KRİz kurulu üyeleri
Yüklə 44.72 Kb.
tarix20.04.2016
ölçüsü44.72 Kb.
MURATPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

2014–2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILIKRİZE MÜDAHALE PLANI
KRİZ KURULU ÜYELERİ:
Olası bir kriz durumunda okul müdürünün koordinatörlüğünde aşağıda belirtilen görevlilerden kriz kurulu oluşturuldu.ADI SOYADI


KURULDAKİ GÖREVİ


OKULDAKİ GÖREVİ


Ömer ÖZAYDIN

Koordinatör

Okul Müdürü

Ersümer EREN

ÜYE

Müdür Baş Yardımcısı

Alper ÖZBİLİR

ÜYE

Rehber Öğretmen

Ali KILIÇ

ÜYE

Rehber Öğretmen

Zeki GÖK

ÜYE

Beden Eğitimi Öğretmeni

Meral KAPLAN

ÜYE

Biyoloji Öğretmeni

Mehtap ÜNAL

ÜYE

T. Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Murat YUMAKOĞULLARI

ÜYE

VeliTAHLİYE EKİBİ ÜYELERİ:
Okulun tahliye planına göre öğrencilerin kargaşaya mahal vermeden tahliye edilmesi için aşağıdaki öğretmenlerden tahliye ekibi oluşturulmuştur.ADI SOYADI


KURULDAKİ GÖREVİ


OKULDAKİ GÖREVİ


Murat KARATAŞ

Ekip Sorumlusu

Müdür Yardımcısı

Ahmet HOŞGÖR

Ekip Personeli

Beden Eğitimi Öğretmeni

Necdet KARA

Ekip Personeli

Fizik Öğretmeni

Nalan GÜRKAN

Ekip Personeli

Coğrafya Öğretmeni


KRİZ KURULUN GÖREVLERİ:
1- Kriz Müdahale Planının Hazırlanması ve geliştirilmesi,

2- Kriz ortaya çıktığında her üyenin yapacağı görevin belirlenmesi.

3- Kriz anından yararlanılacak kişi ve kurumlarla ilişki ve işbirliğinin sağlanması

4- Okul Müdürü (Koordinatör) ün verdiği görevlerin yerine getirilmesi.

5- Tahliye işlemleriyle ilgili öğretmenlerin görevlendirilmesi

6- Okulun tahliye planına göre öğrencilerin kargaşaya mahal vermeden tahliye edilmesinin sağlanması

7- Kriz koordinatörünün verdiği görev doğrultusunda kriz anında yararlanılacak kişi ve kurumlarla ilişki ve iş birliğinin sağlanması

8- Kriz koordinatörünün düzenlediği bütün eğitim çalışmalarına ve tatbikatlarına katılmak.

9- Deprem ve yangın anında çevre ve öğrencilerin güvenliği için güvenlik kuvvetleriyle işbirliğinin sağlanması.

10- Ailelerin deprem ve yangından haberdar edilmesi, neler yapıldığı ve yapılmakta olduğunu anlatılması.OKUL MÜDÜRÜNÜN GÖREVLERİ


 1. Okul Müdürü kriz kurulu koordinatörüdür. Koordinatör kriz çıkmadan önce kriz kurulunu oluşturur.

 2. Kriz kurulunu göreve çağırır ve iş bölümü yapar.

 3. Kriz durumunda Milli Eğitim müdürlüğünü haberdar eder.

 4. Kendi bölgesindeki diğer kriz kurullarıyla temasa geçer ve diğer kurumlardan yardım istenmesi gerekiyorsa onları da yardıma çağırır

 5. Kriz anında yararlanılacak kişi ve kurumlarla iş birliğini sağlar

 6. Tüm personele eğitim çalışması düzenlenmesini sağlar. Eğitimde kriz belirtilerinin neler olduğunu krizi önlemek için yapılabilecekler, kriz anında uyulması gereken ne olduğu verilir.

 7. Okul da deprem tatbikatları yapılmasını sağlar

 8. Deprem anında sürekli iletişim ağının kurulmasını ve bununla ilgili gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar

 9. Deprem ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili yeni bilgiler geldikçe bu bilgileri kurulla paylaşır

 10. Deprem anında kriz kurulunun çalışacağı yeri belirler ve gerekli donanımının yapılmasını sağlar (Bilgisayar, iletişim araçları, telefon, faks vs.)


KURUL ÜYELERİNİN GÖREVLERİ:
Ömer ÖZAYDIN( Okul Müdürü) : Kriz kurulu koordinatörüdür.

Ersümer EREN(Müdür Baş Yrd) :Tahliyeden sorumlu tahliye ekibini kurar.

Murat KARATAŞ(Müdür Yrd) :Kriz iletişim merkezi sorumlusudur.

Alper ÖZBİLİR/ Ali KILIÇ(Reh.Öğrt.) :Kriz anında kargaşayı önler, tahliyeden sonra öğrencileri

sakinleştirir, travmayı azaltıcı çalışmalar yapar.

Zeki GÖK(Beden Eğitimi Öğrt.) :Basın sorumlusu tahliyeye yardım eder.

Meral KAPLAN(Biyoloji Öğrt.) :Alarmı harekete geçirir yoklamayı alır.

Mehtap ÜNAL(T.D. ve Edeb.Öğrt.) :Okul dışında bulunan öğretmenleri haberdar eder.

Murat YUMAKOĞULLARI (Veli) :Aileleri haberdar eder, çevre güvenliliğinin alınmasında

güvenlik kuvvetlerine yardımcı olur.


KRİZE MÜDAHALE


 1. Koordinatörün kriz kurulunu göreve çağırması

 2. Milli eğitim müdürlüğünün krizden haberdar edilmesi

 3. Öğretmenlerin krizden haberdar edilmesi

 4. Krizin niteliğine ve büyüklüğüne göre çevre okullardan, rehberlik ve araştırma merkezlerinden daha önce krize müdahale eğitimi almış olan rehber öğretmenler ile sağlık birimleri ile iletişime geçilmesi

 5. Öğrencilerin krizden haberdar edilmesi

 6. Öğrencilere olay hakkında doğruluğu kesinleşmiş bilgilerin verilmesi

 7. Okulda hoparlörlerden anons yapılarak bilgi verilmesi kargaşaya yol açabileceğinden bu yöntemin kullanılmaması okul müdürü ve rehber öğretmenin her sınıfa ayrı ayrı girerek bilgi vermesi veya yazılı olarak hazırlanan bir açıklamanın sınıflarda okunması,

 8. Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine izin verilmesi, öğretmenler ders planlarının dışına çıkarak, buna imkan yaratmalı ve sınıfta tartışma konu ile ilgili kompozisyon ya da resim etkinlikleri kullanabilmelidirler. Bu tür etkinlikleri başlatmak için kullanılabilecek soru örnekleri vardır

Haberi duyduğunuzda neler hissettiniz?

Şu anda neler hissediyorsunuz?

Kaybettiğiniz arkadaşınızın ( öğretmeninizin ) ailesinden biri olsaydınız, ne yapılmasını isterdiniz?

Bu üzücü olayı atlatmak konusunda birbirinize nasıl destek ya da yardımcı olabilirsiniz?

Daha önce bir yakınınızı kaybettiniz mi?

O zaman ne hissetmiştiniz?

Grup tartışmaları sırasında öğrencilerin olumlu ya da olumsuz duygu ve düşüncelerini açıklamaları desteklenmeli, “ böyle düşünmelisin “, güçlü olmalısın gibi klişeler kullanılmalı “ herkes, daima, asla “ gibi genellemelerden kaçınılmalıdır.


 1. Öğrencilerin gelişimsel düzeylerine göre açıklamalar yapılmalıdır.

Öğrenciler, yaş ve gelişim düzeylerine uygun biçimde kavramları adlandırmaktadırlar. Örneğin bir ölüm olayına ilişkin açıklama yapılırken, karmaşık ve detaylı açıklamalar yerine, zihinleri karıştırmayacak sade ve doğrudan açıklamalar yapmak yerinde olacaktır. Her öğrencinin tepkisi farklı olabilecektir. Kızgınlık suçluluk, korku gibi tepkilerin yanı sıra, sessizlik, içe kapanma, neşeli görünme gibi farklı görüntüler de verebileceklerdir.

Her öğrencinin olumsuz duygularını maskeleme biçimi farklı olabilir. Bu nedenle bu farklı tepkilerin doğal kabul edilmesi gerekir. Ancak bu tepkilerin yoğunluğu ve süresine dikkat edilerek, psikolojik yardıma ihtiyacı olanlar belirlenmelidir. Yaşanan ölüm olayı ile ilgili olarak, daha önce hissettikleri olumsuz düşünceleri sebebiyle suçluluk duyguları gelişebilir. Öğrencilere bu olaylardan kendilerinin sorumlu olmadığı anlatılmalıdır.” 1. Küçük yaştakilere yapılan açıklamalarda genellemelerden kaçınılmalıdır.

“ Hastaneye kaldırıldı, öldü” veya “ Hastalandı öldü” gibi ifadeler, hastaneye gitmenin veya hastalanmanın ölümle sonuçlanacağı gibi bir inancın oluşmasına yol açabilir.”

 1. Öğrencilerin ölüm sonrası ile ilgili soruların cevaplanması.

“Sorularını ailelerine yöneltmelerinin istenmesi, inanç farklılıklarından doğabilecek problemleri engelleyecektir. Bu tür soruların Rehber Öğretmen ile Din dersi Öğretmenine yöneltilmesi de istenilebilir. Çocukların gelişim düzeylerine uygun açıklamaların yapılması.”

 1. Velilerin krizden haberdar edilmesi

“ Durumun aciliyetine göre telefonla veya yazılı olarak kesinleşmiş bilgiler verilerek duyurular ve öneriler yapılır;

 1. Çocuğunuzla olay hakkında konuşun. Ona anlayabileceği düzeyde açıklamalarda bulunun

 2. Çocuğunuzun onunla birlikte olduğunuza, her şeyi normale dönüşeceğine hayatınızın eskisi gibi devam edeceğine inanmasını sağlayın. Bu inancını sıklıkla pekiştirmeniz gerekebilir.

 3. Çocuğunuza sarılın, onu kucaklayın. Buna her zamankinden fazla ihtiyaç duyacaktır.

 4. Çocuğunuza birlikte olabileceğiniz daha fazla zaman ayırın.

 5. Çocuğunuzun öğretmeni ile iletişime geçin kriz sonrası sınıfta yaşayabileceği problemlerin çözümünde işbirliği yapın

 6. Okulunuzun rehber öğretmeni ile görüşerek, çocukların kriz tepkileri hakkında daha fazla bilgi alın.”

 1. Kriz Kuruluna yeni bilgiler ulaştıkça, Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne öğretmen ve velilere aktarılır.

 2. Bir kriz durumunda okul, medyanın da ilgi odağı olacaktır. Bu nedenle Milli Eğitim Müdürlüğü’nde bir basın sözcüsü belirlenmeli ve basına yapılacak açıklamaları bu kişi yapmalıdır. Açıklamalarda olgulara yer verilmeli, yorumlardan kaçınılmalıdır.

 3. Olaylardan etkilenen öğretmenlerin katılacağı bir toplantı yapılarak, onlarında duygularını ifade etmelerine ve gerekirse psikolojik yardım almalarına imkan verilmelidir. Durumun aciliyetine göre gerekirse derslerin bitimini beklememek doğru olabilir.

 4. Günün sonunda kriz kurulu yeniden toplanarak; nelerin yapıldığını, bundan sonra nelerin yapılması gerektiğini, bunların nasıl ve kimin yapacağı belirlenmelidir. Örneğin cenaze töreni yapılacaksa, okulu kimlerin temsil edeceğini belirlemek, genel ilke olarak isteyenlerin katılmasına izin vermek, törenden birkaç gün sonra ölenin evine ziyaret etmek planlanabilir (kriz kurulu olayı öğrenir öğrenmez aile ile iletişim kurarak yardım önermesi yerinde olacaktır.)


YANGINDA UYGULANILACAK FAALİYET PLANI
1- Telaşlanılmayacak!

2- Yangının çıktığı yer hemen orada bulunan öğretmen tarafından panik yaratmadan boşaltılacak

3- Basın sorumlusu Zeki GÖK tahliyeye yardım edecektir.

4- Kriz Kurulu başkanı Ömer ÖZAYDIN’a haber verilecek ve kriz kurulunu toplayarak gerekli

görev dağılımını yapacak.

5- Binamızda mevcut olan haber verme sistemi (zil ve alarm) Meral KAPLAN tarafından harekete

geçirilecektir.

6- Elektrik şalteri indirilerek elektrikler kesilecek.

7- Kriz Kurulu iletişim sorumlusu Ersümer EREN 110 Numaralı İtfaiyeyi arayarak haber verecek neler yapıldığını ve yapılmakta olduğunu anlatacak.

8- T. Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mehtap ÜNAL okul dışındaki diğer öğretmenlere haber verecek.

9- İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne haber verilecek.

10- Yangın mesai saatleri dışında olursa telefon zinciri ile personel göreve çağırılacak.

 1. Adres en kısa ve doğru şekilde itfaiyeye verilecek ( Varlık Mah. 100 Yıl Bul. Antalya Müzesi Arkası)

 2. Yangın İtfaiyeye en kısa zamanda haber verilecek

 3. Yangının cinsi belirlenerek söndürme çalışmalarına başlanılacak

 4. İtfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için elde mevcut olan araç ve gereçlerden faydalanılacak

 5. Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereler kapatılacak, çabuk yanıcı maddeler uzaklaştırılacak

 6. Öğrenciler dışarıda güvenli bir yere tahliye edilecek, öğrencilerle tahliye ekip sorumlusu

belirleyeceği öğretmen ilgilenecek. Kriz sonrasında rehber öğretmen Alper ÖZBİLİR ve Ali KILIÇ kargaşayı önleyecek, tahliyeden sonra öğrencileri sakinleştirecek, travmayı azaltıcı çalışmalar yapacak.

 1. Kıymetli evrak ve eşyalar yangın yerinden uzaklaştırılacak

 2. Görevlilerden başaksının yangın sahasına girmesine engel olunacak

 3. Hasta ve yaralılar için gerekli güvenlik önlemi alındıktan sonra 112 acil yardım aranarak ambulans çağrılacak

 4. Hasta ve yaralılara ambulans gelinceye kadar ilk yardım yapılacak


DEPREMDE UYGULANACAK FAALİYET PLANI


 1. Deprem anında sınıfta bulunan öğretmen tarafından öğrenciler sıraların yanlarında pozisyon aldırılacak

 2. Merdiven, koridor ve diğer riskli alanlar tahliye ekibi tarafından denetlenecek ve tehlike yok ise tahliye personeli tarafından katlara tahliye emri ulaştırılacak

 3. Okul tahliye planına göre öğretmen öğrencilerin başında öğrencileri tahliye edecek

 4. Kriz kurulu başkanı Ömer ÖZAYDIN kriz kurulunu toplayarak görev dağılımını yapacak

 5. Tahliye ekip sorumlusu Murat KARATAŞ tarafından görevlendirilen öğretmenler ve rehber öğretmen Alper ÖZBİLİR ve Ali KILIÇ tahliye edilen öğrencilerin başında bulunacak öğrenciler binanın uzunluğunun yarısı kadar olan bölgede toplanacaktır.

 6. Emniyete(155) ve sivil savunma ekiplerine haber verilecek

 7. Öğretmenler yoklama yaparak varsa eksikleri kriz kuruluna bildirecek

 8. Kriz kurulu ekiplerini göreve davet ederek arama ve kurtarma faaliyetlerine başlatır var ise yangına müdahale edilecek

 9. Öğrenciler evlerine gönderilmeyecek öğrenciler yakınlarına bir tutanakla teslim edilecek

 10. Aileler deprem ve yangınlardan haberdar edilecek neler yapıldığının yapılmakta olduğu anlatılacak

 11. Olaylardan etkilenen öğretmenlerin katılacağı bir toplantı yapılarak, onlarında duygularını ifade etmelerine ve gerekirse psikolojik yardım almalarına imkan verilmelidir. Durumun aciliyetine göre gerekirse derslerin bitimini beklememek doğru olabilir.

 12. Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine izin verilmelidir.

15.09.2014
UYGUNDUR

Ömer ÖZAYDINOkul Müdürü


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə