Ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı Fəsil 1 Giriş
Yüklə 0.6 Mb.
səhifə2/9
tarix27.02.2016
ölçüsü0.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Cədvəl 3.1. YADİDP üzrə strateji məqsəd, hədəf və göstəricilərin xülasəsi

Strateji məqsədlər

Hədəflər

Monitorinqlərin və baza ilinin göstəriciləri

1. Makroiqtisadi sabitliyi saxlamaqla və qeyri-neft sektorunu tarazlı inkişaf etdirməklə davamlı iqtisadi artımın təmin edilməsi

1. İnflyasiya səviyyəsinin 2008-2010-cu illərdə ilbəil azaldılmaqla idarəolunan həddə saxlanılmasını, 2011-ci ildən isə bu göstəricinin birrəqəmli çərçivədə olmasını təmin etmək

inflyasiya səviyyəsi - 16,7 % (2007)


2. 2008-2015-ci illərdə adambaşına ÜDM-in həcmini 2 dəfə artırmaq

adambaşına ÜDM-in həcmi - 3168,5 manat (2007)

3. 2008-2015-ci illərdə qeyri-neft sektoru üzrə ÜDM-in real həcmini 2 dəfə artırmaq

qeyri–neft sektoru üzrə ÜDM-in həcmi - 9,5 mlrd. manat (2007)


4. 2008-2015-ci illərdə qeyri-neft sektoru üzrə ÜDM-in orta illik real artım tempini minimum 7-8% civarında saxlamaq

2007-ci ilə qeyri-neft sektoru üzrə ÜDM-in real artımı - 11,3%


2. Əhalinin gəlir əldə etmək imkanlarının genişləndirilməsi, yoxsul əhalinin sayının əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması

5. 2015-ci ilin sonunadək ölkədə yoxsulluğun səviyyəsinin 2 dəfə azaldılmasına nail olmaq

yoxsulluq səviyyəsi - 15,8% (2007)

6. 2015-ci ilin sonunadək işsizlik səviyyəsini 3-4% həddinədək azaltmaq

işsizlik səviyyəsi - 6,5% (2007)


3. Səmərəli sosial müdafiə sistemini inkişaf etdirməklə yaşlı əhalinin, aztəminatlı ailələrin və sosial cəhətdən xüsusilə həssas qrupların sosial riskinin azaldılması

7. Minimum əməkhaqqının və əmək pensiyalarının baza hissəsinin mütəmadi olaraq artırılmasını və 2011-ci ildən ölkə üzrə yaşayış minimumu səviyyəsini üstələməklə müəyyənləşdirilməsini təmin etmək

ölkə üzrə yaşayış minimumu - 70 manat (2008)
minimum əməkhaqqı - 60 manat (2008-ci ilin əvvəlinə)
əmək pensiyanın baza hissəsi - 60 manat (2008-ci ilin əvvəlinə)

8. Ünvanlı dövlət sosial yardımının təyin edilməsi üçün ehtiyac meyarınının həddini yaşayış minimumu səviyyəsinə uyğunlaşdırmaq məqsədilə mərhələlərlə artırmaq

ünvanlı dövlət sosial yardımı üçün ehtiyac meyarının həddi - 45 manat (2008-ci ilin əvvəlinə)4. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması tədbirlərinin sistemli şəkildə davam etdirilməsi

9. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmaq

yaşayış üçün “yararlı” yerlərdə məskunlaşmış qaçqınların və məcburi köçkünlərin say nisbəti - 46% (2007)

10. Qaçqınlar və məcburi köçkünlər arasında məşğulluq səviyyəsini ölkə üzrə orta məşğulluq səviyyəsinə çatdırmaq

qaçqınlar və məcburi köçkünlər arasında məşğulluq səviyyəsi - 31,7% (2007)

5. Təhsil və səhiyyə sahəsində əsas xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və onları əldə etmək üçün bərabər imkanların yaradılması

11. 2015-ci ilin sonunadək məktəbyaşlı uşaqların ümumi təhsil (I-XI sinif) almalarını tam təmin etmək

xalis qeydiyyat əmsalı (2007):

ibtidai təhsil üzrə - 94,9%

əsas təhsil üzrə - 79,9%

orta təhsil üzrə - 48,8%12. 2015-ci ilin sonunadək məktəbəqədər təhsil ilə əhatə olunmuş uşaqların sayını 2 dəfə artırmaq

məktəbəqədər təhsilin əhatə dairəsi - 17,2% (2007)13. 2015-ci ilin sonunadək təhsil sistemində bütün şagirdlərin kompyuterə və internetə çıxışını tam təmin etmək


orta ümumtəhsil müəssisələrində kompyuter - şagird nisbəti (2007):

ümumilikdə - 47

V-XI-cu siniflər üzrə - 29
internetə çıxışı olan orta ümumtəhsil məktəblərinin xüsusi çəkisi – 3% (2007)


14. 2015-ci ilin sonunadək 1 yaşınadək uşaqlar arasında ölüm hallarının səviyyəsinə gorə Avropa ölkələri üzrə orta gostəriciyə çatmaq

1 yaşınadək uşaqlar arasında ölüm halları - hər 1000 nəfər diri doğulana hesabı ilə 12,1 (2007)


15. 2015-ci ilin sonunadək ana ölümü hallarının səviyyəsinə görə Avropa ölkələri üzrə orta göstəriciyə çatmaq

ana ölümü halları - hər 100000 nəfərə 35,5 (2007)


16. 2015-ci ilin sonunadək vərəm, malyariya, brusellyoz xəstəliklərinin yayılmasının qarşısını almaq

vərəmə yoluxanların sayı - 7783 (2007)

malyariyaya yoluxanların sayı - 106 (2007)

brusellyoza yoluxanların sayı - 475 (2007)


17. 2010-ci ilin sonunadək İİÇV/QİÇS hallarının yayılmasının qarşısını almaq

İİÇV/QİÇS-ə yoluxanların sayı -1379 qeydə alınmış hal (2007)

18. 2015-ci ilin sonunadək orta ömür uzunluğunu 76 yaşa, o cümlədən qadınlar arasında 77,5 və kişilər arasında 74,5 yaşa çatdırmaq

orta ömür uzunluğu - 72,4 il (2007), o cümlədən:

kişilər arasında - 69,7 il (2007)

qadınlar arasında - 75,1 il (2007)


6. Sosial infrastrukturun inkişaf etdirilməsi, kommunal xidmətlər sisteminin təkmilləşdirilməsi

19. 2015-ci ilin sonunadək yerli bulaqlardan və yeraltı su mənbələrindən istifadə etməklə rayon mərkəzlərində və kəndlərdə etibarlı su təchizatı sistemi yaratmaq və mərkəzləşdirilmiş su təchizatı sistemi vasitəsilə bütün əhalini keyfiyyətli içməli su ilə təmin etmək

rayon mərkəzlərində və kəndlərdə etibarlı su təchizatı ilə təmin edilmiş əhalinin say nisbəti - 46,5% (2007)

20. 2015-ci ilin sonunadək ölkənin şəhər və qəsəbələrinin təmizləyici qurğular və kanalizasiya xidmətləri ilə tam təmin edilməsi

mərkəzləşdirilmiş qaydada kanalizasiya xidmətləri ilə təmin olunmuş əhalinin say nisbəti -33,7%(2006)

21. Ev təsərrüfatlarının mərkəzləşdirilmiş xətt vasitəsilə qazla təminatını daha da yaxşılaşdırmaq

ev təsərrüfatlarının qazla təmin olunma səviyyəsi - 81,2% (2007)

22. 2015-ci ilin sonunadək yaşayış və qeyri-yaşayış binalarını istilik təchizatı ilə tam təmin etmək

yaşayış binalarının istilik təchizatı səviyyəsi - 22,7% (2006)23. 2015-ci ilin sonunadək daxili resurslar hesabına ölkənin elektrik enerjisinə ehtiyacının tam ödənilməsi və ev təsərrüfatlarının fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin edilməsi

ölkə üzrə elektrik enerjisinin istehsalı – 21,4 mlrd kvt/saat (2007)24. 2015-ci ilin sonunadək bütün ev təsərrüfatlarına məişət tullantıları sahəsində xidmətin göstərilməsi

Bakı şəhəri üzrə 700 min abunəçiyə bu sahədə xidmət göstərilir (2006)

25. 2015-ci ilin sonunadək hər 100 nəfərə düşən telefon aparatlarının sayını şəhərlərdə və rayon mərkəzlərində 50-yə, kənd yerlərində 30-a çatdırmaq

hər 100 nəfərə düşən telefon aparatlarının sayı - 14,6 (2007)
şəhərlərdə - 33 (2007)

kəndlərdə - 9,4 (2007)26. 2015-ci ilin sonunadək hər 100 nəfərə düşən internet istifadəçilərinin sayını 50-yə çatdırmaq

internet istifadəçilərinin sayı - hər 100 nəfərə 12 (2007)

27. 2015-ci ilin sonunadək ölkənin avtomobil yollarının 2800 km-lik hissəsini beynəlxalq standartlara uyğun olaraq yenidən qurmaq

beynəlxalq standartlara uyğun olaraq yenidən qurulmuş avtomobil yolları - 1020 km (2007)

7. Ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması, ətraf mühitin davamlı idarə olunması

28. 2015-ci ilin sonunadək meşə sahələrinin ümumi torpaq sahələrinə olan nisbətini 12,5%-ə qədər artırmaq

meşə sahələrinin ümumi torpaq sahələrinə olan nisbəti - 11,5% (2007)

29. 2015-ci ilin sonunadək mühafizə olunan ərazilərin sahəsinin ümumi əraziyə olan nisbətini 12%-dək artırmaq

mühafizə olunan ərazilərin sahəsinin ümumi əraziyə nisbəti - 8,1% (2007)

30. 2015-ci ilin sonunadək energetika sektorunda istixana effekti yaradan emissiyaların azaldılması üçün 1 kvt enerjiyə sərf olunan şərti yanacağın miqdarını 20% azaltmaq

1 kvt enerjiyə sərf olunan şərti yanacağın miqdarı - 386 qram (2006)

31. 2015-ci ilin sonunadək respublika ərazisində çirkab suların tam təmizlənməsinə nail olmaq

respublika ərazisində çirkab suların təmizlənmə səviyyəsi - 57,9% (2006)


32. 2015-ci ilin sonunadək böyük şəhərlərdə yaranan bərk məişət tullantılarının 80%-ə qədərinin utilizə edilməsi və zərərsizləşdirilməsinə nail olmaq

böyük şəhərlərdə bərk məişət tullantılarının utilizə edilməsi və zərərsizləşdirilməsi səviyyəsi - 10,9% (2006)

8. Gender bərabərliyinin dəstəklənməsi

33. 2015-ci ilin sonunadək qərarların qəbul edilməsi prosesində qadınların iştirak səviyyəsinin yüksəldilməsini təmin etmək

mərkəzi icra strukturlarının rəhbərləri arasında qadınların iştirak səviyyəsi - 4 % (2007)
parlament üzvləri arasında qadınların iştirak səviyyəsi - 11,2% (2005)
bələdiyyə üzvləri arasında qadınların iştirak səviyyəsi - 4,08% (2004)
hakimlər arasında qadınların iştirak səviyyəsi - 16% (2007)

9. İnstitusional islahatların davam etdirilməsi və dövlət idarəetməsinin təkmilləşdirilməsi

34. 2015-ci ilin sonunadək idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və Avropa Birliyinin (AB) standartlarına uyğunlaşdırılması
Fəsil 4
Makroiqtisadi sabitlik və iqtisadi artım

4.1. Yoxsulluqla əlaqə
Yoxsulluq sosial və institusional məsələlərlə yanaşı, iqtisadi məsələləri də əhatə edən çoxşaxəli bir problemdir. Yoxsulluğun azaldılması yalnız iqtisadi siyasət sahəsində həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində əldə edilməsə də, iqtisadi artım və makroiqtisadi sabitlik kimi məsələlər yoxsulluğun azaldılmasına zəmin yaradaraq, çoxşaxəli və davamlı inkişaf tempinin təmin edilməsində mühüm amildir.

İqtisadi artımın davamlılığını təmin edən ən başlıca cəhətlərdən biri iqtisadi inkişafın sahəvi və coğrafi diversifikasiyasıdır. Bu baxımdan, qeyri-neft sektorunun inkişafı, həmçinin, regionların tarazlı inkişaf etdirilməsi xüsusi önəm daşıyır. Məhz dayanıqlı iqtisadi artım makroiqtisadi sabitliyin əsasını təşkil etməlidir.

Makro səviyyədə iqtisadi sabitliyin qorunub saxlanılması ölkənin bütün dövlət xərclərinin davamlı və inflyasiya yaratmayan şəkildə idarə edilməsini tələb edir. Tədqiqatlar göstərir ki, inflyasiyanın sürətli artımı ilk növbədə əhalinin yoxsul təbəqələrinə daha ağır zərbə vuraraq, yoxsulluq həddindən bir az yuxarı səviyyədə olan ailələrin yoxsulluğa düçar olmalarına gətirib çıxarır. Bu baxımdan makroiqtisadi sabitlik, davamlı olaraq iqtisadi artımın təmin edilməsi, ölkənin gəlir və xərclərinin səmərəli idarə edilməsi mühüm əhəmiyyətə malikdir.

4.2. Mövcud vəziyyət və əsas problemlər
Son illərdə aparılan uğurlu iqtisadi siyasət nəticəsində ümumi makroiqtisadi sabitlik qorunub saxlanılmış, iqtisadi artımın davamlılığı təmin edilmiş, sahibkarlığın inkişafı geniş vüsət almış, xüsusilə regionlarda yeni iş yerlərinin yaradılması genişləndirilmişdir. Bütün bunlar əhalinin gəlir əldə etmək imkanlarının artmasına və rifahının əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmasına təsirini göstərmişdir.

4.1 nömrəli cədvəldən göründüyü kimi, Azərbaycanda ÜDM-in 2004-2007-ci illər üzrə yüksək artım sürəti ölkənin bu göstərici üzrə nəinki regionda, hətta dünyada liderlik mövqeyi əldə etməsinə gətirib çıxarmışdır.1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə