T. c karaçoban kaymakamliği kopal imkb ortaokulu karaçoban kopal imkb ortaokulu müdürlüğü’ne ait bu sivil savunma planı “ daire ve müesseseler iÇİn siVİl savunma iŞleri kilavuzu” esaslarına göre hazırlanmıştır
Yüklə 437.78 Kb.
səhifə1/3
tarix26.04.2016
ölçüsü437.78 Kb.
  1   2   3

GİZLİT.C

KARAÇOBAN KAYMAKAMLIĞI

KOPAL İMKB ORTAOKULU

Karaçoban KOPAL İMKB ORTAOKULU müdürlüğü’ne ait bu sivil savunma planı “ DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU” esaslarına göre hazırlanmıştır.


 1. Sivil Savunma Komisyonu:


GÖREVİ


ÜNVANI


ADI-SOYADI


DOĞUMU


İMZA

Başkan


Okul MüdürüAtilla Çatal


25/11/1979

Başkan Yrd.


Müdür Yrd.


Salih Tahan


01/11/1988

Üye

Öğretmen

Rahmi Can


01/07/1989


SİVİL SAVUNMA KOMİSYONUN GÖREVLERİ


 1. Barışta : Okulun özellikleri göz önünde bulundurularak Sivil Savunma bakımından gerekli teşkilat, tesisat ve tedbirlerin tespiti ve planlanması ile uygulanmasını sağlamak,

 2. Donatım ve eğitim işlerinin gerçekleştirilmesi tamamlanması için yapılacak faaliyetleri tespit, koordine ve kontrol etmek.

 3. Bu konularda üyeler arasında gerekli iş bölümü ve işbirliğini düzenlemek.

 4. Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde; Sivil Savunma teşkilat ve tedbirlerini bir kere daha gözden geçirerek herhangi bir taarruza karşı en son hazırlık ve tedbirleri de almak ve aldırmak.

 5. Taarruzdan sonra: Hasar durumuna göre okulun işler hale getirilmesi, kullanılan ve zayi olan malzemenin ikmali için gerekli çare ve tedbirlere başvurmak.

 6. Kurtarma servisinde görevlipersonelin ilde ve civar illerde oluşabilecek acil durumlarda; il acil kurtarma ve yardım ekiplerine takviye amacıyla gerekli işbirliği ve iş bölümünü düzenlemek.


T.C

ERZURUM VALİLİĞİ

KOPAL İMKB ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SİVİL SAVUNMA VE TEDBİR PLANI

İÇİNDEKİLER


 1. GENEL DURUM
 1. KORUYUCU HAZIRLIK TEDBİRLERİ
 1. SİVİL SAVUNMA SERVİSLERİ
 1. KARŞILIKLI YARDIMLAŞMA VE İŞBİRLİĞİ
 1. TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME
 1. DONATIM VE İKMAL


T.C

ERZURUM VALİLİĞİ

KOPAL İMKB ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

 1. BÖLÜM

GENEL DURUM 1. Müessesenin Adı-Adresi : a) KOPAL İMKB ORTAOKULU

b) Kopal mah. Karaçoban /Erzurum

c) Resmi daire

d) Sicil No:…….

2. Varsa ünitelerin adları ve adresleri : Yoktur

3. Bulunduğu Şehir ve hassasiyet derecesi : Erzurum (A) ve (D) hassasiyetinde
4. Kılavuzun 8. Maddesine göre sorumlu amir veya sahibi : Okul Müdürü
5. Bağlı veya Denetlemesine Tabi Bakanlık veya Tüzel Kişiliği haiz Genel Müdürlük : Milli Eğitim Bakanlığı
6. Müessesenin hassas ve hasar bölgeleri içindeki yeri durumu :

a) Taarruz şekli: N.B.C silahları b) ERZURUM – (A) ve (D) hassasiyetinde


7. Müessese, bina ve tesisleri veya yapı tarzı:

a) Okul binası 4 kat, 21’i derslik toplam 33 bölümden oluşmaktadır.675 büyüklüktedir.

b) Bina betonarme olarak inşa edilmiştir. Sıralar ve oturaklar yanmaya müsaittir.
8. Müessese bölgesi ve civar durumu: Okulun çevresinde hususi evler bulunmaktadır.
9. Çalışma devresi ve şekli: Okulumuz 08:00-14:30 saatleri arası eğitim yapmaktadır. Hafta sonu da 9:00-13:50 arası eğitim yapmaktadır.
10. Çalıştırdığı personel: KADIN ERKEK TOPLAM

MÜDÜR 0 1 1

MÜDÜR YARDIMCISI 0 1 1

ÖĞRETMEN 10 12 22

MEMUR 0 1 1

HİZMETLİ 0 4 4

ÖĞRENCİ SAYISI 246 314 560
12) Sefer faaliyet durumu: Olağanüstü hal zamanında “ Eğitimin Aksatılmadan Devamını Sağlayıcı Plan” gereği seferde okulumuz eğitim-öğretime devam edecektir. 1. BÖLÜM

KORUYUCU HAZIRLIK TEDBİRLERİ

A -İNŞAİ KORUMA VE SIĞINAKLAR:

1. Bina ve Tesislerin Yapı inşai özellikleri : Bina betonarme olarak imal edilmiş olup mülkiyeti M.E.B.’e aittir.4 katlı olduğu için bodrum kat sığınak olarak kullanılmaktadır.

2. Sığınak Yerleri : Sığınak yerimiz bodrum kattaki sığınak odasıdır.

3. Sığınakların bakım ve

Muhafazaları : Sığınak odasına gerekli bakımlar hizmetliler tarafından gerçekleştirilmektedir.
4. Sığınağı Donatımı : Sığınak betondur. Haberleşme telefonla sağlanır. Kurtarma ekibinden yararlanılacaktır. Sığınakta erzak deposu için müsait yer vardır. İlkyardım ekibinden ve ecza dolabından yararlanılacaktır.
5. Sığınak Personeli ve Görevleri :

Sığınak Amiri: Atilla Çatal

Sığınak Amir Yardımcısı : Salih Tahan

Görevleri: Sığınağı işletme, emniyet ve idari konularda hazırlayacak, özel talimata göre sevk ve idaresinden sorumludur.6. Sığınağa gidiş ve hareket tarzı : Sığınağın yeri ve yönü işaretlerle gösterilmiş olup emniyet ve kılavuz servisindeki görevliler ve sığınak amirinin nezaretinde sığınaklara girişler sağlanacaktır. Sığınakta, sığınak talimatı doğrultusunda hareket edilecektir. Sığınak amirinin vereceği emir ve direktiflerine uyulacak, görevli öğretmenler tarafından moral konuşmaları yapılacaktır

B. YANGINLARA KARŞI GENEL İHTİYAÇ TEDBİRLERİ:

Binamızın durumu göz önünde bulundurarak 4 tane yangın söndürme cihazı, 6 tane su kovası,1 tane balta,2 tane kazma ,2 tane kanca , 1 tane merdiven mevcut olup hizmete hazır bulunmaktadır. 1. Yangına karşı inşai özellik-

ler ve alınacak tedbirler :Binamızda kolayca yanıcı, patlayıcı maddeler bulunmadığı gibi,

tesislerde yanar ve yanmaz maddelerle yapılmış özel kısım yoktur. 1. Parlayıcı, Patlayıcı ve

Kolay yanıcı madd

ve bunlara karşı alınan tedbirler : Binamızda patlayıcı, parlayıcı ve kolayca yanıcı madde bu-

3) Alev ve ışık aksettirecek

Cihaz ve yerler : Alev ve ışık aksettirecek cihazımız yoktur.

4) Diğer gizleme tedbirleri: Valilikçe verilecek ve Sivil Savunma İdaresince uygulanacak tedbirlerine harfiyen uyulacaktır.

C- ÖNEMLİ TESİS, MALZEME VE İHTİYAÇ MADDELERİNİN KORUNMASI VE YEDEKLENMESİ
1. Önemli makine, tesis, ve araçlar : Yoktur.

2. Bunların Korunması için alınan Tedbirler : Binamız 2009 yılında hizmete girmiş ve kaloriferlidir. Elektrik, haberleşme cihazları muntazam bir şekilde donatılmış ve yangın tehlikesinden korunabilecek şekilde yapılmıştır.

3. Önemli ve kıymetli evrakın emniyeti :

a) Okulumuza ait gizli ve önemli yazılar, kişisel ve öğrenci dosyaları v.s evraklar bulunmaktır.


b ) Bu evraklar olağanüstü halin ilanından sonra depoya nakletmek suretiyle emniyet altına alınacaktır.
4. Yedek aydınlatma tedbirleri : Binamız şehir cereyanı ile aydınlatılmaktadır. Fevkalade hallerde karartma durumunda gerekli gaz yağı , gaz lambası ve mum tedarik edilecektir.

D-GİZLEME
1. Dış Işıklar : Söndürülecektir.

2. İç Işıklar : Gizli ışıklamadan başka kullanılmayacaktır.
3. Alıcı ve Işık aksettirici cihaz : Okulumuzda alıcı ve ışık aksettirici cihazımız yoktur.
4. Genel Elektrik Tesisatında

alınacak tedbirler : Mahalli mülki makamınca verilecek emir uygulanır.
5. Diğer Gizleme Tedbirleri : Gizleme, Karatma yönergesinde belirtilmiştir.


SIĞINAK TALİMATI

1. AMAÇ:

Her türlü düşman taarruzlarına karşı müessese müdürlüğünde bulunan bütün personelin, her türlü imkan ve vasıtalardan faydalanılarak can ve mal kaybını mümkün olduğu kadar önlemek, azaltmak için gerekli koruyucu tertip ve tedbirleri alacaktır. Bu maksatla müessese müdürlüğünde belirtilen kısmın sığınak (koruma yeri) olarak kullanılması uygun görülmüş ve gerektiğinde personelim burasını planlı ve düzenli bir şekilde işgal ederek korunabilmesini sağlamak için bu sığınak talimatı hazırlanmıştır.2. KAPSAM:

Bu talimat müessese müdürlüğünde personelin ihbarlı, ihbarsız hava hücumu, radyoaktif serpinti tehlikesi veya tabii afetlerden korunabilmesi için sığınak ayırımı, sığınaktaki tertip ve düzen, personelin sığınması ve gerekli malzemelerin ikmali, onarım ve bakımı hususlarını kapsamaktadır.3. SORUMLULAR:

Bu talimatı tam ve zamansız uygulamaktan sırayla şu makam sorumludur; 1. Müdür

 2. Müdür Muavini

 3. Sivil Savunma Amiri

 4. Müessese müdürünün tayin edeceği sığınak amiri

 5. Bu talimatta görevlendirilmiş makam ve şahıslar

 6. İlgili diğer personel

4. SORUMLULUKLAR:

A- Müessese müdürlüğünün sığınak yeri ekteki planda gösterilmiştir.

B- Sığınak yeri işgal planı açıklanmıştır.

C- Sığınak yeri kapı ve pencereleri kum torbaları ve gerekli diğer malzeme ile takviye edilecek, havalandırma tertibatı yapılacaktır. Bu iş için gerekli malzeme listesi Ek-2’de gösterilmiştir.

D- Sığınak yeri donatım malzemesi listesi ektedir.

E- Bir alarmda bölge müdürlüğü haber alma, yayma ikaz,-alarm talimatı gereğince gerekli tertip ve tedbir alınarak planına göre sığınaklar işgal edilecektir. Bununla beraber sığınak amiri sığınağın yerini bütün personele öğretir.

F- Sığınak yeri barışta başka maksatla kullanılıyorsa burasının olağanüstü halden itibaren malzemesi ile sığınacak halde hazırlanmasından sığınak amiri sivil savunma amiri ile istişare etmek suretiyle sorumludur.

G- Siper kazma gerektiğinde siperin zamanında ve tam hazırlanması göz önünde tutulacaktır.5.İCRA :

a) Sivil Savunma Amirinin alarm öncesi sığınaklar hakkında yapacağı işler şunlardır.

1) Sığınak amiri için müessese müdürlüğü elemanlarının birisi müdürlüğe teklif ve kabul ettirmek.

2) Binadaki sığınak olarak kullanılacak yeri tefrik edip numaralamak.

3) Sığınaklara kimlerin gireceğini sığınak amiri ile planlamak.

4) Müessese müdürlüğü ikaz – alarm planını bütün personele öğretmek

5) Zamanı gelince sığınakları derhal açtırmak.

6) İkaz-alarm haberinin siren çaldırıp personele duyurarak ilan ve personelin sığınağa girmesine sığınak amiri ile birlikte nezaret etmek.

7) Sivil Savunma ekiplerini hazır bulundurmak.

8) Sığınak özel radyo neşriyatını dinleyerek sivil savunma konusunda verilecek direktiflere uygun bir şekilde personele iletmek.

9) Sığınak için gerekli malzemeyi ikmal edip sığınak amirine teslim etmek.

10) Sığınakların tahliyesinde sığınak amirinden vukuat tekmili almak.

11) Sığınakların işgali için sığınak amirinin göstereceği onarın, ikmal gibi hususları sağlamak yetkisi dışındakileri müessese müdürüne iletmek.

12) Alarm anında müessese müdürlüğü etrafında ve bina yıkılınca altında kalmayacak uzaklıkta müsait arazide koruma hendekleri kazdırmak, hendeklere kimlerin hangi yolla gireceğini tespit ve ilan etmek.

13) Sığınaklar için bidon, küp,sarnıç gibi kaplar içinde yedek su ve yiyecek maddeleri temin ederek depolamak.

14) Mümkünse sığınağa elektrik kesilmesinde kullanılmak üzere pillerle çalışır batarya elektrik teşkilatı yaptırmak.

15) Mahalli kılavuz ve emniyet teşkilatı ile işbirliği yapmak.

16) Her taarruz ve alarmdan sonra insan zayiatı, hasta miktarı yaralanan personelin moral durumunu, sağlığını koruma kabiliyetini mülki amirliğe bir raporla bildirmek.

17) Beyaz ikazda, ilgili savunma servislerince vazifelendirilerek binanın hasar gören kısımlarını tespit ettirmek ve bunlar işaretlenerek personelin yaklaşmamasını temin etmektir.

b) Sığınak amirinin alarm öncesi yapacağı işler şunlardır;


1. Sığınağın yerini işgal ettiği sahayı görüp bütün personele öğretmek.

2. Sivil Savunma Amirinden sığınak işgal planını almak ve personele imza mukabili tebliğ etmek.

3. Müessese müdürlüğü ikaz-alarm planı sığınakta herkesin görebileceği bir yerde asmak ve bütün personele duyurmak.

4. Sığınak için transistorlü radyoyu daha evvel çalıştırarak hazır bulundurmak.

5. Sığınakta bulundurulması gereken yiyecek, içecek, haberleşme, eğlence, aydınlatma, istirahat, kurtarma, kontrol ve ilkyardım malzemelerini sivil savunma amirinden teslim alarak gereken yerlere koymak.

6. Sivil savunma amirinin emir ve direktiflerini harfiyen yerine getirmek.

7. Soğuk havalarda sığınaklarda çok lüzumlu ise yalnız elektrik sobası yaktırmak. (Çok lüzumlu olduğu sivil savunma amiri ile müşterek kararlaştırılır.)

8. Sığınaktaki havalandırmanın muntazaman çalışmasını kontrol ve sağlamak.

c) Alarm verildiğinde ;
1. Müessese müdürlüğü dış kapıları alakalı müstahdem tarafından kilitlenerek sivil savunma amirine teslim edilir.

2. Sığınaklar hariç bütün binanın elektriği kesilir.

3. Su ana vanadan kapatılır.

4. Yanık vaziyette ise bütün sobalar söndürülür ve kontrol edilir.

Bütün pencereler en yakındaki kimseler tarafından kapatılır.

d) Sığınak amirinin alarm ve alarm sonrası görevler;


1. Sığınağın kapılarını açtırarak alakalı müstahdem tarafından kilitlenerek sivil savunma amirine teslim edilir.

2. Sığınağın kapısında durarak içeriye giren müessese müdürlüğü elemanlarını tespit etmek,yabancıları sivil savunma amirlerinin müsaadesi ile içeriye almak.

3. alarm haberini komşu müesseselere haber vermek.

4. Sığınak hakkındaki sivil savunma amirlerine tekmil vermek.

5. Sığınak talimatını bütün personele okuyup anlatmak.

6. Radyoyu devamlı dinlemek ve dinletmek.

7. Sığınaktakilerin morallerini devamlı yükseltici konuşmalar yapmak, fıkra anlatmasını bilenlere devamlı ricada bulunup bunları anlattırmak, korkanları türlü yollarla oyalamak.

8. Bilhassa hamile, sakat ve yaralılara özel yerler tefrik etmek, mümkünse bakıcılar tahsis etmek.

9. Para, altın, gümüş gibi kıymetli eşyayı makbuz karşılığı teslim alarak bu iş için bulundurulan kasaya iletmek.

10. Beyaz ikaz verilmeden kimseyi dışarı çıkarmamak.

11.Sığınakta zuhur edecek vukuatı sivil savunma amirine bildirerek alacağı emre göre hareket etmek.

12. Sığınakta yiyecek ve içecek malzemesini bütün personele idareli bir şekilde tevzi etmek.

13. Yıkılma ve çökmelerde alarm zilini ve yanındaki düdüğü çalmak suretiyle imdat istemek ve kurtarmaya gelenlere yerleri belli etmek.

14. Bütün bu işleri yaparken, sabırlı ve örnek hareket ile bütün personele liderlik yapmak.

15. Beyaz ikaz üzerine sığınağın boşaltılması halinde yeniden kullanılmaya hazır olması için havalandırma,temizlik, ikmal ve onarım gibi hususların yapılmasını sağlamak ve bu husustaki müşkülatı sivil savunma amirine bildirerek yardım talep etmek.

e) Personelin alarmda ve alarm sonrası görevleri;Hazırlık vazifeleri :

Sarı ikaz verildiği zaman bütün personel vazife yerlerinde aşağıdaki hazırlıkları yaparlar.

A- Çalışma odalarının ve salonlarının bütün kapı ve pencelerini kapatıp storları indirirler.

B- Masa üzerinde bulunan eşyaları dolaplara kilitlerler.

C- Pencere yanlarında ve civarında bulunan kolay yanıcı eşyayı ortaya çekerler.

D- Elektrik sigortalarını çıkartıp yanlarına koyarlar.

E- Suyu ana vanasından kestirirler.

F- Yanık vaziyette soba var ise bunları söndürürler, söndüklerine iyice kani olduktan sonra yanlarından ayrılırlar.

G- Sığınakta bulundurulması zorunlu olan hayati ihtiyaç maddelerini beraber getirecek şekilde hazırlarlar.

Diğer bütün personel görevlerine azami derecede yardımcı olmaya vereceği emir ve direktifleri harfiyen yapmaya mecburdurlar.İcra Vazifeleri :

Kırmızı alarm (ikaz) verildiği zaman personel şu işleri yapar;

1. Hiçbir emir beklemeden çok mühim eşyayı toplayıp sürat ve sükunetle işaretlenmiş sığınağa giderler.

2. Sığınakta fazla oksijen sarf etmemek için sükunetle yerlerinde otururlar.

3. Sığınakta sigara ve alkolle içkiler içilmez, ateş yakılmaz, havayı bozucu fena kokulu maddeler kullanılmaz.

4. Sığınağın azami temizliğine dikkat edilir, yerlere çöp atmak, tükürmek yasaktır.

5. İçme kullanma suyu idareli bir şekilde harcanır, fuzuli yere kullanılmamasına dikkat edilir.

6. Yüksek sesle konuşulmaz, ağlamak, bağırmak, umum asabını bozucu konuşma ve hareketlerde bulunmak, başkalarını teşvik etmek yasaktır.

7. Gıda maddeleri malzeme ve sığınak tesisleri karıştırılmaz, istekler sığınak amirine bildirilir.

8. Oyun malzemesini kullanan personel gürültü yapmadan, etrafındakileri rahatsız etmeden oyun oynayabilir.

9. Her türlü vukuat derhal sığınak amirine bildirir.

10.Münakaşa ve münazaraya meydan verilmez.
f) Beyaz ikaz verildiği zaman hareket tarzı;

1. Hükümetin radyo, hoparlör veya diğer herhangi bir vasıtayla yapacağı “tehlike geçti” haberini alan sığınak amiri personele haberi duyurarak nasıl hareket edeceklerinin bildirir.


2. Sığınak amiri sığınak kapısında veya etrafında (NBC) maddeleri bulunup bulunmadığını kontrol eder. Bu kontrol işi yapılmadan ve kati olarak tehlike kalmadığı tespit edilmeden personelin sığınağı terk etmesine müsaade etmez.

3. Sığınağın boşaltılmasında hastalara, sakatlara, hamile hanımlara ve 10 yaşından küçük çocuklara, ihtiyarlara öncelik tanınır.

4. Telefonlar işliyorsa beyaz ikaz komşu müesseselere bildirilir.
6. DİĞER HUSUSLAR :

Her sığınakta belirli bir yere sığınak talimatı, sığınak işgal planı, sivil savunma işgal planı ikaz alarm talimatı ve lüzumlu telefon numaraları asılacak.


7. MUHABERE VE İRRTİBAT

Sığınaklar birden fazla ise birbirlerini ve müdürlük santraline telefonla bağlanacaktır. Sivil Savunma amirinin emrinde devamlı bir telefon hattı olacaktır.


8. İDARE VE LOJİSTİK HUSUSLAR

a) Sığınak yeri, sığınak donatım ve onarım malzemesi (6. Bölüm ikmal ve donatım planı) esasları çerçevesinde sığınak amirinin teklifi ve sivil savunma amirinin desteği üzerine müessese müdürlüğünce sağlanır.

b) Sığınak yeri donatım, onarım, takviye malzemesi periyodik olarak bakıma tabi tutulacaktır.
9. KOORDİNASYON

a) Bu talimat bu konudaki sivil savunma mevzuatı çerçevesinde düzenlenmiştir.

b) Bu talimatın uygulanmasında şu makamlarla işbirliği yapılacaktır.


 1. Kaymakamlık

 2. İlgili hassas bölge kademeleri

 3. Civar daire ve müesseseler


OLAĞANÜSTÜ HALDE SIĞINAK KONUSUNDA ALINACAK TEDBİRLER

MÜESSESE VE BUNA BENZER YERLERDE YAPILACAK İŞLER
A) Bu gibi yerlerde binaların duvarları kalın ve alanları geniş ve ağır yapılı olduklarından zemin kat en uygun sığınak yeri olabilir.
B) Bu gibi yüksek ve geniş binalarda bodrumun tavanı binanın çökmesine karşı dayanıklı ise, bu yer sığınak olarak kullanılmaya en elverişlidir.
C) Yukarıdaki hallerin her ikisinde de pencerelerin kum ve toprak dolu torbalar, tuğla, beton blok dizerek kapatılmalı, dışa bakan kapılarının önüne kum torbaları veya beton bloklarla zigzaglı giriş yolu yapılmalıdır. Bodrumların toprak düzeylerinin üstünde kalan kısımları varsa bunlara da toprak ve kum torbaları veya tuğla, briket duvarları ile pekiştirilmelidir.
D) İvedi hallerde bodrum veya zemin katlarının pencereleri daha basit olarak kitap, mecmua, yatak, yastık gibi şeylerle kapatılabilir.Durum müsait olduğu takdirde mağara, tünel, menfez, hendek gibi yerlerden de istifade edilebilir.
Bu hallerde sığınılan yerlerin tavanının çökmesi halinde çöküntüyü taşıyabilecek dayanıklılıkta olması ve buradan çıkış imkanının da bulunması şarttır.

En mühim hususlardan birisi de dışarıdan haber almaktır. Bu maksatla sığınakta bir pilli (transistor ü) radyo bulunması lazımdır. Şehir radyosunun antensiz dinlenip dinlenmediği de önceden kontrol edilmelidir. Sığınak içerisinde bazı basit yemekleri yapmak için bir gaz ocağı bulundurmalı, ancak havanın oksijenini yakmamak içinde mümkün olduğu kadar da az kullanılmalıdır. Isıtma içinde, devamlı olmamak şartıyla, vezüv tipi ufak bacalı gaz sobası tavsiye edilir. Önemli hususlardan biride çöp ve insan pisliklerinin atılmasıdır. Bu maksatla girişe ağzı kapalı bir çöp tenekesi veya bidon konur. Sığınak dışında bunun birde yedeği bulundurulur.


SIĞINAK PERSONELİ VE GÖREVLERİ

SIĞINAK PERSONELİ

Sığınak Amiri : Atilla Çatal

Sığınak Amir Yardımcısı : Salih Tahan

Sığınak Personeli : Rahmi CanSIĞINAK AMİRİNİN VAZİFELERİ

A) Barışta sığınağın bakım ve onarımını temin etmek ve noksanlarını ikmal etmek, sığınağın her an kullanıma hazır olmasını temin ekmek.

B) Lüzumsuz eşyayı ve hayvanları, sığınağa sokmamak,

C) Mahalli kılavuz ve emniyet teşkilatı ile işbirliği yapmak,

D) Sığınağa girenleri saymak ve sığınağın alabildiğinden fazla girişe müsaade etmemek.

E) Hariçte kalanlar olursa bunlara gidecekleri yeri bildirmek, sığınak dolunca kapıları kapatmak,

F) Sığınağa girenlere sığınak talimatını topluca okumak, sığınakta sükunet ve nizamı temin etmek, kimsenin kimseyi rahatsız etmemesini sağlamak,

G) Hasta, hamile ve sakatları mümkünse ayrı bölgelerde yerleştirmek ve onlara bakıcılar tahsisi etmek ve küçük çocukların ihtiyaçları ile ilgilenmek,

H) Sığınak içindeki tesislerin bozulup, koparılmamasını sağlamak,

I) İçerde moral bozucu sözler konuşulmasına mani olmak ve sığınaktakilerin maneviyatını yükseltici konuşmalar yapmak,

J) Mahalli Sivil Savunma Amirleri tarafından radyo ile verilecek talimatları dinlemek ve sığınaktakilerin boş durmayıp bir şeylerle meşgul olmasını sağlamak,

K) Kıymetli maddeleri makbuz karşılında teslim almak emniyet altında bulundurmak.


TARRUZ SONRASI

A) Taarruz mahiyetini anlamak, bu maksatla sivil savunma müdürlerince verilecek talimatı dinlemek.

B) Radyoaktif serpinti, zehirli gaz veya mikroplu sis bulunup, bulunmadığını tespite çalışmak ve bunlar tespit edilmeden sığınaktakilerin dışarı çıkmalarına mani olmak,

C) Sığınağın umumi durumu tetkik edilerek herhangi bir kısmının yıkılmış ve sığınak bütünü ile koruma kabiliyetini kaybetmemiş ise, sığınaktakilere dışarıdaki radyasyon bulaşıklık vaziyetine göre mevcut maskelerini değil ise sığınaktaki yedek maskelerden taktırarak sığınağı süratle boşaltmak ve bunları emin bölgelere süratle göndermek bulaşıklığın giderilmesini sağlamak


SIĞINAK PERSONELİNİN GÖREV VE HAREKET TARZI


 1. Sığınak amirin vereceği emirlere riayet mecburdur.

 2. Sığınak içinde yerler bellidir, işgal edilemez.

 3. Ayakta durma ve yüksek sesle konuşma yasaktır.

 4. Sigara içilmez.

 5. Aspiratörlerin çalıştırılması için sivil savunma amirinin izni lazımdır.

 6. Amirin müsaadesi olmadıkça sığınak terk edilmez.

 7. Panik ve moral bozmak yasaktır.

 8. Havalandırma ve temizlikten sağlık amiri sorumludur.


SIĞINAK TÜZÜĞÜNE GÖRE SIĞINAKTA BULUNMASI GEREKLİ

MALZEME LİSTESİ
A) Yiyecek ve İçecek Maddeleri

Sığınaklarda en az 14 günlük gıda maddesi ve su stoku bulundurulur. Bozulacak maddeler dayanma süresine göre zaman zaman değiştirilir. Bunların 3 günlüğü tahliye için kapalı kaplarda ve her an taşınmaya hazır halde bulundurulur.

Bu maddeler Seferberlik ve Savaş halinde verilecek talimatlara göre temin ve stok edilir.

Günde kişi başına en az 2 litre su üzerinden yapılacak içme suyu stoku için gerekli malzemeler bulundurulur. Bu malzemelerin üstü kapalı ve altı musluklu olmasına dikkat edilir.B) Tıbbi Malzemeler:

Pens, Makas

Enjektör(Kişi başına

Flaster “ “

Çengelli İğne

Çeşitli aletler

Hidrofil pamuk

Sodyum bikarbonat

Alkol

Yanık merhemi


C) Yangın Söndürme Malzemeleri:


Yangın söndürme cihazı

Hortum(Plastik veya Lastik)

Kum torbası

Kürek

Yatak malzemesi


Temizlik malzemesi

Kova


Çöp bidonu

Eğlence araçları


Radyasyon ölçü aletleri


Yemek takımı


Sedye


Çatal, kaşık, bıçak


İlk yardım çantası


Tuvalet


Düdük

Yukarıda belirtilen malzemelerden yiyecek ve içecek maddeleri, yatak ve temizlik malzemeleri, giyim eşyaları, eğlence araçları, hijyenik malzemeler ile battaniye, yemek takımı, çatal, kaşık, bıçak, kitap, el feneri, makas, saat, konserve açacağı, enjektör, plaster. Radyo ve yedek piller sığınaktan istifade edecekler tarafından sığınağa girilirken getirilir.

Diğer malzemeler okul müdürlüğünce temin edilerek sığınak amirince sığınağa yerleştirilir.

Bu talimat sığınakların bakımı, muhafaza ve idaresi konusunda genel hükümleri verdiğinden sığınak amirleri bodrum ve zemin katları ile benzeri amaçlarla barınma amacıyla kullanılan yerlerin sığınak özelliklerine göre özel talimatlar hazırlamak suretiyle bir alarm ve olağanüstü hal ve savaş durumunda personel zayiatını asgari düzeye indirmek için gereken hazırlıklarını tamamlamalıdırlar.


YANGIN TALİMATI

1. AMAÇ:

Bina veya kat içerisinde çıkabilecek başlangıç yangınlarının

söndürülmesini, itfaiye gelene kadar büyümeden kontrol altında

tutulmasını, yayılmasını önleyerek, can ve mal kaybının azaltılması için

acil tedbirlerin uygulanmasıdır.
2. YANGIN TEHLİKESİNE MARUZ KIYMETLER :

a) Para ve Çekler, portföy (kıymetli evrak)

b) Günlük kasa fişleri, kanuni defterler, cari hesap kartonları, muavin defterler

c) Personel dosyaları

d) Bürolar, depolar

e) Binadaki her türlü makineler

f) Mobilya mefruşat

3. YANGINLA MÜCADELE EKİPLERİ:
1-SÖNDÜRME EKİBİ 2-KURTARMA EKİBİ

Binada çıkacak yangına derhal müdahale Yangın vukuunda can ve mal

ederek söndürmek ve büyümesini önlemek kurtarma işlemi yürütür 1. SAMET TAŞTEMİR 1- ENES KARAKAŞ

 2. YAŞAR ULUKANOĞLU 2- ORHAN SERT

3-KORUMA EKİBİ 4-İLKYARDIM EKİBİ

Kurtarılan eşyaları korumak, Yangın dolayısı ile yaralanan

Yangından sonra meydana ve hastalananlara acil ilkyardım

Panik ve kargaşaları önlemek yapmak ile yükümlüdür

1- HACER ÇİNAR 1- NEŞE AYDIN

2- HİKMET ARSLAN

2- FATMA BENLİKURT


GİZLİ
NOT: Sivil Savunma Servis Personeli Yangınla Mücadele Ekibi olarak görev yapacaktır.
A- YANGINDAN KORUNMA TEDBİR VE TERTİPLERİ

ALINACAK ÖNLEMLER
1- Her bina ve tesisin “Elektrik Planı” camlı bir dolap içinde ve elektrik sayacına yakın bir yerde bulundurulmalıdır.

2- Laboratuarlar, atölyeler ve çay ocağı dışında elektrik sobası, ocağı, ütüsü, benzin, ispirto, gaz veya LPG ocağı gibi yangın riski yüksek cihazlar kullanılmamalıdır.

3- Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelere karşı dikkatli olmak, bu tür tehlikeli maddelerin güvenlik önlemleri alınmış mahallerde talimatlara uygun olarak muhafaza etmek ve kullanım anında ihtiyaç miktarı kadar bulundurmaktır.

4- Elektrik tesisatlarının bakımı, işletilmesi, kontrolü ve işlerliği için kurum ve okullarda kadrolu teknik eleman bulundurulur, bu kadronun olmadığı kurum ve okullarda mahalli elektrik işletmesi ile koordine sağlanarak yürütülür, yürütmelidir.

5- Yangın merdiveni kaçış yolları ve çıkış kapılarına işaret levhaları konularak her türlü engellerden arındırılarak sürekli açık bulundurulmalıdır.

6- Bacaların temizliği, itfaiye teşkilatı tarafından veya itfaiye teşkilatının izin verdiği kurumlara yaptırılmalıdır.

7- Yasaklanan yerlerde sigara içmemeli, çatı arası yanıcı maddelerden arındırılarak temiz tutulmalıdır.

8- Çalışma saatinden sonra nöbetçi olan ve mesai yapan görevlilerden başka kimse kalmamalı, çalışmak zorunda olanlar ilgili amirden izin almalıdır.

9- Mutfak ve çay ocaklarında yangın önleyici tedbirler alınmalıdır.

10- Bina ve tesislerde amirin onayı ile memur, işçi, sözleşmeli ve hizmetli personel arasından,

a) Söndürme ekibi,

b) Kurtarma ekibi,

c) Koruma ekibi,

d) İlk yardım ekibi,

teşkil edilir.

11- Kazan dairesinde (kömür, fuel-oil, doğal gaz) görevli personelin ateşleme belgesi olmalıdır.

12- Elektrik, doğal gaz, ısıtma (kalorifer dairesi, soba) ve havalandırma gibi yangın ihtimali bulunan mekanlarda gerekli önlemler alınmalıdır.

13- Yardım istenilecek kurumlarla (emniyet, itfaiye, acil yardım, sivil savunma birlikleri) koordinasyon ve işbirliği sağlamalıdır.

14- Yangın dolabı donatılarının (hortum, rekor ve lansların) bakımlı ve tesisata bağlı her an kullanıma hazır halde olmalı, yangın algılama, ihbar ve alarm sistemi çalışır durumda olmalı, yangın söndürme cihazları özellik arz eden yerlerde yeteri kadar bulundurulmalıdır.
B- YANGIN VUKUUNDA YAPILACAK İŞLER

Yangını ilk gören şahıs mevcut haber verme sistemini (çan, zil, telefon v.b.) harekete geçirerek, zaman kaybetmeden kurum amirine ve şehir itfaiyesine haber verilmelidir.BİR YANGIN HALİNDE

1-Telaşlanmayınız Ve Yapacağınızı Önceden Biliniz

2-Buluduğunuz Yerde Yangın İhbar Düğmesi Var İse Basınız Sigortaları Kapatınız

3-Yangını Çevrenizdekilere, Çevre Kat Ve Binalara Duyurunuz

4-İtfaiye Teşkilatına Haber Vermek İçin (110) Numaraya Telefon Ediniz

5-Yangını Haber Vermek İçin 110 Numarayı Arayınız

6-Yangın Yerinin Adresini En Kısa Ve Doğru Bildiriniz.

7-Mümkün İse Yangının Cinsini Bildiriniz

(Bina, Akaryakıt, Lpg, Motorlu Araç Gibi)

8-İtfaiye Gelinceye Kadar Yangının

Büyümemesi İçin Yangın Söndürme Cihazları

İle Müdahale Ediniz.

9-Yangının Yayılmaması İçin Kapı Ve

Pencereleri Kapatınız

10-Yangın Anında Kendinizi Ve Başkalarını

Tehlikeye Atmayınız, Panık Yapmayınız

11-Görevlilerden Başkasının Yangın

Sahasına Girmesine Engel Olunuz

12-Tahliye Esnasında Öncelik Sırasını

Biliniz,Asansörü Asla Kullanmayınız,

Kolüdor Ve Merdivenlerin Sağ Tarafını

Kullanınız.
KULLANMAYA HAZIR OLARAK BULUDURULAN

YANGIN MALZEMELERİ
*KURU TOZLU SÖNDÜRME CİHAZI (HER TÜRLÜ YANGIN)
*CO2 Lİ SÖNDÜRME CİHAZI (ELEKTİRİK KONTAĞI)
*KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME CİHAZI (AKARYAKIT TÜRÜ)
*TESİSATA HORTUM VE DOLABI
*YETERİ KADAR KUM VE SU KOVASI
*MERDİVEN, BALTA, KAZMA, KÜREK, BALYOZ VE DİĞER MALZEMELER (SÖNDÜRME YÖNERGESİNE UYGUN OLARAK KULLANINIZ)
YANGIN MALZEMESİNİN BAKIM VE KULLANILMASI
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZININ KULLANILIŞI

Kullanıcı:

a) Yangın söndürme cihazı ile birlikte yangın mahallinde rüzgarı arkaya alarak ateşe (2-3 m) yaklaşmalı,

b) KKT cihazın tetik mekanizmasını kilitleyen pimi çekerek karbondioksit tüpün ise valfını sola doğru çevirerek açmalı,

c) Tetiğe sonuna kadar basarak çıkan gazı veya tozu yangının başlangıcından ileriye doğru püskürtmeli,

d) Yangının söndüğünden emin olmadan yangın mahalli terk etmemeli,

e) Tozlu cihazları toz bitene kadar boşaltmalıdır.
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ BAKIM VE KONTROLÜ

Yangın söndürme cihazlarının cinsine göre, aylık, altı aylık, iki yıllık, beş yıllık, on yıllık bakım ve kontrolleri yapılır.Aylık kontrol:

* Genel durumu,

* Emniyet sibobu,

* Mühür veya pimi,

* Hortum, lans ve tetiği kontrol edilir.İki yıllık kontrol:

Altı aylık kontrole ilaveten cihazın kapağı açılarak içindeki maddenin niteliğini kaybedip etmediği kontrol edilir.Beş veya on yıllık kontrol:

Cihaz tamamen boşaltılarak tüpün niteliğini kaybedip etmediği su basınç testi ile kontrol edilebilir.YANGIN RİSKİNE GÖRE YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ DAĞILIMI
1- Az tehlikeli bölgeler için:

İlk 50 m2 ye bir adet 6 kg lık yangın söndürme cihazı, müteakip her 200 m2 için bir adet 6 kg lık yangın söndürme cihazı kullanılır.


2- Çok tehlikeli bölgeler için:

İlk 50 m2 ye bir adet yangın söndürme cihazı, müteakip 200 m2 için iki adet 6 kg lık yangın söndürme cihazı konulur.


3- Motorlu cihazlar için:

Kurum ve okullarda hizmet aracı olarak kullanılan;

a) Binek otomobillerde 2 kg lık bir adet yangın söndürme cihazları bulundurulmalıdır.
b) Oturma yeri 14 kişiye kadar olan otolarda 6 kg lık yangın söndürme cihazlardan bir adet bulundurulmalıdır.

c) Oturma yeri 14 kişiden fazla veya tehlikeli madde taşıyan otolarda 6 kg lık iki adet yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ YERLEŞTİRİLMESİ

1- Yangın söndürme cihazlarının konulacağı yer, yangın çeşidine uygun olmalıdır.

2- Yangın söndürme cihazları, çabuk ulaşılabilir personelin görebileceği yerde olmalı, yerleri hiç değiştirilmemeli, cihaz ve yerleri numaralandırılmalıdır.

3- Yangın söndürme cihazları, duvara asılı olmalı yerden yüksekliği 90 cm’i geçmemelidir.

4- Yangın söndürme cihazları, yangın çıkması olasılığı olan yerlere yakın olmalıdır.EKLER :

a) Ekiplerin görev ayırımını gösteren listeler talimata ekli olarak bulundurulur.

b) Yedek olarak gruplandırılan personel, ayılanların yerini alır.

c) Personelin eğitimi ile zaman zaman yangın deneme tatbikatları Müdürün emriyle, sivil savunma amirinin nezaretinde yapılır.KARARTMA VE GİZLEME TALİMATI
1.AMAÇ :

Bu talimattan maksat okulumuzdaki karatma ve gözleme usul ve faaliyetleri ile bu iş için gerekli araç, gereç ve malzemenin bakım, onarım ikmal ve kullanılma hususlarını düzenlemektir.


2.KAPSAM :

a) Talimat, gizleme ve karatma konusundaki Sivil Savunma mevzuatı ile emirleri çerçevesinde düzenlenmiştir.

b) Bu talimat, aynı çevrede toplanan okul ve ünitelerin ne şekilde kimler tarafından ne zaman bakım onarım ve ikmalin yapılacağını ve sorumluluklarını kapsamaktadır.
3. SORUMLULUKLAR:

Bu talimatın uygulanmasından sırasıyla şu makamlar sorumludur. 1. Okul Müdürü

 2. Okul Sivil Savunma Amiri

 3. Her kısmın sorumlu amiri (kendi kısmını ilgilendiren çevre ve şahıslar için)

 4. Plan ve talimatlarda görev almış diğer personel


4.KARARTMA VE GİZLEME:

Karartma esas, dışarıdan yanık bırakılacak ışıkların havadan ışığın aydınlığını dahi hiçbir şekilde belli olmayacak şekilde gerekli tertip ve tedbirlerin alınmasıdır.

Dış ışıklar mümkün olduğu kadar azaltılacak ve yalnız krikit ve çok lüzumlu yerlerde bulunanlar Belediyeye haber verilerek, yanık bırakılacaklardır.

Dışarıda yanık bırakılacak ışıkların lamba kuvvetleri mümkün olduğu kadar azaltılacak ve koyu maviye boyamak, kağıtlamak veya renkli ampul kullanmak suretiyle kullanılacaktır.

Ayrıca lambaların üzerine şapka geçirilecektir.

İç Işıklar :

1. Binalar, Sosyal Tesisler mümkün olduğu kadar bir araya toplanıp az yerde ışık yakacaktır. Bu Işıklarda koyu mavi veya bu renge boyanmış veyahut kağıtlanmış maskeli lamba gibi olacaktır.

Lamba kuvvetleri mümkün olduğu kadar küçüktülecek ve imkan nispetinde tavana asılı genel ışıklar söndürülmeye çalışılacaktır.

2. Koridor, merdiven ve diğer bu gibi yerlerde; kçşe başı, merdiven başı kiritik noktalarda maskeli ışıklar kullanılacak, diğerleri söndürülecektir.


Perdeler :

Bütün pencereler dışarıya ışık sızdırmayacak şekilde iki kat perde veya boyamak şartı ile perdelenecektir. Dışarıya açılan kapılara da aynı şekilde kalın perdeler asılacaktır. Zamanla perdeler ışık sızdırmaz jaluzi veya diğer şekilde devamlı kullanılabilir hale getirilecektir. Ateş, alev çıkaran cihazlar perdelerle maskelenmiş yerlerde kullanılacak ve dışarıya ışık sızdırılmayacaktır.


5. İKMAL DONATIM VE BAKIM :

Perdeler gibi malzemenin jaluzi ve bu gibi, barışta perdeler yaptırılarak panjur, kapak ile devamlı yerinde asılı kullanılır durumda olmasına gayret edilecektir.6. EĞİTİM :

Okulumuz en az yılda bir kere karatma ve gizleme tatbikatını yapacaktır. Ayrıca malzemenin süratle kullanılması ilgili personele öğretilecektir.


7. KOORDİNASYON :

Bu talimatın uygulanmasından şu makamlarla koordinasyon ve işbirliği yapılacaktır.  1. Kaymakamlık, İlçede İdare Merkezi ile

  2. İlgili hassas bölge kademeleri ile

  3. Belediye Elektrik İdaresi ile

  4. Emniyet ve Jandarma ile


IŞIKLARIN MASKELENMESİ İÇİN GEREKLİ MALZEME LİSTESİ
A- DIŞ IŞIKLAR : Söndürülecektir.
B- İÇ IŞIKLAR : Gece çalışılması halinde çalışılan yerin pencerelerinden ışık sızması için siyah perdeleri çekilecektir. Sivil Savunma Amiri nezaretinde karartma yapılır.

C- ALEV VE IŞIK : Okulumuzda alev ve ışık aksettirecek yerler yoktur.

AKSETTİRECEK

YERLERİN

MASKELENMESİ


III. BÖLÜM


SİVİL SAVUNMA SERVİSLERİ KURULUŞ GÖREV VE FAALİYETLERİ

1- Kurulan Servisleri :


Sıra No


Servis Adı

Takım

Ekip

Servis Amiri

Servis Amir Yrd.

Takım

Amiri

Ekip Başı

Ekip Personeli

Personel Toplamı


1

Kontrol Merkezi ve Karargah Servisi


---


----

1

1


-----


----
2


İtfaiye Servisi1

1

11

3


İlkyardım Servisi1


1

11

4


Kurtarma Servisi1


1

11
5

Emniyet ve Klavuz Servisi1

1

6

Sosyal Yardım Servisi1

1

7

Teknik Onarım Servisi
1

1

1
1


TOPLAM4

7

74


2. Bu servislerin kuruluş, görev ve çalışma şekilleri gösterilmiştir.
3. Her servise ait eklerden birer suret ilgili servis amirlerine verilerek merkez esaslara göre hazırlık yapmaları istenmiştir.
4. Servislerdeki personele görevleri yazılı olarak tebliğ edilmiştir. Her sene eğitimlerle personelin yetiştirmesi sağlanır.
5. Personelin arasında değişiklik oldukça servis amirleri tarafından sivil savunma amirine bildirerek yerlerine yenileri seçilmek suretiyle, servislerin kadroları daima tamam bulundurulur.

KONTROL MERKEZİ VE KARARGAH SERVİSİ

1- Servisin Kuruluşu

Başkan : Atilla Çatal

Başkan Yard. : Salih Tahan

Üyeler : Talip Ateş
2- Toplanma Yeri : Okul Bahçesi
3- Malzeme Saklama Yeri ve Sorumlusu : Sivil savunmadan sorumlu öğretmenler tarafından sağlanacaktır.
4- Servis Amirinin Görevleri :

a) İkaz ve alarm haberlerini almak ve yaymak

b) Sivil Savunma Servislerinin sevk ve idare etmek
5- Servisin Görevleri :

a) Üniteler arasındaki haberleşmeyi, sevk ve idareyi sağlamak.

b) Mahalli Sivil Savunma idare kademeleriyle irtibatı ve gerektiğinde karşılıklı yardımlaşma ve işbirliğini sağlamak.

c) Komşu müesseslerde haberleşmeyi ve gereken hallerde karşılıklı yardımlaşma ve işbirliğini sağlamak.d) NBC tehlikesi ve olağanüstü haberleri değerlendirerek müessese çevresi içindekilere ve bölgesindeki sivil savunma idare kademelerine bildirmek.
Kontrol Merkezi ve Karargah Çalışma Şekli
6- Olağanüstü Halde veya Seferde :


 1. Göreve Başlama : Kontrol Merkezi görevlileri sığınakta gösterilen yerde göreve başlar.

 2. Diğer Servislerin Hazırlığa Sevki : Alarm İlanında diğer servis amirlerinin personelini toplayarak ve gerekli malzemeyi alarak krokide gösterilen yerde hazır olmaları sağlanır.

 3. Muhabere –İrtibat :

 • Mahalli Sivil Savunma İdare Kademeleriyle : Telefonla mümkün olmadığı hallerde habercilerle sağlanır.

 • Yakın Müesseselerle : Telefonla veya habercilerle sağlanır.

 • Kendi Ünite ve Teşkilat Servis Amirleriyle : Haberci ve alarm zilleriyle sağlanır.

 1. İkaz Alarm Sistemi ve Talimatı : İkaz Alarm Talimatında belirtilmiştir.


7- İkaz ve Alarm Sırasında : İkaz Alarm Talimatında belirtilmiştir.
8- Taarruz Halinde : Servislerin yapacağı işler, servis personellerinin malzemelerinin ne şekilde, nerede korunacağı ve hareket tarzları söylenir.
9- Tehlike Geçtikten Sonra : Beyaz ikazla personele tehlikenin geçtiği haber verilir. Servislerin tehlike geçti haberini aldıktan sonra görevlerini yerini getirmeleri sağlanır.


  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə