Əmək şəraiti ağır və zərərli olan işlərdə çalışanlara yaşa, qocalığa görə ğüzəştli şərtlərlə pensiya hüququ verən istehsalatların, işlərin, peşələrin, vəzifələrin və göstəricilərin
Yüklə 1.86 Mb.
səhifə2/12
tarix24.04.2016
ölçüsü1.86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

II. Filizin hazırlanması, zənginləşdirilməsi, tikələnməsi (aqlomerasiya, briketləşdirmə, kəsəklənmə), filiz və filiz olmayan qazıntıların yandırılması

203000000

aqlomerasiya, kombinatlari, fabrikləri, sexləri, bölmələri, qurğulari. okatin istehsali. zənginləşdirmə fabrikləri və filizin, kömürün, şistin və tərkibində 3-cü sinif təhlükəli zərərli maddələr olan digər filiz olmayan qazintilarin zənginləşdirilməsi üzrə qurğular. briketləşdirmə. ağirlaşdiricilar istehsali. şaxtalarda, kəsmələrdə (karxanalarda) çeşidləmə. filizlərin və filiz olmayan qazintilarin yandirilmasi. zənginləşdirmə sonaçatdirma fabrikləri, filizin zənginləşdirilməsi üzrə sexlər, qurğular. əlvan və qiymətli metallarin, almazlarin qumdan ayrilmasi. kömürün susuzlaşdirilmasi. dənəvərləşdirilmiş kömür ovuntusu və toza oxşar kömür fabrikləri.

2030000a

a) fəhlələr

2030000a-10065

göstərilən istehsalatlarda məşğul olan bütün adlarda aparatçilar

2030000a-11136

aspiratorçular

2030000a-11237

güzəştli pensiya təminati hüququndan bütün fəhlələrin istifadə etdiyi əsas istehsalat sahələrinin briqadirləri

2030000a-11289

bunkerçilər

2030000a-11307

hava-kanat yolu vaqonetçilər

2030000a-11442

tullanti anbarlarinda dambalarin artirilmasi, şlamin, süxurun, zənginləşdirmə və briketləşdirmə tullantilarinin daşinmasi ilə məşğul olan avtomobil sürücüləri

2030000a-11453

mədən kütləsinin yüklənməsində istifadə olunan yükləyicilərin sürücüəril

2030000a-11543

laylarda boşaldicilar

2030000a-11578

kömürün zənginləşdirilməsindən alinan tullantilardan briketlər istehsali ilə məşğul olan çixardicilar

2030000a-11663

laylarda (dambalarda) və tullanti təsərrüfatinda məşğul olan hidroquraşdiricilar

2030000a-11708

dağ-mədən fəhlələri

2030000a-11765

şadaraçilar

2030000a-11768

xammal, qum, yanacaq, reagent, əlvan metallarin konsentratlari ilə işlərdə məşğul olan yükləyicilər

2030000a-11849

almaztərkibli konsentratlari sona çatdiranlar

2030000a-11859

dozalaşdiricilar

2030000a-11876

reagentlərin dozalaşdiricilari

2030000a-11876

doğrayicilar

2030000a-12117

üyüdülən cisimlərin yükləyiciləri

2030000a-12942

qara metal istehsalinda isti iş sahələrində məşğul olan nəzarətçilər

2030000a-13040

zənginləşdirmə məhsulunun nəzarətçiləri

2030000a-13081

kömürü qəbul edən nəzarətçilər

2030000a-13106

konsentratorçular

2030000a-13132

şlamlarin düzəldiciləri

2030000a-13361

bucurqadçilar

2030000a13368

tozun yiğişdirilmasi ilə məşğul olan zolaqlarin yiğişdiricilari

2030000a-13432

lyukçular

2030000a-13509

tullantilarin saxlanilma yerlərində məşğul olan avtoqreyder maşinistləri

2030000a-13579

briket presləri maşinistləri

2030000a-13583

texnoloji prosesdə, şlam və süxur sistemlərində, kömürün yüklənməsində, həmçinin tullanti saxlanilma yerlərində məşğul olan buldozer maşinistləri

2030000a-13598

aşirma vaqonlarin maşinistləri

2030000a-13616

ventilyasiya və aspirasiya qurğularinin, o cümlədən tüstüsoranlara xidmət ilə məşğul olan maşinistlər

2030000a-13711

doğrayici-üyüdücü-çeşidləmə mexanizmlərin maşinistləri

2030000a-13736

şlami, pulpani və reagentləri çəkib vurmaqla məşğul olan torpaqsoran üzən özüyeriməyən alətlərin maşinistləri

2030000a-13737

şlami, pulpani və reagentləri çəkib vurmaqla məşğul olan torpaqsoran qurğularin maşinistləri

2030000a- 13777

konveyer maşinistləri

2030000a-13723

yükləmə mexanizmlərin maşinistləri

2030000a-13767

koksyükləyən maşinlarin maşinistlərin

2030000a-13788

tullanti caxlanilma yerlərində məşğul olan avtomobil kranlarinin maşinistləri

2030000a-13790

kran maşinistləri (krançilar)

2030000a-13800

kratser maşinistləri

2030000a-13872

dəyirman maşinistləri

2030000a-13886

qarişdirici maşinistləri

2030000a-13910

şlami, pulpani, sənaye məhsulunu və reagentləri çəkib vurmaqla məşğul olan nasos qurğulari maşinistləri

2030000a-13914

hərlənən soba maşinistləri (yandiricilari)

2030000a-13935

kəsək düzəldənlərin maşinistləri

2030000a-13977

süzgəc və tozoturdan aparatlarin təmizlənməsi ilə məşğul olan yükləyicilərin-boşaldicilarin maşinistləri

2030000a-13990

qidalandirici maşinistləri

2030000a-13996

tozu nəql edən və dozalaşdiran qurğular ilə məşğul olan pnevmonəqliyyatin maşinistləri

2030000a-14021

qaldirici maşin maşinistləri

2030000a-14037

silosa və kömür qüllələrinə xidmət üzrə maşinistlər

2030000a-14072

bütün növ zənginləşdirmə qurğularinin xidməti ilə məşğul olan yuyucu maşinlarin maşinistləri

2030000a-14121

çəkib qablaşdirma maşinlarinin maşinistləri

2030000a-14157

filizi ortaqlaşdiran maşinlarin maşinistləri

2030000a-14181

skip qaldiricilarin maşinistləri

2030000a-14183

kömürün yüklənməsi ilə məşğul olan skreper maşinistləri

2030000a-14187

skreperli bucurqad maşinistləri

2030000a-14198

qatişdəirici baraban maşinistləri

2030000a-14224

quruducu qurğu maşinistləri

2030000a-14277

tullanti saxlanilma yerlərində məşğul olan borudüzənlərin maşinistləri

2030000a-14315

zənginləşdirmə və briketləşdirmə qurğularin maşinistləri

2030000a-14386

ekshauster maşinistləri

2030000a-14388

texnoloji prosesdə, şlam və filiz sistemlərində o cümlədən konsertantin yüklənməsi ilə məşğul olan ekskavator maşinistləri

2030000a-14587

metallurgiya avadanliğinin təmiri ilə daim məşğul olan metallurgiya zavodlari avadanliğinin quraşdiricilari

2030000a-14641

avadanliğin təmiri və xidməti ilə məşğul olan texnoloji boru kəmərlərinin quraşdiricilari

2030000a-14558

doğrayib üyüdən çeşidləməm və zənginləşdirmə avadanlqlarinin quraşdiricilari

2030000a-14668

zərərli əmək şəraitli istehsalatlarin magistral çixan yollarinda məşğul olan yol montyorlari

2030000a-15193

kömürün zənginləşdirilməsindən alinan tullantilardan briket yandirilmasi ilə məşğul olan divar və yapişqanli materiallarin kürəçiləri

2030000a-15240

qrafit zənginləşdiriciləri

2030000a-15416

isti iş şəraitində məşğul olan odadavamli materiallarla işləyənlər

2030000a-15948

ağirlaşdiricilar, briketlər, preparatlar və konsentrantlar, o cümlədən kömür konsentrantlari istehsalinda məşğul olan idarəetmə pultunun operatorlari

2030000a-15860

tozu, qazi tutan qurğulara xidmət üzrə operatorlar

2030000a-16671

tullantilarin saxlanilma yerlərində taxtadan boru kəmərin çəkilməsində məşğul olan dülgərlər

2030000a-17314

nümunə götürənlər

2030000a-17465

mexaniki ələklərdə ovuntu ələyənlər

2030000a-17320

azlitrajli draqanin probutorçulari

2030000a-17796

reagent əridiciləri

2030000a-17865

tullanti təsərrüfatinin tənzimləyiciləri

2030000a

kömürün zənginləşdirməsindən alinan tullantilardan briketlər istehsalinda məşğul olan ocağa qoyanlar

2030000a-18386

zənginləşdirmənin sulu tsiklində məşğul olan separatorçular

2030000a-18440

skrubberçi-nasosçular

2030000a-18559

təmirçi çilingərlər

2030000a-18627

çeşidləyicilər

2030000a-18916

quruducular

2030000a-19014

briket çixardicilari

2030000a-19203

tullanti saxlanilma yerlərində daim məşğul olan traktorçular

2030000a-18105

kömürün zənginləşdirilməsindən alinan tullantilardan briketlər istehsalinda məşğul olan ocağa qoyanlar

2030000a-18386

zənginləşdirmənin sulu tsiklində məşğul olan separatorçular

2030000a-18440

skrubberçi-nasosçular

2030000a-18559

təmirçi-çilingərlər

2030000a-18627

çeşidləyicilər

2030000a-18916

quruducular

2030000a-19014

briket çixardicilari

2030000a-19203

tullanti-saxlanilma yerlərində daim məşğul olan traktorçular

2030000a-19213

transpartyorçular

2030000a-19293

qablaşdiricilar-bükücülər

2030000a-14356

süzgəcçilər

2030000a-19362

flotasiyaçilar

2030000a-19455

forsunkaçilar

2030000a-19352

sentrifuqaçilar

2030000a-19555

barabanlarin, bunkerlərin, pampalarin, kontrasiya stollari və aspirasiya sistemlərinin təmizlənməsi ilə məşğul olan təmizləyicilər

2030000a-19614

xəlitəçilər

2030000a-19267

şlam-hövzəçilər

2030000a-19679

şlixləyicilər

2030000a-19682

şlüzçülər

2030000a-19861

elektrik avadanliğinin təmiri və xidməti üzrə elektrik çilingərləri (çilingəərlər

2030000ab

b) rəhbərlər və mütəxəssislər

2030000b-20735

sex hüququnda olan fabriklərin baş mühəndisləri

2030000b-20822

sex hüququnda olan fabriklərin baş mexanikləri

2030000b-21103

sex hüququnda olan fabriklərin baş elektrikləri

2030000b-21115

sex hüququnda olan fabriklərin baş energetikləri

2030000b-23187

ustalar, böyük ustalar

2030000b-23362

avadanliğin təmiri üzrə ustalar, böyük ustalar

2030000b-23398

istehsalat sahə ustalari

2030000b-23485

mexaniklər

2030000b-23607

sahə (bölmə) mexanikləri

2030000b-23616

sex mexanikləri

2030000b-23967

istehsalat (əsas korpusun) rəisləri, onlarin müavinləri

2030000b-24043

növbə rəisləri

2030000b-24097

sahə (bölmə rəisləri) və onlarin müavinləri

2030000b-24103

sex hüququnda olan fabriklərin rəisləri, onlarin müavinləri və köməkçiləri

2030000b-14125

sex rəisləri, onlarin müavinləri

2030000b-25401

sahə (bölmə) elektrikləri

2030000b-25404

sex elektrikləri

2030000b-25450

elektrik mexanikləri

2030000b-25455

energetiklər

2030000b-25473

energetiklər sahə (bölmə) energetikləri

2030000b-25476

sex energetikləri

2030100a

a) fəhlələr

2030100a-11876

reagent dozalaşdiricilari

2030100a-17541

sianidin tətbiqi, nümunə vurma və nümunə vurma-analitik laboratoriyalarinin, həmçinin qizil hasilati və qizilçixarma müəssislərənin işlərində məşğul olan işçilər

2030100a-18386

separatorçular

2030100a-18494

nəzarət-ölçü cihazlarinin və avtomatikanin bilavasitə qurulduğu yerlərin sahələrində iş yerlərində xidməti və təmiri ilə məşğul olan nəzarət-ölçü cihazlari və avtomatika üzrə çilingərlər, harada ki, texnoloji prosesi aparan əsas fəhlələr 1 nömrəli siyahi üzrə güzəştli pensiya hüququna malikdir

20400000

III. Metallurgiya istehsalatı (qara metallar)

2040100

1. domna istehsalati

2040100a

a) fəhlələr

2040100a-11259

filiz təsərrüfatinin briqadirləri

2040100a-11442

isti iş sahələrində posanin yerinin dəyişilməsi ilə məşğul olan avtomobil sürücüləri

2040100a-11463

filiz təsərrüfatinda məşğul olan elektrik və avtoarabalarin sürücüləri

2040100a-11543

laylarda yük boşaldicilar

2040100a-11622

qazdan mühafizə cihazlarinin tətbiqi ilə işlər aparilarkən qazxilasediciləri

2040100a-11756

domna posalarinin dənəvərləşdiriciləri

2040100a-11768

filiz təsərrüfatinda məşğul olan yükləyicilər

2040100a-11908

doğrayicilar

2040100a-12815

əhəng məhlulu hazirlanmasi və çalovlara çilənməsi ilə məşğul olan çalovçular

2040100a-12942

isti iş sahələrində məşğul olan qara metal istehsalatinin nəzarətçiləri

2040100a-13144

metallurgiya avadanliğinin təmiri ilə məşğul olan qazançilar

2040100a-13583

filiz təsərrüfatinda məşğul olan buldozer maşinistləri

2040100a-13598

vaqonaşiricilarin maşinistləri

2040100a-13710

filiz təsərrüfatinda məşğul olan doğrayici-yükləyici aqreqatlarin maşinistləri

2040100a-13792

metallurgiya istehsalatinin kran maşinistləri

2040100a-13777

filiz təsərrüfatinda məşğul olan konveyer maşinistləri

2040100a-14181

skip qaldiricilarin maşinistləri

2040100a-14364

xəlitə vericilərin maşinistləri

2040100a-14388

filiz təsərrüfatinda məşğul olan ekskavator maşinistləri

2040100a-14550

domna sobalarinin təmirilə məşğul olan ekskavator sanitariya teönika sistemlərinin və avadanliğin quraşdiricilari

2040100a-14587

metallurgiya avadanliğinin təmirilə daim məşğul olan metallurgiya zavodlari avadanliğinin quraşdiricilari

2040100a- 14641

metallurgiya avadanliğinin təmirilə məşğul olan texnoloji boru kəmərlərinin quraşdiricilari

2040100a-14668

magistral çixan yollarda məşğul olan yol montyorlari

2040100a-15416

odadavamli materiallarla işləyənlər

2040100a-15886

xəlitə verən sistemin idarəetmə postunun operatorlari

2040100a-17170

doldurucular, odadavamli materiallari və termik qatişiqlari hazirlayanlar

2040100a-1753a

posa laylarinda və posanin çixarilmasinda işləyən fəhlələr və briqadirlər

2040100a-1753b

dənəvərləşdirici hovuzun fəhlələri

2040100a-18494

nəzarət-ölçü və avtomatikanin bilavasitə qurulduğu yerlərin sahələrində (iş yerlərində) xidməti və təmiri ilə məşğul olan nəzarət-şlçü cihazlari və ölçü cihazlari və avtomatika üzrə çilingərlər, harada ki, texnoloji prosesi aparan əsas fəhlələr 1 nömrəli siyahi üzrə güzəştli pensiya hüququna malikdir

2040100a-18559

təmirçi çilingərlər

2040100a-18572

buxarsoyutma sistemlərinin çilingərləri

2040100a-19203

filiz təsərrüfatinda xəlitə verilməsilə məşğul olan traktorçular

2040100a-19257

metallurgiya istehsalatinin tullanti yiğişdiricilari

2040100a-19614

xəlitəçilər

2040100a-19861

elektrik avadanliğinin təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorlari

2040100a-19931

növbətçi və avadanliğinin təmiri üzrə elektrik çilingərləri (çilingərlər))

2040100ab

b) rəhbərlər və mütəxəssislər

2040100a-23187

ustalar, böyük ustalar

2040100a-23269

isti iş sahələrində məşğul olan nəzarətçi ustalar, böyük ustalar

2040100a-23362

avadanliğin təmiri üzrə ustalar

2040100a-23362

avadanliğin təmiri üzrə böyük ustalar

2040100a-23607

sahə mexanikləri

2040100a-23616

sex mexanikləri

2040100a-24043

növbə rəisləri

2040100a-24097

sahə rəisləri

2040100a-24125

sex rəisləri və müavinləri

2040100a-25401

sahə elektrikləri

2040100a-25404

sex elektrikləri

2040100b-25455

energetiklər

2040100b-25470

sahə energetikləri

2040100b-25476

sex energetikləri

20401000

2. Polad və ferroərintilər istehsalı. Qarışıqların hazırlanması və kopyor işləri. Metallurgiya sobalarının təmiri. Dolomitin və əhəngin yandırılması

2040200a

a) fəhlələr

2040200a-11270

poladərinti və ferroərinti istehsallarinda xəlitə təsərrüfatinin briqadirləri

2040200a-11289

konvertera materiallar verilməsi ilə məşğul olan bunkerçilər

2040200a-11295

qirintinin və posanin ayrilmasi ilə məşğul olan şpur qazmaçilari

2040200a-11422

xəlitə təsərrüfatinda məşğul olan tərəziçilər

2040200a-11429

qirintinin və posanin ayrilmasi ilə məşğul olan partlayicilar

2040200a-11442

isti iş sahələrində posanin yerdəyişməsi ilə məşğul olan avtomobil sürücüləri

2040200a-11453

isti iş sahələrində odadavamli materiallarin daşinmasi ilə məşğul olan yükləyicilərin sürücüləri

2040200a-11538

sobalardan əhəng boşaldicilari

2040200a-11543

laylarda boşaldicilar

2040200a-11622

qazdan mühafizə aparatinin tətbiqi ilə işlər aparilarkən qazxilasediciləri

2040200a-11768

xəlitə təsərrüfatinda və fosfat posasinin yüklənməsi ilə məşğul olan yükləyicilər

2040200a-118578

dozalaşdiricilar

2040200a-11908

doğrayicilar

2040200a-12780

isti metala nişn vuranlar

2040200a-12942

isti iş sahələrində məşğul olan qara metal istehsalatinin nəzarətçiləri

2040200a-13123

qirinti və metal tullantilarin ayrilmasi üzrə kopyorçular

2040200a-13144

metallurgiya avadanliğinin təmiri ilə məşğul olan qazançilar

2040200a-13362

bucurqadçilar

3040200a-13460

isti metala nişan vurmaqla məşğul olan damğaçilar

2040200a-13583

posanin yüklənməsi və sobalarin hörgülərinin sindirilmasi ilə məşğul olan buldozer maşinistləri

2040200a-13598

vaqonaşiricilarin maşinistləri

2040200a-13698

distributor maşinistləri

2040200a-13790

kran maşinistləri (krançilar)

2040200a-13792

metallurgiya istehsalatinin kran maşinistləri

2040200a-13872

dəyirman maşinistləri

2040200a-13910

qatranin, mazutun marten sobalarina axidilmasi ilə məşğul oalan nasos qurğularinin maşinistləri

2040200a-14185

qirintinin və metalin ayrilmasi ilə məşğul olan skreper maşinistləri (skreperçilər)

2040200a-14388

posanin yüklənməsi və sobalarin hörgülərinin sindirilmasi ilə məşğul olan ekskavator maşinistləri

2040200a-14401

metallurgiya sexlərinin elektrovoz maşinistləri

2040200a-14550

metallurgiya avadanliğinin təmiri ilə daim məşğul olan sanitariya texniki sistemlərin və avadanliğin quraşdiricilari

2040200a-14641

avadanliğin təmiri və xidməti ilə m məşğul olan texnoloji boru kəmərlərinin quraşdiricilari

2040200a—14668

magistrala çixan yollarda və posa laylarinda məşğul olan yol montyorlari

2040200a-14773

blok dolduruculari

2040200a-15416

odadavamli materiallarla işləyənlər

2040200a-15590

materiallarin konverterlərə verilməsi ilə məşğul olan konverterlərin yükləyici operatorlari

2040200a-15860

posani ələyərkən və doldurucu materiallar hazirlanarkən toz tutulmasi ilə məşğul olan toz-qaz tutan qurğulara xidmət üzrə operatorlar

204015886

xəlitəverən sistemlərin idarəetmə postlarinin operatorlari

2040200a-16023

fasiləsiz pəstah tökən maşinlarin hidravlika və c. soyutma sistemləri maşinlarinin operatorlari

2040200a-16671

metallurgiya sobalarinin təmiri sexlərində metallurgiya aqreqatlarinin isti təmiri ilə məşğul olan dülgərlər

2040200a-16756

vakuum sobalarinin poladəridicilərinin köməkçiləri

2040200a-17170

doldurucularin, odadavamli materiallarin və termik qatişiqlarin hazirlayicilari

2040200a-17511

elektrik əritmə sobalarinin pultçulari

2040200a-1753a

istehsal prosesində xammalin, yarimfabrikatlar və hazir məhsulun yerdəyişməsi üzrə fəhlələr və briqadirlər

2040200a-1753b

posa laylarinda və posanin işlədilməsi ilə məşğul olan fəhlələr və briqadirlər

2040200-1753a

yandirilmiş dolomitin və əhəngin yandirilmasi və boşaldilmasi ilə məşğul olan fəhlələr

2040200a-17577

ferroərintilərin bölüşdürücüləri

2040200a-17816

qirinti və metal tullantilarinin ayiricilari

2040200a-17972

soyuq metalin kəsiciləri

2040200a-18386

posanin ayrilmasi ilə məşğul olan separatorçular

2040200a-18494

nəzarət ölçü cihazlari və avtomatikanin bilavasitə qurulduğu yerlərin sahələrində (iş yerlərində) xidməti və təmiri ilə məşğul nəzarət-ölçü cihazlari və avtomatika üzrə çilingərlər, harada ki, texnoloji proseslərin aparan əsas fəhlələr 1 nömrəli siyahi üzrə güzəştli pensiya hüququna malikdir

2040200a-18559

təmirçi çilingərlər

2040200a-18572

buxarsoyutma sistemlərinin çilingərləri

204020018604

elektrod kütləsinin hazirlanmasi ilə məşğul qarişdiricilar

2040200a-18627

yandirilmiş dolomitin çeşidlənməsi ilə məşğul olan çeşidləyicilər

2040200a-18769

vakuum sobalarinin poladəridiciləri

2040200a-18897

metal qirintilarinin ayrilmasi ilə məşğul olan stropçular

2040200a-18916

ferroərintilərin qurudulmasi ilə məşğul olan quruducular

2040200a-19110

yayma və borularin termistləri

2040200a-19217

isti iş sahələrində məşğul olan nəqledicilər

2040200a-19451

elektrod kütləsinin qəlibçiləri

2040200a-19455

forsunçular

2040200a-19588

ferroərintilərin təmizləyiciləri

2040200a-19614

xəlitəçilər

2040200a-19861

elektrik avadanliğinin təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorlari

2040200a-19931

növbətçi və avadanliğin təmiri üzrə elektrik çilingərləri (çilingərlər)

2040200b

b) rəhbərlər və mütəxəssislər

2040200b-23187

ustalar, böyük ustalar

2040200b-23269

isti iş sahələrində çalişan nəzarətçi ustalar (böyük ustalar)

2040200b-13362

avadanliğin təmiri üzrə ustalar

2040200b-23362

avadanliğin təmiri üzrə böyük ustalar

2040200b-23607

sahə mexanikləri

2040200b-23616

sex mexanikləri

2040200b-24043

növbə rəisləri

2040200b-24097

sahə rəisləri

2040200b-24125

sex rəisləri, onlarin müavinləri

2040200b-25401

sahə elektrikləri

2040200b-25404

sex elektrikləri

2040200b-25473

sahə, sex energetikləri

20403000

3. Yayma, çarxyayma, bandajyayma, yabayayma, tənəkəyayma, qalayçı, sinkləmə, qurğuşunlama istehsalatları. Rels bəndlərinin istehsalı. İsti metalın termik emalı, kəsilməsi və təmizlənməsi. Kalibrlənmiş metal istehsalı

2040300a

a) fəhlələr

2040300a-11337

qəfəslərin yiğilmasi və yüklənib boşaldilmasi üzrə yaymaçilar

2040500a-11340

profiləyən aqreqatlarin yaymaçilari

2040300a-11350

soyuq yayma dəzgahlarinin yaymaçilari

2040300a-11622

qazdan mühafizə aparatinin tətbiqi ilə yerinə yetirilən işlərin qazxilasediciləri

2040300a-12673

relslərin elektriklə bərkidilməsi ilə məşğul olan kürəçilər

2040300a-12753

turşuya davamli materialla işləyən yapişqanlayicilar

2040300a-12780

risti metala nişan vuranlar

2040300a-12942

isti iş sahələrində məşğul olan qara metal istehsalatinin nəzarətçiləri

2040300a-12942

fasiləsiz aşilanma, qalaylama, sinkləşdirmə, aliminiumsinkləşdirmə, qurğuşunlaşdirma aqreqatlarinda əməliyyat nəzarəti ilə məşğul olan qara metal istehsalatinda nəzarətçilər

204300a-13334

tənəkə və borularin laklayicilari

2040300a-13460

isti metalla işlərdə məşğul olan damğaçilar

2040300a-13612

yayma dəzgahlarinda aparici mühərriklərin maşinistləri

204300a—13792

metallurgiya istehsalatinda kran maşinistləri

2040300a-13967

yayma dəzgahlarinin əsas ötürücülərində məşğul olan buxar maşinlarinin və lokomobillərin maşinistləri

2040300a-14189

külçəsindiricilarin maşinistləri

2040300a-14550

metallurgiya avadanliğinin təmiri ilə daim məşğul olan sanitariya texnika sistemlərin və avadanliqlarin quraşdiricilari

2040300a-14587

metallurgiya avadanliğinin təmiri ilə daim məşğul olan metallurgiya zavodlarinin avadanliğinin quraşdiricilari

2040300a-14641

avadanliğin təmiri və xidməti ilə məşğul olan texnoloji boru kəmərlərinin quraşdiricilari

2040300a-14810

təbəqə paketlərinin və borularin yiğicilari

2040300a-15416

odadavamli materiallarla işləyənlər

2040300a-15665

relslərin düzəldilmə xətlərinin operatorlari

2040300a-15880

idarəetmə postlarinin operatorlari

2040300a-15892

soyuq yayma dəzgahlarinin idarəetmə postlarinin operatorlari

2040300a-15940

profiləyici aqreqatlarin operatorlari

2040300a-16356

presizion poladlarin və ərintilərin yandiricilari

2040300a-16619

təkrar alinmiş qalayin əridiciləri

2040300a-16754

soyuq yayma dəzgahlarinin yaymaçi köməkçiləri

2040300a-16799

xrom oksidi tətbiq etməklə işlərdə məşğul olan pardaxlayicilar

2040300a-16938

yaymanin və borularin düzəldiciləri

2040300a-17089

rels bəndlərinin presləyiciləri-tikiciləri

2040300a-1753a

metalin və hazir məhsulun düzəldilməsi və çeşidlənməsi ilə məşğul olan fəhlələr və briqadirlər

2040300a-1753b

metal və hazir məhsulun qəbulu, təhvil verilməsi, paketləşdirilməsi və qablaşdirilmasi ilə məşğul olan fəhlələr və briqadirlər

2040300a-1753v

istehsalat prosesində xammalin, yarimfabrikatin və hazir məhsulun yerdəyişməsi ilə məşğul olan fəhlələr və briqadirlər

2040200a-17621

paketlərin parçalayicilari

2040300a-17646

isti metalin nişanlanmasi ilə məşğul olan yayma nişanlayicilari

2040300a-17914

presdə rels bəndlərinin doğranmasi il. məşğul olan qayçilar və preslərdə metalin kəsiciləri

2040300a-17972

soyuq metalin kəsiciləri

2040300a-18494

nəzarətt-ölçü cihazlari və avtomatikanin bilavasitə qurulduğu yerlərin sahələrində (iş yerlərində) xidməti və təmiri ilə məşğul olan nəzarət-ölçü cihazlari və avtomatika üzrə çilingərlər, harada ki, texnoloji prosesi aparan əsas fəhlələr 1 nömrəli siyahi üzrə güzəştli pensiya hüququna malikdir

2040300a-18559

təmirçi çilingərlər

2040300a-18572

buxarla soyutma sisteminin çilingərləri

2040300a-18557

keçirici çilingərlər

2040300a-18602

yağlayicilar

2040300a-19089

təbəqələrə və lentlərə talk səpənlər

2040300a-19110

yayma və borularin termistləri

2040300a-19217

isti iş sahələrində məşğul olan nəqledicilər

2040300a-19455

forsunçular

2040300a-19630

valkalarin pardaxlanmasi ilə məşğul olan pardaxlayicilar

2040300a-19700

soyuq ştamplama ilə məşğul olan ştamplayicilar

2040300a-a-19801

elektrik avadanliğinin təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorlari

2040300a-19931

növbətçi və avadanliğin təmiri üzrə elektrik çilingərləri

2040300b

b) rəhbərlər və mütəxəssislər

2040300b-23187

ustalar, böyük ustalar

2040300b-23269

isti iş sahələrində məşğul olan nəzarətçi ustalar (böyük ustalar)

2040300b-23362

avadanliğin təmiri üzrə ustalar

2040300b-23607

sahə mexanikləri

2040300b-23616

sex mexanikləri

2040300b-24043

növbə rəisləri

2040300b-24097

sahə rəisləri

2040300b-24125

sex rəisləri, onlarin müavinləri

2040300b-25401

sahə elektrikləri

2040300b-25404

sex elektrikləri

2040300b-15473

sahə, sex energetikləri

2040400

boru istehsali ( boru, yayma, boru qayhaqetmə, elektrik boru qaynaqetmə, boru çəkmə, fitinq, balon) və sinkləmə sexləri

2040400a

a) fəhlələr

2040400a-11233

boru və balonlarin qəbulu, təhvil verilməsi ilə məşğul olan briqadirlər

2040400a-11233

boru elektrik qaynaq dəzgahlarinin sazlayici biradirləri

2040400a-11235

boru elektrik qaynaq dəzgahlarinin sazlayici briqadirləri

2040400a-11326

kalibrləşdirilmiş dəzgahlarin yayicilari

2040400a-11335

sinaq maşin yayicilari

2040400a-11349

soyuq boru yayan dəzgahlarin yayicilari

2040400a-11354

boru formalayan dəzgahlarin yayicilari

2040400a-11489

boru sürüyüb çəkənlər

2040400a-11654

boru əyənlər

2040400ab-11758

qratçixaranlar

2040400b-11984

qaynatma və sindirma ilə məşğul olan boru və balon qaynaqçilari

2040400a-12264

torpaq işi görənlər

2040400a-12664

preslərdə boru kalibrləyənlər

2040400a-12673

kürəçilər

2040400a-12780

isti metala nişan vuranlar

2040400a-12942

isti iş sahələrində məşğul olan qara metal istehsalatinin nəzarətçiləri

2040400a-13123

boru sindirilmasi ilə məşğul olan qirintilarin və metal tullantilarin ayrilmasi üzrə kopyorçular

2040400a-13792

metallurgiya istehsalatinin kran maşinistləri

2040400a-13910

qətranin və mazutun yayma dəzgahlarinin istilik qurğularina axidilmasi ilə məşğul olan nasos qurğularinin maşinistləri

2040400a-14401

metallurgiya sexlərinin elektrovoz maşinistləri

2040400a-14550

metallurgiya avadanliğinin təmiri ilə məşğul olan sanitariya texniki sistemlərin və avadanliğin quraşdiricilari

2040400a-14587

metallurgiya avadanliğinin təmiri ilə daim məşğul olan metallurgiya zavodlarinin avadanliğinin quraşdiricilari

2040400a-14641

avadanliğin təmiri və xidməti ilə məşğul olan texnoloji boru kəmərlərinin quraşdiricilari

2040400a-14810

təbəqə və boru paketlərin yiğicilari

2040400a-16752

borularin soyuq yayma dəzgahlarinin yaymaçi köməkçiləri

2040400a-16398

yayma və boru düzəldiciləri

2040400a-1753a

soyuducu qurğularda məşğul olan fəhlələr

2040400a-1753b

metalin və hazir məhsulun düzəldilməsi və çeşidlənməsi ilə məşğul olan fəhlələr və briqadirlər

2040400a-1753v

istehsal prosesində xammalin, yarimfabrikatin və hazir məhsulun yerdəyişməsi ilə məşğul olan fəhlələr

2040400-1753q

boru və balonlarin qəbulu və təhvil verilməsi ilə məşğul olan fəhlələr

2040400a-17968

boru və pəstahlarin kəsiciləri

2040400a-18123

balon yiğanlar

2040400a-18355

boru və balonlarin düzəldilməsi ilə məşğul olan deşicilər

2040400a-18494

nəzarət-ölçü cihazlari və avtomatikanin bilavasitə qurulduğu yerlərin sahələrində (iş yerlərində) xidməti və təmiri ilə məşğul olan nəzarət-ölçü cihazlari və avtomatika avtomatika üzrə çilingərlər, harada ki, texnoloji prosesi aparan əsas fəhlələr fəhlələr 1 nömrəli siyahi üzrə güzəştli pensiya hüququna malikdir

2040400a-18559

təmirçi çilingərlər

2040400a- 18951

sürtkü və flyus komponentlərinin quruduculari

2040400a-19910

yayma və borularin termistləri

2040400a-19217

vaqrankalara materiallarin verilməsi ilə məşğul olan nəqledicilər

2040400a-19257

qizdirici sobalardan posanin yiğişdirilmasi ilə məşğul olan metallurgiya istehsalati tullantilarin yiğişdiricilari

2040400a-19287

borularin paketlərə düzülməsi ilə məşğul olan yayma qablaşdiricilari

2040400a-19365

flyus bişirənlər

2040400a-19455

forsunçular

2040400a-19555

borularin silinməsi ilə məşğul olan təmizləyicilər

2040400a- 19861

elektrik avadanliğinin təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorlari

2040400a-19894

boru pardaxlamaqla məşğul olan elektrik pardaxlayicilari

2040400a-19903

təbəqə və lentlərin elektrik qaynaqçilari

2040400a-19908

dəzgahlarda borularin elektrik qaynaqçilari

2040400a-19931

növbətçi və avadanliğin təmiri üzrə elektrik çilingərləri

2040400a

b) rəhbərlər və mütəxəssislər

2040400a-23187

ustalar, böyük ustalar

2040400a-13269

isti iş sahələrində məşğul olan nəzarətçi ustalar (böyük ustalar)

2040400a-23362

avadanliğin təmiri üzrə ustalar

2040400a-23362

avadanliğin təmiri

2040400a-23607

sahə mexanikləri

2040400a-23616

sex mexanikləri

2040400a-24043

növbə rəisləri

2040400a-24097

sahə rəisləri

2040400a-24125

sex rəisləri, onlarin müavinləri

2040400a-25401

sahə elektrikləri

2040400a-25404

sex elektrikləri

2040400a-25473

sahə, sex energetikləri

2040400a

5. Dəmirin birbaşa bərpa olunması və qara metallardan ovuntu istehsalı

2040500a-

a) fəhlələr

2040500a-10065

bütün adlarda aparatçilar

2040500a-11186

qarişdirici məkiklərin məkikçiləri

2040500a-11469

şaxta sobalarinin su kəməri işçiləri

2040500a-11607

qazçilar

2040500a-11612

şaxta sobalarinin qazçilari

2040500a-11704

şaxta sobalarinin ocaqçilari

2040500a-11765

şadaraçilar

2040500a-11908

doğrayicilar

2040500a-12138

xəlitə dolduruculari

2040500a-13596

tərəzi vaqonlarinin maşinistləri

2040500a-13711

doğrama-üyütmə-çeşidləmə mexanizmlərinin maşinistləri

2040500a-13790

kran maşinistləri (krançilar)

2040500a-12872

dəyirman maşinistləri

2040500a-13935

kəsəkləyicilərin maşinistləri

2040500a-13777

konveyer maşinistləri

2040500a-14181

skip qaldiricilarin maşinistləri

2040500a-14198

qarişdirici barabanlarin maşinistləri

2040500a-15157

kürəçilər

2040500a-15416

odadavamli materialla işləyənlər

2040500a-16579

dəmir oksidi bərpa edən sobaçilar

2040500a-16591

dəmir ovuntulari yandiran sobaçilar

2040500a-16762

dəmiri birbaşa bərpa edən sobalarin polad əridicilərinin köməkçiləri

2040500a-18386

separatorçular

2040500a-18409

skipçilər

2040500a-18559

təmirçi çilingərlər

2040500a-18775

dəmirin birbaşa bərpa sobalarinin polad əridiciləri

2040500a-18916

quruducular

2040500a-19217

nəqledicilər

2040500a-19293

ovuntunun qablaşdirilmasi ilə məşğul olan qablaşdiricilar-bükücülər

2040500a-19555

təmizləyicilər

2040500a-19614

xəlitəçilər

2040500a-19861

elektrik avadanliğinin təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorlari

2040500b

b) rəhbərlər və mütəxəssislər

2040500b-23187

ustalar, böyük ustalar

2040500b-23362

avadanliğin təmiri üzrə ustalar

2040500b-23607

sahə mexanikləri

2040500b-23616

sex mexanikləri

2040500b-24043

növbə rəisləri

2040500b-24097

sahə rəisləri

2040500b-24125

sahə rəisləri və onlarin müavinləri

2040500a-25401

sex, sahə elektrikləri

2040500a-25473

sahə elektrikləri

2040500a-25476

sex energetikləri

2050000
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə