MİkroorqanizmləRİN ƏKİLMƏSİ Üsullari
Yüklə 9.92 Kb.
tarix22.04.2016
ölçüsü9.92 Kb.
MİKROORQANİZMLƏRİN ƏKİLMƏSİ ÜSULLARI

Mikroorqanizmlərin becərilməsi üçün müəyyən temperatur şəraitləri tələb olunur. Mikrobların obtimal inkişafı müəyyən temperatur hüdudlarına gedir.Hər bir növ mikroorqanizmlər üçün bu hüdudlar müxtəlif ola bilər. Bakteruyaların əksəriyyəti 36-370 C-də aktiv surətdə bölünürlər. Mitsel göbələkləri üçün 25-300C temperatur faydalıdır.Temperatura olna tələblərinə görə mikroorqanizmləri soyuqsevən, istisevən və mezofil mikroorqanizlərə bölmək olar.Birincilər 8-100C-də, ikincilər 50-600C-də,üçüncülər isə 25-300C temperaturlarda daha yaxşı inkişaf edirlər.Laboratoriya praktikasında verilmiş mikroorqanizmləri becərmək üçün lazım olan temperatur şəraitini termostatlarda yaratmaq mümkündür.Termostat lazım sabit temperaturu tənzimləyici vasitəsilə tənzim etmək olar.Temperatur dəyişdikdə,mikrobların optimal inkişafı yaranır.

Əksər mikroorqanizmlər öz inkişafında işıq tələb edir,amma bir çoxları da işıq şüalarının bilavasitə təsirindən ya tələf olur,ya da böyümədən qalır.

Onların inkişafında havanın mühüm rolu vardır.Mikrobların havanın oksigeninə tələbatları eyni deyil.Bəziləri oksigenli mühitdə yaxşı yaşayırlar,onlara aeroblar deyilir, digəri oksigensiz şəraitdə inkişaf edə bilirlər, onlara anaeroblar deyilir.Aerob mikroblar hava daxil olan mühitdə becərilmələdir, anaerob mikrobları becərərkən mühitə havanın (oksigenin) daxil olmasını məhdudlaşdırmaq və ya tamam kəsmək lazımdır.Onlar qidalı mühiti qalın təbəqə halında tökülmüş örtülü qablarda becərilir ki, mühitə havanın keşməməsi üçün onun üzərinə 1-1,5 sm qalınlığında bitki yağı və ya mineral yağ əlavə edilir.Qatı anaerob mikroorqanizmlər kip bağlanan xüsusi qablarda vakuum eksikatorlarda və ya anaerostat cihazlarda becərilir.Təcrübə zamanı onlardan hava çıxarılmamalı və ya onların içinə havauducu kimyəvi maddələr qoyulmalıdır.

Miroorqanizmlərin becərilməsi müddətləri müxtəlifdir.Bakteriyaların əksəriyyət kulturaları 24-48 saat ərzində inkişaf edir, mikroskopik göbələk kulturalarının cücırmısi üçün bir həftəyə qədər vaxt lazımdır.

Mikroorqanizmlərin öyrənilməsinin məqsədlərindən və əldə olan qida mühitlərinin növlərindən asılı olaraq mikrob materiallarının əkilməsi müxtəlif üsullarla həyata keçirilə bilər.Bütün hallarda bəzi qaydalara mütləq əməl olunmalıdır:

1.Əkmə zamanı tədqiq olunan mikrob materialının və qidalı mühitin sterilliyi gözlənilməlidir.Əgər iş yoluxucu mikrob kulturası ilə aparılırsa, onlarla təmasda olan şəxsin yoluxması təhlükəsi aradan qaldırılmalıdır.

2.Müəyyən metodiki göstərişlərə əməl olunmalıdır.İşə başlarkən iş stolunu yaş dəsmal ilə silməli, xalatın və ya paltarın qollarını çırmalanmalıdır.Əkin materialı və qidalı mühit olan qabları yalnız əkin əməliyyatı ərəfəsində açmalı.Bu zaman bəzi qqaydalar əməl olunmalıdır: qabın qapağını və ya tıxıcını iki barmaqla qaldırmalı və bunu qaz qızdırıcısının alovu üzərində etməli,qapağın steril tərəfinin başqa mikroblarla çirklənməsinə yol verilməməlidir.Əkin materialı yalnız steril bakterioloji iynə və ya şüşə çubuqcuqla (şpatel) götürülməlidir.Onları qaz alovu üzərində sterilizə etmək olar.

Kulturanın əkilməsi bu qayda ilə həyata keçirilir.Təmizvə sterilizə sınaq şüşələri və ya Petri qabları sıra ilə iş stolu üzərinə düzülür.Sonra onların hərəsinə qapağını azca qaldırmaqla qaynadılmış və ya əridilmiş və 600C-ə qədər soyudulmuş ət-pepton bulyonu və ya ət-pepton aqarı tökürlər.İynə və ya şüşə çubuqla tədqiq olunan mikrob materialından azacıq götürüb növbə ilə həmin qidalı mühitlərə salıb qarışdırırlar.Bundan sonra mikrob kulturası olan mühitləri kip bağlayırlar.Əgər mühit ət-pepton aqarı olarsa, onda qabları altı tərəfi üstə çevirmək lazımdır.(Aqarın spyuması zamanı əmələ gələn buxar kondensə olunur və qabın qapağına yığılır).Qabların qapaqlarına və ya sınaq şüşələrinə onların nömrəsi, tələblərinin familiyası və qrup nömrəsi olan etiketlər yapışdırılır və nəhayət belə hazırlanmış mikrob kulturaları becərmək üçün onların inkişafı təmin edə bilən temperatur rejimində termostata qoyurlar.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə