Mühazirə otağı/Cədvəl iv-13: 40-15: 00; 15: 10-16: 30 Otaq: 203n konsultasiya vaxtı
Yüklə 58.93 Kb.
tarix23.04.2016
ölçüsü58.93 Kb.

Ümumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

Müasir Azərbaycan dili-I AZLL 106

3


Departament

Azərbaycan dili və ədəbiyyat

Proqram (bakalavr, magistr)

Bakalavr

Tədris semestri

Yaz 2014

Fənni tədris edən müəllim (lər)

Reyhan Mədətova

E-mail:

Nuran2107@mail.ru

Telefon:

0505747612

Mühazirə otağı/Cədvəl

IV-13:40-15:00; 15:10-16:30 Otaq:203N
Konsultasiya vaxtı

II 16:30-17:30

Prerekvizitlər

Yoxdur

Tədris dili

2013-2014

Fənnin növü

(məcburi, seçmə)

Məcburi

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

Müasir Azərbaycan dili I hissə, Bakı,2007

Müasir Azərbaycan dili II hissə, Bakı,2007A.Qurbanov Müasir Azərbaycan ədəbi dili I hissə, Bakı,2003


Kursun vebsaytı

yoxdur

Tədris metodları

Mühazirə

Mühazirə

Qrup müzakirəsi

Qrup müzakirəsi

Praktiki tapşırıqlar

Praktiki tapşırıqlar

Praktiki məsələnin təhlili
Digər
Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Aralıq imtahanı
30

Davamiyyət
5

Fəallıq
10

İmla yazısı
10

Kurs işi (Layihə)Prezentasiya/Qrup müzakirə
5

Final imtahanı
40

DigərYekun
100

Kursun təsviri

Dilçiliyin fonetika bölməsində danışıq səsləri, heca, ahəng qanunu, vurğu, orfoqrafiya, orfoepiya, leksika bölməsində sözlərin mənşəyi,leksik-semantik söz qrupları, onomologiya, semasiologiya və s. öyrəniləcək.

Kursun məqsədləri

Dilçiliyin fonetika və leksika bölmələrini elmi, nəzəri və praktik cəhətdən öyrənmək.

Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

Kursun sonunda tələbələr aşağıdakıları edə biləcəklər:

1. Yeni orpoepiya və orfoqrafiya qaydalarını tətbiq edəcəklər

2. Müasir Azərbaycan dilinin leksikasının dəyişmə yollarını öyrənəcəklər

3.Azərbaycan dilinin fonetikası və leksikası haqqında müstəqil fikrlər söyləyəcəklər.

4.Azərbaycan dilində termin yaradıcılığını, sözlərin işlənmə dairəsinə görə genişlənməsi və daralmasının səbəblərini elmi şəkildə öyrənəcəklər.


Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)

Hər üzürsüz qaibə görə 1 bal çıxılacaq.Dərsdə fəallıq göstərməyənlərə, diskusiyalarda iştirak etməyənlərə aktivlik balı verilməyəcək.


Cədvəl (dəyişdirilə bilər)

Həftə

Tarix

(planlaşdırılmış)

Fənnin mövzuları

Dərslik/Tapşırıqlar

1

13.02.14

13.09.13Fonetika haqqında ümumi məlumat

Azərbaycan dilində saitlər (Vokalizmlər)A.QurbanovMAƏD.47- 70

A.QurbanovMAƏD.70-772

20.02.14

20.02.14


Azərbaycan dilində samitlər (Konsonantiizmlər)

Nitqin fonetik parçaları. Heca.Hecanın tipləri.A.QurbanovMAƏD.77-87

A.QurbanovMAƏD.100-1103

27.02.14

27.02.14


Azərbaycan dilində fonetik hadisələr

Azərbaycan dilində fonetik qanunlar: Cingiltiləşmə qanunu.A.QurbanovMAƏD.87-96

MAD.-I 121-1274

06.03.14

06.03.14


Azərbaycan dilində ahəng qanunu.

Nitq parçalarının mənalı səslənmə (fono-semantik) əlamətləri. Vurğu.A.QurbanovMAƏD 96-105

A.QurbanovMAƏD 105-1105

13.03.14

13.03.14


Azərbaycan dilində intonasiya.

Azərbaycan dilinin orfoepiyası.MAD. 169-190

MAD. 191-2406

27.03.14

27.03.14Azərbaycan dilinin orfoqrafiyası.

Yeni orfoqrafiya qaydaları.MAD. 240-260

MAD. 261-2847

03.04.14

03.04.14Fonetik təhlil qaydaları

Aralıq imtahanı
8

10.04.14

10.04.14


Leksikologiya haqqında ümumi məlumat

Müasir Azərbaycan dilinin lüğət tərkibiA.QurbanovMAƏD.193-199;MAD 10-15

A.QurbanovMAƏD.199-205;MAD,40-489

17.04.14

17.04.14


Leksikologiyanın növləri

Saf və hibrit sözlərA.QurbanovMAƏD.205-210

10

24.04.14

24.04.14


Mənşə cəhətdən müasir Azərbaycan dilinin leksik tərkibi

Azərbaycan mənşəli sözlər və alınma sözlərA.QurbanovMAƏD.210-216

A.QurbanovMAƏD.216-233;MAD 48-6311

01.05.14

01.05.14Müasir Azərbaycan dilində işlənən söz qrupları

Müasir Azərbaycan dilində işlənmə dairəsinə görə sözlərin qruplaşdırılmasıA.QurbanovMAƏD.234-246;MAD 15-40

A.QurbanovMAƏD.247-272;MAD 70-7812

08.05.14

08.05.14


Onomalogiya

Onomastik vahidlərin yaranması və dəyişməsiA.QurbanovMAƏD.272-290

A.QurbanovMAƏD.291-30413

15.05.14

15.05.14Müasir Azərbaycan dilinin frazeologiyası

Müasir Azərbaycan dilində frazeoloji vahidlərin tipləriA.QurbanovMAƏD.356-370

A.QurbanovMAƏD.370-38714

22.05.14

22.05.14


Leksikoqrafiya

Lüğətlərin əsas tipləriA.QurbanovMAƏD.387-400; MAD 105-121

A.QurbanovMAƏD.401-42515

29.05.14

27.05.14


Derivatologiya

Sözyaratmanın yollarıA.QurbanovMAƏD. 426-436

MAD 121- 17016
Final imtahan

Bu tədris proqramı fənn haqqında tam məlumatı özündə əks etdirir və hər hansı dəyişiklik barədə öncədən xəbər veriləcək.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə