Mavi veya siyah tükenmez kalem veya daktilo ile büyük harflerle
Yüklə 16.14 Kb.
tarix24.04.2016
ölçüsü16.14 Kb.
FORM “Ba” NIN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Bu bildirim mavi veya siyah tükenmez kalem veya daktilo ile büyük harflerle doldurulacaktır. Sayfanın yetmemesi halinde Bakanlığımızca bastırılmış form “Ba”lar (7) no.lu alana sayfa numarası yazılmak suretiyle ilave olarak kullanılacaktır. FOTOKOPİ İLE ÇOĞALTILMIŞ BİLDİRİM KULLANILMAYACAKTIR. Yazı ve değerler ilgili alanlarına soldan başlanarak her kutuya bir harf veya rakam sığacak şekilde ve kelimeler veya rakamlar boşluk bırakılmadan ve kısaltma yapılmadan, tutar alanı ise sağdan başlamak üzere Yeni Türk Lirası ve Yeni kuruş olarak aynen yazılacaktır. Yazı ve rakamlar arasına “.” (nokta), “-“ (tire) ve diğer işaretler konmayacaktır.TABLO I- Mükellefin Kimlik Bilgileri ve Bildirimin Dönemi
Vergi Kimlik No (1 no.lu alan): Bildirimi dolduran mükellef bu alana, Maliye Bakanlığı’nca kendisine verilmiş olan 10 karakterlik vergi kimlik numarasını yazacaktır.
Soyadı veya Unvanı (2 no.lu alan): Bu alana gerçek kişilerde gerçek kişinin soyadı; adi ortaklıklarda adi ortaklığın mükellefiyetinin tesisinde esas alınan ortağın soyadı; kollektif ve komandit şirketlerde ve sermaye şirketlerinde ise şirket unvanı yazılacaktır. Şahıs ve sermaye şirketleri bu alana sığmayan unvanlarını yazmak için (4) no.lu “Adı” alanını kullanacaklardır.
T.C.Kimlik No (3 no.lu alan): Bildirimi dolduran gerçek kişiler bu alana, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce verilmiş olan 11 karakterlik T.C. kimlik numarasını yazacaktır.
Adı (4 no.lu alan): Bu alana gerçek kişilerde gerçek kişinin adı; adi ortaklıklarda adi ortaklığın vergi mükellefiyetinin tesisinde esas alınan ortağın adı; kollektif ve komandit şirketlerde ve sermaye şirketlerinde ise “Soyadı veya Ünvanı” alanına sığmayan unvanlarının kalan kısmı yazılacaktır.
Vergi Dairesi (5 no.lu alan): Gelir veya Kurumlar Vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesinin adı yazılacaktır.
Dönem (6 no.lu alan): Bildirimin ait olduğu hesap dönemi bu alana yazılacaktır. Özel hesap dönemi olanlar bu alana özel hesap döneminin kapandığı yılı yazacaklardır
Sayfa (7 no.lu alan): Form “Ba”nın birden fazla sayfa düzenlenmesi halinde bu alana form “Ba”nın kaçıncı sayfası olduğu yazılacaktır.
TABLO II- Dönem İçinde Kendisinden Mal ve Hizmet Satın Alınan Mükelleflere İlişkin Bilgiler
Bir mükelleften bir hesap dönemi içinde satın alınan mal ve hizmetlerin KDV hariç tutarları toplamı Maliye Bakanlığı’nca ilgili hesap dönemi için belirlenen miktarı geçmediği takdirde bu mükelleften yapılmış olan alımlar bildirime yazılmayacaktır. Bir mükelleften bir hesap döneminde satın alınan mal ve hizmetin KDV hariç tutarları toplamı Bakanlık tarafından söz konusu hesap dönemi için belirlenen rakamı geçerse bu alımlar bildirim konusu olacaktır. 164 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nin III.Bölümünün son paragrafında belirtilen ve düzenledikleri belgelerin üzerinde “VERGİ USUL KANUNU YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE TABİ DEĞİLDİR.”ibaresi yazılı olan kurum ve kuruluşlardan yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin bilgiler bildirime yazılmayacaktır.
Sıra No: Kendisinden mal veya hizmet satın alınan mükelleflerin kaydı, satır başındaki “Sıra No” alanına 1’den başlayıp aşağıya doğru müteselsilen devam edecek sıra numarası verilerek kaydedilecektir.
ÖRNEK: Yazı ve rakamlar ilgili alanlarına aşağıdaki gibi yazılacaktır.

Soyadı veya Unvanı (8 no.lu alan): Bu alana kendisinden mal veya hizmet satın alınan mükellef gerçek kişi ise soyadı; adi ortaklık, şahıs veya sermaye şirketi ise ortaklığın unvanı yazılacaktır. Müstahsilden veya vergi mükellefi olmayan kişilerden alım yapılmış olması halinde bu alana alım yapılan kişilerin soyadı yazılacaktır.
Ülke Kodu (9 no.lu alan): Mal veya hizmetin yurt dışından satın alınmış olması halinde, bu alana alış belgesi üzerinde yazılı olan satıcının vergi yönünden bağlı olduğu ülkenin kod numarası yazılacaktır. Yabancı ülke kodları Genel Tebliğin ekinde belirtilmiştir. Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar vergisi yönünden Türkiye’de vergi mükellefi olanlardan mal veya hizmet satın alınmış olması halinde bu alan boş bırakılacaktır. Ayrıca serbest bölgelerde yapılan alımlarda ilgili serbest bölgenin kodu yazılacaktır.
Vergi Kimlik Numarası (10 no.lu alan): Bu alana, kendisinden mal veya hizmet satın alınan mükellefin vergi kimlik numarası yazılacaktır. Türkiye’de mükellef olmayan yurt dışındaki satıcının vergi kimlik numarası olarak ‘’1111111111’’ yazılacaktır. Vergi mükellefi olmayan kişilerden alım yapılmış olması halinde bu alan boş bırakılacaktır.
B Sayısı (Belge Sayısı) (11 no.lu alan): Bu alana, hesap dönemi içinde aynı kişiden alınmış olan ALIŞ BELGELERİNİN SAYILARI TOPLAMI, adet olarak yazılacaktır.
Mal ve Hizmetlerin Toplam Bedeli (KDV Hariç) YTL ve Ykr (12 no.lu alan): Bu alana, hesap dönemi içinde aynı kişiden satın alınan mal ve hizmetlerin alım belgelerinde yazılı bedellerin toplamı (KDV hariç) toplam tutar olarak yazılacaktır.
ÖRNEK: Bilanço usulüne göre defter tutan ve Meram Vergi Dairesi’nin 3850360157 vergi kimlik numaralı mükellefi olan Ali ÖZ, 2004 hesap döneminde:
- Halkalı Vergi Dairesi’nin 0010047135 vergi kimlik no.lu mükellefi Ömer AK’dan muhtelif tarihlerde düzenlenmiş 25 adet fatura karşılığı KDV hariç tutarları toplamı 31.245.317,45 YTL olan kimyevi malzeme satın almıştır.
- Fransız firması Chirac S.A.’dan hesap dönemi içinde muhtelif tarihlerde düzenlenmiş 8 fatura karşılığında toplam 35.000 EURO (57.883,00 YTL) tutarında boya satın almıştır. Chirac S.A. için vergi kimlik numarası olarak “1111111111” yazılacaktır.
- Vergi mükellefi olmayan müstahsil Ali KAYA’dan hesap dönemi içinde muhtelif tarihlerde 8 adet müstahsil makbuzu düzenleyerek makbuzlarda yazılı tutarları toplamı 38.025,75 YTL olan deri satın almıştır.
- Meram Vergi Dairesi’nin 3310061327 vergi kimlik numaralı basit usulde gelir vergisi mükellefi ve inşaat sıvacısı olan Gazi HÜR’e 2004 yılında yaptırdığı tadilat ve sıva işi için 36.873,30 YTL tutarında fatura düzenlenmiştir.
Bu durumda Ali ÖZ 2004 yılına ilişkin form “Ba”nın Tablo I ve Tablo II’deki alanlarını aşağıdaki gibi dolduracaktır.
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə