Revmatologiya ixtisası üzrə yeni nümunəvi test sualları 09. 10. 2012-ci il tarixində əlavə olunub
Yüklə 383.18 Kb.
səhifə3/4
tarix30.04.2016
ölçüsü383.18 Kb.
1   2   3   4

112) Reaktivli artritin müalicəsində tövsiyə olunan bazis preparatlardan hansı preparat daha geniş istifadə edilir?
A) D – penisillamin

B) Qızıl duzlarının preparatları

C) Sulfasalazin

D) Delagil

E) Xlorbutin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 143 – 165
113) Reaktivli artrit vaxtı dəri və selikli qişanın zədələnməsinin müalicə taktikasına aidir?
A) Bazis preparatlarla müalicənin keçirilməsi tövsiyə edilir

B) Fizioterapevtik üsullardan istifadə olunur

C) Puls – terapiyanın keçirilməsi tövsiyə edilir

D) Yerli müalicənin keçirilməsi tövsiyə edilir

E) Xüsusi müalicə keçirilmir
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 143 – 165
114) Həyat üçün vacib olan orqanların zədələnmələri olmadan inkişaf edən qırmızı qurdeşənəyinin müaliçəsinin seçim preparatı hansıdır?
A) Metotreksat

B) Metotreksat

C) Azatioprin

D) Metilprednizolonla keçirilən puls – terapiya

E) Hidroksixlorohin (plakvenil)
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 231 – 251
115) Xronik gedişli polimiazitin neçə kliniki forması ayırd edilir?
A) 7

B) 5


C) 2

D) 3


E) 10
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 278 – 290
116) “Uçucu” artrit adlanan kliniki əlamət hansı davamiyyətlə səciyyələnir?
A) Təkrar residivlərlə səciyyələnir

B) 1 – 2 saat müddətində keçir

C) 1 günün içində keçir

D) 5 – 10 dəqiqə davam edir

E) 1 həftə ərzində inkişaf edir
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ревматические заболевания. Под ред. Джона Х.Клиппела и др. Перевод с английского под ред.Е.Л.Насоновой, В.А.Насонова, Ю.А.Олюнина. Том III, Заболевания мягких тканей. Москва, 2011, «ГЭОТАР-Медиа», с. 27
117) Dermatomiozitli xəstələrdə ən çox rast gələn ölüm səbəbi hansıdır?
A) Udma prosesinin pozulması ilə əlaqədar qida kütlələrilə aspirasya

B) Ürək miokardının infarktı

C) Böyrək çatmamazlığı

D) Ürək çatmamazlığı

E) Ağciyər arteriyasının trombemboliyası
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 278 – 290
118) Bexterev xəstəliyində ürək – damar sisteminin zədələnməsi elektrokardioqrammada özünü necə biruzə verir?
A) Sol və sağ mədəciyin hipertrofiyası

B) Hiss dəstəsi ayaqcıqlarının hissəvi blokadası

C) Morqanyi – Adams – Stoks sindromu ilə inkişaf edən tam atrioventrikulyar blokada

D) Miokardın infarktı

E) Volf – Parkinson – Uayt sindromu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 165 – 182
119) Psoriatik artritin bədxassəli forması adatən kimlərdə inkişaf edir?
A) 60 yaşdan yuxarı kişilərdə

B) 35 yaşına qədər cavan kişilərdə

C) Reproduktiv yaşlarında olan qadınlar

D) Uşaq və yeniyetmələrdə

E) Ahıl və qocalarda
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 182 – 199
120) I tip psoriazın inkişafı hansı amilin təsiri ilə əlaqədardır?
A) Endokrin amil

B) Mədə - bağırsaq traktının xəstəlikləri

C) Dərman preparatları

D) İnsanın leykositar antigenləri (HLA) sistemi

E) İnfeksion amil
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 182 – 199
121) Psoriatik artrit vaxtı sinovial qişada morfoloji dəyişikliklərin inkişafı hansı digər xəstəlikdə oxşar şəkildə müşahidə oluna bilər?
A) Bexçet xəstəliyi

B) Podaqrik artrit

C) Revmatoidli artrit

D) Ankilozedən spondiloartrit

E) Reaktiv artrit
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 182 – 199
122) Psoriatik artritin fizioterapevtik müalicəsinin daha çox tövsiyə olunan üsulu hansıdır?
A) Fotoximioterapiya

B) Sistemli enzimterapiya

C) Hemasorbsiya

D) Desimetr diapazonlu mikrodalğalar (DMD - terapiya)

E) Plazmaferez
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 182 – 199
123) Psoriatik artrit xəstələyinin aktivliyi hansı digər patologiyanın göstəriciləri ilə eyni qiymətləndirilir?
A) Osteoartrit

B) Sistemlı qırmızı qurdeşənəyi

C) Infeksion artrit

D) Revmatoidli artrit

E) Podaqrik artrit
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 182 – 199
124) Onurğa sütununun boyun şöbəsinin osteoxondrozunun birinci əlaməti nə sayılır?
A) Servikal diskalgiya

B) Əzələ atrofiyası

C) Vətər reflekslərin pozqunluğları

D) Lümbalgiya

E) Visseral sindromlar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 386 – 420
125) Miofassial ağrı sindromu üçün xas olan əlamətlərə aiddir?
A) İrradiasiya nöqtələri

B) Kontrol nöqtələr

C) Trigger nöqtələri

D) “Tender points”

E) Yandırıcı nöqtələr
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 376 – 385
126) Laseq simptomu hansı xəstəliyin əlaməti kimi inkişaf edir?
A) Çiyin oynağının osteoartrozu

B) Onurğa sütununun bel şöbəsinin osteoxondrozu

C) Əllərin oseoartrozu

D) Revmatoidli artrit

E) Polimiozit
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 388 – 420
127) Vertebrobazilyar çatışmazlıq hansı sindromun inkişafı ilə alaqədardır?
A) Barre – Lyeu sindromu

B) Menyer sindromu

C) Romberg sindromu

D) Mebius sindromu

E) Parkinson sindromu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 388 – 420
128) Qlükozamin sulfat tərkibli preparatların tətbiqinin əsas əks - göstərişlərinə aiddir?
A) Ürəyin işemik xəstəliyi

B) Təzahüredən ağrı sindromu

C) Mədənin xora xəstəliyi

D) Arterial hipertenziya

E) Fenilketonuriya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 388 – 420
129) Medikamentoz qurdeşənəyi daha çox kimlərdə inkişaf edir?
A) Ahıl yaşlılarda, daha çox qadınlarda

B) Gənc qadınlarda

C) Uşaq və körpələrdə

D) Cins və yaşla əlaqəsi izlənmir

E) Cavan kışılərdə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ревматические заболевания. Под ред. Джона Х.Клиппела и др. Перевод с английского под ред.Е.Л.Насоновой, В.А.Насонова, Ю.А.Олюнина. Том III, Заболевания мягких тканей. Москва, 2011, «ГЭОТАР-Медиа», с. 44
130) Reaktiv artritin keçirilən urogenital və ya bağırsaq infeksiyası ilə xronoloji əlaqəsi hansı müddət təşkil edir?
A) 6 - 8 saat

B) 1- 6 ay

C) 1- 6 həftə

D) 1 il


E) 3 gün
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 143 – 165
131) Obliterəedən trombangiitin inkişafında neçə mərhələ seçilir?
A) 3

B) 6


C) 2

D) 5


E) 4
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 342 – 344
132) Obliterəedən trombangiitin hansı kliniki formaları müşahidə oluna bilər?
A) Kəskin, xroniki, qanqrenoz

B) Periferik, visseral, qarışıq (visseral – periferik)

C) Diffuz, lokal, yayılmış

D) Spastik, işemik, nekrotik

E) Mərkəzi, periferik, qarışıq (mərkəzi – periferik)
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 342 – 344
133) Obliterəedən trombangiitin visseral formasının inkişafı daha çox hansı orqanın zədələnməsi ilə səciyyələnir?
A) Cinsi orqanların

B) Ürəyin

C) Böyrəklərin

D) Mədə - bağırsaq traktının

E) Ağciyərlərin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 342 – 344
134) Kavasaki sindromunun erkən fazasında qanda nəyi aşkar etmək olar?
A) İNR artması

B) İg G artması

C) İg E artması

D) İg A artması

E) İg M artması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 340
135) Krioqlobulinlər hansı immunoqlobulinlərdən ibarətdir?
A) İg G və İg M

B) İg E və İg C

C) İg A və İg E

D) İg M və İg E

E) İg A və İg M
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 339
136) Qarışıq krioqlobulinemiyanın inkişafı immunoqlobulinlərin hansı temperatur dərəcəsində kriopresipitasiyaya uğraması ilə əlaqədardır?
A) 25º aşağı

B) 0º aşağı

C) 37º aşağı

D) -10º yuxarı

E) 40º aşağı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 339
137) Hansı xəstəliklər vaxtı qarışıq krioqlobulinemiya sindrom şəklində inkişaf edə bilər?
A) Xroniki “B”hepatiti

B) Sistemli sklerodermiya

C) Kellgren xəstəliyi

D) Limfoproliferativ xəstəliklər

E) Osteoporoz
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 339
138) Giqant hüceyrəli arteriitdə immunopatoloji reaksiyaların əsas hədəfi nə sayılır?
A) Venaların elastın lifləri

B) Arteriyaların elastin lifləri

C) Venaların media və adventisiyası

D) Kapilyar divarının bütün qatları

E) Arteriyaların media və adventisiyası
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 339
139) Horton xəstəliyindən əziyyət çəkən ahıl insanların həyat davamiyyəti necə dəyişir?
A) Bu xəstələr adətən uzunömürlü olur

B) Bu xəstələr adətən ahıl yaşına çatmır və cavan vəfat edirlər

C) Sağlam insanların həyat davamiyyətindən çox azdır

D) Sağlam insanların həyat davamiyyəti ilə eynidir

E) Sağlam insanların həyat davamiyyətindən çoxdur
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 331 – 335
140) Takayasu xəstəliyinin təsnifat göstəricilərinə görə (Amerika revmatologların kollegiyası, 1990 il) pulsasiyanın zəiflənməsi hansı damar üzərində müəyyən oluna bilər?
A) Gicgah arteriyaları

B) Bud arteriyaları

C) Çiyin arteriyaları

D) Mil – bilək arteriyaları

E) Pəncə arteriyaları
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 331 – 335
141) Düyünlü poliarteriitin təsnifat göstəricilərinə (Amerika revmatoloqların kollegiyası, 1990) aiddir?
A) Bədən kütləsi dəyişilmir

B) Bədən kütləsinin 1 kq az azalması

C) Bədən kütləsinin 4 kq çox azalması

D) Bədən kütləsinin 10 kq çox azalması

E) Bədən kütləsinin 4 kq az azalması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 318 – 322
142) Düyünlü poliarteriit üçün hansı oynaqların zədələnməsi spesifikdir?
A) Bütün sinovial oynaqlar

B) Əl və ayaq oynaqların “ox” xarakterli zədələnməsi

C) Əllərin xırda oynaqları

D) Onurğa sütunun oynaqları

E) Aşağı ətrafların iri oynaqları
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 318 – 322
143) Arteriola və venulaların zədələnməsi hansı sistemli vaskulit üçün xarakterik olan zədələnmə sayılır?
A) Takayasu xəstəliyi

B) Vegener qranulematozu

C) Düyünlü poliarteriit

D) Gicgah arteriiti

E) Şenleyn – Genox xəstəliyi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 313 – 317
144) Visseral, serebral və səthi damarların zədələnməsi hansı sistemli vaskulitə xas olan lokalizasiya sayılır?
A) Gicgah arteriiti

B) Vegener qranulematozu

C) Şenleyn – Genox xəstəliyi

D) Düyünlü poliarteriit

E) Takayasu xəstəliyi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 313 – 317
145) Damar divarında İg A depozitlərinin toplanması hansı sistemli vaskulitin spesifik əlamətidir?
A) Şenleyn – Genox xəstəliyi

B) Vegener qranulematozu

C) Gicgah arteriiti

D) Düyünlü poliarteriit

E) Takayasu xəstəliyi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 313 – 317
146) Müxtəlif ölçülü əzələ tipli damarların zədələnməsi hansı sistemli vaskulit üçün xarakterik olan zədələnmə sayılır?
A) Vegener qranulematozu

B) Takayasu xəstəliyi

C) Şenleyn – Genox xəstəliyi

D) Düyünlü poliarteriit

E) Gicgah arteriiti
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 313 – 317
147) Əsasən dəri, mədə - bağırsaq və sinovial qişaların damarlarının zədələnməsi hansı sistemli vaskulit üçün xarakterik olan lokalizasiya sayılır?
A) Vegener qranulematozu

B) Şenleyn – Genox xəstəliyi

C) Gicgah arteriiti

D) Düyünlü poliarteriit

E) Takayasu xəstəliyi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 313 – 317
148) Kəskin Vegener qranulematoz xəstələrində vaxtında adekvat müalicənin keçirilməməsi hansı nəticələrə gətirə bilər?
A) Xəstələr 5 – 6 aydan sonra tələf olur

B) Xəstələr tədricən özbaşına 6 – 16 həftəyə sağalır

C) Xəstəlik sistemli qureşənəyin inkişafı ilə ağırlaşır

D) Ölüm göstəriciləri ümumi populyasion göstəricilərindən seçilmir

E) Xəstələr 2 ildən sonra tələf olur
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 322 – 325
149) Hemorragik vaskulit xəstələrində adekvat müalicənin keçirilməməsi hansı nəticələrə gətirə bilər?
A) Xəstələr 2 ildən sonra tələf olur

B) Əksəriyyət hallarda xəstəlik uşaqlarda özbaşına keçir, böyüklərdə böyrək patologiyasının inkişafına gətirir

C) Xəstəlik antifosfolipid sindromun inkişafı ilə ağırlaşır

D) Əksəriyyət hallarda xəstəlik uşaqlarda böyrək patologiyasının, böyüklərdə göz və mərkəzi sinir sistemi tərəfindən ağırlaşmaların inkişafına gətirir

E) Xəstələr 5 – 6 aydan sonra tələf olur
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 322 – 325
150) Obliterəedən trombangiitin klinikasında oynaq zədələnmələrinin xarakterik lokalizasiyası harada müəyyən olunur?
A) Oynaq zədələnmələri xarakterik deyil

B) Əllərin xırda oynaqları

C) Ayaqların birinci barmaq oynaqları

D) Əsasən aşağı ətrafların iri oynaqları

E) Sakroileit (spondilit)
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 322 – 325
151) Şenleyn – Genox xəstəliyinin bütün kliniki variantlarının müalicəsinin bazis üsulu hansıdır?
A) Puls – terapiya prednizolonla

B) Sitostatik immunodepressantların tətbiqi

C) Heparinoterapiya

D) Qeyri steroidlərin tətbiqi

E) Qlükokortikosteroidlərin tətbiqi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 344 – 350
152) Şenleyn – Genox xəstəliyinin kəskin fazasında qlükokortikosteroidlərin təyinatını hansı məqsədlə tövsiyə edirlər?
A) Mikrosirkulyasiyanı yaxşılaşdırmaq üçün

B) Güclü iltihab əleyhinə təsirinə görə

C) Xəstəliyin residivlərinin qabağını almaq üçün

D) Nefritin inkişafının qabağını almaq üçün

E) Anevrizmlərin reqressi və tac arteriyaları trombozunun qabağını almaq üçün
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 344 – 350
153) Horton xəstəliyindən əziyyət çəkən xəstələrdə palpasiyanın keçirilməsi nəyi müəyələnləşdirə bilər?
A) Gicgah arteriyasının yumşalması və ağrılı olmasını

B) Palpasiyanın keçirilməsi bu xəstəlikdə heçnə müəyyənləşdirmir

C) Gicgah arteriyası nahıyəsində yüksəlmiş hərarət

D) Gicgah arteriyası üzərində pulsasiyanın güclənməsini

E) Gicgah arteriyasının bərkləşməsi və ağrılı olmasını
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 344 – 350
154) Bağırsaq xəstəliklərində inkişaf edən artritlərin bazis müalicəsini əsasən hansı preparatla aparmaq tövsiyə edilir?
A) Siklofosfan

B) Delagil

C) Plakvenil

D) Sulfasalazin

E) Qızıl duzların preparatları
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 199 – 203
155) Bağırsaq xəstəliklərində inkişaf edən artritlərin qeyri steroid preparatlarla müalicəsi hansı səbəbdən məhdüdlaşdırılır?
A) Bağırsaqlarda iltihab proseslərin kəskinləşməsi

B) Xəstənin yaşına qörə

C) Allergik reaksiyaların inkişafı

D) Arterial təzyiqin artması

E) Dispeptik əlamətlərin inkişafı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 199 – 203
156) Bağırsaq xəstəlikləri vaxtı müşahidə olunan periferik artritlərin başlanğıcında zədələnmələrin xarakterik lokalizasiyası?
A) Əllərin xırda oynaqlarının simmetrik poliartriti

B) Aşağı ətrafların iri oynaqlarının simmetrik zədələnməsi

C) Əl və ayaq oynaqlarının mutilyasiyaedən artriti

D) Diz və ya pəncə - baldır oynaqların birtərəfli artriti

E) Pəncənin birinci ayaq – darağı və ya falangaarası oynaqlarının artriti
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 199 – 203
157) Podaqra vaxtı urat kristallarının oynaq qığırdağına düşməsi nəticəsində qığırdaqda hansı zədələnmələr inkişaf edir?
A) Nekroz

B) Şaquli çatların və boşluqların inkişafı

C) İltihab

D) Arterioloskleroz

E) Reaktiv dəyişikliklər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 203 – 220
158) Sümüyün fizioloji itkisi (yaşla əlaqədar atrofiya) hər il orta hesabla nə qədər təşkil edir?
A) 30% - 40%

B) 3% – 5%

C) 1%

D) 20%


E) 10%
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 421 – 436
159) Menopauza vaxtı sümük kütləsinin itkisi hər il orta hesabla nə qədər təşkil edir?
A) 1% qədər

B) 30 – 40%

C) 1%

D) 10%


E) 3% - 5%
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 421 – 436
160) “D” vitamininin kalsium mübadiləsində rolu?
A) Sümük rezorbsiyasına inhibəedən təsir göstərir

B) Qanda kalsiumu azaldır

C) Osteoblastları fəallaşdırır

D) Böyrəklərdə kalsiumun absorbsiyasını gücləndirir

E) Bağırsaqlarda kalsiumun absorbsiyasını gücləndirir
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 421 – 436
161) Osteoporoz vaxtı sümüklərdə inkişaf edən itkilərin rentgenoloji əlamətləri nə zaman aşkarlana bilər?
A) Sümük kütləsinin itkisi 3% - dən çox olanda

B) Sümük kütləsinin itkisi 20% - dən çox olanda

C) Rentgendiaqnostika osteoporozu bildirmir

D) Erkən mərhələlərdə

E) Sümük kütləsinin itkisi 50% - dən çox olanda
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 421 – 436
162) Osteoporozun kompleks müalicəsində estrogenlərin tətbiqindən asılı olaraq bisfosfonatlar hansı dozada təyin olunmalıdır?
A) Bisfosfonatlar ½ dozada təyin edilir

B) Estrogenlərin və bisfosfonatların birgə təyinatı məqsədəuyğun sayılmır

C) Bisfosfonatlar tam terapevtik dozada təyin edilir

D) Bisfosfonatlar ¼ dozada təyin edilir

E) Bisfosfonatlar 2- qat dozada təyin edilir
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 421 – 436
163) Bisfosfonatların təsir mexanizmləri nədən ibarətdir?
A) Osteoblastların aktivliyinə stimulyasiyaedən təsir

B) Osteoblastların aktivliyinə inhibəedən təsir

C) Bağırsaqlarda kalsium mübadiləsinə təsir

D) Osteoklastların aktivliyinə stimulyasiyaedən təsir

E) Osteoklastların aktivliyinə inhibəedən təsir
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 421 – 436
164) Osteoporoz vaxtı onurğa sümüklərinin kompresion sınıqları xəstənin duruşuna necə təsir edir?
A) 2 və daha çox onurğa sümüklərinin kompresion sınıqları boyun 3 – 4 sm qədər azalmasına gətirir

B) 2 və daha çox onurğa sümüklərinin kompresion sınıqları boyun 5 – 10 sm qədər azalmasına gətirir

C) 1 onurğa sümüyünün kompresion sınıqları boyun 3 – 4 sm qədər azalmasına gətirir

D) 2 və daha çox onurğa sümüklərinin kompresion sınıqları növbələnən axsaqlığa gətirir

E) 2 və daha çox onurğa sümüklərinin kompresion sınıqları döş qəfəsinin çəlləyəbənzər dəyişiklikliyinə gətirir
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 421 – 436
165) Şeyerman – Mau xəstəliyi əsasən kimlərdə inkişaf edir?
A) 8 ay – 12 yaşlı uşaqlarda

B) 40 yaşına qədər cavan kişilərdə

C) 20 – 50 yaşlı cavan qadınlarda

D) 11 – 18 yaşlı yeniyetmələrdə

E) Mübadilə pozqunluğları olan yaşlı qadınlarda
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 445 – 447
166) Şeyerman – Mau xəstəliyin əsas əlaməti hansıdır?
A) Ürəyin anadangəlmə sağa yerdəyişməsi

B) Körpücük sümüyünün zədələnməsi

C) Onurğa sütunun döş fəqərələrinin zədələnməsi

D) Üst çənənin hiperplaziyası

E) Aorta qövsüsünün və onun əsas şaxələrinin zədələnməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Клиническая ревматология. Под общей ред. В.И. Мазурова. Санкт Петербург: Фолиант, 2005, с. 445 – 447
167) Hansı revmatoloji xəstəliyin morfogenezində əsas mexanizmləri fibroblastların funksiya və mikrosirkulyasiya pozqunluğları təşkil edir?
A) Revmatoidli artrit

B) Sistemli dermatomiozit

C) Sistemli qırmızı qurdeşənəyi

D) Sistemli sklerodermiya

E) Şeqren sindromu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Ревматология – Национальное руководство. Под ред. Насонова Е.Л.,Насоновой В.А.// Москва, 2008, «ГЭОТАР-Медиа», с. 419-447

1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə