Kalfalik sinavlari elektrik motorlari dersi
Yüklə 113.62 Kb.
tarix27.04.2016
ölçüsü113.62 Kb.
KALFALIK SINAVLARI ELEKTRİK MOTORLARI DERSİ

SORULARI


S-1) 1 fazlı a-c motor çeşitlerini yazınız.

S-2) DC motor çeşitlerini yazınız.

S-3) 1 fazlı servo motor çeşitlerini yazınız.

S-4)1 fazlı kondansatörlü a-c motorun yapısında hangi sargılar vardır.

S-5) Swiç anahtarın görevi nedir? Yazınız.

CEVAPLAR

C-1)

a. Yardımcı sargılı motorlarb. Ek kutuplu motorlar

c. Relüklans tip motorlar

d. Repilsiyon motorlar

e. Üniversal motorlar


C-2)

a-Kendinden uyartımlı motorlar

b-Paralel (şönt) motorlar

c-Seri motorlar

d-Kompunt (karışık)motorlar

1- Eklemeli kompunt motorlar

2- Çıkartmalı kompunt motorlar
C-3)

a. D-C servo motorlar

b. A-C servo motorlar
C-4)

a-Ana sargı

b-Yardımcı sargı
C-5)

Swiç anahtar motordan yardımcı sargıyı devreden ayırmaya yarar.
KALFALIK SINAVLARI

ELEKTRİK ESASLARI 2 DERSİ SORULARIDIR

Aşağıdaki sorularda bir doğru seçenek vardır. Doğru olanı işaretleyiniz.
1- Aşağıdakilerden hangileri önermedir?

a) Bir yıl 365 gündür. b)Camları sil. c)Kitabı uzat d) Saat kaç?


2- Alternatif akım veya gerilim eğrisinin başlangıç noktasına göre bulunduğu durumuna ne denir?

a)Efektif değer b)Açısal hız c)Alternans d)Faz


3- Aşağıdakilerden hangisi eksi yüklü parçacıktır?

a)Proton b)Nötron c)Atom d)Elektron


4- Bir cisimde elektrik yükünün olup olmadığını ve elektrik yüklerinin cinslerini belirlemek için kullanılan

alete ne denir?

a)Voltmetre b)Meğer c)Elektroskop d)Avometre
5- Zamana bağlı olarak yönü değişmeyen, fakat şiddeti değişen akım çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

a)Alternatif akım b)Değişken doğru akım c)Doğru akım d)Kimyasal akım


6- İletkenlerde oluşan ısı miktarını hesaplamaya yarayan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

a)Joule Kanunu b)Lenz Kanunu c)Ohm Kanunu d)Kirşof Kanunu


7- Aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur?

a)300mV=0,03 Volt b)3,5A=350 mA c)4,7kΩ=4700 Ω d)7,2kW=72000 W


8- Basit bir el fenerinde, elektrik devresi elemanlarından hangisi bulunmaz?

a)Anahtar b) Sigorta c)Alıcı d)Üreteç

9- Aydınlatma ve güç tesislerinde buat içerisinde iletken bağlantılarının yapılması için kullanılan

gereç aşağıdakilerden hangisidir?

a)Duy b)Klemens c)Priz d)Soket
10- Aşağıdaki malzemelerden kaç tanesi yalıtkandır?

Civa, cam, mika, kalay, vernik, çinko, porselen, saf su, pamuk, kâğıt, alüminyum.

a)7 b)8 c)5 d)4

11- Monofaze bir elektrik motoru 220 Volt gerilimde 10 Amper akım çekiyor. Motorun gücünü hesaplayınız. (Cosφ = 0,75 )

a-) 2200 watt b-) 1540 watt c-) 1250 watt d-) 1650 watt
12- Elektrik akımı ve gerilimini düşüren veya yükselten cihaz aşağıdakilerden hangisidir?

a)Regülatör b)Akü c)Transformatör d)Diyot

13- Basit bir rölenin içinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a)Bobin b)Nüve c)Sigorta d)Kontak


14- Aşağıdakilerden hangisi ile doğru akım elde edilmez?

a)Alternatör b)Akü c)Dinamo d)Güneş pili

15- Kapalı bir elektrik devresinde, devreden geçen akım, devreye uygulanan gerilim ve devrenin

direnci arasındaki bağıntıyı açıklayan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

a)Kirşof Kanunu b)Ohm Kanunu c)Lenz Kanunu d)Joule Kanunu

16-17- Endüktansları sırası ile 150 mH, 200 mH ve 250 mH olan üç adet bobin seri bağlanıyor. Toplam

endüktansı hesaplayınız.

a)150 mH b)200 mH c)250 mH d)600 mH
18- Kapasiteleri sırası ile 150 µF, 150 µF ve 150 µF olan üç adet kondansatör seri bağlanıyor. Toplam

kapasiteyi hesaplayınız.

a)450 µF b)150 µF c)300 µF d)50 µF
19-


20- Etkin değeri 110 Volt olan AC gerilimin maksimum değerini hesaplayınız.

a)78 volt b) 156 volt c) 220 volt d) 110 volt


CEVAPLAR


KALFALIK SINAVLARI ENDÜSTRİYEL KONTROL DERSİ

ÖRNEK SORULARI

Aşağıdaki sorularda bir doğru seçenek vardır. Doğru olanı işaretleyiniz.
1- Aşağıdakilerden hangisi anahtarlama elemanıdır?

A) Direnç B) Diyot C) Tristör D) Foto pil


2- Tristörün tetikleme ucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Katot B) Geyt C) Anot D) Emiter


3- Aşağıdakilerden hangisi UJT’nin ayaklarından biridir?

A) Emiter B) Kollektör C) Anot D) Katot


4- Diyaklar aşağıdaki hangi elemanı tetikler?

A) Role B) UJT C) Transistör D) Triyak


5- Aşağıdakilerden hangisi tiryakın uçlarındandır?

A) A2 B) Katot C) Emiter D) Beyz


6- Triyaklar hangi uçtan tetiklenir?

A) A1 B) A2 C) Katot D) Geyt


7- Ortamdaki fiziksel bir değişikliği aşağıdakilerden hangisi ile algılayabiliriz?

A) Transistör B) Tristör C) Transdüser D) Triyak


8- Aşağıdaki kelimelerden hangi ikisi eş anlamlı kabul edilebilir?

I- Sensör

II- Transistör

III- Diyak

IV- Transdüser

A) I-II B) II-III C) I-IV D) II-IV


9- Bir uygulamada kullanacağımız sensörü seçerken ilk önce hangi kriteri belirlemeliyiz.?

A) Algılanacak unsuru B) Fiyatı C) Duyarlılğı D) Kararlılığı


10- Sıcaklık arttıkça direnci düşen eleman aşağıdakilerden hangisidir?

A) PTC B) NTC C) LDR D) LED


11- Aktif sensörler dışardan besleme gerilimine ihtiyaç duymayan sensörlerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi aktif sensördür?

A) Yük hücresi B) Isıl çift C) Optokuplör D) Termokupl
12- Bir bobinin içindeki nüvenin hareketi ile aşağıdakilerden hangisi değişir?

A) Bobinin indüktansı B) Bobinin kapasitansı C) Bobinin uzunluğu D) Bobinin kesiti


13- Toprak altındaki metallerin tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Basınc sensörleri B) Ağırlık sensörleri C) Optik sensörler D) Manyetik sensörler


14- Aşağıdakilerden hangisinin ışık ile direnci değişir?

A) LDR B) NTC C) LED D) Diyak


15- İki devre arasındaki elektriksel bağlantıyı kesmek için hangisini kullanmalıyız?

A) Optokuplör B) Strain gage C) Yük hücresi D) Transistör


KALFALIK SINAVLARI ENDÜSTRİYEL KONTROL DERSİ

SINAV SORULARI

16- Kulaklarımız aşağıdakilerden hangisine benzetilebilir?

A) Hoparlör B) Mikrofon C) Foto diyot D) LDR
17- Elektronik göstergeli terazilerde hangi sensörler kullanılmaktadır?

A) Yük hücresi B) Termokupl C) Optokuplör D) Optik sensör


18- Dijital fotoğraf makinelerinde kullanılan sensörler aşağıdakilerden hangi sınıfa girer?

A) Sıcaklık sensörü B) Basınç sensörü C) Optik sensör D) Ses sensörü


19- Çok yüksek sıcaklıkları ölçmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

A) PTC B) NTC C) Optokuplor D) Termokupl


20- Yalnız geceleri çalışan sokak lambalarında hangi sensör kullanılmış olabilir?

A) LDR B) Yük hücresi C) Dinamik mirofon D) Manyetik sensör

KALFALIK SINAVLARI ENDÜSTRİYEL KONTROL DERSİ

CEVAP ANAHTARI
TEKNİK VE MESLEK RESMİ DERSİ

SORULAR


1- Teknik ve meslek resim çizimlerinde kullanılan araç-gereçlerden 10 (on) tanesinin adını yazınız.

2- Perspektif üzerinde verilen rakamları uygun görünüşler üzerine yazınız.
3- Yarı çapı 30 mm olan daire içine pergel yardımı ile düzgün üçgen çiziniz.

4- Bir elektrik devresi üzerinde akım ve gerilim ölçülmesine ait devre şemasını çiziniz.

5- Aşağıda adı belirtilen devre elemanlarının sembollerini çiziniz.

a) Şase b)Kondansatör c)Transistör d) Led diyot

CEVAPLAR
1- Teknik resim masası, T cetveli, gönye, cetvel, resim kâğıdı, pergel, daire şablonu, yazı şablonu,

kalem, silgi, rapido takımı, pistole, iletki,

2-3-


4-


5-

KALFALIK ELEKTRİKELEKTRONİK ÖLÇME DERSİ ÖRNEK SORULAR


1. Bir maddenin uzayda kapladığı yere ne ad verilir?

A) Kütle B) Ağırlık C) Hacim D) Özkütle

2. Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir?A)Atm B)Bar C)Psi D)Foot

3. Elektrikte işi ölçen cihazlara……………………………….. denir.

A) Voltmetre B) Ampermetre C) Sayaç D)Watmetre

4. 2000 Watt ……………………………….. kilowatt’dır.A) 2 B) 20 C) 200 D)0,2

5. 1 beygir gücü ……………………………….. Watt’ dır.

A) 536 B) 636 C) 736 D) 7506.Kabloların basit bükme ve şekillendirme işlemlerinde …….. kullanılır.

A) Yankeski B) Kargaburun C) Pense D) Tornavida

7. Herhangi bir büyüklüğü kendi cinsinden bir birimle mukayese etmeye…………..denir

A) Ölçme B) Değerlendirme C) Sınama D) Ölçüm

8. Akım …………. İle ölçülür.

A) Voltmetre B) Watmetre C) Ölçü aleti D) Ampermetre

9. Elektrik akımına karşı gösterilen zorluğa………….denir. Birimi ………………dur.A) Akım-ohm B)Gerilim-volt C)güç-wat D)direnç- ohm

10. Gücü 1100 W olan ısıtıcı 220 V gerilim altında kaç amper akım çeker?

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3

11. Şebekeden 4 amper akım çeken 220 V altında çalışan direncin değeri……. Ohmdur.

A) 66 B) 55 C) 44 D) 33

12. Bobin elektrik devrelerinde ………… için kullanılır?

A) Manyetik alan elde etmek B) Direnç görevi C) Trafo D) Gerilim bölmek13. Zamanla yönü ve şiddeti değişen akıma ……………. Denir

A) Alternatif akım B) Doğru akım C) Enerji D) Gerilim14. Zamanla yönü ve şiddeti değişmeyen akıma ………………… denir

A) Alternatif akım B) Doğru akım C) Enerji D) Gerilim

15. Aşağıdakilerden hangisi diyot için söylenebilir?

A) Elektrik akımını tek yönde iletir B) Anot gerilimi katot geriliminden fazla olduğunda iletime geçer

C) Alternatif akımı doğrultmak için kullanılabilir D) Hepsi


16. Aşağıdaki diyot çeşitlerinin sembolleri hangi şıkta doğru sıralamada verilmiştir?A) Yüzey birleşimli diyot, Zener diyot, LED, Köprü diyot B) Köprü diyot, Zener diyot, LED, Yüzey birleşimli diyot

C) Yüzey birleşimli diyot, LED, Köprü diyot, Zener diyot D) Zener diyot, Yüzey birleşimli diyot, LED, Köprü diyot


17. Aşağıdaki silisyum diyot devresi için devre akımını hesaplayınız?

A) 5,7mA B) 5mA C) 4,3mA D) 4,7mA


18. Aşağıdaki devrelerde hangi diyotlar iletime geçer?

A) Yalnız II B) II, III ve IV C) Yalnız I D) II ve III


19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi zener diyot için doğrudur?

A) Ters kırılma gerilimiyle (Zener gerilimi) anılırlar. B) Genellikle ters kutuplama altında çalıştırılırlar (devreye ters bağlanırlar).

C) Doğru kutuplama altında normal diyot gibi çalışırlar. D) Hepsi
20. Sayısal avometrede Yarı iletken malzeme testi hangi kademede yapılır?

A) I B) II C) III D) IV

KALFALIK ELEKTRİKELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI ELEKTRİK ESASLARI 1 DERSİ SORULARI
1. Etkin değeri 24/√ 2 V olan alternatif gerilimin maksimum değerini bulunuz?

A) 12 V B) 16 V C) 20 V D) 24 V


2. Maksimumu gerilimi 100 V olan tam dalga doğrultulmuş sinyalin ortalama değerini hesaplayınız.

A) 100 V B) 70,7 V C) 63,6 V D) 50 V


3. I. Bir saykılda sonsuz sayıda ani değer vardır.

II. Maksimum değer ani değerlerin en büyüğüdür.

III. Ortalama değer bir saykılda ki ani değerlerin toplamıdır.

Yukarıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III
4. Aşağıdakilerden hangisi alternatif akımın etkilerinden değildir?

A) Isı B) Işık C) Manyetik D) Açısal


5. Alternatif akım devresine bağlı ampermetre ve voltmetre ile aşağıdaki hangi değer ölçülür?

A) Ortalama B) Maksimum C) Ani D) Etkin

6. Ebonit çubuk yünlü kumaşa sürtülünce aşağıdakilerden hangisi veya hangilerinin gerçekleşmesi beklenir?

I. Her ikisi de nötr hâle gelir. II. Yünlü kumaş elektron kazanır. III. Ebonit çubuk elektron kazanır.

A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) II ve III


7. Aşağıdaki olaylardan hangisi atmosferde elektrik yüklerine bağlı olarak meydana gelmez?

A) Şimşek B) Yıldırım C) Gökkuşağı D) Gök gürültüsü


8. Aşağıdakilerden hangisi eksi yüklü parçacıktır?

A) Atom B) Proton C) Nötron D) Elektron


9. Elektrikle yüklü bir balonu elektroskobun topuzuna dokundurduğunuzda elektroskop yükleniyor. Elektroskobun yüklenme şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Etki B) Sürtme C) Dokunma D) Topraklama


10. *Antistatik poşetler kullanmak *Antistatik önlük ve ayakkabılar kullanmak *Antistatik yer kaplamaları kullanmak

Yukarıda verilen maddelerde ortak hedef nedir?

A) Çalışırken temiz bir ortamda bulunmak B) İnsanın ve malzemelerin üzerinde statik elektriğin oluşmasını önlemek

C) Çalışanın mikrop kapmamasını sağlamak D) Ucuz maliyetli imalat yapmak


11. *Vücutta antistatik bileklik kullanmak *Binalarda paratoner kullanmak *Özel araçlarda yere değen zincirler kullanmak

Yukarıdaki maddelerde ortak amaç nedir?

A) Zincirin yolda ses çıkarmasını sağlamak B) Binaların yüksekliğini belirlemek

C) Statik elektriğin tahrip edici etkilerinden korumak D) Statik elektriği ölçmek

12. *Vücutta antistatik bileklik kullanmak *Binalarda paratoner kullanmak *Özel araçlarda yere değen zincirler kullanmak

Yukarıdaki maddeler için aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

I. Oluşan statik elektriği toprağa akıtma işlemi yaparlar. II. Statik elektriği üzerlerine toplarlar. III. Binaları, araçları ve malzemeleri statik elektriğe karşı korurlar.

A) I – II B) II – III C) I – III D) I - II – III

13. Aşağıdakilerden hangisi kömürün yakılması ile enerji üreten elektrik santralidir?

A) Hidrolik santral B) Nükleer santral C) Termik santral D) Jeotermal santral


14. I. Elektrik enerjisi nükleer enerjiye dönüşür. II. Elektrik enerjisinin iletilmesi kolaydır. III. Elektrik enerjisi depo edilebilir.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I – II B) I – III C) II – III D) Hepsi

15. Bir cismin elektrikle yüklü olup olmadığını ölçmeye yarayan alet hangisidir?

A) Elektroskop B) Voltmetre C) Barometre D) Ampermetre

16. Aşağıdakilerden hangisi iletken bir madde değildir?

A) Metal kaşık B) İçme suyu C) Metal çivi D) Kuru tahta

17. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri manyetik kuvvet çizgilerinin özelliklerindendir?

I. Kuvvet çizgilerinin yönü, N’den S’e doğrudur. II. Kuvvet çizgileri birbirine paraleldir. III. Manyetik kuvvet çizgileri bütün malzemelerden geçer.IV. Manyetik kuvvet çizgileri, birbirlerini iter.

A) I-II-III B) I-III-IV C) II-III-IV D) Hepsi

18 . Plastik, yalıtkan bir maddedir. II. Plastik, elektrik akımının ısı ve manyetik etkisine karşı koruma yapar. III. Plastik elektrikli aletlerin maliyetini arttırmaktadır.

Yukarıdaki maddelerden hangi veya hangileri elektrikçilerin kullandığı aletlerin elle tutulan kısımlarının plastikle kaplanmasının nedenlerindendir?

A) Yalnız I B) I – II C) I – III D) II – III
19 Aşağıdakilerden hangileri yalıtkan malzeme değildir?

1. Hava 2. Kağıt 3. Kauçuk 4. Mika 5. Cam 6. Porselen 7. Plastik

A) 1-2-3-4 B) 4-5-6-7 C) 1-3-5-7 D) Hiçbiri
20. Aşağıdakilerden hangisi elektriği depo eder?

A) Akümulâtör B) Telefon C) Fırın D) AmpulISITICI VE PİŞİRİCİ EV ALETLERİ KALFALIK SORU ÖRNEKLERİ

1. ( ) Üzerinden akım geçen ve direnci olmayan iletkenler (süper iletken) ısınır.

2. ( ) Isı enerjisinin birimi (cal) kaloridir. Sıcaklığın birimi santigrat derecedir ( 0C ).

3. ( ) Rezistansların tamamı krom-nikel alaşımdan oluşur.

4. ( ) Rezistansların öz dirençleri yüksek olduğundan dolayı ısınır ve kor hâle gelir.

5. ( ) Rezistans alaşımındaki krom(Cr), rezistansın oksitlenmesini engeller.

6. ( ) Isıtıcılardaki rezistans, kullanılacağı ortam şartlarına göre seçilir (nem, yükseklik,

mekaniki şartlar ve benzeri).7. ( ) Zaman saati (timer), sıcaklığın belirli değerde tutulmasını sağlar.

8. ( ) Termostat, ısıtıcılarda sıcaklığın belirli değerde tutulmasını sağlar.

9. Aşağıdakilerden hangisi ekmek kızartıcısında bulunmaz.?

A) Rezistans B) Bobin C) Elektronik kart D) Siviç10. Aşağıdakilerden hangisi gerilim kontrölünde kullanılan aletlerden değildir.?

A) Tornavida B) Kontrol kalemi C) Voltmetre D) Avometre11. Ekmek kızartıcılarında kol basılınca tutmuyorsa, nedeni ne olamaz.?

A) Prizde enerji yoktur.

B) Rezistans arızalıdır.

C) Elektronik kart arızalıdır.

D) Besleme kablosu arızalıdır.

12. Elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştüren direnç tellerine ....................denir.?

13. Ekmek dilimlerini kızartmak ve gevretmek için kullanılan aygıta Fritöz denir.

( )Doğru ( )Yanlış14. Kızartma gevretme ve pişirme işlerinde kullanılan aygıta tost makinası denir.

( ) Doğru ( ) Yanlış15. Tost makinalarının ortalama güçleri kaç wattır.?

A) 400-800W B) 500-1000W C) 700-2200W D) 1600-3000W

16. Aşağıdakilerden hangisi termostat arızalarından değildir.?

A) Bimetalin özelliğini kaybetmesi

B) Akım taşıyan kabloların kopması

C) Kristal ayaklarının kopması

D) Platinin meme yapması

17. Isıtma ve soğutma yapan cihazların ısı değerini sabit tutan kumanda elemanına

...............................denir.?

18. Yanmış, kopmuş veya çıkmış akım taşıyan kabloların gövdeye temas etmesi

durumunda ortaya çıkan arızaya ........................denir.?.19. Ev tipi fritözlerin içi teflon tek fazlı ve üç rezistanslı imal edilirler.

Doğru Yanlış20. Fritözlerin ortalama güçleri kaç wattır.?

A) 800-2000W B) 700-1000W C) 600-800W D) 9000-1800W

21. Fritözlerde kullanılan yağ ortalama kaç kez kez kullanılabilir.?

A) 2-5 B) 4-6 C) 6-10 D) 8-12

22. Rezistanslrın yüksek ısınmadan dolayı zarar görmesini önleyen ve ömrünü uzatan devre kesici elemana ................................................denir.

23. Fritözün fişi prize takılı olduğu halde çalışmıyorsa nedeni ne olamaz.?

A) Besleme kablosu arızalı olabilir.

B) Rezistans arızalı olabilir.

C) Termostat “0” konumunda olabilir.

D) Prizde enerji olabilir.

CEVAP ANAHTARI

1 Y

2 D

3 Y

4 D

5 D

6 D

7 Y

8 D

9 D-Siviç

10 ATornavida

11 B-Rezistans

arızalıdır

12 Rezistans

13 Y-Ekmek kızartıcı denir

14 Doğru

15 C- 700-2200W

16 B

17 Termostat

18 Kısa devre

19 Yanlış

20 A 800-2000W

21 C 6-10

22 Isı kesici sigorta

23 D


TEMİZLEYİCİ VE YIKAYICI EV ALETLERİ KALFALIK SORU ÖRNEKLERİ

Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.1. (........)Çamaşır makinesinin içine konulan röle, program cihazına ek bir yüktür.

2. (........)Parazit kondansatörü motorun kalkınmasına yardımcı olur.

3. (........)Program cihazındaki entegrenin içindeki programı değiştirdiğimizde, makineye farklı

yıkama programları yaptırabiliriz.4. (........)Su seviye anahtarı bozulduğunda makine içine fazla miktarda su girebilir.

5. (........)Su seviye anahtarı suyun ısı seviyesini ölçer.

6. (........) Hız kontrol ünitesi sinyali takojeneratörden alır.

7. (........) Yıkama-sıkma motoru boşta çalıştırırsak en fazla sıkma devrinde döner.

8. (........) Rezistansın suyu ne kadar ısıtacağını termostat belirler.

9. (........)Deterjan kutusu, yıkama süresince açık yani dışarıda durmasına özen gösterilmelidir.

10. (........)Su tahliye hortumu makine daha rahat yıkama yapabilmesi için yere bırakılmalıdır.

11-(........) Mini çamaşır makinesinde en fazla arıza yapan parça parazit

kondansatörüdür.12-(........) Mini çamaşır makinesinde su giriş iki tanedir.

13-(........) Şanzımanlı çamaşır makinesindeki merdane hareketini yıkama motorundan

alır.


14-(........) Şanzımanlı çamaşır makinesindeki yıkama suyunu sıvı seviye röleleri

ayarlar.


15-(........) Şanzımanlı çamaşır makinesindeki pompa motoru otomatik olarak devreye

girer.


16-(........) Otomatik çamaşır makinelerinde yıkama motorunun devir sayısını

takojeneratorü ayarlar.17-(........) Otomatik çamaşır makinelerinde yıkanacak programı makine kendisi seçer.

18-(........) Çamaşır makinelerin de enerji direk motora verildiği için doğrudan tahrikli

çamaşır makineleri denmiştir.19. (........) Çamaşır makinesini taşıyacağımız zaman mutlaka emniyet cıvataları takılı olması

gerekir.


20. (........) Çamaşır makinesinin yeri, sarsıntıyı önlemek için esnek bir yer olması gerekir.

21. (........) Çamaşır makinesinin çift su girişini tek su girişine dönüştürmek istiyorsak, sağlıklı

çalışması için sıcak su girişi kör tıpa ile kapatılır.22. (........)Çamaşır makinesinin içindeki kirli suyun en iyi atılması için tahliye hortumunu yere

bırakılmalıdır.23. (........)Çamaşır makinesinin bağlı bulunduğu prizi besleyen hattın sigortası en az 16 Amper

olmalıdır.24-(........)Çamaşır makinesinde enerji olmadığı halde su alıyorsa su giriş ventilleri

bozuktur.25-(........)Isıtıcı rezistans, suyu, ayarladığımız değerden daha fazla ısıtıyorsa termostat

bozulmuş diyebiliriz.26-(........)Çamaşır makinesi aynı programda bekliyor ise ya program aygıtı bozuk veya

program düğmesi sıkışmıştır.27-(........)Program aygıtı motor devir sayısını ayarlamak için takojeneratörden sinyal alır.

28-(........)Program aygıtı da motor ile çalışır.

29-(........) Çamaşır makinesi su almıyorsa su giriş ventilleri bozulmuştur.

30-(........) Çamaşır makinesi devamlı suyu boşaltıyor ise tahliye hortumunda problem

var demektir.31-(........) Çamaşır makinesi titreşim yapıyor ise bunun tek sebebi amortisörlerdir.

32-(........) Amortisör ve yaylar kazanın sarsıntısını önler.

33-(........) Çamaşır makinesi altından su kaçırıyor ise tambur delinmiştir.

34-(........)Çamaşır makinesinin haftada bir kazanı yerinden sökülüp içi temizlenmelidir.

35-(........)Deterjan çekmecesindeki sifonları her yıkama öncesi yenisi ile değiştirilir.

36-(........)Pompa filtresinden bozuk para, düğme, elbise havları temizlenmelidir.

37-(........)Tamburu haftada bir bulaşık teli ile güzelce ovulmalıdır.

38-(........)Rezistansın kireçlenmesini önlemek için yıkama suyuna bir miktar bulaşık

deterjanı atılmalıdır.CEVAP ANAHTARI

1 Y


2 Y

3 D


4 D

5 Y


6 Y

7 Y


8 D

9 Y


10 Y

11 D


12 Y

13 D


14 Y

15 Y


16 D

17 Y


18 Y

19 D


20 Y

21 D


22 Y

23 D


24- D

25- D


26- D

27- D


28- Y

29 Y


30 D

31 Y


32 D

33 Y


34 Y

35 Y


36 D

37 Y


38 Y


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə