Doldurma klavuzu
Yüklə 34.6 Kb.
tarix10.04.2016
ölçüsü34.6 Kb.
BEBEK ÖLÜMLERİ BİLGİ FORMU

DOLDURMA KLAVUZU
GİRİŞ

Bebek ölümü “doğumdan sonraki 365 gün içinde tüm nedenlerle meydana gelen ölümler”, perinatal ölümler “ölü doğumlarla birlikte ilk 7 gün içerisinde meydana gelen ölümler” olarak tanımlanmaktadır.

22 hafta ve 500 gramın üzerinde doğan bebekler için ölü doğumlarda bu form ile bildirilecek ve her bebek için ayrı form doldurulacaktır.

Aşağıda bebek ölümü sayısını ve nedenlerini belirlemeye yönelik hazırlanmış formun nasıl doldurulacağına ilişkin bilgiler bulunmaktadır.

Form hastane, sağlık ocağı ve AÇSAP merkezlerince ve hekim tarafından doldurulacaktır.

Sağlık evi ve bağlı köylerde meydana gelen bebek ölüm vakaları için form, bağlı olunan sağlık ocağı hekimi tarafından doldurulacaktır.

Ölen bebek ile ilgili bilgiler sağlık ocağı, doğumevi, devlet hastanesi, üniversite hastanesi, özel sağlık kuruluşu kayıtlarından yararlanılarak ya da ölen bebeğin yakınlarından elde edilecek bilgilerle doldurulacaktır.

Bağlı olduğu il dışında bir ilde ölen bebekler için ölüm bildirim formu ölümün gerçekleştiği yerde doldurulacak ve bebeğin geldiği ile de bilgi verilecektir.FORMUN DOLDURULMASI


Formu gönderen”

Formun ilk bölümü düzenleyen kuruluşa yöneliktir.

Bu kısma ölümü tespit eden kuruluşun bulunduğu il, ilçe ve formu dolduran kuruluşun adı ve formun doldurulduğu tarihi gün, ay, yıl olarak yazınız..
Ölen Bebeğin”

Bu bölüm ölen bebeğe ilişkin tanımlayıcı bilgileri içermektedir.Adı soyadı: Varsa bebeğin adı soyadını yazınız, bebeğe henüz ad konmamışsa “Bebek (Soyadı)” biçiminde doldurunuz.

T.C. Kimlik No: Varsa bebeğin kimlik numarasını yazınız.

Anne adı: Bebeğin annesinin adını yazınız.

T.C. Kimlik No: Annenin kimlik numarasını yazınız.

Baba adı: Bebeğin babasının adını yazınız.

T.C. Kimlik No: Babanın kimlik numarasını yazınız.

Doğum tarihi: gün, ay, yıl olarak yazınız.

Ölüm tarihi: gün, ay, yıl olarak yazınız.

Cinsiyeti: Erkek bebekler için “E”, kız bebekler için “K” kutucuğunu işaretleyiniz.

Adres-Telefon: Bu alana ölen bebeğin ailesinin adresi ve aileye ulaşılabilecek bir telefon numarası yazınız.

Yukarıdaki bilgileri varsa nüfus cüzdanından tam olarak yazınız. Nüfus cüzdanı yok ise beyana dayalı olarak doldurunuz ve ayrıca beyana göre doldurulduğunu belirtiniz.


Anne, Bebek, Gebelik ve Doğuma Ilişkin Bilgiler”

Bebeğin doğum şekli: Uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

Doğumun gerçekleştiği yer: Uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

Gebeliğin süresi: Ölen bebeğin kaç haftalık iken dünyaya geldiğini belirtiniz. (Biliniyorsa annenin son adet tarihine göre hesaplayınız)

Doğum ağırlığı: Biliniyorsa bebeğin doğumdaki ağırlığını gram cinsinden yazınız.

Anne-baba arasında akrabalık durumu: Uygun olan seçeneği işaretleyiniz, akrabalık var ise yakınlık derecesini belirtiniz (1.derece, 2.derece vs.).


Anne-baba arasında kan uyuşmazlığı: Uygun olan seçeneği işaretleyiniz, kan uyuşmazlığı var ise tipini belirtiniz (ABO uyuşmazlığı, Rh uyuşmazlığı vs.).

Annesinin bu doğumdaki yaşı: Ölen bebeğin doğumu sırasında annenin kaç yaşında olduğunu yazınız.


Annenin önceki gebelikleri: Ölen bebeğin öncesinde annenin kaç canlı doğumu, kaç kendiliğinden ve isteyerek düşüğü, kaç ölü doğumu olduğunu yazınız. Bu bölümü eğer varsa kayıtlarınızdan, yoksa annenin beyanı ile doldurunuz. Beyana göre doldurdu iseniz bunu form üzerinde belirtiniz.

Annenin bir önceki gebeliği ile ölen bebeğin doğumu arasındaki süre: Annenin bir önceki gebeliğinin sonlanması ile bu gebeliğinin başlangıcı arasındaki süreyi ay ve/veya yıl olarak yazınız. (Örn. 2 ay 2 yıl veya 26 ay )


Amniyon sıvısında mekonyum var mıydı?: Uygun olan seçeneği işaretleyiniz. “Doğumun gerçekleştiği yer” bölümü “evde kendi kendine” seçeneği ile cevaplandırılmış ise, son iki soruyu annenin veya yakınlarının beyanlarına göre doldurunuz. Beyana göre doldurdu iseniz bunu form üzerinde belirtiniz.

Bebeğin canlandırmaya ihtiyacı oldu mu?: Bebeğe doğumdan sonra resüsitasyon/canlandırma girişimi yapıldı ise “Evet” seçeneğini, aksi halde “Hayır” seçeneğini işaretleyiniz.

Bebekte sarılık oldu mu?: Uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

Fizyolojik olmayan sarılığın tanımları:


  • İlk 24 saatte sarılığın gözlenmesi

  • Term yenidoğanda total serum bilirubin düzeyinin yapay besleniyorsa 12 mg/dl, anne sütü alıyorsa 15 mg/dl den yüksek olması

  • Total serum bilirubin düzeyinin günde 5 mg/dl den fazla artması

  • Preterm yenidoğanda total serum bilirubin düzeyinin 15 mg/dl den yüksek olması

  • Klinik sarılığın term bebekte 1 haftadan, preterm bebekte 2 haftadan uzun sürmesi

  • Direkt bilirubin düzeyinin 1.5-2 mg/dl yi aşması.

Annenin tetanoz aşıları:

Kadınların doğurganlık çağları boyunca tetanostan korunmaları için ise aşağıdaki takvime göre 5 doz Td almaları sağlanmalıdır.


Doğurganlık Çağı (15–49 Yaş) Kadınlar İçin Erişkin Difteri-Tetanos Aşı Takvimi


Doz Sayısı

Uygulama zamanı

Koruma Yüzdesi

Koruma Süresi

Td–1

Gebeliğin 4. ayında

(ya da ilk karşılaşmada)

--

Yok

Td–2

Td 1’den en az 4 hafta sonra

% 80

1–3 Yıl

Td–3

Td 2’den en az 6 ay sonra

% 95

5 Yıl

Td–4

Td 3’den en az 1 yıl sonra

ya da bir sonraki gebelikte

% 99

10 Yıl

Td–5

Td 4’den en az 1 yıl sonra

ya da bir sonraki gebelikte

% 99

Doğurganlık çağı boyunca

Yukarıda verilen takvime göre annenin aşı durumunu “tam aşılı”, “eksik aşılı” veya “hiç aşısı yok” olarak işaretleyiniz.

Annenin gebelikteki izlem sayısı / izlemin gerçekleştiği kurum: Ölen bebeğin doğumundan önce annenin gebelik izlemlerinin sayısı ve izlemlerin nerede yapıldığını yazınız. İzlemler sırasında saptanan sorunları “Belirlenen sorunlar” bölümüne yazınız. Bu bölümü eğer varsa kayıtlarınızdan, yoksa annenin beyanı ile doldurunuz.

Bebeğin izlem sayısı / izlemin gerçekleştiği kurum: Ölen bebek doğumundan sonra hasta olmaksızın veya hastalık nedeni ile doktor / ebe tarafından görüldü ise kaç kez görüldüğünü yazınız. İzlemler sırasında saptanan sorunları “Belirlenen sorunlar” bölümüne yazınız. Bu bölümü eğer varsa kayıtlarınızdan, yoksa annenin beyanı ile doldurunuz.
Bu bölümde yer alan 3 soru neonatal tetanoz vakalarını ayırd etmek amacıyla sorulmaktadır:

Bebek doğduktan sonra ilk 2 gün normal emdi ve ağladı mı?: Uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

Yaşamın 3 – 28. günleri arasında emme zorluğu oldu mu?: Uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

Yaşamın 3 – 28. günleri arasında katılık / konvulsiyon oldu mu?: Uygun olan seçeneği işaretleyiniz.
Ölümün gerçekleştiği yer: Uygun olan seçeneği işaretleyiniz. Sağlık Kuruluşunda gerçekleşti ise kurumun açık adını yazınız.

Ölüm nedeni: Bebek ölümü, tabloda verilen dönemlerden (0. gün, 1-2 gün, 3-6 gün, 7-28 gün veya 29-364 gün) hangisinde gerçekleşti ise ilgili kutuda belirtilen seçeneklerden uygun olan seçilecek, belirtilen seçeneklerden birine uymuyor ise neden, diğer kısmına yazılacaktır.

Ölüm nedeni, ölüme neden olan temel durum olarak tek bir neden halinde yazılmalıdır.

Bebekte aynı anda birden fazla sorun ve hastalık olabilir, bunlar formun altına belirtilebilir ve bunlar bebek ölümünün ayrıntılı incelenmesinde yararlı olabilir, ancak temel ölüm nedeni kutucuklara işaretlenerek belirtilmelidir.

Kalp yetmezliği, solunum yetmezliği gibi semptom ve durumlar ölüm nedeni değildir.

Diğer kısmına


  • Tanımlar :

Masere ölü doğum: 22 hafta ve 500 gramın üzerindeki bebeklerde anne karnında ölümün ve maserasyonun gerçekleştiği ölü doğumlardır. (Maserasyon dokuların, su tarafından yumuşatılıp tahris olması durumudur.)

Taze ölü doğum: 22 hafta ve 500 gramın üzerindeki bebeklerde doğum eylemi sırasında veya hemen öncesinde gerçekleşen ölümlerdir.

Prematürite: Bebeğin 37. gebelik haftasını tamamlamadan doğması durumudur.


  • Kısaltmalar:

KKH: Konjenital Kalp Hastalığı

HF: Hidrops Fetalis

RDS: Respiratuar Distres Sendromu

ASYE: Akut Solunum Yolu Enfeksiyonu

İVH: İntra Ventriküler Hemoraji

EF: Eritroblastozis Fetalis


Formu dolduran kişi: Formu dolduran hekimin adı soyadı okunaklı biçimde yazılacaktır.

Kurumu/görevi: Çalıştığı kurum ve görevi yazılacaktır.

Kaşe ve imza: Formu dolduran kişinin kaşesi bu kısma basılacak, imzası bu kısma atılacaktır.

Kurum Amiri: Formu dolduran hekimin çalıştığı kurumun sorumlusu tarafından imzalanacak, adı soyadı okunaklı biçimde yazılacaktır.

Sağlık Müdürlüğü Sorumlu: Bu bölüm İl sağlık müdürlüğünden sorumlu kişi tarafından imzalanacak, adı soyadı okunaklı biçimde yazılacaktır.

Form doldurularak İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilecek, buradan da elektronik kopyası AÇSAP Genel Müdürlüğü’ne iletilecektir.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə