# Ambulator ko’rikda bemorda o’tkir appendisitga shubxa tug’ildi. Qanday yo’l tutish maqsadga muofiq?
Yüklə 0.92 Mb.
səhifə5/9
tarix23.04.2016
ölçüsü0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

- Trofik yaralar

- Tungi mushaklar qisqarishi.

- Oyoqlarda shish va o?irlik.

- Teri osti venalarning kengayishi.

- Teri osti venalarning torayishii


#O`tkir pankreatitda Meyo-Robson simptomi?

-Chap qovurga-umurtqa pog’onasi burchagidagi og`riq

- Tizza - tirsak xolatida og`riqning susayishi

-qorin bo`shliqining epigastral soxasida javo bo`lishi

- Epigastral soxadagi og`riq

- Yuzda dog’ bulishi

#qaysi infeksion kasalliklar o`tkir peritonitga sabab bo`lishi mumkin:

-qorin tifi

- Virusli gepatit

- Dizenteriya

- Uippl kasalligi

-Ovqatdan zaharlanish

#qaysi xolatda peritonitda jigar to`mtoqligi yo`qoladi:

-Kovak organlar perforatsiyasida

- Oshqozon ichakdan qon ketishida

- Jigar yorilishida

- O`tkir xolisistitda

- O`tkir appendisit


#O`tkir peritonitning 3-davrida operasiyadan oldingi tayyorgarlikga kiradi:

-Gomeostaz buzilishini korreksiyalash

- Gormonoterapiya

- Fizioterapiya

- Antibiotikoterapiya

- Klizma


#Yo`g`on ichak ambiazida shoshilinch operasiyaga ko`rsatma bo`lib hisoblanmaydi:

- 1. 5 tog’ri javob

-2.Perforasiya

-3. Qon ketishi

- 4.Yo`g`on ichak gangrenasi

- 5.Bemor yoshi

#qaysi kasalliklar yo`talsiz bo`lmaydi:

- Surunkali bronxit

- Chap qorincha yetishmovchiligi

- Aorta anevrizmasi

- Pnevmoniya

- Infarkt miokard

#Qon tupirishning asosiy sabablarini( noto`g’risini ko`rsating)

- Pnevmoniya

-O`ATE

- O`pka sarotoni- O`pka sili

- O’pka kavernasi

#Mexanik sariqlikning sabablariga kiradi( quyidagilardan tashqari)

- Me'da osti bezi boshchasi o`smasi

- Xoledoxda tosh bo`lishi

- Xolangit

- Gijja invaziyasi

-Botkin kasalligi


#Sariqlik kuzatilgan bemorlar shikoyatlari bo`lib hisoblanadi ?uyidagilardan tashqari:

-Teri va sklerada sariqlik

- Axlat rangi o`zgarishi- (axolichniy stul )

- Siydikning xiralashishi

- Teri qichishi

- Aynigan tuxum hidli qayt qilish

#Jigar absessining sabablari bo`lib hisoblanadi, ?uyidagilardan tashqari:

- Destuktiv appendisit

- Yiringli xolangit

- Pileflebit

- Sepsis

- Spastik kolit

#Jigar abssessi diagnostik algoritmiga kiradi. ?uyidagilardan tashqari:

- Klinikasi, bioximik ta?lili

- qorin bo`shliqining laparoskopiyasi.

- UZI ta?lili

- KT

-Irrigoskopiya


#Petrovskiy bo`yicha jigar kistasiga kiradi ,?uyidagilardan tashqari.

- Jigar polikistozi kasalligi

- Jigar solitor chin kistasi

-Jigar soxta kistasi

- Jigar atrofi kistasi

-Jigar exinokok kistasi

#Jigar exinokokkozi ikkinchi bos?ichi simtomlariga kiradi, quyidagilardan tashqari:

- O`ng qovurg’a yoyi ostidagi, epigastral sohasidagi og`riq.

- Umumiy holsizlik, quvvatsizlik

- Gepatomegaliya

- Terida toshma

-Yuqori gektik isitma

#Jigar exinokokkozi asoratlariga kiradi , quyidagilardan tashqari.

- Exinokokk kistasining yiringlashi

- Yorilishi

- Mexanik sariqlik

- Xolangit

- Kista oxaklanishi


#Jigar exinokokkozi profilaktikasi uchun UASh tavsiyasiga kiradi ?uyidagidan tashqari

- It saqlashda gigienik qoidalarga amal qilish

- Shaxsiy gigiena qoidalariga amal qilish

- Meva va sabzovotlarni to`liq yuvish

- Faqat zararsizlantirilgan suvdan foydalanish

-Antiparazitar preparatlarni qabul qilish


#Ikkilamchi jigar sirrozi sabablariga kiradi, quyidagidan tashqari.

- O`t yo`lining toshli obstruksiyasi

- Sklerozlovchi xolangit

- O`t yo`li o`smasi

- O`t yo`lining chandi? bilan bosilishi

- Surunkali gepatit


#Churrani tasdi?lovchi tushunchalardan qaysilari noto`g`ri quyidagidan tashqari

- Ayollardagi son churrasida ko`pincha ichak qisilishi paydo bo`ladi

- qiyshiq chov churrasi Xeselbax uchburchagidan chiqadi

- Ventral churra yarimoysimon chiziqdan chiqdi

- To`g`richov churrasi yorg’oqqa tushadi

- Son kanalining bo`lishi


#Ko`ks oraliqi a'zolarining siljishi ko`pincha kuzatiladi

-Zo`riqish pnevmotoraksida

- Ochiq pnevmotoraksda

- Pnevmoniyada

- Nafas yo`llarining o`tkazuvchanligi buzilishida

- jarohatda


#Ochiq pnevmotoraksda birinchi yordam bo`lib xisoblanadi

-Germetik bog’lam qo`yish

- Konservativ davo

- O`pka tomirlarida operasiya o`tkazish

- Kechiktirib bo`lmaydigan operativ davo

- Konservativ va operativ davo


#Gipogastral sohadagi to`satdan to`lg`oqsimon og`riq paydo bo`lishi, najas va gaz tutilishi -

xarakterli

-Yo`g`on ichak tutilishi uchun

- Ingichka ichak tutilishi uchun

- Perforativ yara uchun

- Buyrak kolikasi uchun

- Oshqozon uchun
#Qovurg’a yoyi ostida doimiy kuchli og`riq, chuqur nafas olganda

kuchayishi, o`t suyuqligini qayt qilishi - xarakterli

-O`tkir xolesistit uchun

- O`tkir pankreatit uchun

- O`ng tomonlama buyrak kolikasi uchun

- O`ng tomonlama pastki bo`lakli pnevmoniya uchun

- O`tkir appendisit
#qorindagi doimiy kuchsiz og`riq, qorindagi pulsasiyalovchi hosila- xarakterli

-qorin aortasi anevrizmasi uchun

- qorin aortasi o`smasi uchun

- Tuhumdonlar kistasi uchun

- Atipik joylashgan buyrak uchun

- O`tkir pankreatit uchun


#qorinning pastki qismiga Tarqalgan doimiy, kuchli, songa uzatiluvchi og`riq, gipogastral sohadagi silliq yuzali, dumaloq, xarakatchan hosila- quyidagiga xarakterli

-Tuxumdon kistasining buralib qolishi

- Chanoq absessi

- Bachadon fibromiomasi

- Bachadon ortiqlarining yallig’lanishi

-paraproktit


#Ovqatlangandan 15-30 minutdan so`ng kindik atrofida paydo bo`luvchi o`tkir og`riq, ich ketishining ich qotishi bilan almashinishi va meteorizm - quyidagiga xarakterli

-Surunkali abdominal ishemik sindrom

- O`tkir gastroenterit

- Yara kasalligining qo`zishi

- Yo`g`on ichak saratoni

- Atipik joylashgan buyrak uchun


#Me'da ichak traktidan Qon ketganda tez yordam shifokori bemorga qanday yordam ko`rsatishi kerak

- Gemostatik terapiya o`tqazib , xirurgik stasionarga olib kelish

- Iliq suv bilan me'dani yuvish

-Bemorni tinchlantirish va uyda qoldirib shifokorga murojaat etishga ko`rsatma berish

- Uydagi bor narsalar bilan davolash va uyda kuzatuv

- Hech nima qilinmaydi


#Surunkali abdominol ishemik sindromning ekstravazal sabablari bo`lib hisoblanadi

quyidagidan tashqari

- Travmatik arterio-venoz oqmalar

-Visseral tarmoqlarning chandiqar bilan ezilishi

- Visseral tarmoqarning gangliyalar, quyosh chigali nerv tolalari bilan ezilishi

- quyosh arteriyasining diafragmaning medial oyoqchasi yoki o`roqsimon boylam bilan ezilishi

-Oshqozon yarasi malignizasiyasi
#Duglas bo`shliqi abssessining diagnostikasida oddiy informativ usul bo`lib hisoblanadi

-To`g`riichak barmoqtekshiruvi

- qorin bo`shliqi UZI si

- qorin bo`shliqi organlari rentgenoskopiyasi

- Laparoskopiya

- KT
#O`tkir peritonit terminal fazasiga xarakterli emas:

- Ichak peristaltikasi oshishi

- Suvsizlanish

- qorining dam bo`lishi

- Leykositoz.

- Ichaklar paresi
#O`tkir peritonitda UZI da aniqlanishi mumkin:

- qorin bo`shliqida ko`p miqdorda suyuqlikning to`planishi

- Ichak perforasiyasi

- Ko`p sonli Kloyber kosachalari

- qorin bo`shliqida erkin gazning bo`lishi

-Gumbazlar


#Chov kanali qaysi devorining xolsizligi tufayli ?iyshi? churralariga sabab bo`ladi?

- Oldingi*

- Orqa

- Yuqori


- Pastki

- Yonbosh


#Uy sharoitida qisilgan kindik churrasida poliklinika jarroxining taktikasi?

-Jarroxlik bo`limiga tezkor gospitalizasiya

- Uy sharoitida kuzatuv

- Poliklinikada tekshiruv o`tkazish, keyin gospitalizasiya qilish

- Stasionarga jo`natish

- Infuziya va og`riqsizlantirish o`tkazish


#Anal sfinkterining yetishmovchiligi qanday aniqlanadi ?

-Sfinktrometriya

- Rektoskopiya

- Ballonografiya

- Ballonometriya

- Spirometriya


#Peyts-Egers sindromi bu...?

-Oshqazon ichak traktining diffuz polipozi va teri shiliq qavatlar pigmentasiyasi

- Yo`g`on ichakning psevdopolipozi

- Yo`g`on ichakning polipozi va bosh miya o`smasi

- Yo`g`on ichakning polipozi va suyak bo`?im apparatining buzilishi

- Yara va divertikulni birga kelishi


#NYaK da yo`g`on ichakning qaysi qismidan shikastlanish boshlanadi?

- To`g`riichakdan *

- Sigmasimon ichakdan

- Ko`r ichakdan

- Iliosekal burchakdan

- 12 b/I dan


#NYaK ning yengil kecheshida samarali dori vositalari bo`lib hisoblanadi?

- Sulfanilamid preparatlari (salazopiridazin)

- Penisillin ?atori

- Ichak preparatlari (bifidum - baktrum)

- Ximiopreparatlar

-Penisillin


#qaysi kasallikda ko`p mi?dorda ?o`lansa xidli bal?am ajraladi?

-BEK, OBDL

- O`pka shishi

- O`pka raki

- Pnevmoniya

- Exinokokk


#Pushti rangli ko`pikli bal?am qaysi patologiyaga xos?

-O`pka shishi

- O`pka raki

- Bronxial astma

- BEK

- VRVP
#Paradoksal nafas qo`yidagi kasallikda uchraydi?-Ko`plab qovurg’alarning sinishi

- Kombinalashgan sinishlarda

- Ko`krak qafasi lat yeyishi

- O`mrov suyagi sinishi

-Tush singanda
#Gemotoraksda punksiya o`tkaziladigan nu?ta ?

-VII qovurg’a

- III qovurg’a

- X qovurg’a

- II qovurg’a

- XII qovurg’a


#Yepigastral sohadagi va kindik atrofidagi kuchli tul?o?simon og`riq va qayt qilish ?uyidagi uchun xos?

-Ingichka ichak tutilishi

- Yo`g`on ichak tutilishi

- Yara perforasiyasi

- O`tkir pankreatitda

- Yara qonashi


#Yepigastral soxadagi va kindik atrofidagi og`riqning xosil bo`lishi va 4-6 soatdan so`ng o`ng yonbosh soxasiga o`tishi qo`yidagiga xos?

-O`tkir appendisit

- Yara perforasiyasi bekilishi

- Gastroenteritda

- O`tkir pankreatitda

- Ingichka ichak tutilishi


#To`satdan qorin soxasidagi og`riq, qayt qilish, palpasiyadan so`ng axlat malina rangida bo`lishi qo`yidagiga xos?

-Ichak invaginasiyasida

- O`tkir gastroenteritda

- qisilgan chov churrasida

- Sigmasimon ichak buralishida

- O`tkir pankreatitda


#qorin soxasidagi doimiy kuchli og`riq, qayt qilish va chov soxasidagi shishgan xosilaning

aniqlanishi qo`yidagiga xos?

-qisilgan chov churrasida

- Chov limfadeniti

- O`tkir ichak tutilishi

- To`g’irlanmaydigan chov churralarda

- O`tkir gastroenteritda
#"Shok indeksi" nima?

- pulsni sistolik Arterial Bosimga nisbati

- AB ni Hb ga nisbati

- Hb ni AB ga nisbati

- Hb ni Ht ga nisbati

- Ht ni Hb ga nisbati


#Perforant venalarning klapanlari holatini aniqlash usullari?

-Pratt - 2 sinamasi

- Gekkenbrux sinamasi

- Shamov sinamasi

- Pratt 1 sinamasi

- Pratt 3 sinamasi

#Surunkali abdominal ishemiya sindromida asosiy belgilar bo`lib hisoblanadi, quyidagidan

tashqari?

-Yegan ovqatini qayt qilish

- Samarasiz terapiya va qayta - qayta tekshiruvlar

- Ichak disfunksiyasi va og`riq simptomlarining ovqat qabul qilish bilan bogliqligi

- Og`riq simptomakompleksni intensivligi va davomiyligining xazm sikli bilan bogliqligi

- Impotensiya
#SXAI хaqida axborot beruvchi tayanch punkt xisoblanadi (noto`grissini ko’rsating):

- Ogriq simptomo kompleksi intensivligi vadavomiyliginixazm qilish sikli bilan boglikliligi

- Ko’p marotaba tekshirish va natijasiz davo

- Ogriq simptoma kompleksi va ichak disfunksiyasini ovqat yeyish bilan bogliqliligi

-Yeyilgan ovqat bilan qayt qilish

- TQGRI javob yuq


#52 yoshli bemor oqsoqlikka, impotensiyani pastligiga, ich surishi va kabziyatni almashinib kelishiga, Axlatini shakllanmaganligi va unda shilliq aralash xazm bo’lmagan ovqat qoldiklarini bulishiga Shikoyat qilib keldi. Ob'ektiv: bemor o’ng oyogi atrofiyalangan terisi rangpar, o’ng son arteriyasi Pulsasiyasi aniklanmaydi Sizning tashxisingiz:

-SXAI va Lerisha sindromi

- Surunkali pankreatit

- Surunkali yarali kolit

- Sindrom Lerisha

- Surunkali xolesistit


#Oshqozon va 12 barmok yara kasalligiga olib keluvchi agressiya faktorlariga quyidagilardan qaysi Biri kirmaydi?

-Mutsin


- Xlorid kislota

- Pepsin


- Oshqozon evakuator funksiyasini buzilishi

- Stress
#Oshqozon va 12 barmoqni o’tkir yaralari, agressiv faktorlar ta'siridan qancha vaqtdan keyin rivojlanadi?

- 72 soat

- 24 soat

- 36 soat

- 4 sutka

- 1 sutka
#Medikamentli(medikamentoznie iz'yazvleniya) O’tkir yaralar kuprok qaysi soxada joylashadi:

-Oshqozon antral qismida

- Oshqozon tubida

- Oshqozon tanasida

- 12-barmokli ichakda

- Yo`gon ichakda


#Oshqozon va 12 barmok yaralarida ogriq xarakteri va intensivligi nimaga bogliq.(noto`grisini toping)

-Jins


- Y araning lokalizasiyasi

- Bemor yoshi

- Asoratlarning mavjudligi

- Yaraning chuqurligiga

#Oshqozon va 12 barmok yaralarida ogriq xarakteri va intensivligini kamayishi nimaga bogliq Emas:

-Epigastriyga muz kuyish

- Kam-kam va tez tez ovqatlanish

- Yotoq rejimi

- Ogriq kuchayganda qusish

- Antasid qabul qilish


#Oshqozon O’tkir yaralari xosil bulishiga olib kelmaydigan faktor:

Prichinami obrazovaniya ostrix yazv jeludka mojit bit vse perechislennie, krome:

-Chekish

- NPVS qabul qilish

- Stress

- Kuyish kasalligi

-Markaziy nerv sistema kasalliklari
#Kardiospazmga xarakterli bulmagan klinik xolat:

-Xushdan ketish xolati

- Regurgitasiya

- Residivlanuvchi respirator infeksiyalar

- To’sh orti ogriqlari

- Qusish
#Axalaziya kardiyaning sabablari

-Auerbax nerv chigallarining bulmasligi

- Stress


- Oshqozon-qizilungach reflyo`qsi

- Mekkel divertikuli

- Yo`gon ichak polipi
#Melenasimon ich kelishiga sababchi eng kam qon miqdori?

-60 ml


- 25 ml

- 100 ml


- 250 ml

- 300 ml
#Eroziv gastritga olib keluvchi dorilar(noto`grisini kursating)

- Rezerpin

- Steroid gormonlar

- Salisilatlar

- Sitostatiklar

- Aspirin
#Oshqozon yarasi perforasiyasiga xos belgilar(noto`grisini toping)

- Ichaklar peristaltikasini kuchayishi

- Qorindagi og’riqlar

- Qorin old devori taranglashuvi

- Jigar tumtoqligini yuqolishi

- Yon kanallarda tumtoqliq


#Yara penetrasiyasiga xos belgilar(noto`grisini kursating)

O penetrasii yazvi svidetelstvuyut vse perechislennie simptomi, krome:

-Ogriq kamayishi

- Ogriq kuchayishi

- Ogriqning orqa-bel soxasiga irradiasiyasi

- Kechki ogriqlar

- Ogriq intensivligini kuchayib borishi
#Oshqozon -ichakdan massiv kon ketishga sabab bulmaydigan kasallikni kursating:

- Reflyo`qs-ezofagit

- Kizilungach varikozkengaygan venalaridan kon ketish

- Eroziv gastrit

- Oshqozon yarasi

- 12 barmokli ichak yarasi

#Mellori-Veys sindromiga olib keluvchi sabablar:

- Alkogolizm

- Yara kasalligi

- Diafragma-kizilungach churrasi

- Oshqozon usmasi

- Mekkel divertikuli


#Ichakdan kancha mikdorda kon ketganidan keyin gipovolemiya simptomlari paydo buladi:

-500 ml


- 300 ml

- 100 ml


- 750 ml

- 150 ml
#Peptik yara Oshqozon -ichak traktidan kon ketish bilan asoratlanganda, og’riq…

-Yo`qoladi

- Kuchayadi

- Orka-bel soxasiga irradiyasilanadi

- Kindik soxasiga tarkaladi

- Peptik yara yo`qoladi
#Sariklikda kichishish sababi:

-Ut kislotalari

- Lesitin

- Bilirubinom

- Fosfolipidlar

- Lipidlar


#Jigar sirrozidagi eng kup uchraydigan klinik belgi:

- Assit


- Palpasiyalanadigan jigar

- Sariklik

- Periferik shishlar

- Gepatit


#Anastomoz yarasini eng makbul diagnostikasi:

-Endoskopiya

- Angiografiya

- Rentgenografiya

- Kislotalikni tekshirish

- UZD
#Tungi yutal qaysi kasallikka xos emas:

-Plevrit

- Surunkali sinusit

- Bronxial astma

- Pnevmoniya

- Bronxoyoqtatik kasallik
#Yo’talning eng ko’p sabchilari(noto’grisini ko’rsating)

-Mukovissidoz

- Bronxial astma

- Sur.bronxit

- Sinusit

- Bronxoyoqtatik kasallik


#Qaysi vaqtda xurujsimon yutal kuzatiladi?

-Oshqozon qizilungach reflyo`ksi

-Surunkali bronxit

-Kuk yutal

-BEB

- Diafragma churrasida


#O’pkaning o’tkir bakterial destruksiyasiga xarakterli balgam:

-Shilliq-yiringli

-Shilliq-yopishqoq

-Kupiksimon

-Yiringli, badbuy

-Shilliqli


#Qon tuflashning sabablari(noto`grisini kursating)

-O’pka arteriyasi tromboemboliyasi

-O’pka raki

-Pnevmoniya

-O’pka tuberkulyozi

-O’pka travmasi


#To’sh ortidagi ogriq, nitrogliserin ta'sirida xam kamaymaydigan, sovuq ter bosishi va arterial

gipotoniya bilan xarakterlanadigan kasallik

-Miokard infarkt

-Stenokardiya

-Pnevmotoraks

-Qovurgalar sinishi

-Bronxoyoqtaziya
#Vertikal xolatda tush soxasidagi ogriq, oqrikning oldinga egilganda kuchayishi, asosan

Ovqatlanishdan keyingi og’riqlar, uxlashga xalaqit beradigan ogriqlar, bu…...:

-Oshqozon kasalligi

-O’pka sili

-Ezofagospazm

-Aorta anevrizmasi

-Ichak polipi
#Kupincha qaysi kuzgatuvchi nospesifik xirurgik infeksiyalanishni chaqiradi:

-Stafilokokk

-Kuk yiring tayoqcha

-Oq spiroxeta

-Zamburug

-Kox tayoqchasi


#To’sh soxasida ogriq bulganda birinchi navbatda qaysi kasallikni istisno qilish kerak?

-Qovurga sinishi

-O’pka kasalliklari

-Pnevmoniya

-Stenokardiya, miokard infarkti

- To’sh sinishi


#Chap yonbosh soxasidagi ogriqlar, ogriqlarning yurganda kuchayishiga, isitma, ich qotishi, axlatda qon va yiringni bulishi qaysi kasallikka xos:

-Dizenteriya

-Invaginasiyaga

-Buyrak sanchigi

-Yo`gon ichak divertikuliti

-Destruktiv appendisit


#Qorindagi kuchli bulmagan doimiy ogriqlar, qorindagi pulsasiyali xosila xarakterli:

Qorin aortasi usmasi

-Tuxumdon kistasi

-Nefroptoz

-Qorin aortasi anevrizmasi

-Oshqozon yarasi


#Qari bemorda qorin va orqa-bel soxasidagi tusatdan boshlangan kuchli O’tkir ogriq kuprq nimaga xarakterli:

-O’tkir ichak tutilishi

-Yo`gon ichak usmasi

-Kaprostaz

-Aorta anevrizmasi yorilishi

-Kolostaz


#O’tkir yaralar kupincha qaysi dori preparatini qabulidan keyin paydo buladi:

-Belladonna

-Validol

-Vitamin "S"

-Aspirin

-Ranitidin


#Qon ketishni ikkinchi darajasida YuQH va Ht ni mosligini aniqlang :

-YuQH 30% dan baland ,Ht 25% past

- YuQH 20% , Ht 35%

- YuQH 30% gacha , Ht 25-30%

- YuQH 30% , Ht 25%

- YuQH 50%gacha , Ht 45-50%

#Oshqozon va 12 barmoq ichakdan qon ketganda uash taktikasi:

-Uchastka terapevti nazorati ostida konservativ davo

-Vrach xamroxligida xirurgik stasionarga olib borish

-Xirurg nazorati ostida ambulator davo

-Bemorni yullanma bilan stasionarga junatish

-Bemorni infeksionistga junatish


#O’tkir appendisitda appendektomiyaga karshi kursatma:

-Miokard infarkti

-Xomiladorlik36-40 xafta

-Novokainga allergiya

-Appendikulyar infiltrat

-Anamnezida stenokardiya


#Demping-sindromga nima xarakterli?

-Olib keluvchi qovuzloq kengayishi

-Gipovolemiya

-Gipoglikemiya

-Giperglikemiya

-Anastomozit


#Oyoqdagi kuchli ogriq, shish, taranglashish, yaltirash, soglom oyoqni rangparligiva sovuqroq bulishi xarakterli:

-o’tkir chukur tromboflebit

-O’tkir yuzaki tromboflebit

-Oyok flegmonasi

-Oyok gangrenasi

- O’tkir yuza tromboflebit


#Jigar usti blokiga xos portal gipertenziya sababini ko’rsating?

-Jigar serrozi

- Jigar exinokokki

-Darvoza vena trombozi

-Kiari kasaligi

-Xodjkin kasalligi


#Anal kanal uzunligi

-3-4 sm


-2-3 sm

-1-2 sm


-4-5 sm

- 7-8sm
#Anal yormasiga olib keladi?

- Gemorroy

-Davomli qabziyatlar

- O’tkir paraproktit va proktit

- To`gri ichak va anal travmasi

- Yot jism
#Orqa ulchangan sfinkterotomiya davolashda kursatma

-Sfinkter tonusi oshishi bilan kechadigan anal yermasi

- Koksigodiniya

- Surunkali paraproktit

- Ichki gemorroidal tugunlar tushishi bilan kechadigan gemorroy

- Kron kasalligi

#Anal yormasi diagnozini tasdiklash uchun yetarli tekshiruv?

- Kolonoskopiya

- Anoskopiya

-To’gri ichakni barmok bilan tekshirish

- Irrigoskopiya

- Rektoromanoskopiya


#Anus soxasidagi defekasiyadan keyingi kuchli ogriqlar, bir oz qon ketishi bilan, ich kelishidan bir Oz qurqish qaysi kasallikka xarakterli.

-Anal kanal yormasi

- To’gri ichak polipi

- Sfinkterit

-To’gri ichak raki

-Nyak
#Rektal oqmaga xos klinik belgi?

- Defekasiyada qon ketish

-Residivlanuvchi paraproktit okmadan yiring chiqishi

- Qon ketish

- Defekasiyada shilliq kelishi

- Qabziyat
#O’tkir ishiorektal paraproktitda kursatma?

-Oraliq soxada to`gri ichak-kopchik boylamini kesish bilan yiringli boshliqni ochish

- Ichak bushligi orqali yiringni chiqarish

- Yiringli bushliq punksiyasi va antibakterial davo

- Ochish drenajlash va kriptalarni olib tashlash

- Fakat konservativ davo


#o’tkir paraproktitda asosiy etiologik faktor…?

-Anal bezlari chikish yullarining tiqilishi va yalliglanishi

- Ich ketishlar

- Ich kotishga moyillik

- To`gri ichak shilliq qavat defekti

- Ich kotish


#Ishiorektal paraproktitga xarakterli belgilar(noto`grisini kursating)

- Anusdan shilliq kelishi va oraliq soxasi giperemiyasi

- Yuqori xarorat

- Anus va oraliq soxada ogriq

-Siyishni buzilishi

- Defekasiyada ogriq


#Yiringli epitelial qopchiq kistasida to’gri taktikani tanlang

-Yiringni ochish va epetelial kistani olib tashlash, jaroxatni ochiq usulda davolash

- Absessni ochi shva drenajlash

- Epetelial kistani olib tashlash va tuliq tiqish

- Yiringni ochish, jaroxatni chetlarini jaroxat tubiga tikish

- Antibiotikoterapiya


#To’gri ichak ekstrasfinkter okmasida diagnostikasi?

- Kolonoskopiya

-Anoskopiya i fistulografiya

- Irrigoskopiya

- Ichakda bariy passaji

- UZI
#Sigmasimon ichak divertikulyozida kuprok uchraydigan asorat

-Divertikulit

- Qonash


- Ichak tutqichiga divertikul penetrasiyasi a

- Sigmasimon ichak perforasiyasi

1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə