7-sinf. Zoologiya. 4-chorak 1-variant Yapaloqqushlar orasida eng yirigi?
Yüklə 462.39 Kb.
səhifə1/4
tarix24.04.2016
ölçüsü462.39 Kb.
  1   2   3   4
7-sinf. Zoologiya. 4-chorak 1-variant

1.Yapaloqqushlar orasida eng yirigi?

A)Ukki B)Kalxat S)Burgut D)Tasqara

2.Chumchuqsimonlar turkumiga kiradigan qushni belgilang?

A)Tuyaqush B)Ukki S)Qaldirg’och D)Tasqara

3.Bo’rilar necha yil umr ko’radi?

A)15 yil B)10 yil S)100 yil D)2 yil

4.Tulkilar qanday hayvonlar bilan oziqlanadi?

A)Sudralib yuruvchilar bilan B)Kemiruvchilar va hasharotlar

S)Qushlar bilan D)O’rgimchaksimonlar bilan

5.Mushuksimonlar oilasiga qaysi hayvonlar kiradi?

A)Bo’ri,tulki B)Yo’lbars,arslon S)Jayron,jirafa D)Yo’lbars,tulki

6.O’zbekiston tog’larida qanday ayiq uchraydi?

A)Sariq ayiq B)Qora ayiq S)Oq ayiq D)Qo’ng’ir ayiq

7.Oq ayiqning og’irligi necha kg keladi?

A)40 kg B)100 kg S)800 kg D)50 kg

8.Oq ayiqlar nimalar bilan oziqlanadi?

A)Tulen,baliqlar B)Hasharotlar S)Sudralib yuruvchilar D)O’simliklar bilan

9.Xaltalilarga qaysi hayvon kiradi?

A)O’rdaklar B)Yo’lbarslar S)Kenguru D)Ilonlar

10.Xaltalilar urg’ochisi tug’ilgan bolani ancha vaqt qayerda olib yuradi?

A)Quynida B)Qo’lida S)Xaltasida D)A va B

11.Butli o’rgimchaklarning jag’lari asosida nima joylashgan bo’ladi?

A)Zahar bezlari B)

12.Baliqlarning terisi nima bilan o’ralgan?

A)Teri B)Tangachalar S)Tosh D)Pat

13.Imperator pingvini qishda necha *C sovuqda tuxum qo’yib,bola ochadi?

A)10-20 *C B)60-70 *C S)1000 *C D)100-200 *C

14.Imperator pingvinining bo’yi necha sm bo’ladi?

A)10 sm B)120 sm S)100 sm D)90 sm

15.Qushlar nimani yaxshi ajrata olmaydi?

A)Hidni B)Eshitishni S)Ko’rishni D)A va B

16.Rus oq tovug’i va Lekgorn zot tovuqlari yiliga nechtadan ko’p tuxum qiladi?

A)50 tadan B)70 tadan S)100 tadan D)200-300 tadan

17.Ko’rshapalaklarning qaysi a’zosi yaxshi rivojlanmagan?

A)Eshitish B)Ta’m bilish S)Ko’rish D)Hid bilish

18.Qushlarning qaysi a’zosi odamnikidan 100 marta yaxshi bo’ladi?

19.Qushlarning terisi nima bilan qoplangan?

20.Timsohlarning terisidan nimalarda foydalaniladi?

21.Yovvoyi o’rdaklar bundan necha yil oldin xonakilashtirilgan?

22.Bo’rilarning qaysi a’zosi yaxshi rivojlangan?

23.Qaysi oyda tulki oilasi tarqalib ketadi?

24.Oq ayiqlar qayerda yashaydi?

25.Mushuksimonlar oilasidan qaysi biri O’zbekistonning ,,Qizil kitobi’’ga kiritilgan?

7-sinf. Zoologiya. 4-chorak 1-variant


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

A

S

A

B

B

D

S

A

S

S

A

B

B

B

A

D

S

18.Ko’zlari

19.Pat bilan

20.Sumkalar,oyoq kiyimlar,portfellar

21.3000 yil

22.Hidni sezish

23.Kuz faslida

24.Arktika muzliklarida

25.Ilvirs va silovsin

7-sinf. Zoologiya. 3-chorak 1-variant

1.Baliqlar yon chizig’i yordamida nimani bajaradi?

A)Suv oqimi va tovushni payqaydi B)Oziq mazasini biladi

S)O’ljasini sezadi D)Suv oqimi,bosimi va to’siqni sezadi

2.Baliqlar miyachasi nima vazifani bajaradi?

A)Harakatni boshqaradi B)Hazm qilish organlari ishini boshqaradi

S)Sezgisini boshqaradi D)Nafas olish organlarini bajaradi

3.Naslga g’amxo’rlik qiladigan qanday bo’ladi?

A)Ko’p tuxum qo’yadi B)Kam tuxum qo’yadi,dengizdan daryoga o’tadi

S)Kam tuxum qo’yadi D)Kam tuxum qo’yadi ,ivildirigini olib yuradi

4.Baliqlar suti qanday suyuqlik?

A)Tuxum hujayralar bilan to’lgan suyuqlik B)Urug’ hujayralari bilan to’lgan suyuqlik

S)Urug’langan tuxum hujayralar D)Zaharli suyuqlik

5.Suyakli baliqlar skeleti nimalardan iborat?

A)Suyaklardan iborat B)Suyak va xordadan iborat

S)Suyak va suyak tog’aydan iborat D)Umurtqa pog’onalaridan iborat

6.Suyak-tog’ayli baliqlar tanasida nimalar bor?

A)5 qatorli suyak tangachalari bor B)2 qatorli suyak tangachalari bor

S)Tog’ay tangachalar bor D)B va S

7.Baqaning boshi tanasiga qanday birikkan?

A)Harakatchan,2 ta umurtqa orqali birikkan B)Harakatsiz birikkan

S)Harakatchan,1 ta umurtqa orqali birikkan D)3 ta umurtqa orqali birikkan

8.Baqaning oldingi oyoqlari skeleti nimalardan iborat?

A)Yelka,bilak,panja,suyaklaridan B)Yelka,bolder,panja suyaklardan

S)Yelka kamari,o’mrov barmoq suyaklardan D)Yelka,panja suyaklardan

9.Baqa tuxumlarini qayerda qo’yadi?

A)Suv tubiga yopishtirib qo’yadi B)Suv o’tlariga yopishtirib qo’yadi

S)Suv o’tlari orasiga D)Suv yuzasiga to’p-to’p qilib qo’yadi

10.Baliqning terisi nima bilan o’ralgan?

A)Teri B)Tanga S)Tosh D)Pat

11.Baliqning terisi qanday shaklda bo’ladi?

A)Yumaloq B)Suyri S)Slindrsimon D)To’rtburchak

12.Embrion qayerda rivojlanadi?

A)Oshqozonda B)Tuxumda S)Jigarda D)Ichakda

13.Suvda hamda quruqlikda yashovchilarga necha dan ortiq tur kiradi?

A)1000 dan B)2000 dan S)4000 dan D)5000 dan

14.Bitta baqa qanchagacha tuxum qo’yishi mumkin?

A) 100-200 ta B)1000-2000 ta S)3000-4000 ta D)5000-10000 ta

15.O’zbekiston suv havzalarida uchraydigan baliqni aniqlang?

A)Bakra B)Beluga S)Sterlyad D)Laqqa

16.Jahon bo’yicha har yili necha tonnaga yaqin baliq ovlanadi?

A)50 tonna B)20 tonna S)70 tonna D)10 tonna

17.Tog’ayli baliqlar berilgan qatorni ko’rsating?

A)Bakra B)Beluga S)Sterlyad D)Akula

18.Sariq ilonning qayeri bo’lmaydi?

19.Kaltakesaklar tullaganida terisi qanday bo’lib tushadi?

20.Yevropaning janubida qanday toshbaqa uchraydi?

21.Toshbaqaning tili qanday bo’ladi?

22.Alligator timsohlari qayerda tarqalgan?

23.O’zbekistonda tarqalgan zaharli ilonlardan yozing?

24.Suv havzalarida uchraydigan ilon?

25.Kaltakesaklar nechtagacha tuxum qo’yadi?

7-sinf. Zoologiya. 3-chorak 1-variant
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

D

A

D

B

S

A

S

A

A

D

B

B

S

D

D

A

D

18.Oyoqlari bo’lmaydi

19.Parcha-parcha bo’lib

20.Botqoq toshbaqasi

21.Yo’g’on va go’shtdor

22.Amerika qit’asida

23.Qora ilon,charx ilon,ko’lvor ilon,kapcha ilon,qalqontumshuq

24.5 tadan 15 tagacha

25.Suv ilon

7-sinf. Zoologiya. 3-chorak 2-variant
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

S

A

A

D

A

S

D

S

A

A

D

B

S

S

D

A

B

18.Xorda


19.Suzgich pufagi

20.A.O.Kovalevskiy

21.Lansetniklar

22.Uzunchoq

23.Jinsiy hujayra yetila boshlashi bilan

24.Akula,skat,bakra

25.Akula,skat

7-sinf. Zoologiya. 2-chorak 2-variant

1.Daryo qisqichbaqasining qorin qismi necha bo’g’imdan iborat?

A)1 B)2 S)7 D)10

2.O’zbekistonning cho’l zonalarida uchraydigan qisqichbaqasimonni belgilang?

A)Zaxkash B)Dafniya S)Biy D)Kanalar

3.Qisqichbaqaning yurak devorida necha juft teshikcha bo’ladi?

A)1 B)2 S)5 D)3

4.Qisqichbaqaning uzun mo’ylovlari qanday vazifani bajarishini aniqlang?

A)Hid,ta’m bilish B)Hid bilish,tuyg’u S)Ta’m bilish,tuyg’u D)Muvozanat,tuyg’u

5.Qisqichbaqasimonlardan plankton organizmlar deb ataladigan hayvonlar qaysilar?

A)Krevetka,krab B)Omar,dafniya S)Dafniya,siklop D)Siklop,krab

6.Zahkashlar nimalar bilan oziqlanadi?

A)O’simlik qoldiqlari B)Mayda hayvonlar S)Daraxtlar D)O’simlik barglari

7.O’rgimchakning oyoq paypaslagichlari qanday organ va u qanday vazifani bajaradi?

A)Ta’m bilish,zaharli bezlar B)Hid bilish,yuqori jag’ S)Tuyg’u,pastki jag’lar D)A va B

8.O’rgimchaklarning qaysi biri har xil chuqurliklarga voronkasimon tutqi tur to’qiydi,lekin zahri umurtqali hayvonlar uchun hafli emas?

A)Tarantula B)Falanga S)Chayon D)Qoraqurt

9.Butli o’rgimchakda qancha yurish oyoqlari bo’lishini belgilang?

A)2 ta B)8 ta S)6 ta D)4 ta

10.Qaysi o’rgimchak tuproqqa chuqurligi 60 sm gacha bo’lgan tik uyda yashaydi?

A)Qoraqurt B)Biy S)Qo’ng’iz D)Butli o’rgimchak

11.Qaysi parazit hayvon xo’jayinini hidi orqali topib oladi?

A)Qo’ng’iz B)O’rgimchak S)Kana D)Falanga

12.Chayonning qaysi organi qisqichga aylangan?

A)Mo’ylovlari B)Pastki lablar S)Lablari D)Oyoq paypaslagichlari

13.Bo’g’imoyoqlilardan qaysi hayvon tirik tug’adi?

A)Chayon B)Kana S)Chumoli D)Dafniya

14.Kanalar qanday kasalliklarni odamga yuqtiradi?

A)Tulyaremiya,ensefalit B)Gepatit,tif S)Ensefalit,sil D)Tif,sil

15.Tunda inidan chiqib ov qiladigan o’rgimchakni aniqlang?

A)Biy B)Qoraqurt S)Butli o’rgimchak D)Falanga

16.Odam askaridasi qayerda parazitlik qiladi?

A)Yo’g’on ichakda B)Ingichka ichakda S)O’rta ichakda D)A va S

17.Yomg’ir chuvalchangining qaysi qon tomiri yurak vazifasini bajaradi?

A)Halqum atrofidagi halqa B)Orqa va qorin S)Bezlari D)A va B

18.Suv shillig’ining yuragi necha kamerali?

19.Baqachanoq tanasi qanday bo’limlardan iborat?

20.Qisqichbaqa kunduzi qayerda yashirinadi?

21.Qisqichbaqa nima bilan oziqlanadi?

22.Evglenaning yorug’likni sezadigan ko’zchasi qanday rangda bo’ladi?

23.Tananing jarohatlangan qismini tiklash nima deyiladi?

24.Qisqichbaqa qanday nafas oladi?

25.Butli o’rgimchak qayerda hayot kechiradi?

7-sinf. Zoologiya. 4-chorak 2-variant

1.Yoldoshli sutemizuvchilarning urug’langan tuxumi qayerda rivojlanadi?

A)Yo’ldoshida B)Bachadonida S)Tuxum yo’lida D)Xaltasida

2.Sutemizuvchilar qaysi hayvonlardan kelib chiqqan?

A)Qushlardan B)Sudralib yuruvchilardan S)Baliqlardan D)Baqalardan

3.Kunduzi orqa oyoqlari bilan tirmashib,boshini pastga osiltirib uxlaydigan sutemizuvchini aniqlang?

A)Ko’rshapalak B)Olmaxon S)Krot D)Yumronqoziq

4.Kemiruvchilar qaysi belgilari bilan boshqa sutemizuvchilardan farq qiladi?

A)Tana qoplamining tuzilishi B)Tish sistemasining tuzilishi

S)Qon aylanish sistemasining tuzilishi D)Eshitish sistemasining qismlari

5.Mushuksimonlar oilasi vakillarining qaysi sezgi organi yaxshi rivojlanmagan?

A)Ko’rish B)Hid bilish S)Eshitish D)Ta’m bilish

6.Quloq surpasi yo’q sutemizuvchini aniqlang?

A)Dengiz mushugi B)Suvsar S)Tulen D)Ilvirs

7.Qaysi qatorda tishli kitlar keltirilgan?

A)Ko’k kit,morj B)Delfin,kasha lot S)Dengiz mushugi,tulen D)Bo’rsiq,morj

8.Buxoro bug’usi qaysi qo’riqxonada boqiladi?

A)Qizilqum B)Zomin S)Zarafshon D)Nurota

9.Qaysi hayvon tropik Afrikada yashaydi?

A)Begemot B)Arangutan S)Shempanze D)O’rgimchakmaymun

10.Keng burunli maymunlar berilgan qatorni belgilang?

A)Pavian B)Arangutan S)Shempanze D)O’rgimchakmaymun

11.Karkidon,zebra,qulonlar qaysi turkumga mansub?

A)Juft tuyoqlilar B)Toq oyoqlilar S)Kemiruvchilar D)Xartumlilar

12.Maymunlarning qaysi qismi asosiy tuyg’u organi hisoblanadi?

A)Ko’zi,qulog’i B)Mo’ylovlari,tuklari S)Barmoqlari,tovoni D)Qo’l,oyoqlar

13.Odamsimon maymunlar guruhini aniqlang?

A)Kaota,yashil martishka B)Pavian,shimpanze S)Orangutan,gorilla D)Gorilla,kaota

14.Xaltalilar Markaziy va Janubiy Amerikada qancha turi borligi aniqlangan?

A)270 ga B)200 ga S)300 ga D)450 ga

15.Yexidna ko’rinishi nimaga o’xshaydi?

A)Maymunga B)Tipratikanga S)Sichqonga D)Yumronqoziqqa

16.Yovvoyi o’rdaklar bundan necha yil oldin xonakilashtirilgan?

A)200 yil B)3000 yil S)1000 yil D)300 yil

17.O’lkamizdagi eng yirik qush qaysiligini aniqlang?

A)Tasqara B)Burgut S)Lochin D)Ukki

18.Rus oq tovug’i va Lekgorn zot tovuqlar nima uchun boqiladi?

19.Kornuel,Plimutrok zot tovuqlari nima uchun boqiladi?

20.Itning tana harorati o’rtacha necha *C gat eng?

21.Sichqonlar yiliga necha marta bolalaydi?

22.Ko’rshapalaklar qachon ov qiladi?

23.Kemiruvchilardan kalamushlar qanday kasallikni tarqatishi mumkin?

24.Mushuksimonlar oilasiga qanday hayvonlar kiradi?

25.O’zbekiston tog’larida qanday ayiq uchraydi?


7-sinf. Zoologiya. 3-chorak 2-variant

1.Baqaning ko’zi nima bilan himoyalangan?

A)Kiprikchalar B)Qosh S)Qovoq D)Qovoq,kiprik

2.Burun teshigi maxsus klapanlari bo’lgan hayvonni belgilang?

A)Baqa B)Baliq S)Suv ilon D)Skat

3.Baqaning orqa oyoqlari kamari nechta va qanday suyaklardan iborat?

A)Harakatsiz 3 ta chanoq B)2 ta,dumg’aza S)3 ta,dumg’aza D)4 ta,chanoq

4.Baqalar qaysi organi orqali nafas oladi?

A)Teri,jabra B)O’pka,traxeya S)Jabra,traxeya D)O’pka,teri

5.Baqa yuragining bo’limlari sonini belgilang?

A)1 ta yurak qorinchasi va 2ta yurak bo’lmasi B)2 ta yurak qorinchasi va 2 ta yurak bo’lmasi

S)2 ta yurak qorinchasi va 1 ta yurak bo’lmasi D)A va B

6.Baqa bosh miyasining qaysi qismi baliqlarnikiga nisbatan kuchli rivojlangan?

A)O’rta miya B)Oldingi miya S)Miyacha D)Uzunchoq miya

7.Baqa tuxumidan chiqqan itbaliq dastlab nima bilan oziqlanadi?

A)Mayda suvo’tlari B)Bakteriyalar S)Mikroorganizmlar

D)Tuxumdagi zahira oziq moddalar

8.Suvda ham quruqlikda yashovchi hayvonlarning dastlabki ajdodi?

A)Tog’ayli baliqlar B)Suyakli baliqlar S)Panja qanotli baliqlar D)Lansetnik

9.Suvda quruqlikda yashovchi qaysi hayvon qon suruvchi chivinlarning ko’plab lichinka,g’umbaklarini yo’qotadi?

A)Qurbaqa B)Yashil baqa S)Salamandra D)Triton

10.Qaysi hayvonlar dumlilar turkumiga mansub?

A)Triton,salamandra B)Salamandra,yashil qurbaqa

S)Yashil qurbaqa,ko’l baqasi D)Triton,ko’l baqasi

11.Tez kaltakesakning qaysi organi tuyg’u vazifasini bajaradi?

A)Yon chizig’i B)Sezuvchi mo’ylovlar S)Tanadagi sezgi hujayralari D)Til

12.Kaltakesakning tanasi nima bilan qoplangan?

A)Muguz tangachalar va shilimshiq B)Muguz tangachalar

S)Shilimshiq D)Suyak tangachalar

13.Kaltakesak nima bilan oziqlanadi?

A)Qisqichbaqa B)O’simlik S)Hasharot D)Suvda va quruqlikda yashovchilar

14.Ilonlarning qaysi sezgi organi rivojlanmagan?

A)Ko’rish B)Hid bilish S)Eshitish D)Tuyg’u

15.Yuragi to’rt kamerali hayvon?

A)Kaltakesak B)Ilon S)Toshbaqa D)Timsoh

16.Baliqlarning umurtqa pog’onasi nechta umurtqa suyagidan iborat?

A)39-42 ta B)38-41 ta S)41-43 ta D)41-44 ta

17.Baliqlarning bosh miyasi nechta bo’limdan iborat?

A)3 B)5 S)4 D)6

18.Lansetnikda ichki skelet nima hisoblanadi?

19.Baliqlarning qaysi organi rezanator vazifasini bajaradi?

20.Lansetnikning haqiqiy hordali hayvon ekanligini aniqlagan olim?

21.Qaysi xordalilar bosh skeletsiz hisoblanadi?

22.Baliqda qon aylanish a’zolari ishini bosh miyaning qaysi qismi boshqaradi?

23.Baliqlarda ko’payish instinkti qachon paydo bo’ladi?

24.Panjaqanotlilar turkumiga kiradigan baliqni yozing?

25.Qaysi baliqlar tirik bola tug’adi?

7-sinf. Zoologiya. 2-chorak 1-variant
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

A

S

B

B

A

S

D

S

S

A

B

B

D

A

D

D

S

18.Zigota

19.Odam va hayvonlar qonini so’rib va ayrim o’simlik shirasi bilan

20. 8 ta bo’limdan

21.Jizildoqlar,temirchaklar,kapalaklar,chirildoqlar

22.Tinim davri

23.Suvaraklar,chigirtkalar,ninachi,qandalar

24.Juda kichik bo’ladi va qanotlari yaxshi rivojlanmagan

25.Turp,achambiti,sholg’om
7-sinf. Zoologiya. 2-chorak 2-variant


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

S

A

D

B

S

A

S

A

D

B

S

D

A

A

D

B

B

18.2 kamerali

19.Gavda,oyoq

20.Suv tagida, toshlar ostida

21.Suv o’tlari,kasallangan hayvonlar

22.Qizil


23.Regreneratsiya

24.Jabralar orqali

25.O’tlar,butalar,qo’rigan to’r ustida

7-sinf. Zoologiya. 2-chorak 1-variant

1.Qorinoyoqli molluskalarning yer yuzida qancha turi tarqalgan?

A)100000 ga yaqin B)100 ga yaqin S)200 ga yaqin D)300 ga yaqin

2.Yalang’och shilliqlar va tok shillig’i qayerda yashaydi?

A)Suv tubida B)Qumliklarda S)Quruqlikda D)Ko’llar tubdagi loyda

3.Baqchanoq bir soatda qancha sm yo’l bosadi?

A)10 sm B)20-30 sm S)50 sm D)40 sm

4.Daryo qisqichbaqasining ayirish sistemasi bosh tomonda joylashgan bir juft qanday bezlardan iborat?

A)Sariq bezlar B)Yashil bezlar S)Ko’k bezlar D)Oq bezlar

5.Chayonlar nechtagacha tirik bola tug’ib ko’payadi?

A)20-30 tagacha B)40-50 tagacha S)10-20 tagacha D)50-60 tagacha

6.Yashil qo’ng’izlar qaysi oylarda dalalarda uchratish mumkin?

A)Qish oyida B)Kuz oyida S)Bahor va yoz oylarida D)A va B

7.Chayonlar qachon ovga chiqadi?

A)Ertalab B)Kunduzi S)Ertalabdan kechgacha D)Kechasi

8.Sariq chayonlar qaysi mamlakatlarda keng tarqalgan?

A)Yevropada B)Kavkaz S)O’rta Osiyo D)Atlantika

9.Dengiz qisqichbaqasimonlardan go’shti uchun ovlanadiganlarini aniqlang?

A)Dafniya,siklop B)Zaxkash,siklop S)Krevetka,krab D)Dafniya,omar

10.Butli o’rgimchaklarning jag’lari asosida nima joylashgan bo’ladi?

A)Zahar bezlari B)Suyuqligi S)Oyoq paypaslagichlari D)boshko’krak

11.Butli o’rgimchaklar qaysi faslda nobud bo’ladi?

A)Bahor faslida B)Qish faslida S)Yoz faslida D)Kuz faslida

12.Yomg’ir chuvalchanglarining qoni qanday vazifani bajaradi?

A)Ayirish B)Kislorod va oziq moddalarni tashish S)Hazm qilish D)Nafas oladi

13.Yomg’ir chuvalchanglariningnechadan ortiq turi bor?

A)100 dan B)150 dan S)300 dan D)180 dan

14.Qorinoyoqli molluskalarning shilliq tanasini qanday teri o’rab turadi?

A)Mantiya B)Tukli S)Chig’anoq D)Nerv

15.Suv shillig’ining nafas olish organi berilgan qatorni belgilang?

A)Jabra B)Yurakoldi bo’lmasi S)Yurak qorinchasi D)O’pka

16.Qoraqurt qanday joylarda to’r to’qiydi?

A)O’rmonlarda B)Butalar shoxida S)O’tlar ustida

D)Toshlar orasida,tuproq yuzasidagi chuqurliklarda

17.Sariq falanga nimalar bilan oziqlanadi?

A)O’simliklar B)Qushlar S)Mayda sudralib yuruvchilar D)Yirtqich hayvonlar

18.Urug’langan tuxum hujayra nima?

19.Kanalar nimalar bilan oziqlanadi?

20.Yashil bronza qo’ng’izining qorin bo’limi necha bo’limdan iborat?

21.Qaysi hasharotlar hidni uzoq masofadan sezadi va ta’mni yaxshi ajratadi?

22.G’umbak hasharotlarning qanday davri?

23.Сhala o’zgarish bilan rivojlanadigan hashoratlardan yozing?

24.Chala o’zgarish bilan rivojlanadigan hasharotlar lichinkalari qanday tuzilgan?

25.Karam kapalagi qurtlari qaysi o’simliklarga ziyon yetkazadi?

  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə