Editör (Editor-in-chief)
Yüklə 91.9 Kb.
tarix25.04.2016
ölçüsü91.9 Kb.
(NOT : Konu Dizini ve Yazar Dizini 3.,4.,5. ve 6. sayfalardadır)


Editör

(Editor-in-chief)

M.Orhan AYYILDIZ


Editör Yardımcısı

(Associate Editör)

Aydın ECE


Sahibi (Owner)

M.Fuat GÜRKAN


Yayın Kurulu

(Publication Board)

Zülküf AKDAĞ

Serdar KEMALOĞLU

Nail ALP


Gönül ÖLMEZ
Yayın Sekreteri

(Secretary)

Serpil AYDIN


Haberleşme

(Communication)

Dicle Tıp Dergisi Editörlüğü

21280 DİYARBAKIR

Tel : +90 412 248 81 41/

4152

Faks : +90 412 248 84 40E-posta: tipder@dicle.edu.tr

dicledergi@gmail.com


Dicle Tıp Dergisi yılda dört sayı (Mart,Haziran, Eylül,Aralık) yayınlanan “peer review” yöntemi ile çalışan hakemli bir dergidir.

Dicle Tıp Dergisi,

TÜBİTAK Türk Tıp Dizini

veri tabanında yer almaktadır.

Baskı-Cilt

Dicle Üniversitesi Basımevi

+90 412 248 8001/ 4693
ISSN : 1300-2945


CİLT : 35 SAYI : 4 ARALIK 2008

Volume 35, Issue 4, December 2008
İÇİNDEKİLER / CONTENTS

ARAŞTIRMALAR / ORIGINAL ARTICLES

Atorvastatinin Sıçan İskelet Kasında Oluşturduğu Yapısal Değişikliklerin Işık Mikroskobu İle Değerlendirilmesi

Evaluation of The Atorvastatin-Induced Structural Changes in Skeletal Muscles of Rats by Light MicroscopeM.Serhan Taşdemir, Murat Akkuş, Yusuf Nergiz,

Selçuk Tunik, İskender Kaplanoğlu ...................................................221
Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Araştırma Görevlilerinde

İş Memnuniyeti, Anksiyete Düzeyi ve İlişkili Etmenler

Job Satisfaction, Anxiety Level and Associated Factors in a Group of Residents in a University HospitalAziz Yaşan, Altan Eşsizoğlu, Murat Yalçın, Mustafa Özkan ….…….228
Laboratuarımızda İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerde Antibiyotiklere Direnç

Antibiotic Resistance of Gram Negative Bacteria Isolated From Urine Cultures in Our LaboratoryHakan Temiz, Hasan Akkoç, Kadri Gül ………………….……...........234
Oldukça Düşük Frekanslı Manyetik Alan ve Mangan’ın Kemik Mineral İçeriği ve Yoğunluğu Üzerine Etkileri

The Effect of Extremely Low Frequency Magnetic Field and Manganese on Bone Mineral Content and DensityVeysi Akpolat …………………………................................................240
Travmatik Kanalikül Kesi Tamirinde Pigtail Prob Yardımıyla Anüler Silikon Tüp Yerleştirilmesi

Annular Silicon Tube Intubation with Pigtail Probe in Canalicular InjuriesH.İbrahim Yener, Adem Gül, Adil Kılıç, Adnan Çinal,

Tekin Yaşar, Ahmet Demirok ............................................................245
Çok Düşük Frekanslı Manyetik Alanın Ratlarda Lens Üzerine Etkileri

Effects of Extremely Low Frequency Magnetic Field on the Lens of the RatsUğur Keklikçi, Veysi Akpolat, Selver Özekinci,

M.Kaan Ünlü, M. Salih Çelik, Selçuk Tunik .......................................249

Üriner Stres İnkontinansda Sling Cerrahisi Öncesi Ürodinamik Değişkenlerin Preoperatif ve Postoperatif Klinik Yansımaları

The Relationships Between Preoperative Urodynamic Parameters and Clinical Outcomes in Urinary Stress IncontinenceYaşar Bozkurt, Oğuz Mertoğlu, Ferruh Zorlu ....................................254
Nedbesiz uterus rüptürü: Bölgesel insidans, nedenler ve tedavi

Uterine rupture: Regional Incidence, Causes and TreatmentM. Sıddık Evsen, M. Erdal Sak, Yaşar Bozkurt, Murat Kapan, Çetin Bakır ..................................................................................................260
Kontrasepsiyon Yöntemlerinin Etkinliği ve Kadınların Eğitim Düzeyi: Güneydoğu Anadolu’da Bir İlçe Örneği

The Effectiveness of Contraception Methods and Educational Level of Women: A Sample from Southeast AnatoliaM. Erdal Sak, M. Sıddık Evsen, Sibel Sak …....................................265

OLGU SUNUMLARI / CASE REPORTS

Ektopik İntranazal Diş / Ectopic Intranasal Tooth

Ediz Yorgancılar ................................................................................271
Typhoid Fever Complicated by Multiple Organ Involvement in A Child

Bir Çocukta Multiorgan Tutulumu Gösteren Tifo AteşiMustafa Taskesen, Selahattin Katar, Sultan Ecer, Mehmet Kervancıoglu, Seyhmus Sevinc .............,…………………..………….274
74 year-old-man with pneumopericardium in blunt chest trauma: case report

74 yaşındaki hastada künt göğüs travmasına bağlı pnömoperikardium Murat Orak, Mehmet Üstündağ, Serdar Onat, Halil Doğan, Alper Avcı…...277


Spontaneous cyst-cutaneous fistula caused by pulmonary hydatid cyst: an extremely rare case

Pulmoner Hidatik Kist’in Spontan Cilt Filtülizasyonu: Nadir Bir OlguSerdar Onat, Alper Avcı, Refik Ulku, Cemal Ozcelik ………..……….280
DERLEME / REVIEW

Migren Baş Ağrısında Tanı Ve Tedavi Yaklaşımları

Migraine Headache: Diagnostic and Management ApproachesYavuz Yücel ………...........................................................................281

35. CİLDİN YAZAR DİZİNİ / VOLUME 35 AUTHOR INDEX


Akay A. Ferruh

16

Akay Hatice Ö.

185

Akgün Yılmaz

1

Akın Davut

10, 16, 87, 149

Akkoç Hasan

102, 114, 159, 181, 211, 234

Akkurt Çağla Ö.

134

Akkuş Murat

221

Akpolat Veysi

216, 239, 248

Akyıldız Levent

5

Alp M. Nail

61, 145

Antar Saliha

38

Apak İsmail

128

Arısoy Özden

167

Arslan Seher G.

77

Asan Ali

58

Ateş Güngör

5

Avcı Alper

141, 207

Bakır Çetin

259

Balkan Mahmut

61, 145

Bayan Kadim

196

Bayrak H. Aylin

16

Bilek Bağdagül

44

Bilek Heval

34

Bozkurt Yaşar

253, 259

Budak Turgay

61, 65, 145

Cenger Derya H.

58

Çaça İhsan

44

Çakmak Gönül

128

Çelik M. Salih

248

Çiftçi Mahir

114

Çil Timuçin

10, 87

Çinal Adnan

244

Danış Ramazan

87, 149

Dedeoğlu Andaç

50

Demir Melek

58

Demirok Ahmet

244

Durakbaşa Oğuz

204

Ecer Sultan

155

Erdemoğlu Mahmut

145

Eren Şevval

207

Eşsizoğlu Altan

167, 228

Evsen M. Sıddık

259, 264

Gedik Abdullah

16

Girgin Nermin K.

120

Gökalp Deniz

87, 192

Gül Adem

244

Gül Kadri

21, 34, 234

Gülhan Barış

34

Güngör Mutlu

204

Gürel M. Emin

201

Harman Mehmet

29

İnanoğlu Kerem

134

İncecik Faruk

138

İpek Fikret

21

İslam Cihangir

204

Kale Ebru

102, 159

Kapan Murat

259

Kaplanoğlu İskender

221

Karabiberoğlu Sertan

155

Karabulut Aziz

114

Kararmaz Alper

134

Karazincir Olgun

134

Kavas Semra T.

58

Keklikçi Uğur

44, 248

Keleş Celalettin

91

Kelle İlker

69, 102, 159

Kılıç Adil

244

Kılınç İlhan

10, 16, 192

Kılınç Nihal

159

Korkmaz Özgür

1, 91

Köse Özkan

204

Kutlay Oya

120

Leblebisatan Göksel

138

Menteş Sultan E.

201

Meriç Faruk

177

Mertoğlu Oğuz

253

Meşe Sevim

34

Nergiz Şebnem

34

Nergiz Yusuf

221

Odabaş Bahadır

77

Okur Nilüfer

201

Okur Nurettin

110, 201

Onat Serdar

141

Onur Arzu

34

Oral Diclehan

65

Oruç Menduh

207

Önlen Yusuf

138

Özcan Mansur

10, 96, 196

Özçelik Cemal

141

Özekinci Selver

248

Özel A. Kadir

155

Özkan Mustafa

228

Özkaynak Veysi

96

Özmen Cihan A.

192

Özmen Şehmus

149

Öztürk Bülent

207

Saçar Mustafa

58

Saçar Suzan

58

Sak M. Erdal

259, 264

Sak Sibel

264

Sakar Nafi

65

Sezer Ç. Turgutalp

29

Şakalar Yıldırım B.

44

Şentürk Senem

185

Tabak Veysi

50, 128

Taçyıldız H. İbrahim

1

Tamam Banu

128

Tamam Yusuf

50, 128

Taş M. Ali

110, 155, 201

Taşdemir M.Serhan

221

Taşdemir Nebahat

50

Taşkesen Mustafa

110, 155

Temiz Hakan

181, 234

Toker Abit

120

Toktaş İzzettin

96

Tunik Selçuk

221, 248

Turgut Hüseyin

58

Turgutalp Sezer

196

Turhanoğlu Selim

134

Türker Gürkan

120

Türkyılmaz Ayşegül

65

Tüzün Yekta

10, 87, 196

Ülkü Refik

141

Ünlü M. Kaan

44, 248

Yalçın Murat

228

Yaşan Aziz

228

Yaşar Tekin

244

Yener H. İbrahim

244

Yıldırım Müzeyyen

177

Yıldız Tekin

5

Yılmaz H. Gülşen

1

Yılmaz H. Gülşen

91

Yılmaz Şerif

196

Yorgancılar Ediz

177

Zorlu Ferruh

253


35. CİLDİN KONU DİZİNİ


Atorvastatin, sıçan iskelet kası değişiklikleri ……………………...….221

Beta-hemolitik streptokok, antibiyotik duyarlılığı ……..………………………34

Bruselloz, endokardit ……….…………58

Çok dedektörlü tomografi, çocuk akciğer patolojileri ……………………………185

Depresyon, hemşirelerde …………….167

Diafragma rüptürü, dikiş iğnesinden ...207

Diyabet Tip 1, Hb A1c ……….……….87

Ektopik intranazal diş ………………..271

Ektopik nörohipofiz, cücelik ………...192

Epilepsi, karbamazepin, lipidleri …….128

Hasta memnuniyeti, Silvan Devlet Hastanesinde …………………………..96

İdrar kültürü, gram negatif bakterilerde antibiyotik direnci ……………………234

İskemi-reperfüzyon, akciğer, sıçan …..159

İskemi-Reperfüzyon hasarı, sıçan, akciğer, kalp …………………………………..102

İstemik strok, akut evre, beyin tomogrofisi …………………………………………50

İş memnuniyeti, anksiyete düzeyi, Üniversite hastanesinde ……………...228

Juvenil osteoporoz, Turner sendromu ...65

Kene ısırması, çocuk ………………...110

Konjuge hiberbilirubinemiler, Dupin-Johnson Sendromu …………………...196

Kontrasepsiyon yöntemlerinin etkinliği, Güneydoğu Anadolu'da ……………...265

Kraniotomi, venöz hava embolisi ……134

Küçük ve orta cerrahi, pre-operatif testler ………………………………………..120

Lupus nefriti, tedavi ………………….149

Manyetik alan ve manganın kemik mineral dansitesine etkisi ……………240

Manyetik alanın lens üzerine etkileri, ratlarda ……………………………….249

Meckel divertikülü, erişkin, komplikasyon …………………………………………91

Migren baş ağrısında tanı ve tedavi ….282

Miyokard infarktüsü, trombolitik tedavi ………………………………………..114

Miyokardiyal iskemi-reperfüzyon hasarı ………………………………………..211

Obstrüktif üropati, perkütan nefrostomi……………………………...16

Ostreoporoz tanısı, kemik mineral yoğunluğu ölçüm yöntemleri ………...216

Pemfligus, prognoz, tedavi ……………29

Periodontit, spiramisin, mekanik tedavi …………………………………………21

Peritonit, bakteriyel, spontan, mortalite …………………………………………10

Pnömoperikardium, künt göğüs travmasına bağlı ……………………...277

Pterjium ekzisyonu, mitomisin C, amniyon membran …………………….44

Pulmoner hidatik kist ……………...…280

Radyasyon hasarı ……………………...69

Segmenter ulna kırığı, çocuk ………...204

Siklik kusma sendromu ……………...201

Stoma komplikasyonları ………………..1

Suçiçeği, İTP ………………………...138

Şizofreni, kişilik ve çevre faktörleri …..38

Şüpheli hayvan teması, kuduz, Diyarbakır Devlet Hastanesinde …………………181

Tekrarlayan düşükler, sitogenetik …….61

Temporomandibuler eklem anatomisi ...77

Tifo, çocukta çoklu organ tutulumu …274

Tonsillektomi sonrası kanama ……….177

Travmatik kanalikül kesi tamiri, silikon tüp ……………………………………245

Trizomi 13, prenatal tanı …………….145

Tüberküloz, hepatotoksisite …………….5

Uterüs rüptürü, nedbesiz, insidans, tedavi ………………………………………..260

Üriner stres cerrahisi öncesi, ürodinamik değişkenler …………………………...254

Viral hepatit A ……………………….155

Yelken göğüs, non-invazif mekanik ventilasyon …………………………...141


VOLUME 35: SUBJECT INDEX

Atorvastatin, rat muscle necrosis …….221

Beta-hemolytic streptococcus, antibiotic susceptibility …………………………..34

Brucellosis, endocarditis ………………58

Conjugated hyperbilirubinemia, Dubin-Johnson Syndrome …………………...196

Craniotomy, venous air embolism …...134

Cyclic vomiting syndrome …………..201

Depression, in nurses ………………...167

Diabetes Type 1, Hb A1c ……………..87

Diaphragmatic rupture, needle ………207

Ectopic intranasal tooth ……………...271

Ectopic neurohypophysis, dwarfism ...192

Effects of magnetic field and manganese on bone mineral density ……………...240

Effects of magnetic field on lens, in rats ………………………………………..249

Epilepsia, carbamazepine, serum lipids ………………………………………..128

Flail chest, non-invasive mechanic ventilation ……………………………141

Hemorrhage after tonsillectomy ……..177

Ischemia-reperfusion injury, rat, lung, heart ………………………………….102

Ischemia-reperfusion injury, lung, rat .159

Ischemic stroke, acute phase, computed brain tomography ……………………...50

Job satisfaction, anxiety, hospital ……228

Juvenile osteoporosis, Turner syndrome …………………………………………65

Lupus nephritis, treatment …………...149

Meckel diverticulum, complication …...91

Migraine headache: Diagnostic and management approaches ……………..282

Minor surgery, pre-operative tests …...120

Multidetector CT, pediatric lung disease ………………………………………..185

Myocardial infarction, thrombolytic therapy ……………………………….114

Myocardial ischemia-reperfusion injury ………………………………………..211

Obstructive uropathy, nephrostamy …...16

Osteoporosis, bone mineral density measurement methods ……………….216

Patient pleasure, in Silvan State Hospital …………………………………………96

Pemhigus, prognosis, treatment ……….29

Peridontitis, spiramycin, mechanic treatment ………………………………21

Peritonitis, bacterial, spontaneous, mortality ………………………………10

Pneumopericardium due to blunt chest trauma ………………………………..277

Pterygium, surgery, mitomycin C, amniotic membrane …………………...44

Radiation-induced damage ……………69

Recurrent abortrons, cytogenetic ……...61

Schizofenia, personality and environmental factors …………………38

Segmental forearm fracture, child …...204

Cyst-cutaneous fistula caused by pulmonary hydatid cyst ……………...280

Stoma Complications…………………....1

Suspicious animal contact, rabies, in Diyarbakır State Hospital ……………181

Temporomendibular joint anatomy …...77

The effectiveness of contraception methods in Southeast Anatolia ………265

Tick bite in children ………………….110

Traumatic cannalicular incision, silicon tube …………………………………..245

Trisomy 13, prenatal diagnosis ………145

Tuberculosis, hepatotoxicity ……………5

Typhoid fever, multi-organ involvement in a child ……………………………..274

Urinary stress incontinence, preoperative urodynamic parameters ……………...254

Urine culture, gram negative bacteria, antibiotic susceptibility ………………234

Uterine rupture, unscarred, incidence, therapy ……………………………….260

Varicella, ITP ………………………..138

Viral hepatitis A ……………………..155
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə