Test rayon elektrik şəbəkələrinin elektrik avadanlıqlarının idarə olunması




Yüklə 158.2 Kb.
səhifə3/3
tarix08.03.2016
ölçüsü158.2 Kb.
1   2   3

Yığma şinlərin avtomatik açılması zamanı qəzanın aradan qaldırılması.

30.1.

 1. Yığma şinlərdə qəzə baş verərkən, növbətçi nə etməlidir?

 1. Yuxarı operativ heyətə xəbər verir və onun göstərişi ilə hərəkət edir;

 2. «ŞDM»-in düzgün işləməsini yoxlayır, avadanlığa baxış keçirir, yuxarı operativ heyətə verir və dərhal qəzanın ləğvinə başlayır;

 3. ŞAA ilə zədəli ŞS-ə gərginlik verib, yoxlayır və rəhbərliyə xəbər verir;

 4. Hər hansı tranzit HX-i ilə ŞS-ə gərginlik verib, yoxlayır və yuxarı operativ heyətə xəbər verir;

 5. «Operativ jurnal»-da qeyd edir, avadanlığın təmizliyini yoxlayır və qəzanın ləğvinə başlayır.

 1. İki bolmədən birindən qidalanan birləşmənin açarı zədələnərsə və açılmazsa, növbətçi nə etməlidir?

 1. Dərhal avadanlığa baxış keçirir, zədələnmiş birləşmənin ayırıcılarını açır, bölməyə gərginlik verir və yuxarı operativ heyətə xəbər verir;

 2. BAA-ı qoşmaqla, bölməyə gərginlik verir;

 3. EAQ-ni işdən çıxardır, transformatoru qoşmaqla bölməyə gərginlik verir;

 4. Yuxarı operativ heyətə xəbər verir və onun sərəncamı ilə hərəkət edir;

 5. Avadanlığa baxış keçirir, zədə yerini ayırır, bölməyə gərginlik verir və rəhbərliyə xəbər verir.

30.2.

 1. BAA zədələnərsə, növbətçi nə etməlidir?

 1. Yuxarı operativ heyətə xəbər verməli və dərhal onu təmirə çıxarmalıdır;

 2. Dərhal BAA-ın ayırıcılarını açır, bölməyə gərginlik verir və yuxarı operativ heyətə xəbər verir;

 3. Rəhbərliyə xəbər verir və onların göstərişi ilə hərəkət edir;

 4. EAQ qurğusunu işdən çıxarır və yuxarı operativ heyətə xəbər verir;

 5. «Operativ jurnal»-da qeyd edir və rəhbərliyə xəbər verir.

 1. İki bolmədən biri zədələnərsə, növbətçi nə etməlidir?

 1. EAQ-ni açır, avadanlığa baxış keçirir, zədə yerini təmirə açır və yuxarı operativ heyətə xəbər verir;

 2. BAA-ı qoşmaqla, bölmənin vəziyyətini yoxlayır və rəhbərliyə xəbər verir;

 3. Transformatorun giriş açarını qoşmaqla, bölmənin vəziyyətini yoxlayır;

 4. EAQ-ni işdən çıxardır, yuxarı operativ heyətə xəbər verir;

 5. «Operativ jurnal»-da qeyd edir və rəhbərliyə xəbər verir.

 1. Y/stasiyanın baş sxemlərinin açarlarının və ayrıcılarının işindən yaranan imtinaların əməliyyat şəkildə aradan qaldırılması.

31.1.

 1. Hər hansı birləşmənin açarı zədələndikdə, növbətçi nə etməlidir?

 1. Açarın ayrıcılarını açır;

 2. Yuxarı operativ heyətə xəbər verir və onun sərəncamı ilə hərəkət edir;

 3. Y/St-nın sxemindən asılı olaraq zədəli açarı KA və ya ŞAA ilə əvəz edir;

 4. Açarı açır və təmirə çıxarır;

 5. Rəhbərliyə xəbər verir və onların göstərişi ilə hərəkət edir;

 1. ŞAA zədələndikdə, növbətçi nə etməlidir?

 1. Dərhal avadanlığa baxış keçirir, ŞAA-ı təmirə çıxarır, qəzanın ləğvinə başlayır və yuxarı operativ heyətə xəbər verir;

 2. Dərhal yuxarı operativ heyətə xəbər verir və onun sərəncamı ilə hərəkət edir;

 3. «Operativ jurnal»-da qeyd edir və rəhbərliyə xəbər verir;

 4. Hər hansı tranzit HX-i ilə ŞS-ə gərginlik verməyə cəhd edir;

 5. Avadanlığa baxış keçirir, aşkar edilmiş qüsur barədə rəhbərliyə xəbər verir.

31.2.

 1. Hər hansı birləhmənin şin ayırıcısı zədələnərkən, növbətçi nə etməlidir?

 1. Həmin birləşməni təmirə açır;

 2. Həmin birləşməni və müvafiq ŞS-i təmirə açır;

 3. Avadanlığa baxış keçirir, yuxarı operativ heyətə xəbər verir, həmin birləşməni və müvafiq ŞS-i təmirə açır;

 4. Bütün birləşmələri o biri ŞS-ə keçirir, rəhbərliyə xəbər verir və onun göstərişi ilə hərəkət edir;

 5. «Operativ jurnal»-da qeyd edir, yuxarı operativ heyətə xəbər verir və onun sərəncamı ilə hərəkət edir.

 1. Ayırıcılar nə üçündür və onların əsas vəzifəsi nədir?

 1. Transformatorların yüksüz işləmə cərəyanını qoşub-açmaq üçün;

 2. ŞS-nin tutum cərəyanını qoşub-açmaq üçün;

 3. GT-u qoşub-açmaq üçün;

 4. 1, 2, 3 bəndlərində göstərilən əməliyyatları aparmaq üçün;

 5. 1, 3 bəndlərində göstərilən əməliyyatları aparmaq üçün.

 1. Rayon elektrik şəbəkələrin dispetçerlərinin “vəzifə təlimati” haqqında ümumi mudəalar.

32.1. Rayon elektrik şəbəkələrinin dispetçerləri «vəzifə təlimatı» hansı sənədlər əsasında tərtib edilməlidir?

 1. Rayon elektrik şəbəkələrinin dispetçerləri əməliyyat üzrə kimə tabedir?

 1. Yuxarı əməliyyat dispetçerinə;

 2. Y/stansiyanın rəisinə;

 3. Baş mühəndisə;

 4. Baş dispetçerə;

 5. Heç kimə.

 1. Dispetçer yuxarı əməliyyat dispetçerindən tapşırıq aldıqda nə etməlidir?

 1. Yerinə yetirməli, baş mühəndisə təlimat verməli;

 2. Tapşırığı təkrar etməli, əməliyyat jurnalında qeyd etməli, operativ sxemlə yoxlamalı, ikinci şəxsə izah etməli,əməliyyatı yerinə yetirməli və məlumat verməli;

 3. Təcili yerinə yetirməli;

 4. Əməliyyat jurnalında qeyd etməli;

 5. Sxemdə düzəliş etməli.

32.2. Rayon elektrik şəbəkələrinin dispetçerləri «vəzifə təlimatı» Kim tərəfindən tərtib edilməlidir və kim həmin təlimatı təsdiq etməlidir?

 1. Dispetçer əməliyyat tapşırığını hansı şəkildə verməlidir?

 1. Gərginliyi nəzərə almaqla;

 2. Xahiş kimi;

 3. Əmr kimi;

 4. Avadanlığın xüsusiyyətini nəzərə almaqla;

 5. Məsləhətləşməklə.

 1. Dispetçerlər texniki-admistrativ cəhətdən kimə tabedir ?

 1. Yuxarı əməliyyat dispetçerinə;

 2. Şəbəkənin direktoruna və baş mühəndisə;

 3. Y/stansiyanın rəisinə;

 4. Baş mühəndisə;

 5. Baş dispetçerə.

 1. Əməliyyatların aparılması üçün ümumi qaydalar. Əməliyyat blankları ilə əməliyyat aparılması qaydaları.

33.1. Əməliyyat heyyətinin hazırlığı necə aparılır?

 1. Əməliyyat aparmağa hüququ olan şəxslər kimlrdir?

 1. Baş mühəndis tərəfindən təsdiq edilmiş siyahıda göstərilən şəxslər;

 2. Növbətçi heyyət;

 3. III dərəcə təhlükəsizlik qrupuna malik şəxslər;

 4. Sex rəisi;

 5. Növbə rəisi.

 1. Əməliyyat aparmaq hüququ hansı şəxslərə verilir?

 1. Ali texniki təhsili olan şəxsə;

 2. 1 il iş stajı olan şəxsə;

 3. Təsdiq olunmuş proqram əsasında imtahan komissiyası tərəfindən biliyi yoxlanmış, müəyyən olunmuş müddətdə əvəzedici kimi işləmiş, qəzaya qarşı müvəffəqiyyətlə məşq keçən şəxs;

 4. Sex rəisi;

 5. Təcrübəli şəxslər.

33.2. Əməliyyat blankları kimlər tərəfindən tərtib edilir və kim təsdiq edir?

 1. Əməliyyat blankı kim tərəfindən doldurulur?

 1. Dispetçer tərəfindən;

 2. Montyor tərəfindən;

 3. Sex rəisi tərəfindən;

 4. Tapşırığı alan və onu yerinə yetirən şəxs tərəfindən;

 5. Heç doldurulmur.

 1. Hansı halda əməliyyat blankından istifadə olunmur ?

 1. Normal halda;

 2. İstənilən halda;

 3. Qəza halında;

 4. Qazın ləğvi halında;

 5. Rəhbərliyin məsləhət gördüyü halda.

 1. MDX və elektrik şəbəkələri dispetçerlərinin operativ idarəetməsində olan avadanlıqların siyahısının tərtibi.

34.1. Hansı EVX-ləri MDX disretçerlərin idarəetməsində olmalıdır?

 1. Hansı EVX-lər idarəçiliyində olmalıdır?

 1. Bütün 110 kV-luq EVX-lər;

 2. Y/stansiyalar arası EVX-lər;

 3. O EVX-lər ki, onların istismarı, əməliyyatı zamanı ayrı-ayrı şəbəkələrin dispetçerinin işini əlaqələndirməni tələb olunur;

 4. Rəhbərliyin göstərişinə əsasən ayrılan xətlər;

 5. Yerli EVX-lər.

 1. Hansı rele mühafizəsi (RM) və avtomatika (A) avadanlıqları MDX disretçerin idarəçiliyindədir?

 1. Bütün y/stansiyalarda olan RM və A qurğuları;

 2. 110 kV-luq y/stansiyalarda olan RM və A qurğuları;

 3. Bütün ES-da olan RM və A qurğuları;

 4. O, RM və A avadanlıqları ki, onların işə qoşan və açan zaman ayrı-ayrı şəbəkə və stansiya disretçerlərinin işini əlaqələndirmək tələb olunur;

 5. Təlabatçıları qidalandırıcı 110 kV-luq EVX- də RM və A qurğuları;

34.2. Dispetçer idarəsində olan avadanlığın siyahısı hansı əsaslarla tərtib edilir?

 1. Hansı gərginlikli MDX dispetçerlərin idarəçiliyindədir?

 1. Bütün 110 kV-luq EVX- i;

 2. Bütün 35 kV-luq EVX- i;

 3. Sistem əhəmiyyətli 220/330/500 kV-luq EVX- i;

 4. Sistem arası istənilən gərginlikli EVX- i;

 5. 3 və 4 bəndlərindəki EVX- i.

 1. Dispetçerlərin idarəçiliyində olan EVX- lərin hansı əsasda təyin olunur və siyahısı tərtib olunur?

 1. Y/stansiyada rəhbərliyin sərəncamı əsasən;

 2. ES-nın baş mühəndisinin sərəncamı əsasən;

 3. Avadanlığın yükünə görə;

 4. Avadanlığın növünə görə;

 5. TİQ-nın müvafiq tələbinə görə.

 1. Qəzanın ləğvi zamanı əməliyyatların aparılması qaydaları.

35.1. Əməliyyat heyyəti hansı əməliyyatları sərbəst olaraq yerinə yetirə bilər?(Qəzanın ləğvi zamanı)

 1. Qəzanın ləğvi zamanı əməliyyatlar necə yerinə yetirilməlidir?

 1. Əməliyyat blankı yazmaqla;

 2. Proqramlar əsasında;

 3. Y/stansiyanın rəisinin göstərişi ilə;

 4. Əməliyyat blankı yazmadan, sərbəst olaraq;

 5. Sonradan aparılan əməliyyatlar haqqında yuxarı dispetçerə məlumat verməklə.

 1. Qəzanın ləğvi zamanı şəbəkə dispetçerləri hansı əməliyyatları sərbəst olaraq yerinə yetirə bilər?

 1. Bütün y/stansiyalarda zədələnmiş bbirləşməni sxemdən ayırmaq;

 2. Gərginlik altında olan EVX-lərdən birini qoşaraq y/stansiyanın x/s-na gərginlik qəbul etmək;

 3. Təlabatçılara gərginlik vermək;

 4. Qəza haqqında rəhbərliyə məlumat vermək;

 5. 1, 2 və 4 bəndlərindəki əməliyyatları yerinə yetirə bilər.

35.2. Açarların zədələnməsi zamanı aparılan əməliyyatlar?

 1. Qəza nəticəsində açarlar zədələndikdə idarə olunmadıqda nə etməli?

 1. Açarın ayrıcılarını açmalı;

 2. Açarın qidalandırdığı istehlakçını açmalı;

 3. Y/stansiyanın sxemindən asılı olaraq KYA, ŞAYA əvəz etməli;

 4. Açarı qoşub, açmağa cəhd etməli;

 5. Açarı təmirə çıxarmalı.

 1. Tranzit EVX-lərin açılması ilə yaranan qəzanın ləğvi zamanı nə etməli?

 1. İşdə qalan digər EVX-lərin artıq yüklənməsinin qarşısını almaq;

 2. Əgər açılmış xətdə gərginlik yoxdursa, xəttə gərginlik vermək;

 3. Digər tərəfdən sinxronizmi yoxlamaqla qoşmaq;

 4. Təlabatçıya məlumat vermək;

 5. 1, 2 və 3 bəndlərinə uyğun hərəkət etmək.

 1. 500 kV 330 kV və 220 kv-luq sistem əhəmiyyətli HX-də əməliyyatların aparılması qaydaları.

36.1. 500/330/220 kV-luq hava xətləri hansı dispetçerin idarəçiliyindədir?

 1. 500/330/220 kV-luq hava xətləri hansı dispetçerin idarəçiliyindədir?

 1. Rayon elektrik şəbəkə dispetçerinin;

 2. Y/stansiya dispetçerinin;

 3. Elektrik stansiyası dispetçerinin;

 4. TİQ-na müvafiq olaraq, MDX-nin dispetçerinin;

 5. Heç kimin.

 1. 500/330/220 kV-luq hava xətlərində RM və A qurğularında əməliyyat hansı dispetçerin idarəçiliyindədir?

 1. Elektrik stansiyası dispetçerinin;

 2. Y/stansiya dispetçerinin;

 3. TİQ-na müvafiq olaraq, MDX-nin dispetçerinin;

 4. Rayon elektrik şəbəkə dispetçerinin;

 5. Kənar şəxslərin.

36.2. 500/330/220 kV-luq hava xətlərindəəməliyyat blanklarını kim tərtib edir və kim tərəfindən təsdiq edilir?

 1. 500 kV-luq hava xətlərini təmrə açarkən aşağıdakı rejim tədbirlərindən hansı həyata keçirilir?

 1. Elektrik stansiyadan yükləri azaltmaq;

 2. Qəzaya qarşı avtomatikanı rejimə uyğunlaşdırmaya keçmə;

 3. Reaktiv yükü komrensasiya edən reaktoru qoşmaq;

 4. Reaktiv yükləri azaltmaq;

 5. 1, 2 və 3 bəndlərinə uyğun hərəkət etmək.

 1. 330/220 kV-luq sistemlər arası EVX-də əməliyyatlar nəyin əsasında aparılır?

 1. Rəhbərliyin göstərişi ilə;

 2. Rejimi nəzərə almaqla;

 3. Hər iki enerji sistemin baş mühəndisləri tərəfindən təsdiq olunmuş proqram əsasında;

 4. Tezliyi nəzərə almaqla;

 5. Yanacaq sərfini nəzərə almaqla.

 1. Elektrik şəbəkələrinin y/s-da əməliyyatların aparılması qaydaları. Növbərçi heyyət olmayan 110 kV-luq y/s-da əməliyyatların aparılması.

37.1. Y/stansiya hansı hallarda yükləri I S/Ş-dən digərinə keçmək zərurəti yarana bilər?

 1. 110 kV S/Ş-i təmirə çıxarmaq üçün nə tələb olunur?

(1. Y/stansiyanın rəisi və müavini tərəfindən sifariş verilir; 2. Əməliyyat blankı yazmalı;

3. Sərəncam yazmalı; 4. Mühafizələr yoxlanmalı; 5. Təlabatçılara məlumat verməli.)



 1. 1, 2, 3

 2. 1, 2

 3. 2, 3, 4

 4. 2, 4, 5

 5. 1, 2, 3, 4

 1. AİEQ hansı səbəbdən işləyir?

 1. Əməliyyat cərəyanın itməsindən;

 2. H/A-da təzyiqin düşməsindən;

 3. Gərginliyin dəyişməsindən;

 4. Açarın imtinasından, əsas və ehtiyat mühafizələrin işləməsindən;

 5. Hava şəraitinin dəyişməsindən.

37.2. Səyyar əməliyyat briqadası tərəfindən 110 kV y/st-da hansı əməliyyat apara bilər və hansı təmir işləri görülə bilər?

 1. SƏB-si 110 kV-luq y/st-da hansı əməliyyatları yerinə yetirə bilər?

 1. Bütün əməliyyatları yerinə yetirə bilər;

 2. Heç bir əməliyyat;

 1. Açarları ilgəhləyə bilər;

 1. Transformatora yağ əlavə edə bilər;

 2. 3 və 4 bəndindəki əməliyyatları.

 1. SƏB 110 kV-luq y/st-da hansı işləri görə bilər?

 1. Açarların əsaslı təmirini;

 2. Qəza-bərpa təmir işlərini;

 3. Açarların ə/t ;

 4. Transformatorların ə/t ;

 5. Güc transformatorların sınağını.

 1. Növbətçi heyyət olmayan 110 kV-luq y/st-da əməliyyatı kim yerinə yetirir?

 1. Təhkim olunmuş montyor;

 2. Səyyar əməliyyat briqadası;

 3. Y/st-nın rəisi;

 4. Yerli əhali;

 5. Təmir briqadası.
1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə