Akıncıtürk İhsan Dikmen İlköğretim Okulu
Yüklə 33.65 Kb.
tarix27.04.2016
ölçüsü33.65 Kb.
Akıncıtürk İhsan Dikmen İlköğretim Okulu

Adı Soyadı:...............................................

Sınıfı No: 4-C /…… Toplama-Çıkarma işlemleri

 • Aşağıda yazılı olarak verilen doğal sayıları yazarak toplama işlemlerini örneğe uygun yapınız.

  -On iki bin dört yüz on

  -Sekiz bin dört

  -Yüz altmış bin sekiz yüz elli beş


  1 2 4 1 0

  8 0 0 4

  + 1 6 0 8 5 5

  1 8 1 2 6 9


  -On dokuz bin yüz sekiz

  -Yedi yüz on altı bin yedi yüz kırk altı

  - Doksan altı bin kırk iki

  - Dokuz

  - Sekiz yüz bin seksen yedi

  - Yedi yüz doksan üç

  - Elli altı bin yüz bir  - Yetmiş beş

  - Altı yüz on dört bin beş yüz

  - Beş bin kırk

  - Seksen bin yedi yüz yedi  - Dokuz yüz altı

  - Sekiz


  - İki yüz altı bin on

  - Altı bin üç yüz elli yedi
  - Altı yüz otuz beş

  - Beş yüz kırk altı bin bir

  - Dört bin dört yüz dokuz

  - Kırk altı bin altı yüz on yedi
  - Altmış bin dört yüz elli

  - Dört yüz beş

  - On sekiz

  -Dokuz yüz yetmiş bin seksen
  - Elli beş bin beş yüz beş

  - Beş yüz beş

  - Sekiz bin kırk

  - Dört yüz yetmiş bin seksen altı


  - Üç

  - Beş yüz altı bin kırk yedi

  - Elli bir bin dört yüz yirmi

  - Bin beş
  - Elli bin üç yüz otuz

  - Sekiz yüz doksan

  - Dört yüz yirmi bin altı yüz dört

  - Seksen altı bin doksan

  - Yüz beş

  - Altı bin yedi yüz elli iki

  - Yüz bin beş yüz otuz

  - Yedi


  - Altı bin kırk üç

  - Seksen yedi

  - Yüz yedi bin seksen yedi

  - Dört bin beş

  - On altı

  - On altı

  - Altmış altı bin yüz yirmi yedi

  - Dokuz yüz on

  - Yedi yüz elli bin elli
  -Seksen bin dört

  - Elli üç

  - Altı yüz bin

  - Beş bin on altı


  - Dokuz yüz elli dört

  - Seksen altı bin seksen altı

  - Kırk beş

  - İki yüz on yedi bin doksan
  - Yedi yüz altı bin

  - Seksen bin dört yüz iki

  - İki bin bir

  - Altı bin kırk beş


 • Aşağıda yazılı olarak verilen doğal sayıları yazarak çıkarma işlemlerini örneğe uygun yapınız.
- Altı yüz iki bin yetmiş altı

- Beş bin yedi yüz doksan sekiz6 0 2 0 7 6

- 5 7 9 8

5 9 6 2 7 8


- Seksen dört bin beş yüz

- Yedi bin altı yüz kırk sekiz- Doksan altı bin yüz beş

- On yedi bin sekiz dokuz

- Sekiz yüz yedi bin yirmi

- Altmış bin yedi yüz kırk altı- Yüz altı bin üç yüz

- Doksan yedi bin altı yüz elli bir- Dokuz yüz dokuz bin yüz bir

- Kırk beş bin sekiz yüz elli iki- On bin yirmi dört

- Sekiz bin altı yüz otuz yedi- Yirmi bin üç yüz on

- Beş bin dört yüz yetmiş sekiz


- Yedi yüz otuz bin altmış

- Kırk bir bin altı yüz on altı- Dört yüz elli bir bin on beş

- Yedi bin altı yüz otuz yedi


- Üç yüz bin dört yüz iki

- Kırk altı bin dokuz yüz dokuz
- Dokuz yüz bin sekiz

- Dokuz bin dokuz


- Seksen bin on altı

- Sekiz bin kırk yedi- Yüz bin

- Kırk bin yedi yüz elli dört


- Beş yüz beş

- On dokuz bin altmış bir- Sekiz yüz bin yüz

- Otuz altı bin doksan iki


- Altı yüz bin iki yüz dört

- Seksen yedi bin dört yüz yetmiş altı- Yirmi bin on iki

- Yedi yüz elli üç Arkadaş uğrunda ölmek kolay;

fakat uğrunda ölünecek arkadaşı bulmak zordur. Cervantes

 Şahince


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə