Say sistemləri I
Yüklə 50.72 Kb.
tarix04.03.2016
ölçüsü50.72 Kb.

Say sistemləri I


 1. Onluq say sistemi neçə rəqəmdən ibarətdir?

A) 10

B) 2


C) 8

D) 16


E) 99

 1. Aşağıdakılardan hansı tək ədəddir?

A) 1100010

B) 10111100

C) 1010101

D) 1011100

E) 1100011010


 1. Onluq say sistemində verilmiş ən böyük iki rəqəmli ədəd ikilik say sistemində nəyə bərabərdir?

A) 1100010

B) 101111

C) 1010101

D) 1011100

E) 1100011


 1. 569,710 ədədini açıq şəkildə təsviri necədir?

A) 5*103+6*102+9*101+7*100

B) 5*10-3+6*10-2+9*10-1+7*100

C) 5*10-3+6*10-2+9*10-1-7*100

D) 5*102+6*101+9*100+7*10-1

E) 5*102+6*101+9*100-7*10-1


 1. Rum say sistemində verilmiş MDCXCVII ədədi nəyə bərabərdir?

A) 1517

B) 1982


C) 1697

D) 2567


E) 1797

 1. 1294 ədədi rum rəqəmləri ilə necə təsvir edilir?

A) MMCCLXXXXIV

B) MMCXLV

C) CMLXV

D) MCCXCVI

E) MCCXCIV


 1. Auditoriyada 1001112 sayda oğlan, 1100012 sayda qız var. Qızların sayı oğlanların sayından nə qədər çoxdur?

A) 49

B) 10


C) 39

D) 20


E) 1

 1. Rum say sistemində I hansı ədədi bildirir?

A) 5

B) 10


C) 100

D) 50


E) 1

 1. Rum say sistemində V hansı ədədi bildirir?

A) 5

B) 10


C) 100

D) 50


E) 1

 1. Rum say sistemində X hansı ədədi bildirir?

A) 5

B) 10


C) 100

D) 50


E) 1

 1. 10,012 ikilik ədədinin onluq say sistemində yazılışı necədir?

A) 2,2510

B) 22,510

C) 20,2510

D) 2,510

E) 25,2510


 1. Rum say sistemində C hansı ədədi bildirir?

A) 5

B) 10


C) 100

D) 50


E) 1

 1. Rum say sistemində D hansı ədədi bildirir?

A) 5

B) 10


C) 500

D) 1000


E) 1

 1. Rum say sistemində M hansı ədədi bildirir?

A) 5

B) 10


C) 500

D) 1000


E) 1

 1. Rum rəqəmləri ilə yazılmış LX ədədi onluq say sistemində neçəyə bərabərdir?

A) 60

B) 50


C) 70

D) 40


E) 55

 1. Rum rəqəmləri ilə yazılmış CXV ədədi onluq say sistemində hansı ədəddir?

A) 908

B) 115


C) 15

D) 100


E) 95

 1. Rum rəqəmləri ilə yazılmış CXX ədədi onluq say sistemində hansı ədəddir?

A) 120

B) 130


C) 20

D) 90


E) 110

 1. Rum rəqəmləri ilə yazılmış CDIII ədədi onluq say sistemində hansı ədəddir?

A) 404

B) 403


C) 420

D) 140


E) 101

 1. 12 ədədi rum say sistemində necə təsvir edilir?

A) XIV

B) XIII


C) XII

D) IIX


E) IVX

 1. Sinifdə 11112 sayda qız, 11002 sayda oğlan var. Sinifdə neçə şagird var?

A) 26

B) 25


C) 30

D) 27


E) 20

 1. İkilik say sistemində verilmiş 10011,012 ədədini onluq say sisteminə çevirin:

A) 21,75

B) 19,225

C) 20,225

D) 19,25


E) 19,75

 1. 52910 ədədinin ikilik say sistemində yazılışı necədir?

A) 100111112

B) 100001100012

C) 1000100012

D) 10000100002

E) 10000100012


 1. 1110112 ədədinin 10-luq say sistemində yazılışı necədir?

A) 2010

B) 4910

C) 5910

D) 8410

E) 32710


 1. Rum say sistemində L hansı ədədi bildirir?

A) 5

B) 10


C) 100

D) 50


E) 1

 1. 1410 ədədi ikilik say sistemində necə təsvir edilir?

A) 11102

B) 11012

C) 111112

D) 111002

E) 101112


 1. 9810 ədədi rum say sistemində necə təsvir edilir?

A) XCVII

B) XCIII


C) CXVII

D) CIIX


E) XCVIII

 1. 2210 ədədi ikilik say sistemində necə təsvir edilir?

A) 11102

B) 11012

C) 101102

D) 111002

E) 101112


 1. Hansı mövqesiz say sistemidir?

A) Onluq

B) Rum


C) İkilik

D) Səkkizlik

E) Onaltılıq


 1. 65410 ədədi ikilik say sistemində necə təsvir edilir?

A) 11001102

B) 10010001012

C) 11111100012

D) 10100011102

E) 101000010112


 1. 101102 ikilik ədədinin onluq say sistemində yazılışı necədir?

A) 2010

B) 1010

C) 2210

D) 2110

E) 1910


 1. 1011002 ikilik ədədinin onluq say sistemində yazılışı necədir?

A) 2010

B) 4410

C) 4010

D) 4110

E) 2110


 1. İkilik say sistemində hansı rəqəmlərdən istifadə edilir?

A) 1 və 2

B) 1 və -1

C) 1 və 10

D) 0 və 1

E) 2


 1. 1810 ədədini ikilik ədədə çevirin:

A) 1001102

B) 100102

C) 1101102

D) 111002

E) 101112


 1. 111012 ikilik ədədinin onluq say sistemində yazılışı necədir?

A) 1210

B) 2910

C) 3010

D) 3910

E) 1910


 1. 11011012 ikilik ədədinin onluq say sistemində yazılışı necədir?

A) 12010

B) 10010

C) 10910

D) 11910

E) 1910


 1. Onluq say sistemində hansı rəqəmlərdən istifadə edilir?

A) 0,1

B) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

C) 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

D) 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

E) 1,2,3,4,5,6,7,8,9


 1. 12210 ədədi ikilik say sistemində necə təsvir olunur?

A) 11110102

B) 111011012

C) 101010012

D) 111011102

E) 100001012


 1. 10002 ədədi onluq say sistemində necə təsvir olunur?

A) 5

B) 6


C) 7

D) 8


E) 9

 1. Onluq say sistemində verilmiş 10 ədədi ikilk say sistemində nəyə bərabərdir?

A) 100

B) 2


C) 11

D) 1010


E) 10

 1. İkilik say sisteminin əsası nədir?

A) 1

B) 2


C) 8

D) 4


E) 10

 1. 16310 ədədi ikilik say sistemində necə təsvir olunur?

A) 1000101

B) 10100011

C) 10100001

D) 10010001

E) 101011101


 1. 1000010112 ədədi onluq say sistemində necə təsvir olunur?

A) 139

B) 193


C) 391

D) 209


E) 267

 1. Onluq say sistemində verilmiş ən böyük iki rəqəmli ədədlə ən kiçik iki rəqəmli ədədin fərqi ikilik say sistemində necə təsvir olunur?

A) 1011001

B) 1100110

C) 1010111

D) 1101011

E) 1110101


 1. Onluq say sistemində verilmiş ən böyük üç rəqəmli ədədlə ən kiçik üç rəqəmli ədədin cəmi ikilik say sistemində necə təsvir olunur?

A) 10001001011

B) 11001101111

C) 10101111000

D) 11010110101

E) 11101010000


 1. 4 Mbayt neçə bitdir?

A) 420

B) 423

C) 425

D) 225

E) 223


 1. Onluq say sistemində verilmiş ən kiçik üç rəqəmli ədəd kompyuterin yaddaşında nə qədər yer tutur?

A) 7 bayt

B) 3 bit


C) 10 bayt

D) 100 bit

E) 7 bit


 1. 1994 ədədi rum rəqəmləri ilə necə təsvir edilir?

A) MCMCIV

B) MMCXIV

C) MCMXCVI

D) MCMXCIV

E) MMCXV


 1. “bir bayt” ifadəsi kompyuterin yaddaşında nə qədər yer tutur?

A) 8 bit

B) 64 bit

C) 64 bayt

D) 7 bayt

E) 7 bit


 1. Prosessor informasiyanı hansı şəkildə emal edir?

A) binar kodda

B) onluq say sistemində

C) simvollarla

D) rəqəmlərlə

E) hərflərlə


 1. İkilik say sistemində verilmiş 111000110 ədəd kompyuterin yaddaşında nə qədər yer tutur?

A) 5 bit

B) 72 bit

C) 72 bayt

D) 9 baytE) 9 bitVerilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə