# Ambulator ko’rikda bemorda o’tkir appendisitga shubxa tug’ildi. Qanday yo’l tutish maqsadga muofiq?
Yüklə 0.92 Mb.
səhifə2/9
tarix23.04.2016
ölçüsü0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

-2 dan tashqari barcha javoblar to’g’ri

-1 dan tashqari barcha javoblar to’g’ri

-Barcha javoblar to’g’ri
# III darajali pilorik stenozda amalga oshirish lozim:

-Shoshilinch laparotomiya va me'da rezeksiyasi

-Intensiv parenteral terapiya, suvsizlanishni korreksiyalashdan keyin operasiya

-Me'da endosqopik va rentgenQontrast tekshiruvi, ishkoriy kislota eritmasi bilan oshqazonni bir necha bor yuvish, malignizasiyaga gumon bo’lganda operasiy-

-Zudlik bilan laparotomiya, bemorga eritrositar massa va qon zardobi urnini bosuvchi eritmalar kuyish, antibakterial davo o’tkazis-

-Qonservativ terapiya, operasiyaga karshi ko’rsatm-


# O’tkir pankreatitda qaysi asorat kuzatilmaydi?

-Me'da osti bezi abssessi

-Qorin parda orti yog to’qimasi flegmonasi

-Fermentativ peritonit

-O’tkir yurak yetishmovchiligi

-Obturasion ichak tutilishi


# O’tkir pankreatitda kaerda aktivlashgan pankreatik fermentlar Ko’proq saklanadi?

-Arterial Qonda

-Venoz Qonda

-Qorin bo’shlig’i ekssudatida

-Limfada

-Siydikda


# Eng yengil suv elektrolit va oksil almashinuvining buzilishi qaysi ichak tutilishiga xos?

-Bitishmali ichak tutilishida

-Obturasion ichak tutilishida

-Strangulyasion ichak tutilishida

-Paralitik ichak tutilishida

-Spastik ichak tutilishida


# Me'da osti bezi rakida assitik suyo’qlikning Qorin bo’shlig’ida yigilishiga sabab bo’lmaydi:

-Qorinparda kanseromatozi

-Jigar raki metastazi natijasida portal Qon aylanish buzilishi

-Usma bilan darvoza venasi bosilishi

-Darvoza venasi trombozi

-Splenomegaliya


# O’tkir ichak tutilishining ba'zi bir turlariga xos bo’lgan Obuxov kasalxonasi simptomi quyidagi belgilar bilan namoyon buladi:

-Qorin palpasiyasida, anik belgilangan ichak kovuzloklarining kengayganligi

-Butun qorin buylab yoki chegaralangan soxalarda "chaykalish shovqini" aniklanishi

-Anal sfinkterining ochilishi va ampula bo’shlig’i

-Tushayotgan tomchi shovqini

-Ileosekal soxa "bo’shlig’i"


# Ut pufagida Qonkrementni aniqlashda qo’llanilmaydigan tekshiruv usuli:

-Qorin bo’shlig’i obzor rentgenografiyasi

-Retrograd xolangiografiya

-UTT


-Vena ichi xolesistoxolangiografiyasi

-Ut pufagi tomirlar angiografiyasi


# Jaroxat va Qon ketishda Qon okish vaqtini uzayishiga sabab buladi:

-Mushaklar jaroxatida va ezilishi

-Gemolitik krizislarda

- Yaqqol trombositopeniyada

-Asfiksiyada

-Kuyish jaroxatlarida


# Ekssudativ plevrit, odatda, ikkilamchi kasallik bulib, asorat sifatida kuzatiladi:

-Bronxoyoqtatik kasallikda

-Abssessda

-Pnevmotoraksda

-O’tkir pnevmoniyada

-Exinokokkozda


# Fibroezofagoskopiya asorat berishi mumkin:

-Shilliq kavati jaroxati

-Xikildok jaroxati

-Kizilo’ngach jaroxati

-Kizilo’ngach perforasiyasi

-hamma javoblar to’g’ri


# Yugon ichak oilaviy diffuz polipozida poliplar malignizasiyasi kuzatiladi:

-100% xollarda malignizasiya kuzatiladi

-malignizasiya kuzatilmaydi

-fakultativ rak oldi kasalligi

-bunday jarayon urganilmagan

-polip xarakteriga bog’liq (adenomatoz, gamartom)


# Kizilo’ngach ximik jaroxatida eng chukur uzgarishlar kuzatiladi:

-butun kizilo’ngach buylab

-xikildok soxasida

-kardiya soxasida

-fiziologik torayish soxalarida

-qizilo’ngach abdominal qismida


# Oyok chukur venalari o’tkir tromboziga xos emas:

-Lukillovchi xarakterdagi kuchli og’riqlar

-Tana xaroratining kutarilishi

-Oyoqlar shishishi

-Sianoz

-Katta vena tomiri buylab teri kizarishi


# Oyoq yuza venalar o’tkir tromboflebitida qaysi Qonservativ davo tavsiya qilinmaydi?

-Yotoq tartibi

-Butadion

-Vishnevskiy malxami bilan kompress

-Yurish

-Oyoqni ko’tarib yotish


# Trofik yaralar kelib chikishining asosiy sabablari:

-Limfa oqimining buzilishi

-Arterial qon aylanishining buzilishi

-Venoz qon aylanishining buzilishi

-Jaroxatlar

-Suv-elektrolit muvozanatining buzilishi


# Ikkilamchi oyoq varikoz tomirlar kengayishiga sabab bo’la olmaydi:

-Anemnezida chuqur venalar tromboflebiti mavjudligi

-Terida yaqqol kurinadigan trofik uzgarishlar va doimiy shishlar

-Jarayonning nosimmetrikligi

-Flebografiya natijalari

-Arteriografiya natijalari


# Oyoq varikoz tomirlar kengayishini operativ davolashda, eng yaxshi kosmetik natijaga erishiladi:

-Bebkokk operasiyasi

-Troyanov-Trendelenburg operasiyasi

-Skleroterapiya

-Klapp operasiyasi

-MadelO’ng operasiyasi


# Milligan-Morgan buyicha gemarroyidektomiyada nazarda tutiladi:

-Anal kanalining shilliq kavatini sirkulyar kesish

-Siferblat buyicha soat 2,5,8da joylashgan gemorroidal tugunlarni kesish

-Siferblat buyicha soat 3,7,11da joylashgan gemorroidal tugunlarni kesish

-Tushgan gemorroidal tugunlarni kesish

-Siferblat buyicha soat 2,5,8da joylashgan gemorroidal tugunlarni kesish va anal kanali

shilliq kavatini tiklas-
# Kuygan bemorlarda pnevmoniya rivojlanish sababi:

-Autoinfeksiya

-Bronxlar drenaj faoliyatining buzilishi

-O’pka ventilyasiyasi buzilishi

-Kichik qon aylanish doirasi qon oqimining buzilishi

-hamma javoblar to’g’ri


# Sepsisda birlamchi uchok uchun xos bo’lgan belgilar:

-1.Yangi granulyasiya va kirgokli epitelizasiya

-2.Ko’p mikdordagi yiring ajralishi

-3.Jaroxat kirgoklarida shishning yaqqol kurinishi

-4.Granulyasiyaning sust bo’lishi

-3 va 4 javoblar to’g’ri


# Metronidazol bilan bir vaqtda qo’llash mumkin:

-Penesillin bilan

-Sefalosporin bilan

-Aminoglikozid bilan

-Tetrasiklin bilan

-hamma javolar to’g’ri


# AV (IV) li bemorga xayotiy ko’rsatmalarga binoan qon kuyish zarur. Rezus omilni aniqlashga vaqt xam, imkoniyat xam yo’q. Shu xolatda bemorga qaysi qon quyiladi?

-AV (IV) rezus -

-AV (IV) rezus -

-V (III) rezus -

-A (II) rezus –

-(I) rezus -


# Gemotransfuziyaga karshi ko’rsatma bulib xisoblanadi:

-Ogir operasiya

-Xirurgik infeksiya

-Shok


-Jigar faoliyatining ogir buzilishlari

-AQB ning pasayishi

# Shifokor qabuliga 50 yoshli bemor faqat birgina shikoyat – holdan toydiruvchi quruq yo’tal bezovta qilayotganligini aytib keldi. Quyida ko’rsatilgan qaysi kasallik uchun ushbu holat ko’proq mos keladi?

-O’tkir bronxit

-Bronxoyoqtatik kasallik

-Plevrit


-O’pka raki

-Surunkali bronxit

# Privratnik stenozi uchun quyida ko’rsatilgan simptomlardan qaysi biri kirmaydi?

-Qusish


-Oshqozon proyeksiyasi sohasida chayqalish shovqini belgisi aniqlanishi

-Kloyber kosachachalari borligi

-Kekirish

-Ozib ketish


# Kalla suyagi asosi sinishida ko’zoynak simptomining kelib chiqishi quyidagicha izohlanadi:

-Kalla suyagi old chuqurchasi g’alvirsimon plastinkasining jarohatlanishi tufayli

-Ko’ruv arteriyasining yorilishi tufayli

-Kalla suyagi ichida ichki uyqu arteriyasining jarohati tufayli

-Oldingi to’rsimon venasini jarohati tufayli

-Orqa to’rsimon venasini jarohatlanishi tufayli


# Yo’g’on ichak amyobiazini nima keltirib chiqaradi?

-Sodda hayvonlar (prosteyshiye)

-Anaeroblar

-Virus


-Bakteriya

-Saprofitlar


# Oshqozon o’tkir kengayib ketishiga tezda gumon qilish mumkin:

-Vertikal holatda ko’krak qafasini rentgenografiyasi bilan

-Laparosentez yordamida

-Nazogastral intubasiya yordamida

-Qorin old devori perkussiyasi yordamida

-Qon plazmasidagi serotoninni aniqlash yordamida


# Oshqozon rakining erta belgisi hisoblanadi:

-Anemiya


-Go’shtli ovqatlardan ko’ngil ozishi

-EchTning tezlashishi

-Ozib ketish

-Ko’rsatilgan barcha javoblar to’g’ri


# Qorin old devori churralari qisilishining erta belgisi emas:

-O’tkir boshlsnishi

-Churrani to’g’rilanmasligi

-Churra hosilasidagi og’riq

-Kuchli og’riq

-Yuqori harorat


# Son churralari ko’proq uchraydi:

-Yoshi katta erkaklarda

-Ko’p tuqqan ayollarda

-Tug’magan ayollarda

-O’smirlarda

-Bolalarda


# Qisilgan son churrasini farqash zarur

-Lipomadan

-Sovuq abses bilan

-Qisilgan chov churrasi bilan

-Son kanali tashqi teshigi sohasi varikoz tuguni tromboflebitidan

-Barcha ko’rsatilgan javoblar to’gri

# Kompensasiyalashgan jigar sirrozida bemor ahvolining og’irlahsganidan dalolat beradi:

-1. Kuchayib boruvchi holsizlik

- 2.Assit paydo bulishi

- 3.Sariqlik

-4.Barcha sanab o’tilganlar

- 5. 2 va 3 tug'ri


# Bemor anamnezidagi qaysi holatlar jigardan tashqari portal gipertenziya borligini ko’rsatadi:

-Tug’ilgandan boshlab yoki erta bolalik davridan boshlab taloq O’lchamlarining kattligi

-Kindik sepsisi

-Travmalar

-Qorin bo’shlig’idagi yiringli jarayonlar

-hamma javoblar to’g’ri


# O’tkir ichak tutilishidagi erta diagnostik belgi – Val simptomi uchun xarakterli:

-Chegaralangan soha yoki butun qorin bo’ylab «chayqalish shovqini» belgisining aniqlanishi

-Qorin old devori orqali nafas shovqinlari va yurak tonlarining eshitilishi

-Bimanual, rektal va vaginal tekshiruvlarda kengaygan ichak qovuzloqlarining aniqlanishi

-«bo’sh» ileoselal soha

-Qorin paypaslanganda aniq chegaralangan, cho’zilgan ichak qovuzlog’ining aniqlanishi


# Katta yoshdagilarda portal gipertenziyaning eng ko’p uchraydigan sababi:

-Taloq venasi yoki darvoza venasining trombozi

-Jigardagi o’sma jarayonlari

-jigar sirrozi

-O’pka yoki yurak-qon tomir yetishmovchiligi

-Baddi – Kiari sindromi


# Ko’plab mayda jigar abseslari odatda rivojlanadi:

-O’tkir destruktiv xolesistitda

-Askaridalarni jigar ichi o’t yo’llariga tushganida

-Jigar yot jismlari atrofidagi yiringlashda

-jigar parazitar kistasi yiringlaganida

-Og’ir yiringli xolangitda


# O’tkir pankreatit patogenezida ahamiyatli:

-Operasion travma

-Xolelitiaz

-Penetrasiyalangan peptik yara

-Alkogol

-hamma javoblar to’g’ri


# O’tkir pankreatitni davolashda qo’llanilmaydi:

-Oshqozon saqlamasini so’rib olish

-kalsiy glyukonat yuborish

-Xolesistostomiya

-Spazmolitiklar

-Morfin
# Tez-tez qisilishi tufayli profilaktik maqsadda churra kesish operasiyasi bajariladigan churra turini ko’rsating:

-Son churrasi

-Qiyshiq chov churrasi

-Kindik churrasi

-Qrin oq chizig’i churrasi

-To’g’ri chov churrasi
# Oshqozon rezeksiyasi operasiyasini boshdan kechirgan bemorda shirinlik yoki sutli ovqat istemol qilgandan so’ng epigastral sohada og’irlik, hushdan ketish darajasiga olib keluvchi holsizlik qanday belgi hisoblanadi:

-Oshqozon osti bezi insulomasi

-Olib keluvchi qovuzloq sindromi

-Anastomoz peptik yarasi

-Demping sindrom

-Kichik oshqozon sindromi


# Sekretin paydo bo’ladi:

-12 barmoqli ichakda

-Jigarda

-Oshqozon osti bezida

-Ingichka ichak distal qismlarida

-Gipotalamusda


# Oshqozon o’tkir kengayishida qo’llanilmaydi:

-Oshqozonni nazogastral zondlash

-Infuzion terapiya

-Sedativ davo

-Antibiotikoterapiya

-Oshqozonni doimiy dekompressiyasi


# 12 barmoqli ichak va oshqozon yara kasalligida yarani ko’p uchraydigan teshilish sohasi:

-Piloroduodenal sohani oldingi devori

-Oshqozon antral qismi

-Oshqozon kichik egriligi

-Oshqozon katta egriligi

-Oshqozon kardial sohasi


# O’tkir qon yo’qotish klinikasi paydo bo’la boshlaydigan qon miqdori:

-250 ml


-500 ml

-1000 ml

-1500 ml

-2000 ml
# Natriy xlorodning 1 litr fizlogik eritmasi aylanib yurgan qon hajmini (OSK) qanchaga oshiradi?

-1000 ml ga

-750 ml ga

-500 ml ga

-250 ml ga

-250 ml dan kam
# Gemorroidektomiyaga ko’rsatma:

-Gemorroidal tugunlarni III darajali tushishida

-Defekasiya vaqtidagi og’riq sindromida

-Gemorroidal tugunlarni I darajali tushishida

-Anal soha qichishishida

-Paraproktitda


# Kuyish strupini quritish maqsadida ishlatish tavsiya qilinadi: 1) eritmalar shimdirilgan bog’lam 2)yog’ asosli bog’lam; 3) suvda eruvchan malham asosli boglam; 4) biologik qoplamalamalar

-1,2 to’g’ri

-2,3 to’g’ri

-3,4 to’g’ri

-1,3 to’g’ri

-1,4 to’g’ri


# Quyidagi ko’rstagichlardan qaysi biri kuyish shokida ko’proq ahamiyatga ega:

-1. аrterial qon bosimi

-2.markaziy venoz bosimi

- 3.aylanib yurgan qon hajmi (OSK)

- 4.Leykositoz

-5. 2 va 3 javoblar


# O’tkir kuyish toksemiyasini birinchi klinik belgisi hisoblanadi:

-Anemiya


-Diurezni normallashuvi

-Tana haroratini ko’tarilishi

-Disproteinemiya

-Tana haroratini pasayishi


# Kuyish shoki (o’rta yoshlilarda) tana sathini eng kami qancha foizi chuqur kuyganda kelib chiqadi?

-Tana sathini 5% kuyganda

-Tana sathini 10% kuyganda

-Tana sathini 15% kuyganda

-Tana sathini 20% kuyganda

-Tanasathini 30% kuyganda


# Hajmli – o’rnini bosuvchi xususiyatga ega bo’lmagan infuzion moddalarga quyidagilardan qaysilar kiradi?

-Dekstranlar

-Elektrolit izotonik eritmalar

-Plazma


-Qon

-Glyukozani izotonik eritmalari


# Qon ketishi bilan asoratlangan yara kasalligida oshqozon saqlamali qusish yara qayerda joylashganda kofe quyqasi rangida bo’lmaydi?

-Kichik egrilikda

-Oshqozon kardial qismida

-Oshqozon antral qismida

-Qizilo’ngach pastki sohalarida

-12 barmoqli ichak postbulbar qismida

# Jigar abseslarini antibakterial davolash quyidagi prinsiplarga asoslanishi lozim:

-Keng spektrga ega bo’lgan antibiotiklarni qo’llash

-Antibiotiklar kombinasiyasini qo’llash

-Antibiotiklarni faqat mikroflora xarakteri va uni sezuvchanligini aniqlagandan so’nggina o’llash

-Antibiotiklarni o’t bilan ajralishini hisobga olgan holda

-hamma javoblar to’g’ri

# O’pkasi xastalangan bemorni rentgenologik tekshiruv nimadan boshlanadi?

-O’pkalarni tomografiyasi

-Mo’ljal rentgenografiya

-Bronxogragiya bilan

-Subereksponirlangan rentgenografiya bilan

-To’gri va yon proyeksiyali umumiy rentgenoskopiya va rentgenografiya bilan


# Mexanik sariqlik sababini aniqlash uchun ko’proq yordam beradi:

-Peroral xolesystografiya

-Vena ichi xolesistoxolangiografiya

-Retrograd xolangiografiya

-Jigar ssintigrafiyasi

-To’gri (bevosita) splenoportografiya


# Paraproktit etiologiyasida infeksiyani pararektal kletchatkaga o’tishi noto’g’ri ko’rsatilgan javobni belgilang:

-Anal yoriq

-Gemorroiidal tugunlar yallg’lanishi

-Maishiy yo’l

-To’g’ri ichak shilliq qavati shikastlanishlari

-Orqa chiqaruv sohasi shilingan jarohatlari


# 4- barmoq tendovaginiti uchun xarakterli emas:

-Kaft ichi yuzasi bo’ylab kuchli og’riq

-tana haroratini ko’tarilishi

-Kaft orqa yuzasi shishi

-Bilak suyagi g’altaksimon o’simtasi sohasidagi og’riq

-Qo’l barmoqlarini doimiy bir oz bukilgan holatda bo’lishi


# Oyoqlar residivlangan saramasida eng ko’p uchraydigan asorat:

-Osteomiyelit

-Tromboflebit

-Periostit

-limfostaz

-Sepsis
# Jarohat bitishining 2- fazasida davolash uchun qo’llash muvofiq:

-Yallig’lanishga qarshi davo

-Granulyasion to’qima rivojlanishini stimullash

-Jarohat tozalanish jarayonlarini stimullash

-jarohatga tinchlik berish va jarohat qirgoqlarini to’grilash

-jarohatda teri plastikasi o’tkazish
# Qoqshol kasalligi o’tkir fazasi asosiy klinik belgilari noto’g’ri ko’rsatilgan javobni ko’rsating:

-Intoksikasiya bilan bog’liq bemorning og’ir holati

-Bemorda sardonik kulguning bo’lishi

-Ko’ndalang-targ’il mushaklarini keskin qo’zg’aluvchanligi

-Qoqshol toksinini nerv to’qimasiga tanlab ta’sir ko’rsatishi hisobiga jarohat zonasidan pastdagi mushaklar kuchsiz paralichi

-SIYDIK tutilishi


# Gipovolemiyani davolashda dastlab qo’llaniladi:

-Vaopressorlar

-Kardiotonik preparatlar

-Plazma o’rnini bosuvchi suyuqliklar

-Eritrositar massa

-Donor qoni


# O’pka absessini davolashda eng effektiv konservativ davo:

-Antibiotiklarni vena ichiga yuborish

-Davolovchi bronxoskopiya

-Antibiotikarni mushak orasiga jo’natish

-Umumquvvatlantiruvchi va immunoterapiya

-Sanab o’tilgan barcha usullarni birgalikda qo’llash


# Piopnevmatoraks bilan og’rigan bemorni davolash boshlanadi:

-Yallig’lanishga qarshi davo bilan

-Vagosimpatik blokada bilan

-Plevropunksiya bilan

-Plevra bo’shlig’ini drenajlash va doimiy yuvish bilan

-Torakotomiya bilan


# Oshqozondan qon ketishini birinchi soatlarida kuzatilishi mumkin:

- Melena


- Mushaklar tarangligi

- "Kofe quyqasi” rangida qusish

- Bradikardiya

- Apnoe
# Kurvuaz’ye sindromi xarakterli emas:

- Oshqozon osti bezi boshcha qismi rakiga

- O’tkir toshli xolesistitga

- Indurativ pankreatitga

- Katta duodenal so’rg’ich o’smalariga

- Pankreas kistalariga
# Sariqlik xarakteri va kelib chiqish sabablarini aniqlash uchun ishlatilmaydi:

- Gastrofibroskopiya

- Vena ichi xolesistoxolangiografiya

- Teri-jigar orqali xolangiografiya

- ERPXG

- UZI
# O’tkir obturasion xolangit uchun xarakterli emas:- Sariqlik

- Tana haroratini ko’tarilishi

- jigar o’lchamlarini kichrayishi

- Leykositozni chapga siljishi

- jigar o’lchamlarini kattalashishi
# Xolelitiaz keltirib chiqargan sanchiq (kolika) uchun xarakterli emas:

- O’ng qobirg’a yoyi osti sohada intensiv og’riq

- Ko’ngil aynishi

- O’ng qobirg’a yoyi osti sohada Shyotkin-Blyumberg belgisini musbat bo’lishi

-Ortner belgisi

- Kurvuaz’ye simptomi


# O’tkir xolangit klinikasi uchun xarakterli emas:

- Tana haroratii yuqori bo’lishi

- O’ng qobirg’a yoyi osti sohada og’riq

- Sariqlik

- Ichini suyuq kelishi

- To’q rangli siydik ajralishi


# O’tib ketuvchi sariqlik sababi to’g’ri ko’rsatilgan javobni belgilang:

- Xoledox terminal qismiga tosh tiqilishi sababli

- Xoledox o’smalari sababli

- O’t qopi yo’lidagi tosh sababli

- Xoledox ventil (ko’chuvchi) toshlari sababli

- Jenne kasalligida


# O’t – tosh kasalligida uchramaydigan asoratni ko’rsating:

- jigar sirrozining rivojanishi

- O’t qopi istisqosi (vodyanka)

- Ikkilamchi pankreatit

- Destruktiv pankreatit rivojlanishi

- Xoledoxolitiaz


# Quyida ko’rsatilgan qaysi o’smalarda Kurvuaz”ye sindromi kuzatilmaydi:

- Oshqozon osti bezi boshchasi raki

- Xoledox supraduodenal qismi raki

- Xoledox retroduodenal qismi raki

- O’t qopi raki

- Privratnik sohasi raki


# Xoledoxolitiaz asorati hisoblanadi:

- O’t qopi istisqosi (vodyanka)

- O’t qopi empiyemasi

- Sariqlik, xolangit

- Surunkali aktiv gepatit

- Assit
# Mexanik sariqlikni eng ko’p keltirib chiqaradi?

- Jigardan tashqari o’t yo’llari chandiqli strikturalari

- Xoledoxolitiaz

- Oshqozon osti bezi boshchasi raki

- Jigar exinokokkozi

- Gijjalar
# Qaysi simptomlar birikmasi Kurvuaz’ye sindromi uchun xos:

- Kattalashgan, og’riqsiz o’t qopi, sariqlik va axolik axlat

- jigar kattalashishi, assit, qorin old devori kengayishi

- Sariqlik, paypaslanadigan og’riqli o’t qopi, mahalliy peritoneal belgilar

- Ich kelmasligi, to’lg’oqsimon og’riqlar, qorin bo’shlig’ida paypaslanadigan hosilani aniqlanishi

- Qorin og’rishi va qusish


# Mexanik sariqlik kelib chiqish sababi noto’g’ri ko’rsatilgan javobni belgilang:

- O’t qopi bo’yincha qismidagi tosh

- Oshqozon osti bezi boshchasi kattalashishi

- Xoledox proksimal qismidagi konkrement

- Papillit

- Gepatit


# O’t qopi istisqosi (vodyanka) uchun xos bo’lmagan belgini ko’rsating:

- O’t qopini kattalashishi

- O’ng qobirg’a yoyi osti sohadagi og’riq

- Sariqlik

- Rentgenologik – ishlamaydigan (otklyuchonniy) o’t qopi

- O’t qopi tubini paypaslanishi


# Bemorda postxolesistektomik sindrom, 2 yil oldin xolesistekromiya operasiyasini boshdan kechirgan. Og’riqlar operasiyadan 5-6 oy o’tgach boshlangan. Kelganda bemorning umumiy ahvoli o’rta og’ir, teri va sklera ikterik. Eng ishonchli natija ko’rsatadigan diagnostika usulini topin-

- Qondagi bilirubin, siydik va axlat tekshiruvi

- Qondagi fermentlarni tekshirish

- Laparoskopiya va jigar biopsiyasi

- ERXPG

- Qorin bo’shligi a’zolari rentgenoskopiyasi


# O’tkir pankreatitda sitostatik dorilarni davolovchi ta’siri:

- n.vagus blokadasi

- Bez yallig’lanishini kamaytiradi

- Og’riqlarni kamaуtiradi

- Bezda oqsil sintezini bloklaydi

- Prostoglandinlarni kamaytiradi


# O’tkir pankreatit gastroduodenoskopiyasida eng ko’p kuzatiladigan belgi:

- Oshqozon o’tkir yaralari

- 12 barmoqli ichak o’tkir yaralari

- Oshqozon orqa devori giperemiyasi va shishi

- Oshqozon old devori qon qontalashlari

- Ezofagit


# O’tkir destruktiv pankreatitda eng ko’p o’lim sababi:

- Yiringli asoratlar

- Sariqlik

- Peritonit

- Qon ketishi

- Shish
# O’tkir destruktiv pankreatit bilan og’rigan bemorda 15 – kuni kuchli intoksikasiya belgilari, tana haroratini 39C gacha ko’tarilishi, qaltirash, terlash, leykositoz bel sohasidagi teri giperemiyasi belgilari saqlanib turibdi. Diagnoz:

- O’tkir pankreatit

- Oshqozon osti bezi absessi

- Katta charvi xaltasi absessi

- Qorin parda orti soha flegmonasi

- Peritonit
# O’tkir destruktiv pankreatitda operasiyaga ko’rsatma:

- Parapankreatik infiltrat

- Yiringli asoratlar, qon ketishi

- Qorin parda orti kletchatkasi sohasi shishi

- Pankreatogen peritonit

- Qusish
# Epigastral sohadagi og’riq, ko’ngil aynishi va qusishga shikoyat qilib kelgan bemor shifoxonaga yotqizildi. Oxirgi 6oy davomida 15 kg gacha ozgan. Rentgenologik tekshiruvda oshqozonni oldinga surilgani aniqlandi. Tashxis:

- Privratnik stenozi

- Oshqozon osti bezi o’smasi

- Oshqozon yara kasalligi

- Oshqozon raki

- Xodjkin o’smasi
# Surunkali pankreatitda oshqozon osti bezi inkretor vazifasini yetishmovchiligi namoyon bo’ladi:

- Sariqlik bilan

- Tez-tez hushdan ketish bilan

- Qonda va siydikda qand miqdorini oshishi bilan

- jigarni kattalashishi, paypaslanadigan o’t qopi

- Qon va siydikda lipidlar miqdorini ortishi


# Oshqozon osti bezi ekskretor vazifasi buzilishi uchun xarakterli bo’lgan simptomlarni ko’rsating:

- Teri qoplamalari quruqligi

- Diabet

- Vazn yo’qotish, kreato- va steatoreya

- Qorin old devori venalari kengayishi

- Diareya


# Operasiya vaqtida oshqozon osti bezida 3*4 sm li hosila aniqlandi. Bemor uzoq yillardan beri qandli diabet kasalligi bilan og’riydi. Gistologik tekshiruvda o’sma alfa-hujayralardan rivojlanganligi aniqlandi. O’sma turini ko’rsating:

- Gastrinoma

1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə