Rulet, TİLT, langirt ve benzeri oyun alet ve makinalari hakkinda kanun kanun Numarası : 1072 Kabul Tarihi : 13/12/1968 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/12/1968 Sayı : 13086 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 8 Sayfa : 172 Madde 1
Yüklə 12.54 Kb.
tarix01.03.2016
ölçüsü12.54 Kb.
4503-4505

RULET, TİLT, LANGIRT VE BENZERİ OYUN ALET VE

MAKİNALARI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 1072

Kabul Tarihi : 13/12/1968

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/12/1968 Sayı : 13086

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 8 Sayfa : 172

Madde 1 – Türk Ceza Kanununun 228 inci maddesinin kapsamı dışında kalsa bile umuma mahsus veya umuma açık yerlerde her ne ad altında olursa olsun kazanç kasdiyle oynanmasa dahi rulet, tilt, (…) (2) ve benzeri baht ve talihe bağlı veya maharet istiyen, otomatik, yarı otomatik el veya ayakla kullanılan oyun alet veya makinaları ile benzerlerini bulundurmak veya çalıştırmak veya yurda sokmak yahut imal etmek yasaktır. (1)(2)

Bu kanunun uygulanmasında spor kulüpleri, gençlik teşekkülleri ve dernekler umuma açık yer sayılır.

Ancak 7470 sayılı T. C. Turizm Bankası Kanununun 18 inci maddesi hükümleri saklıdır.

Madde 2 – (Değişik: 23/1/2008-5728/325 md.) (2)

Bu Kanuna aykırı hareket edenler bir yıldan beş yıla kadar hapis ve yüz günden bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.Madde 3 – (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.)

Madde 4 – (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.)

Madde 5 – Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6 – Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

––––––––––––––(1) 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 324 üncü maddesiyle; bu fıkrada yer alan “567 nci” ibaresi “228 inci” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2) Anayasa Mahkemesi’nin 23/12/2015 tarihli ve E.: 2015/58, K.: 2015/117 sayılı Kararı ile; bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “langırt” ibaresi ve 2 inci maddesi 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan “langırt” ibaresi yönünden iptal edilmiştir.

4506
1072 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİRENMEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

GÖSTERİR LİSTEDeğiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi

Kararının Numarası


1072 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri


Yürürlüğe Giriş

Tarihi

5728

1, 2, 3,4

8/2/2008

Anayasa Mahkemesi’nin 23/12/2015 tarihli ve E.: 2015/58, K.: 2015/117 sayılı Kararı ile13/1/2016
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə