Körpü siqnalların səviyyəsini bərpa etməkdən başqa daha hansı işləri görür?
Yüklə 315.06 Kb.
səhifə1/4
tarix11.03.2016
ölçüsü315.06 Kb.
  1   2   3   4

 1. Körpü siqnalların səviyyəsini bərpa etməkdən başqa daha hansı işləri görür?

 1. Kadrdan MAC-ünvanı və ya siqnalı qəbul edənin aparat ünvanını oxuyur və siqnalı qəbul edənin lokal seqmentə qoşulub-qoşulmadığını təyin edir

 2. Siqnalı qəbul edənin aparat ünvanını oxuyur

 3. siqnalı qəbul edənin lokal seqmentə qoşulub-qoşulmadığını təyin edir

 4. Heç bir iş görmür

 5. Yalnız kadrdan MAC-ünvanı oxuyurSiqnalların səviyyəsini bərpa edən və onların ünvanlarını və ya verilənlərini dəyişmədən, siqnalı paylamaqla, onu bir seqmentdən digər seqmentə ötürən qurğu necə adlanır?

 1. Təkrarlayıcı

 2. Körpü

 3. Konsentrator

 4. Şlüz

 5. Çevirici

 1. Konsentrator hansı qurğunun çox portlu variantıdır?

 1. Təkrarlayıcının

 2. Körpünün

 3. Çeviricinin

 4. Marşrütlaşdırmanın

 5. Şlüzün

 1. Marşrütlaşdırma hansı qurğunun inkişaf etmiş variantıdır?

 1. Körpünün

 2. Təkrarlayıcının

 3. Çeviricinin

 4. Marşrütlaşdırmanın

 5. Şlüzün

 1. Sual işarəsi ilə hansı qurğu işarə edilmişdir? 1. Konsentrator

 2. Körpü

 3. Təkrarlayıcı

 4. Şlüz

 5. Çevirici

 1. Şlüzlərin əsas işi nədən ibarətdir?

 1. Müxtəlif proqramları və protokolları bir-birilə əlaqələndirir

 2. Yalnız müxtəlif proqramları bir-birilə əlaqələndirir

 3. Yalnız müxtəlif protokolları bir-birilə əlaqələndirir

 4. Müxtəlif qurğuları bir-birilə əlaqələndirir

 5. Müxtəlif kompüterləri bir-birilə əlaqələndirir

 1. Xanaların yüksək sürətli kommutasiyasını təmin edən qurğu necə adlanır?

 1. ATM kommutator

 2. X.25 kommutator

 3. X.52 kommutator

 4. STM kommutator

 5. CTM kommutator

 1. Marşrutlaşdırmalar nəyin vasitəsilə qlobal şəbəkəni idarə edir?

 1. İnterfeys

 2. Şlüz

 3. Əməliyyat sistemi

 4. Tətbiqi proqram

 5. Körpü

 1. Sual işarəsi ilə hansı qurğu işarə edilmişdir? 1. Marşrutlaşdırma

 2. Körpü

 3. Konsentrator

 4. Təkrarlayıcı

 5. Çevirici

 1. Rəqəmsal siqnalların göndərildiyi şəxsi və ictimai verilənlərin ötürülmə kanallarını bir-birilə əlaqələndirən qurğu necə adlanır?

 1. X.25 kommutator və Frame Relay

 2. ATM kommutator

 3. X.52 kommutator

 4. STM kommutator

 5. CTM kommutator

 1. Qlobal şəbəkədə modemlər nə iş görürlər?

 1. Analoq siqnalların göndərildiyi şəxsi və ictimai verilənlərin ötürülmə kanallarını bir-birilə əlaqələndirir

 2. Müxtəlif proqramları və protokolları bir-birilə əlaqələndirir

 3. Rəqəmsal siqnalların göndərildiyi şəxsi və ictimai verilənlərin ötürülmə kanallarını bir-birilə əlaqələndirir

 4. Müxtəlif qurğuları bir-birilə əlaqələndirir

 5. Müxtəlif kompüterləri bir-birilə əlaqələndirir

 1. Kliyentin ərazisində yerləşən avadanlıq olub, kliyent tərəfindən rəqəmsal kanalın son avadanlıqları kimi istifadə olunan qurğu necə adlanır?

 1. Kanallara və ya verilənlərə xidmət modulları

 2. Körpü

 3. Konsentrator

 4. Təkrarlayıcı

 5. Çevirici

 1. Şəkildə modemdə verilənlərin fiziki axını təsvir edilmişdir. ? simvolu ilə hansı səviyyənin protokolu işarə edilmişdir? 1. Əlavələr səviyyəsinin protokolu

 2. Kommunikasiya səviyyəsinin protokolu

 3. Verilənlərin ötürülmə səviyyəsinin protokolu

 4. İP-protokolu

 5. TSP-protokolu

 1. Şəkildə modemdə verilənlərin fiziki axını təsvir edilmişdir. ? simvolu ilə hansı səviyyənin protokolu işarə edilmişdir? 1. Kommunikasiya səviyyəsinin protokolu

 2. Əlavələr səviyyəsinin protokolu

 3. Verilənlərin ötürülmə səviyyəsinin protokolu

 4. İP-protokolu

 5. TSP-protokolu

 1. OSİ modeli neçə səviyyəyə malikdir?

 1. 7

 2. 6

 3. 5

 4. 8

 5. 3

 1. OSİ modelinin birinci səviyyəsi necə adlanır?

 1. Əlavələr

 2. Kanal

 3. Nümayiş

 4. Fiziki

 5. Seans

 1. Əlavələr (tətbiqi proqramlar) səviyyəsi hansı işləri görür?

 1. Əlavələrin qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən komponentləri dəstəkləyir

 2. Verilənlər formatlaşdırılır və ya əlavələr səviyyəsində nümayiş etdirmək üçün onlar translyasiya olunur

 3. Qurğular və ya qovşaqlar arasındakı dialoqu idarə edir

 4. Verilənlər üzərində seqmentləşdirmə toplama əməliyyatlarını yerinə yetirir, vahid verilənlər axını təşkil edir

 5. Lazımi qurğulara informasiyanın çatdırılmasını təmin edir

 1. Əlavələrin qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən komponentləri dəstəkləyən səviyyə necə adlanır?

 1. Əlavələr

 2. Kanal

 3. Nümayiş

 4. Fiziki

 5. Seans

 1. Qurğular və ya qovşaqlar arasındakı dialoqu idarə edən səviyyə necə adlanır?

 1. Seans

 2. Kanal

 3. Əlavələr

 4. Fiziki

 5. Nümayiş

 1. Verilənlər üzərində seqmentləşdirmə, toplama əməliyyatlarını yerinə yetirən, vahid verilənlər axını təşkil edən səviyyə necə adlanır?

 1. Nəqliyyat

 2. Kanal

 3. Əlavələr

 4. Fiziki

 5. Seans

 1. Şəbəkə səviyyəsi hansı işləri görür?

 1. İnformasiya mənbəyindən həmin informasiyanı qəbul edənə gedən çoxlu sayda yollar içərisindən korrekt yolu təyin edir

 2. Əlavələrin qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən komponentləri dəstəkləyir

 3. Qurğular və ya qovşaqlar arasındakı dialoqu idarə edir

 4. Verilənlər üzərində seqmentləşdirmə toplama əməliyyatlarını yerinə yetirir, vahid verilənlər axını təşkil edir

 5. Verilənləri formatlaşdırılır və ya əlavələr səviyyəsində nümayiş etdirmək üçün onlar translyasiya olunur

 1. Kanal səviyyəsi hansı işləri görür?

 1. Lazımi qurğulara informasiyanın çatdırılmasını təmin edir

 2. Verilənləri formatlaşdırılır və ya əlavələr səviyyəsində nümayiş etdirmək üçün onlar translyasiya olunur

 3. Qurğular və ya qovşaqlar arasındakı dialoqu idarə edir

 4. Verilənlər üzərində seqmentləşdirmə toplama əməliyyatlarını yerinə yetirir, vahid verilənlər axını təşkil edir

 5. İnformasiya mənbəyindən həmin informasiyanı qəbul edənə gedən çoxlu sayda yollar içərisindən korrekt yolu təyin edir

 1. EİA/TİA-232, EİA/TİA-449, V.24,V.35,X.21,G.703, EİA-530,HSSİ standartlari hansı səviyyənin interfeysini təyin edir

 1. Fiziki

 2. Kanal

 3. Şəbəkə

 4. Nəqliyyat

 5. Seans

 1. Şəkildə OSİ modelinin makro səviyyələri göstərilmişdir.? simvolunun yerində hansı səviyyə olmalıdır? 1. Əlavələr səviyyəsi

 2. Yuxarı səviyyə

 3. Maksimal səviyyə

 4. Əsas səviyyə

 5. Başlanğıc səviyyə

 1. Şəkildə OSİ modelinin makro səviyyələri göstərilmişdir.? simvolunun yerində hansı səviyyə olmalıdır? 1. Fiziki səviyyə

 2. Orta səviyyə

 3. Maksimal səviyyə

 4. Əsas səviyyə

 5. Minimal səviyyə

 1. WWW(World Wide Web-“Dünya hörümçək toru”) hansı səviyyəyə aiddir?

 1. Əlavələr

 2. Kanal

 3. Nümayiş

 4. Fiziki

 5. Seans

 1. Maliyə informasiyasının göndərilmə xidməti hansı səviyyəyə aiddir?

 1. Əlavələr

 2. Kanal

 3. Nümayiş

 4. Fiziki

 5. Seans

 1. Netscape Navigator proqramı hansı tip proqram hesab olunur?

 1. Brauzer

 2. Əməliyyat sistemi

 3. Axtarış sistemi

 4. Antivirus

 5. Arxivləşdirmə

 1. Elektron poçtunda məlumatları mübadilə etmək üçün hansı protokoldan istifadə olunur?

 1. SMTP

 2. TSP

 3. SSTP

 4. MSTP

 5. MMTP

 1. Alta Vista proqramı hansı tip proqram hesab olunur?

 1. Axtarış sistemi

 2. Brauzer

 3. Əməliyyat sistemi

 4. Antivirus

 5. Arxivləşdirmə

 1. PICT, TIFF,JPEG kimi formatlar OSİ modelinin hansı səviyyəsində istifadə olunur?

 1. Nümayiş

 2. Kanal

 3. Əlavələr

 4. Fiziki

 5. Seans

 1. Qısaldılmış LAN sözü nə deməkdir?

 1. Local Area Network

 2. Long Area Network

 3. Local Arena Network

 4. Local Area News

 5. Long Area Navigation

 1. SQL(Structured Query LanguagE) interfeysi hansı səviyyəyə aiddir?

 1. Seans

 2. Kanal

 3. Əlavələr

 4. Fiziki

 5. Nümayiş

 1. Aşağıdakı şəkildə verilənlər axınında nəqliyyat səviyyəsinin verilənlər seqmenti göstərilmişdir. Şəkildə ? simvolunun yerində nə dayanmalıdır? 1. Başlıq

 2. Ünvan

 3. Kod

 4. Format

 5. Protokol

 1. Aşağıdakı şəkildə verilənlər axınında nəqliyyat səviyyəsinin verilənlər seqmenti göstərilmişdir. Şəkildə ? simvolunun yerində nə dayanmalıdır? 1. CRC

 2. Ünvan

 3. Kod

 4. Format

 5. Protokol

 1. Şəkildə birləşmənin qurulmasının qarşılıqlı əlaqəsi göstərilmişdir. ? simvolu ilə birləşmənin hansı fazası göstərilmişdir? 1. Sinxronlaşdırma

 2. Mənbənin hazırlanması

 3. Qəbuledicinin sazlanması

 4. Verilənlərin hazırlanması

 5. Birləşmənin yaradılması

 1. Şəkildə birləşmənin qurulmasının qarşılıqlı əlaqəsi göstərilmişdir. ? simvolu ilə birləşmənin hansı fazası göstərilmişdir? 1. Birləşmənin təsdiq edilməsi

 2. Qəbuledicinin sazlanması

 3. Mənbənin hazırlanması

 4. Verilənlərin hazırlanması

 5. Birləşmənin yaradılması

 1. Şəkildə ötürülən seqmentlərin idarəsi göstərilmişdir. ? simvolu ilə ötürülmənin hansı fazası göstərilmişdir? 1. Ötürmə

 2. Sinxronlaşdırma

 3. Ötürülmənin razılaşdırılması

 4. Seqmentləşdirmə

 5. Ötürmənin dayandırılması

 1. Şəkildə ötürülən seqmentlərin idarəsi göstərilmişdir. ? simvolu ilə ötürülmənin hansı fazası göstərilmişdir? 1. Ötürməni davam etdirmək

 2. Ötürmə

 3. Ötürülmənin razılaşdırılması

 4. Sinxronlaşdırma

 5. Ötürmənin dayandırılması

 1. Verilənlərin çatdırılmasının etibarlı olması nə ilə təmin edilir?

 1. Ötürmənin təkrarı ilə müsbət təsdiq üsulunun tətbiqi ilə

 2. Ötürmənin sürətinin artırılması ilə

 3. Verilənlər axınını tənzimləməklə

 4. Seqmentləşmə üsulunun tətbiqi ilə

 5. Verilənlərin həcminin azaldılması ilə

 1. A nöqtəsindən B nöqtəsinə ən yaxşı yol marşrutlaşdırma tərəfindən seçildikdən sonra paketlərin kommutasiyası adlanan proses hansı səviyyədə işə salınır?

 1. Şəbəkə

 2. Kanal

 3. Əlavələr

 4. Fiziki

 5. Nümayiş

 1. Kanal səviyyəsində kadrın preambulası nədən ibarətdir?

 1. Bitlərdən ibarət xüsusi kombinasiyadır

 2. Ünvanlardan ibarətdir

 3. Xüsusi simvollar toplusudur

 4. Kadrın sonuna aid mətndir

 5. Məntiqi simvollardır

 1. Şəkildə Ethernet I I standartına uyğun kadrın görünüşü göstərilmişdir. ? simvolu ilə kadrın hansı hissəsi göstərilmişdir? 1. Preambula

 2. İlk ünvan

 3. Mənbənin kodu

 4. İlkin verilənlər

 5. Alanın kodu

 1. Şəkildə Ethernet I I standartına uyğun kadrın görünüşü göstərilmişdir. ? simvolu ilə kadrın hansı hissəsi göstərilmişdir? 1. Alanın ünvanı

 2. İlk ünvan

 3. Mənbənin kodu

 4. İlkin verilənlər

 5. Alanın kodu

 1. PPP (Point-to-Point Protocol) OSİ modelinin hansı səviyyəsinə aiddir?

 1. Kanal

 2. Nümayiş

 3. Əlavələr

 4. Fiziki

 5. Şəbəkə

 1. EİA-530 standartı hansı səviyyənin interfeysini təyin edir?

 1. Fiziki

 2. Kanal

 3. Əlavələr

 4. Nümayiş

 5. Şəbəkə

 1. İP ünvan neçə bit informasiyadan ibarətdir?

 1. 32

 2. 8

 3. 16

 4. 64

 5. 4

 1. İP ünvanın formatı “Şəbəkə.Qovşaq. Qovşaq. Qovşaq” tipli olarsa şəbəkə hansı sinifli şəbəkə hesab olunur?

 1. A sinifli

 2. B sinifli

 3. D sinifli

 4. C sinifli

 5. E sinifli

 1. İP ünvanın formatı “Şəbəkə. Şəbəkə.Qovşaq. Qovşaq” tipli olarsa şəbəkə hansı sinifli şəbəkə hesab olunur?

 1. B sinifli

 2. A sinifli

 3. D sinifli

 4. C sinifli

 5. E sinifli

 1. Qısaldılmış WAN sözü nə deməkdir?

 1. Wide Area Network;

 2. Wide Arena Network;

 3. WAN Area Network;

 4. Wide Area News;

 5. Wide Arena News.

 1. Kanal səviyyəsinin hansı 2 altsəviyyəsi İEEE tərəfindən təyin edilmişdir?

 1. Məntiqi kanalın idarəsi və daşıyıcıya daxil olmanın idarəsi

 2. Kanal və LLC;

 3. Kanal və MAC

 4. Məntiqi idarə və kanalın idarəsi

 5. Kanalın idarəsi

 1. Seans səviyyəsi üçün aşağıdakı hansı cütlük standartı təşkil edir?

 1. NFS və SQL

 2. MPEG və MIDI

 3. ASCII və EBCDIC

 4. PICT və JPEG

 5. BMP və DOC

 1. Qısaldılmış CO sözünün düzgün açılışını verin

 1. Central Office

 2. Comporate Option;

 3. Company Office;

 4. Central Option;

 5. Comporate Option.

 1. İP ünvanın formatı “Şəbəkə. Şəbəkə. Şəbəkə.Qovşaq” tipli olarsa şəbəkə hansı sinifli şəbəkə hesab olunur?

 1. C sinifli

 2. A sinifli

 3. D sinifli

 4. B sinifli

 5. E sinifli

 1. Şəbəkənin C sinifində neçə şəbəkə mövcud ola bilər? 1. Fiziki topologiyanı hansı səviyyə təyin edir?

 1. Fiziki səviyyə

 2. Nəqliyyat səviyyəsi

 3. Şəbəkə səviyyəsi

 4. Kanal səviyyəsi

 5. Nümayiş səviyyəsi

 1. Lokal kompüter şəbəkəsi simvolik olaraq necə işarə olunur?

 1. LAN

 2. LLN

 3. NAN

 4. LNA

 5. LNN

 1. Qlobal kompüter şəbəkəsi simvolik olaraq necə işarə olunur?

 1. WAN

 2. WLN

 3. NWN

 4. WNA

 5. WNN

 1. 10Base5 şəbəkəsinin maksimal uzunluğu nəyə bərabərdir?

 1. 500m

 2. 200m

 3. 1000m

 4. 1500m

 5. 2000m

 1. CSMA/CD daxil etmə üsuluna malik olan Ethernet şəbəkəsini İEEE-nin hansı standartı təyin edir?

 1. 802.3

 2. 802.5;

 3. 802.2

 4. 802.4;

 5. 802.1

 1. Aşağdakı cümlələrdən hansı təkrarlayıcını yox, çeviricini xarakterizə edir?

 1. Çeviricilər kadrda yazılan MAC-ünvana uyğun olaraq, paketləri ötürürlər

 2. Çeviricilər kadrda yazılan yalnız İPX-ünvanına uyğun olaraq, paketləri ötürürlər

 3. Çeviricilər kadrda yazılan yalnız İP-ünvanına uyğun olaraq, paketləri ötürürlər

 4. Çeviricilər kadrda yazılan İPX və ya İP-ünvana uyğun olaraq, paketləri ötürürlər

 5. Çeviricilər kadrda yazılan MMC-ünvana uyğun olaraq, paketləri ötürürlər

 1. Birbaşa kommutasiyalı rejimdə çeviricinin işini izah edin.

 1. Başlıq qəbul olunana qədər, çevirici gözləyir və yalnız bundan sonra paket alanın ünvanını yoxlayır və sonra paketləri göndərir

 2. Lokal şəbəkənin çeviricisi bütün kadrı buferə köçürür, kommutasiya cədvəlində paketin çatdırılacağı ünvanı tapır və lazımi interfeysi təyin edir

 3. Çevirici - mənbənin ünvanı kimi enliyayımlı ünvandan istifadə edir;

 4. Çevirici - münaqişələr oblastında II sinfə məxsus təkrarlayıcıdan istifadə edir;

 5. Çevirici - münaqişələr oblastında körpüdən istifadə edir;

 1. Hansı 2 texnologiya tipi üçün 100BaseT kabel sistemindən istifadə edilir?

 1. CSMA/CD protokolu və İEEE 802.3u standartı

 2. 53-baytlıq xanaların kommutasiyası

 3. CSMA/CD protokolu və İEEE 802.5 standartı

 4. CSMA/CD protokolu və İEEE 802.4u standartı

 5. CSMA/CD protokolu və İEEE 802.2 standartı

 1. Aşağıdakı bəndlərdən hansı tamdupleks ötürməni təsvir edir?

 1. Ötürücü stansiyanın ötürücüsü ilə qəbuledici stansiyanın qəbuledicisi arasında iki nöqtəli birləşmədən istifadə edilir

 2. Vahid kabeldən istifadə edilir

 3. Verilənlərin ötürülməsi hər iki istiqamətdə baş verir, lakin hər bir anda yalnız bir istiqamətdə ötürmə olur

 4. Verilənlərin ötürülməsi ancaq bir istiqamətdə baş verir

 5. Dairəvi birləşmədən istifadə olunur

 1. Cisco 5505 çeviricisində susmaqla hansı kommutasiya rejimi qəbul edilmişdir?

 1. Paketləri aralıq saxlamaqla kommutasiya

 2. Birbaşa kommutasiya

 3. Paketləri aralıq saxlamaq və ləğv etmə

 4. Fraqmentsiz kommutasiya

 5. Fraqmentli kommutasiya

 1. Tam ağac örtüklü alqoritm hansı funksiyaları yerinə yetirir?

 1. Bu alqoritm tam ağac örtüklü protokol vasitəsilə həyata keçirilir və dövrülüyün qabağını alır;

 2. Çevirici vasitəsilə paketləri ötürür;

 3. İtirilmiş kadrları bərpa edir;

 4. Körpülü şəbəkələrdə APİ-nin təkrar olunmasına mane olur;

 5. Çevirici vasitəsilə paketləri

 1. Sizdə B sinfinə məxsus şəbəkə və 10-bitlik altşəbəkə maskası vardır. Neçə dənə altşəbəkələr və xostlar əldə edə bilərsiniz?

 1. 62 xostlu 1022 altşəbəkələr

 2. 8190 xostlu 62 altşəbəkələr

 3. 234 xostlu 8190 altşəbəkələr

 4. 126 xostlu 234 altşəbəkələr

 5. 54 xostlu 128 altşəbəkələr

 1. Marşrutlaşdırma cədvəlinə baxış keçirmək üçün Cisco-un hansı əmrindən istifadə etmək lazımdır?

 1. sh ip in route

 2. sh ip arp;

 3. sh ip config

 4. sh ip table

 5. sh in arp

 1. Cisco marşrutlaşdırmalarında susmaqla marşrutlaşdırmada və statiki marşrutlaşma rejimində hansı əmrdən istifadə olunur?

 1. ip classless

 2. ip default

 3. ip subnet-zero

 4. ip static

 5. in subnet-zero

 1. Aşağıdakı hansı hallarda statiki marşrutdan istifadə edilir?

 1. Alıcının İP-şəbəkəsinə yolu təyin etdikdə

 2. Marşrutlaşdırmaya yolu təyin etdikdə

 3. Siz istəyirsiniz ki, susmaqla marşrut quraşdırılmış olsun

 4. Marşrutlaşdırma cədvəlini dinamik yeniləşdirdikdə

 5. Marşrutlaşdırma cədvəlini statik yeniləşdirdikdə

 1. Statiki marşrutlarda inzibati məsafə nə üçün istifadə edilir?

 1. 0-dan 255-ə qədər tam ədəd şəklində qiymət ala bilən mənbənin etibarlılığını qiymətləndirmək üçün

 2. Verilənlər bazasını yaratmaq üçün

 3. Bu cür marşrutu daxil etmək üçün şəbəkə inzibatçısını təyin etmək üçün

 4. 0-dan 102-ə qədər diapazonda tam ədəd şəklində qiymət ala bilən mənbə etibarlılığını qiymətləndirmək üçün

 5. 0-dan 127-ə qədər diapazonda tam ədəd şəklində qiymət ala bilən mənbə etibarlılığını qiymətləndirmək üçün

 1. Marşrutlaşdırma cədvəlində “S” hərfi nəyi göstərir?

 1. Statiki birləşməni

 2. Bilavasitə birləşməni;

 3. Dinamiki birləşməni

 4. Paketlərin göndərilməsini;

 5. Paketlərin qəbul edilməsini.

 1. Naməlum şəbəkəyə təyin olunan paketi aldıqda, marşrutlaşdırma nə edir?

 1. Paketi məhv edir

 2. Paketi ötürməkdə davam edir

 3. Marşrutun növbəti yeniləşməsi üçün paketi saxlayır

 4. Naməlum şəbəkəyə enliyayımlı məlumat göndərir

 5. Paketi arxivləşdirir

 1. 172.16.10.0 ünvananı hansı marşrutlaşdırma cədvəlinə aiddir?

 1. İP marşrutlaşdırma;

 2. İPX marşrutlaşdırma ;

 3. Apple Talk marşrutlaşdırma ;

 4. PP marşrutlaşdırma ;

 5. AP marşrutlaşdırma.

 1. 2-2 ünvananı hansı marşrutlaşdırma cədvəlinə aiddir?

 1. Apple Talk marşrutlaşdırma

 2. İPX marşrutlaşdırma

 3. İP marşrutlaşdırma

 4. PP marşrutlaşdırma

 5. AP marşrutlaşdırma

 1. Bütün tip marşrutlaşdırma cədvəllərində E0 kodu hara aiddir?

 1. İnterfeysə

 2. Altşəbəkəyə

 3. Şəbəkəyə

 4. Kanala

 5. Kadra

 1. Bütün tip marşrutlaşdırma cədvəllərində S0 kodu hara aiddir?

 1. İnterfeysə

 2. Altşəbəkəyə

 3. Şəbəkəyə

 4. Kanala

 5. Kadra

 1. Böyük olmayan ərazidə yerləşən kompüter şəbəkəsini nəyə aid edirlər:

 1. lokal şəbəkələrə

 2. qlobal şəbəkələrə

 3. ümumi şəbəkələrə

 4. xüsusi şəbəkələrə

 5. beynəlxalq şəbəkələrə

 1. Şəhər şəbəkəsi dedikdə nəzərdə tutulur :

 1. böyük şəhərin-meqapolisin ərazisinə xidmət edən şəbəkə

 2. ayrı-ayrı şirkətlərə xidmət edən şəbəkə

 3. müəyyən şəhərin ərazisində yerləşən kompüterlər şəbəkəsi

 4. böyük ərazidə yerləşən kompüterlər şəbəkəsi

 5. kicik ərazidə yerləşən kompüterlər şəbəkəsi

 1. Korporativ şəbəkələr nəyə xidmət edir?

 1. bir müəssisənin bütün ərazilərində olan çoxlu sayda kompüterləri birləşdirmək üçün

 2. region üzrə kompüterləri birləşdirmək üçün

 3. müəssisənin bir binasında yerləşən kompüterləri birləşdirmək üçün

 4. dəyişməz mətnə malik idarəetmə elementi yaratmaq üçün

 5. dəyişən mətnə malik idarəetmə elementi yaratmaq üçün

 1. Şəbəkə qovşağında protokolların neçə forması var?

 1. 2

 2. 1

 3. 3

 4. 4

 5. 5

 1. Lokal şəbəkəyə aiddir

 1. ayrıca firmaya xidmət edən şəbəkə

 2. böyük şəhərin ərazisinə xidmət edən şəbəkə

 3. kiçik ərazidə yerləşən kompüterlər şəbəkəsi

 4. İnternet

 5. böyük ərazidə yerləşən kompüterlər şəbəkəsi

 1. Modem nədir?

 1. diskret siqnalların modulyasiyasını və demodulyasiyasını icra etməklə verilənlərin ötürülməsini həyata keçirən aparat

 2. fərdi kompüterdə verilənləri saxlayan qurğu

 3. informasiyanı yazan və saxlayan qurğu

 4. informasiya ilə işləyən çoxfunksiyalı elektron qurğu

 5. informasiyanı emal edən qurğu

 1. Şəbəkə səviyyəsinin 1 protokolu necə adlanır?

 1. şəbəkə protokolu

 2. fiziki protokol

 3. seans protokolu

 4. ünvanları müəyyən edən protokol

 5. nümayiş protokolu

 1. Bir şirkətin bir şöbəsinin əməkdaşlarına xidmət edən şəbəkə necə adlanır?

 1. şöbələr şəbəkəsi

 2. əməkdaşlar şəbəkəsi

 3. böyük olmayan qrup şəbəkəsi

 4. kiçik qrupların şəbəkəsi

 5. müəssisənin şəbəkəsi

 1. Kənar interfeys nəyə deyilir?

 1. kompüterlə periferik qurğular arasında verilənlər mübadiləsinə

 2. hiperəlaqəli informasiya sistemi

 3. qlobal şəbəkələrdə məktublar mübadiləsi

 4. fərdi kompüterdə verilənləri saxlamaq üçün qurğu

 5. informasiyanı ötürmək üçün rabitə xətti

 1. Fiziki səviyyədə nə göndərilir?

 1. bitlər

 2. baytlar

 3. məlumat

 4. kadr

 5. yekun informasiya

 1. Şəbəkə səviyyəsi nəyə xidmət edir?

 1. bir-neçə şəbəkəni birləşdirib, vahid nəqliyyat sistemi əmələ gətirmək üçün

 2. bitləri göndərmək üçün

 3. baytları göndərmək üçün

 4. kadrları göndərmək üçün

 5. şəbəkə informasiyasını göndərmək üçün

 1. Şəkilin (б) bəndində modulyasiyanın hansı tipi göstərilmişdir? 1. amplitud

 2. tezlik

 3. faza

 4. impuls

 5. impuls-tezlik

 1. Şəkilin (в) bəndində modulyasiyanın hansı tipi göstərilmişdir? 1. tezlik

 2. amplitud

 3. faza

 4. impuls

 5. impuls-tezlik

 1. Şəkildə göstərilən topologiya necə adlanır? 1. taməlaqəli

 2. ümumi şin

 3. xanavari

 4. ulduz

 5. halqa

 1. Şəkildə göstərilən topologiya necə adlanır? 1. ulduz

 2. xanavari

 3. taməlaqəli

 4. ümumi şin

 5. halqa

 1. Şəkildə göstərilən topologiya necə adlanır? 1. halqa

 2. xanavari

 3. taməlaqəli

 4. ümumi şin

 5. ulduz

 1. Ethernet şəbəkəsinin əsasını hansı prinsip təşkil edir?

 1. verilənlərin ötürülmə mühitinə təsadüfi buraxılma metodu

 2. verilənlərin ötürülmə mühitinə birbaşa buraxılma metodu

 3. verilənlərin ötürülmə mühitinə interaktiv buraxılma metodu

 4. verilənlərin ötürülmə mühitinə kənar buraxılma metodu

 5. verilənlərin ötürülmə mühitinə kənar-interaktiv buraxılma metodu

 1. Ethernet şəbəkəsində iki və ya daha çox kompüter hesab edir ki, şəbəkə boşdur və verilənləri ötürməyə başlayır kimi vəziyyət necə adlanır?

 1. kolliziya

 2. konflikt

 3. paralel ötürmə

 4. ardıcıl ötürmə

 5. birgə ötürmə

 1. Marşrutlaşdırma qurğusu nə edir?

 1. aparat ünvanları əvəzinə mürəkkəb ədədi ünvanlardan istifadə etdiyinə görə aşkar ünvanlama yolu ilə məntiqi seqmentlər əmələ gətirir

 2. fiziki seqmentlər əmələ gətirir

 3. aparat ünvanlarından istifadə edərək məntiqi seqmentlər əmələ gətirir

 4. aparat ünvanlarından istifadə edərək fiziki seqmentlər əmələ gətirir

 5. mürəkkəb ədədi ünvanlardan istifadə edərək fiziki seqmentlər əmələ gətirir

 1. Ümumi şin topologiyası şəklin hansı bəndinə uyğun gəlir? 1. d

 2. a

 3. b

 4. c

 5. e

Əlavə . “Kompüter və informasiya şəbəkələri” . 150 test ( 251-400) . Gr. 841 az. (2013 il)

 1. Hesablama şəbəkələri nə cür olurlar ?

 1. regional, lokal, qlobal

 2. lokal, regional, kontinentlər arası

 3. regional, ofis, sənaya

 4. lokal, şəhər, dünya

 5. ofis, sənaya, kontinentlər arası

 1. Kompüter topologiyaları necə olur ?

 1. Bus, Ring, Star

 2. Range, Star, Magistral

 3. Range, Bus, Magistral

 4. Bus, Range, Star

 5. Star, Magistral, Bus

 1. İnternetdə elektron poçt ünvanı göstərilmişdir: user_name@int.glasnet.ru . Bu ünvanda kompüterin adını göstərin.

 1. int.glasnet.ru

 2. glasnet.ru

 3. user_name

 4. ru

 5. @int.glasnet.ru

 1. OSİ –nədir ?

 1. İnformasiyanın ötürülməsində beynəlxalq standart

 2. İnformasiyanın ötürülməsində 2-lik kod

 3. İnformasiyanın ötürülməsində 8-lik kod

 4. İnformasiyanın ötürülməsində 16-lik kod

 5. beynəlxalq standartlar təşkilatı

 1. Kompüterin açıq arxitektura nədir?

 1. Standartlara uyğun komplektlərlə kompüterlər yığılır

 2. internetdə çıxış olduqda

 3. poçt açıq olduqda

 4. istifadəçilərə üçün çıxış olmadıqda

 5. belə arxitektura yoxdur

 1. Lokal şəbəkələr hansı qurğuların müştərək istifadəsini təmin edir

 1. printerlər, skanerlər və s.

 2. Ancaq lazer printerlər

 3. Ancaq şırnaqlı printerlər

 4. Ancaq skanerlər

 5. Ancaq printerlər

 1. Şəbəkə komponentləri hansılardır:

 1. hardware, software

 2. Serverlər, işçi stansiyalar

 3. Şəbəkə kommunikasiya sistemi

 4. Adaptorlər və Şəbəkə kartları

 5. Kompüterlər və printerlər

 1. URL – nədir?

 1. kompüterin şəbəkə ünvanı

 2. Windows-hissələrindən biri

 3. Skanerləmə proqramı

 4. Faylın genişləndiriçisi

 5. Texniki qurğunun adı

 1. URL ünvanları istifadə olunur:

 1. WWW –də informasiyanın yerləşməsi üçün

 2. Faylların tez tapılmasında

 3. Faylların ötürülməsində

 4. Elektron poçtunda

 5. Lokal şəbəkədə

 1. ATM nədir ?

 1. Asynchronous Transfer Mode

 2. Asynchronous Transfer Method

 3. Asynchronous Translate Method

 4. Asynchronous Translate Method

 5. Associations Translate Method

 1. FTP nədir?

 1. File Transfer Protocol.

 2. File Transfer Package

 3. File Transfer Program

 4. File Translate Program

 5. File Translate Package

 1. Network Mask neçə bitdir?

 1. 32

 2. 48

 3. 64

 4. 16

 5. 24

 1. NOS nədir ?

 1. Şəbəkə əməliyyat sistemi

 2. əməliyyat sistemi

 3. operativ yaddaş

 4. ana platası

 5. Vinçester

 1. İP ünvanlar neçə sinfə bölünür?
  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə