Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ar-ge müDÜRLÜĞÜ İÇİndekiler gayri safi yurtiÇİ hasila (gsyh)
Yüklə 64.95 Kb.
tarix06.03.2016
ölçüsü64.95 Kb.
EKONOMİK GELİŞMELEREkim – 2015


Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

İÇİNDEKİLER………………………………………………………………………………… 1

GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) ……………………………………………… 2

İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ………………..……………… 3

İŞ KAZALARI VE İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİ

ARAŞTIRMA SONUÇLARI………………………………………….………………………… 4

İTHALAT – İHRACAT VE DIŞ TİCARET AÇIĞI……………………………………… 5

TURİZM GELİRİ ve GİDERİ……………………………………………………………… 6

TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE)……………………………………………… 7

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (ÜFE)…………………………………………… 7

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)

 • Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) değeri sabit fiyatlarla %3,8 arttı.

 • Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmininde, 2015 yılının ikinci çeyreği bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sabit fiyatlarla %3,8’lik artışla 32 milyar 93 milyon TL oldu.

 • Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) değeri cari fiyatlarla %12,6 arttı.

 • Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmininde, 2015 yılının ikinci çeyreği bir önceki yılın aynı çeyreğine göre cari fiyatlarla %12,6’lık artışla 481 milyar 735 milyon TL oldu.

 • Tarım sektörünü oluşturan faaliyetlerin toplam katma değeri, 2015 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, sabit fiyatlarla %6,7’lik artışla 2 milyar 357 milyon TL, cari fiyatlarla %20,3’lük artışla 30 milyar 369 milyon TL oldu.

 • Sanayi sektörünü oluşturan faaliyetlerin toplam katma değeri, 2015 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, sabit fiyatlarla %4,1’lik artışla 11 milyar 118 milyon TL, cari fiyatlarla %10’luk artışla 119 milyar 581 milyon TL oldu.

 • Hizmet sektörünü oluşturan faaliyetlerin toplam katma değeri, 2015 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, sabit fiyatlarla %4,1’lik artışla 18 milyar 742 milyon TL, cari fiyatlarla %11,2’lik artışla 273 milyar 826 milyon TL oldu.

 • GSYH 2014 yılında cari fiyatlarla 1 747 362 Milyon TL oldu

 • GSYH değeri 2014 yılında cari fiyatlarla %11,5’lik artışla 1 trilyon 747 milyar 362 milyon TL, sabit fiyatlarla %2,9’luk artışla 126 milyar 128 milyon TL oldu.

 • Kişi başına gayrisafi yurtiçi hasıla değeri 2014 yılında cari fiyatlarla 22 722 TL, ABD doları cinsinden 10 390 Dolar olarak hesaplandı.

 • Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH bir önceki çeyreğe göre %1,3 arttı.

 • Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH değeri, 2015 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,8 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri, bir önceki çeyreğe göre %1,3 arttı. 

 • Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları sabit fiyatlarla %5,6 arttı.

 • Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2015 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, cari fiyatlarla %12’lik artışla 329 milyar 236 milyon TL, sabit fiyatlarla %5,6’lık artışla 21 milyar 39 milyon TL oldu.

 • Devletin nihai tüketim harcaması sabit fiyatlarla %7,2 arttı.

 • Devletin nihai tüketim harcamaları, 2015 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre cari fiyatlarla %17,2’lik artışla 72 milyar 493 milyon TL, sabit fiyatlarla %7,2’lik artışla 3 milyar 515 milyon TL oldu.

 • Gayrisafi sabit sermaye oluşumu sabit fiyatlarla %9,7 arttı.

 • Gayrisafi sabit sermaye oluşumu, 2015 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre cari fiyatlarla %20,4’lük artışla 109 milyar 340 milyon TL, sabit fiyatlarla %9,7’lik artışla 8 milyar 281 milyon TL oldu.

 • Mal ve hizmet ihracatı sabit fiyatlarla %2,1 azaldı.

 • Mal ve hizmet ihracatı, 2015 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre cari fiyatlarla %13,3’lük artışla 134 milyar 795 milyon TL, sabit fiyatlarla %2,1’lik azalışla 8 milyar 394 milyon TL oldu.

 • Mal ve hizmet ithalatı sabit fiyatlarla %1,6 arttı.


İstihdam – İşsizlik ve İşgücü Hareketleri

 • İşsizlik oranı %9,8 seviyesinde gerçekleşti.

 • Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2015 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 103 bin kişi artarak 2 milyon 970 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %9,8 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı aynı düzeyde kalarak %12 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,1 puanlık artış ile %18,3 olurken,15-64 yaş grubunda da bu oran değişim göstermeyerek %10 olarak gerçekleşti. 

 • İstihdam oranı %47,2 oldu.

 • İstihdam edilenlerin sayısı 2015 yılı Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 932 bin kişi artarak 27 milyon 342 bin kişi, istihdam oranı ise 0,9 puanlık artış ile %47,2 oldu.

 • Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 104 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 827 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %22’si tarım, %19,5’i sanayi, %7,4’ü inşaat, %51,1’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,6 puan, inşaat sektörünün payı ise 0,1 puan artarken, tarım sektörünün payı 0,4 puan, sanayi sektörünün payı 0,3 puan azaldı. 

 • İşgücüne katılma oranı %52,4 olarak gerçekleşti.

 • İşgücü 2015 yılı Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 35 bin kişi artarak 30 milyon 311 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 1,1 puan artarak %52,4 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,5 puan artarak %72,8, kadınlarda ise 1,6 puanlık artışla %32,4 olarak gerçekleşti.

 • Kayıt dışı çalışanların oranı %35 olarak gerçekleşti.

 • Temmuz 2015 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,4 puan azalarak %35 olarak gerçekleşti. 

 • Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam arttı, işsiz sayısı azaldı.

 • Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam sayısı bir önceki döneme göre 60 bin kişi artarak 26 milyon 702 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı ise değişim göstermeyerek %46,1 oldu. 

 • Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 2 bin kişilik azalış ile 3 milyon 96 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %10,4 oldu. 


İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri Araştırma Sonuçları

 • Son 12 ay içerisinde çalışmış olanların %2,3’ü bir iş kazası geçirdi.

 • Türkiye genelinde son 12 ay içinde istihdam edilenlerden %2,3’ü bir iş kazası geçirdi. Bu oran erkeklerde %2,8 iken, kadınlarda %1,3 olarak gerçekleşti. Toplam iş kazası geçirenlerin %81,6’sını erkekler oluşturdu. 

 • Sektörel olarak incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe iş kazası geçirenlerin oranı %10,4, elektrik, gaz, buhar, su ve kanalizasyon sektöründe iş kazası geçirenlerin oranı %5,2 iken, inşaat sektöründe iş kazası geçirenlerin oranı %4,3 oldu. Sektör bazındaki sonuçlar, 2007 yılı sonuçları ile karşılaştırıldığında iş kazası geçirenlerin payı madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe 0,1 puan artarken, inşaat sektöründe 0,2 puan azaldı. Elektrik, gaz, buhar, su ve kanalizasyon sektöründe iş kazası geçirenlerin oranı ise değişmedi. İş kazası geçiren sayısında en büyük payı alan imalat sanayi sektöründe ise iş kazası geçirenlerin oranı 1,8 puan azalarak %3,3 olarak gerçekleşti.

 • İşteki duruma göre, iş kazası geçirenlerde en yüksek oran %2,6 ile kendi hesabına çalışanlarda gerçekleşti. Bunu %2,5 ile ücretli veya yevmiyeli çalışanlar, %1,6 ile işveren olarak çalışanlar izledi. Ücretsiz aile işçisi olarak çalışanlarda iş kazası geçirme oranı ise %1,4 olarak tahmin edildi. 

 • Meslek grupları itibarıyla, ‘sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar’da iş kazası geçirenlerin oranı %4,8 ile ortalamanın (%2,3) üzerinde gerçekleşti. İş kazalarının en düşük gözlendiği grup ise %0,8 ile ‘büro ve müşteri hizmetleri’ oldu. 

 • İşyeri büyüklüğüne göre, son 12 ayda iş kazası geçirenlerin en yüksek olduğu işyeri büyüklüğü %3,4 ile “250-499” çalışana sahip işyerleri oldu. En fazla istihdama sahip ”1-9” kişi çalıştıran işyerlerinde iş kazası geçirenlerin oranı ise %2,2 oldu. 

 • Son 12 ay içerisinde bir iş kazası geçirenlerin %63,7’si geçirmiş olduğu iş kazası nedeniyle belirli sürelerde işinden uzak kaldı.

 • İstihdam edilenler ya da geçmişte çalışmış olanlardan %2,1’i, son 12 ay içinde çalıştığı/geçmişte çalıştığı işe bağlı bir rahatsızlık geçirdiğini belirtti. Bu oran erkeklerde %2,4 iken, kadınlarda %1,6 oldu.

 • Sektörel olarak incelendiğinde, son 12 ay içinde işe bağlı sağlık sorununa maruz kalanların oranının en yüksek olduğu sektör %5,5 ile madencilik ve taş ocakçılığı sektörü oldu. Bu oran, istihdamın en yoğun olduğu tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe %2, inşaat sektöründe %3,5, toptan ve perakende ticaret, lokanta ve oteller sektöründe %2,1, imalat sanayinde %2,7, toplum hizmetleri, sosyal ve kişisel hizmet faaliyetleri sektöründe ise %2,2 olarak gerçekleşti.

 • Mesleklere göre en yüksek işe bağlı sağlık sorunu yaşayanların oranı %3,2 ile "sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar" grubunda gerçekleşti. 

 • İşe bağlı sağlık sorununa maruz kalanların %24,9’unun “sırtı veya beli etkileyen kemik, eklem ve kas sorunları”na, %20’sinin ise “stres, depresyon veya anksiyete sorunları”na maruz kaldığı belirlendi.

 • Son 12 ay içinde işe bağlı sağlık sorunu yaşayanlardan %50,7’si, geçirmiş olduğu sağlık sorunu nedeniyle belirli sürelerde işinden uzak kaldı.

 • İstihdam edilenlerden %17,1’i kaza riskine maruz kaldı.

 • İstihdam edilenlerden %7,1‘i çalıştığı işle ilgili olarak “zaman baskısı ve aşırı iş yükü” şeklinde ruhsal sağlığını etkileyen elverişsiz faktöre maruz kaldığını belirtirken, bu oran erkeklerde %7,9, kadınlarda ise %5,2 oldu. Fiziksel sağlığını etkileyen faktörlerden “kaza riski”ne maruz kalanların oranı ise %17,1 olurken, bu oran erkeklerde %21,4, kadınlarda ise % 7,3 olarak gerçekleşti.

İthalat – İhracat ve Dış Ticaret Açığı

 • İhracat %14,2, ithalat %25,2 azaldı.

 • Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2015 yılı Eylül ayında, 2014 yılının aynı ayına göre %14,2 azalarak 11 milyar 659 milyon dolar, ithalat %25,2 azalarak 15 milyar 401 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

 • Dış ticaret açığı %46,6 azaldı.

 • Eylül ayında dış ticaret açığı %46,6 azalarak 7 milyar 13 milyon dolardan 3 milyar 742 milyon dolara düştü.

 • İhracatın ithalatı karşılama oranı 2014 Eylül ayında %66 iken, 2015 Eylül ayında %75,7’ye yükseldi.

 • Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %5,1 arttı.

 • Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2015 Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat %5,1, ithalat %2,7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2015 yılı Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %2,9, ithalat %14,8 azaldı. 

 • Avrupa Birliği’ne ihracat %7,7 azaldı.

 • Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2014 Eylül ayında %43,9 iken, 2015 Eylül ayında %47,2 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2014 yılının aynı ayına göre %7,7 azalarak 5 milyar 508 milyon dolar olarak gerçekleşti.

 • En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu.

 • Almanya’ya yapılan ihracat 2015 yılı Eylül ayında 1 milyar 138 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (959 milyon dolar), Irak (607 milyon dolar) ve İtalya (583 milyon dolar) takip etti.

 • İthalatta ilk sırayı Çin aldı.

 • Çin’den yapılan ithalat, 2015 yılı Eylül ayında 1 milyar 968 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 607 milyon dolar), Rusya (1 milyar 423 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 25 milyon dolar) izledi.

 • Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %4,6 oldu.

 • Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Eylül ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,4’tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %4,6, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %32,3’tür.

 • Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı %17,5 oldu.

 • İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %81,8’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2015 Eylül ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %17,5, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %43,1’dir.


Turizm Geliri ve Gideri

 • Turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre %4,4 azaldı.
 • Turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan III. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,4 azalarak 12 milyar 294 milyon 189 bin $ oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) %80,9’u yabancı ziyaretçilerden, %19,1’i ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.
 • Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 8 milyar 967 milyon 301 bin $’ını kişisel harcamalar, 3 milyar 326 milyon 888 bin $’ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.
 • Ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 706 $ oldu.
 • Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 670 $, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 881 $ oldu.
 • Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre %1,9 arttı.
 • Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2015 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,9 artarak 17 milyon 408 bin 994 kişi oldu. Bunların %84,8’ini (14 milyon 761 bin 540 kişi) yabancılar, %15,2’sini (2 milyon 647 bin 454 kişi) ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.
 • Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre %14,1 arttı.
 • Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %14,1 artarak 1 milyar 344 milyon 630 bin $ oldu. Bunun 1 milyar 212 milyon 156 bin $’ını kişisel, 132 milyon 475 bin $’ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.
 • Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2014 yılı III. çeyreğine göre %12,6 arttı. 
 • Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %12,6 artarak 2 milyon 571 bin 810 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 523 $ olarak gerçekleşti.
 • Yurtiçinde ikamet eden 10 milyon 272 bin kişi seyahate çıktı.
 • Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan II. çeyrekte, yurtiçinde ikamet eden 10 milyon 272 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %17 azalarak 13 milyon 33 bin seyahat olarak gerçekleşti.
 • Seyahate çıkanlar, ortalama 336 TL harcadı.
 • Seyahate çıkanlar, 4 milyar 376 milyon 320 bin TL harcadı.
 • Yerli turistlerin, yurtiçinde yaptıkları seyahat harcamaları 2015 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6,7 azalarak 4 milyar 376 milyon 320 bin TL olarak gerçekleşti. 
 • Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Yurtiçi turizm harcamasının %91,6’sını (4 milyar 9 milyon 16 bin TL) kişisel, %8,4’ünü (367 milyon 304 bin TL) ise paket tur harcamaları oluşturdu.
 • Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler %65 ile ilk sırada yer aldı.
 • Seyahate çıkış sebeplerinde ikinci sırada %17 ile “gezi, eğlence, tatil”, üçüncü sırada ise %7,7 ile “sağlık” yer aldı.
 • Seyahate çıkanlar en çok arkadaş, akraba evinde kaldı.


Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)

 • Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık %1,55 arttı.

 • TÜFE’de (2003=100) 2015 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,55, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,69 artış gerçekleşti.

 • Aylık en yüksek artış %11,43 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu.

 • Ana harcama grupları itibariyle 2015 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan ulaştırmada %1,40, ev eşyasında %1,39, çeşitli mal ve hizmetlerde %1,05 ve eğitimde %1,03 artış gerçekleşti.

 • Aylık düşüş gösteren tek grup %0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

 • Ana harcama grupları itibariyle 2015 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan sadece alkollü içecekler ve tütün grubunda %0,01 oranında düşüş gerçekleşti.

 • Yıllık en fazla artış %13,77 ile lokanta ve oteller grubunda gerçekleşti.

 • TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler (%11,57), eğlence ve kültür (%10,86), ev eşyası (%10,72), gıda ve alkolsüz içecekler (%8,69) artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

 • Aylık en yüksek artış %2,25 ile TR22 (Balıkesir, Çanakkale)’de oldu.

 • İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %9,06 ile TR22 (Balıkesir, Çanakkale) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %8,29 ile TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %8,28 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) bölgesinde gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)

 • Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi aylık %0,20 düştü.

 • Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2015 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %0,20 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,59 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,74 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %5,58 artış gösterdi.

 • Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe %1,23 artış, imalat sanayi sektöründe %0,37 düşüş, elektrik ve gaz sektöründe %0,83 artış ve su sektöründe %0,70 artış olarak gerçekleşti.

 • En yüksek aylık düşüş kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti.

 • Bir önceki aya göre endekslerin en fazla düşüş gösterdiği alt sektörler; kok ve rafine petrol ürünleri (%-3,45), ana metaller (%-3,29), kimyasallar ve kimyasal ürünler (%-1,19) alt sektörleridir. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz (%6,23), mobilya (%3,49) ve kağıt ve kağıt ürünleri (%2,98) bir ay önceye göre endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

 • Ana sanayi gruplarında en yüksek aylık düşüş ara mallarında gerçekleşti.

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə