# Ambulator ko’rikda bemorda o’tkir appendisitga shubxa tug’ildi. Qanday yo’l tutish maqsadga muofiq?
Yüklə 0.92 Mb.
səhifə9/9
tarix23.04.2016
ölçüsü0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

-Gematoma bo’lsa- punksiya

# Jarohatga chok qo’yilishiga qarab 4 ko’rinishi:

-Birlamchi

-Birlamchi- kechiktirilgan choklar (5-7 kun)

-Ikkilamchi- erta choklar(8-15 kun)

-Ikkilamchi- kechiktirilgan choklar (20-30kun)

-Ipak tolali

-Kosmetik

-Ketgutli

-Lavsanli


# To’qima kuyishi chuqurligiga bog’liq bo’lgan 4 ta omillar:

-Jarohat yetkazuvchi agentning ta’sr vaqtiga

-Jarohat yetkazuvchi agentning haroratiga

-Agentning ko’rinishi (olov, bug’, qaynagan suv va boshq.)Ga

-Tananing har xil sohalarda terining kengligi va anatomik hususiyatlariga

-Bemorning yoshiga

-Hamroh kasalliklari hisobiga

-Birinchi yordam ko’rsatish vaqtiga

-Kuyish sathiga
# Berk boy’cha 4 ta kuyish yuzasini aniqlanishi:

-Bosh kuyishi 6%

-Tana 38%

-Qo’l 18%

-Oyoq 38%

-Bosh kuyishi 9%

-Tana 35%

-Qo’l 16%

-Oyoq 35%
# Kreybix bo’yicha kuyishning 4 ta darajasi:

-I daraja- боль, гиперемия кожи, отёк

-II daraja - появление пузырей

-III daraja - некроз всех слоёв кожи

-IV daraja - обугливание

-II daraja – og’riq, teri giperemiyasi,shish

-I daraja – pufaklar paydo bo’lishi

-IY daraja – terining hamma qavatida nekroz hosil bo’lishi

-III daraja kuyib kumirga aylanishi
# Kuyish shokining torpid fazasida 4 ta klinik belgisi:

-Terining oqarishi

-Sovuq ter

-A/B ni pasayishi va ipsimon puls

-Alahsirash

-Kuchli ruhiy iztirob

-Og’riqdan qichqirish

-Kuchli ta’sirlanish

-A/B ning oshishi

# Shikastlanishni davolashning 4 ta asosiy vazifasi:

-Bemorlarni hayotini saqlash

-Shikastlangan organni davolash

-Organni anatomic butunligini saqlash

-Shikastlangan organni funksiyasini tiklash

-Og’riqsizlantirish

-Qon ketishini to’xtatish

-Jarohatning birlamchi xirurgik ishlovi

-Shokka qarshi chora tadbirlar

# Rivojlanish sababiga ko’ra shokning 4ko’rinishi:

-Travmatik

-Operatsion

-Anafilakrik

-Gemolitik

-Kimyoviy

-Fizik

-Biologik-Mexanik
# Shokni davolashda 4 ta chora tadbirlar:

-Og’riqsizlantiruvchi, tinchlantiruvchi dorilar (morfin, bromid, blokadalar)

-A/B va gemodinamikani normallashtiruvchi, suvsizlanishni kamaytiruvchi dori vositalari (qon, plazma, poliglyukin)

-Moddalar, gazlar almashinuvini, normallashtiruvchi,intoksikatsiyan kamaytiruvchi dori vositalari(О 42 0 berish, glyukoza, natriy karbonat)

-YQTS funksiyasini normallashtiruvchi (kofein, lobelin, eufillin, kamfora)

-Maxsus vaksinalar

-EKG

-EEG


-Neyroxirurg konsultatsiyasi
# Yumshoq to’qimalarning bosilishini davolashning 4 ta bosqichi:

-Tinchlik

-Sovuq kompress

-Katta gemoartrozda-punksiya va bog’lam qo’yish

-3 kundan so’ng fizioterapiya va massaj

-Zararlangan joyga gipsli bog’lam qo’yish

-Issiq kompress

-Gematoma bo’lsa – punkiya va bosib turuvchi bog’lam qo’yish

-Birinchi kundan fizioterapiya

# Gazli gangrenani klinik kechishiga kura 4 ta kurinishi:

-Chaqmoqsimon

-O’tkir


-Surunkali

-Retsidivlanuvchi

-Birlamchi

-Ikkilamchi

-O’tkirosti

-Aralash


# Paraproktit rivojlanishining 4 sababi:

-To’g’ri ichak venalarining yallig’lanishi

-To’g’gri ichak shilliq qavatining jarohati

-Orqa chiqaruv teshigining yormasi

-Oraliq gematomasi

-Jigar sirrozi

-To’g’ri ichak raki

-Ichak tutilishi

-Ichakda gijjalar bo’lishi

# Parotit rivojlanishining 4 sababi:

-Og’iz bo’shlig’iga infeksiya paydo bo’lishi

-Sten yo’lidan

-Limfo-gematogen yo’l

-Chiruvchi va yallig’langan tishlardan

-Teri mikrotravmasi bo’lishi

-Virsung yo’lidan

-Nevrogen yo’l

-Surunkali angiopatiya

# Chirituvchi infeksiyaning 4 ta belgisi:

-Jarohatdan qo’lansa hidli gemorragikajralma

-Jarohat atrofida shish

-Jarohat tubida nekroz sohasi

-Intoksikatsiya

-Jarohatdan qaymoqsimon yiring

-Jarohat tubida granulatsion tuqima hosil bulishi

-Degidratatsiya

-Jarohat sohasida kuchli ogriqlar
# Osteomielitni keltirib chiqaruvchi 4 ta ahamiyatli omllar :

-Immunibiologik holat

-Anatomo-fiziologik hususiyatlar

-Mikroorganizmning virulentligi

-Bacterial invaziyaning ko’pligi

-Kimyoviy omillar

-Fizik omillar

-Termik omillar

-Elektrotravma

# Aniq ifodalangan quturishning belgilari :

-Korneal reflekslarning bo’lmasligi

-Yutqun refleksining bo’lmasligi

-Noadekvat harakatlar

-Bemor tishlaydi, qochishga urinadi

-Bemor tinch

-Uyquchanlik

-Hushi aniq

-Patologik reflekslarning bo’lmasligi


# Quturishda kerakli chora-tadbirlar

-Neyroanalgetiklarni yuborish

-25% li “ho’jalik sovuni” da jarohat sohasi sanatsiyasi

-Bemorni rabiologga yuborish

-Jarohatga qisman choklar qo’yish

-Umumiy palataga gospitalizatsiya

-Hayvonni tekshirish shart emas

-Umumiy palataga gospitalizatsiya

-Operatsiya
# Sibir yarasida davolovchi- profilaktik qoidalar :

-Bemor izolyatsiyasi

-Kasal xayvonni aniqlash

-Dezinfeksiya

-Karantin e’lon qilish

-Umumiy palataga gospitalizatsiya

-Operatsiya

-Gospitalizatsiya qilish shart emas

-Yetarlicha shaxsiy gigiena
# Qoqsholni davolashning asosiy qoidalari:

-Neyroleptanalgetiklar

-Infeksiyadan ogoh bulish

-Jarohatni birlamchi xirurgik ishlovi

-Maxsus va maxsus bo’lmagan profilaktika olib borish

-Bemorni hammomda chumiltirish

-Umumiy palataga gospitalizatsiya

-Og’riqsizlantirishning bo’lmasligi

-Ichak o’tkazuvchanligini bo’lmasligi
# Sepsisning 3 asosiy belgilari:

-Yuqori harorat

-Qaltirash

-Leykositoz leykoformulaning chapga siljishi bilan

-Bakteremiya

-Diareya


-Gipotermiya

-Gipovolemiya

-Anemiya
# Sepsisda paydo bo’luvchi 4 ta umumiy klinik belgilar:

-Yuqori harorat

-Xolsizlik

-Qaltirash

-Ko’p terlash

-Yuqori bosim

-Gipotermiya

-Past bosim

-Bradikardiya
# Yiringli- rezorbtiv isitmaga xos 4 ta belgi:

-Birlamchi yiringli o’choqning umumiyligi

-Yiringli yallig’lanishning hamma ko’rinishi bilan kuzatilishi

-Bemorning tez ozishi

-Yiringli o’choqning likvidatsiyasi boshlanishi

-Birlamchi o’choqning bo’lmasligi

-Gipovolemiya

-Yiringli ajralmaning bo’lmasligi

-Anuriya
# Bakterial toksik shokning 4 ta asosiy belgisi:

-Yuqori tana xarorati

-Qaltirash

-A/B ning pasayshi

-Oliguriya

-Poliuriya

-Qayt qilish

-Bosimning oshishi

-Bemorning ta’sirlanishi
# Manbasiga ko’ra sepsisning 4 ko’rinishi:

-Jarohatli

-Ichki a’zolar kasalliklarida

-Operatsiyadan keyin

-Kriptogen

-Limfogen

-Operatsion

-Neyrogen

-Gematogen
# Sepsisning boshlang’ich fazasining 4 ta belgisi:

-Birlamchi yiringli o’choq

-Tana haroratining ko’tarilishi

-Daqiqasiga 100 tadan ortiq taxikardiya

-Yengil darajali intoksikatsiya

-Tashqi nafasning o’zgarishi

-90% bemorlarda 1-2 marta bakteremiya

-Kussmaul nafasi

-Bradikardiya
# Septisemiyaning 4 ta belgii:

-Tana harorati 38 C dan yiqori

-Intoksikatsiya

-Bakteremiya hisobiga

-Ichki a’zolar funksional yetishmovchiligi belgilari

-Tana harorati 40C dan yuqori

-Kungil aynishi

-Qayt qilish

-Poliuriya
# Limfa aylanishining buzilishining 4 ta sababi:

-Limfatik tomirlarning tug’ma rivojlanmaganligi

-Saramas

-Limfa tomirlarinig surunkali kasalliklari

-Tomirlarning o’sma, chandiqlar bilan bosilishi

-Oyoqlarning absessi

-Flegmona

-Gonoreyali uretrit

-Suyak va bo’g’imlarning sili
# Oyoqlarning o’tkir venoz yetishmovchiligi 4 ta sabablari :

-Venoz tromboz

-Cuqur venalar tromboflebiti

-Venalarning varikoz kengayishi

-Venalarning travmatik jarohatlanishi

-Terining rangparligi

-Giperesteziya

-Vaqti-vaqti bilan oqsoqlik

-Аkineziya
# Nam gangrena rivojlanishida 4 ta omil :

-Qon aylanishining tez buzilishi

-Chirituvchi infeksiyaning qo’shilishi

-Ichki a’zolarning qon bilan ta’minlanishining buzlishi

-Obletirlovchi endoarterit

-Anemiya


-Kam harakatli hayot tarzi

-Anuriya


-Oligouriya
# Qo’l oyoqlarning nam gangrenasi 4 klinik belgilari:

-To’qima shishi, terirangining o’zgarishi

-Intoksikatsiya

-Chirituvchi hid

-Daemarkatsion chiziqning bo’lmasligi

-Demarkatsion chiziqning bo’lishi

-Periferik arteriyalarda pul’satsiyaning kuchayishi

-Taxikardiya xilpillovchi aritmiya bilan yuqs 180 dan ortiq minutiga

-Operatsion jarohat atrofida granulatsion jarohatning bo’lishi
# O’tkir xirurgik infeksiyalarning 4 ko’rinishi:

-O’tkir yiringli infeksiya

-O’tkir anaerob infeksiyaя

-O’tkir o’ziga xos infeksiya

-O’tkir chirituvchi infeksiya

-Surunkali o’ziga xos bo’lmagan infeksiya

-Surunkali o’ziga xos bo’lgan infeksiya

-Suyak va bo’g’imlar sili

-Yumshoq to’qimalar karbunkuli
# Yiringli kasalliklarni mahalliy davolashning 4 ta qoidasi:

-Yiringli o’choqni ochish

-O’choqni adekvat naychalash

-Antiseptiklar bilan mahalliy ta’sir ko’rsatish

-Immobilizatsiya

-Antibakterial terapiya

-Dezintoksikatsion terapiya

-Immunokorreksiya

-Simptomatik terapiya
# Yiringli kasalliklarni umumiy davolashning 4 qoidasi:

-Antibakterial terapiya

-Dezintoksikatsion terapiya

-Immunokorreksiya

-Simptomatik terapiya

-Yiringli o’choqni ochish

-O’choqni adekvat naychalash

-Antiseptiklar bilan mahalliy ta’sir ko’rsatish

-Immobilizatsiya
# Mastit rivojlanishiga moyil 4 ta omil:

-So’rg’ichda yoriqlar bo’lishi

-Gigienik qoidalarga rioya qilishdagi kamchiliklar

-Sut dimlanishi

-Tuqqanlarda immunitet sustligi

-Yomon ishtaha

-Gipovitaminoz

-Obletirlovchi endoarterit

-Qo’l-oyoq tomirlari aterosklerozi
# Mastit profilaktikasi 4 ko’rinishi:

-Sorg’ichni ovqatlantirishga tayyorlash

-Sut bezi gigienasi

-Ovqatlantirishda ratsional tartib

-Tug’ruq jarohatlarini kamayishi

-Sut bezi elektroforezi va parafini

-Sut beziga igna sanchish

-Nuqtali massaj

-Sut bezining ko’pikli massaji
# Yiringli plevritning diagnostikasida 4 ta nisbiy laborator ko’rsatkichlarni ko’rsating:

-Yuqori leykositoz

-Leykoformulani chapga siljishi

-Gemoglobinning kamayishi

-Echt ning oshishi

-Trombositopeniya

-Eozinofiliya

-Talasemiya

-Leykopeniya
# O’pka abssessining diagnostikasida 4 ta nisbiy laborator ko’rsatkichlarni ko’rsating:

-Yuqori leykositoz

-Leykoformulani chapga siljishi

-Gemoglobinning kamayishi

-Echt ning oshishi

-Trombositopeniya

-Talasemiya

-Uremiya


-Azotemiya
# Mahalliy peritonitning eng ko'p uchraydigan turlari (noto'g'ri javobni ko'rsating):

- diafragma osti xo'ppozi

- appendikulyar xo'ppoz

- ichaklararo xo'ppoz

-paranefral

- Duglas xo'ppozi


# Qorin bo'shlig'i o'rta qavatining asosiy sohalarini ko'rsating (noto'g'ri javobni ko'rsating):

- o'ng yon kanal

- o'ng mezenterial sinus

-charvi bo'shlig'i

- chap mezenterial sinus

- chap yon kanal


# Qorin pardaning yuqori qavatda joylashgan xaltalarini ko'rsating (noto'g'ri javobni

ko'rsating):

-jigar xaltasi

- charvi xaltasi

- jigarning o'ng xaltasi

- jigarning chap xaltasi

- oshqozon oldi xaltasi
# Peritonitda yallig'lanish jarayoni tarqalishi darajalarini ko'rsating (noto'g'ri javobni

ko'rsating):

- mahalliy cheklangan

- mahalliy cheklanmagan

- diffuz

- tarqalgan

-qorin yuqori qavatida
# Operasiya vaqtida peritonit tashxisi quyidagi belgilarga asoslanib qo'yiladi:

- qorin parda giperemiyasi

- fibrin ipchalari bo'lishi

-stearin dog'lari

- qorin parda xiralashuvi

- qorin bo'shlig'ida yiringli yoki boshqa harakterdagi suyuqlik bo'lishi


# Psevdoperitoneal sindromga olib keluvchi sabablarni ayting (noto'g'ri javobni ko'rsating):

- uremiya

- porfiriya

- diabetik kriz

- buyrak sanchig'i

-pnevmoniya


# Ikqilamchi peritonitga asosiy quyidagi o'tkir xirurgik kasalliklar olib keladi (noto'g'ri

javobni ko'rsating):

- appendisit

- xolesistit

-exinokokkoz

- me'da va 12 barmoq ichak yorilgan yarasi

- pankreatit
# Kovak a'zolarning erkin qorin bo'shlig'iga yorilishi uchun xos belgilar (noto'g'ri javobni

ko'rsating):

- to'satdan o'tkir boshlanishi

- "taxtasimon" qorin

-qorin yumshoq

- jigar bo'g'iqligining yo'qolishi

- taxikardiya
# Peritonitda eng ko'p qo'llaniladigan tekshiruv turlari (noto'g'ri javobni ko'rsating):

- qorin bo'shlig'i obzor rentgenoskopiyasi

- laparoskopiya

-ekskretor urografiya- qon va siydik umumiy analizi

- UTT
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə