………………………………………………………………(127)

Anahtarsız kilit ve dumansız ateş:…………………………………..(129)

Âşık gönlü ile konuşur:…………………………………………………..(131)

Mi’rac kandili münâsebeti ile:……………………………………….(134)

Merec-el Bahreyn:…………………………………………………………(136)

Âşıkın nazarında kuraklık yoktur:……………………………………(137)

Sarhoş âşıkların hâli:……………………………………………………..(137)

Gönlüne baktığı zaman allah’ı görür:…………………………………138)

Çatlak kalemle aşk yazılışı:…………………………………………….(138)

Onun gülleri solmaz:……………………………………………………(138)

Ramazan 27 1963 kadir gecesi münacat (nusret tura):…….(139)

Kitap listesi:…………………………………………………………………(143)

ÖN SÖZ:

Muhterem okuyucularım. Efendi Babam, Nusret Tura Hz. (1903/1979) Fatih dersiamlarından Mesnevihan, eski Süleymâniye kütüphanesi müdürü, tarikat-ı Halvetiyye yi uşşakiyye meşayihından Âlim ve fazıl bir zat olan Hazmi Tura (1880/ 1961) Efendi Babamın üç halifesinden biridir. Diğer ikisi daha evvelden rahmetlik olduğundan yol buradan devam etmektedir. Ve benimde ilk Mürşidim’dir. Bu hususta (Terzi Baba 1 ) kitabımızda kısa bilgiler vardır dileyen oraya da bakabilir.

Nusret Babamın (19) senelik irşad halkası içerisinden kimler geldi kimler geçti hepsi bir film şeridi gibi gözlerimin önünden geçip gitmekte. Hani denir ya (zaman olurki hayali cihan değer) bu hayal geçmişi düşünüp geriye gitmek değil, bu safhada artık zamanın sadece bir an olduğu ve o anın (an-ı dâim) olduğu bilinir, O hâlin hususi tadından hiçbir şey kaybedilmez çünkü o an geçmiş değil, geleceğinde çok ilerisinde olan bir geçmiştir ki, geçmemiştir bâkidir. İşte bu hallerden biride bahsettiğimiz hatıralardır.

Nusret Baba’mın makalelerinin yayınlanmasına sebeb olan bu muhterem zât Mevlânâ Hz. nin (21) inci göbek torunlarından bir çelebi idi Efendi Babamı çok sever zaman, zaman ziyaretine gelirdi ve Milliyet gazetesinde de köşe yazarı idi. Başlığı (OKUYUCULARIMLA) idi orada Efendi Babamın pazartesi günleri köşesinde makalelerini yayınlardı.

Daha sonraları bu tür yazıların gazetenin genel yayın anlayaşına ters düştüğü, idareciler tarafından düşünülen konu, Ulunay’a bildirilince oda, gene kendi vasıtasıyla diğer bir gazete olan (yeni İstanbul) gazetesinde yazılarının çıkmasına vasıta olmuş yazıları burada çıkmaya devam etmiş idi.

Bende onları toplar biriktirir dosya haline getirirdim. Marmara Ünüversitesi İlâhiyat fakültesi Profesörlerinden sayın Mahmud Erol Kılıç kardeşimizin çabalarıyla bizde bulunan bu makaleler bizden izin alınmak suretiyle (Şubat 1995) te “İnsân yayınları” tarafından (Rah-ı Aşk) ismiyle ve diğer bütün kitaplarıda yeniden basıldı ve yayınlandı, tekrar kendilerine teşekkür ederiz.

Epey zamandır bende bu değerli yazıları matbu hale getirip çevremin de istifadesine sunmayı düşünüyor idim, demek zamanı gelmiş ki, daha evvelce gazete yazılarını (internet kaydına “Ta…..Ka….” oğlumuz geçirmiş idi sağolsun) bende tamamen yeniden düzenleyerek meraklılarının okuması için kitap haline bu gün, (24 ekim 2012/Çarşamba Arife günü) getirmeye başladım.

Bu yazılar vesile ile Refiî Cevad Ulunay bey ile Nusret Baba’mın dostluğu başlamış oldu ve gelişti. Bu hususta bir hatıramı da anlatayım. Yazışmalar devam ettiği günlerde Cevad bey’in efendi Babama muhabbetide o derece artmaya başlamış idi, nihayet bir gün kendisinin Nusret Babamı ziyeret etmek istediğini söyledi ve randevu talebinde bulundu unun üzerine Nusret Babam memnuniyetle kabul edip yanılmıyorsam bir cumartesi günü idi, bebekte ki eve ilk defa misafir olarak geldiler. Ancak kendisi epey yaşlı olduğundan merdivenleri çıkmasının zor olacağından ayni evin birinci katında oturan Nusret Babamın oğlu rahmetli Recâi ağabeyimin dairesinde misafir edildiler. Nusret Babam Rahmiye annem Cevat bey ve bir arkaşı ile bende orada idim. Daha sonra zaman zaman bu ziyaretler yapıldı ben bedenen uzakta olduğum için hepsinde bulunamadım.

Oldukça güzel ve muhabbetli geçen o günün sohbeti içinde Cevad beyin şu sözleri hâlâ hatırımda’dır. “Efendim ne yazıkki, biz ceddimize lâyık olamadık” u sözler bir tevazu ve aynı zamanda bir üzüntünün de dışa vurulması idi. Saat epey ilerleyince vedalaşıp kalktılar. Şu anda o sahneden hayatta kalan ve hatırlayan sadece bir tek bu yazıları yazan kişi vardır. Cenâb-ı Hakk hepsine kabir rahatlığı versin ve onları “merzi” razı olunmuşlardan eylesin.

İşte bu muhabbet neticesin de Efendi Babam Cevat beye bu şiiri yazmıştır. Bende saklıyor idim, (Divan 3 ) kitabımızda da yer vermiştim şimdi sırası geldi buraya da ilâve ediyorum Cenâb-ı Hakk okuyucularımızı da faydalandırsın İnşeallah.Bu şiir, Refi-i Cevat Ulunay’a yazılmıştır.

Ulunay’a

Neş’eyi Pîr-i Celâlettin’ime uydum bu gün,

Ağzımın her köşesinden fışkırır enhar-ı aşk,

Bil nazargâh-ı Celil-i Kibriyâdır gönlümüz,

İstemem ifşa-i râz, ama dedirtir emr-i aşk.

Aşk-ı buldum, aşka uydum, aşk ile oldum enis,

Sûretâ derler, zavallı inliyor, nâlân-ı aşk.

Bir günüm bir güne uymaz, nefhamız aşkla dolar,

Baktığım her yerde gördüğün, (ben ol et) isbat-ı aşk.

Yerde gökte olmayan sırlar, gönülde toplanır,

Sinemizde ney çalarken, hep güler, Mevlây-ı aşk.

Fariğ ve âzâde oldu, âşıkân kavgadan,

Sende mi? Didemde mi, sinemde mi, fermân-ı aşk?.

Yerde gökte âşikârdır, cân içinde gizlidir,

Girdiği dilde bulunmaz, masivay-i gayr-ı aşk.

Hangi bir kalbte duyarsan, ismi pâki neş’elen,

Bir takazay-ı hüdâ’dır. İstiyor irfan-ı aşk.

İsm-i zât-ı, aşk ile, her an gönlümüz (lebbeyk) der,

Anladınsa ebsem ol zira, bu da esrar-ı aşk.

Evvelîm der, âhirîm der, sözüne yoktur karar,

Bende söyler, sende dinler, çok uzûn masal-ı aşk.

Bir tarftan “Lenterânî” der iken Mûsaya Hakk,

Bir tarftan“Menreânî” dedirir Sultan-ı aşk.

Kimseyi sırrımdan agâh, istemezdim Ulunay,

Hubb’u Mevlânayıma” dır, söyletir ankay-ı aşk.Bir fakir’u aciz ve kemter, sınıfının tuhfesi,

Mesneviden katredir. Arz eyliyor deryay-ı aşk.

Saat üç olmuş yâ Nusret, namaz kıl yat uyu,

Dem gelir, devrân geçer “Dânâ gönüldür” zât-ı aşk.

Cümle zerrât-ı vücûdumda doğar, aşk nefhası,

Yekzebân olsun dü âlem, yektir Allah, tektir aşk.

Bu vesile ile hatırasına binâen Nusret Babamdan Ârifane bir şiir daha ilâve edeyim

Bülbül-ü râ’nâ

Bülbül-ü râ’nâyı sev amma hümay-ı aşka bak,

Cümle ezhâr-ı sev amma, gel gül’i ra’nâya bak,

Ey fakir insân, bu âleme geldin neyledin?.

Cümle eşyayı muhit olmuş dîl-i dânâya bak..

Biriz mânâda canânım, sûrette ayrıldık biz,

Libas-ı aşkı ben giydim, libas-ı hüsnü sen giy..

Kıblegâh-ı cümle âlemdir, bunu bilmez cehil,

Vâkıf-ı esrâr-ı Hakk’tır, anlamaz echel cehil,

Sen dîl-i dânâyı buldun, anladınsa ebsem ol,

Îyd-i ekber ol gün oldu, sonra olma muzmahil..

Biriz mânâda canânım, sûrette ayrıldık biz,

Libas-ı aşkı ben giydim, libas-ı hüsnü sen giy..

Ol dîl-i dânâ da, mestur etti kendin, zât-ı Hakk,

Âdem’in gönlünde (kenz-i mahfiyim) ben dedi Hakk,

Taht-ı gâh etti dîl-i dânâ’yı, oradan coştu Hakk,

Tâc-ı Kerremnâ’yı giydirdi, temâşa kıldı Hakk..

Biriz mânâda canânım, sûrette ayrıldık biz,

Libas-ı aşkı ben giydim, libas-ı hüsnü sen giy..

Hakk ile geldik cihâne, sonra olduk cümle halk,

(Lâm-ı) istidat-ı kaldır, cümle âlem oldu Hakk,

Gel dîl-i dânâ’ya râm ol dediler; bu dad-ı Hakk,

Levh-i Mahfuzun kitabın, kim okursa, oldu Hakk..

Biriz mânâda canânım, sûrette ayrıldık biz,

Libas-ı aşkı ben giydim, libas-ı hüsnü sen giy..

Hakk olan bildi kendin, âleme mir’at dedi,

Neş’ey-i mahbubiyyetle baktı, (ya Ahmed) dedi,

Mustafa ayinesinden baktı, taaşşuk eyledi,

Kendi kendinden temaşâ ettide, nâz eyledi..

Biriz mânâda canânım, sûrette ayrıldık biz,

Libas-ı aşkı ben giydim, libas-ı hüsnü sen giy..

Bilmedi iblis-i lâin, kim ol dil-i dânâda’dır,

Cahil-ü nadân-ı bil, amma ki, canân ordadır,

Kendi bildi, kendi örttü, vechini bil perdedir,

Şükrü çok kıl, ârif-i billâh isen sendedir..

Biriz mânâda canânım, sûrette ayrıldık biz,

Libas-ı aşkı ben giydim, libas-ı hüsnü sen giy..

Lütf edip Fahri Rusül, açmakta vechinden nikâab,

Geh kapar nûr’u Hüdayı, hem görünmez âfitab,

Ey fakir Nusret, bu âlem içre geldin neyledin,

Bil ve setret ki, Cemâlin âleme vermekte tâb..

Biriz mânâda canânım, sûrette ayrıldık biz,

Libas-ı aşkı ben giydim, libas-ı hüsnü sen giy..

***********

NOT: Bu makaleler (28/06/1965) senesinde (milliyet) gazetesinde başlamış, daha sonra, (yeni İstanbul) gazetesinde belirli bir süre daha devam etmiştir.

Bizde bu düzenlemeyi kendi yayın tarihleri sırası ile yapmaya karar verdik ve ismine (AŞK VE MUHABBET YOLU) dedik. İnşeallah okuyan kardeşlerimiz için faydalı ve ibretli olur. Bugün bazı kullanılmayan kelimeleri vaktim olmadığı için kullanılan karşılıklarını yazamadım dileyen bir lügâttan yardım alabilir.

Cenâ-ı Hakk’tan her birerlerimiz için gönül genişliği aşk, muhabbet ve irfaniyyet niyaz ederim,

Necdet Ardıç. Terzi Baba Tekirdağ:(28.06.1965)

Geçenlerde bir okuyucuma Peygamberimizin kameri ikiye ayırma mucizesi hakkında verdiğim cevaba dair Nusret Tura adlı bir okuyucumdan aldığım dikkâte şayan mektubu aynen sütûnuma koyuyorum:

«Peygamberimizin parmağı ile işaret ederek kameri ikiye ayırdığını, zamanın müsbet ilimleriyle nasıl telif edersiniz?

Sualine verdiğiniz cevapla zannedersem o vatandaşı tatmin etmediniz. Zîrâ o ya madde âleminden kurtulamamıştır, ya tasavvuf talebesidir, öğrendiği ilmi şekle uygun ve kat'i bir cevabını bekliyor. Yahut da bilmediği ve şaştığı bir sırrın çözülmesini istiyor.

Cevabınız onu hatta diğer okuyucularınızı da tatmin etmemiştir. Bu îtibarla benim bu fakirane izah ve te’vilimin sütûnunuzda intişarını ricâ ederim.

Sûrette ayın ikiye ayrılması Kur’ânı Kerîm'de yazıldığı veçhile vaki olmuştur. Yalnız ay mı ikiye ayrılmıştır, yoksa gözlerde biri iki görmek hassası mı yaradılmıştır? Emir ve tasarruf aya mı, gözlere mi te’sir etmiştir?

Bunun te’vili:

Güneş, vahdeti vücûda, nuru Muhammediye mîsâldir.

Ay, kâmil insan demektir.

İnsanların iki tarafları vardır. Akıl ile nefis, ten ile can, sûret ile mânâ, rahmâniyet ile şeytanet. Birlik ve tasarruf âleminde insan ay gibidir, fakat bu âlemde işlediğimiz işlerde mecburen taraf tutmaktayız.

Hazreti Mevlânâ Mesnevisinde gece ile gündüzü kavga ettiriyor. Münakaşanın sonunda yanlarına gelen ârif bir zât:

«- Ne için kavga ediyorsunuz? Gerçi birinizin adı gece, diğerinizin adı gündüz ise de ikinize bir gün derler. Barışın, anlaşın, kavga etmeyin, ayıptır.» Demiştir ki çok mânâlıdır.*************

Nâzan isimli bir minimini okuyucumdan şu mektubu aldım:

«Ben bu sene ilkokulu bitirdim. Annem bana bir hediye alacak. Ben de ondan bir kastan-yet istedim. Fakat bunun nasıl çalınacağını, nasıl kullanılacağını bilmiyorum. Annem de hele kullanılışını öğrenelim, alırım dedi. Bir arkadaşım Ulunay amcaya yazarsan o sana muhakkak okuyucu sütûnunda bildirir dedi. Zâten babam Milliyet alıyor. Ne olur? Sayın amcacığım, sizin çok tanıdıklarınız var, ve musikiyle de yakından alakadarsınız. Bana bu sorumun cevabını verir misiniz? Ne kadar heves ediyorum bir bilseniz.»

Cici kızım, ilkokulu bitirmiş olmaklığından dolayı muvaffakiyetini tebrik ederim. Annen pek tabii olarak arzûnu yerine getirecektir. Yalnız şu ciheti söyliyeyim: Ben Türk musikisi ile me'luf olduğum için Samatyalı'nın bütün dünyâca meşhur olan zillerinden anlarım, fakat kastanyetin de ne olduğunu pek güzel bilmekliğime rağmen nasıl kullanılacağını, nasıl çalınacağını bilemem. Görüyorsun ya insanlar herşeyi bilemezler. İşte 58 senelik Muharrirliğime ve 75 yaşıma rağmen benim de bilmediğim şeyler var. Bu yokluğu telâfi etmek üzere annenle birlikte Türbe'de Konservatuar İdaresine gelip Müdür Muavini Kemâl beyi görmekliğini ricâ ederim. O size bu babda ma’lûmat verecek ve bir yol gösterecektir.OKUYUCULARIMLA (10.08.1965)

Bulancak’tan Ahmet Yılmaz yazıyor:

«Bir gazetede Peygamberimiz Efendimizin ashabından olup, hayatında cennet ile müjdelenen Abdurrahman bin Avf hakkında,

Resûlallah’ın kâtipleri arasında bulunmuş, fakat sonradan Medîne'den Mekke'ye kaçmış ve İslâmiyeti reddederek tekrar putperestliğe dönmüştü. Yâni kendisi İslâm tarihinde irtidât eden ilk şahıstı.

Mekke müşrikleri, onun aralarına dönüşünden pek memnûn olmuşlardı. Bu adam gerek Resûlallah, gerek Müslümanlar aleyhinde kötü şeyler söylemiş hattâ:

“Ben yazdığım Kur'ân âyetlerini tahrif ediyorum” diye konuşmuştu, deniyor.

Bu yazılanların ne derece doğru olup olmadığını Milliyet gazetesindeki sütûnunuzda açıklamanızı ricâ ederim.»

Vahy kâtibi iken irtidâd eden hâşâ Abdurrahman bin Avf değildir. Abdullah ibni Ebî Surh’dur. Bir gün bir âyetin son kelimesini Resûllallah söylemeden o söylemiş ve bunun üzerine bana da vahy geliyor, ben de peygamberim diye ötede beride sarf ettiği sözlerin duyulduğunu anlayınca kaçmış. Bu adam Peygamberimizin her nerede rastlanırsa katlini irâde buyurdukları bir alçaktır. Mekke fethinde süt kardeşi, Hazret-i Osman’a dehâlet etmiş, o da Peygamberimizin huzûruna götürerek:

Yâ Resûlallah! Bunun anası bana süt verdi, beni omuzunda gezdirdi, bende hakkı vardır, onu affediniz” dedi.Efendimiz başını çevirdi, Osman başını çevirdiği tarafa geçerek ricâsını tekrarladı. Fahr-i Kâinat yine yüzünü çevirdi. Osman yine karşısına geldi ve affını istirhâm eyledi. Osman’ı çok sevdiği için Resûlallah affetti, fakat Osman çıktıktan sonra ashaba :

Biriniz şu mel’unu öldürmediniz!Dedi. Hazret-i Ömer:

Ya Resûlallah! Sen göz ucuyla bir işâret etmiş olsan ben onun derhal kellesini uçururdum.Deyince, Efendimiz:

Peygamberler göz ucuyla işâret etmezler.Buyurdular. Abdullah ibni Ebî Surh pek tabii olarak Muaviye'nin en îtimat ettiği adamlardan biridir.

*************

Küçük Bebek'de İbriktâr sokak 4 numarada Nusret Tura’dan “cennet, cehennem” bahsine âit şu mühim mektubu aldım. Teşekkürle derc ediyorum:

«Nâfiz beyin “Edison cennetlik midir?” sualine verdiginiz cevap şâheserdi. Bu cevap üzerine gelecek târizlerden evvel tebrik ve teşekkürlerimizi arzederiz. Yalnız biraz daha devam edebilmek imkânı olsaydı da bu sûretle musâhabenizi uzatsaydınız ne iyi olurdu:

“Ey Habîb’im kendi kitâbını oku! Bugün için bu sana yeter.” Kelâm-ı Kudsîsi, gönül kuşunu şuraya buraya uçuranlar için söylenmiş bir sözdür. Onların cennetlik veyâ cehennemlik olmalarından bize ne? Onlara hayranlık, hakîkat kervanından ayrılıp çölde kaybolmaya benzer. İnsanlardan bir grup dünyâya âşıktır; bir kısmı da cennete âşıktır. Cennet de Hak âşıklarına âşıktır. Hak ve hakîkate giden en kısa yol aşk yoludur. Teferruatla uğraşmak için beşer ömrü kâfi gelmez. Bir defâ şunu bilmelidir ki, mü'min, kâfir hepsi Hakk’ın tasarrufundadır. Cesetler hangi milletten olursa olsun; ruhlar aynı denizin katreleridir. Bilerek bilmeyerek her varlık onun emrindedir. Eserler onundur.

Karagöz'le Hacîvat'ın mukavvâ vücûtlarının ve diğerlerinin sözleri bir ağızdan çıkar. Hepsini aynı el oynatır. Renkler, şekiller ârifleri şaşırtmaz. San’at perdesi kalkınca hakîkat meydana çıkar. Çocuklar onların konuşmalarına, latifelerine gülerler, bir kısım seyirciler de Karagöz'ü oynatanı bilirler ve onu tebrîk ederler. Eğer bilseler ve düşünseler ki nasıl güneş doğunca elektrikler sönük ve kıymetsiz kalırsa, ilim ve idrâk nûrunun yanında da güneş sönük kalır. İlim ve idrâk nûru ârif ve kâmil insanlarda bulunur, onlar nûru Fahr-i Âlem Efendimizden almışlardır. Fahr-i-Âlem Efendimiz: “Beni ne kadar meth etmek lâzımsa edin, yalnız; olduğumdan az söylemeyin. Fazla ve yüksek gösterin, korkmayın” buyuruyorlar. Ah... Ne olurdu? Hakîkat-i-Muhammediyye güneşini görselerdi, başka nur, başka simâ görmek isterler miydi? Ledün ilmini öğrenselerdi başka ilme lüzûm kalır mıydı?OKUYUCULARIMLA (16.06.1966)

DİN VE TAASSUB

Pazartesi günleri “Okuyucularımla” başlığı altında çoğu dîni ve tarihi mevzûlara temâs eden yazılarım hakkında vakit vakit beni îkaz eden Nusret Tura adlı bir okuyucum vardır. Bu mevzûlara âit dosyamı karıştırırken iki mes’eleye temâs eden bir mektubu elime geçti. Ehemmiyetli gördüğüm için sütûnuma koymayı lüzûmlu buldum:

“Milliyet gazetenizdeki sütûnunuzda dîni soruları dikkâtle tâkip ediyorum. Size mekrûh olan açıklamalar bize mübahtır, belki de sevaptır diye hakîkat güneşinin üzerindeki bulutları dağıtmayı düşünüyorum. Şöyle ki:

İslâm dînini yobazlıktan, softalıktan kurtarmak işi tahakkuk etti. Stribtiz denilen ve hanımların soyunmalarını san’at hâline koyan bir usûle uyarak bendeniz de İslâm dînini kapalılıktan açmak ve örten kalın elbiselerden soymak sûretiyle halkı alıştıra alıştıra zaman ile mütenâsip bir sûrette uyarmak istiyorum. Meselâ:

“İçinde güneşin doğduğu: en hayırlı gün Cuma günüdür. Âdem o gün var oldu. Cennete o gün kondu. Tövbesi o gün kabûl edildi. Rûhu o gün kabz edildi. Kıyâmet de o gün kopacaktır hadis-i şerîfinin tefsirini şöyle yapıyorum:

“Mısrî Niyâzi Hazretleri “Cem'i cem-ül-cem'ile feth oldu ebvâb-ı-hüdâ” buyuruyorlar. Dünyâmızda, soframızda hazırlanmış olan yemekler, türlü istihalelerden sonra hazırlanmış, önümüze konmuştur. Yalnız ekmeği dikkat nazarına alırsak başak, buğday, un, hamur, ekmek devrelerini geçirip ve her seferinde ölerek dirilerek kemâle ermiş ve nihâyet insanın mîdesinde mi’racını tamâm etmiştir. Sofrada ekmek, et, sebze, salata, meyve, su nâmını alan maddeler yiyenin mîdesinde kaybolmuş. Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma olmuşlardır. Şimdi onlar ibâdet kuvveti, zikir ve tesbîh neş’esi ve ziynet usâresi olarak mi’raclarını tamamlıyorlar.

Şu halde âlemde her şey kendi kemâline ulaşarak mi’rac yapmaktadır. İnsanda fâni olmaktadır. İnsanın mi’racı da Peygamberimizde ve nihâyet Allah’da (fenâ fillah) yâni fâni olmaktadır. Bu keyfiyyet yalnız Peygamberimize mahsus değildir. Ümmetine de onun gibi yapmak, onun gibi olmak ruhsatı verilmiştir. O bize örnek olmuştur. Şimdi bütün bu kâinat sahası insanı yaşatmak için vazifelidir. Aynı zamanda insanın hakîkatini ifşâ eden bir kitaptır.

Fahr-i Âlem Efendimiz cenâzelerdeki topluluğu, namazların câmilerde kılınması, evlenmelerdeki cem’iyetleri ve nihâyet Kâbe-i-şerîfte birleşmeleri tensîp etmişler, muvâfık görmüşlerdir. Bütün bu cem’iyetlerden maksat ağız birliği ve gönül birliğiyle Allah demek, Allah’ı düşünmek, O’nun yolunda fedakârlık yapmak, zahmetlere katlanmak sûretiyle o birliğe ermek içindir. Bu cem’iyet âdeta günahlardan arınmak için toplananların cennetidir. Hayırlı gündür. Nûr-u-Muhammed'in güneşi yâni habîblik mertebesi o gün doğmuştur. Hayvanlıktan kurtulan âdem o zaman âdemliğini anladı. O gün tövbeler kabûl edildi. O gün hayvânî rûh kabz oldu. Bu bir kıyâmettir ki bâki ve diri kalan rûhlar, huzûr-u İzzet’te el pençe dîvan ve boyunları bükük kaldılar. Hazret-i Mevlânâ da sema' esnâsında öyle idi.

Medrese ile tasavvuf anlaşamadıkları, birleşemedikleri için aralarında münâkaşa eksik olmadı.

Dünyâ ilmî sûretin îmârıdır. Tasavvuf ilmi, gönül sâfiyetini temîn eder. Halbuki her hareket, her ilim, her feyz gönülden doğar. Asıl olan gönüldür.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə