Ek-1 ek-2’de yer alan liste iÇİn giRİŞ notlari
Yüklə 1.36 Mb.
səhifə7/11
tarix20.04.2016
ölçüsü1.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11- Keçeden ve dokunmamış

mensucattan- Tabii liflerden, veya

- kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan

imalat 57
- Diğerleri:- - İşlemeli olanlar

İplikten imalat 58, 59


Kullanılan işlenmemiş (örülmüş olanlar hariç) mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş mensucattan imalat

- - Diğerleri

İplikten imalat 60, 61

6305

Ambalaj için torba ve çuvallar

İplikten imalat 626306

Vagon ve mavna örtüleri, tenteler ve dış storlar; çadırlar; kayıklara, deniz veya kara taşıtlarına mahsus yelkenler; kamp eşyası:

Kumaştan imalat


6307

Diğer hazır eşya (elbise patronları dahil)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat

6308

Kilimler, halılar, işlemeli masa örtüleri ve peçetelerin yapımında kullanılan mensucat ve ipliklerden müteşekkil takımlar (aksesuarlarıyla birlikte olsun olmasın ) ve benzeri dokumaya elverişli eşya (perakende olarak satılacak hale getirilmiş)

Takımı oluşturacak parçalardan her biri, takım içinde olmaması halinde kendilerine ayrı ayrı uygulanacak kuralın gereklerini karşılamalıdır. Bununla beraber, menşeli olmayan eşyalar, toplam kıymetleri takımın fabrika çıkış fiyatının % 25’ini geçmemek koşuluyla takım içinde yer alabilir.

y Fasıl 64

Ayakkabılar, getrler ve benzeri eşya, aşağıda belirtilenler hariç:

6406 Pozisyonundaki iç tabanlara veya diğer taban elemanlarına takılmış yüzler hariç, herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat.

6406

Ayakkabı aksamı ( dış tabanlar dışındaki tabanlara tutturulmuş veya tutturulmamış ayakkabı yüzleri dahil ); çıkarılabilir iç tabanlar, topuk rampası ve benzeri eşya; getrler ve tozluklar, dizlikler ve benzeri eşya; ve bunların aksamı


Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
y Fasıl 65

Başlıklar ve aksamı

aşağıda belirtilenler hariç;Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

6503

6501 pozisyonunda sınıflandırılan şapka taslakları, diskler ve üstüvanelerden mamul, keçeden şapkalar veya diğer başlıklar (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın)


İplikten veya dokumaya elverişli madde liflerinden imalat63
6505


Dantel, keçe veya diğer dokumaya elverişli maddelerden yapılmış veya örülmüş şapkalar ve diğer başlıklar, parça halinde (fakat şerit halinde olanlar hariç) (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın); her türlü maddeden saç fileleri (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın)
İplikten veya dokumaya elverişli madde liflerinden imalat 64


y Fasıl 66

Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı
aşağıda belirtilenler hariç;


Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
6601

Şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri (bastonlu şemsiyeler, bahçe şemsiyeleri ve benzeri şemsiyeler dahil)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

Fasıl 67

Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya; yapma çiçekler; insan saçından eşya


Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
y Fasıl 68

Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya
aşağıda belirtilenler hariç


Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
y 6803

Kayagan taşı veya aglomere kayagan taşından eşya


İşlenmiş kayagan taşından imalat


y 6812

Amyanttan eşya; amyant ve amyant ile magnezyum karbonat esaslı karışımlardan eşya


Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerinden imalat
y 6814

Mikadan eşya, (aglomere edilmiş veya terkip yoluyla elde edilmiş mika dahil) (kağıt, karton veya diğer maddelerden bir mesnet üzerinde)


İşlenmiş mikadan (aglomere edilmiş veya terkip yoluyla elde edilmiş mika dahil ) imalat
Fasıl 69

Seramik mamulleri

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

y Fasıl 70

Cam ve cam eşya
aşağıda belirtilenler hariç;


Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
y 7003,

y 7004 ve

y 7005


Yansıtıcı tabakası olmayan cam

7001pozisyonundaki girdilerden imalat
7006

7003, 7004 ve 7005 pozisyonlarındaki camların kavislendirilmiş, kenarları işlenmiş, hakkedilmiş, delinmiş, emaye yapılmış veya başka şekilde işlenmiş fakat diğer maddelerle çerçevelenmemiş ve donatılmamış olanları
- SEMII standartlarına 65 göre yarı iletken derecede, elektriği geçirmeyen ince bir tabaka ile kaplanmış camdan alt tabaka
-Diğerleri

7006 pozisyonunda yer alan kaplanmamış alt tabaka camlarından imalat


7001 pozisyonundaki girdilerden imalat7007

Emniyet camları [sertleştirilmiş, (temperlenmiş), veya lamine edilmiş camlardan]


7001 pozisyonundaki girdilerden imalat
7008

Çok katlı yalıtım camları


7001 pozisyonundaki girdilerden imalat

7009

Cam aynalar (çerçeveli olsun olmasın ) (dikiz aynaları dahil)


7001 pozisyonundaki girdilerden imalat
7010

Cam damacana, kavanoz, şişe,küçük şişe, çanak, tüp, serum ampulleri ve diğer kaplar (eşyanın nakli ve ambalajında kullanılmaya elverişli cinsten); camdan konserve kavanozları; camdan tıpa, kapak ve benzerleri

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

veya


kesilmemiş cam eşyanın toplam kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmemesi koşuluyla cam kesim işlemi

7013

Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam (7010 ve 7018 pozisyonundakiler hariç)

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

veya


kesilmemiş cam eşyanın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmemesi koşuluyla cam kesim işlemi

veya


elde üflenmiş cam eşyanın kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmemesi koşuluyla elde üflenmiş cam eşyanın elde dekore edilmesi (serigrafi baskısı hariç)

y 7019

Cam liflerinden (iplik hariç) eşya

- Boyanmamış şeritlerden, yarı bükülmüş ipliklerden, ipliklerden veya yontularak şekil verilmiş ipliklerden,

veya


- cam yününden

imalat


y Fasıl 71

Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası ; metal paralar
aşağıda belirtilenler hariç;


Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
y 7101

Tabii veya kültür incileri (tasnife tabi tutulmuş ve taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat


y 7102,

y 7103 ve

y 7104


İşlenmiş kıymetli ve yarı-kıymetli taşlar (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş)


İşlenmemiş kıymetli veya yarı kıymetli taşlardan imalat
7106, 7108 ve 7110

Kıymetli metaller:- İşlenmemiş olanlar

7106, 7108 ve 7110 pozisyonları dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

veya


7106, 7108 veya 7110 pozisyonlarında yer alan kıymetli metallerin elektroliz, ısıl veya kimyasal işlemlerle ayrıştırılması,

veya


7106, 7108 veya 7110 pozisyonlarında yer alan kıymetli metallerin birbirleriyle veya adi metallerlerle alaşımlarının yapılması
- Yarı işlenmiş veya pudra halinde olanlar


İşlenmemiş kıymetli metallerden imalat
y 7107,

y 7109 ve

y 7111


Kıymetli metallerle kaplanmış metaller (yarı-işlenmiş)


Kıymetli metallerle kaplanmış metallerden (işlenmemiş) imalat

7116

Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşya (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş)


Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat


7117

Taklit mücevheratÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

veya


kullanılan tüm girdilerin kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini aşmamak koşuluyla, kıymetli metallerle kaplanmamış adi metallerden imalat

y Fasıl 72

Demir ve çelik
aşağıda belirtilenler hariç;


Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
7207

Demir veya alaşımsız çelikten yarı-mamuller


7201, 7202, 7203, 7204 veya 7205 pozisyonlarında yer alan girdilerden imalat

7208 ila 7216

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, profiller, çubuklar


7206 veya 7207 pozisyonunda yer alan külçelerden, diğer ilk şekillerden veya yarı mamullerden imalat
7217

Demir veya alaşımsız çelikten teller


7207 pozisyonunda yer alan yarı mamul girdilerden imalat

y 7218,

7219 ila 7222
Yarı mamuller,

Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri, çubuklar, profiller,7201, 7202, 7203, 7204 ve 7205 pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerden imalat

7218 pozisyonunda yer alan külçelerden, diğer ilk şekillerden veya yarı mamullerden imalat7223

Paslanmaz çelikten teller


7218 pozisyonunda yer alan yarı mamul girdilerden imalat

y 7224,

7225 ila 7228
Yarı Mamuller

Diğer alaşımlı çelikten yassı hadde mamulleri,sıcak haddelenmiş çubuklar (düzensiz kangallar halinde) profiller; alaşımlı veya alaşımsız çelikten sondaj işlerinde kullanılan içi boş çubuklar
7201, 7202, 7203, 7204 ve 7205 pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerden imalat

7206, 7207, 7218 veya 7224 Pozisyonunda yer alan külçelerden, diğer ilk şekillerden veya yarı mamullerden imalat


7229

Diğer alaşımlı çelikten teller7224 pozisyonundaki yarı mamul girdilerden imalat

y Fasıl 73

Demir veya çelikten eşya

aşağıda belirtilenler hariç;
Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
y 7301

Palplanşlar7206 pozisyonunda yer alan girdilerden imalat

7302

Demir veya çelikten demiryolu ve tramvay hattı malzemesi; raylar, kontraylar, makas dilleri, makas göbekleri, kruvazman ve makaslar, gergi çubukları, dişli raylar, traversler, cebireler, yastık ve köşelikler, seletler, sıkıştırma levhaları ve kramponlar, rayların döşenmesi, eklenmesi veya sabitleştirilmesi için bağlantı levha ve çubukları ile özel olarak imal edilmiş diğer parçalar


7206 pozisyonunda yer alan girdilerden imalat

7304, 7305 ve 7306

Demir (dökme demir hariç) veya çelikten ince ve kalın borular, içi boş profiller7206, 7207, 7218 veya 7224 pozisyonlarında yer alan girdilerden imalat
y 7307

Paslanmaz çelikten boru bağlantı parçaları (bir kaç parçadan oluşan) (ISO No X5 CrNiMo 1712)

Toplam kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 35'ini geçmemek koşuluyla dövülmüş taslakların tornalanması, delinmesi, deliklerin genişletilmesi (reaming), deburring işlemi, diş açılması, kum püskürterek temizlenmesi

7308

Demir veya çelikten inşaat (9406 pozisyonundaki prefabrik yapılar hariç) ve inşaat aksamı (köprüler, köprü aksamı, bent kapakları, kuleler, pilonlar, ayaklar, sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar, kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve kapı eşikleri, kepenkler, korkuluklar, parmaklıklar gibi); inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten saclar, çubuklar, profiller, borular ve benzerleri


Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 7301 pozisyonunda yer alan kaynaklı profiller ve köşebentler kullanılmayabilir.

y 7315

Patinaj zincirleri


Kullanılan 7315 pozisyonunda yer alan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

y Fasıl 74

Bakır ve bakırdan eşya
aşağıda belirtilenler hariç;


- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve

-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen,

imalat

7401

Bakır matları; çöktürülmüş bakır (tersip bakır)

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

7402

Rafine edilmemiş bakır; elektrolitik rafine için bakır anotlar

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

7403

Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham):
- Rafine edilmiş bakır

- Bakır alaşımları ve diğer elementler içeren rafine edilmiş bakır


Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat


Rafine edilmiş, işlenmemiş bakırdan veya bakır döküntü ve hurdalarından imalat

7404

Bakır döküntü ve hurdaları

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

7405

Bakır ön alaşımları (kupro alyajlar)


Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

y Fasıl 75

Nikel ve nikelden eşya

aşağıda belirtilenler hariç;
- Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve

-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen,

imalat1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə