Test (İnformatika)
Yüklə 50.23 Kb.
tarix10.04.2016
ölçüsü50.23 Kb.
Test (İnformatika)

 1. İnformatika termini ilk dəfə nə vaxt istifadə edilmişdir?

A) 1981

B) 1880


C) 1942

D) 1972


E) 1960

 1. Aşağıdakılardan hansı verilənlərin tipinə aid deyil?

A) məntiqi

B) mətn


C) şərti

D) göstərici

E) hesabi


 1. Qiyməti rəqəmlərlə ifadə olunan verilənlərin tipi nədir?

A) hesabi

B) mətn


C) şərti

D) göstərici

E) məntiqi


 1. Qiyməti sözlərlə ifadə olunan verilənlərin tipi nədir?

A) şərti

B) mətn


C) hesabi

D) göstərici

E) məntiqi


 1. Qiyməti məntiqi kəmiyyətlə ifadə olunan verilənlərin tipi nədir?

A) şərti

B) məntiqi

C) hesabi

D) göstərici

E) mətn


 1. Proqramlaşdırmada yaddaş ünvanları ilə işləmək hansı tip verilənlərdən istifadə olunur?

A) şərti

B) məntiqi

C) hesabi

D) göstərici

E) mətn


 1. Hesabi verilənlərdə qiymət nə ilə ifadə olunur?

A) rəqəm

B) simvol

C) mətn

D) məntiqi kəmiyyətE) ünvan

 1. Məntiqi verilənlərdə qiymət nə ilə ifadə olunur?

A) rəqəm

B) bit


C) ədəd

D) məntiqi kəmiyyət

E) simvol


 1. Mətn tipli verilənlərdə qiymət nə ilə ifadə olunur?

A) rəqəm

B) bayt


C) ədəd

D) məntiqi kəmiyyət

E) simvol


 1. Elementar ölçü vahidi nədir?

A) bayt

B) bit


C) meqabit

D) kilobayt

E) meqabayt


 1. Binary digit” nədir?

A) bayt

B) bit


C) meqabit

D) kilobayt

E) meqabayt


 1. İnformasiyanın əsas ölçü vahidi nədir?

A) bayt

B) bit


C) meqabit

D) kilobayt

E) meqabayt


 1. 1 Kbayt neçə baytdır?

A) 210

B) 2·210

C) 3072

D) 220

E) 2048


 1. 1 Mbayt neçə baytdır?

A) 210

B) 220

C) 2048

D) 2·220

E) 1024


 1. 1 Gbayt neçə baytdır?

A) 210

B) 233

C) 1024

D) 230

E) 2048


 1. 1 Tbayt neçə baytdır?

A) 210

B) 230

C) 240

D) 233

E) 1024


 1. 230 bayt nəyə bərabərdir?

A) 1 Gbayt

B) 230 Kbayt

C) 1024 bit

D) 233 Kbayt

E) 1 Mbayt


 1. 223 bit nəyə bərabərdir?

A) 1 Gbayt

B) 230 Kbayt

C) 1024 bit

D) 233 Kbayt

E) 1 Mbayt


 1. 1 Petabayt neçə baytdır?

A) 210

B) 220

C) 230

D) 240

E) 250


 1. 12288 bit tutumlu informasiyanın həcmi neçə kilobaytdır?

A) 1,2

B) 2

C) 1,5

D) 12


E) 1536

 1. Unicode kodlaşdırmasında hər simvol nə qədər yer tutur?

A) 1 bayt

B) 2 bayt

C) 1 Kbayt

D) 15 bit

E) 3 bayt


 1. Unicode kodlaşdırmasında “informasiya prosesləri” ifadəsi üçün nə qədər sahə ayrılır?

A) 22 bayt

B) 44 bayt

C) 21 bayt

D) 42 bayt

E) 24 bayt


 1. 2­­23 bit neçə Mbaytdır?

A) 1

B) 2


C) 4

D) 8


E) 32

 1. 40960 bit neçə Kbaytdır?

A) 5

B) 8


C) 32

D) 12


E) 4

 1. Məlumatın yazılması üçün hər səhifədə 25 sətir olmaqla 3 səhifə istifadə olunmuşdur. Hər sətirdə 60 simvol olarsa, həmin məlumatın həcmi nə qədərdir?

A) 4500 bayt

B) 4500 Kbayt

C) 1500 bit

D) 1200 Mbayt

E) 1536 Kbayt


 1. 5 səhifəlik məlumat yaddaşda 8775 bayt yer tutur. Hər səhifədə 15 sətir olarsa, bir sətirdə neçə simvol yerləşir?

A) 175

B) 200

C) 25

D) 1755


E) 117

 1. Mətn yaddaşda 120 bayt yer tutur. Mətn neçə simvoldan ibarətdir?

A) 12

B) 15

C) 960

D) 120


E) 96

 1. Mətn yaddaşda 80 bit yer tutur. Mətn neçə simvoldan ibarətdir?

A) 80

B) 10

C) 8

D) 64


E) 640

 1. Mətn yaddaşda 7 Kbayt yer tutur. Mətn neçə simvoldan ibarətdir?

A) 7168

B) 56

C) 7

D) 57344


E) 696

 1. Mətn 128 simvoldan ibarətdir. Mətn kompyuterin yaddaşında nə qədər yer tutur?

A) 128 bayt

B) 128 bit

C) 15 bayt

D) 15 bit

E) 15 Kbayt


 1. 2 səhifəlik informasiya yaddaşda 258 bayt yer tutur. Birinci səhifədəki informasiyanın həcmi ikincidən 2 dəfə çoxdur. Birinci səhifədə neçə simvol var?

A) 43

B) 129

C) 258

D) 86


E) 172

 1. Kompyuterin yaddaşının tutumunu ölçmək üçün nədən istifadə olunur?

A) bod

B) bayt


C) piksel

D) dyüm


E) punkt

 1. Aşağıdakılardan hansı informasiya proseslərinə aid deyil?

A) informasiyanın toplanması

B) informasiyanın ötürülməsi

C) informasiyanın tamlığı

D) informasiyanın emalı

E) informasiyanın saxlanması


 1. Müasir kompyuterlərdə informasiyanın telefon kanalı vasitəsilə uzaq məsafədən qəbulu və ötürülməsi üçün hansı qurğudan istifadə olunur?

A) printer

B) modem

C) skaner

D) klaviatura

E) monitor


 1. Prosessor informasiyanı hansı şəkildə emal edir?

A) 2-lik kodda

B) 10-luq kodda

C) 16-lıq kodda

D) 32-lik kodda

E) 8-lik kodda


 1. Fərdi kompyuterdə bir simvolun kodlaşdırılması üçün nə qədər yer ayrılır?

A) 8 bayt

B) 8 bit


C) 1 Mbayt

D) 8 Kbayt

E) 1 bit


 1. Bir ikilik rəqəmə nə qədər sahə ayrılır?

A) 2 bayt

B) 1 bayt

C) 8 bit

D) 8 bayt

E) 1 bit


 1. İnformasiyanın minimal ölçü vahidi hansıdır?

A) bayt

B) simvol

C) bit

D) pikselE) rəqəm

 1. 101101 – ikilik ədədi üçün yaddaşda nə qədər yer ayrılır?

A) 6 bayt

B) 1 bayt

C) 12 bayt

D) 6 bit


E) 8 bit

 1. Aşağıdakı ikilik ədədlərdən hansı kompyuterin yaddaşında 2 bayt yer tutur?

A) 10110101

B) 111111110011

C) 101101011110111

D) 1011010101111100

E) 10


 1. “informatika” sözünün yaddaşda saxlanması üçün nə qədər yer tələb olunur?

A) 8 bayt

B) 11 bit

C) 3 bayt

D) 24 bayt

E) 88 bit


 1. “informasiya prosesi” ifadəsi üçün yaddaşda nə qədər yer ayrılır?

A) 19 bit

B) 19 bayt

C) 17 bit

D) 152 bayt

E) 18 bayt


 1. Hesablayın: 3 Mbayt + 15 Kbayt = ?

A) 3087 Mbayt

B) 3087 Kbayt

C) 18 Kbayt

D) 18 Mbayt

E) 3015 Mbayt


 1. Hesablayın: 4 Mbayt – 9 Kbayt = ?

A) 13 Mbayt

B) 3996 Kbayt

C) 4086 Kbayt

D) 4087 Kbayt

E) 4087 Mbayt


 1. 3 Mbayt nəyə bərabərdir?

A) 6 bayt

B) 3∙210 Kbayt

C) 3∙210 bayt

D) 3∙210 bit

E) 3∙213 bayt


 1. 18 Mbayt nəyə bərabərdir?

A) 3∙213 bayt

B) 9∙224 bayt

C) 9∙224 bit

D) 3∙210 bit

E) 9∙224 Kbayt


 1. 2 Mb neçə bitə bərabərdir?

A) 223

B) 224

C) 213

D) 233

E) 214


 1. 213 bit neçə baytdır?

A) 210

B) 29

C) 23

D) 212

E) 216


 1. 32 Gbayt neçə Kbaytdır?

A) 3∙210

B) 29

C) 16∙23

D) 225

E) 226


 1. Vektor qrafikasında şəklin minimal ölçü vahidi hansıdır?

A) sətir

B) abzas


C) simvol

D) pikselE) xətt

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə