Mühazirə otağı/Cədvəl Tuesday 15: 10-16: 30; 16: 40-18: 00#405Na Məsləhət saatları
Yüklə 61.08 Kb.
tarix27.04.2016
ölçüsü61.08 Kb.

Ümumi məlumatFənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

Tarixin Tədrisi Metodikası, EDU 437, 3 kredit

Departament

Təhsil

Proqram (bakalavr, magistr)

Bakalavr

Tədris semestri

Payız 2015

Fənni tədris edən müəllim (lər)

Ph.D Kərbalayeva Amənə EldarE-mail:

Kerbaleyeva-amin@mail.ru

Telefon:

0505645082

Mühazirə otağı/Cədvəl

Tuesday15:10-16:30; 16:40-18:00#405Na

Məsləhət saatları
Prerekvizitlər

EDU 101

Tədris dili

Azərbaycan

Fənnin növü

(məcburi, seçmə)Məcburi

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

Əsas dərsliklər:

 1. Mühazirə mətnləri

 2. Ümumtəhsil məktəblərində Tarixin fəal/interaktiv təlimi metodikası. Bakı, 2014

 3. M.M. Əmirov Tam orta məktəbdə tarixin fəal/interaktiv təlimi metodikası. Ali məktəblərin tarix fakültəsi tələbələri üçün dərs vəsaiti.- Bakı, 2011

 4. M.M. Əmirov “Orta məktəbdə tarixin tədrisinin aktual problemləri” Bakı, 2009

 5. İ. Cəbrayılov “Azərbaycan tarixinin tədrisi metodikası” Bakı, 2006

 6. Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları və proqramları (kurikulumları)

 7. Azərbaycan respublikasinin ümumtəhsil məktəbləri üçün Azərbaycan tarixi fənni kurikulumu (V-XI siniflər) Bakı–2011

 8. 5-ci sinf Azərbaycan tarixi dərslik. Yaqub Mahmudlu, Hafiz Cabbarov Leyla Hüseynova.

 9. 6-ci sinif Azərbaycan tarixi dərslik. Vəli Əliyev, İlyas Babayev,Hidayət Cəfərov, Aidə Məmmədova.

 10. 7-ci sinif Ümumi tarix dərslik. Müəllim üçün metodiki vəsait . Sevil Bəhrəmova, Leyla Hüseynova, Həcər Əlişova

 11. 8-ci siniif Ümumi tarix dərslik. Yaqub mahmudlu, Sabir Ağayev, Babək Xubyarov, Tofiq Nəcəfli, Amənə Kərbəlayeva.

 12. 8-ci siniif Ümumi tarix müəllim üçün mütodiki vəsait. Sevil Bəhrəmova, Amənə Kərbəlayeva, Gültəkin Nəcəfli.

 13. A.A. Vagin ”Orta məktəbdə tarixin tədrisi metodikası” Baki, 1973

 14. Ə.M. Mehdiyev “Tarixin tədrisi metodikasına dair” Bakı,1958

 15. Ə. Ağayev - Y. Talıbov, A. Eminov, İ. İsayev “Pedaqogika”  Bakı, 2006.

 16. R.Məlikov T. Nəcəfli Tarixin İnteraktiv Təlimi Bakı-2002

Əlavə mənbələr: 1. Muammer Demirel. Tarih öğretim yöntemleri. Istanbul 2009

 2. Вагин А.А. Методика обучения истории в средней школе. В 2-х частях. М.,1978

 3. Никифоров Д. Н., Скляренко С. Ф. Наглядность в преподавании истории и обществоведения. Пособие для учителей. Изд. 2-е, доп. и перераб. – М.: «Просвещение», 1978.

 4. Н.Ю. Никулина. Методика преподавания истории в средней школе. Калининград, 2000

 5. Айбениз Алиева, Земфира Магомедова, Рауф Меликов Инновационная методика преподавания общественных наук в школе Баку – 2001

Kursun vebsaytı
Tədris metodları

Mühazirə

x

Qrup müzakirəsi

x

Praktiki tapşırıqlar

x

Praktiki məsələnin təhlili

x

Digər

x

Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Aralıq imtahanı
40 (2 Aralıq İmtahanı, hər biri 20 bal olmaqla)

Dərs hazırlamaFəallıq
5

Tapşırıq və testlərKurs işi (Layihə)Esse və təqdimat
15

Final imtahanı
40

DigərYekun
100

Kursun təsviri

Tarixin tədrisi metodikası şagirdlərə cəmiyyətin inkişafı, xalqların tarixi haqqında bol-bol informasiya verməkdən daha çox onları həmin informasiyalardan baş açmaq, zehni və əməli fəaliyyətlərini məntiqi-elmi əsaslarla təşkil etmək, cəmiyyətdə öz yerini tutmaq bacarıqlarını aşılamağa xidmət edir.

Kursun məqsədləri

Tarixin tədrisi metodikası fənninin əsas məqsədi məktəbdə tarixi necə tədris etmək və tarixin tədrisi təcrübəsini öyrətməkdir.

Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

Fənnin ümumi tədrisi prosesində tələbələr tərəfindən:

 • Tarixin tədrisi metodikası haqqında ümumi məlumat

 • Azərbaycanda tarix təhsilinin müasir strukturu

 • Tarixin tədrisi metodikası

 • Tarix dərsinin tipləri

 • Tarix dərsinin metodikası öyrəniləcəkdir.
Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)

Davamiyyət

Tələbələrin bütün dərslərdə iştirakı vacibdir. Tələbələr müəyyən səbəblərdən (xəsətəlik, ailə vəziyyəti və s.) dərslərin buraxılması haqqında məlumatı fakültə dekanlığına təqdim etməlidirlər. %20-dən artıq dərs buraxan tələbələr imtahana buraxılmır.

Dərsə gecikmələr və ya digər dərs pozuntuları

Dərsə 5 dəqiqədən artıq gecikən tələbə dərsə buraxılmır. Buna baxmayaraq, tələbə ikinci dərs saatına buraxıla bilər.

Yoxlama işi

Müəllimə və dekanlığa qabaqcadan məlumat verilən səbəblərdən yoxlama işində iştirak etməyən tələbə yoxlama işini növbəti həftədə yaza bilər.

İmtahanlar

Tələbənin imtahanda iştirakı və ya imtahanın buraxılması ilə bağlı bütün məsələlər fakültə rəhbərliyi tərəfindən həll olunur.

Fənni bitirmək qaydası

Univesitetin qaydalarına müvafiq olaraq kursu bitirmək üçün ümumi müvəffəqiyyət faizi 60 % və daha yuxarı hesab edilir. Kəsiri olan tələbə bu fənni növbəti semestr və ya növbəti il təkrarən götürə bilər.

İmtahan qaydalarının pozuntuları

Aralıq və yekun imtahanları vaxtı tələbə tərəfindən imtahanın gedişini pozmaq və köçürmələr qadağandır. Bu qaydaya əməl etməyən tələbənin imtahan işi ləğv olunur və tələbə 0 (sıfır) qiymət ilə imtahandan kənarlaşdırılır.

Tələbənin davranış qaydaları

Dərs zamanı dərs prossesini pozmaq və ya qeyri-etik hərəkətlər etmək qadağandır. Həmçinin tələbələrin icazəsiz müzakirələri və mobil telefondan istifadəsi qadağandır.Cədvəl (dəyişdirilə bilər)

Həftə

Tarix

Fənnin mövzuları

Dərslik/Tapşırıqlar16.09.15

Məktəbdə tarixin təlimi metodikası pedaqoji fənlərdən biri kimi


23. 09.15

Məktəb tarix təhsilinin müasir quruluşu. Azərbaycan tarixi və ümumi tarix kurslarının öyrənməsi qaydaları. Proqramların quruluşu və əsas tərkib hissələri


30.09.15

Məktəbdə tarix təlimi prosesinin mahiyyəti və onun planlaşdırılması.


07. 10.15

Məktəbdə tarix dərsliyi. Tarix təliminin idrakı, psixoloji və didaktik əsasları


14. 10.15

Tarix təhsilinin müasir sistemi və məzmunu Siniflər üzrə məzmun standartları Tarix dərslərinin tədrisi zamanı fəndaxili və fənlərarası inteqrasiya


21. 10.15

Tarix təlimi metodları (ənənəvi təlimdə)28.10.15

Müasir həyatın tələbləri və təlimin məqsədləri, müasir təlim prinsipləri


04. 11.15

Fəal (interaktiv) təlim metodlari

Təlimin təşkilində istifadə olunan iş formalarıAralıq imtahanı (I-VIII mövzular)

11. 11.15

Tarix təlimində multimediya texnologiyalardan istifadə


18. 11.15

Tarixin əyani təlim metodları. Şəkillərlə iş.


25. 11.15

Tarixi hadisələrin zamanca və məkanca lokallaşdırılması. Tarix dərslərində xəritə ilə iş.


02. 12.15

Tarixin tədrisində tarixi sənədlərlə iş və bədii ədəbiyyatdan istifadə.


09. 12.15

Tarix təlimində şagirdlərdə mənəvi tərbiyənin formalaşdırılmasının metodları və üsulları


16. 12. 15

Sinifdənxaric iş. Tarixin təlimində ekran vasitələri və digər texniki vasitələr.


23. 12. 15

Şagirdlərin təlim müvəffəqiyyətinin qiymətləndirilməsi sistemi


30.12.15

Final imtahanı

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə