VƏLİyev dünyamali əMİr oğlu azərbaycanin qlobal иqtиsadиyyata иnteqrasиyasi
Yüklə 7.05 Mb.
səhifə51/51
tarix11.03.2016
ölçüsü7.05 Mb.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   51

Tövsiyə olunan ədəbiyyat:


 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Bakı. Azərbaycan Respub­likasının Qanunlar Külliyatı. Kitab II, Bakı, 1997, s. 508-616.

 2. Azərbaycan Respublikasının Qanunlar Külliyatı. Kitab II, III. Bakı, Qanun, 1997, s. 879, 751.

 3. Azərbaycan Respublikasının Məcəllələr külliyatı, Bakı, Qanun, 1999, s. 878.

 4. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi. Bakı, Azərbaycan Respub­likasının Məcəllələr Külliyyatı, Bakı, Qanun - 1999, s. 636-714.

 5. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi. “Hüquq ədəbiyyatı” nəşriyyatı Bakı, 2007 s. 286

 6. Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin səmərəliliyinin artırılması haqqında AR Prezidentinin Fərmanı, 10 yanvar, 1994-cü il. Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin məlumatı. 1994, № 1. Maddə 23.

 7. Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin sərbəstləşdirilməsi haqqında AR Prezidentinin 5. IV. 1994-cü il tarixli Fərmanı. Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin məlumatı. 1994, № 7. Maddə 7. 1.

 8. Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 17. XII. 1996-cı il tarixli Fərmanı. «Azərbaycan» qəzeti, 18 dekabr 1996.

 9. Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin daha da liberallaşdırılması haqqında AR Prezidentinin 24. VI/1997-ci il tarixli Fərmanı. «Azərbaycan» qəzeti, 25 iyun 1997.

 10. Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının Dövlət Proqramı - (2002-2005-ci illər) üzrə həyata keçiriləcək əsas tədbirlər - «Azərbaycan» 18 avqust 2002.

 11. «Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın inkişafına dövlət himayəsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında». Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı-«Azərbaycan» 11 sentyabr 2002.

 12. Azərbaycan Respublikasında sosial iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi tədbirləri. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, «Azərbaycan» qəzeti, 2003, 25 noyabr.

 13. Azərbaycan Respublikasının «Gömrük tarifi haqqında» Qanunu. (24 iyun, 1995). Azərbaycan Respublikasının Qanunlar Külliyatı. Kitab II. Bakı, Qanun, 1997, s. 483-502.

 14. Azərbaycan Respublikasının «Xarici investisiyaların qorunması haqqında» Qanunu. (15 yanvar, 1992. ) Azərbaycan Respublikasının Qanunlar Külliyatı. Kitab II. Bakı, Qanun, 1997, s. 244-258.

 15. «Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il dövlət büdcəsi» haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

 16. Azərbaycan Beynəlxalq aləmdə. Cild 1-5, Bakı, Azərnəşr, 1999.

 17. Heydər Əliyev yolu Azərbaycan inkişafın yeni mərhələsində. “Azərbaycan” nəşriyyatı, 2007. s. 862.

 18. Heydər Əliyev və Azərbaycan. “Azərbaycan” nəşriyyatı, 2008. s. 838.

 19. Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir. Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, məktublar, müsahibələr, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. Azərnəşr, 1997-2000, cild 1-9.

 20. Heydər Əliyev irsi Azərbaycanın davamlı inkişaf strategiyası. “Azərbaycan” nəşriyyatı, 2006. s. 783.

 21. İlham Əliyev. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin andiçmə mərasimində nitqi. «Azərbaycan» qəz., 1 noyabr 2003.

 22. İlham Əliyev. Respublika Nazirlər Kabinetinin 14 noyabr 2003-cü il tarixli iclasından nitqi. «Xalq» qəzeti, 19. 11. 2003.

 23. İlham Əliyev. Mən istənilən səviyyədə, istənilən mübarizəyə hazıram. Bakı, Azərnəşr, 2001, Kitab III. s. 477.

 24. Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik konsepsiyası Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 23 may tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir-“Azərbaycan”qəzeti, 27. V. 2007

 25. Valyuta tənzimi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. (21 oktyabr 1994. ) Azərbaycan Respublikasının Qanunlar Külliyatı. cild II. Bakı, Qanun, 2001, s. 277-281.

 26. Abbasov Ç. M., Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya yolları, Bakı, “Elm”, 2005, s. 252

 27. Aslanov Elnur. Yeni dünya nizamı və milli inkişaf. Bakı, Azərbaycan nəşriyyyatı, 2006, 296. s

 28. Abdullayev Ş. Azərbaycanda bank sistemi və bank resurslarının idarə olunması. Bakı, “Azərnəşr”, 2001, s. 352

28. a. Allahverdiyev N. N. Azərbaycan SSR iqtisadi və sosial coğrafiyası. Bakı, “Maarif” 1991

 1. Aslanov R. N. XXI əsr: yeni mədəniyyət məkanına inteqrasiya. Bakı, “Nurlan”, 2007, s. 440.

 2. Alıyev İ., İbadov S. A. və başqaları. Azərbaycan iqtisadiyyatı. Bakı, Ağrıdağ, 1998, s. 396.

 3. Azərbaycan xarici ticarət əlaqələrinin statistik göstəriciləri. Bakı, Səda, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2005

 4. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Xarici ticarət. Bakı, Səda, (1997-2001) 1999-2002, 2001-2005, 2002-2007

 5. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin əsas iqtisadi göstəriciləri (1995-2001-2005-ci illər). Bakı, Səda, 2002, s. 91.

 6. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi 2001-2006 (illik statistik məcmuə). Bakı, Səda.

 7. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələri. 2002, 2005 yanvar-dekabr. Bakı, Səda, 2001, s. 637.

 8. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın xarici ticarəti (1993-1997-ci illər statistik məcmuə). Bakı, Səda, 1998, s. 96.

 9. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Müştərək və xarici müəssisələrin fəaliyyətinin əsas göstəriciləri, yanvar - dekabr, Bakı, Səda, 2000, 2002, 2006.

 10. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın sənayesi (statistik məcmuə). Bakı, Səda, 2005, s. 867.

 11. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Sosial-iqtisadi inkişaf. Yanvar-mart. Bakı, Səda 2007, S146

 12. Azərbaycan Respublikası Statiska Komitəsi Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı. Statistik məcmuə. Bakı, Maarif nəşriyyatı, Bakı, Səda, 2000, 2005, 2006.

 13. Azərbaycan rəqəmlərdə. 1991-2008-ci illərdə. Statistik məcmuələr. Bakı, Səda.

 14. Azərbaycanın iqtisadi icmalı, aylıq bülleten. Bakı, TASIS, Fevral 1999, s. 140.

 15. Azərbaycanın iqtisadi icmalı, rüblük bülletenlər, Bakı, TASIS, 2000-2001, s. 135.

 16. Azərbaycanı statistik göstəriciləri. Bakı, Səda, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007

 17. Azərbaycan Respublikasının idxalat və ixracatı. Bakı, Səda, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996-cı illərdə statistik məcmuələr.

 18. Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı. İllik hesabat, 1998-2007

 19. Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı. Statistik Bülleten. 1998-2007

 20. Azərbaycan və müasir dünya. III ümumrespublika elmi-praktik konfransının materialları. Azərbaycan Universitetinin nəşriyyatı. Bakı, 2000, s. 285.

 21. Azərbaycan və müasir dünya. IV ümumrespublika elmi-praktik konfransının materialları. Azərbaycan Universitetinin nəşriyyatı. Bakı, 2002, s. 333.

 22. Bağırov M. Banklar və bank əməliyyatları. Bakı, “Nurlan”, 2003, s. 510

 23. Bayramov A. İ. Regional iqtisadi inteqrasiya: nəzəriyyə və praktika. Bakı, Azərnəşr, 1997.

51a . Bədəlov S. Ş., Məhərrəmov R., Qurbanov F. Büdcə sistemi, Bakı 2003, s. 413

 1. Davos: Qlobal iqtisadiyyatın üfüqləri. Bakı, Azərnəşr, 2000, s. 86.

 2. Əhməd Mahmudov. Azərbaycan iqtisadiyyatının aktual promlemləri. Bakı “Vətən” 2008. s. 912

 3. Əhmədov Ə., Hacıyev M. Azərbaycan iqtisadiyyatı. Bakı, Səda- 2000, s. 161.

 4. Əhmədov M. A., Qloballaşma və milli iqtisadiyyatın formalaşması, Bakı, “Azərnəşr”, 2003, s. 520

 5. Əhmədov Z. Qloballaşma dövründə Azərbaycanın yeyinti sənayesinin inkişafının aktual problemləri - Azərbaycan və müasir dünya II ümumrespublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı,
  2002, s. 333.

 6. Əliyev A.Ə.,Şəkərəliyev A. Ş., Dadaşov İ. M., Dünya iqtisadiyyatı: Müasir dövrün problemləri, Bakı, “Bakı Dövlət Universiteti”, 2003, s. 455

 7. Əliyev A., Qasımov Ə., Qasımov N. «İpək Yolu» bəşəriyyətin tərəqqi yoludur. Bakı, Səda, 1999, s. 177.

 8. Əli M.T Azərbaycan iqtisadiyyatının formalaşması və inkişaf problem­ləri. Bakı. Mütərcim, 2001, s. 760

 9. Əli Həsənov. Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanının xarici siyasəti. Bakı. “Azərbaycan” nəşriyytı 2005, s. 752

 10. Əlirzayev Ə. İqtisadiyyat: düşüncələr, baxışlar. Bakı, Elm, 2002, s. 465.

 11. Həsənli M. X., Keçid İqtisadiyyatı ölkələrinin vergi sistemlərinin formalaşdırılması. Bakı, 1995 s. 96

 12. Harver İ. Müasir ekonomiks. Bakı, Məmmədli R. H. 2001, s. 512.

 13. Heydərov K. Gömrük işinin əsasları. Bakı, Azərnəşr, cild 1, 2, 3, 4, 1998, 1999, 2000.

 14. Heydər Əliyev və müasir Azərbaycan - I ümumrespublika Əliyev­şünaslıq konfransı. Bakı, Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 2003, s. 360.

 15. Heydərov K., Həsənov C. Azərbaycanın gömrük xidməti yeni dünya təsərrüfat əlaqələri şəraitində. Bakı, Azərnəşr. 1998.

 16. Hüseynov T. Sənayenin iqtisadiyyatı. Bakı, Azərnəşr, 2000, s. 667.

 17. Xəlilov S.S. Şərq və Qərb: ümumbəşəri ideyalara doğru. Fəlsəfi etüdlər. Bakı, 2004 “Azərbaycan nəşriyyatı”.

 18. Xəlilov H. A. Milli ərzaq təhlükəsizliyi: bazar transformasiyaları və iqtisadi qloballaşma amilləri. Bakı, Abduloğlu nəşriyyatı, 2001, s. 175.

 19. Xəlilov S. S. Lider, dövlət, cəmiyyət. Bakı, “Azərbaycan Universiteti”, 2001, s. 357

 20. Y. Kərimli, N. Süleymanov. Milli iqtisadiyyatın əsasları. Dərs vəsaiti. Bakı, ABU nəşriyyatı və poliqrafiya mərkəzi, 2001, s. 307.

 21. Kərimov C., Cəngiyev G. Dünya iqtisadiyyatı. Bakı, Nurlan 2001, s.450.

 22. Qafarov Ş. S., Müasir iqtisadi sistem və qloballaşma, Bakı, “SBŞ”, 2005, s. 632

 23. Qloballaşma prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya İqtisadi və Beynəlxalq Münasibətlər II Beynəlxalq Konfrans Materialları. Qafqaz Universiteti Bakı, 25 may 2007 -ci il 1-II

 24. Mehdiyev Ramiz. Azərbaycan: Qloballaşma dövrünün tələbləri. Bakı, “XXI- Yeni Nəşrlər Evi”, 2005, 464. s

 25. Mehdiyev Ramiz. Gələcəyin strategiyasını müəyyənləşdirərkən: modernləşmə xətti. - “Xalq qəzeti”, 16. 01. 08.

 26. Məmmədov N. Bərxudarov M., İqtisadi təhlükəsizlik. Bakı, İqtisad Uni­ver­siteti nəşriyyatı, 2006, s. 452

 27. Məmmədov F. Ə., Musayev A. və başqaları. Vergitutmanın nəzəri və metodoloji əsasları. Bakı, Ozan, 2001, s. 410

 28. Məmmədov S. M. Maliyyə (dərslik), Bakı, Azərnəşr, 1997 s. 428

 29. Musayev A. F. Vergi siyasətinin iqtisadi problemləri. Bakı, “Elm”, 2004, s. 786

 30. Məmmədov A.Y. Kənd Təsərrüfatı iqtisadiyyatı. Bakı, 1992.

 31. Novruzoğlu R. Milli təhlükəsizlik kontekstində XXI- əsr . Azərbaycan dövlətçiliyinin təhlükə mənbələri.

 32. Nadirov A. Müstəqil Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf məsələləri. Elm nəşriyyatı. Bakı. 2001. s. 451

 33. Nadirov A. Neft strategiyası və iqtisadiyyatımız, «Azərbaycan» qəzeti, 6. lV. 2000

 34. Nadirov A. Tarixi ipək yolu və müasir Azərbaycan iqtisadiyyatı. İpək yolu. 1999. № 2

 35. Nağıyev Ə., Novruzov V., Allahverdiyev H., Əlirzayev Ə. Heydər Əliyev və Azərbaycan iqtisadiyyatı. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 1998, s. 386.

 36. Neft və yoxsulluq. Azərbaycanın neft sənayesi üzrə informasiya və Resurs Mərkəzi: Bakı, 2006, s. 148.

 37. Rasimoğlu R. Qloballaşan iqtisadiyyat Azərbaycan prizmasında. Bakı, Nurlan, 2002, s. 165.

 38. Rəhimov M. Azərbaycan Respublikasının inkişafını tənzimləyən qanunlar. Bakı, Azərnəşr, 1995, s. 248.

 39. Rüstəmov Y. İnformasion cəmiyyət şəraitində qloballaşmanın sosial-fəlsəfi və iqtisadi aspektləri. Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər, 2003, № 1-2, s. 30-39.

 40. Sadıqov M. M., Balayeva E. A. Həmişəyeva Ş. Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri və xarici ölkələrin pul-kredit sistemi. Bakı, İqtisadiyyat Universiteti nəşriyyatı, 2003, s. 195.

 41. Sadıqov M. M. Azərbaycan Respublikasının maliyyə potensialının formalaşması problemləri. Bakı, Elm, 2001, s. 150.

 42. Sadıqov M. M. Maliyyə potensialının formalaşmasında dövlətin borc siyasətinin əsas istiqamətlərinin müəyyən edilməsi problemləri. Bakı, Ünsiyyət, 2003, s. 80.

 43. Səfərov S. İqtisadi siyasət strategiyası. Konseptual əsaslar. Azərbaycan dövlət nəşriyyatı. Bakı, 2000. s. 341

 44. Səmədzadə Z. Azərbaycan iqtisadiyyatı XX əsrdə. Gələcək barədə bəzi düşüncələr «İqtisadiyyat» qəzeti. 2. 01. 2000.

 45. Səmədzadə Z. Dünya iqtisadiyyatı. Çin iqtisadi möcüzəsi. Bakı, Gənclik, 2001, s. 316.

 46. Şəkərəliyev A. Ş. Dünya iqtisadiyyatı və beynəlxalq iqtisadi münasibətlər. Bakı, İqtisadiyyat Universiteti, 1999.

 47. Stiqlis C. E. Qloballaşma və onun doğurduğu narazılıqlar. İqtisadi İslahatlar Mərkəzi, Xəzri Ekspress, Bakı-2004, s. 317

 48. Vəliyev D.Ə. Açıq iqtisadiyyat şəraitində Azərbaycanın kənd təsərrüfatı: problemlər, prespektivlər. - Azərbaycan və müasir dünya IV ümumrespublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 2002, s. 52-60.

 49. Vəliyev D.Ə. Azərbaycanın qlobal maliyyə-iqtisadi mühitə inteqrasiyasının perspektiv istiqamətləri. Dirçəliş, № 88-89, s. 340-347

 50. Vəliyev D. Ə. Azərbaycanın dünya bazarı ilə inteqrasiya strateqiyası: problemlər, mülahizələr - Azərbaycan və müasir dünya. Ümumrespublika konfransının materialları. Bakı, Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 1998, s. 7-14.

 51. Vəliyev D.Ə. Azərbaycan iqtisadiyyatının beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinin artırılması yolları. Azərbaycan Respublikasında iqtisadi islahatlar: ilkin nəticələr, problemlər və perspektivlər. Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, Avanqard, MMC, 2003, s. 295-298.

 52. Vəliyev D. Ə. Beynəlxalq iqtisadiyyat. Bakı, Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 1998, s. 382

 53. Vəliyev D. Ə. Beynəlxalq vergi münasibətlərinin hüquqi əsasları. Kitab. Vəliyev D. Ə., Balakişiyeva Y. N., və başqaları. Vergi Hüququ. Dərslik. Bakı, Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 2003, s. 303-324.

 54. Vəliyev D. Ə. Birbaşa xarici investisiyalar Azərbaycanda beynəlxalq kapital hərəkətlərinin forması kimi. MEA xəbərləri, İqtisadiyyat seriyası, 2005, №21, s. 361-368

 55. Vəliyev D. Ə. Böyük ipək yolunun bərpası Şərq və Qərbin vəhdətinin məntiqi nəticəsi kimi. Şərq və Qərb sivilizasiyalarının dialoqu. 2005, №1, s. 105-118

 56. Vəliyev D.Ə. İpək yolu və Azərbaycanda beynəlxalq maliyyə mühitinin formalaşdırılması: problemlər, mülahizələr. - Sosial bilgilər, 2000, №1, s. 39-42

 57. Vəliyev D.Ə. İpək yolu və Azərbaycan iqtisadiyyatının beynəlxalq rəqabət qabiliyyəti. İpək yolu. 1999, № 1, 2, s. 53-57, s. 38-41

 58. Vəliyev D.Ə. Xarici iqtisadi fəaliyyətdən əldə edilən gəlirlərin Azərbaycanda vergiyə cəlb edilməsi xüsusiyyətləri. H. Əliyev və müasir Azərbaycan. I ümumrespublika konfransının materialları, Bakı, Azər­baycan Universiteti nəşriyyatı, 2003, s. 324-328.

 59. Vəliyev D.Ə. Keçid səbəblərdən başlayır, «Xalq qəzeti», 19. ll. 1992.

 60. Vəliyev D.Ə. Qloballaşma və Azərbaycanın milli iqtisadi inkişaf strategiyası, Azərbaycan və müasir dünya, lll ümumrespublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 2000, s. 16-23.

 61. Vəliyev D.Ə. Milli valyutamız milli qeyrətimiz olmalıdır, «Azərbaycan» (qəz. ) 9. 12. 1992.

 62. Vəliyev D.Ə. Müstəqillik illərində Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələrinin istehsal-texniki bazasının dinamikası. - Sosial bilgilər, 2002 № 1, s. 96-107

 63. Vəliyev D., Rəhimov M. Beynəlxalq maliyyə. Bakı, Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı. 2000, s. 328.

 64. Vəliyev D., Balakişiyeva Y. və başqaları. Vergi hüququ. Dərslik, Bakı, 2003, s. 482.

 65. Vəliyev D.Ə. Qeyri-neft sektorunun inkişafı - qloballaşma şəraitində Azər­baycan iqtisadiyyatının tərəqqi yoludur. İpək Yolu, 2004, №1 (çapdadır).

 66. Vəliyev D.Ə. Türkiyədə kapitalizmin inkişafında dövlət maliyyəsinin rolu. MA EA məruzələri . 1998, № 9, s. 18-21.

 67. Vəliyev D. Şərq və Qərbin vəhdəti bəşəriyyətin ipək yoludur. İpək yolu, 1998 № 1, səh. 22-25, № 2, s. 36-39.

 68. Vəliyev D.Ə. Türkiyənin iqtisadi quruculuq təcrübəsi respublikamız üçün daha əlverişlidir. - «Azərbaycan» 19. Xll. 1992

 69. Vəliyev D.Ə. Türkiyənin müstəqil və demokratik iqtisadi quruculuq təcrübəsinin prioritetləri. İpək yolu, 2003, №3, s. 45-51.

 70. Vəliyev İ., Muxtarov K. Heydər Əliyev və türk dünyası. Bakı, AzAtaM, Vergi, 2003, s. 87.

 71. Vəliyev T. S və başqaları. İqtisadi nəzəriyyə. Bakı, Çaşoğlu. 1999. s. 684.

Rus dilində:

 1. Абасов Ч. M. Основные направления формирования внешне­эконо­мической политики Азербайджана. Баку, Изд. Сабах, 1994, с. 53.

 2. Авдошкун. Международные экономические отношения. М., Юрист, 1999, с. 366.

 3. Азербайджан. Переход к стабильному развитию. Региональные исследовния Всемирного банка. Всемирный Банк. Вашингтон. Округ Колумбия 1993, с. 164.

 4. Андрионов В. Конкурентоспособность России в мировой экономике МЭ и МО, 2000, № 3, c. 47-58.

 5. Ахмедов А., Гулиев Ю. Ализаде М. Развитие, транспортной системы мира. Баку, 2006 “Элм” с. 251

 6. Ахмедов А. И., Мухсинова Л. Х., Азизов Р. Н., Гаджиева С. М. Международная торговля Азербайджанской Республики. Баку, Сада, 2002, с. 244.

 7. Ахмедов А. И., Сасилов С. В., Мухсинова Л. Х. Развитие малого бизнеса в Азербайджане. Баку, 1999. с. 130

 8. Алле М. Глобализация: разрушение условий занятости и экономического роста. Эмпирическая очевидность. М. ТЕИС, 2003, с. 314

 9. Арефьева Е.Б. Развивающиеся страны Азии в мировой промышленности. Издательства “Наука”, Москва, 1989, с. 224.

 10. Багиров Д.А. Финансовый рынок Азербайджана и аудит. Санкт-Петербург, Изд-во СПБ, ГУУЭФ, 1997, с. 140.

 11. Балацкий Е., Павличенко И. Иностранные инвестиции и экономический рос: теория и практика исследования. МЭ и МО, 2002, № 1, с. 52-65.

 12. Батчиков С. Импортозамещающий вектор альтернативной страте­гии народно-хозяйственного развития, Российский экономический журнал, 2002, № 3, с. 27-42.

 13. Бжезинский З. Великая шахматная доска. М., Изд-во Международные отношения, 1999, с. 254.

 14. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М., Дело ЛТД, 1994, с. 687.

 15. Бердсолл Н. Усиление неравенства в новой глобальной экономике. Вопросы экономики. 2006, №4, с. 84-90

 16. Былиняк С.П. Валютные проблемы и экономический рост и развивающихся стран. М., Наука, 1979, с. 294.
 1. Брайнан Твисс. Управление научно-техническим нововведениями. М. “Экономика”, 1989, с. 250

 2. Валютно-финансовые отношения развивающихся стран. M., 1971, Финансы, с. 205.

 3. Вайнштейн Т. Информационная революция и деmократия: ожидания, реальность, перспективы. МЭ и МО, 2003, № 7, с. 13-22.

 4. Валлерстайн И. Геополитические миросистемные изменения: 1945-2025 годы. Вопросы экономики. 2006, №4, с. 67-84

 5. Велиев Д. А. Государственные финансы и социально-экономическое развитие Турции, Б., Элм, 1991, с. 235.

143а. Об эволюции косвенных налогов в Турецкой республике. «Известия»АН Азербайджана. Серия (история, философия, права). 1989, № 9, с. 10-14.

 1. Велиев Д.А. Налоги в системе государственного регулирования современной Турции. Книга: Турция: История и современность. М, Наука, 1986, с. 222-231.

 2. Велиев Д.А. Турция в 80-х гг: Основные черты и некоторые итоги монетаризма. – в кн. Актуальные проблемы современной Турции. Баку, Элм, 1998, с. 93-115.

 3. Велиев Д.А. Экономические проблемы Турции в правительствен­ной программе Т.Озала. Зарубежный мир: социально-политические экономические проблемы. Киев, 1982, с. 50-59.

 4. Вехи экономической мысли. M., Экономическая школа. Т. 1, 2, 3. 2000.

 5. Внешне-экономические связи развивающихся стран Азии. Издательство Наука, Mосква-1978, с. 230.

 6. Вишневский В., Гричишкин А. Влияния режима налогооблажения на миграцию капитала. МЭ и МО, 2002, №-12, с. 18-25.

 7. Гаджиев Ш. Азербайджан на пути к мировому сообществу: стратегия внешнеэкономического развития, Киев, Експресс-об'ява, 2000, с. 503.

 8. Гараев И. Ш. и другие. Ценообразования на мировом рынке. Баку, ГЭИ, 1999, с. 305.

 9. Глобализация и Россия (круглый стол) 2002, МЭ и МО, 2002, № 10, с. 3-22.

 10. Глобализация мирового хозяйства и национальные интересы России. Под. ред. В. П. Колесово. М., ТЕИС, 2002, с. 635.

 11. Глобалистика. Энциклопедия. Изд-ва Радуга, М., 2003, с. 1328.

 12. Гулиев Р.Р. Проблемы агропромышленной интеграции в СНГ. М. Издательство МСХА. 2003, с. 265

 13. Джеффри Д. Сакс, Фелипе Ларрон Б. Макроэкономика. Глобальный подход. М., ДЕЛО, 1996, с. 847.

 14. Джоп Д. Дэнниэлс, Ли Х. Международный бизнес. М., ДЕЛО ЛТД, 1994, с. 746.

 15. Дилигенский Г. Глобализация в человеческом измерении. МЭ и МО, 2002, № 7, с. 4-16.

 16. Добрынская О. Отношения Японии с крупными державами АТР. МЭ и МО, 2003, № 3, с. 95-101.

 17. Доклад об управлении внешним долгом: описание и прогноз 1995-2005, Баку. Министерство Финансов Азербайджанской Республики. 2001, с. 69.

 18. Долгов С.И. Глобализация экономики. Новое слово или новое явление. М., Экономика, 1998, с. 87-88.

 19. Долгов С., Крегов И. И. Предприятия на внешних рынках. Внешнеторговое дело. БЕК., 1997, с. 769.

 20. Дюмулен И.И. Барьеры на торговых путях. М., Международные отношения. 1977, с. 222.

 21. Загладин Н. Глобализация в контексте альтернатив исторического развития. МЭ и МО, 2003, № 8, с. 3-11.

 22. Загашвили В., Шишков Ю. Мировая торговля и международные инвестиции. МЭ и МО, 2000, № 8, с. 17-25.

 23. Зевин Л. Проблемы регулирования глобальных экономических процессов. МЭ и МО, 2002, №7, с. 36-46.

 24. Зорин В.А. Запад и Восток в мировой истории ХIV-ХIХ вв. М., Наука, 1991, с. 350.

 25. Ильхам Алиев. Каспийская нефть Азербайджана. М., «Известия», 2003, стр. 710.

 26. Иохин В.Я. Экономическая теория. М., “Юриев”, 2006, с. 861

 27. Киреев А. Международная экономика. М., Наука, 1998, с. 415.

 28. Кириченко В., Уточнение ориентиров экономических реформ. Экономист, 2000, № 7.

 29. Классика экономической мысли. В. Петти, А. Смит, Д. Рикардо, Дж. Кейнс, М. Фридмен. Эксмо-Пресс. М., 2000, с. 895.

 30. Колодко Г. Глобализация и сближение уровней экономического развития: от спада к росту в странах с переходной экономикой, Вопросы экономики, 2000, № 10, с. 325.

 31. Коллантай В. Эволюция западных концепций глобализации, МЭ и МО, 2002, № 1, с. 24-31. №2, с. 32-40.

 32. Кондратьев Н. Макроэкономические проблемы конкуренто­способ­ности России. МЭ и МО, 2001, №3, с. 54-61.

 33. Косалс Л. Российский путь к капитализму: между Китаем и Восточной Европой. МЭ и МО, 2000, №10, с. 14-21.

 34. Кочетов Э. Г. Геоэкономика. М., Изд. БЕК, 2000.

178. Крылатых Э., Строкова О. Аграрный сектор стран с переходной

экономикой и ВТО. МЭ и МО, 2002, № 5, с. 59-66. 1. Кругмен П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и практика. М., Юнити, с. 769.

 2. Кушлин В. XXI век и возможности расширенного воспро­изводства, Экономист, 2000, № 2, с. 3-12.

 3. Крячков И. О концентрации сельско хозяйственного производ­ства: «Экономист», 2006, №3, с. 85-90

 4. Лаврентьев В.Н. Новые индустриальные страны Азии. Перестройка промышленной структуры. М., Наука, 1990.

 5. Леонтьев В.В. Межотраслевая экономика, М., Экономика, 1997, с. 478.

 6. Линдерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей. М., Прогресс, 1992, с. 520.

 7. Ломакин В.К. Мировая экономика. М., 2000, с. 727.

 8. Лисичкин В.А. Шелепин Л. А. Глобалная империя зла. Великое противостояние. М. Кримский мост. 9Д. 2001, с. 445

 9. Лисичкин В.А. Шелепин Л. А. Националный интерес. Россия под властю плутократин. М., АЛГОРИТМ, 2003, с. 480

 10. Мануэль Кастельс. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. М., ГУ ВШЭ, 2000, с. 607.

 11. Маршалл А. Принципы экономической науки. М., Прогресс, 1993, том I- III.

 12. Майданик К. Антиглобалистские движение – начало великой спуты XXI века, МЭ и МО, 2002 № 12, с. 3-11, № 11, с. 734.

 13. Максимо Ф. Энг, Френсис А. Лис, Лоуренс Мауер. Мировые финансы. Москва. Издательско-консалтинговая компания. ДЕКА, 1998.

 14. Мартынов В. Вызовы, реалии и шансы России. МЭ и МО, 2001, № 10, с. 3-9.

 15. Матюхин Г.Г. Мировые финансовые центры. М., Международные отношения, 1979, с. 209.

 16. Международные экономические отношения. Учебник под. ред. В. Е. Рыбалкина, М., 1998, с. 322.

 17. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. М., Финансы и статиска, 2000, с. 605.

 18. Межгосударственный статистический комитет Содружества Независимых Государств, Содружества Независимых Государств, Статисти­чес­кий ежегодник- 99, Москва, Статком СНГ, 2000, 2003, 2006

 19. Меньшиков С. Ковая экономика. Основы экономических знаний. Изд-ва “Международние отношения”. М. 1999, с. 393

 20. Микаель Н. Тодоро. Экономическое развитие. - Москва, Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ, 1997, с. 667.

 21. Миклашевская Н.А., Холопов А. В. Международная экономика. М. изд. Дело и сервис. 1998. с. 13.

 22. Миклашевская Н. Политика валютного курса в странах с переходной экономикой – МЭ и МО, 1998 № 7.

 23. Мировая экономика. Под редакции Булатова А. С. М., Юристы, 2000, с. 734.

 24. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран. М., Издв-о Флинта, 2000. с. 479.

 25. Мировая экономика за 100 лет. Статистическое приложение. МЭ и МО, 2001, № 9, с. 90-114.

 26. Мусаев А.Ф. Нефтедобыча и нефтяное машиностроение: анализ взаимодействия. Баку, Изд-во Университет Азербайджан, 1997, с. 18.

 27. Могутин В.Б. Банки и международный капиталистический бизнес. М., Международное отношения, 1991.

 28. Мухсинова Л. Экономические проблемы развития топливно-энергетического комплекса Азербайджанской Республики. Баку, Сада, 2002. с. 359.

 29. Набиев Н.А. Проблемы комплексного использования минераль­ных ресурсов Азербайджана. Баку, Элм, 1978, с. 106.

 30. Народное хозяйство Азербайджанской ССР 70-летию Великого Октября – Статистический сборник. Баку, Азернешр, 1987, с. 322.

 31. Народное хозяйство СССР в 1990 г. – Статистический ежегодник. М., Финансы и статистика, 1991, с. 750.

 32. Нариани Осаму. Современная японская экономика. Баку, «Элм ве хаят». 2003, с. 145

 33. Николос К. Сирополис. Управление малым бизнесом. М., Изд-ва “Дело”, 1997, 650 с.

 34. Оболенский Э. Е. Концепции международного экономического порядка. М., Мысль, 1977, с. 203.

 35. Оболенский В., Глобализация мировой экономики и Россия. МЭ и MО, 2001, № 3, с. 23-35.

 36. Основы Международных валютно-финансовых и кредитных отношений. ИНФРА, M., 1998, с. 431.

 37. Опыт стран – членов ВТО по защите национальных интересов на внутреннеm и внешнеm рынках. (Журнал Вариант Монографического исследования), МЭ и МО, 2002, № 8, с. 12-122.

 38. Отчет о мировом развитии. 1997, Государство в меняющимся мире, выборочные показатели мирового развития. МБРР Трайм ТАСС, с. 305.

 39. От плана к рынку. Отчет о мировом развитии. – 1996, Вашингтон, МБРР, 1996, с. 311.

 40. Певзнер Я.А. Государство в экономике Японии. М., Наука, 1976, с. 317.

 41. Пебро Мишель. Международные экономические, валютные и финансовые отношения, перевод с франц. М., Прогресс. Универс, 1994, с. 478

 42. Петров Ю. Присоединение России к ВТО: к оценке последствий и обоснованию стратегии (макроэкономические, структурные и гео­политические вопросы), Российский экономический журнал, 2002, № 11-12, с. 16-43. .

 43. Плисецкий Д. Экономическая безопасность: валютно-финансовые аспекты. МЭ и МО, 2002, № 5, с. 28-38.

 44. Покровская В. В. Организация и регулирование внешне­экономической деятельности. М., Юристь, 2000, с. 456.

 45. Портер М. Mеждународная конкуренция. М., Международные отношения, 1993, с. 895.

 46. Развивающиеся страны, современные тенденции мировых хозяй­ственных отношений. Издательство Наука, Mосква, 1983, с. 218.

 47. Раджабли А. Теория национальной безопосности. Баку, БСУ, 2005, с. 116

 48. Рымалов В.В. Структурные изменения в мировом капиталистическом хозяйстве. М., Мысль, 1978, с. 379.

 49. Садыгов М.М., Зейналов В.З. и др. Рыночная экономика: финансы и налоги. Баку, Унсиййет, 2001, с. 152.

 50. Самуелъсон. П., Нордхаус Л. В. Экономика, М., Бином-Кно Рус, 1999, с. 799.

 51. Сергеев Е. Ю. Mеждународные экономические отношения. M., 2000, с. 327.

 52. Сафаров С. Стимулы для местного производства. – Эхо, 25. 05. 2002.

 53. Самедзаде З. Экономическая безопасностъ государства – важней­шее завоевание независимого Азербайджана – «Игтисадиййат» гязети, 18. 10. - 1. 11. 2001.

 54. Самедзаде З.А. Этапы большого пути. Экономика Азербайджана за полвека, ее реалии иперспективы. Баку, «Нурлар»,

 55. Симония И. Глобализация и неравномерность мирового развития. МЭ и МО, 2001, №3. с. 35-45
 1. Сидоренко Т. Прямые иностранные инвестиции в экономике Мевсике. МЭ и МО, 2002, № 11, с. 84-90.

 2. Сломан Дж. Основы экономики. Учебник, М., «Издательство Проспекты». 2006, стр. 568. 3. Современный рынок капиталов под редакцией Г. П. Солюса. Москва, Финансы, 1977, с. 253.

 4. Содружество независимых государств в 1997, 1999, 2002 гг. Статический справочник. М., Статком СНГ, 1998, 2000, 2003, 2006

 5. Соколов В. Контуры будущего мира: нации, регионы, транснациональные общности. МЭ и МО, 2001, №3, с. 3.

 6. Соколов В. Замикается ли в себе развитый мир. МЭ и МО, 2003 №1, с. 37-46.

 7. Сорос Д. Алхимия финансов. М. Инфрам, 1996, с. 410.

 8. Соснин А. Тяжесть бремени государственного долга. МЭ и МО, 2002, № 1, с. 31-34.

 9. СССР и зарубежные страны 1989. Статистический сборник. – М., Финансы и статистика, 1990, с. 335.

 10. Суэтин А. 2006 год: мир сегодния и завтра. Вопросы экономики. 2006, №4, с. 90-104

 11. Тироль Тан. Рынки и рыночная власть: теория организации про­мышленности. Экономическая школа, Санкт-Петербург, 2000, том 2, с. 450.

 12. Торговля СССР. Статистический сборник. М., Финансы и статистика, 1989, с. 478.

 13. Трейси М., Сельское хозяйство и продовольствие в экономике развитых стран. Введение в теорию, практику и политику, Санкт-Петербург, Экономическая школа, 1995, с. 431.

 14. Троценко И. Д., Сельскохозяйственная политика «общего рынка», М., Издательство Мысль, с. 285.

 15. Турция. История и современность. М., Наук, 1998, с. 262.

 16. Тучкин Г.М. Экономическая эффективность внешней торговли. Москва, Международные отношения, 1969, с. 182.

 17. Фамичев В.И. Международная торговля. М., Инфра, 1998, с. 255.

 18. Фараджев Ф.А. Темпы развития и отраслевые пропорций промышленности Азербайджана. Баку, Азернешр, 1975, с. 294.

 19. Фишер С., Дорнбушр, Шмалензи Р. Экономика, М., Дело, с. 829.

 20. Фридман Л., Кузнецова С. Глобализация: развитие и развивающиеся страны. МЭ и МО, 2000, № 11, с. 9-21.

 21. Хасбулатов Р.И. Мировая экономика. М., Международные отношения, 1994, с. 735.

 22. Хвойник П. И. Мировая торговля и экономический прогресс развивающихся стран, издательство Международные отношения, Москва, 1974, с. 198.

 23. Холотковский К. Кризис в Росси и мировые процессы. МЭ и МО, 2000, № 6, с. 62-72.

 24. Худокормов А. Г. История экономических учений. М, Инфра, М., 1998, с. 93.

 25. Хулиан И. Россия: рост бартерных сделок в переходной период. МЭ и МО, 2002, № 11, с. 58-67.

 26. Черковец О. Глобализация сотрудничества или конкуренции?, Экономист, 2002, №10, с. 3-16.

 27. Чугров С. Глобализация, модернизация или интернацио­на­ли­зация? МЭ и МО, 2002, №4, с. 19-22.

 28. Чулкова Е. Монтеррей – Hовый этап в развитии МЭО. МЭ и МО, 2002, № 11, с. 106-109.

 29. Шишков Ю. Глобализация – враг или союзник развивающихся стран. МЭ и МО, 2003, № 4, с. 3-15.

 30. Шмелев Н.П. Всемирное хозяйство: тенденции, сдвиги, противоречия. М., Мысль, 1987, с. 222.

 31. Экономическая теория. 2-ое переработанное дополненное издание. Под. Ред. А. С. Булатова. M., Изд-во БЕК, 1997, с. 620.

 32. Экономика. Под. Ред. Проф. Райзенберга Б.А.M., Инфра-M, 1997, с. 480.

 33. Эльянов А. К вопросу об интеграции России в мировую экономику. MЭ и MО, 2001, № 10, с. 10-23.

 34. Экономическая энциклопедия. Политическая экономия. М. Том 1-4, 1972-1980


İngilis və türk dillərində:

 1. Alkin E. Uluslararası ekonomik ilişkiler. İstanbul. Filiz kitabevi. 1990, s. 369.

 2. Aras O.N. Azərbaycan ekonomisi və yatırım imkanları. Bakü, TÜSİAB, 2005, s. 395

 3. Alpar C. Çok uluslu şirketler ve ekonomik kalkınma. Ankara, Turhan kitabevi, 1980.

 4. Amin Samir. Küreselleşme çağında kapitalizm. İstanbul, Sarmal yayınevi, 1999, s. 200.

 5. Atatürk yolu. İstanbul, Otomarsan kültür yayını, 1981, s. 359.

 6. Atatürkün soylev ve demeçileri cilt I-V, Türk İnkilap Tarihi Enstitüsü yayını, Ankara, 1945-1972.

 7. Azerbaican Republic - Recent Economoc Developments. CMF Staff Country Report № 97/1. CMF, Washington. DC.

 8. Azerbaican in the mirror of world statistics. Baku - 1990, p. 17.

 9. Balance of Payments Textboox - International monetary fund. 1996.

 10. Carl R. Beidleman, Financial Swaps, Home-wood. Dow Cones-Irwin 1985.

 11. DTP. Küreşelleşme özel ihtisas komisyonu raporu. Ankara, 2000, DTP. s. 111.

 12. Financial organization and Operations of the CMF. Washington, D. C. 2001. p. 207.

 13. Gerhard W. Schneider, Export-Import Financing. The Ronald Press, New York, 1974.

 14. Günçavdı Küçükçiftçi S. Türkiyede finansal liberalleşme surecinin başarımı. ÖDTÜ Gelişme dergisi. 2002, № 1-2.

 15. Guenon Rene. Doğu və batı. İstanbul, 1991, Ağac yayıncılıq LTD. S. 213.

 16. Haydar Bas. Milli Ekonomi Model. Istanbul 2005, Icmal yayim evi. s. 334

 17. International Monetar Fund. İnternationalfinancial statistices. YEARBOOK, 2007, p. 624

 18. İşgüden T., Akyüz M. Uluslararası iktisad. İstanbul, Evrim kitabevi. 1995, s. 145.

 19. İyibozkurt E. Uluslararası iktisat. Teori ve politika. Bursa, Ezgi kitabevi yayınları, 1995, s. 391.

 20. Kalra S. And T. Slok. Inflation and Growth in Translation: Are the Asian Economics Different? // World Bank Working Paper. 1999, № 118, p. 24.

 21. Karluk R. Uluslararası ekonomi. İstanbul, Remzi kitabevi 1991.

 22. Kazqan G. İktisadi düşünce ve ya politik iktisadi gelişimi. Ankara, Remzi kitabevi, 1989, s. 495.

 23. Kılıçbay A. Türk ekonomisi. Ankara, İstanbul Universitesi İktisad fakültesi, 1985, s. 279.
 1. Leland B. Yeager. International Monetary Relations: Theory, History and Policy. Harper and Row. 1966.

 2. Lewis Bernard. Modern Türkiyənin doğuşu. Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1991, s. 505.

 3. Nemli A. Gelişmekde olan ölkelerde vergi politikası. İstanbul, Y. Güryay matbaası. 1979, s. 203.

 4. Maurice D. Levi and Soseph Zechner, Robert Z. Aliber. Handbook of International Financial Management, Richard Irvin-Dow Iones, New-York, 1989.

 5. Maurice D. levi, International Finance, 2nd ed., McGraw-Hill, 1999, p. 515.

 6. Mesaroviç M. ve Pestel E. Dönüm noktasındakı insanlık (Roma, Kulübüne ikinci rapor) İstanbul, Fatih yayınevi, 1978. s. 184.

 7. C. Michalopoulos. The İnteqration of Transition Ekanomics into the World Tradinq System Woqkinq Paper- 2182. - Sept. 1999. - 38 pp.

 8. Ogan S. Azərbaycan. İktisadi bünyəsi. İstanbul, Türk dünyası Araştırmalar Vaqfı. 1992, s. 200.

 9. Qocatürk İ. Atatürk. Bakı, Elm, 1991, s. 209.

 10. Richard N. Cooper, The International Monetary system. Essays in World Economics. MCT Press, 1987.

 11. Selcuk H. yeni yüzyılda Azərbaycanın Sosyo-Ekonomik yapısı. İstanbul, “Tasam yayınları”, 2004, s. 205

 12. Seyidoğlu Ş. Uluslararası finans. İstanbul, “Güzem yayınları”, 1994.

 13. Seyidoğlu Ş. Uluslararası iktisat: teori, politika və uyğulama, İstanbul, Güzem yayımları, 2003. c. 663.

 14. Statistik göstergeler. 1923-1992. Ankara, DİE, 1993, s. 435.

 15. Türk C. Maliye Politi Kası. Ankara, 1992, s. 377.

 16. Türkiyə 2002, “Ankara Nural matbaası ve Ambalac Sanayesi”, s. 501.

 17. Tamer Mültioğlu. Türkiyede küçük və orta işlətmələr. Ankara, 1990, s. 200

 18. Yeddinci beşillik kalkınma planı (1996-2000) Ankara, DPT yayınevi, 1995, s. 307.

 19. Veliev D.A. The Silk Road-2000. New stage in the world development. The Silk Road, 1998, № 4, p. 29-33.

 20. Veliyev D. Türk Cumhuriyyətləri arasında ekonomik iş birliyi: sorunlar, prespektivler - Avrasiya Dosyası. Azerbaycan özel. 2001, cilt 7, №1, s. 86-109.

 21. Veliyev D.A. Insanligi refaha ve huzura kavusdurmayi hedefleyen proce. Milli Ekonomi Modeli Konqresi. 26-27 noyabr 2005, Istanbul, 2005, s. 223-233

Dövrü mətbuat

 1. «Azərbaycan» (qəzeti) 1993-2007

 2. Azərbaycanın Beynəlxalq Bankı. İllik hesabat. 1998-2007.

 3. Azərbaycan MEA. İqtisadiyyat xəbərləri. 1993-2007.

 4. Banklar və Biznes. İnformasiya-analitik jurnalı. 2007.

 5. Dirçəliş. Azərbaycan iş dünyası dərgisi. 2007

 6. İqtisadiyyat və həyat. 2000-2007.

 7. «İqtisadiyyat» qəzeti. 2000-2007.

 8. İpək yolu. 1997-2007.

 9. İqtisad elmləri: nəzəriyyə və praktika. 1994-2007.

 10. «Xalq qəzeti». 1993-2007.

 11. 525-ci qəzet.

 12. Вопросы экономики. 1995-2007.

 13. “Известия. Финансовые известия”. Совмесное издание. Finansial Taymes». 1995-2007

 14. Мировая экономика и международные отношения, (МЭ и МО ) 1993-2007.

 15. Общество и экономика 2000-2007.

 16. Azərbaycan Milli Bankının hesabatı. 2000-2007

 17. “Российский экономический Журнал”. 2000-2007

 18. “Эxo”. 2001-2006

 19. Народы Азии и Африки 2001-2007.

 20. Проблемы теория и проктики управления. 2007-2008

 21. World trade. All free traders now? “The Economist December”. 1996

 22. İnternet

 23. www. finiz. ru.

 24. www. un. org.

 25. www. imf. org.

 26. www. wb. org.

 27. www. economy. gov. az.

 28. www. taxes. gov. az.

 29. www. invest-in Azerbaycan. com.

 30. www. cbs. nl/isi

 31. www. ft. com.

 32. www. economicsbulletin. com. (ing. dil).

 33. www. econ. upenn. edu (ing. dil).

 34. www. financy. ru.

 35. www. /2kapita/com.

 36. www. market-news com.

 37. www. rbc. ru. RBK - RİA «Ros Biznes Konsaltinq»

 38. www. economist. Com. (ing. dil). Economist curnal.

 39. www. forex. com. (ing. dil).

 40. www. maliyye. gov. az - Maliyyə Nazirliyi

 41. www. eco. gov. az – Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

 42. www. mot. gov. az – Nəqliyyat Nazirliyi

 43. www. agro. gov. az – Kənd təsərrüfatı Nazirliyi

 44. www. socar. gov. az – Dövlət Neft Şirkəti

 45. www. oilfund. az – Dövlət Neft Fondu

 46. www. azstand. gov. az – Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi

 47. www. nba. azMilli Bank

 48. www. az-customs. net – Dövlət Gömrük Komitəsi

 49. www. mdm. az – Milli Depozit Mərkəzi

 50. www. bse. az – Bakı Fond Birjası

 51. www. president. az – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi saytı

 52. www. meclis. gov. az – Milli Məclis

 53. www. cabmin. gov. az – Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti

 54. www. mfa. gov. az – Xarici İşlər Nazirliyi

 55. www. economy. gov. az – İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

 56. www. azstat. org – Dövlət Statistika Komitəsi


Дцнйамалы Вялийев

(Дцнйамалы Ямир оьлу Вялийев)
Азярбайъанын глобал игтисадиййата интеграсийасы

Техники редактор:Нуриййя Ширинова

Сяадят Вялийева

Дизайнер:Сянан Эцлалыйев
Компйутер тяртибатчысы:

Ращиля Мяммядова,

Сядагят Кяримова
Йыьыъы:

Чичяк Гулийева

Чапа имзаланмышдыр: .07.2008

Каьыз форматы: 70х100 1/16

Щяъми: 26.75 ч.в.;

Си­фа­риш: ;

Сайы: 500

Ки­­таб «АДИ­ЛОЬ­ЛУ» няш­рий­йа­тын­да няшря щазырланмышдыр.

Цнван: Бакы шящ., С.Рящимов кцч., 195/17

Тел.: 498-68-25; 418-68-25; факс: 498-08-14;

Web: www.adиloglu.az; Е-маил: иnfo@ adиloglu.az


«Илай» ММЪ-нин мятбяясиндя щазыр диапозитивлярдян

истифадя олунмагла офсет цсулу иля чап едилмишдир.

Цнван: Бакы шящ.,Шярифзадя кцчяси, 202

Тел.: 433-00-43


1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   51


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə