Av yili (1 Nisan 2013-31 Mart 2014) av turiZMİ uygulamalarini iÇERİr esas ve usuller
Yüklə 0.84 Mb.
səhifə1/8
tarix26.04.2016
ölçüsü0.84 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
2013-2014 AV YILI (1 Nisan 2013-31 Mart 2014)

AV TURİZMİ UYGULAMALARINI İÇERİR

ESAS ve USULLER

 1. AVINA İZİN VERİLEN AV HAYVANI TÜRLERİ, AVLANMA TARİHLERİ, SÜRESİ ve AVLANMA ZAMANI

 1. Avına İzin Verilen Türler

 1. Anadolu yaban keçisi (Capra aegagrus aegagrus, Wild goat, Bezoarwild, Bauguetin)

 2. Çengelboynuzlu dağ keçisi (Rupicapra rupicapra asiatica, Anatolian chamois, Gamse-Gamswild, Chamois)

 3. Kızıl geyik (Cervus elaphus, Mideastern Red Deer, Red Deer, Rothirsch-Rotwild, Cerfrouge)

 4. Ceylan (Gazella marica, gazelle, gazelle, gazelle)

 5. Anadolu yaban koyunu (Ovis gmelinii anatolica, Konya Mouflon)

 6. Karaca (Capreolus capreolus, Reo deer, Reh, Chevreuil)

 7. Yaban domuzu (Sus scrofa, Wild boar, Wildschwein, Sanglier)

 8. Melez yaban keçisi (Hybrid ibex, Hybrid wild goat)

 9. Tilki (Vulpes vulpes, Fox, Fuchs, Renard)

 10. Çakal (Canis aureus, Jackal, Schakal, Chacal dore)

 11. Merkez Av Komisyonu kararı ile avına izin verilen türler (Keklik, Çulluk, Tavşan ve özel izinle avlatılacak Sülün)

 1. Avına izin verilen av hayvanlarının cinsiyeti

Yaban domuzu, tilki ve çakal dışındaki türlerin erkek bireyleri avlanır, ancak çengelboynuzlu dağ keçisinin hatayla avlanan dişi bireyleri cezalı avlama olarak işlem görmez.

 1. Sonradan av turizmi kapsamına alma

Avına izin verilen av hayvanlarının dışındaki av hayvanı türlerinin ve izin verilen sahaların dışındaki sahaların av turizmi kapsamına alınması durumunda, av organizasyonlarıyla ilgili kurallar daha sonra belirlenip, duyurulur ve “www.milliparklar. gov.tr” internet adresinde yayınlanır.

1. maddenin (k) fıkrası kapsamında olan türlerin av turizmi kapsamında avlattırılmasıyla ilgili çalışmalar tamamlandığında kural ve ücretler belirlenir, duyurulur. 1. Avlanma Süreleri

Tablo 1:Türlere Göre Avlanma Tarihleri/Dönemleri

AV HAYVANLARI

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Karaca

01.05.2013

31.10.2013

X

X

X

X

X

XCeylan

01.09.2013

15.12.2013

X

X

X

X

Kızıl geyik

01.09.2013

31.01.2014

X


X

X

X

X

Çengelboynuzlu dağ keçisi

01.08.2013

31.12.2013


X

X

X

X

X

Anadolu yaban koyunu

01.09.2013

31.01.2014

X


X

X

X

X

Anadolu yaban keçisi (HB/Ş dahil)

01.08.2013

31.03.2014

X

X

X

X

X

X

X

X

Melez yaban keçisi

01.08.2013

31.03.2014

X

X

X

X

X

X

X

X

Yaban domuzu

Sürek avı

01.09.2013

20.02.2014

X

XX

X

X

X

Bek avı

01.04.2013

31.03.2014

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

YHGS’de bek avı

01.07.2013

31.12.2013X

X

X

X

X

X

Çakal

15.08.2013

31.01.2014

XX

X

X

X

X

Tilki

15.10.2013

15.01.2014

X

X

X

X

MAK kararıyla izin verilen türler

MAK kararıyla belirlenen tarihler 1. TANIMLAR ve KISALTMALAR

 1. Tanımlar

Avlama Ücreti : Her bir av hayvanının trofe ve ağırlığına göre belirlenen standart ücret

Avlanma İzin Ücreti : Her bir av hayvanı türüne göre, bu kararlar kapsamında belirlenen sayı kadarının avlanma hakkını elde etmek için belirlenen ücret

Acente : Av turizmi izin belgeli seyahat acenteleri

Trofe : Av ve yaban hayvanının boynuz, diş, post ve benzeri hatıra değeri taşıyan parçaları

Trofe Ücreti : Her bir av hayvanı türü için standardın dışındaki ölçüm sonucu oluşan nitelik; artı trofe değeri

İl Geneli : Yaban hayatı geliştirme sahaları ve örnek avlaklar dışında kalan sahalar

Tamim : 2012-1 sayılı Av Turizminde Katılım Payı Tamimi

Katılım Payı : Avlama ücretlerinden, tamim kapsamında işbirliği yapılan köy ve belediyelere aktarılan pay

Melez Yaban Keçisi : Kültür ırkı keçi ile yaban keçisinin çiftleşmesi sonucu oluşan bireyler

Kazık Boynuz : Boynuzu olmayan ya da tek boynuzu olan erkek kızıl geyik

Cezalı Avlama Ücreti : Bu kararlar kapsamında avına izin verilen türlerin, belirlenen nitelikleri (yaş, cinsiyet, trofe ) dışındaki bireylerin avlanması durumunda alınacak ücret

Toplam avlama ücreti : BP+KP= Bakanlık payı ve katılım payı ücretinin toplamı 1. Kısaltmalar

AÜ: Avlama ücreti, AİÜ: Avlanma İzin Ücreti, TAÜ: Toplam Avlama Ücreti, BP: Bakanlık Payı; KP: Katılım Payı, KDV: Katma Değer Vergisi, BB: Belde Belediyesi, KTK: Köy Tüzel Kişiliği, KAK: 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, MAK: Merkez Av Komisyonu, YHGS: Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, DA: Devlet Avlağı, OİM: Orman İşletme Müdürlüğü, OİŞ: Orman İşletme Şefliği, TL: Türk Lirası, MYK: Melez Yaban Keçisi, HB/Ş: Hatalı Boynuzlu/Şelek Teke, GARVÖT: Günlük Avlanma Raporu ve Ödeme Taahhütnamesi, ABF: Av Bildirim Formu.

 1. GENEL HÜKÜMLER

 1. Ücretler TL cinsindendir.

 2. Yerli avcı kotaları Genel Müdürlükçe tahsis edilir.

 3. Yerel kotalar Bölge Müdürlüklerince tahsis edilir.

 4. Avlama süresi yerli/yerel avcı için birbirini izleyen 5 (beş) gün, yabancı avcı için birbirini izleyen 10 (on) gündür. İhale kotasıyla avlanan yerli avcı için bu süre 10 (on) gündür.

 5. Yerel avcı kotasına avlağa mülki sınırları olan ilçelerde son 5 yıldır ikamet eden avcılar başvurabilir. Kota tahsisinde; Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığınca verilen “Özürlüler Kimlik Belgesi” sahibi avcılara, köyde/belde de ikamet eden kişilere, ilk kez başvuranlara öncelik verilir.

 1. Yabancı avcı kotaları, karaca ve yaban domuzu hariç Bölge Müdürlüklerince ihale edilir.

 2. İhale edilip alıcısı bulunamayan kotalar yerli avcılara tahsis edilir, bu kotalar acentelere kesinlikle tahsis edilmez.

 1. İhale edilen sahalarda; ücretler ile katılım payı oranları ihale şartnamelerinde yer alır.

 1. İhale edilen sahalarda izin verilen hayvan sayısından fazla avlanması durumunda (dişi, yavru, erkek) bir kotanın ihale bedelinin 4 katı bedel ödenir.

 1. İhalelere, av turizmi kapsamında düzenlenen av organizasyonlarından en az birisini başarıyla tamamlayan ve bunu kanıtlayan av turizmi izin belgesi sahibi acenteler katılabilirler.

 2. İhale kotası olmayan sahalarda (kotası ihale edilmeyen sahalarda) yerli ve yerel avcı kotalarının, acenteler aracılığıyla yabancı avcı için tahsis edilmesi durumunda aynı sahanın toplam yerli avlama ücretine, hesaplanan trofe ücretinin eklenmesi sonucu elde edilen rakamın % 50 fazlası uygulanır. İhale kotasının olduğu sahalarda artırımlı ihale bedeli üzerinden ücretlendirilerek tahsis yapılır. Tahsis yapılan bu kotalar bir kez kullanılır. Ücret organizasyon bitiminde tahsil edilir.

 3. Kotalar, tahsis edilenlerde 1 (bir), ihale edilenlerde en fazla 2 (iki) defa kullanılır. İhale edilen avlaklarda bir kotaya en fazla iki kez izin verilebileceği şartname ve sözleşmelerinde belirtilir.

 4. Devlet misafirleri-diplomat kimliğine sahip yabancılar tablolarda gösterilen yabancı avcı ücretiyle (avlama ücreti+KDV) avlanabilirler. Müracaatlar Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Genel Müdürlüğe yapılır. İzin belgeleri Genel Müdürlükçe düzenlenir.

 5. Devlet misafiri ve diplomatik kimlik sahibi yabancı avcı ücretlerinde karşılıklılık ilkesi ve uluslararası sözleşme hükümleri saklıdır.

 6. Türklük Belgesi sahibi Batı Trakyalı Türkler ile 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesi kapsamındaki belge sahibi olanlara verilen yabancı avcılık belgesi sahibi avcılar, yerli/yerel avcı kotasına başvurabilirler. Bunlara yerli/yerel avcı ücretleri uygulanır.

 7. YHGS dışındaki ihale edilen sahalarda işleticinin talep etmesi durumunda, her 1 (bir) ihale kotasıyla birlikte 2 (iki) yaban domuzu ücretsiz olarak avlatılabilir. Anılan hükmün ihale şartnamesinde yer alması durumunda uygulama yürütülür, aksi durumda uygulama yürütülmez. Tablo 3’te belirtilen kotaların (bunlar tahsis edilecektir) dışında kota ihalesi ya da kota tahsisini alan işletici/acente; tarım arazilerine zarar verildiğinin il şube müdürlüğünce tespit edilen YHGS’lerde, her bir ihale kotasıyla 2 (iki) yaban domuzunu ücretsiz olarak avlattırabilir. Bu durum ihale şartnamesinde ya da tahsis yazısında belirtilir. YHGS’lerde yaban domuzu av organizasyonları, bek avlanma şekliyle yapılır.

 8. İl genelindeki sahalarda yapılacak av organizasyonlarında av organizasyonuna başlamadan önce il şube müdürlüğü yetkilileriyle birlikte organizasyonun gerçekleştirileceği yer belirlenir. İzin belgesi belirlenen bu alan için düzenlenir.

 9. 18.12.1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği ile 15.7.1950 tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun hükümleri saklı olup, anılan mevzuat hükümlerinin uygulanacağı veya bu yönde sorun oluşturan sahalarda av organizasyonundan önce güvenlik birimleri ve mülki amirliklerle iletişim kurulduktan, onay alındıktan sonra av organizasyonları yürütülür.

 10. Yaralamalarda tüm türlerde kota kullanılmış kabul edilir ve aşağıda belirtilen ücretler alınır:

 1. Karacada, 351-500,00 gr arası için belirlenen ücret

 2. Yaban domuzunda, tablosundaki 1 (bir) yaban domuzu için belirlenen ücret

 3. Çengelboynuzlu dağ keçisinde, 90-99,99 puan arası için belirlenen ücret

 4. Kızıl geyikte, avlama ücretine 8.01-9.00 kg arası olan ücretin eklenmesi sonucu bulunan ücret

 5. Yaban keçisinde, 100 cm'ye kadar olan avlama ücreti için belirlenen ücret

 6. Ceylanda, avlama ücreti

 7. Melez yaban keçisinde avlama ücreti

 8. Yukarıda belirtilenlerin dışındaki türlerde ise avlama ücretinin aynısı

 1. Her avcıya, yaban keçisi, melez yaban keçisi, çengelboynuzlu dağ keçisi, kızıl geyik ve ceylan kotalarından birer, kotalarının boş olması durumunda ikinci izin verilebilir; kotanın boş olması durumunda istemde bulunulan kadar karaca kotası tahsis edilebilir.

 2. Yaban domuzu bek avı hariç diğer av hayvanlarının av organizasyonları, avlanma zamanı içinde yürütülür, Yaban domuzu bek avları gece de yapılabilir. Yaban domuzu bek avı organizasyonlarında yemleme yapılabilir. Sürek avı yalnızca yaban domuzu, çakal ve tilki avlarında uygulanabilir. Bunun dışında, Kanun ve MAK kararıyla belirlenen avlanma esas ve usulleri geçerlidir.

 3. Yaban domuzu av organizasyonları bek, sürek ve yürüyüş avı şeklinde; diğer türlerin av organizasyonları yürüyüş ve bek avı şeklinde yapılır. Yaban domuzu sürek avı hariç diğer av organizasyonlarında kesinlikle köpek kullanılmaz.

 4. Örnek avlaklarda avlanma, planındaki yıllık hasat tablosuna göre yapılır.

 5. Bütün türlerde trofe ölçüm ya da tartımları; şube müdürünün yetki verdiği bakanlık görevlisince yapılır; yerli/yerel avcı veya acente yetkilisiyle birlikte kayıt altına alınır.

 6. İlgili tarafından ava eşlik eden Bakanlık görevlisine ölçüm ya da tartımın yaptırılmaması durumunda cezalı avlama ücretleri uygulanır.

 7. Katılım payları, tablolarda belirtilen KDV hariç avlama ücretinden verilir.

 1. İhale edilen sahalarda muhammen bedelin artırımlı miktarından verilir.

 2. BB ya da KTK’dan yatırılacak bedel makbuz (Gelir makbuzu, tahsilat makbuzu, harcama pusulası gibi) karşılığı yapılır; verilmemesi durumunda katılım bedeli ödenmez.

 1. Tamimin 8. maddesi kapsamında BB/KTK’lara aktarılacak katılım payı miktarının 400 TL ve altında olması halinde organizasyonun yapıldığı yerlere eşit olarak dağıtılır.

 1. AVLANMA İZİN ÜCRETİ ve AVLAMA ÜCRETİ

 1. Avlanma izin ücretleri av hayvanı türlerine göre tablolarında yeralmaktadır.

 2. Avlanma izin ücretlerine KDV dahildir. Avlanma izin ücreti, avlama ücretlerine mahsup edilmez.

 3. Avlanma izin ücreti, izin belgesindeki her bir avcıdan avına izin verilen miktardaki her av hayvanı türü ve sayısı için alınır. Bu miktar Bakanlıkça av turizmi kapsamında avına izin verilen türlerde bir adet, diğer türlerde ise bu kararlar kapsamında kendi bölümlerinde belirtilen sayı kadardır.

 1. Boş kalan/boşalan yabancı avcı kotası ve ihale edilen sahalarda ihale kotasıyla avlanacak yerli avcılar, yabancı avcılar için belirlenmiş olan avlanma izin ücretleriyle avlanır.

 2. Sahada aynı avcıya birden fazla av hayvanı türü için verilecek izinlerde her bir tür için belirlenmiş avlanma izin ücretleri ayrı ayrı; izin verilen her bir av hayvanı kotası için ayrı ayrı avlanma izin ücreti alınacaktır. Yaban domuzunda, izin verilen yaban domuzu sayısı için her bir avcıdan avlanma izin ücreti alınacaktır.

 1. Avlanma izin ücreti, güvenlik önlemleri dışında iade edilmez aynı ya da başka bir yerli/yabancı avcı için ve başka tarihlerde kullanılamaz. Ücret iade talepleri av yılı içinde türün avlanma tarihleri içinde değerlendirilir.

 1. Ücret iade talepleri 15 gün içinde değerlendirilir.

 2. Güvenlik önlemleriyle ilgili sorun olan yerlerde avlanma izin ücretleri emanet hesaplarında av organizasyonunun sonuçlanacağı tarihe kadar tutulur, güvenlik güçleri tarafından organizasyona izin verilmemesi halinde ücret iade edilir.

 1. Avlama ücretleri türlere göre tablolarında belirtilmiştir. Bu ücretlere et bedeli-değeri dahildir. İhale edilen sahalarda toplam avlama ücreti; ihale bedelidir.

 1. Yerel avcılar, karaca ve HB/Ş dışında yerli avcılara uygulanan avlama ücretlerinin % 40'ını ödeyerek avlanabilir. Yerel avcılara trofe ücretinde (+1 cm, kg, puanlama) bu indirim oranı uygulanmaz, yerli avcılara uygulanan ücretlerin aynısı uygulanır.

 1. Peşin tahsil edilen ücretler dışındaki tüm ücretler GARVÖT’ün tanziminden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tebliğ edilir ve tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde tahsil edilir. 15 (onbeş) gün içinde ödenmeyen ücretlerle ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Tahakkuk ettirilen avlama ücretleriyle ilgili itirazlar il şube müdürlüğünce değerlendirilir.

 2. “Avlanma İzin Ücreti” ve “Avlama Ücreti”nde KDV oranı % 18’dir.

 1. Tüm avlama ücretleri ile cezalı avlama ücretleri KDV hariçtir.

 2. Avlanma izin ücreti KDV dahildir.


  1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə