T. C. Maliye bakanliğI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Yüklə 67.4 Kb.
tarix29.04.2016
ölçüsü67.4 Kb.
T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

2014 YILI AKARYAKIT İHALESİ (AÇIK İHALE USULÜ)

TEKNİK ŞARTNAME

Madde 1- İşin Niteliği, Türü ve Miktarı:

Bakanlığımız hizmetlerinde kullanılan 72 (yetmiş iki) adet taşıt için Otomatik Yakıt Alma Sisteminin (OYAS), 25 (yirmi beş) adet taşıt için Araç Uydu Takip Sisteminin (AUTS) kurulması suretiyle 125.000 İt motorin (Diğer), 8.000 İt 95 oktan kurşunsuz benzin satın alınmasıdır.Madde 2- Akaryakıt Çeşitlerinin Teknik Özellikleri :

İdarenin ihtiyacının karşılanması amacıyla satın alınacak akaryakıtların 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 maddesinde yer alan Ulusal Marker işaretlemesinin uygulanması, bu konuda yayımlanmış akaryakıt tebliğlerinde yer alan özelliklere, usul ve esaslarına uygun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hava kirliliğini önleme ve diğer konularda her yıl için Ankara'da kullanılmasını öngördüğü özellikleri taşıyacaktır.Satın Alınacak Olan Akaryakıt Çeşitleri :

A-Kurşunsuz benzin: (95 Oktan) TS.EN-228'de (uygulamada bulunan son şekliyle) Otomotiv Yakıtları - Kurşunsuz Benzin - Özellikler ve Deney Yöntemleri Standartlarını ihtiva edecektir.B- Motorin(Diğer): TS EN 590+A1 Otomotiv Yakıtları-Dizel (Motorin)-Gerekler ve Deney Yöntemleri" standardına uygun olması zorunludur. Teknik düzenleme tebliğindeki tüm zorunlu asgari özelliklere sahip olmasının dışında bu asgari koşulların ilerisinde daha iyi/farklı özellik kazandırılan üründür.

Madde 3- Hizmetin Tanımı:

A- Akaryakıt ikmalinin yapılmasına yarayan Otomatik Yakıt Alma Sistemi kısaca "OYAS" araçlara monte edilecek olan Araç Tanıtım Cihazı ise "ATC'olarak adlandırılmıştır.

 1. OYAS, sisteme dahil olan ve ATC monte edilen araçlara, nakit veya kredi kartı ile ödeme yapılmaksızın akaryakıt veren ve doluma ait bilgileri bir bilgi işlem merkezine elektronik ortamda gönderen, bilgisayar destekli bir akaryakıt satış sistemidir.

 2. OYAS ile araçların ne kadar yol kat ettikleri ve ne kadar akaryakıt tükettikleri öğrenilecek, tüketime ilişkin bilgiler güvenilir ve detaylı olarak düzenlenecek belgelerde gösterilecek ve ödemeler buna göre yapılacaktır.

 3. Akaryakıt ikmali yapılırken, YÜKLENİCİ aşağıdaki şartları gerçekleştirecek ve uyacaktır.

 4. YÜKLENİCİ, hiçbir şekilde ATC cihazı bulunmayan taşıtlara yakıt ikmali yapamaz. Ancak, istasyonlarda OYAS'nın çalışmaması, araçlardaki ATC cihazının bozuk olması veya yeni hizmete alınan taşıtlara ATC takılana kadar, taşıtların akaryakıt ikmalleri "Taşıt Akaryakıt Takip Formunun (ek form 1) ilgili kısımları eksiksiz doldurularak yerine getirilecektir.

 5. OYAS'da kayıtlı taşıtlara montajı yapılan ATC cihazlarında meydana gelebilecek arızalar, YÜKLENİCİ tarafından en geç ( 3 ) gün içerisinde giderilecektir.

 6. Alımı yapılan akaryakıt cinslerinden, idarenin belirleyeceği tarihlerde, uzman laboratuarlarda analizi yaptırılacak ve tahlil giderleri YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır olup, ayrıca bağlı bulunduğu ana dağıtım şirketinin istasyonlarında yapacağı rutin akaryakıt kontrol belgesinin bir örneğini İDARE'ye verecektir.

7- YÜKLENİCİ'nin, İDARE'ye vereceği tüm mal ve hizmetler için (İdari ve Teknik olarak) her zaman İDARE'nin kolaylıkla ulaşabileceği yetkili bir görevli tayin edecektir.B- GPS uydularından alınan konum bilgilerinin, araç üzerinden toplanan çeşitli sensor ve benzeri bilgiler ile birlikte GSM/GPRS üzerinden bir merkeze iletilmesi ve kullanıcılara kontrollü olarak internet üzerinden sunulması esasına göre çalışan Araç Uydu Takip Sistemi kısaca "AUTS" olarak adlandırılmıştır.

Madde 4- "OYAS"ın Kullanımı ve Adedi :

Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte, İDARE'ye ait olan 72 (yetmiş iki) adet taşıta herhangi bir zarar vermeden ATC cihazı montajı, sözleşme sonunda da demontajı YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır.

OYAS'ne dahil olup akaryakıt alımını sağlayacak olan ATC'lerin, montajı yapılacak taşıtlara ait bilgileri gösterir liste, akaryakıt alım sözleşmesinin onayını takiben YÜKLENİCİ'ye 3 (üç) gün içerisinde yazılı olarak bildirilecek ve YÜKLENİCİ, ATC ve donanımlarının montaj işlemlerini tamamlayacaktır. Sözleşme bitim tarihinde cihazlar, taşıta zarar vermeden YÜKLENİCİ tarafından söktiirülecektir.

ATC takılacak toplam 72 adet taşıt sayısında %20 oranına kadar artış olması halinde, (takriben 14 araç) ATC cihazı takılmasına ilişkin montaj ve demontaj işlemleri YÜKLENİCİ tarafından yaptırılacaktır. Artış oranının % 20'yi (takriben 14 araç) geçmesi halinde ATC, İDARE tarafından taktırılacaktır.

Sistem yazılım, haberleşme ve OYAS'ne kayıt edilen İDARE'ye ait taşıt hareketlerinin bilgi erişim ihtiyacına cevap veren sistemin çalışır halde bulunması, sistemde meydana gelen herhangi bir teknik arızanın 3 (üç) gün içerisinde giderilmesi ve sistemin güvenliği YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır..

Madde 5- OYAS" Aşağıdaki Özellikleri Taşımalıdır:


  1. Taşıtlara kendi yakıtı dışında akaryakıt vermeyecektir. Verilmesi durumunda taşıtta meydana gelebilecek arızalardan YÜKLENİCİ sorumludur.

  2. Taşıtlara yakıt dolumu sırasında OYAS ile çalışan akaryakıt pompa tabancası aracın yakıt deposundan çekildiği anda dolum otomatik olarak sona erecektir.

  3. OYAS, akaryakıt verilen taşıtlar hakkında aşağıda belirtilen bilgi ve dokümanları verebilecek nitelikte olacaktır.

a -Akaryakıt ikmalinin hangi tarih ve saatte yapıldığını, b- Aracın özelliklerine göre verilen akaryakıtın cinsini, c- Verilen akaryakıtın litre karşılığı miktarı ile TL tutarını, d- Akaryakıt ikmali sırasında aracın kaç kilometrede olduğunu,

e- İDARE' ye ait taşıtlara, akaryakıtın verildiği İli, istasyonun adı ve pompa numarasını, f- Yakıt ikmali yapan taşıtın kurumunu ve resmi plakasını gösterir bilgilerin olması gerekmektedir.  1. OYAS'ne kayıtlı taşıtlara akaryakıt verme işlemi sırasında; tarih, saat, aracın ait olduğu kurumun adı ve kodu, plakası, araç kilometresi, akaryakıtın cinsi, miktarı, birim fiyatı, tutarı, istasyon adı ve pompa numarasını kapsayan iki nüshalı fişin bir nüshası aracın şoförüne verilecek, diğer nüshası ise istasyon yetkilisinde kalacaktır. İDARE tarafından alınan akaryakıt fişleri ile YÜKLENİCİ firmanın yetkilisinde bulunan akaryakıt fişleri karşılaştırılacak veya internet ortamında kaydedilen akaryakıt alımına ilişkin miktarlarda mutabakat sağlandıktan sonra 10'ar günlük dilimler halinde fatura edilecektir. Akaryakıt alımında, yukarıdaki bilgilerin, internet ortamında da İDARE tarafından takip edilmesi, YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır.Madde 6- "AUTS"nin Kullanımı ve Adedi:

Araçlara monte edilen Araç Uydu Takip Sistemi "AUTS" ile, yetkili personelimize sağlanan kullanıcı adı ve şifre ile internet ortamında erişebildikleri herhangi bir yerden istedikleri zaman araçlar ile ilgili tüm detaylı bilgilere ve raporlara erişim sağlanacaktır.

Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte İDARE'ye ait olan 72 adet aracın 25 adedine "AUTS" cihazı monte ettirilecek, bunlara, data iletimi hattı aboneliği alınacak, sözleşme sonunda araçlara herhangi bir zarar verilmeden demontajı YÜKLENİCİ tarafından yaptırılacaktır.

AUTS kapsamında, montajı yapılacak taşıtlara ait bilgileri gösterir liste, akaryakıt alım sözleşmesinin onayını takiben YÜKLENİCİ'ye 3 (üç) gün içerisinde yazılı olarak bildirilecek ve YÜKLENİCİ, AUTS ve donanımlarının montaj işlemlerini tamamlayacaktır.

Sistem yazılım, haberleşme ve AUTS'ne kayıt edilen İDARE'ye ait taşıt hareketlerinin bilgi erişim ihtiyacına cevap veren sistemin çalışır halde bulunması, sistemde meydana gelen herhangi bir teknik arızanın 3 (üç) gün içerisinde giderilmesi ve sistemin güvenliği YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır..

Madde 7- "AUTS" Aşağıdaki Özellikleri Taşımalıdır:

1 -Aracın herhangi bir andaki konumu, hızı ve sensor bilgilerine erişim sağlanacaktır.   1. Aracın hareket, durma ve çekilme bilgilerinin yanında kontak ve rölanti bilgilerinin de takibi olacaktır.

   2. Yüksek konum hassasiyeti sağlayan GPS uydu alıcısı olacaktır.

   3. Aktivite detay ve ihlal raporları ile birlikte (gün/ay/yıl bazında geriye dönüşümlü) çok amaçlı rapor seçenekleri olacaktır.

   4. Yasak bölge, izinli bölge, hız, bekleme süresi tanımlama ve ihlal halinde bilgilendirme olacaktır.

   5. Aracın rotasına detay bilgilerine yüksek hızda erişim ve harita üzerinde animasyon yapılabilecek özellikte olmalıdır.

   6. İki yönlü mesajlaşma olanağı sunabilmelidir.

A- Aktivite Raporlaması (Araç ve gün bazında) :

1 -İşe başlama, bitiş zamanı ve yeri,

2.Toplam katedilen yol,


    1. Toplam çalışma / bekleme süresi,

    2. Rölantide çalışma süresi,

    3. Kural ihlalleri, a-Çalışma saatleri, b-Hız aşımı,

c-Uzun bekleme/uzun rölanti süresi, d-İzinsiz bölgeye giriş/faaliyet bölgesi dışına çıkış, 6-Sensör alarmları, a-Yakıt sensörü,

b-Kapı / yakıt deposu kapağı sensörü uygulamaları olacaktır.B- Araç Bazında Detaylı Raporlama :

1 -Gün içinde yapılan hareketlerin detaylı dökümü,     1. Gün boyu araç hızının grafiksel gösterimi,

     2. Harita üzerinde izlenen rotanın animasyonu,

     3. Sensör ölçümlerinin ölçüm/zaman grafikleri,

     4. Sürücü bazlı raporlar,

     5. Araç bilgisayarı raporları (yakıt tüketimi, motor devri vs.)

     6. İhlal detayları olacaktır.C- Ekonomik Sürüş Takibi:

AUTS' nin, aracın kullanım hızını, ani kalkış, sert frenleme gibi yakıt tüketimi ve kaza riskini arttıran sürüş alışkanlıklarının kontrol altına alınması için yeterli teknik özelliklere sahip olmalıdır.D- Rölanti Takibi:

AUTS' nin, aracın kullanım ekonomisinde çok önemli bir etken olan rölanti süresini kontrol edebilecek, akaryakıt kayıplarını en aza indirebilecek, aynı zamanda aracın bujilerine, silindirlerine ve eksoz sistemine uzun rölantide kalmanın verdiği zararları önleyebilecek özelliklere sahip olmalıdır.E- Güvenli Sürüş Takibi :

AUTS'nin, şoför personelin sefere çıktığı andan itibaren araç kullanım prensiplerine uygun araç kullanıp kullanmadığının izlenebilmesi, genel kullanım ilkelerine uyma, belirlenen güzergahı izleme, kullanım saatlerinin kontrolü ve ne kadar sürüş yaptığının tespiti ile muhtemel yorgunluk kontrolü ile belirlenen hız limitinin aşılıp aşılmadığının takip edilmesi gibi sürüş güvenliğini kontrol altında tutabilecek özelliklerde olmalıdır.F- Çalınma Sonrası Araç Takibi :

AUTS'nin, olası araç çalınması durumlarında, aracın yerinin tespit edilmesi, aracın uzaktan durdurulabilmesi özelliklerine sahip olmalıdır.G- Zamanında Varış Tespiti :

AUTS'nin, aracın gerçek konumu ve varış noktasına ne kadar uzakta olduğu gibi özelliklere sahip olmalıdır.Madde 8- Yüklenici Firmanın Yükümlülüğü:

YÜKLENİCİ, araçlara akaryakıt ikmali yapılabilecek istasyonları gösteren harita, kroki veya adres listesini verecektir. Taşıtlarımızda, alınan akaryakıttan dolayı meydana gelebilecek arızalardan YÜKLENİCİ sorumlu olacak ve arıza bedeli YÜKLENİCİ'den tahsil edilecektir.

Bakanlığımız taşıtlarının İl dışına yapacakları seyahatlerde, akaryakıt ihtiyacı olduğu zaman, yüklenici firmanın bağlı olduğu ana dağıtım şirketinin akaryakıt istasyonlarından " ATC " marifetiyle akaryakıt alımı gerçekleştirilecektir.

Hem Ankara Büyükşehir Belediyesi dahilin de hem de Ankara İli dışına gidecek taşıtların "ATC" marifetiyle alınacak akaryakıt makbuzlarının Başkanlığımıza (Ulaştırma Şube Müdürlüğü) getirilmesi veya elektronik ortamda iletilmesi halinde, yüklenici firma tarafından düzenlenecek faturaya esas olmak üzere kontrolü sağlanacaktır.Madde 9- Araçlarda Kullanılacak Sisteme Ait Donanımlar :

A- ATC:

ATC Ünitesi; araçla ilgili bilgileri kapsayan bir ünitedir.

Yakıt pompa tabancasının anten ile teması halinde doluma ait bilgileri istasyon kontrol cihazına iletebilmek için ATC'ler, taşıtın depo antenine ve kilometre saatine monte edilecektir.

B- Araç Depo Anteni:

ATC"den aldığı bilgileri pompa tabanca antenine ileten elektromanyetik iletişim halkasıdır. Aracın yakıt deposunun girişine monte edilecektir.C- AUTS:

GPS uydu teknolojisi ile araçların uzaktan izlenmesini sağlayan sistemdir.      1. GPS anteni,

      2. İki yönlü mesajlaşma birimi,

      3. Dahili batarya,      1. Manyetik yakıt kapağı sensörü,

      2. Uzaktan kontrol donanımları bulunmalıdır.

Madde 10- Garanti ile İlgili Hususlar :

a- Bozuk olan malın tespiti ve değerlendirilmesi aşamasında yapılacak her türlü masraf (kontrolü, muayenesi, analizi vb. gibi) YÜKLENİCİ 'ye aittir.

b- ATC ve AUTS'lerinin garanti süresi sözleşme süresi kadardır. Sözleşme süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalara ilişkin servis giderleri YÜKLENİCİ tarafından karşılanacak, ayrıca ATC ve AUTS'de meydana gelebilecek her türlü teknolojik, bilişim arızaları ile bakım ve onarımları, en geç 3 (üç) gün içerisinde YÜKLENİCİ tarafından giderilecek, onarımı mümkün olmayan ve arızası giderilemeyen ATC ve AUTS cihazları, YÜKLENİCİ tarafından yenileri ile değiştirilecektir.

c- İdarece alınan yakıtların, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 18 inci maddesinde belirtilen Ulusal Marker şart ve özelliklerine uygunluğu bakımından EPDK'nın kontrolünde yapılan denetim sonrasında tutulan "Ulusal Marker Kontrol Tespit Tutanağı"nın bir sureti idareye verilecektir.d- AUTS'nin, E-Mark onay prosedürü testlerinden geçmiş, CE belgeli ve E-ll Sertifikasına sahip olması gerekmektedir.

T.Ş.EKİ
Sıra No
MALİYE BAKANLIĞI TAŞIT AKARYAKIT TAKİP FİŞİ

Pompa No

tarihi : .J....../_.


SaatYakıtın
Aracın


Plaka No

Kilometre

Cinsi

Litre

Tutar
Birim Fiyatı


Akaryakıt

Fiş Sorumlusu Alan Akaryakıt Veren


T.Ş.EKİ
T.Ş.EKİ

Tarihi : / /...

MALİYE BAKANLIĞI TAŞIT AKARYAKIT TAKİP FİŞİ

Saat : :

Sıra No :

Pompa No :
Aracın

Yakıtın
Plaka No Kilometre

Cinsi Litre

Birim Fiyatı TutarVerilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə