Əmək şəraiti ağır və zərərli olan işlərdə çalışanlara yaşa, qocalığa görə ğüzəştli şərtlərlə pensiya hüququ verən istehsalatların, işlərin, peşələrin, vəzifələrin və göstəricilərin
Yüklə 1.86 Mb.
səhifə5/12
tarix24.04.2016
ölçüsü1.86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
IV. Civə-cərəyan dəyişdirici yarımstansiyalar

210000a

a) fəhlələr

210000a-13790

kran maşinistləri (krançilar)

2100000a-19819

elektrik stansiyasinin əsas idarəetmə lövhəsinin elektrik montyorlari

2100000a-19842

yarimstansiyalara xidmət edən üzrə elektrik montyorlari

2100000a-19844

cərəyan dəyişdirici qurğulara xidmət üzrə eiektrik montyorlari

2100000a-19848

elektrik stansiyalarinin elektrik avadanliğinin xidməti üzrə elektrik montyorlari
X. Kimya istehsalatı

2110A00

A. Tam İş günü aşağıda sadalanan istehsalatlarda və işlərdə məşğul olan kimya müəssisələrinin və neft sənayesi sahələrinin fəhlələri, rəhbərləri və mütəxəssisləri

211A010

1. Asfalt, pek materialları, asfaltpek kütlələri və onlardan məmulatlar, bitum və bitum materialları, toxuculuq və sair sənaye sahələri üçün köməkçi maddələr, giltorpaq

2110A010

dekorativ, emulsiya, sürtülmüş, bədii, keramik, quru boyaq, xalis əlifdə boyaq, yodbrom suyu (hasilat və hazirlama) polietilendən məmulatlar, polietilen və onlarin məmulatlari əsasinda kompozisiyalar, ftorxlorüzvi birləşmələrin əsasinda polimerkimilərdən və polimerlərdən məmulatlar, isti üsul ilə məmulatlar, plastik kütlələrdən, plastik kütlələr, vinniplast, polixlorvinil plastikati (*), fenol və karbomid plastikatlari, üzvi şüşədən məmulatlarin poliamidin, polimetakrilbirləşmələrin, stirol və onun polimerkimilərinin əsasinda plastik kütlələr, zəylər, sintetik korundu mineral dolduruculari, dolama məmulatlari, akril və metakril birləşmələri əsasinda plastik kütlələr, süni qaragül lifi əsasinda plastik dəri (*) və süni dərilər (*), lifin kimyəvi hazirlanma şöbəsi, təbii və quyusodasi (hasilati), parçalarin hopdurulmasi və emali (*), təbii sulfatin və tenarditin hasilati, rezin, texniki rezin və şin

2110A010

a) sexlərdə (sahələrdə) kalandr, yiğim, qol, nəqliyyat lentləri, kəmərlər (qayiş), avtokamer, qəlibləyən və qəlibləməyən texnika (rezin qəlibləyən və qəlibləməyən hissələrin emalini çixmaq şərtilə), rezin ayaqqabi (çeşidləmə və qablaşdirma sahələrini çixmaq şərtilə), biçmə-boyama, makan məmulatlari, ebonit və ondan məmulatlar, havauçuşu və mühəndis mallari, məsaməli məmulatlar, kimyəvi müdafiə vasitələri, rezinləşdirilmiş parçalar, qapali tutumlarin və qapali tutumlarin, və kimyəvi aparaturalarin, vərdənə və digər məmulatlarin, regeneratin (köhnə rezin sahələri və hazirlama sexlərini çixmaq şərtilə) quttaperçin yapişqanlaşdirilmasi

2110A010

b) sahələrdə hazirliq, xammalin hazirlanmasi, vulkanizasiya, rezinlər üçün yapişqan hazirlanmasi, gizelqurun üyüdülməsi, qurudulmasi, ayaqqabinin rezin hissələri və texniki rezin məmulatlari (*), qurğuşun tublari, dəmir sulfidi, təbəqəli plastiklər, duzlu su və rapa, tekstolit

2110A010

polixlorvinil, kauçuk, yağli və nitroörtülü texniki və plaş parçalari (toxunulmamiş əsasda parça hazirlanmasi, trikotaj və digər astar növləri işlərini çixmaq şərtilə) bütün üsullarla karbon anhidridi, selluod

2110A020

2. Əridicilərin rekuperasiyasında və rektifikasiyasında, kinomaterialların gümüş tərkibli tullantılarının reqenarirasiyasında, 1 N-li siyahıda sadalanmış bərk, maye və qaz halında tullantıların emal olunması və istifadə edilməsi sexlərində (bölmələrdə, sahələrdə), qazogenerator sexlərinin və texnoloji təyinatlı stansiyaların işlərində, 1 N-li siyahıda sadalanmış çənlərin, tutumların və kimyəvi aparatların təmizlənməsində, zərərli kimyəvi məhsulla istifadə olunmuş qaytarılan qabların yuyulmasında və emalında, çirkab sənaye suların neytrallaşmasında və təmizlənməsində zərərli buxar və qazların zərərsizləşdirilməsində,

1 N-li siyahıda sadalanmış kağız (polietilen) kisələrdə qablanmış kimya məhsullarının üyüdülməsində, qurudulmasında, qarışdırılmasında, əridilməsində2110A020

hazırlanmasında, çəkib qablaşdırılmasında, yüklənməsində, qablaşdırılmasında tökülməsində, qapalı tutumların və boru kəmərlərin yapışqanlaşdırılmasında, benzinin rekuprasiya olunmasında, 1 N-li siyahıda sadalanmış xlor balonlarının və digər zərərli kimyəvi məhsullar balonlarının təmirində, boşaldılmasında və sınanmasında işlər

2110A030-17531

2110A030


3. 2 N-li siyahıda sadalanmış istehsalatlarda texnoloji və elektrik avadanlığının təmirində, profilaktikasında, xidmətində 1 N-li və 2 N-li siyahıda sadalanmış nəzarət ölçü cihazlarının və ventilyasiyanın kimya istehsalatlarında məşğul olan fəhlələr, ustalar, böyük ustalar, energetiklər və mexaniklər, işləri kanat üsulu ilə yerinə yetirərkən yüksək kimya müəssisələri qurğularının təmiri ilə məşğul olan fəhlələr

2110A030-14042

zəhərli maddələrlə zəhərlənmiş xüsusi geyimin yuyulmasi ilə məşğul olan xüsusi geyimin yuyulmasi və təmiri üzrə maşinistlər

2110A30-1754a

qazgenerator, ammonyak-soyuducu və civə düzləndirici qurğularin, hərbiləşdirilmiş və digər qazxilasedici bölmələrin işçiləri

2110A30-1754b

yuxarida sadalanmiş istehsalatlarda və 1 n-li siyahida sadalanmiş istehsalatlarda işləyən texniki nəzarət şöbələrinin (tnş) işçiləri, hava mühitinin nəzarəti ilə və qoruyucu örtüyün çəkilməsi ilə məşğul olan işçilər

2110A301754v

1 n-li siyahida sadalanmiş (cizği analizinin yerinə yetirilməsində məşğul olanlar istisna edilməklə) istehsalatlarda bilavasitə məşğul olan sex və istehsalat laboratoriyalarinin işçiləri

2110A30-1754q

məmulatlarin emallaşdirilmasi və yandirilmasi, vakuumlaşdirma işləri və hidrogen alinmasi üzrə işlərin işçiləri

2110A040

4. Azbest texniki məmulatların istehsalı

2110A040a

a) fəhlələr

2110A04a-12920

texniki nəzarət şöbəsində məşğul olan nəzarətçilər

2110A04a-1753a

aşağida göstərilən sexlərdə, sahələrdə və şöbələrdə nəzarətölçü cihazlarinin, avtomatika və kommunikasiyanin təmiri, profilaktikasi və xidməti ilə məşğul olan fəhlələr

2110A04a-1753a

hazirlayici, toxucu (parça), əyirici, toxucu, aparat, doldurucu, avtomobiltraktor hissələri, avtoqəlibləmə hissələri, spiralsaridici araqat, karton və süzgəclər, paranit, yaymalenti (elastik material) təcrübə-sinaq, sənaye-texniki

2110A04b

b) rəhbərlər və mütəxəssislər

2110A04b-23362

yuxarida sadalanan sexlərdə və bölmələrdə nəzarət ölçü cihazlarinin, avtomatika və kommunikasiyanin təmiri, profilaktikasi və xidməti ilə məşğul olan avadanliğin təmiri üzrə ustalar (böyük ustalar)

2110A04b-24125

yuxarida sadalanan sexlərdə, sahələrdə və bölmələrdə məşğul olan sex rəisləri, onlarin müavinləri və texniki nəzarət şöbələrinin (tnş) işçiləri

2110A060

5. Kinofotoplyonka istehsalı

2110A06a

a) fəhlələr

2110A06a-10113

bişirmə aparatçilari

2110A06a-10230

foto emulsiyani hazirlayib və suvaran dozalaşdirici-aparatçilar

2110A06a-10473

texniki plyonkalarin və kinofoto əsasinin tökücü-aparatçilari

2110A06a-10538

maqnit lentlərini suvaran aparatçilar

2110A06-10540

fotoemulsiya suvaran aparatçilar

2110A06-10846

sintetik boyadici istehsali aparatçilari

2110A06a-10949

sintez aparatçilari

2110A06a-12837

dəstləşdiricilər

2110A06a-14121

çəkib bükücü-qzblaşdirici maşinlarin maşinistləri

2110A06a-16324

kinofoto materiallari hazirlayanlar (işiqda qablaşdirmaq və korreks lentini ştamplamaqla məşğul olanlardan başqa)

2110A06a-19132

termostatçilar

2110A070

6. Foto kağız, foto plastinkalar və radio şkala istehsalı

2110A07a

a) fəhlələr

2110A07a-10230

fotoemulsiya hazirlayan və suvaran, dozalaşdirici aparatçilar

2110A07a-10263

barit kütləsi hazirlayan aparatçilar

2110A07a-10540

fotoemulsiya suvaranlar, aparatçilar

2110A07a-10893

fotoemulsiyanin yuyulmasi ilə məşğul olan yuyulma aparatçilari

2110A07a-10994

sintez aparatçilari

2110A07a-10305

vaqonetçilər

2110A07a-12761

suvarma maşinina şüşə düzənlər

2110A07a-13013

plyonkanin, məhlulun və film materiallarinin nəzarətçiləri

2110A07a-13059

işiğa həssas məmulatlarin nəzarətçiləri

2110A07a-13191

boyaqsürtənlər

2110A07a-16324

kinofoto materiallari hazirlayanlar (foto şüşəsi və fotoplastinkasi kəsməklə, perforasiya, fotokağizi və işiğa həssas məmulatlarin qablaşdirilmasi ilə məşğul olanlardan başqa)

2110A07a-16970

presləyicilər

2110A07a-1753a

sensibilizatorlarin hazirlanmasi ilə məşğul olan fəhlələr

2110A07a-1753b

“moment” foto dəstlərinin hazirlanmasi zamani qaranliq sahələrdə məşğul olan fəhlələr

2110A07a-19034

suvarilmiş şüşənin və fotoplastinkalarin çixardicilari

2110A080

7. Fotoqrafiya və texniki jelatin istehsalı

2110A080a

a) fəhlələr

2110A08a-10245

dixloretanla işləyən yağtəmizləmə aparatçilari

2110A08a-10298

dixloretanla işləyən kalibrləmə aparatçilari

2110A06a-11102

dixloretanla işləyən qoparilma aparatçilari

2110A08a-12086

dixloretanla işləyən qoparilma boşaldicilar-yükləyicilər

2110A090

8. fotoqrafiya və texniki jelatin, radioşkala, fotoplastika, fotokağiz, kino-foto plyonka istehsali

2110A09b

b) rəhbərlər və mütəxəssislər

2110A09b-22177

mühəndis-kimyaçilar

2110A09b-23187

ustalar və böyük ustalar

2110A09b-24043

növbə rəisləri

2110A09b-20494

qurğu rəisləri

2110A09b-24943

texnik-kimyaçilar

2110A09b25211

kimyaçilar və böyük kimyaçilar

2110A0100

9. Təkrarlama materialların istehsalı (*)

2110A100-13717

Təkrarlama aqreqat maşinistləri

2110A110

10. Radioşkalaların, fotoplastinkaların, fotokağız, kino-foto plyonka istehsalında texnoloji avadanlığın xidməti, profilaktikası və təmiri

2110A110-1753a

Avadanlığın təmiri üzrə fəhlələr, ustalar, böyük ustalar

2110B000-1753a

B. Məhsul istehsalının texnoloji prosesində tam işgünü məşğul olan sənayenin və xalq təsərrüfatının digər sahələrinin müəssisələrinin fəhlələri və ustaları, qeyri-üzvi kimya, gübrələr, polimerlər, plastik kütlələr (kompozisiya materialları və şüşə plastiki də daxil olmaqla), kauçuklar, lak-boyaq, foto texniki, məişət kimyası, üzvi sintez, sintetik boyayıcılar, neft kimyası, rezintexniki və azbest, kimyəvi reaktivlər, iş zonasının havasında 3-cü sinif təhlükəli zərərli maddələr olan ayrı-ayrı sexlərdə, bölmələrdə, sahələrdə və qurğularda yüksək təmizlikli maddələr

2110B000-1753b

Sadalanan istehsalatlarda texnoloji və elektrik avadanlığının xidməti və təmiri ilə məşğul olan fəhlələr və ustalar

21200000

XI. Partlayıcı, tez partlayan maddələrin, barıtın və döyüı sursatlarının istehsalı

21201000

1. Hər növdən olan döyüş sursatlarının, döyüş hissələrinin, raket mühərriklərinin (barıtlı, reaktiv məhlullu, qatı yanacaqlı) və onların aqreqatlarının, mühərrik qurğularının, raket bloklarının, pirotexniki məmulatların və tez partlayan partladıcı maddələrin, eləcə də 1 nömrəli siyahıda IX bölmənin 2-ci və 3-cü bəndlərində göstərilən məhsulların sınaqdan çıxarılması

21201000-1754a

Poliqonlarda, sınaq stansiyalarında və stendlərdə hazırlıq keçirilən zaman məşğul olan fəhlələr, rəhbərlər və mütəxəssislər

21202000-

2. Karboksimetilsellüloz, brizol və relin istehsalı

21202000-1754a

Göstərilən istehsalların texnoloji prosesində məşğul olan fəhlələr, rəhbərlər və mütəxəssislər

21203000

3. Pambıq sellülozu və kolloksilin istehsalı

2120300-1753a

Tam iş günü taybölünməsi ilə taybölənlərdə məşğul olan fəhlələr

21203000-1753b

Kolloksilin istehsalında lintin yuyulması, qurudulması, ayrılması, suyun neytrallaşdırılması və su yumşaldıcı məhlulların hazırlanması ilə məşğul olan fəhlələr

21204000

4. Nitroxanalama əsasında seliloidin və ondan olan məmulatların isti halda preslənməsi, süni dərinin, nitromastikin, nitrolakların, nitro emalların, nitrolinoliumun, quru yayılan pastaların və digər məhsulların istehsalı

21204000-1754a

Göstərilən istehsalların texnoloji prosesi ilə məşğul olan fəhlələr, rəhbərlər və mütəxəssislər

21205000

5. Partlayıcı maddələrin, barıtların, pirotexniki tüstülü, yüngül istilik və mexaniki təsir nəticəsində tez alışan maddələrin əsas və sınaq istehsallarında ümumi peşələr

21205000-17541

duru raket yanacaği komponentləri ilə kosmik raket texnikasinin doldurulmasinin istehsalat sexlərində (sahələrində) məşğul olan fəhlələr, rəhbərlər və mütəxəssislər

21205000-1753a

zəhərli məhsullar qaytarilan qablarin yuyulmasi, işlədilməsi, kimyəvi aparatlarin, avadanliğin, tutumlarin təmizlənməsi ilə məşğul olan fəhlələr

21205000-1753b

1 N-li siyahının IX bölməsində sadalanan hər növ istehsalda sənaye sularının təmizlənməsi və neytrallaşdırılmasında, qatı, duru, qaz halında olan tullantıların zərərsizləşdirilməsində, eləcə də sınaq zamanı qazdan xilas etmə, qatı və duru raket yanacaqları komponentlərinin tətbiqi ilə kosmik raket texnikası işlərində məşğul olan fəhlələr

21206000

6. Müəssisələrin və təşkilatların laboratoriyaları (bölmələri). Duru raket yanacağının komponentləri ilə çirklənmiş raket silahının neytrallaşdırılması və sökülməsi, kosmik raket vasitələrinin doldurulması, ləğv edilmə bazaları, sexləri (sahələri, laboratoriyaları, stansiyaları)

21206000-1754a

1 N-li siyahıda IX bölmənin 2-ci və 3-cü bəndlərində göstərilən məhsulların tədqiqatı ilə məşğul olan fəhlələr, rəhbərlər və mütəxəssislər

21206000-1754q

Raket yanacağı komponentləri ilə çirklənmiş fərdi müdafiə geyim vasitələrinin, raket silahların və kosmik raket texnikasının neytrallaşdırılması və sökülməsi ilə məşğul olan fəhlələr, rəhbərlər və mütəxəssislər

21300000

XII. Qazma, neftin, qazın və qaz kondensatlarının hasilatı və emalı (dəniz neftçilərindən başqa) kömürün və şistin emalı

21301000

1. Qazma

2130100a

a) fəhlələr

2130100a-11297

neft və qaz üçün istismar və kəşfiyyat qazma quyularinin qazmaçilari

2130100a-11495

vulkanizatorçular

2130100a-11587

qülləquraşdiricilari

2130100a-11588

qülləquraşdiricilar-qaynaqçilar

2130100a-11590

qülləquraşdiricilar-elektrik montyorlari

2130100a-13590

qazma qurğularinin maşinistləri

2130100a-13592

neft və qaz üzrə qazma qurğularinin maşinistləri

2130100a-14019

quyulari yoxlama üzrə qaldiricilarin maşinistləri

2130100a-14050

quyularin sementlənməsi üzrə maşinistlər

2130100a-14713

qazma qurğularin motorçulari

2130100a-14754

sementləşdirici aqreqatlarin maşinistləri

2130100a-14755

sement-qumqarişdiran aqreqatlarin motorçulari

2130100a-15832

quyularin tədqiqati üzrə operatorlar

2130100a-15862

quyularin yoxlanilmasi (sinanmasi) üzrə operatorlar

2130100a-17531

quyularda geofiziki tədqiqat işlərini icra edən mədən-geofiziki partiyalarin və dəstələrin fəhlələri, karotaj stansiyasinin qaldirici maşinistləri, karotajçilar, özühərəkətedən karotaj stansiyasinin motorçulari, partladicilar

2130100a-18494

nəzarət-ölçü cihazlarinin və avtomatikanin bilavasitə qurulduğu yerlərin sahələrində (iş yerlərində) xidməti və təmiri ilə məşğul olan nəzarət-ölçü cihazlari və avtomatika üzrə cihazçilar, harada ki texnoloji prosesi aparan əsas fəhlələr güzəştli pensiya hüququna malikdirlər

2130100a-18497

buruqlara xidmət üzrə çilingərlər

2130100a-18559

bilavasitə buruqlarda elektrik avadanlqlarin təmiri ilə məşğul olan təmirçi-çilingərlər

2130100a-19838

buruqlara xidmət üzrə elektrik montyorlari

2130100a-19861

bilavasitə buruqlarda elektrik avadanliğinin təmiri və xidməti ilə məşğul olan elektrik montyorlari

2130100b

b) rəhbərlər və mütəxəssislər

2130100b-17541

quyularda geofiziki tədqiqatlar aparan mədən-geofiziki partiyalarin və dəstələrin rəhbərləri və mütəxəssisləri, mədən-geofiziki partiyalarin rəisləri, mühəndisləri, geofizikləri, geoloqlari, texnikləri, ustalari

2130100b-22247

bilavasitə buruqlarda məşğul olan qazma üzrə mühəndislər (qazma işləri üzrə)

2130100b-23187

quyularin qazilmasi üzrə istehsalat proseslərində, qüllə quraşdirilmasinda, quyularin sinaqdan keçirilməsində məşğul olan ustalar, baş ustalar

2130100b-23196

buruqlarin ustalari və onlarin köməkçiləri

2130100b-23362

avadanliğin təmiri üzrə ustalar

2130100b-23386

quyularin qazilmasinda (əsasli təmirində) mürəkkəb işlər üzrə ustalar

2130100b-23485

quyularin qazilmasi üzrə istehsalat proseslərində quyularin əsasli təmiri ilə, qüllə quraşdirilmasinda, quyularin sinaqdan keçirilməsi ilə məşğul olan mexaniklər və böyük mexaniklər

2130100b-23886

dərin qazma (struktur-axtariş) neft-qaz kəşfiyyatinin (partiyalarin) rəisləri

2130100b-24094

buruq qurğularinin rəisləri və onlarin müavinləri

2130100b-24125

qülləquraşdirma sexlərinin rəisləri və onlarin müavinləri

2130100b-24444

qülləquraşdirma işlərinin iş icraçilari

21302000

2. Neft-qaz və qaz kondensatının hasilatı

2130200a

a) fəhlələr

2130200a-11292

quyularin əsasli təmirinin qazmaçilari

2130200a-13908

işçi məhlullari laylara vuran nasos stansiyalarin maşinistləri

2130200a-13969

buxarla hərəkət edən parafinsiziəşdirici qurğularin maşinistləri

2130200a-13973

neft laylarina buxar vuran generator qurğularinin maşinistləri

2130200a-13979

səyyar kompressorlarin maşinistləri

2130200a-14012

qaldiricilarin maşinistləri

2130200a-14050

quyularin sementlənməsi üzrə maşinistlər

2130200a-14065

yuyucu aqreqatlarin maşinistləri

2130200a-14259

texnoloji nasoslarin maşinistləri

2130200a-14754

sementləşdirici aqreqatlarin motorçulari

2130200a-14755

sement-qumqarişdiran aqreqatlarin motorçulari

2130200a-15764

susuzlaşdirici və duzsuzlaşdirici qurğularin operatorlari

2130200a-15818

laylarin hidravlik parçalanmasi üzrə operatorlari

2130200a-15824

neft və qaz hasilati üzrə operatorlar

2130200a-15832

quyularin tədqiqati üzrə operatorlar

2130200a-15866

quyularin əsasli və yeralti təmirə hazirlanmasi üzri operatorlar

2130200a-15868

laylarda təzyiqin saxlanmasi üzrə operatorlar

2130200a-15870

quyularin yeralti təmiri üzrə operatorlar

2130200a-15908

quyularin kimyəvi təmizlənməsi üzrə operatorlar

2130200a-17531

quyularda geofiziki tədqiqatlar işini yerinə yetirən mədən-geofiziki partiyalarin və dəstələrin fəhlələri, karotaj stansiyalarinin qaldiricilarinin maşinistləri, karotajçilar, karotaj stansiyalarinin maşinistləri partladicilar

2130200a-18494

mədənlərdə tərkibində kükürdlü hidrogen olan (1,5 %-dən çox) qazin kompleks qurğularinin hazirlanmasinda məşğul olan nəzarət-ölçü cihazlari və avtomatika üzrə çilingərlər

2130200a-18547

texnoloji qurğularin təmiri üzrə çilingərlər

2130200a-18559

neft-qaz və qaz kondensati hasilati obyektlərində bilavasitə məşğul olan təmirçi çilingərlər

2130200a-19238

tərkibində hidrogen sulfid olan qaz və kondensatlarin mədəndən zavoda qədər nəql edildiyi boru kəmərlərinin xidməti ilə məşğul olan xətti boru kəməri çəkənlər

2130200a-19861

neft-qaz və qaz kondensati hasilati obyektlərində bilavasitə məşğul olan, elektrik avadanliğinin təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorlari

2130200b

b) rəhbərlər və mütəxəssislər

2130200b-23187

neft, qaz və qaz kondensati hasilati işlərində (neft-qaz mədənlərində) quyularin yeralti və əsasli təmiri işlərində lay təzyiqinin saxlanmasi üzrə neft-qaz, qaz kondensatinin təkrar üsulu ilə hasilati laylarin neft verməsini yüksəldilməsi üzrə işlərdə məşğul olan ustalar

2130200b-23485

böyük ustalar

2130200b-23485

neft-qaz və qaz kondensati hasilati işlərində (neft qaz mədənlərində) quyularin yeralti və əsasli təmiri işlərində əsasli , lay təzyiqinin saxlanmasi üzrə neft-qaz və qaz kondensatinin təkrar üsulu ilə hasilati laylarin neft verməsinin yüksəldilməsi üzrə işlərdə böyük mexaniklər

2130200b-23485

böyük mexaniklər

2130200b-24125

neft-qaz və qaz kondensati hasilati üzrə (neft-qaz mədənlərində) sexlərin operativ istehsalat xidmətlərinin rəisləri və onlarin müavinləri

2130200b-17541

quyularda geofiziki tədqiqatlar yerinə yetirən geofiziki-mədən partiya və dəstələrinin rəhbərləri, mütəxəssisləri, mədən-geofiziki partiyalarin rəisləri, mühəndisləri, geofizikləri partiyalarin geoloqlari texnikləri, ustalari

2130300

3. Neftin, qazın, qaz kondensatının, kömürün və şistin emalı

21303010

1) İstehsalatda məşğul olan aşağıda sadalanan fəhlələr, rəhbərlər və mütəxəssislər, neft məhsullarının və neftin katalitik riforminqinin distillə edilməsi, krekinqləşdirilməsi, neft məhsullarının pirolizi, neft xammalının hazırlanması, qaz benzinini istehsalı, sıxışdırılmış qazlar, qaz benzinin kondensasiyası tutulması, təbii sulu qazın konvensiyası neft məhsullarının süni maye yanacağın qələvi təmizlənməsi, yanacaq hazırlanması, qanacaq verilməsi, bərk yanacağın zənginləşdirilməsi, bitium, konsistent yağlayıcıların istehsalı, həmçinin reagent təsərrüfatında və neft məhsullarının doldurub boşaldılması üzrə estakadaların neft məhsulları və qaz üçün qazblar parkı və kommunikasiyasının, ventilyasiyanın, istehsalat kanalizasiyasının, texnoloji avadanlıq və əsas istehsalatların kommunikasiyasının xidməti və təmiri

2130101a

a)fəhlələr

2130301a-10065

bütün adda aparatçilar

2130301a-11289

bunkerçilər

2130301a011614

qaz generatorçulari

2130301a-11804

dezaktivləşdiricilər

2130301a-12825

koks boşaldanlar

2130301a-13144

qazanlarin təmiri ilə məşğul olan qazançilar

2130301a-14031

yanacağin mühərrik sinaği üzrə maşinistlər

2130301a-14042

zəhərli maddələrlə zəhərlənən xüsusi geyimlərin təmiri və təmizlənməsi üzrə maşinistlər

2130301a-16081

texnoloji qurğularin operatorlari

2130301a-16085

əmtəə operatorlari

2130301a-17150

nəzarət-ölçü cihazlarinin və avtomatikanin bilavasitə qurulduğu yerlərin sahələrində (iş yerlərində) xidməti və təmiri ilə məşğul olan nəzarət-ölçü cihazçilar, harada ki texnoloji prosesi aparan əsas fəhlələr güzəşdli pensiya hüququna malikdirlər

2130301a-17531

xammalin, yarimfabrikatlarin, hazir məhsulun, reagentlərin, absorbentlərin katalizatorlarin və yanacağin neft tələlərinin və quruducu kameralarin boşaldilmasinda, doğranmasinda və nəql edilməsində məşğul olan fəhlələr

2130301-18440

nasosçular-skrubberçilər

2130301a-18494

nəzarət-ölçü cihazlarinin və avtomatikanin bilavasitə qurulduğu yerlərin sahələrində (iş yerlərində) xidməti və təmiri ilə məşğul olan nəzarət-ölçü cihazlari və avtomatika üzrə çilingərlər, harada ki texnoloji prosesi aparan əsas fəhlələr güzəştli pensiya hüququna malikdirlər

2130301a-18547

texnoloji avadanliqlarin təmiri üzrə çilingərlər

2130301a-18559

təmirçi-çilingərlər

2130301a-19356

süzgəcçilər

2130301a-19358

süzgəcpresləyicilər

2130301a-19532

sentrifuqaçilar

2130301a-19861

elektroavadanliğin təmiri və xidməti üzrə elektromantyorlar

2130301b

b) mütəxəssislər və rəhbərlər

2130301a-22177

mühəndislər (növbəli məşğul olanlar)

2130301a-23187

ustalar, böyük ustalar

2130301b-23485

mexaniklər

2130301a-24043

növbə rəisləri

2130301b-24091

qurğu rəisləri

2130301b-24125

texnoloji sexlərin rəisləri və onlarin müavinləri

2130302

2) 1-ci Siyahının X fəslində adları çəkilən istehsalatlarda şist, kömür, qaz kondensatı, qaz, neft emalında məşğul olan adları aşağıda sadalanan fəhlələr, rəhbərlər və mütəxəssislər

2130302a

fəhlələr

2130302a-10517

əritmə aparatçilari

2130302a-11041

texniki karbon hidriti sixlaşdiran aparatçilar

2130302a-13144

qazanlarin təmiri ilə məşğul olan qazançilar

2130302a-13652

sənaye çirkab sularin təmizlənməsi, mineral kükürd turşusunun, qazlarin fraksiyalaşdirilmasi və kompremirləşdirilməsi, polietilenin, sintetik spirtin, katalitik krekinqin piroliz qurğularinda məşğul olan qaz doldurma maşinlarinin maşinistləri

2130302a-13677

plastik kütlənin dənəvərləşditilmə maşinistləri

2130302a-13790

etanol istehsalinda və piroliz istehsalinda məşğul olan kranin maşinistləri (krançilar)

2130302a-14042

zəhərli maddələrlə zəhərlənmiş xüsusi geyimlərin təmiri və təmizlənməsi üzrə maşinistlər

2130302a-13775

kompressor qurğularinin maşinistləri

2130302a-14259

sintetik maddələrin və ondan hazirlanan məmulatlarin istehsalinda məşğul olan şpredinq-maşin maşinistləri

2130302a-14377

polietilen istehsalinda məşğul olan qalaq formaya salan maşinlarin maşinistləri

2130302a-14393

neft xammalindan hazirlanan sintetik məhsullarin istehsalinda məşğul olan ekstruder maşinistləri

2130302a-16608

pirometçilər

2130302a-17150

sixilmiş qazlarin təmizlənməsində və merkantlarin istehsalinda, elementar (qaz) kükürdün alinmasinda və kənar qazlarin tam təmizlənməsində, qazlarin sulfid birləşmələrindən, karbon oksidindən, elektrik duzsuzlaşdirilmasindan və susuzlaşdirilmasindan, stabilləşdirilməsindən, qaz kondensatinin və hidrogen sulfid tərkibli neftin hidro təmizlənməsi istehsalatlarinda məşğul olan cihazçilar

2130302a-17150

nəzarət-ölçü cihazlarinin və avtomatikanin bilavasitə qurulduğu yerlərin sahələrində (iş yerlərində) xidməti və tərkibi ilə məşğul olan nəzarət-ölçü cihazlari və avtomatika üzrə cihazçilar, harada ki texnoloji prosesi aparan əsas fəhlələr güzəştli pensiya hüququna malikdirlər

2130302a-17531

xammalin, yarimfabrikatlarin və hazir məhsulun reagentlərin, absorbentlərin, katalizatorlarin və yanacağin, neft tələlərinin və quruducu kameralarin doldurub boşaldilmasinda, doğranmasinda, yarilmasinda, qablaşdirilmasinda və nəql edilməsində məşğul olan fəhlələr

2130302a-18440

nasosçular-skruberçilər

2130302a-18494

nəzarət-ölçü cihazlarinin və avtomatikanin bilavasitə qurulduğu yerlərin sahələrində (iş yerlərində) xidməti və təmiri ilə məşğul olan nəzarət-ölçü cihazlari və avtomatika üzrə çilingərlər, harada ki texnoloji prosesi aparan əsas fəhlələr güzəştli pensiya hüququna malikdirlər

2130302a-18547

texnoloji qurğularin təmiri üzrə çilingərlər

2130302a-18559

təmirçi çilingərlər

2130302a-19169

tunelçilər

2130302a-19217

transpartyorçular

2130302a-19293

texniki karbonun qablaşdirilmasi ilə məşğul olan qablaşdiricilar-yiğicilar

2130302a-19358

süzgəc presləyiciləri

2130302a-19532

sentrifuqaçilar

2130302a-19861

elektrik avadanliğinin təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorlari

2130302b

b) rəhbərlər və mütəxəssislər

2130302b-22171

mühəndislər (növbəli məşğul olanlar)

2130302b-23187

ustalar, böyük ustalar

2130302b-23362

avadanliğin təmiri üzrə ustalar

2130302b-23485

mexaniklər, böyük mexaniklər

2130302b-24043

növbə rəisləri

2130302b-24094

qurğularin rəisləri və onlarin müavinləri

2130302b-24097

sahələrin rəisləri

2130302b-24125

texnoloji sexlərin rəisləri və onlarin müavinləri

21303030

3. Qazlı texniki karbonun istehsalının laboratoriyalarının işçiləri

21304000-22968

4) Qaz xilasedici xidməti

213040000

komandirlər, komandirlərin müavinləri (köməkçiləri) təlimatçılar, 1 və 2 sinif dəstələrinin, tağımıarının, şöbələrin, məntəqələrin və postların döyüşçüləri1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə