Kat Mülkiyeti Tesisinde İstenen Belgelerin Eksikliği
Yüklə 7.73 Kb.
tarix24.04.2016
ölçüsü7.73 Kb.
Kat Mülkiyeti Tesisinde İstenen Belgelerin Eksikliği

..........Mahallesi 123 ada 13 parseli teşkil eden 392,80m2 miktarlı kargir ev ve bahçesi nitelikli taşınmaz Mehri .........adına kayıtlıyken anılan yevmiye ile cinsinin bir zemin bir normal katlı betonarme bina ve arsası olarak cins tashihinden sonra 2 bağımsız bölümlü kat mülkiyeti tesis edilmiştir. a)Kat mülkiyeti kurulması için taşınmazın kargir ev ve bahçesi olan niteliğinin ........Belediyesi yapı kullanım belgesinde "İki daireli müstakil bina" olmasına karşılık "Bir zemin bir normal katlı betonarme bina ve arsası " olarak kadastro müdürlüğünce değişiklik beyannamesi düzenlenrneden yolsuz olarak yapıldığı, b) Kanunun 12.mad.istinaden ibraz edilen belgelerden mimari projede sırasıyla aşağıda gösterilen hataların yapılarak; -Belediye imar müdürlüğünden tasdik edilmediği, -Bağımsız bölümler ve arsa payları ile maliklerini gösterir proje üzerindeki listenin bulunmadığı, -Projedeki iç taksimat planında bağımsız bölüm numaralarının olmadığı ve taşınmaz malikince imzalatılmadığı, -Projede zemin altında depo olarak gösterilen alanın yönetim planında bağımsız bölüm mü ortak yer mi ya da eklenti mi olduğunun belirtilmediği, -Yönetim planının tarihinin bulunmadığı, c) Kat mülkiyetinin tescili sırasında sırasıyla aşağıda gösterilen hataların yapılarak; -Doğrudan kat mülkiyetine geçiş nedeniyle TKGM 2008/1 sy.Genelgedeki bildirişe aykırı olarak tapu kütük sayfasının kapatıldığı, -Kat mülkiyeti kütüğündeki bağımsız bölümler ile ana gayrimenkul sayfaları arasında irtibat kurulmadığı, -Kat mülkiyeti kütüğüne bağımsız bölümler tescil edilirken zeminden itibaren saat yelkovanı yönünde bağımsız numarası verilmesi gererken önce l .kat 2 numaranın sonra zemin kat 1 numaranın hatalı olarak verildiği, -Projede bağımsız bölüm listesi olmadığı halde taşınmaz miktarı alınarak yolsuz şekilde 392,80m arsadaki 82cm atılıp 392 m nin iki bağımsız bölüme dağıtıldığı, -Yolsuz kat mülkiyeti tesisiyle oluşan l.kat 2.nolu meskenin daha sonra 03.02.2011 tarih 90 yevmiyeli işlemle satıldığı hukuka aykırı fiillerde bulunulduğu,Gözlenmektedir. 5711 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 13 üncü maddesinde yapılan değişiklikle, kat mülkiyeti tesisi için başvuru sırasında, kadastro müdürlüğünce düzenlenecek değişiklik beyannamesine istinaden, ana gayrimenkule ait tapu kütüğü sayfasında ve kat mülkiyeti kütük sayfasında ana gayrimenkule ait nitelik değişikliği, beyanlar hanesinde ise kat mülkiyetine geçildiğine ilişkin belirtme yapılacak ve ana gayrimenkul sayfası kapatılmayacaktır. Kadastro Müdürlüğünce düzenlenmesi gereken Tescil Bildirimi olmadan taşınmazın cinsinin değiştirilmesi ise yolsuzdur. Tapu siciline tescil için haklı sebebi belirleyen Medeni Kanunda bir hakkın ediminin(iktisabının)hukuken geçerli bir sebebe dayalı olması zorunluluğuna 'lllilik Prensibi"denilmektedir. Buna göre,aynî bir hakkın kazanılmasını sağlayan tasarruf i muamele(Tescil doğurucu işlem)ancak,dayanağı hukuki sebebin varlığı halinde bu sonucu yaratabilir. Nitekim bu hususta Medeni Kanunun 1015 nci maddesinde; "Tescil,terkin ve değişiklik gibi tasarruf işlemlerinin yapılabilmesi,istemde bulunanın tasarruf yetkisini ve hukuki sebebi belgelemiş olmasına bağlıdır."denmek suretiyle 1016 ncı maddesinde; "Tasarruf yetkisine ve hukuki sebebe ilişkin belgeler tamam değilse istem ret edilir."denilmek suretiyle, 1024 ncü maddesinde ise, "Hukuki sebepten yoksun bulunan tescil yolsuzdur."demek suretiyle tescilin geçerli bir sebebe" Haklı sebep" dayandırılması zorunluluğu vurgulanmıştır. Buna göre tenkide konu edilen kat mülkiyeti tesisi sırasında ibraz edilen belgelerdeki eksiklikler ile mimari projenin belediyece tasdik edilmemesi, arsa paylarının düzenlenmeden kat mülkiyeti tesisi ile yolsuz tescil oluşturulmuş ve bu yolsuz tescilin daha sonra 2 nolu bağımsız bölümünün satılması suretiyle devam ettirildiği görülmektedir. Açıklanan nedenler ile öncelikle yolsuz cins tashihi için kadastro müdürlüğünce tescil bildirimi düzenlenerek işleme sıhhat kazandırılmasından sonra, mimari projenin belediyeye tasdik edilip, bağımsız bölüm numaralarının verdirilmesiyle arsa paylarının proje üstünde gösterilmesinden sonra tescilin TKGM 2008/1 sy.Genelgede ki bildirişe uygun olarak düzeltilerek yapılan işleme sıhhat kazandırılması ve bu tür cezai ve mali sorumluluk getirici hatalardan şiddetle kaçınılmalıdır. Tapu Dairesi Başkanlığınca tenkite iştirak edilmiştir.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə