Ş Ə X s I m ə luma t




Yüklə 40.25 Kb.
tarix20.04.2016
ölçüsü40.25 Kb.

Curriculum Vitae

Ş Ə X S İ M Ə L U M A T




























Adı və soyadı: ƏLİ HÜSEYNLİ


Cinsi : kişi

Doğum tarixi 27.01.1983

Doğulduğu şəhər: Qazax, Azərbaycan




Milliyəti: Azərbaycanlı

Elmi dərəcəsi: Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

Dissertasiya işinin mövzusu: Kəsilən Diferensial operatorun Məxsusi və qoşulmuş funksiyalarının bazislik xassələri

haqqında

Müdafiə etdiyi vaxt: 25.05.2012



İş yeri və vəzifəsi: Bakı Dövlət Universiteti, Mexanika-Riyaziyyat fakültəsi , Funksiyalar nəzəriyyəsi və Funksional

Analiz kafedrası, müəllim,

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, böyük elmi işçi.

Ünvan: Bakı Şəhəri, Yasamal Rayonu, Hüseyn Cavid prospekti

Telefon:

Email : alihuseynli@gmail.com

Təhsili:

Orta: 1990-2000-ci illər- Gəncə şəhəri, Əhməd Cavad adına 2 saylı orta məktəb

Ali: 2000-2004-cü illər Bakı Dövlət Universiteti, Mexanika-Riyaziyyat fakültəsi, bakalavr pilləsi

2004-2006-cı illər Bakı Dövlət Universiteti, Mexanika-Riyaziyyat fakültəsi, Riyazi-analiz ixtisası, Magistr

Pilləsi.

2007 dekabr-2010 noyabr –AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, aspirantura.



ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:






2010 – ... Bakı Dövlət Universiteti, Mexanika-Riyaziyyat fakültəsi , Funksiyalar Nəzəriyyəsi və Funksional Analiz kafedrası ,

müəllim

2010-... AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitututu

ELMİ TƏDQİQAT SAHƏLƏRİ:
Funksional Anliz, Riyazi analiz, Spektral Nəzəriyyə.

PEDAQOJİ FƏALİYYƏTİ:

Mexanika-Riyaziyyat fakültəsində tədris etdiyi fənnlər:

  1. Funksional Analiz

  2. Komleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi

  3. Riyazi Analiz

  4. Operatorların Spektral nəzəriyyəsinin əlavə fəsilləri.










DİL BİLİKLƏRİ:


ANA DİLİ:

AZƏRBAYCAN



Digər dillər

oxuma

yazma

danışma

Rus

yaxşı

yaxşı

yaxşı

İngilis

yaxşı

yaxşı

yaxşı

Türk

yaxşı

yaxşı

yaxşı









ELMİ ƏSƏRLƏRİ:
Tomson Reuters siyahısına daxil olan beynəlxalq jurnallarda dərc olunan elmi işlərinin siyahısı:

1. Huseynli A.A. On the stability of basisness in of cosines and sines. //Turkish Journal of Mathematics, 35(2011), p.47-54.



BEYNƏLXALQ RESENZİYALI JURNALARDA DƏRC OLUNAN ELMİ İŞLƏRİNİN SİYAHISI

  1. Касумов Т.Б., Гусейнли А.А. О базисности собственных функций разрывного дифференциального оператора второго порядка. /Спектральная теория и ее приложения. Материалы Международной конференции, посвященной памяти профессора А.Г.Костюченко, 2011, с.39-40.


Respublika jurnallarında dərc olunan məqalələrin siyahısı.





  1. Huseynli A.A. Basis properties of some systems in Banach spaces. //Trans. NAS of Azerb. XXVII, №4, 2007, pp. 43-46.

  2. Huseynli A.A. Some properties of defect bases and bases of subspaces. //Trans. NAS of Azerb. XXVIII, №1, 2008, pp. 55-62.



  1. Gasymov T.B., Huseynli A.A. The basis properties of eigenfunctions of a discontinuous differential operator with a spectral parameter in boundary condition. //Proceed. of Azerb. vol. XXXV(XLIII), 2011, pp.21-32.




  1. Касумов Т.Б., Гусейнли А.А. О полноте собственных и присоединенных функций одного разрывного дифференциального оператора второго порядка. //Доклады НАНА, LXIII, 2012, №1, с.3-7.




© Baku State University| http://bsu.edu.az Page /


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə