# Ambulator ko’rikda bemorda o’tkir appendisitga shubxa tug’ildi. Qanday yo’l tutish maqsadga muofiq?
Yüklə 0.92 Mb.
səhifə8/9
tarix23.04.2016
ölçüsü0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
- Yirik shoxli xayvonlar

-Echkilar

- Bo’rilar

- Tulkilar

- Yumronqoziqlar
# Sibir yarasi (kuydirgi) yuqish yo’llari

-Teri orqali

-Gusht maxsulotidan

-Jun maxsulotidan

- Siydik orkali

- Fekaliy orkali

- Sulak orkali
# Sibir yarasi (kuydirgi) inkubasion davri

-1 kun


-2 kun

-7 kun


-2 xafta

-3 oy


-Bir yil
# Sibir yarasi ( kuydirgi) karbonkulli odatdagi lokalizasiyasi

-Buyin


-Kullar

-Bosh


-Tovon

-Kuz


-Lab
# Sibir yarasi (kuydirgi) mahalliy belgilari

-Yaradan kukimtir ekssudat ajralishi

-Yaradan binafsharang ekssudat ajralishi

-Pufakchani yorgandan keyin strup xosil bulishi

-Qo’lansa xidli ekssudat

-Yiringli ajralma

-Yara atrofida kripitasiya bo’lishi
# Sibir yarasi (kuydirgi) turlari

-Teri


-O’pka

-Ichak


-Suyak

-Bugim


-Quloq
# Sibir yarasi (kuydirgi) differensial diagnostikasi

-Nospesifik korbunkul

-Furunkul

-Kalamush kasalligi

-Abssess

-Anaerob gangrena

-Osteomielit
# Sibir yarasi (kuydirgi) karbunkuli davosi

-Spesifik vaksinasiya

-Antibakterial terapiya

-Maxalliy kseroform, dimeksid

-Operasiya

-Yarani drenajlash

-Fizioterapiya
# Qoqshol dastlabki belgilari

-Bosh og’rishi

-Charchash

-Uyquchanlik

-Past temperatura

-Xotirjamsizlik

-Gipersalivatsiya
# Qoqshol kechki belgilari

-Atelektik pnevmoniya

-Gipostatik pnevmoniya

-Sepsis


-Ko’p terlash

-Charchoq

-Bosh og’rishi
# Tirishish (trizm) bu-

-Mimik mushaklar qisqarishi

-Sardonik kulgi

-Chaynov mushaklari charchashi

-Opistotonus

-Jaroxat atrofida og’riq

-Terlash
# Qoqsholda tutqanoq(sudorog) sabablari

-Elvizak


-Kuchli tovush

-Kuchli yorug’lik jimjitlik

-Jimjitlik

-qorong’i xona

-Sekin xarakat
# Qoqshol maxalliy belgilari

-Chegaralangan belgilar

-Jaroxat atrofida og’rik

-Kasallikni yengil kechishi

-Kasallikni og’ir kechishi

-Opistotonus

-Qo’l va oyoqlarning tirishishi
# Qoqshol tashxisini qo’ying

-Jaroxatda tortuvchi og’riq

-Mushaklar yengil tirishishi

-Sababsiz terlash

-Jaroxatdan noxush xid kelishi

-Teri osti kripitasiyasi

-Mushaklarda og’riq
# Qoqsholning nospesifik profilaktikasi

-Birlamchi xirurgik ishlovi

-Yot jismni olib tashlash

-Xayotga layokatsiz to’qimalarni olib tashlash

-Jaroxatga antiseptiklar ishlatmaslik

-Etarli nekrektomiya kilinmasligi

-Jaroxatga oralatib chok qo’yish
# Sepsisning tomir o’zanidagi asorati

-Septik tromb

-Septik endokardit

-Ichki a'zolar tomirlari tromboemboliyasi

-Tomir devori stenozi

-Endoartrit

-Tromboflebit
# Bakterial toksik shokning asosiy belgilari

-Yuqori tana xarorati

-Qaltirash

-AQB ni tushishi

-Oligouriya

-Yo’tal


-Ich ketish
# Sepsisning umum klinik ko’rinishi

-Yuqori xarorat

-Qaltirash

-Ter oqishi

-Ko’ngil aynishi

-Qayt qilish

-Ich ketishi
# Rivojlangan sepsis davrida yuqori tana xarorati quyidagicha bo’ladi

-To’lqinsimon

-Doimiy

-Remitirlovchi

-Noto’g’ri

-Vaqtinchalik

-Noturg’un
# Sepsis nazariyalari

-Mikrobiologik nazariya

-Sitokinin nazariyasi

-Allergik nazariya

-Toksik nazariya

-Immunologik nazariya

-Endokrinologik nazariya
# Sepsis asoratlari

-Septikopiemiya

-Septisemiya

-Yiringli shishlar

-Allergik reaksiya

-Gematoma

-Tromboflebit
# Asosiy sepsis omillari

-Infeksiya (uchogi) manbaasi

-Tizimli yallig’lanish reaksiyasi sindromi

-Poliorgan yetishmovchiligi

-Ma'lumot yo’qligi

-Normal xarorat

-Surunkali gastrit
# Anaerob flegmona klinik kurinishi

-Kasallikni 0’tkir boshlanishi

-Umumiy xolsizlik, xaroratni 40 C gacha kutarilishi

-Yallig’lanish o’chogida shish, og’riqli infiltrat, a'zo funksiyasi pasayishi yallig’lanish

- O’chog’ida og’riqsiz shish paydo bo’lishi

-Kasallikni sekin rivojlanishi

-Subfebril xarorat
# Anaerob flegmonaning kompleks davosi

-Barokamera, baroterapiya

-Keng lampas kesma

-Keng ta'sirli antibiotiklarni arteriya ichiga yuborish

-Antibiotiklarni tabletkada qabul qilish

-Artrotomiya

-UVCh
# Anaerob flegmona differensial diagnostikasi

-Saramas

-Chuqur venalar tromboflebit

-Magistral arteriyalar trombozi

-Pandaktilit

-Radikulit

-Xasmol
# Sepsisda jaroxat tashqi ko’rinishining 3 ta belgisi

-Yiringli ajralma

-Jaroxat to’qimalari kulrang tusda

-Jaroxat to’qimalarining keskin shishi

-Ko’p miqdorda yiringli ajralma

-Yara atrofii t0’qimalari shishmagan

-Yara odatiy rangda
# Rivojlangan sepsis davrida xarorat egriligining 3 turi

-Remitirlovchi

-To’lqinsimon

-Turg’un

-O’tib ketuvchi lixoradka

-Sakrovchi tipda

-Noturg’un
# Sepsisda birlamchi davo quyidagi 3 ta taktikadan boshlanadi

-Jaroxatga xirurgik ishlov berish

-Proteolitik ferment qo’llash

-giperbarik oksigenasiya

-UVCh tayinlash

-Rentgenterapiya

-Jaroxatga chok qo’yish
# Sepsisning 3 ta bosqichi (Amerika olimlari kelishuv xay'ati asosida 1991 y)

-Sepsis


-Sepsis sindromi

-Septik shok

-Septik kaxeksiya

-Ikkilamchi sepsis

-Birlamchi sepsis
# Bemor organizmi reaksiyasi xarakteriga ko’ra sepsisning 3 ta shakli

-Giperergik shakli

-Normergik shakli

-Gipoergik shakli

-Gipoksik

-Anergik


-Aralash
# Yiringli rezorbtiv isitmani 3 ta belgisi

-Yiringli o’choq yoki yarani mavjudligi

-Umumiy ko’rinishi (xaroratning 38 dan yuqori bulishi, intoksikasiya)

-Bakteremiya bilan kechishi

-Yo’tal

-Anuriya-Qon tuflash
# Sepsisda antibiotik qo’llashni 3 ta yo’li:

-Parenteral

-Bo’shliq ichi

-Maxalliy yaraga

-Enteral

-Zond orqali

-Bo’g’im ichi
# Oyoq arteriyalari tromboemboliyasi 3 ta xarakterli belgisi:

-To’satdan paydo buluvchi o’tkir og’riq

-Teri qoplamlari rangparligi

-Oyoqlarning sovushi

-Teri qoplamlari giperemiyasi

-Xaroratning ko’tarilishi

-Uyquchanlik
# Venalar klapn apparati funksional xolatini aniqlashning 3 usuli:

-Barmoq va jgutli sinama

-Ultratovush doplerografiya

-Kontrast flebografiya

-Kompyuter tomografiya

-UZD


-Biopsiya
# Yiringli tromboflebit davosining 3 turi:

-Antikoagulyantlar

-Antibiotiklar

-Venani olib tashlash va bog’lab qo’yish

-Neyrogen preparatlar

-Trankvilizatorlar

-Analgetiklar
# Obliterirlovchi endoarteriit patogenitk asoslangan davosida 3 guruh preparat:

-Desensibillovchi

-Qon - tomirlarni kengaytiruvchi

-Dezagregantlar

-Antiseptiklar

-Koagulyantlar

-Yurak preparatlari
# Obliterirlovchi endoarteriit ko’p uchrovchi 3 gurux insonlar:

-20-40 yoshdagi erkaklar

-Kashandalar

-Sovuq urgan bemorlar

-40-65 yosh ayollar

-Xaydovchilar

-Styuardessalar
# Chuqur venalar o’tkir trombozi 3 xarakterli belgisi:

-Zararlangan oyoqda keskin og’riqlar

-Teri sianozi va rangparlik

-Oyoqda keskin shish

-Zararlangan oyoq giperemiyasi

-Trofik yaralar

-Shishning yo’qligi
# Jaroxat bitishi ketma ketligini 3 ta noto’g’ri javobini ayting:

-Jaroxat atrofida gipretermiya

-Jaroxat atrofida giperemiya paydo bo’lishi

-Jaroxatda og’riqni yo’qolishi

-O’lgan to’qimalarni surilishi

-Granulyatsiyani rivojlanishi

-Epitilizatsiya
# Jaroxat davosining 3 ta vazifasini ko’rsating

-Infeksiyani kamaytirish

-o’lgan to’qimalarni olib tashlash

-Regeneratsiyani kuchayishi

-Xaroratni normallashuvi

-Desensebilizatsiya

-Dezintoksikatsion terapiya
# Birlamchi jarroxlik ishlovini o’tkazishga 3ta qarshi ko’rsatma

-Shok


-Bemorning kech murojaat etishi

-Yiringli infeksiya

-Gepatit

-Me'da yarasi

-Tomirlar aterosklerozi
# Pnevmotoraksning 3 ta xarakterli klinik simptomini ko’rsating:

-Yaqqol xansirash, sianoz

-Perkussiyada qutichasimon tovush

-Nafas shovqinlarini susayishi

-Perkussiyada to’mtoqlik

-Dag’al nafas

-AKB ni ko’tarilishi
# Yiringli jarayon joylashishiga karab 3 ta guruxi:

-Yumshoq to’qimalar

-Suyak va bo’g’imlar

-Bosh miya va uning pardalari

-To’mirlar

-Biriktiruvchi to’qimalar

-Qon
# Yiringli jarayon joylashishiga karab 3 ta guruxi:

-Ko’krak qafasi a'zolari

-Suyak va bugimlar

-Bosh miya va uning pardalari

-Tomirlar

-Biriktiruvchi to’qima

-Qon
# Yiringli plevrit paydo bulishi 3 ta sababi:

-Sil kavernalarinig yorilishi

-Ko’krak kafasi yiringli kasalliklari

-Septik metastazlar

-Angina

-O’rta quloq otiti

-Oyoq venalari tromboflebiti
# Yiringli plevritda 3 ta xarakterli perkutor simptomni ayting

-Garlend uchburchagi

-Elis-Damuazo chizig’i

-Groko-Rauxfus uchburchagi

-Pti uchburchagi

-Boxdaleka uchburchagi

-Lesgaft-Grunfeld chizigi
# Torakotomiyadan kеyingi erta asoratlarni ko’rrsating?

- Opеratsiyadan kеyingi jaroxatning yiringlashi

- O’pka ni kollapsi

- Plеvral bushlig’ining drеnajidan yiringli ajralma

- Tana xaroratining oshishi

- O’pka raki

- Bronxoyoqtaz kasalligi

- Pnеvmosklеroz

- O’pka artеriyasinig tromboemboliyasi
# Taloqning bir laxzali yorilishining klinik ma'lumotlari tavsifi ?

-Chap kovurga yoyi osti soxasida og’riq

-Vanka-Vstanki simptomi musbat

-AQB ni kеskin tushishi, pulsni tеzlashishi

-Chap qovurg’a yoyi ostida musqo’lni ximoyaviy taranglashishi

-Qorinni shishishi

-Tug’ri javob yuq
# Qon tuxtatuvchi Esmarx jgutining tug’ri qo’yilganligining 4 ta bеlgisi:

-Qon kеtishi tuxtaydi

-Puls paypaslanmaydi

-Qo’l oyoqning sovushi

-Qo’l oyoqning oqarishi

-Qon kеtishi tuxtamaydi

-Puls paypaslanadi

-Qo’l oyoq issiq buladi

-Qo’l oyoq qizaradi
# Esmarx jgutining 4 ta tug’ri quyilishi bеlgisi:

-Qo’l oyoqqa kutarilgan xolatni bеrish

-Jgut ostida yumshoq matoni qo’yish

-Qon tuxtashi uchun birinchi 2-3 aylanishni kuchli tortish

-Jgutga qo’yilgan kuni va vaqtini yozib qo’yish

-Qo’l oyoqqa ancha pasaytirilgan xolatni bеrish

-Jgut bilakning pastki uchligida quyiladi.

-Qon tuxtashi uchun oxirgi 2-3 aylanishni kuchli tortis-

-Jgutga bеmorning ismi va familiyasini yozib qo’yish
# Qon qo’yishdan oldin qilinadigan 4 ta sinama:

-Donor va rеtsipiеntning qon guruhini aniqlash

-Donor va rеtsipiеntning Rh- omilini aniqlash

-Donor va rеtsipiеntning individual mosligini aniqlash

-Biologik moslikni o’tkazish

-Faqat donorning qon guruhini aniklash

-Fizik moslikni aniqlash

-Ximik moslikni utkazis-

-Donor qonining infitsirlanish darajasini aniqlash
# Qon guruhini aniqlashda quyiladigan 4 ta xatolik xolati :

-Agar katta qon tomchisi olingan bulsa

-Agar kichkina zardob tomchisi olingan bulsa

-Agar xona xarorati -25 dan yuqori buls-

-Agar xona xarorati -10 dan past bulsa

-Agar xona xarorati -10 dan yuqori bulsa

-Agar xona xarorati -25 dan past bulsa

-Agar tеng miqdorda qon va zardob olingan bulsa

-Agar xona xarorati -55 dan past bulsa
# Gеmotransfuziologiiga rivojlanishiga xissa qo’shgan 4 ta olim

-Yanskiy, I-III qon guruhini ochgan.

-Lanshtеynеr, IV qon guruhini ochgan

-Lanshtеynеr, rеzus omilni ochgan

-Blendеl, odamdan odamga qon quygan

-Lanshtеynеr, I-III qon guruhini ochgan.

-Blendеl, rеzus omilni ochgan

-Yanskiy, IV qon guruhini ochgan

-Volf, odamdan odamga qon ko’ygan
# Lеykositar formulaning normada ko’rsatkichi :

-Nеytrofillar 47-72%

-Eozinofillar 0,5-5%

-Bazofillar 0-1%

-Limfotsitlar 19-37%

-Limfotsitlar 29-47%

-Nеytrofillar 20- 37%

-Bazofillar 5-10%

-Eozinofillar 0-1%
# Asеptik va antisеptika rivojlanishiga xissa qusgan 4 ta olim.

-- Listеr

-Bеrgman

-Shimmеlbush

-Zеmmеlvеys

-Bilrot


-Pirogov

-Meyo


-Gippokrat
# Qon ivishini sеkinlashtiradigan 4 ta kasallik :

-Gеmofiliya

-Vеrlgof kasalligi

-Nur kasalligi

-Gеparinning ortikligi

-Miokard infarkti

-Insult

-Tromboflеbit-O’pka artеriyasi tromboemboliyasi
# Antisеptikaning 4 ta kurinishi:

-Fizik


-Mеxanik

-Ximik


-Biologik

-Ekzogеn


-Endogеn

-Kontakt


-Implantatsion
# Fizik antisеptikaning 4 ta kurinishi:

-Dokali tampon

-Rеzinali drеnaj

-UF nurlaridan foydalanish

-Davolashning ochiq kurinishi

-Antibiotiklar

-Jaroxatga birlamchi ishlov bеrish

-Zardobning qo’llanilishi

-Qon kuyish
# Mеxanik antisеptikaning 4 ta usuli:

-Nеkrektomiya

-Qon laxtasini olib tashlash

-Yod jismni olib tashlash

-Qon kеtishini tuxtatish

-Zararlanmagan tuqimani olib tashlash

-Yiringli jaroxatga chok qo’yish

-Kvartsli nurlanish

-Antibiotiklar
# Oksidlovchilar guruhiga kiruvchi 4 ta modda:

-3% li vodorod pеroksidi

-Gidropеrit

-Pеrgidrol

-Kaliy pеrmanganat

-Ksеroform

-Rivanol

-Protargol

-Strеptotsid
# Aldеgidlar guruhiga kiruvchi 4 ta modda:

-Formaldеgid

-Lizoform

-Gеksamеtilеntеtramin

-Urotropin

-Gidropеrit

-Mеtilеn kuki eritmasi

-Etazol


-Kumush nitrat eritmasi
# Buyovchilar guruhiga kiruvchi 4 ta modda :

-Mеtilеn ko’ki

-Triflavin

-Rivanol


-Brilliant yashili

-Kaliy pеrmanganati

-Diotsid

-Yodoform

-Sulеma
# Sulfanilamidlar guruhiga kiruvchi 4 ta modda:

-Strеptotsid

-Etazol

-Norsulfazol-Sulfadimеtoksin

-Pеnitsillin

-Triflavin

-Rivanol


-Urotropin
# Bog’lovchi matеriallarni sеrilizatsiya qilishni 4ta turi :

-Par ostida avtoklavlash

-Bosim ostida avtoklavlash

-Ultratovush ta’sirida

-Tеrmokamеrada (shkafda quruq issiq)

-Mеxanokamеrada

-Suvda avtoklavlash

-Dеzeritmada

-10-15 minut qaynatish
# Qon kеtishining 4ta jismoniy usullari:

-Sovuklik

-Elеktrokoagulyatsiya

-Xirurgik diatеrmiya

-Lazеr fotokoagulyatsiya

-Adrеnalin

-Jgut kuyish

-Tomirlarin tikish

-Vikasol
# Agglyutinin va agglyutinogеndan 4ta qon guruhini aniqlash:

-O alfa, bеta

-A bеta

-B alfa


-ABO

-O yuq aglyutininlar

-A alfa

-B bеta


-AB alfa,bеta
# Konservalangan qonni yaroqliligini aniqlashning 4 ta bеlgilari:

-Qon idishining gеrmеtik yopilgan bo’lishi kеrak.

-Idishida donorniing familiyasi, qon guruhi, dozasi, olgan kuni bеlgilangan bulishi kеrak.

-Qon ampulada tinch holatda 3ta qavatga bulinadi: tubida-eritrotsitlar, o’rtasida-oqimtir qavat-leykotsitlar, yuqorisida tiniq qavat- sariq plazma

-Qonda laxtak, xiralik, parcha-parcha va plazmali plyonka bulmasligi kerak

-Qon bor idishlar maxsus flakonlarda bulishi kerak

-Idishda retsipiyentning familiyasi, qon guruhi, dozasi va boshqalar bulishi kеrak

-Qon ampulada tinch holatda 2 ta qavatga bulinadi: tubida-eritrotsitlar va yuqorisida tiniq yoki yengil xira qavat- sariq plazma

-Qonda laxtak, xiralik, parcha-parcha va plazmali plyonka bulishi kerak
# Bo’shliqlarga qon ketishining 4 ta nomlanishi:

-Gemoperitoneum-qorin bo’shlig’iga qon ketishi

-Gemotoraks- kukrak bo’shlig’iga kon ketishi

-Gemoartroz-bug’im bo’shlig’iga qon ketishi

-Gemoperikardium- perikardga

-Gemogastrium- qorin bo’shlig’iga qon ketishi

-Gemopnevmoneum- kukrak bo’shlig’iga kon ketishi

-Gemoartrium- bug’im bo’shlig’iga qon ketishi

-Gemokardium- perikardga
# 3 guruh qon qo’yishning asoratlari:

-mexanik xarakteri: а) qon qo’yish texnikasi buzilganda б) xavoli emboliya в) yurakning o’tkir kengayishi

-reaktiv xarakteri : а) qon qo’yishdan keyingi posttransfuzion shok б) posttransfuzion pirogen reaksiya в) sitratli shok

- infeksion kasallik rivojlanishi

- reaktiv xarakteri: а) qon qo’yish texnikasi buzilganda б) xavoli emboliya в) yurakning o’tkir kengayishi

- mexanik xarakteri а) qon qo’yishdan keyingi posttransfuzion shok б) posttransfuzion pirogen reaksiya в) sitratli shok

-psixik rivojlanishning buzilishi
# Qonni organizmga yuborishning 4 ta usuli:

-Vena ichiga

-Arteriya ichiga

-Suyak ichiga

-Mushak orasiga

-Bo’shliqqa

-Teri ostiga

-Qorin parda ichiga

-Intrakaval

# Travmalarni davolashda 4 ta vazifa:

-Bemorning hayotini saqlash

-Travma bulgan organni davolash

-Organni anatomik butunligini saqlash

-Travma bulgan organni funksiyasini tiklash

-Og’riqsizlantirish

-Qon ketishini tuxtatish

-Jarohatga birlamchi xirurgik ishlov berish

-Shokka qarshi chora tadbirlar

# Xushdan ketishda 4 ta asosiy chora tadbirlar:

-Bemorni tekis joyda boshini pastga qilib yotqiziladi

-Toza xavo berish

-Nashatir spirti

-Valeriana, kofe

-Niqobli narkoz

-Adrenalin va noradrenalin mushak orasiga

-Qon qo’yish

-Og’izdan og’izga sun’iy nafas
# Arterial qon bosimi darajasiga qarab shokning 4 ta darajasi:

-I daraja- sistolik bosim 90 mm sm. Ust.

-II daraja – sistolik bosim 70-90 mm sm. Ust.

-III daraja- sistolik bosim 50-70 mm sm. Ust.

-IV daraja – sistolik bosim 50 mm sm. Ust. Dan past

-I daraja - sistolik bosim 50 mm sm. Ust. Dan past

-II daraja – sistolik bosim 50- mm sm. Ust.

-III daraja- sistolik bosim 70-90 mm sm. Ust.

-IV daraja – sistolik bosim 90 mm sm. Ust.
# Travmatik toksikozning 4 ta mahalliy belgisi:

-Qo’l oyoqlarning oqarishi

-Ayrim joylarida kukarish

-Qon aylanishi va sezishning buzilishi

-Qo’l oyoqlarnig harakat funksiyasining buzilishi

-Qo’l oyoqlarning qorayishi (qon tuxtashi natijasida)

-Oq va qung’ir dog’lar hisobiga

-Juda kuchli og’riqlar

-Qo’l oyoqlarning harakat funksiyasi saqlangan

# Ko’krak qafasi va sut beziga bog’lam qo’yishning 4 tausuli :

-Spiralsimon

-Plashsimon

-Xochsimon

-Dezo


-Halqasimon

-Toshbaqasimon

-Gipsli

-Yelimsimon


# Yiringli intoksikatsiyani chaqiruvchi 4 ta mikroorganizm:

-Stafilokokk

-Streptokokk

-Gonokokk

-Kolibatsilla

-Kox tayoqchalari

-Lefler tayoqchalari

-Сl.perfringes

-Diplokokklar
# Gazli gangrenani chaqiruvchi 4 ta mikroorganizm:

-Cl perfringens

-Cl oedematiens

-Cl septicus

-Cl hystoliticus

-Cl tetanus

-Lefler tayoqchalari

-Stafilokokklar

-Streptokokklar
# Gazli gangrenani klinik kechishiga kura 4 ta kurinishi:

-Chaqmoqsimon

-O’tkir

-Surunkali-Retsidivlanuvchi

-Birlamchi

-Ikkilamchi

-O’tkirosti

-Aralash

# Qoqsholning 4 ta asorati:

-Pnevmoniya

-Asfiksiya

-Suyak sinishi

-Mushaklar yorilishi

-Artritlar

-Sochlarning to’kilishi

-Sinkope

-Oqmalar rivojlanishi


# Qoqsholni 4 ta profilaktik chora- tadbirlari:

-Jarohatdan yod jismni olish

-Qon laxtaklarini olish

-Ulgan tuqimlarni olish

-Maxsus profilaktikaа (PSS va SA)

-Kasal va daydi itlarni yuqotish

- Travmaga qarshi kurashish

-Aholi urtasida sanitar-oqartiruv ishlari

-Hamma uy hayvonlarida vetirinar tekshiruv
# Frunkulning 4 ta klinik belgisi:

-Og’riq


-Qizarish

-Shish


-Funksiyaning buzilishi

-Kukarish

-Gaz tuplanishi

-Epidermisda teshik bulishi

-Mushaklar tortishishi
# Karbunkulni konservativ davolashning 4 ta usuli:

-Antibiotiklar va sul’fanilamidlar

-Uvch-sollyuks

-Anal’getiklar

-Immunobiostimulyatorlar

-Yiringni qo’l bilan bosish

-Xochsimon kesma

-Antikoagulyantlar

-Spazmolitiklar
# Mastitning 4 ta ko’rinishi:

-Subareolar

-Intramammar

-Retromammar

-Trabekulalararo

-Teri ichi mastiti

-Submammar

-Intraareolar

-Kanalikulararo

# Osteomielitning 4 ta profilaktik chora tadbirlari:

-Birlamchi infeksiya o’chog’ini o’z vaqtida davolash

-Suyaklar sinishi va immobilizatsiyasida yod jismlardan va suyak siniqlaridan tozalash

-Keng ta’sir spektrli antibiotiklar bilan davolash

-Immune-biologik statusini oshirish

-Birlamchi infeksiya o’chog’ini o’z vaqtida kesib olib tashlash

-Suyaklar sinishida shoshilinch operatsiya

-Kuchli ta’sir qiluvchi glikozidlar bilan davolash

-O’z vaqtida vaksinatsiya qilish


# Osteomielitni keltirib chiqaruvchi 4 ta ahamiyatli omllar :

-Immunibiologik holat

-Anatomo-fiziologik hususiyatlar

-Mikroorganizmning virulentligi

-Bacterial invaziyaning ko’pligi

-Kimyoviy omillar

-Fizik omillar

-Termik omillar

-Elektrotravma
# Qoqsholning prodromal davridagi 4 ta simptomlar:

-Ko’p terlash

-Chaynashda toliqish

-Mushaklarda qizish va og’riq

-Ta’sirchanlik

-Opistotonus

-Trizm

-Mushaklarda parez-Qizilo’ngachdan ovqat o’tmasligi
# Saramasning 4 ta ko’rinishi:

-Eritematoz

-Eritematoz-bullyoz

-Flegmanoz-nekrotik

-Absess

-Shishli


-Eritematoz-flegmanoz

-Gangrenoz

-Chirituvchi
# Yumshoq to’qimalarning bosilishini davolashning 4 ta bosqichi:

-Tinchlik

-Sovuq kompress

-Katta gemoartrozda punksiya va bog’lam qo’yish

-3 kundan so’ng fizioterapiya va massaj

-Zararlangan joyga gipsli bog’lam qo’yish

-Issiq kompress

-Gematoma bo’lsa – punkiya va bosib turuvchi bog’lam qo’yish

-Birinchi kundan fizioterapiya
# Yirtilish va cho’zilishlarda davolashning 4 ta bosqichi:

-Tinchlik va immobilizatsiya

-Bosuvchi bog’lam

-Sovuq kompress

-Kata gemoartrozlarda- ppunksiya

-Massaj


-Mahkam bintlash тугое бинтование ba’zida jgut qo’yiladi

-Issiq kompress

1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə