EylüL 2011 komisyon kararlari tekkeköy Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarına ait 06-07-08 Eylül 2011 tarihli Komisyon Raporları aşağıya çıkarılmıştır komisyon raporlari




Yüklə 13.62 Kb.
tarix23.04.2016
ölçüsü13.62 Kb.
06-07-08 EYLÜL 2011 KOMİSYON KARARLARI

Tekkeköy Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarına ait 06-07-08 Eylül 2011 tarihli Komisyon Raporları aşağıya çıkarılmıştır.


KOMİSYON RAPORLARI

1- (İmar K.NO:12) Tekkeköy Kirazlık Mahallesi sınırları içerisinde yer alan F36b-23c-3d ve F36c-03b-2a nolu Uygulama İmar paftalarına isabet eden Asarağaç tapunun 212 ada 16, 17, 20, 21, 22, 29, 30 numaralı parsellerinin bulunduğu alanın Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı kullanımından Ticaret Alanı Kullanımı olarak yeniden düzenlenmesine olanak tanıyan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklif ve açıklama raporu incelendi;

Plan değişikliğine konu olan alanda Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2011 tarihli ve 14/217 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve “F,, rumuzlu konut dışı kentsel çalışma alanının “T,, rumuzlu ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesini sağlayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi Mevcut H=9.50, Taks=0,60 olan yapılaşma hakları artırılmamak kaydıyla Komisyonumuzda, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/c maddelerine göre toplantıya katılanların oybirliği ile uygun görülmüş olup, Belediye Meclisinin kabulüne arz ederiz.
2- (İçkili Yer Bölgesi K.NO:1) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/l maddesine göre Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerini Ruhsatlandırmak ve Denetlemek Belediyelerin görevleri arasında yer almakta olup, Bakanlar Kurulunun 10.08.2005 tarihli ve 25902 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14.07.2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesine göre Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içerisinde İçkili Yer Bölgelerinin tespit yetkiside Mülki İdare Amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda Belediye Meclislerine verilmiştir. Bu yetki uyarınca İdare teklifinde ayrıntıları yer alan nedenlerle yeniden yapılan İçkili Yer Bölgesi belirleme çalışmaları sonucunda;
Kaymakamlık Makamının genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda Belediye ve Mücavir alan sınırları içerisinde Tekkeköy Belediyesi İçkili Yerler Bölgesinin karar eki listede tanımlandığı şekli ile hali hazır haritalar üzerinde işaretlenen bölge ve alanlar olması, Komisyonumuzda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/l maddesi ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. 30. ve 31. maddelerine göre oybirliği ile uygun görülmüş olup, Belediye Meclisinin kabulüne arz ederiz.

26-27/07, 16-17/08/2011 TARİHLİ VE 2011/1 SAYILI İÇKİLİ YER BÖLGESİ KOMİSYONU RAPORU EKİ LİSTE
TEKKEKÖY BELEDİYESİ İÇKİLİ YERLER BÖLGESİ

1-Hürriyet Mahallesi Samsun Bulvarının Samsun istikametinde sol tarafında Serttaş Sokaktan başlayan ve Kurtuluş Mahallesinde mülkiyeti Aydın EKİNCİ’ye ait 82/A nolu bina dahil olan bölge,
2-19 Mayıs Mahallesi Samsun Bulvarının Samsun istikametinde sağ tarafında mülkiyeti Ali TORUN’a ait 125/C nolu binadan başlayıp mülkiyeti Harun ZAMAN’a ait 91/C nolu bina dahil olan bölge,
3-Çiftlik Mahallesi (Costal)Zübeyde Hanım Caddesinin Tekkeköy istikametinde sağ tarafta Nar Sokak ile Emre Nur Sokak arasında kalan bölge,
4-19 Mayıs Mahallesi Atatürk Bulvarının Samsun İstikametinde sol tarafında mülkiyeti Çavuşoğlu Akaryakıt Turizm Denizcilik ve Nakliyat Ticaret A.Ş.’ye ait 76 nolu Aırport Resort Hotel tesislerinin bulunduğu alan,
5-Çinik Mahallesi Selanik Caddesinde sol tarafta Tekkeköy istikametinde Ahmet KAYA’ya ait 114 nolu binadan başlayıp ve aynı istikamette Yavuzlar Mahallesinde Selanik Caddesi kenarında bulunan trafo binasına kadar olan bölge,
6-Köprübaşı Mahallesi Selanik Caddesi kenarında mülkiyeti Saime CANDAL’a ait 200 nolu bina ve Candal Alabalık Tesislerinin bulunduğu alan,
7-Büyüklü Mahallesi Samsun Caddesinin Tekkeköy İstikametinde sol tarafta mülkiyeti Nevzat KAYMAK’a ait 384/A nolu binadan başlayıp mülkiyeti Rasim ve Ali AYDIN’a ait 370/A nolu bina dahil olan bölge,
8-Şabanoğlu Mahallesi 23 Nisan Sokağın Samsun istikametinde sağ tarafta mülkiyeti Cihat YILMAZ’a ait 31 nolu binadan başlayıp İstiklal Mahallesinde mülkiyeti Arif ŞAHİN’e ait 23 nolu bina dahil olan bölge.
MÜKTESEP HAKLAR NEDENİYLE BELİRLENEN İÇKİLİ YERLER BÖLGESİ
1-Tekkeköy Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarının Samsun istikametinde sağ tarafta mülkiyeti Züleyha ÖZDEMİR’e ait 99 nolu Dört Mevsim Resteurant Tesislerinin bulunduğu alan,
2-Tekkeköy Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarının Samsun istikametinde sol tarafında mülkiyeti Eyüp ŞAHİN’e ait 166 nolu Yaz Gülü Yemek Dağıtım Şirketi Tesislerinin bulunduğu alan,
3-Tekkeköy Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarının Samsun istikametinde sol tarafında mülkiyeti Ülkü ÇÖRTÜK’e ait 380 nolu Kerimbey Konağı ve Tesislerinin bulunduğu alan.
NOT: Atatürk Bulvarı kenarında belirlenen içkili yer bölgeleri konaklama tesisleri hariç mevcut müktesep hakların devamı süresince korunmasına yöneliktir. Bu düzenleme 03.04.2004 tarihli ve 25422 sayılı resmi gazetede yayımlanan Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmi veya Özel Eğitim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 8 ve 9. maddelerine göre yapılmıştır.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə