Osmanli devleti'Nİn genel özellikleri
Yüklə 1.04 Mb.
səhifə1/13
tarix27.04.2016
ölçüsü1.04 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
KURULUŞ DEVRİ (1299–1453)

OSMANLI DEVLETİ'NİN GENEL ÖZELLİKLERİ

1. Osmanlı tarihi, Anadolu Türkiye tarihinin 4. dönemini oluşturur.

2. Tek bir hanedanın hüküm sürdüğü en uzun ömürlü devlettir.

3. Türk devletleri içinde en uzun süre yaşayan ve en geniş sınırlara ulaşanıdır.

4. Türk devletleri içinde merkezi otoritesi en güçlü olanıdır. Bu yönü ile Orta Asya Türk devletleri ve Selçuklulardan farklılık gösterir.

5. Kültür ve uygarlık alanında en ileri olan Türk devletidir.

6. Mutlak egemenlik haklarını hükümdar kullanır. Ancak, I.Ahmet dönemine kadar veraset yasası belirgin değildir.

7. Şeriat hukuku ile yönetildiğinden teokratik, mutlak egemenlik haklarını hükümdar kullandığından monarşik devlet yapısı görülür.

8. Fetih temeline dayandığından askeri; etnik yapısı çeşitli olduğundan çok uluslu bir imparatorluktur. Ancak sömürgeci olmamıştır.

9. Fetih politikası, dinsel (cihat) ve ekonomik (ganimet) amaçlı olmuştur.

10. Balkanlara İslamiyet’i yaymıştır.
OSMANLI TARİHİNİN DÖNEMLERE AYRILMASI

Osmanlı Siyasi Tarihinin Dönemlere Ayrılması

Ülke sınırlarının genişlemesi veya daralması ile devlet teşkilatındaki gelişmeler dikkate alınmıştır.

1) Kuruluş (1299–1453) Osmanlı Devleti’nin kuruluşu

2) Yükselme (1453–1579) İstanbul’un fethi

3) Duraklama (1579–1683) Sokullu’nun ölümü

4) Gerileme (1699–1792) Karlofça Antlaşması

5) Dağılma -Yıkılış (1792–1922) Yaş Antlaşması-Saltanatın kaldırılması


Osmanlı Kültür Tarihinin Dönemlere Ayrılması:

1- Klasik Dönem2- Tanzimat Dönemi

3- Meşrutiyet Dönemi

Önemli Olaylara Göre

1- Fetret Dönemi (1402–1413 )2- Lale Dönemi (1718–1730)

3- Tanzimat Dönemi

a) I.Dönem (1839 – 1856)

b) II. Dönem (1856 – 1876)

4- Meşrutiyet Dönemi

a) I.Meşrutiyet ( 1876- 77)b) İstibdat Dönemi (1877 – 1908)

c) II. Meşrutiyet (1908 – 1918)

Padişah olmamasına karşınn tarihin akışını değiştiren önemli kişilere göre

1) Sokulu Dönemi (1564- 1579)

2) Köprülüler Dönemi (1656 -1683)
KURULUŞ SIRASINDA ANADOLU VE ÇEVRESİ

@ Kayı boyu Söğüt’e geldiğinde Anadolu'da Beylikler dönemi başlamıştı.

@ Anadolu Selçuklu Devleti henüz yıkılmamış fakat İlhanlı Devleti'nin egemenliği altına girmişti.

@ IV. Haçlı seferi sırasında İstanbul'dan kaçan Rumlar Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon Rum Devleti'ni kurmuştu.

@ Batı Anadolu ve Marmara Bölgesi Bizans hâkimiyetindeydi.

@ Moğol istilası nedeniyle Anadolu'ya Türkmen akını başlamıştı.

@ Türkmen göçleri sonunda Anadolu'daki Hıristiyan nüfus azaldı, Hıristiyanlar şehirlere yerleşti.

@ Türkmenler Selçuklu etkisinden kurtardıkları mistik liderleriyle tarikatlar kurmuştu.

@ Zanaat loncaları yani ahiler zamanla güçlenerek, halkı askeri ve siyasal kargaşaya karşı korumu��tu.

@ Türkmenlerin çoğu köylere yerleşerek tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorlardı.

@ Göçebe yaşam sürdüren boylar daha çok Güney Anadolu'da, Torosların eteklerine ve Çukurova'ya yerleşmişti. 1

@ Ege, Marmara ve Doğu Karadeniz’de Rumlar, Kayseri ve Sivas’ta Moğollar, Çukurova ve Doğu Anadolu’da Ermeniler yaşamaktaydı.

@ Anadolu’nun Kuzey Doğu’sunda Altın ordu Devleti hüküm sürmekteydi.

@ Doğu Anadolu ve İran Bölgesi’nde İlhanlılar bulunmaktaydı.

@ Trakya Bölgesi ve Marmara’nın güneyi ile Batı Anadolu’da Bizans egemendi.

@ Yakın Doğu’da en önemli siyasi güç Memluk Devleti idi.

@ Balkanlar’da derebeylik rejimi ile yönetilen, Sırp Krallığı, Bulgar Krallığı, Arnavut Beyliği, Macar Krallığı, Eflak ve Boğdan Beylikleri, Mora Despotluğu, Bosna ve Hersek Beylikleri, Erdel Beyliği bulunmaktaydı.

Balkanlarda mezhep savaşları yaşanmaktaydı.


OSMANLI DEVLETİ’NİN KISA ZAMANDA BÜYÜMESİNİN SEBEPLERİ

1) Merkeziyetçi bir devlet anlayışına sahip olması *Hâkimiyetin tek elde toplanması, ülke topraklarının hanedan üyeleri arasında paylaşılma geleneğine itibar edilmemesi *Ülke diğer Türk devletlerinden farklı olarak hanedan üyeleri arasında bölünmemiştir.

2) Coğrafi konumunun uygunluğu ve bir UC BEYLİĞİ olması (Gaza sebebiyle diğer beyliklerden destek görmüştür, beylikler arasındaki mücadeleye başlangıçta katılmamıştır.)

3) Osmanlı Devlet teşkilatının mükemmel oluşu

4) Sürekli cihat ve gaza ile politikası gütmeleri.

*Osmanlı kuruluş devrinde Gaza=Cihat=Genişleme siyaseti izlemiş, 1. hedefi Bizans, 2. hedefi Balkanlar, 3. hedef ise Anadolu’da Türk birliğini sağlamak olmuştur.5) Başlangıçta Anadolu beylikleri ile mücadele etmemeleri Bunun sebepleri ise;

a)Anadolu’daki diğer Türk beylikleri ile dostluk ilişkileri kurulması ve kardeş kanı dökülmek istenmemesi

b) Rumeli’nin kendi içindeki kargaşa ve çekişmelerden dolayı savunmasız olması

6) Bizans’ın, Balkanların ve Anadolu’nun karışıklık içinde bulunması.(siyasi birliğin olmayışı )

*Bizans’la sınır komşusu olunması ve Bizans’taki taht ve mezhep kavgalarından yararlanılması

*Bizans’ta taht kavgalarının olması ve tekfurların (Bizans imparatorluğunda bağımsız valiler ve Anadolu’daki Hıristiyan valiler) bağımsız hareket etmeleri ve birbirleri ile mücadele etmeleri

*Balkanlarda siyasi birliğin olmaması

7) İngiltere ve Fransa arasında Yüzyıl Savaşlarının (1337–1453) olması.

8) Osmanlı Devlet adamlarının yetenekli olması

9) Osmanlıların kısa sürede Rumeli’ye geçmeleri sonucu geniş topraklara sahip olmaları

10) Fethedilen yerlerde Türkleştirme politikasının izlenmesi (Osmanlı’nın izlediği iskân ve istimalet politikası )

11) Fethedilen bölgelerde halka karşı adil davranılması ve dini hoşgörünün olması

12) Fethedilen toprakların tasarrufunun (kullanımının) savaşta yararlılık gösterenlere verilmesi

13) Ahilerin, şeyhlerin, erenlerin desteğini almaları.

Osman Bey’den itibaren “Ahilik” örgütünün desteğini almaları.

14) Türkmenlerin sempatisini kazanmaları ve sürekli doğudan gelen Türkmen göçleriyle nüfusunun ve askeri gücünün artması

15) Kuruluş dönemi padişahlarının çok yetenekli ve tecrübeli olması

16) Güçlü ve disiplinli bir ordunun Orhan Beyden oluşturulması ve sürekli hazır tutulması

17) Osmanlı kurulurken iç siyasette adalet, hoşgörü ve merkezi otoriteye önem vermiştir
KURULUŞ DEVRİ HÜKÜMDARLARI:  1. I.Osman

(1281–1326)

  1. Orhan Bey

(1326–1362)

  1. I.Murat

(1362–1389)

  1. I.Bayezid(Yıldırım)

(1389–1402)

  1. 1.Mehmet(Çelebi)

(1413–1421)

  1. II.Murat

(1421–1451)

  1. II.Mehmet(Fatih) in ilk iki yılı

(1451–1453…)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə