Ek-1 ek-2’de yer alan liste iÇİn giRİŞ notlari
Yüklə 1.36 Mb.
səhifə9/11
tarix20.04.2016
ölçüsü1.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ek-2a
7 NCİ MADDE UYARINCA İMAL EDİLEN ÜRÜNÜN MENŞE STATÜSÜ KAZANABİLMESİ İÇİN MENŞELİ OLMAYAN MADDELERE UYGULANMASI GEREKEN İŞÇİLİK VE İŞLEM LİSTESİNDEN İSTİSNALAR

Listede belirtilen ürünlerin tamamı Anlaşma’da yer almayabilir. Bu nedenle Anlaşma’nın diğer bölümlerine bakılması gereklidir.Ortak Hükümler

 1. Aşağıdaki tabloda tanımlanan eşya için, ek-2-’de yer alan kuralların yerine, aşağıda belirtilen kurallar da uygulanabilir.

 2. Bu ek uyarınca kullanılan menşe ispat belgesinde aşağıdaki İngilizce ibare yer alır:

"Derogation – Annex II (a) of Protocol … - Materials of HS heading No … originating from … used."

Bu ibareler, Protokol’ün 16 ncı maddesinde bahsi geçen EUR.1 dolaşım belgelerinin 7 nolu kutucuğunda ya da 21 nci maddede bahsi geçen fatura beyanında yer alır. 1. Bu ek’in uygulanabilmesini teminen Türkiye ve Morityus gerekli tedbirleri alılar.

AS Kodu

Ürünün Tanımı

Menşeli olmayan maddelere uygulanarak menşe statüsü veren işçilik veya işlemler

y Fasıl 4

Süt Ürünleri,

Kullanılan Fasıl 4’te yer alan tüm girdilerin tamaıyla elde edildiği imalat,

Fasıl 6

Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs yaprakları,

Kullanılan Fasıl 6’te yer alan tüm girdilerin tamaıyla elde edildiği imalat,

y Fasıl 8

Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar; turunçgillerin ve kavunların ve karpuzların kabukları


 • Fasıl 17’de yer alan girdilerin ağırlık itibariyle en fazla %20 olduğu ürünler
Kullanılan Fasıl 8’de yer alan tüm girdilerin tamaıyla elde edildiği imalat,

1101

Buğday unu veya mahlut unu

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

Fasıl 12

Yağlı tohum ve meyvalar; muhtelif tane, tohum ve meyvalar; sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem


Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

1301

Lak; tabii sakızlar, reçineler ve sakız reçineler ve yağ reçineler (pelesenkler gibi),

Kullanılan 1301 pozisyonunda sınıflandırılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %60’ını geçmediği imalat,

y 1302

Bitkisel özsu ve hülasalar; pektik maddeler, pektinatlar ve pektatlar; agar-agar, bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler: (tadil edilmiş olsun olmasın):
-Bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler (tadil edilmiş)

Kullanılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %60’ını geçmediği imalat,y 1506

Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş):

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalaty 1507 ila y 1515

Bitkisel sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları


 • soya yağı, yer fıstığı yağı, palm yağı, hindistan cevizi yağı, palm çekirdeği yağı, babassu yağı, çin ağacı yağı, outikika yağı, mirtle mumu ve Japon mumu, jojoba yağı fraksiyonları ile teknik veya sınai amaçlarla kullanılan yağlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
 • 1509 ve 1510 pozisyonlarında yer alan zeytinyağları dışında kalanlarÜrünün yer aldığı alt pozisyon dışındaki herhangi bir alt pozisyonda yer alan girdilerden imalat

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

y 1516

Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kısmen veya tamamıyla hidrojenize edilmiş, ara-esterlenmiş, tekrar esterlenmiş veya elaidik asitlenmiş, rafine edilmiş olsun olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş):


 • “opal wax” olarak adlandırılan hidrojene hint yağının katı ve sıvı yağları ile bunların fraksiyonları:
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat


y Fasıl 18

Kakao ve kakao müstahzarları:

- Ağırlık itibariyle %20’den fazla Fasıl 17’de yer alan girdiler içermeyenler:Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat


y 1901

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını un, ezme, nişasta veya malt hülasası teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao bulunmayanlar veya tamamıyla yağının alınması esasına göre hesaplanan içindeki kakao miktarı ağırlık itibarıyla % 40’dan az olanlar); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını 0401 ila 0404 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao bulunmayanlar veya tamamıyla yağının alınması esasına göre hesaplandığında içindeki kakao miktarı ağırlık itibarıyla %5’den az olanlar):
- Ağırlık itibariyle %20’den fazla Fasıl 17’de yer alan girdiler içermeyenler:

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat1902

Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canellonigibi); kuskus (hazırlanmış olsun olmasın):
-Ağırlık itibariyle %20 veya daha az et, sakatat, balık, kabuklu hayvan veya yumuşakça içerenler
-Ağırlık itibariyle %20 veya daha fazla et, sakatat, balık, kabuklu hayvan veya yumuşakça içerenler


Kullanılan Fasıl 11’de yer alan tüm girdilerin menşeli olduğu imalat

imalat
1903

Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka benzerleri(flokon, dane, yuvarlak, kalbur içi kalıntısı veya benzeri şekillerde)


 • En fazla % 20 oranında 1108.13 alt pozisyonunda (patates nişastası) yer alan girdiler içerenler

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat1904

Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri (mısır gevreği (corn flakes) gibi) tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ön pişirme yapılmış veya başka surette hazırlanmış dane (mısır hariç)veya flokon halindeki hububat veya diğer şekilde işlenmiş daneler (un ve ezmeler hariç )


 • Ağırlık itibariyle %20’den fazla Fasıl 17’de yer alan girdiler içermeyenler: • Kullanılan Fasıl 11’de yer alan girdilerin menşeli olduğu,

imalat.

1905

Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri; mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler


 • Kullanılan Fasıl 11’de yer alan tüm girdilerin menşeli olduğu imalat.
y Fasıl 20

Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler veya bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar;

 • 0711.51 alt pozisyonunda yer alanlar dışındaki maddelerden

 • 2002, 2003, 2008 ve 2009 pozisyonlarında yer alanlar dışındaki maddelerden

 • Ağırlık itibariyle %20’den fazla Fasıl 17’de yer alan girdiler içermeyenler:Kullanılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %60’ını geçmediği imalat,y Fasıl 21

Muhtelif yenilebilir müstahzarlar:

 • Ağırlık itibariyle %20’den fazla Fasıl 4 ve Fasıl 17’de yer alan girdiler içermeyenler:
Kullanılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %60’ını geçmediği imalat,

y Fasıl 23

Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler;

 • Ağırlık itibariyle %20’den fazla Fasıl 2, 4 ve 17’de yer alan mısır ve diğer girdiler içermeyenler:Kullanılan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %60’ını geçmediği imalat,

Ek-3

DOLAŞIM BELGESİ VE

DOLAŞIM BELGESİ İÇİN BAŞVURU FORMU ÖRNEKLERİ


 1. EUR.1 Dolaşım Belgesi, bir örneği bu ek’te yer alan formun doldurulması şeklinde düzenlenir. Bu formlar, ihracatçı Tarafın resmi dillerinden birisinde ve ihracatçı Tarafın iç mevzuat hükümleri çerçevesinde doldurulur. Elle doldurulmaları halinde mürekkepli kalem ve matbaa harfleri kullanılır.
 1. Her bir form 210x297 mm ebadında olmalıdır. Uzunlukta en fazla eksi 5 mm veya artı 8 mm’lik bir toleransa izin verilebilir. Kullanılan kağıt beyaz ve yazım boyutunda olmalı, mekanik kağıt hamuru içermemeli ve ağırlığı 25gr/m2'den az olmamalıdır. Söz konusu form, mekanik ve kimyasal araçlarla yapılabilecek tahrifatı gözle görünür hale getiren yeşil meneviş desenli baskılı zemine sahip olmalıdır.
 1. Akit Tarafların yetkili mercileri, formları bizzat basmak veya onaylanmış basımevlerine bastırtmak hakkını saklı tutabilirler. İkinci durumda her bir form, onay işaretini havi olmalıdır. Her bir form basımevinin isim ve adresini veya basımevini tanıtıcı bir işareti taşımalıdır. Form ayrıca kendisini tanıtıcı mahiyette baskılı veya baskısız bir seri numarası taşımalıdır.

DOLAŞIM BELGESİ

1. İhracatçı (Adı, Açık adresi, Ülke)

EUR.1 No A 000.000
Bu formu doldurmadan önce arkadaki notları okuyunuz.
2. .................................................................

ve

..................................................................

arasındaki tercihli ticarette kullanılan sertifikadır.


3. Malın gönderildiği şahıs (Adı, Açık Adresi, Ülke) (Tercihe Bağlı)

(ilgili ülkeler, ülke grupları veya alanlarını yazınız.)

4. Ürünlerin menşei sayılan ülke, ülkeler grubu veya alanlar5. Varış ülkesi ülkeler grubu veya alanı

6. Taşımaya ilişkin bilgiler (Tercihe Bağlı)

7. Gözlemler


8. Sıra No; Kolilerin marka ve işaretleri, Sayı ve türleri66; Eşyanın tanımı.


9. Brüt ağırlık (kg) veya diğer ölçüler (Litre, metreküp, v.s.)


10. Faturalar (Tercihe Bağlı)


11. GÜMRÜK VİZESİ

Onaylanan Beyan

İhraç Belgesi2

Form No


Gümrük İdaresi..................................................

Düzenleyen Ülke veya Alan...............................

Yer ve Tarih

.

(İmza)Mühür12. İHRACATÇI BEYANI

Aşağıda imzası bulunan ben, yukarıda belirtilen eşyanın bu belgenin düzenlenmesi için gerekli olan koşullara uygun olduğunu beyan ederim.

Yer ve tarih

.

(İmza)


13. DOĞRULUĞUN KONTROLÜ İSTEMI:

14. KONTROLÜN SONUCUYapılan kontrol bu sertifikanın (*)

rectangle 17

Belirtilen gümrük idaresince düzenlendiğini ve içerdiği bilgilerin doğru olduğunu göstermektedir.rectangle 18

Doğruluk ve kurallara uygunluk koşullarına cevap vermediğini göstermektedir. (Ekteki açıklamalara bakınız.)
Bu sertifikanın doğruluk ve kurallara uygunluğunun kontrolü talep edilir.

........................................................................

(Yer ve tarih)

Mühür
(İmza)
.....................................................................

(Yer ve tarih )

Mühür
(İmza)


________________________

(*) Uygun olan kutuya (X) işareti koyunuz.NOTLAR


 1. Belgeler, silinmeler veya birbiri üzerine yazılmış kelimeler ihtiva edemez. Değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzerinin çizilmesi ve gerekli düzeltmelerin eklenmesi suretiyle yapılır. Böyle bir değişiklik, sertifikayı düzenleyen kişi tarafından paraf edilmeli ve düzenlendiği ülke veya alanın gümrük idaresi tarafından onaylanmalıdır.
 1. Belgeye kaydedilen maddeler arasında boşluk bırakılmamalı ve her bir madde önüne bir sıra numarası konulmalıdır. Son maddenin hemen altına yatay bir çizgi çekilmelidir. Kullanılmayan yerler, sonradan bir eklemeyi imkansız kılmak üzere iptal edilmelidir.
 1. Eşya, ticari faaliyetlere uygun olarak ve teşhis edilmelerini sağlayacak yeterli ayrıntılarla tanımlanmalıdır.


DOLAŞIM BELGESİ İÇİN BAŞVURU FORMU


1. İhracatçı (Adı, Açık adresi, Ülke)

EUR.1 No A 000.000
Bu formu doldurmadan önce arkadaki notları okuyunuz.
2. .................................................................

ve

..................................................................

arasındaki tercihli ticarette kullanılan sertifika için başvurudur


3. Malın gönderildiği şahıs (Adı, Açık Adresi, Ülke) (Tercihe Bağlı)

(ilgili ülkeler, ülke grupları veya alanlarını yazınız.)
4. Ürünlerin menşei sayılan ülke, ülkeler grubu veya alanlar

5. Varış ülkesi

ülkeler grubu veya alanı

6. Taşımaya ilişkin bilgiler (Tercihe Bağlı)

7. Gözlemler


8. Sıra No; Kolilerin marka ve işaretleri, Sayı ve türleri67 Eşyanın tanımı.


9. Brüt ağırlık (kg) veya diğer ölçüler (Litre, metreküp, v.s.)


10. Faturalar (Tercihe Bağlı)

İHRACATÇI BEYANI

Ben aşağıda imzası bulunan ve arka sayfada tanımlanan eşyaların ihracatçısı;


Eşyanın, ekli sertifikanın düzenlenmesini gerektiren koşullara uygun olduğunu BEYAN;
Eşyanın bu koşullara uygunluğunu sağlayan şartların aşağıda belirtildiği gibi geliştiğini İZAH;

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................


Aşağıdaki destekleyici belgeleri İBRAZ68
.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................
Yetkili mercilerin isteği üzerine, ekli sertifikanın düzenlenmesi için gerekli gördükleri her türlü destekleyici belgeyi ibraz edeceğimi ve gerekirse bu merciler tarafından hesaplarımın kontrolünü ve yukarıdaki eşyanın imalat işlemlerinin denetlenmesini kabul ettiğimi TAAHHÜT;
Bu eşya için ekli sertifikanın düzenlenmesi hususunda gereğini ARZ

Ederim.

...............................................................

(Yer ve tarih)


..............................................................

(İmza)


Ek-4

FATURA BEYANI METNİ
Aşağıda metni verilen fatura beyanı, dipnotlara uyumlu bir şekilde yapılmalıdır. Ancak dipnotlar kopya edilmemelidir.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə