Ondalik sayilar etkiNLİk aşağıda okunuşları verilen ondalık sayıları yazın
Yüklə 81.76 Kb.
tarix27.04.2016
ölçüsü81.76 Kb.

ONDALIK SAYILAR ETKİNLİK
Aşağıda okunuşları verilen ondalık sayıları yazın.

Sıfır tam yüzde on üç :……………….. İki tam onda dört :……………….. üç tam onda iki :……………….. sekiz tam yüzde kırk beş :……………….. altı tam onda altı :……………….. yedi tam onda bir :……………….. sıfır tam yüzde altmış iki :……………….. sıfır tam onda bir :……………….. dört tam yüzde iki :……………….. üç tam onda sekiz :……………….. sıfır tam yüzde sekiz :……………….. altı tam yüzde on bir :……………….. bir tam onda bir :……………….. iki tam yüzde iki :……………….. üç tam onda üç :……………….. dokuz tam onda dokuz :……………….. sıfır tam onda sekiz :……………….. on üç tam yüzde on üç :……………….. dört tam yüzde beş :………………..

Sekiz tam yüzde on iki :………………..

Dokuz tam onda beş :………………..

Yedi tam yüzde kırk üç :………………..

İki tam yüzde on bir :………………..

Dört tam onda dokuz :………………..

Sekiz tam yüzde on bir :………………..

Bir yüzde yirmi bir :………………..

Sıfır tam yüzde on bir :………………..

Sıfır tam yüzde beş :………………..

Sekiz tam onda bir :………………..

Sıfır tam yüzde bir :………………..

Sekiz tam yüzde on dört :………………..


Aşağıda verilen ondalık sayıların

okunuşlarını yazın.

0,7 :…………………………………………….. 8,78 :…………………………………………….. 6,09 :…………………………………………….. 0,09 :…………………………………………….. 1,1 :…………………………………………….. 2,02 :…………………………………………….. 3,03 :…………………………………………….. 5,5 :…………………………………………….. 6,88 :…………………………………………….. 5,55 :…………………………………………….. 0,88 :…………………………………………….. 0,7 :…………………………………………….. 6,6 :…………………………………………….. 5,54 :…………………………………………….. 3,24 :…………………………………………….. 0,2 :…………………………………………….. 8,99 :…………………………………………….. 0,02 :…………………………………………….. 7,77 :……………………………………………..
7 kesrinin, ondalık sayı olarak yazılışı

100 aşağıdakilerden hangisidir?

A.0,7 B.0,07 C.0,028 D.0,28

----------------------------------------------------------------------------------------------

5,7,3” sayılarından elde edilecek en büyük ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir?

A.7,53 B.57,3 C.73,5 D.75,3

----------------------------------------------------------------------------------------------

6, 7, 2” sayılarından elde edilecek 50’den büyük en küçük ondalık sayı hangisidir?

A.2,67 B.27,6 C.76,2 D.67,2

----------------------------------------------------------------------------------------------Yukarıda verilen şeklin ondalık sayı karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A.2,44 B.2,56 C.2,11 D.2,14

----------------------------------------------------------------------------------------------

“12,23 > A > 12,06”

Yukarıdaki sıralamaya göre, A sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A.12,21 B.12,32 B.12,12 C.12,09

----------------------------------------------------------------------------------------------

0,18 ondalık kesrinin kesir sayısı olarak yazılışı hangisidir?

a) _18_ b) _18_

100 1000

c) _18_ d) _18_

100 10

----------------------------------------------------------------------------------------------

2, 05 ” sayısının okunuşu hangisidir?

a- İki yüz beş b- İki tam yüzde beş

c- İki tam beş d- İki tam sıfır beş

----------------------------------------------------------------------------------------------

Üç tam yüzde dokuz ” sayısının yazılışı hangisidir?

a- 3, 09 b- 3, 9 c- 3, 9 d- 3, 009

----------------------------------------------------------------------------------------------

kesrinin ondalık kesirle yazılışı hangisidir?

a) 0,03 b) 0,3 c) 0,10 d) 0,01

----------------------------------------------------------------------------------------------

Hangisi iki tam yüzde otuz altı ondalık kesrinin yazılışıdır?

a) 2, 63 b) 2,60 c) 2,036 d) 2,36

----------------------------------------------------------------------------------------------

0,68 ondalık kesrinin okunuşu hangisidir?

a) sıfır tam yüzde altmış sekiz b) sıfır tam yüzde yüz altmış sekiz

c) sıfır tam onda altmış d) sıfır tam binde altmış sekiz

----------------------------------------------------------------------------------------------

1/2 kesrinin ondalık kesre çevrilip virgülle yazılmış hali aşağıdakilerden hangisidir?

a) 0,2 b) 0,1 c) 0,5 d) 0,31. Aşağıdaki ondalık kesirlerin okunuşlarını yazın.

3,5 ……………………………………………….

8,9 ……………………………………………………..

6,5 ……………………………………………………….

325,2 …………………………………………………….

-----------------------------------------------------------------------------------2.Aşağıdaki ondalık kesirleri kesir olarak yanlarına yazınız.

3,92 = 12,6=


0,65 = 88,95=
76,18= 45.34=
3.Aşağıdaki ondalık kesirlerden üç tam onda beş’in ondalık kesir olarak yazılışı hangisidir?

A)3,05 B)3,005 C)3,55 D)3,5

-----------------------------------------------------------------------------------

4.Aşağıdakilerden hangisi 3,08 ondalık kesrinin okunuşudur.

A)Üç tam yüzde sekiz B)Üç tam binde sekiz C)Üç tam sekiz D)üç tam onda sekiz

-----------------------------------------------------------------------------------

5.Ondalık kesir neye denir?

A)Paydası 10,100,1000vb. olan kesirlere ondalık kesir denir

B)Paydası 10 olan kesirlere ondalık kesir denir

C)Paydası 100 olan kesirlere denir

D)Paydası 10 100 100 olan kesirlere ondalık kesir denir

-----------------------------------------------------------------------------------6.Ondalık kesir olması için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz.

A)100 B)1000 C)10 D)18

-----------------------------------------------------------------------------------

7).  kesrinin virgülle yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 0,8 b) 0,08 c) 0,008 d) 0,0008

-----------------------------------------------------------------------------------

8. 0,48 ondalık kesrinin kesir çizgisiyle yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

a)  b)  c)  d) 

-----------------------------------------------------------------------------------

9)  kesrinin ondalık kesir ( virgülü ) olarak yazılmış hali aşağıdakilerden hangisidir?

a) 0,2 b) 0,1 c) 0,5 d) 0,3

-----------------------------------------------------------------------------------

10.Aşağıdaki ondalık kesirlerin hangisinin okunuşu “ bir tam yüzde yedi “ dir?

A) 1,7 B) 1,70 C) 1,07 D) 1,007

-----------------------------------------------------------------------------------

11.“ 0,94 “ ondalık kesrinin okunuşu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Sıfır tam on binde doksan dört

B) Sıfır tam yüzde doksan dört

C) Sıfır tam onda doksan dört

D) Sıfır tam binde doksan dört

-----------------------------------------------------------------------------------12. “ yirmi tam, yüzde üç “ ondalık kesri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 20,3 B) 20,03 C) 20,003 D) 20,000313. "Sıfır tam yüzde yirmi yedi" sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakllerden hangisidir?

A) 0,207 B) 0,27 C) 0,027 D) 0,0027

-----------------------------------------------------------------------------------

14.) 3,74 ondalık kesrinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üç tam, yüzde yetmiş dört B) Üç tam, binde yetmiş dört

C) Üç tam, sıfır yedi dört D) Üç tam, on binde yetmiş dört

-----------------------------------------------------------------------------------15. “sıfır tam onda yedi” olarak okunan ondalık sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A.0, 0007 B.0,07 C.0,007 D.0, 7

-----------------------------------------------------------------------------------

16). “5,7,3” sayılarından elde edilecek en büyük ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir?

A.7,53 B.57,3 C.73,5 D.75,3

-----------------------------------------------------------------------------------

17 .Aşağıda ondalık sayılar ve okunuşları verilmiştir. Buna göre, hangisi yanlıştır?

A.0,08:sıfır tam yüzde sekiz

B.2,94:iki tam onda doksan dört.

C.1,01:bir tam yüzde bir.

D.5,5:beş tam onda beş.

-----------------------------------------------------------------------------------

723 – 733 – 699

18) Ondalık kesirlerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi şıkta doğru verilmiştir?
A)723 – 733 – 699 B)733 – 723 – 699

C)733 – 699 – 723 D)699 – 723 – 733

-----------------------------------------------------------------------------------

19)- 1235 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A)on iki tam onda üç beş B)on iki tam yüzde otuz beş
C)on iki tam yüzde otuz D)on iki tam onda otuz beş

-----------------------------------------------------------------------------------20. Okunuşu 'bir tam yüzde beş' olan ondalık kesrin yazılışı nasıldır?
A)15 B)105 C)1005 D)150
-----------------------------------------------------------------------------------

21. Aşağıdaki ondalık kesir karşılaştırmalarından hangisi doğrudur?
A)068 = 68 B)73 < 703 C)73 = 730 D)89 > 98
-----------------------------------------------------------------------------------

22. Aşağıdaki ondalık kesirlerden en küçüğü hangisidir?
A)255 B)251 C)25 D)205

-----------------------------------------------------------------------------------23) 365 > 3A6 sıralamasında A yerine aşağıdaki rakamlardan hangisi gelebilir?
A)5 B)6 C)7 D)8

-----------------------------------------------------------------------------------24) 10515 ondalık kesrinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A)yüz beş tam onda on beş

B)on beş tam binde on beş


C)yüz beş tam yüzde on beş

D)yüz beş tam onda beş25) “5,8,1” sayılarından elde edilecek en büyük ondalık sayı ağıdakilerden hangisidir?

A.5,81 B.58,1 C.8,51 D.85,1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26)

0 1 2 3


Yukarıdaki sayı doğrusunda ok işareti ile gösterilen ondalık sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A.2,5 B.0,4 C.2,4 D.3,4

--------------------------------------------------------------

27) Aşağıdaki kesirlerden hangisi “0,25” ondalık sayısına eşit değildir?

A.25 B. 5 C. 1 D. 25 . 100 20 4 1000

--------------------------------------------------------------

28) 6,056 < 6,1 < 6,12 < 6,11Yukarıdaki sıralamada hangi terimlerin yeri değişirse sıralama doğru olur?

A.6,12 – 6,11 B.6,1 – 6,056 C.6,1 – 6,12 D.6,056 – 6,11

--------------------------------------------------------------

29) “iki tam binde üç” olarak okunan ondalık sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A.2,3 B.2,03 C.2,003 D.0,003

--------------------------------------------------------------30) Yukarıda modelle verilen ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir?

A.0,3 B.4,03 C.4,3 D.4,7

--------------------------------------------------------------

1,12 < A < 1,1931- Yukarıdaki sıralamaya göre, A sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A. 1,114 B.1,121 C.1,18 D.1,13

--------------------------------------------------------------

32- “3,7” ondalık sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A.üç tam yüzde yedi. B.üç tam onda onyedi C.üç tam onda yedi D.üç tam binde yedi

--------------------------------------------------------------

33- “0, 5, 9, 2” sayılarından elde edilecek 50’den büyük olan en küçük ondalık kesir nedir?

A.0,95 B.50,92 C.50,29 D.52,09

--------------------------------------------------------------

0 1


34- Yukarıda ok işareti ile gösterilen ondalık sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A.0,08 B.0,8 C.1,8 D.2,835-) “1,6” ondalık kesrin sayı doğrusunda gösterilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A.

0 1

B.0 1 2

C.

0 1 2 3

D.0 1

--------------------------------------------------------------36) kesri, ondalık kesir olarak yazılırken birbirinden farklı kaç rakam kullanılır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

--------------------------------------------------------------

“6,78 – 6,07 – 6,87 – 6,77”37- Yukarıdaki ondalık sayıların büyükten küçüğe sıralanması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A.6,78 > 6,87 > 6,77 > 6,07 B.6,87 > 6,78 > 6,77 > 6,07 C.6,87 > 6,78 > 6,07 > 6,77 D.6,78 > 6,07 > 6,87 > 6,77

--------------------------------------------------------------

“6,12 > A > 8,02”38- Yukarıda verilen sıralamaya göre, A’nın alabileceği en küçük ve en büyük sayı kaçtır?

A.6,12 – 8,12 B.6,13 – 8,24

C.6,21 – 8,04 D.6,13 – 8,01

--------------------------------------------------------------39- “sıfır tam yüzde yedi” olarak okunan ondalık sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A.0,7 B.0,07 C.0,17 D.0,007

--------------------------------------------------------------
40- Yukarıda şekille verilen kesrin ondalık sayı olarak yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

A.1,03 B.1, 30 C.1,3 D.1,35

--------------------------------------------------------------

0 1 A 2


41)Yukarıda A ile gösterilen ondalık sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A.0,3 B.1,3 C.1,03 D.0,03
 Aşağıda konuşan canlılara kulak verin. Boşlukları uygun sözcüklerle doldurun.
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə