# Ambulator ko’rikda bemorda o’tkir appendisitga shubxa tug’ildi. Qanday yo’l tutish maqsadga muofiq?
Yüklə 0.92 Mb.
səhifə3/9
tarix23.04.2016
ölçüsü0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

- Glyukagonoma

- Asinar rak

- Yassi hujayrali rak

- Sarkoma


# Oshqozon osti bezi epitelial o’smalarini ko’rsating:

- Adenoma, sistadenoma

В. Lipoma

С. Nevrinoma, gastrinoma

- Papilloma

- Sarkoma


# O’tkir pankreatit patogenetik davosida asosiy o’rin tutadi:

- Pankreas sekretor faolligini susaytirish

- Gipovolemiyani bartaraf etish

- Pankreatik fermentlar inaktivasuyasi

- Oshqozon – ichak traktini nazogastral dekompressiyasi

- Operasiya


# Ichi kovak a’zo perforasiyasi uchun xarakterli emas:

- o’tkir va kuchli og’riq paydo bo’lishi

- Qorin old devori mushaklari tarangligi

- Bradikardiya

- Meyo-Robson simptomi

- Peritonit


# Yog’li pankreanekrozda ko’rsatma hisoblanadi:

- laparotomiya, qorin bo’shlig’ini drenajlash

- laparotomiya va bez kapsulasini kesish

- Infuzion terapiya, antiferment va sitostatik davo

- Oshqozon osti bezi distal rezeksiyasi

- drenajlash


# Diafragma osti absessi uchun xarakterli emas:

- O’pka nafas ekskursiyasini kamayishi

- Diafragma gumbazini yuqori turishi

- Plevral bo’shliqda reaktiv suyuqlik

- Diareya

- Intoksikasiya


# Diafragma osti soha absessida eng yaxshi davo usuli:

- Konservativ davo

- Qorin pardasiz ochish va drenajlash

- laparotomiya, bo’shliqni ochish va tamponlash

- UZI nazorati ostida bo’shliqni igna bilan punksiya qilish va drenajlash

- Kuzatuv


# Diafragma qizilo’ngach teshigi sirpanuvchi churrasi belgisi hisoblanadi:

- Disfagiya

- Tez-tez qusish

- Tez-tez jig’ildon qaynashi

- Ozish

- Hushdan ketish


# Paraezofageal churra xavfli:

- Oshqozon qisilishi bilan

- Malignizasiya bilan

- Prekardial og’riqlar bilan

- Gipersalivaisya bilan

- Koprostaz bilan


# Diafragma qizilo’ngach teshigi churrasi ko’pincha nima bilan namoyon bo’ladi?

- Og’ir qon ketishi

- Yengil qon ketishi

- Gipersekresiya

- Ovqatlangandan so’ng og’riq

- Qusish
# Sirpanuvchi churra paydo bo’lishida ko’pincha ishtirok etadi:

- Och ichak va yonbosh ichak

- Sigmasimon va tushuvchi chambar ichak

- Ko’r ichak va siydik qopi

- Katta charvi

- Oshqozon osti bezi
# Bemor shifoxonaga ko’krak qafasi chap yarmi sohasidagi og’riq, ovqatlanganda, yotganda va jismoniy harakatdan so’ng kuchayib boruvchi hansirashgashga, ko’ngil aynishi va vaqti-vaqti bilan yengillik beruvchi qusishga shikoyat qilib keldi. Anamnezidan 10 kun oldin avtohalokatga uchragan. Ko’krak qafasi rentgenografiya tekshiruvida diafragma usti sohada suyuqlik sathi ustida havo shari aniqlanadi. Tashxis:

- Chap tomonlama abseslanuvchi pnevmoniya

- Stenokardiya

- Diafragma qizilo’ngach teshigi sirpanuvchi churrasi

- Diafragma travmatik churrasi

- Pnevmatoraks


# Quyida keltirilgan qaysi xastalikda eroziv-yarali asorat sifatida uchraydi?

- Oshqozon raki

- 12 barmoqli ichak yara kasalligi

- Kardiospazm

- Diafragma qizilo’ngach teshigi sirpanuvchi churrasi

- Pankreatit


# Qanday holatlarda rentgenologik diafragma qizilo’ngach teshigi churrasi aniqlanadi?

- Turgan holatda

- Yarim o’tirgan holatda

- Trendelenburg holatida

- 12 barmoqli ichak sun’iy gipotoniyasida

- Chap yonbosh holatda


# 50 yoshli bemorda to’sh orti sohada kuchli o’g’riq bilan kechuvchi o’tkir disfagiya paydo bo’ldi. Quyidagilardan qaysi biri ushbu holatni chaqirishi mumkin?

- Qovurg’alararo nevralgiya

- Stenokardiya

- qisilgan paraezofageal churra

- Reflyuks-ezofagit

- Buyrak sanchig’i


# Ichki churralarda ingichka ichak qisilishini erta klinik belgilarini ko’rsating:

- Diareya

- Kollaps

- Qorinda to’lg’oqsimon og’riqlar, ich va yel kelmasligi

- Qorin parda ta’sirlanish belgilari

- Peritonit


# Oshqozon rezeksiyasini eng fiziologik operasiya usulini ko’rsating:

- Bilrot -2 rezeksiyasi Gofmeyster-Finisterer modikasiyasi

- Oshqozon Ru bo’yicha rezeksiyasi

- Bilrot – 1 bo’yicha rezeksiyasi

- Balfur operasiyasi

- Dyakonov- Volkovich operasiyasi


# Yara kasalligida eng yuqori kislotali muhit yara qayerda joylashsa kuzatiladi:

- Oashqozon tubi

- Oshqozon antral qismi

- Pilorik kanalda

- Oshqozon tana qismida

- 12 barmoqli ichakda


# Endoskopik tekshiruvda aniqlab bo’lmaydi:

- Gastrit turini

- Mellori-Veys sindromini

- Oshqozon rakini

- Zollinger-Ellison sindromini

- Yara lokalizasiyasini


# Meylengraft diyetasini teoritik asosi hisoblanadi:

- 1.Oshqozon shilliq qavatini mexanik ta’sirdan asrash

- 2.Oshqozon shirasi sekresiyasini pasaytirish

- 3.Yuqori kaloriyali ovqat bilan ta’minlash

- 4. to’g’ri javob 1,2,3

- 5. oshqozon teshulishi


# Mekkel divertikuli quyidagilardan qaysi birini anatomik elementi hisoblanadi:

- Yonbosh ichak

- Och ichak

- O’t yo’llarini bor’tgan joyi hisoblanadi

- Ko’pincha appendektomiyadan so’ng kelib chiqadi

- Yo’g’on ichak


# Mekkel divertikuli sabab bo’ladi:

- Invaginasiyaga

- Ichak tutilishiga

- Perforasiyaga

- Qisilishga

- hamma javoblar to’g’ri


# Mekkel divertikuli ko’pincha namoyon bo’ladi:

- Qonli qusish bilan

- Ichakdan qon ketishi bilan

- Ingichka ichak tutilishi bilan

- Ich qotishi bilan

- Barcha javoblar to’g’ri


# Sigmasimon ichakdan limfa oqimi yo’naladi:

- Yuqori tutqich

- Pastki tutqich

- Paraaortal

- Barcha javoblar to’g’ri

- Barcha javobar noto’g’ri


# O’pka o’tkir absessi asorati emas:

- Absesni plevra bo’shlig’iga yorilishi

- Qon ketish

- Yiringni sog’lom o’pkaga aspirasiyasi

- O’pkada quruq bo’shliq hosil bo’lishi

- Absesni bronx bo’shlig’iga ochilishi


# 1ta o’pka bo;lagini zararlanishi bilan kechuvchi o’pka gangrenasida tavsiya qilinadi:

- Bronxskop oyrdamida bronxial daraxtni kun ora sanasiyasi

- O’pka arteriyasi orqali antibiotiklar yuborish

- lobektomiya

- Bronx bo’shlig’iga antibiotiklar yuborish va intensiv terapiya

- Pulmonektomiya


# O’pka absessida piopnevmatoraks rivojlanganda 1-navbatda bajarish kerak:

- Proteolitik fermentlarni endobronxial yuborish

- Plevra bo’shlig’ini drenajlash

- Antibiotiklar

- Rentgenoterapiya

- UTT
# Empiyema surunkali hisoblanadi:

- 2 Haftadan so’ng

- 4 Haftadan so’ng

- 6 Haftadan so’ng

- 8 haftadan so’ng

- 1 haftadan so’ng
# Bir o’pkani total atelektazida ko’rsatma hisoblanadi:

- Antibiotikoterapiya

- Plevra bo’shlig’ini punksiya qilish

- Plevra bo’shlig’ini drenajlash

- Bronxofibroskopiya va bronxial daraxtni sanasiyasi

- Lobektomiya


# O’pka gangrenasi uchun xarakterli:

- 1.Areaktiv organizmda kasallik rivojlanishi

- 2.Zararlanish chegarasida granulyasion valni yo’qligi

- 3.O’pka to’qimasini tarqalgan nekrozi

- 4. to’g’ri javob 1,2,3

- 5. Barcha javoblar noto’g’ri


# O’pkani katta havoli kistasida bo’lishi mumkin:

- Pnevmatoraks

- O’pkadan qon ketish

- Kistani yiringlashi

- Barcha javoblar to’g’ri

- Kistani yorilishi


# O’pka markaziy endobronxial rakini asosiy erta belgisi hisoblanadi:

- Rakli pnevmonit

- Residivlanuvchi pnevmatoraks

- O’pka qismini atelektazi

- Holdan toydiruvchi yo’tal va qon tuflash

-Uyquchanlik


# O’pka polikistozi asoratlanmaydi:

- Qon ketish bilan

- Infisirlanish bilan

- Pnevmotoraks bilan

- O’pka raki rivojlanishi bilan

- Gematoraks bilan


# Spontan pnevmotoraksni eng ko’p sababi hisoblanadi:

- O’pka absessi

- O’pka raki

- Bronxoyoqtazlar

- O’pkani bullyoz kistalari

- O’pka exinokokkozi


# Klapanli pnevmotoraks uchun xarakterli emas:

- Zararlangan o’pkani ezilishi

- Yurakka venoz qon kelishini kamayishi

- Ko’ks oralig’i a’zolarini zararlangan tomonga surilishi

- jarangdor yurak urishi

- Qovurg’alararo oraliqni kengayishi


# O’pka markaziy rakini asosiy rentgenologik belgisi hisoblanadi:

- O’pkada dumaloq soyalanish aniqlanishi

- O’pka ildiziga tomon "yo’lak" borligi

- Atelektaz

- Diafragmani baland turishi

- Dumaloq soyalanish


# O’pka rakida asosiy davolash usuli xisoblanadi:

- rentgenoterapiya

- ximioterapiya

- gormonoterapiya

- xirurgik

-kuzatuv
# Balgamni atipik xujayraga tekshirish maksadga muvofik utkiziladi:

- sutkada bir marta

- ikki kun ketma ket

- xar xafta

- 5-6 kun ketma ket

- bir marta
# Urta bulak sindromini tashxislovchi usul xisoblanadi:

- yen tomonlama tomografiya

- bronxografiya

- dinamik kuzatuv

- fibrobronxoskopiya biopsiya bilan

- sonografiya


# Periferik o’pka raki parchalanish davrida rentgenologik belgisi xisoblanadi:

- segmentar atelektaz

- g’adir-budir tugun o’pka ildiziga boruvchi "yulak" bilan

- kovurga uzurasiyasi

- yupqa devorli kup kamerali boshliq

-boshliqdagi suyuklik satxi


# Yurak tamponadasida tasiya etiladi:

- shoshilinch operasiya

- qon kuyish

- siydik xaydovchilar

- gemostatik terapiya

-kuzatuv
# Klapanli pnevmotoraksda tez yerdamboshlanadi:

- traxeostomiyadan

- plevral boshliq punksiyasi va naychalash

- kovurgalararo nervlarni blokadasi

- kukrak kafasini xarakatlantirmaslik

-suniy ventilyasiya
# O’pka abssessi mavjud bulgan bemorda piopnevmotoraks klinikasi paydo buldi. Sizning

taktikangiz:

- massiv antibiotikoterapiya

- davolovchi bronxoskopiya

- plevral boshliqni drenajlash aktiv aspirasiya bilan va antibiotikoterapiya

- torakotomiya va plevral boshliq sanasiyasi

-operasiya
# O’tkir o’pka abssesi bronxga yerilmaganda bemorga kanday davolash taktikasi bulishi kerak:

- operativ davo - o’pka rezeksiyasi

- operativ davo - pnevmotomiya

-plevral boshliq punksiyasi

- konservativ davo, antibiotiklar, detoksikasiya

- absses unksiyasi


# Bronxoyoqtaz kasalligida bronx daraxtini sanasiyalashning eng effektli usuli:

- nafas gimnastikasi

- mushak orasiga antibiotikterapiya kanamisin bilan

- davolovchi bronxoskopiya

- tetrasiklin bilan ingalyasiya

- spirografiya


# O’pka markaziy rakini tashxislashda asosiy usul xisoblanadi:

- R-logik usul

- o’pka tomografiya

- kompyuter tomografiya

- traxeobronxoskopiya - biopsiya

- UZI
# Yelkadagi og’riq , kul muskullari atrofiyasi va Gorner sindromi (Penkosta sindromiga jamlangan)

xarakterli:

- o’pka pastki bulak markaziy rakiga

- o’pka urta bulak markaziy rakiga

- O’pka yuqori bulagi periferik rakiga

- O’pka urta bulagi periferik rakiga

-o’pka abssessiga


# Bemor 45 yeshda, unda O’tkir total plevra empiemasi tashxislandi. Bemorga kanday davo tavsiya

etiladi:


- bronxoskopiya bronxlar katerizasiyasi bilan

- plevral boshliq punksiyasi

- torakosentez, plevral boshliqni drenajlash saklanmani doimiy aspirasiyasi bilan

- torakotomiya, plevral boshliq sanasiyasi

-kuzatuv
# Gidroperikardni davolashda qo’yida keltirilganlarning qaysi biri kursatma xisoblanadi:

- yurak preparatlarini tavsiya etish

- siydik xaydovchilarni tavsiya etish

- antikoagulyantovtavsiya etish

-perikar punksiyasi

- operasiya


# Bemor 53 yeshda, zurikish stenokardiyasi bilan aziyat chekadi. Koronarogrammada oldingi

qorinchalar aro arteriya segmentar stenozi (boshliq 70% gacha) alomati. Bemor ishlay oladi lekin

kuniga 2-3 marta yurak soxasida og’riq bezovta kiladi. Sizning taktikangiz:
- ish xarakteriini uzgartirishni kat'iy talab kilish

- medikamentoznuyu terapiyani kuchaytirish

- sanator davo tavsiya etish

- xozir operativ davo tavsiya etish

- beta-blokatorlar
# Katta qon aylanish doirasidagi arteriyalar emboliyasi eng ko’p uchraydigan sababi:

- yurak ishemik kasalligi

- aorta yeyi aterosklerozi

-aorta anevrizmasi

- arterio-venoz okma

- insultlar


# Son, taqim osti va katta boldir arteriyalari aterosklerotik okklyuziyasi bulgan 83 yoshli bemorda surunkali ishemiya IV darajasi,oyoq-panja gangrenasi mavjud bu xolatda tug’ri davo taktikasi xisoblanadi:

- faqat konservativ davo

- bel simpatektomiya

- rekonstruktiv kon tomir operasiyasi

- pastki muchcha birlamchi amputasiyasi

-maxalliy davo


# Varikoz kasalligini patogenezini asoslashda asosiy teoriya xisoblanadi:

- mexanik, irsiy

- gormonal

- angidisplaziya

- hamma javob tug'ri

-kasbiy
# Kichik teri osti venasi odatda joylashadi:

- boldir orka yuzasi buylab teri osti yeg klechatkasida

- boldir pastki kismida teri osti yeg klechatkasida va yuqorida esa chukur fassiya orasida

-chukur fassiya orasida butunlay

- subfassial

-suyak usti
# Varikoz kasalligini avj olishini profilaktikasi asosiy usuli:

- oyoqlar elastik kompressiya

- mexnat va dam olish rejimini to’g’ri tashkil qilish

- ogir jismoniy zurikishni chegaralash

- vazoprotektorlar bilan kompleks terapiya

-parxez
#Varikoz kasalligi asoratlariga kiradi:

- teri pigmentasiyasi

- teri osti klechatkasi indurasiyasi

- trofik yaralar

- tromboflebit

-gepatit
# Chukur venalar utkazuvchanligini baxolovchi funksional sinama:

- Talman


- Sheynis

- Gakkenbrux

- Delbe-Pertes

-Meyo
# Yuzaki venalar klapanlarini yetishmovchiligini baholovchi sinama:

- uch jgutli (Sheynisa)

- marsh (Delbe-Pertesa)

-Troyanov-Trendelenburg

- Prett


-Padjet
# Kommunikant venalar xolatini baxolovchi sinamalar, bittasidan tashkari:

- Talman


- Sikar

- Brodi- Troyanov-Trendelenburg

- Sheynis

-Valsalva


# Chuqur venadan yuza venaga qon okimini bartaraf etuvchi operasiya:

- Troyanov-Trendelenburg

- Kokket

- Linton


- xamma operasiya

- Valsalva sinamasi


# Yuzaki venalarni olib tashlashga qaratilgan operasiyalar xisoblanadi, bittasidan tashkari:

- Madelung

- Shede-Koxer

- Bebkokk

- Narat

-Valsalva


# Varikoz kasalligini radikal davo amalieti xisoblanadi:

- chukur venadan yuza venaga kon okimini bartaraf etish

- klapan yetishmovchiligi mavjud bulgan yuzaki venalarni olib tashlash

- klapan yetishmovchiligi mavjud bulgan chukur venalar korreksiyasi

-yuqoridagi barcha vazifalarni bajarish

-varikoz kengaygan tugunlarni yukotish


# Oyoq venalari birlamchi varikoz kengayishiga tavsiya etiladi:

- elastik bintlash

- xirurgik davo

- davolovchi fizkultura

- massaj

-maxalliy terapiya


# Flebektomiyadan keyin tavsiya qilinadi:

- erta turish

- oyoqlarnielastik bintlash

- fizioterapevtik davo

-yozilganlarni xammasi

- antikoagulyantlar qabul qilish


# Enbosh son segmenti flebotromboziga xos emas:

-sondagi venalar utadigan soxa teri giperemiyasi

- boldir va panjada shish

- sonda tarkaluvchi og’riq

- son va boldir xajmini oshishi

- zararlangan oyoqda og’riq


# Chuqur venalar trombozining eng og’ir asorati:

- boldirning trofik yarasi

-o’pka arteriyasi emboliyasi

- yuzaki venalar tromboflebiti

- chukur venalar obliterasiyasi

- og’rik
# Umrov osti-qultiq osti venasi trombozi uchun xarakterli emas:

- ish paytida qo’ldagi charchok alomati

- qo’ldagi shish

- yelka va bilak soxasidagi teri qoplamlari sianozi

-bilak arteriyasida pulsasiyaning susayishi

-qo’ldagi og’rik
# Xomilador ayolda ileofemoral venoz trombozi bulganda lozim:

- bemorni tug’ruqxonaga yotqizish

- konservativ davoni uy sharoitida utkazish

- protrombin indeksini aniklagach ambulator sharoitda davo xarakterini aniklash

-bemorni tomir jarroxligi bo’limiga yotqizish

-abort
# pastki oyoq muchchalar venalariga flebotrombozning tarqalishiga qarshilik kursatadi:

- qat'iy yotoq rejimi

- antikoagulyant terapiya

- antiagregant terapiya

-xamma sanalganlar

-xarakatni cheklash
# Pastki kovak vena trombozi zamonaviy diagnostika usuli:

- nishonlangan fibrinogen bilan radioindikasiya

- retrograd iliokavografiya

- distal kutariluvchi funksional flebografiya

- sfigmografiya

-angiografiya


# Pedjet sindromi,Pedjet-Shretter kasalligi uchun xarakterli alomat:

- bo’yin va yuzdagi sianoz

- qo’ldagi shishinkiragan og’riq

- qo’l terisi sianozi, venoz suaning kuchayishi

- qo’ldagi shish

-yuqori muchcha pigmentasiyasi


# Posttromboflebitik sindrom uchun xarakterli emas:

- teri giperpigmentasiyasi

- dimlanishli dermatoz va skleroz

- trofik yaralar xosil bulishi

- kukimtir "marmarsimon"teri

-to’g’ri rangi sarg’ayishi


# Aorta anevrizmasi eng yaxshi dvao usuli xisoblanadi:

- gomotransplantasiya (allotransplantasiya)

- geterotransplantasiya (ksenotransplantasiya)

- autovenoz transplantant

-ntetik protez joylashtirish

-tug’ri javob yo’q


# Aterosklerotik anevrizma ko’p xolatlarda joylashadi:

- taqim osti arteriyasida

- bilak arteriyasida

- son arteriyasida

-qorin aotrasi distal qismida

-tug’ri javob yo’q


# Arterio-venoz oqma ko’proq ko’yidagi natijasida xosil bo’ladi:

- jaroxatlar

- infeksiya

- yangi xosila

-xammasi notug’ri

-xammasi sanalganlar


# Reyno sindromi qo’yidagida kuzatilmaydi:

- Byurger kasalligida

- sklerodermiyada

- umrov osti arteriyasidagt stenozida

-arterio-venoz okmada

-tug’ri javob yo’q


# Mezenterial tromboz xakida uylashga sabab bulishi mumkin:

- qorindagi xurujsimon og’riqlar

- qorindagi tulgoksimon og’riqlar

- qorindagi davriy yo’qolib qoluvchi og’riqlar

-qorindagi klinik topilmalarga mos kelmaydigin kuchli intensivlikdagi og’riq

-qabziyat


# Obliterasiyalovchi trombangit etioliyasi zamonaviy teoriyasi:

- nikotinli

- endokrin

-infeksion-allergik

- kortikosteroidli

- alkogolli


# O’pka arteriyasi tromboemboliyasi klinik alomati xisoblanadi, bittasidan tashkari

- tush ortidagi og’riq

- kollaps

- bugilish

-nafas susayishi

-tana yuqori qismi ko’kimtirligi


# Lerish sindromi qaysi arteriya trombozi xisoblanadi:

- son arteriyasi

- takim osti arteriyasi

-aorta bifurkasiyasi va yonbosh arteriyalari

- buyrak arteriyasi

-SVE
# Obliterasiyalovchi trombangit 1-chi stadiyasida tavsiya etiladi:

-konservativ terapiya

- bel simpatektomiya

- tiklovchi tomir operasiyasi

- birlamchi amputasiya

-Pirogov buyicha amputasiya
#O’tkir arterial yetishmovchilik plegiya va total muskul kontrakturasi bilan namoen bulsa bemorda

tashxislanadi:

- ishemiya1B

- ishemiya2B

- ishemiya3A

-ishemiya3B

-ishemiya 3S
# 1B darajali muchchalar O’tkir ishemiyasida xarakterli emas:

- oyoqdagi uyushishi va sovukotish xissi

- parasteziya

- tinch xolatdagi og’riq

-subfassial shish

-yurganda og’riq


#O’tkir arterial tromboz eng kup uchraydigan sababi:

- obliterasiyalovchi trombangit

-obliterasiyalovchi ateroskleroz

- arteriya punksiyasi va kateterizasiyasi

- ekstravazal arteriya kompressiyasi

- varikoz


# II_B darajali muchchalar O’tkir ishemiyasida xarakterli emas:

- muchchadagi og’riq

- teri koplamlarining "marmarsimon" surati

- muchchaning sovukotishi

-muskul kontrakturasi

-paresteziya


#Lerish sindromi bu –

- nospetsifikbraxiotsefalarteriit

-qorin aortasi bifurkatsiyasi aterosklerotik okklyuziyasi

- oyoq distal qismlari kapillyaropatiyasi

- ko’chib yuruvchi trombangiit

- tromboflebit


#O’pka arteriyasi tromboemboliyasini aniqlaydigan diagnostic metodlar:

- ko’krak qafasi obzor rentgenografiyasi

- EKG

- radiokardiografiya-o’pkalarni perfusion skanerlash

- UZD
#Bemorda oyoqlar otkir arterial yetishmovchiligi bor,shikoyatlari uvushish, sovuqqotish va og’riq bezovta qiladi:

- IN

- I1A


-I1B

- I2A


- I2C
#O’tir arterial yetishmovchilikni davolashni belgilovchi asosiy factor:

- bemor yoshi

- umumiy axvoli og’irligi

-a’zoni ishimiya darajasi

- jaroxatlangan arteriyani sklerotik stenozi yoki okklyuziyasi

- bemor jinsi


#Sonni yuza arteriyasi emboliyasi uchun xarakterli:

-pupart boylami ostida pulsatsiya yo’qligi

- gunter kanalida son arteriyasi pulsatsiyasi yo’qligi

- taqim osti arteriyasida pulsatsiya yo’qligi

- pulsatsiya kuchayishi

- to’piq arteriyasida pulsatsiya yo’qligi


#A’zo otkir arterial yetishmovchiligi uchun xos:

- puls yo’qligi

- parasteziyalar

-boldir trofik yaralari

- oyoqlar paralichi

-mushaklar atrofiyasi


#A’zo magistral arterial otkazuvchanligi buzilishiga xos:

- bo’zarganlik

- og’riq

- parasteziyalar

-epidural shish

- mushak atrofiyasi


#To’piqning tez rivojlanuvchi gangrenasi xolatida quidagi amallar muhim::

- terini ko;plab kesmalar qilish

-tezkor amputatsiya qilish

- arteriyani shuntlash

- nam gangrenani quruq gangrenaga o’tkazish

- to’g’ri javob yo’q


#Embolektomiyani amalga oshirish uchun zamonaviy instrument::

- Volmer tomir halqasi

- vakuumli-so’rgich

-Fogartining ballon kateteri

- Dormia qovuzlog’i

- to’g’ri javob yo’q


# Oppel sinamasining mohiyati:

- oyoqlarning charchashi

- reaktiv giperemiya

-to’piqning oqarib qolishi

- barmoqlar oqarishi

- Barmoq qorayishi


#angiotenzin – 2 ning xos effekti:

- aldosteron ishlab chiqarishi oshishi

- rennin ishlab chiqarish oshishi

-tomir tonusini keskin o’zgarishi

- hammasi to’g’ri

- to’g’ri javob yo’q


#Bemor 34 yoshda, o’ng yelka arteriyasida qon aylanish buzilishi, II-b darajali ishemiya aniqlangan. Bemor axvoli qoniqarli.Ps 78/min. EKG da o’zgarish aniqlanmadi. Bu holatga olib kelgan sababni aniqlang:

- mitral stenoz

- nospetsifik aortaarteriit

-qo’shimcha bo’yin qovurg’asi bilan umrov osti arteriyasi kompressiyasi

- bolder chuqur venalari trombozi

- to’g’ri javob yo’q


#Bemor 57 yosh, anamnezidan YuIK va infarktdan keying kardiosklerozi bor, o’ng umumiy son arteriyasida embolektomiya amaliyoti otkazilgan va qon oqimi tiklangan. 12 soatdan keyin bemorda hansirash kuchaygan, 30ta/min. O’ng boldir sohasida og’riq va shish aniqlanadi. Operatsiyadan keyin bemor 150 ml siydik ajratgan. Bu holatni sababini aniqlang:

- o’tkir yonbosh – son venasi trombozi

1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə