SÜleyman demirel üNİversitesi uzmanlik alan dersi YÖnergesi hukuki dayanak madde 1
Yüklə 10.25 Kb.
tarix24.04.2016
ölçüsü10.25 Kb.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

UZMANLIK ALAN DERSİ YÖNERGESİ
HUKUKİ DAYANAK

MADDE 1. Bu Yönerge, Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 2. “Uzmanlık Alan Dersi” yüksek lisans ve doktora öğrencilerine danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki spesifik bilgi ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılmasına yönelik bilimsel temellerin oluşturulması amacıyla uygulanan teorik bir derstir.

Bu dersler 7000 serisi ile kodlanmaktadır.DERS AÇMA

MADDE 3. Uzmanlık Alan Dersi Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan danışman öğretim üyesinin ders açma isteğinin Enstitü Yönetim Kurulu’nda görüşülüp karara bağlandığı tarihten itibaren başlar ve öğrencinin mezuniyetine yada ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar devam eder. Bu dersler yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Uzmanlık Alan dersleri Güz Yarıyılında kaydolan öğrenciler için Bahar Yarıyılı başlangıcına kadar, Bahar Yarıyılında kaydolan öğrenciler için Güz Yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir.

MADDE 4. a-) “Uzmanlık Alan Dersi” danışmanın tüm lisansüstü öğrencileri tarafından alınabilir. Uzmanlık Alan Dersi, öğrenci başına haftalık 4 (4+0) kredi saati geçmemek kaydıyla en fazla toplam 8 teorik saat olabilir. Danışman, her bir öğrenci için ayrı ayrı yada tez konuları benzer olduğunda ortak olarak Uzmanlık Alan Dersi açıp yürütebilir. Ortak açılması durumunda söz konusu dersin ücretlendirilmesi tek ders olarak değerlendirilir.

b-) “ Uzmanlık Alan Dersi” nin açılmasında, öğretim üyesinin birimindeki kurulların öngördüğü lisans ve lisansüstü derslerinin ve görevlerinin aksamaması dikkate alınır.

c-)“Uzmanlık Alan Dersi”nin kodu ve kredisi, ders sona erinceye kadar Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından bu amaçla hazırlanmış ve onaylanmış özel ders protokolü ile her yarıyılın başında Enstitü’ye bildirilir ve EYK’da onaylandıktan sonra ders açılır.

d-) Öğrenci adı geçen uzmanlık alan dersini danışmanın isteğine bağlı olarak almak ve devam şartını sağlamak zorundadır. “Uzmanlık Alan Dersi” öğrencinin ders yükü kredisinden sayılmaz. Öğretim Üyesi, dersi alan öğrencinin durumunu değerlendirerek bir sonraki dönem başlamadan “Başarılı” veya “Başarısız” şeklinde Enstitüye bildirir. “Uzmanlık Alan Dersi” sınav yüküne dahil değildir.

e-) “ Uzmanlık Alan Dersi” haftalık ders dağılımı, ders yükü ve ücrete esas ders saati cetvelinde gösterilir.

f-) Danışmanınca tez çalışmaları sırasında Anabilim Dalında bulunması gerekli görülmeyen veya Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti bulunan öğrencinin “Uzmanlık Alan Dersi” ne katılması zorunlu değildir.

g-) Danışmanı Süleyman Demirel Üniversitesi dışında olan öğrencilere “Uzmanlık Alan Dersi” açılabilmesi için, danışmanın Süleyman Demirel Üniversitesinde İdari görevli veya ilgili dönemde lisans dersleri için görevlendirilmiş olması gerekmektedir.

h) Uzmanlık Alan Dersi, ikinci danışman tarafından açılamaz.

i) Kayıt yenileme işlemini yerine getirmeyen öğrenciler için Uzmanlık Alan Dersi açılamaz.

GEÇERLİK

GEÇİCİ MADDE 5. Bu Yönerge 2007-2008 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren geçerlidir.

YÜRÜRLÜK

MADDE 6. Bu yönerge Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygulanır ve Enstitü Müdürü tarafından yürütülür.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə